®
2N NetSpeaker
IP Audio Systém
Manuál
Verze
1.3
www.2n.cz
Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační
techniky.
K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří GSM brány, pobočkové ústředny, dveřní
a výtahové komunikátory. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se již několik let řadí mezi 100
nejlepších firem České republiky a již dvě desítky let symbolizuje stabilitu a prosperitu na
trhu telekomunikačních technologií. V dnešní době společnost vyváží do více než 120 zemí
světa a má exkluzivní distributory na všech kontinentech.
2N® je registrovaná ochranná známka společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Jména výrobků
a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné
známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem.
Pro rychlé nalezení informací a zodpovězení dotazů týkajících se 2N produktů a služeb 2N
TELEKOMUNIKACE spravuje databázi FAQ nejčastějších dotazů. Na www.faq.2n.cz naleznete
informace týkající se nastavení produktů, návody na optimální použití a postupy „Co dělat,
když…“.
Prohlášení o shodě
Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. tímto prohlašuje, že zařízení 2N® IP Audio Systém je
ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Plné znění prohlášení o shodě naleznete na přiloženém CD-ROM nebo na www.2n.cz
Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je vlastníkem certifikátu ISO 9001:2009. Všechny
vývojové, výrobní a distribuční procesy společnosti jsou řízeny v souladu s touto normou a
zaručují vysokou kvalitu, technickou úroveň a profesionalitu všech našich výrobků.
Obsah
Obsah
1. Uživatelské manuály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Start manuál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 2N® NetSpeaker HW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Manuál k programu Control Panel (Administrace serveru)
2.1 Relace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Destinace & Zóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Zvukové zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Plánovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Sync Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Uživatelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Administrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
26
31
42
46
53
55
3. Manuál k programu Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.1 Připojení a nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4. Manuál k programu Player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.1 Ovládání programu Player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5. IP Audio System API manuál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.1 Obecné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Konfigurace relace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Konfigurace vstupního zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Konfigurace playlistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Konfigurace destinace (NetSpeakeru, Zóny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 File explorer (Playlist mgmt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Konfigurace Internetového rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Generované Playlisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 IP Audio System http API manuál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
82
94
106
115
121
123
127
132
6. Podporovaná internetová rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7. Limity a specifikace IP Audio Systému
. . . . . . . . . . . . . . . . 139
8. Doplňkové informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
8.1 Směrnice, zákony a nařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
8.2 Obecné pokyny a upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
1. Uživatelské manuály
Tato sekce představuje 2N® NetSpeaker.
Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:
1.1 Úvod
1.2 Start manuál
1.3 2N® NetSpeaker HW
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
5
1.1 Úvod
IP Audio Systém – 2N® NetSpeaker
2N® NetSpeaker je IP audio systém, který umožňuje přehrát akustické sdělení nebo
jiný audio stream z libovolného PC v LAN/WAN síti. K přenosu audia po IP stačí k 2N®
NetSpeakeru připojit klasický reproduktor nebo zesilovač a vytvořit tak virtuální
rozhlasovou ústřednu. Ta umožňuje přehrát jakékoli audio s možností vytvořit oddělené
zóny s různým obsahem sdělení. K instalaci 2N® NetSpeakeru je možné využít již
existující LAN/WAN síť, čímž se výrazně zkrátí čas na implementaci celého zařízení a
pochopitelně také ušetří instalační náklady na kabeláž. IP Audio Systém 2N®
NetSpeaker se skládá z dvou důležitých komponent – serveru a audio převodníku. K
nastavení systému byl vytvořen program s názvem ControlPanel, který umožňuje
plnohodnotně nastavit vysílání. Pro každodenní práci se systémem existují programy
Console - určená pro vysílání zpráv pomocí mikrofonu – a Player - určený pro
jednoduché přehrávání hudby. Základní úkony je však možné realizovat i pomocí
aplikace pro Android.
Obrázek: Logické schéma systému NetSpeaker
Základní informace pro rychlou instalaci tohoto systému a o připojení programu
ControlPanel ke službě 2N® NetSpeaker server najdete v sekci Start manuál.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
6
1.2 Start manuál
Co je dobré vědět
2N® NetSpeaker Server vyžaduje administrátorská práva pro
instalaci.
2N® NetSpeaker Server může být blokován firewallem.
Virtuální síťové adaptéry mohou vést k nefunkčnosti Scanneru
NetSpeakeru.
Start manuál
I když je 2N® NetSpeaker - IP Audio systém robustní aplikací pro správu velkého
množství NetSpeakerů (připojených reproduktorů), je možné jej připravit k přehrávání
během několika minut a instalace není složitá. Start manuál popisuje rychlé spuštění
jednoduchého přehrávání audio streamu ze serveru do speakerů. Následující kroky Vás
provedou potřebným nastavením.
Obsah krabice
Mimo montážní příslušenství v krabici nalezneme samotný NetSpeaker a tento Start
manuál. Na stránkách www.2n.cz najdete nejnovější software pro přehrávání a
ovládání NetSpeaker systému. Zkontrolujte obsah krabice, než začnete!
Příprava instalace
K instalaci budeme potřebovat NetSpeaker, napájecí zdroj (12V/2A) nebo PoE switch
(switch s podporou napájení po Ethernetovém kabelu), UTP (Ethernetový kabel) a PC.
Instalace
Instalace programů 2N® NetSpeaker Server a 2N® NetSpeaker ControlPanel:
Spustíme instalátor 2N® NetSpeaker Server na PC, který slouží jako server.
Spustíme instalátor 2N® NetSpeaker ControlPanel na PC, který slouží k
ovládání tohoto serveru.
Po instalaci 2N® NetSpeaker Serveru budete vyzváni k restartování PC. 2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
7
Obrázek: Zapojení 2N® NetSpeaker systému v sítí
Připojení NetSpeakerů k serveru a přehrávání zvuku
1) Připojím NetSpeakery do sítě, zapnu napájení viz. HW manuál.
2) Spustím ControlPanel (výchozí přihlašovací údaje jsou jméno: Admin, bez hesla).
3) Na záložce Destinace & Zóny vidím NetSpeakery, které se připojili k 2N®
NetSpeaker Serveru. (Pozn. v případě specifických síťových nastavení pro NetSpeakery
nebo problému použijte pro manuální nastavení NetSpeaker Scanner na záložce Administrace). Na této záložce - Destinace a Zóny si vytvořte strukturu zón, do nichž
můžete přidávat připojené 2N® NetSpeakery. Můžete také využít automaticky
vytvořené zóny s názvem Default zone, do které se přidávají všechny NetSpeakery
připojené k 2N® NetSpeaker Serveru.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
8
Obrázek: Přidání NetSpeakera do Zóny
4) Na záložce Zvukové zdroje vytvořte nový zdroj, např. Seznam skladeb (playlist),
a vložte do něj audio soubory (mp3, wma, wav). Nebo pokračujte pomocí nápovědy v
info panelu a vytvořte automaticky generované playlisty ze složek na PC.
5) Na záložce Relace vytvořte novou relaci, pomocí drag&drop vložím playlist
(zvukový zdroj) a zónu (zvukový výstup) do relace.
Obrázek: Vytvoření relace
6) Tlačítkem ON aktivujte relaci a zvuk ze zdroje se začne přehrávat do 2N®
NetSpeakerů, které jsou obaženy v zóně.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
9
Obrázek: Výsledek
2N® TELEKOMUNIKACE a.s. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě
se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě je na www.2n.cz.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
10
1.3 2N® NetSpeaker HW
Obrázek: 2N® NetSpeaker - základní jednotka 914010E 2N® NetSpeaker se
zesilovačem
Příslušenství:
PoE injektor 91378100
12V DC/2A adaptér 914102E
Dálkové ovládání 914101E
Popis a instalace
Popis produktu
2N® NetSpeaker je IP audio systém, který umožňuje přehrát akustické sdělení nebo
jiný audio stream z libovolného PC v LAN/WAN síti. K přenosu audia po IP stačí k 2N®
NetSpeakeru, který je připojen pomocí UTP kabelu do sítě, připojit reproduktor nebo
zesilovač a vytvořit tak virtuální rozhlasovou ústřednu. Ta umožňuje přehrát jakékoli
audio s možností vytvořit oddělené zóny s různým obsahem sdělení. Toto řešení najde
využití např. ve školách, v obchodních centrech, kancelářských budovách, nádražích,
ve sportovních, kulturních nebo zdravotnických zařízeních a v mnoha jiných veřejných
prostorách. 2N® NetSpeaker disponuje 14W zesilovačem a hlasitost je možné ovládat
z předního panelu nebo dálkovým ovladačem. 2N® NetSpeaker je vybaven digitálním
vstupním/výstupním portem a slotem pro microSD kartu.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
11
Obrázek: 2N® NetSpeaker přední panel
Obrázek: 2N® NetSpeaker zadní panel
1. DC/2A 12V napájecí adaptér
2. Svorky pro přivedení napájení z alternativní zdroje
3. Reléový výstup s galvanickým oddělením pro vnější 24V/1A AC / DC spínání
zátěže
4. Digitální vstup (bez galvanického oddělení) pro externí čidlo/tlačítko atd.
5. 10/100BASE-TX LAN konektor RJ-45
6. Integrované svorky zesilovače - výstup pro 1 nebo 2 reproduktory
7. RESET
8. Výstup pro sluchátka / linkový výstup pro standardní sluchátka / externí zesilovač
9. Univerzální tlačítka s programovatelnými funkcemi
10. Slot pro MicroSD kartu pro zvýšení kapacity vnitřní paměti
11. Přijímač infračerveného signálu dálkového ovládání
12. Barevné LED indikátory pro zobrazení provozního stavu
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
12
Parametry 2N® NetSpeakeru
Hodnota
Parametr
105 x 34 x 86 mm
Rozměry
130 x 34 x 86 mm
Rozměry s L-profily
300 g
Hmotnost
12V DC / 2A
Externí napájení
PoE IEEE 802.3af
LAN napájení
1 RGB LED na předním panelu
Signalizace stavu
2 tlačítka na předním panelu
Ovládání jednotky
infračervený senzor na předním panelu
Dálkové ovládání
LAN rozhraní
Výstup zesilovače
RJ-45 na zadním panelu
TX s Auto-MDIX funkcí
4 zdířky na zadním panelu
STEREO/MONO s autodetekcí
20Hz - 20kHz (+/- 0.5dB)
Frekvenční rozsah
Harmonické zkreslení
91dB
Odstup signál šum
STEREO 3.5mm jack na předním panelu
Sluchátka/Výstup
Digitální výstup
Digitální vstup
0.05% @ 1kHz
24V 1A AC/DC relé výstup, galvanicky oddělený
5 až 24V DC digitální vstup, galvanicky neoddělený
Rozšíření paměti
Komprese zvuku
Šířka pásma
slot pro MicroSD kartu
MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
32-320kbps
Upozornění
Napájení je nutné zapojit jako poslední, to platí i v případě
použití napájení po Ethernetu (PoE).
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
13
2.2. Instalace
K jednotce 2N® NetSpeaker jsou dodávány čtyři protismykové nožičky, které můžete
přilepit na zařízení za účelem vyhnout se nežádoucímu pohybu zařízení po různých
površích.
Povrchová montáž:
V balení najdete dva L-profily pro připojení k tělu jednotky 2N® NetSpeaker. Tyto
profily umožňují povrchovou montáž pomocí přiložených vrutů nebo můžete dle
povrchu zvolit jiný typ vrutů. Níže je plánek pro navrtání děr.
Obrázek: Rozteče montážních otvorů
Elektrická instalace:
Připojení 2N® NetSpeakeru je jednoduché, stačí provést následující kroky, díky
čemuž se můžete vyhnout zničení zařízení:
Připojte reproduktory, sluchátka nebo externí zesilovač.
Připojte digitální vstupy a výstupy.
Vložte MicroSD kartu.
Připojte UTP kabel.
Připojte 12V napájecí zdroj (když není použité PoE).
Reproduktory
Připojení reproduktorů
2N® NetSpeaker je vybaven zesilovačem pro 1 (MONO) nebo 2 (STEREO)
reproduktory. Použité reproduktory musí mít nominální impedanci 4Ω-16Ω. Následující
tabulka zobrazuje možné konfigurace a maximální výstup (sinus, THD < 1%):
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
14
Reproduktory
2 x 4 Ohm STEREO
2 x 8 Ohm STEREO
2 x 16 Ohm STEREO
4 Ohm MONO
8 Ohm MONO
Zdroj 12V/2A
Zdroj PoE
2 x 2.5W
2 x 2.5W
2 x 7W
2 x 4W
2 x 4W
2 x 4W
1 x 14W
1 x 8W
1 x 8W
1 x 8W
Na zadním panelu je levý kanál označen jako L+ a L- a pravý kanál jako R+ a R-. Pro
zapojení v režimu MONO použijte pouze levý kanál.
Připojení sluchátek/externího výstupu
2N® NetSpeaker je vybaven 3.5mm konektorem pro připojení sluchátek nebo
externího výstupu, který je přístupný na předním panelu.
Digitálni vstup a výstup
2N ®
NetSpeaker je vybaven relé výstupem pro signalizaci/externí
zesilovač/alarm/aktivaci. Výstup je vyvedený na zdířky označené názvem LOGIC OUT a
dovoluje spínání až 24V/1A (AC/DC). Relé je možné nastavit jako normálně otevřeno
nebo normálně zavřeno.
Pozor!
Pro zachování správné funkce zařízení nesmí napětí a proud
přesáhnout horní limity.
2N® NetSpeaker je vybaven logickým vstupem pro připojení tlačítka, pohybového
senzoru a podobně. Vstup je přístupný na zdířce označené LOGIC IN. Může být použito
vstupní napětí 5 - 24V DC proti zemi (zdířka DC IN-).
Pozor!
Pro zachování správné funkce zařízení nesmí napětí přesáhnout
horní limit.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
15
Paměťová karta
2N® NetSpeaker je vybaven slotem pro microSD kartu, na kterou je možné ukládat
zvukové soubory. Tyto soubory lze přehrávat, i když je zařízení dočasně odpojeno od
LAN sítě. Slot je přístupný na předním panelu.
NetSpeaker indikace stavu pomocí LED
Barva
LED
Modrá
Bílá
Fialová
Zelená
Žlutá
Světlo
LED
svítí
svítí svítí
svítí
blikání
Modrá
blikání
Stav
NetSpeaker je připravený
NetSpeaker přehráva audio z 2N® NetSpeaker Serveru
NetSpeaker přehráva audio z SD karty
NetSpeaker startuje
NetSpeaker startuje s továrním nasatavením
NetSpeaker se synchronizuje se serverem (obsah SD karty,
nastavení)
2N® NetSpeaker připojení a konfigurace
Připojení k napájení
2N® NetSpeaker může být připojen k síti LAN pomocí standardního konektoru RJ-45.
Pro kabeláž používejte třídu CAT-5d a vyšší. Rozhraní LAN je vybaveno technologií Auto
MIDIX pro automatickou detekci kříženého/nekříženého kabelu.
Pomocí LAN rozhraní je možné 2N® NetSpeaker napájet pomocí technologie PoE s
použitím prvků splňujících standard IEEE 802.3af.
2N® NetSpeaker může být tedy napájen s použitím PoE síťových prvků (switche,
injektory) z napájecího zdroje 12V DC/2A (obj. č. 914102E) nebo z jiného napájecího
zdroje se zachováním elektrických parametrů. Pro napájení je možné využít konektor
nebo zdířky na zadní straně označené jako DC IN + a -.
Poznámka
Napájení pomocí technologie PoE limituje výkon integrovaného
zesilovače na 8W.
Pozor!
Při použití jiného než dodávaného napájecího zdroje je třeba
věnovat zvýšenou pozornost možnému překročení nominálního
napájecího napětí.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
16
Konfigurace 2N® NetSpeakeru
V případě potřeby je možné NetSpeaker uvést do továrního nastavení pomocí tlačítka
pro restart označeného RST. Po uvedení do továrního nastavení ztratí 2N®
NetSpeaker veškerou konfiguraci.
Postup:
1. Pro stlačení tlačítka RST použijeme tenký a pevný nástroj (párátko nebo
propisku).
2. Tlačítko držíme stlačené tak dlouho, než zelená indikační dioda přestane svítit
(cca 10s).
3. Uvolníme tlačítko RST, hned jak indikační dioda začne blikat zeleně. Blikání
znamená mazání konfigurace (trvá 50s i více).
Tovární nastavení:
Výchozí stav jednotky 2N® NetSpeaker po uvedení do továrního nastavení popisuje
následující tabulka: activemode
searchmode
volume
Hodnota
1 (ON)
1 (ON)
1024
domain
Hodnota je prázdná, dokud si 2N® NetSpeaker nenajde server
dscr
Hodnota je prázdná, dokud si 2N® NetSpeaker nenajde server
dhcpclient
ipaddr
netmask
defaultgw
1 (ON)
192.168.1.100
255.255.255.0
192.168.1.1
pwd
srvipaddr
srvport
192.168.1.2
6999
srvpwd
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
17
Nastavení základních parametrů
Pro nastavení parametrů 2N® NetSpeakeru je možné použít vestavěný telnet server
běžící v 2N® NetSpeakeru na portu 23. Po navázání spojení 2N® NetSpeaker zobraz
í sériové číslo a verzi firmware. Po vyzvání k vložení hesla použiji heslo pro parametr
pwd (bez hesla v případě továzního nastavení). Telnet server je v případě továrního
nastavení v jednotce 2N® NetSpeakeru vypnutý. Telnet server lze povolit pro 2N®
NetSpeaker až po připojení jednotky k serveru v rámci nastavení speakeru na kartě Destinace & Zóny.
2N® NetSpeaker může být nastaven s využitím parametrů uvedených níže:
Příkaz zobrazí seznam všech příkazů.
help
Příkaz nastaví požadovaný parametr na danou hodnotu, např.:
set dhcpclient 1.
set parametr
hodnota
Příkaz zobrazí hodnotu požadovaného parametru, např.: get
dhcpclient.
get parametr
Příkaz vypíše seznam všech parametrů a přiřazených hodnot.
print
Příkaz uloží všechny změny v nastavení.
save
Příkaz ukončí spojení bez uložení parametrů.
exit
Příkaz restartuje 2N® NetSpeaker pro aktivaci provedených
změn.
reboot
Seznam parametrů
activemode
Pokud je zapnutý, znamená to, že jednotka 2N® NetSpeaker je aktivně
připojena k 2N® NetSpeaker Serveru. V případě zapnutí nutné nastavit
parametr srvipaddr, případně i srvpwd.
Možnosti:
2N® NetSpeaker v pasivním módu. 0
Připojení inicializuje 2N® NetSpeaker Server.
2N® NetSpeaker v aktivním módu. 1
Připojení inicializuje 2N® NetSpeaker.
Výchozí nastavení: 1
searchmode
2N® NetSpeaker vyhledává 2N® NetSpeaker Server v síti a hlásí se k
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
18
jeho doméně.
Možnosti:
Searchmode neaktivní
0
Searchmode aktivní
1
Výchozí nastavení: 1
volume
Nastavení hlasitosti pro 2N® NetSpeaker. Umožňuje nastavení v rozsahu
0 - 4096.
Výchozí nastavení: 1024
domain
Nastavení domény, ve které 2N® NetSpeaker komunikuje. Jedná se o
doménu 2N® NetSpeaker Serveru.
Výchozí nastavení: Hodnota je prázdná, dokud si 2N® NetSpeaker
nenajde server.
descr
Descr je volitelný string popisující 2N® NetSpeaker.
Výchozí nastavení: Hodnota je prázdná, dokud si 2N® NetSpeaker
nenajde server.
dhcpclient
Parametr povolí/zakáže automatické nastavení síťových parametrů z DHCP
serveru.
Možnosti:
Automatické nastavení síťových parametrů vypnuté. 0
1
Nutné manuálně nastavit parametry: ipaddr, netmask a defaultgw.
Automatické nastavení síťových parametrů zapnuté.
Výchozí nastavení: 1
ipaddr
Parametr nastavuje 2N® NetSpeakeru statickou IP adresu. Nutné
nastavit, když je dhcpclient 0.
Výchozí nastavení: 192.168.1.100
netmask
Nastavení pro síťovou masku. Nutné nastavit, když je dhcpclient 0.
Výchozí nastavení: 255.255.255.0
defaultgw
Nastavení výchozí brány. Nutné nastavit, když je dhcpclient 0.
Výchozí nastavení: 192.168.1.1
pwd
Heslo pro autorizaci připojení k 2N® NetSpeakeru z 2N® NetSpeaker
Serveru nebo telnetu.
Výchozí nastavení: Bez hesla
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
19
srvipaddr
IP adresa 2N® NetSpeaker Serveru. Nutné nastavit, když 2N®
NetSpeaker používá aktivní mód.
Výchozí nastavení: 192.168.1.2
srvport
port 2N® NetSpeaker Serveru. Nutné nastavit, když 2N® NetSpeaker
používá aktivní mód a nepoužívá výchozí nastavení portu.
Výchozí nastavení: 6999
srvpwd
Nastavení hesla pro autorizaci připojení k 2N® NetSpeaker Serveru.
Výchozí nastavení: Bez hesla
Upgrade firmwaru
Upgrade 2N® NetSpeaker firmwaru proběhne automaticky, jakmile se 2N®
NetSpeaker připojí k 2N® NetSpeaker Serveru. Tato funkce zabezpečí, že všechny
používané 2N® NetSpeakery budou mít stejný firmware, a tudíž budou moci
komunikovat se serverem.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
20
2. Manuál k programu Control
Panel (Administrace serveru)
2N® IP Audio Control Panel je software, který slouží pro administraci 2N® IP Audio
Systému a nastavení všech funkcí v přehledném grafickém prostředí. Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:
2.1 Relace
2.2 Destinace & Zóny
2.3 Zvukové zdroje
2.4 Plánovač
2.5 Sync Manager
2.6 Uživatelé
2.7 Administrace
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
21
2.1 Relace
Co je dobré vědět
V hlavičce Zvukové zdroje je možné filtrovat zdroje podle typu.
Pokud se nastartuje server, automaticky se spustí všechny
relace, které byly před vypnutím aktivní a zapne se přehrávání
jejich obsahu.
Vyšší priorita aktivní relace vždy zajišťuje, že tahle relace
obsadí destinace do ní vložené.
Poslední vytvořená Freeride relace má nejvyšší prioritu ->
přehrává do všech speakerů, které jsou s ní provázané.
Relace
Relace určuje spojení Zdroje s Destinací nebo jinak řečeno, určuje, který zdroj se
bude do jaké destinace přehrávat. Levá část relace určuje zdroj a umožňuje jeho
ovládání, pravá část určuje destinaci a možnosti Relace.
Vytvoření relace a připravení pro přehrávání
Relaci vytvořím kliknutím na Relace –> Vytvořit prázdnou relaci. Tuto akci, stejně
jako všechny ostatní, najdete v plovoucím menu pod pravým tlačítkem myši. Dále lze
relaci vytvořit i pomocí menu Zvukové zdroje.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
22
Obrázek: Rozložení okna Relace
Pomocí funkce Drag&Drop vložím zdroj ze seznamu zdrojů do relace a stejně tak
destinaci do seznamu destinací – cíle destinací. Destinace mohu vkládat po
speakerech nebo po celých zónách. Pokud přidám do destinací zónu, bude se zvuk
vysílat do všech speakerů, které jsou obsaženy v této zóně. Přiřazovat speakery do zón
je možné v menu Destinace & Zóny.
Obrázek: Přidávání zdrojů a destinací do Relace
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
23
Takto vytvořená relace je připravena na vysílání do destinace(í). Pokud není nutné
nastavit další parametry, tak lze jednoduše stlačit tlačítko PLAY a vložený zdroj začne
přehrávat zvuk do speakerů. Na posledním obrázku kapitoly jsou zobrazeny oba typy
zdrojů. Běžná šavle obsahuje nastavení hlasitosti.
Ovládání a spuštění relace
Relace se spustí stlačením tlačítka ON v části pro Ovládání relace, viz obr.3, na kterém
jsou robrazeny další prvky pro ovládání relací.
Balanc – umožňuje nastavit vyvážení na pravý či levý kanál.
Příposlech – jeho aktivace umožňuje poslouchat přehrávanou relaci lokálně ze
serverového PC, i když jsou destinace vzdálené.
Hlasitost – nastavení hlavní hlasitosti relace.
Aktivace/Deaktivace zvuku – umožňuje vypnout zvuk pro relaci.
Obrázek: Ovládání relace
Další možnosti nastavení relací
Mimo základní nastavení dovoluje relace i další nastavení, jako je Priorita nebo Kanál,
které se nacházejí v pravém horním rohu.
Priorita – nastavuje prioritu pro relaci. Relace s nejvyšší prioritou má vždycky
přednost před ostatními relacemi. Vyšší priorita aktivní relace vždy zajišťuje, že
tahle relace obsadí Destinace do ní vložené (zdroj hraje v destinaci). Priorita
může být z rozsahu <1;10>, přičemž priorita 10 je přidělována automaticky
vysílání z tzv. Freeride módu.
Kanál – umožňuje každou relaci vysílat na jednom z povolených kanálů. 2N®
NetSpeaker podporuje 4 kanály, pro které je možné vytvořit 4 různé zdroje.
Utichat – parametr nastavuje časovou délku provedené změny v ms. Např. při
provedení změny hlasitosti se tato změna bude provádět podle obrázku níže půl
sekundy. Lze využít pro postupný náběh hlasitosti a postupné ztišování konce
písničky. Parametr utichat může být nastaven v rozsahu <500;2000> ms.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
24
Obrázek: Nastavení priority, kanálu a parametru utichat
Zvukové zdroje
Do každé relace je možné vložit několik zdrojů. Jednotlivé vstupy se vytvářejí na
záložce Zvukové zdroje. Všechny zdroje se vkládají do relace ve tvaru Šavle a
existují dva typy šavlí. Jeden typ je určený pro Playlist, druhý typ se používá u všech
ostatních zdrojů. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny oba typy.
Obrázek: Zobrazení šavlí
Běžná šavle – obsahuje ovládání hlasitosti, balanc a možnost
aktivace/deaktivace zvuku. Internetové rádio navíc obsahuje stavový řádek s
informací o přehrávání.
Playlist – navíc obsahuje ovládání mp3 souborů jako Play/Stop, Pauza, Další,
Předchozí, Náhodný výběr a Opakování dokola. Šavli pro playlist je navíc možné
minimalizovat.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
25
2.2 Destinace & Zóny
Co je dobré vědět
Zóny jsou logické jednotky sloužící pro dělení jednotlivých 2N®
NetSpeakerů do skupin.
Celou zónu je možné přidat do relace, pokud v ní chceme
přehrávat stejnou hudbu nebo hlásit zprávy.
2N® NetSpeakery s nastaveným aktivním nebo vyhledávacím
módem se připojí k serveru automaticky.
Spravovat nepřipojené 2N® NetSpeakery umožňuje Scanner
NetSpeakeru na záložce Administrace.
2N®NetSpeaker má ve výchozím nastavení vypnutý telnet
server. Telnet server lze zapnout na speakeru checkboxem
"Povolit telnet".
Pro použití RTP Destinace je nutné zakoupi licenci. Licencí je
také omezen maximální počet připojených 2N® NetSpeakerů k
serveru.
Destinace & Zóny
Záložka umožňuje správu 2N® NetSpeakerů, RTP destinací a Zón. Umožňuje přiřadit 2N® NetSpeakery a RTP destinace do Zón a měnit jejich parametry. Záložka je
rozdělena na panel se stromovým zobrazením Zón, panel pro NetSpeakery a RTP
destinace (samotné reproduktory/RTP destinace, Zóny a jejich obsah) a panel s
vlastnostmi Zón, 2N® NetSpeakerů nebo RTP destinací.
Zóny
Zóny umožňují logicky rozdělit objekt přiřazováním jednotlivých NetSpeakerů nebo
RTP destinací. Ty pak ulehčují manipulaci s NetSpeakery nebo RTP zónami u rozsáhlých
instalací díky přiřazování celých zón do Relací. Zóny jsou v podstatě množiny 2N® NetSpeakerů a RTP destinací.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
26
Obrázek: Zobrazení záložky NetSpeakery & Zóny
Pro vytvoření Zóny volím z menu –> Vytvoř podskupinu nebo pravým tlačítkem myši
vyvolám plovoucí menu a opět volím Vytvořit podskupinu. Zónu je možné přejmenovat
vyvoláním plovoucího menu na panelu Zóny -> Přejmenovat.
Po kliknutí na Zónu je možné nastavit její Vlastnosti – hlasitost všech NetSpeakerů v
zóně nebo úplně vypnout zvuk všech NetSpeakerů v zóně. Pomocí tlačítka
Synchronizuj! se spustí synchronizace všech NetSpeakerů v zóně.
Reproduktory (2N® NetSpeakery)
Na panelu pro Reproduktory se v horní části nacházejí NetSpeakery, které je možné
připojit k serveru pomocí vyhledávacího, aktivního, či pasivního módu. Po vyvolání
plovoucího menu je možné NetSpeaker odebrat nebo přejmenovat.
NetSpeaker do Zóny vložíme pomocí funkce drag&drop, kdy přetáhneme NetSpeaker
ze seznamu reproduktorů do požadované zóny. Odebrat NetSpeaker je možné opět
funkcí drag&drop, tedy přetažením NetSpeakerů ze Zóny do seznamu reproduktorů,
nebo vyvoláním plovoucího menu –> Odstranit.
Vlastnosti NetSpeakeru jsou rozděleny do následujících částí:
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
27
Obrázek: Možnosti nastavení NetSpeakerů
Informace o reproduktoru
Zde se nacházejí informace o názvu a přiřazeném připojení v případě, že NetSpeaker je
v pasivním módu. Dále se zobrazuje stav synchronizace. Tlačítko Synchronizuj! umož
ňuje okamžitě začít se synchronizací, kterou je možné nastavit na záložce Sync
Manager. Tímto tlačítkem se aktivuje synchronizace pro tento NetSpeaker.
Stav SD karty – oznamuje, jestli je SD karta připojena, nepřipojena nebo
nastala chyba.
Stav – určuje stav synchronizace. Možnosti jsou:
Synchronizace není aktivní
Čeká se na synchronizaci
Synchronizace probíhá
Chyba synchronizace
Synchronizace dokončena
Připraveno na synchronizaci
Probíhá výpočet
Synchronizace je odložena
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
28
Nastavení zvuku
Tato část nastavení je věnována parametrům zvuku reproduktoru.
Hlasitost a ekvalizér – ovládá přímo hlasitost reproduktoru a projeví se až po
uložení nastavení. Toto nastavení se mění při změně hlasitosti pomocí dálkového
ovládání, tlačítky přímo na NetSpeakeru nebo nastavením hlasitosti pro celou
zónu.
Detekované parametry – jedná se o parametry, které NetSpeaker detekuje a
podle nichž informuje server o připojených reproduktorech a napájení.
Maximální zesílení – umožňuje vybrat typ napájení a reproduktoru pro určení
maximálního zesílení.
Zpoždění zvukové cesty – umožňuje v instalacích, kde se používají Wi–Fi
prostředky nebo kde se očekává nespolehlivé doručování paketů, nastavit
zpoždění – velikost bufferu serveru pro NetSpeaker.
Vzorkovací frekvence – umožňuje nastavit frekvenci vzorkování audiosignálu.
Počet bitů na vzorek – určuje, kolik bitů bude obsahovat jeden vzorek
odebraný audiosignálu.
Počet kanálů – počet kanálů audio signálu – stereo/mono.
Bitový tok – určuje počet bitů přenesených za 1s audiosignálu.
Pokročilá nastavení
Zakázat multicast – volba zakazuje multicast. Multicast je možnost síťového
přenosu Point to Multipoint, který šetří přenosové kapacity sítě (pokud je podpora
multicastu v síťových prvcích implementována) a prostředky serveru.
Zakázat dálkový ovladač - umožňuje zakázat nastavení NetSpeakeru dálkovým
ovladačem.
Povolit telnet – Povoluje možnost připojení se ke speakeru pomocí protokolu
telnet. Ve výchozím nastavení je telnet zakázán. Z bezpečnostních důvodů se
doporučuje toto nastavení ponechat.
Sepnout relé při přijímání – tato volba má opodstatnění například při použití
externího zesilovače a umožňuje nám podle přehrávání zapnout/vypnout
zesilovač.
Kanál – nastavení kanálu NetSpeakeru.
Mód tlačítka – umožňuje nastavit funkcionalitu HW tlačítkům – přepínání
kanálu, nastavení hlasitosti, tlačítka deaktivovat.
Obecný RTP výstup
Umožňuje odesílat zvukový stream z NetSpeaker serveru na jakákoli zařízeními, která
podporují příjem zvuku po protokolu RTP s kodekem G711, L16. V tomto výstupu se
definuje kodek. Zvukový stream se bude odesílat na nastavenou IP adresu a port.
Takto definovaný výstup lze následně použít jako výstup zvuku z relace, se kterou musí
být RTP výstup propojen. Použití RTP Destinace je podmíněno zakoupením licence.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
29
Obrázek: Možnosti nastavení RTP Destinatinací
Vlastnosti RTP destinací
Tato část je věnována nastavení v rámci RTP destinací.
Název destinace – zobrazuje jméno vybrané RTP destinace.
Audio kodek – umožňuje vybrat potřebný audio kodek. Zařízení, které bude
audio stream přijímat musí tento kodek podporovat. Na výběr jsou 4 možnosti:
G711 u-Law
G711 A-Law
Liner PCM 16 bit Stereo
Liner PCM 16 bit Mono
IP Adresa – nastavuje multicast IP adresu, na kterou bude audio stream
odesílán.
Port – nastavuje port.
Licence vlastněna – zobrazuje, jestli byla přidána platná licence. Licence lze
přidávat a odebírat na záložce Administrace
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
30
2.3 Zvukové zdroje
Co je dobré vědět
Vytvořený zdroj (SIP, Playlist, Mikrofon...) je nutné přiřadit do
relace v menu Relace. Tím se určí, do kterých speakerů/RTP
destinací bude tento zdroj vysílat audio stream.
2N® NetSpeaker umožňuje používat několik druhů vstupních
zdrojů a jejich použití vždy závisí na konkrétní aplikaci.
HW zdroje jsou závislé na zvukové kartě serverového PC, je
možné použít i externí zvukovou kartu.
Zvukové zdroje
Hardwarové vstupy
Jedná se o jednotlivé vstupy vašeho serveru – PC, na kterém běží 2N® NetSpeaker server, viz architektura systému v kapitole Úvod. Především se využívá mikrofon,
interní/externí zvuková karta nebo mixer – je možné přehrávat hudbu uloženou lokálně
pomocí běžného audio přehrávače.
Playlist – seznam skladeb
Uživatelem vytvořený playlist
Jedná se o klasický princip dobře známého vytváření playlistů z běžných přehrávačů
hudby. Pro vytvoření nového playlistu je nutné zmáčknout tlačítko "+" a přidat jeden
nebo více souboru .mp3 .wma do playlistu. Lze označit i více souborů pomocí tlačítka
shift/ctrl.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
31
Obrázek: Vkládání audio souborů do playlistu
Pokud budete chtít do nového playlistu přesunout soubory z jiného počítače, než na
kterém běží server, je nutné použít volbu "Importovat soubor" v menu Administrace ->
Souborový manažer. Tímto způsobem se přenese soubor z vašeho PC na serverové PC
a obsah bude možné přehrávat i po odpojení vašeho PC (control panelu).
Obrázek: Import audio souborů na server
Takto lze naplnit server MP3 soubory i vzdáleně přes WAN sít.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
32
Generované playlisty
Generované playlisty jsou playlisty, které vytvoří ControlPanel automaticky ze
zvoleného adresáře podle zvolených pravidel. Generované Playlisty se vytvářejí na
záložce Administrace. Na záložce Zvukové zdroje jsou pak zobrazeny takto přidané
seznamy skladeb.
Obrázek: Generované playlisty
Množina uživatelů
Množina uživatelů je společným prvkem pro více uživatelů. Tomuto vstupu lze přiřadit
několik uživatelů, kteří posléze mohou z Console vysílat pomocí tohoto vstupu. Není
tedy nutné vytvářet pro každého uživatele vlastní relaci provázanou s jeho
uživatelským vstupem, ale lze vytvořit jednu relaci provázanou s množinou uživatelů,
do které se pak tito uživatelé mohou přihlašovat.
Příklad: Jazyková škola má učebnu angličtiny a němčiny. V této jazykové škole učí 4
učitelé: Mr. Cook, Ms. Scott, Hr. Himmel a Fr. Moselle. Pomocí množiny uživatelů můžu
vytvořit vstup učebna AJ a vstup učebna NJ.
Množinu uživatelů "učebna AJ" povolím pro uživatele Mr. Cook a Ms. Scott.
Množinu uživatelů "učebna NJ" povolím pro uživatele Hr. Himmel a Fr. Moselle.
Tímto způsobem jsem vytvořil možnost přehrávat audio v učebnách a učitelé si pomocí
nástroje Console jednoduše zvolí svoji učebnu.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
33
Obrázek: Přidání učitelů angličtiny do množiny uživatelů
SIP port
Zdroj typu SIP umožňuje připojit NetSpeaker jako VoIP (Voice over IP) stanici k VoIP
ústředně pomocí protokolu SIP. Pro připojení k ústředně je potřebné znát její IP,
uživatelské jméno a heslo (když je vyžadováno) a port. Podrobný popis pro jednotlivé
parametry a možnosti nastavení je v následujících kapitolách.
Obrázek: Nastavení zdroje SIP
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
34
Stav zdroje
Pole v horní části menu zobrazuje informaci o typu stacku (komunikačního protokolu) a
jeho aktuálním stavu.
SOCK_TCP_ERROR – Nepodařilo se otevřít TCP socket.
SOCK_UDP_ERROR – Nepodařilo se otevřít UDP socket.
CREDS_IN_ERROR – Autorizační server není k dispozici.
CREDS_OUT_ERROR – Autorizační klient není k dispozici.
REALM_CONFLICT – Zadaný realm koliduje s realmem/aliasem jiného
přenašeče.
STUNNING – Probíhá získávání veřejné adresy ze STUN serveru.
STUN_TIMEOUT – STUN server není dostupný.
EXPIRED – Platnost získané veřejné adresy vypršela.
SIP_REGISTERING – Probíhá registrace brány.
REG_TIMEOUT – Server služby REGISTRAR není dostupný.
REG_NOT_AUTH – Registrace nebyla autorizována.
REG_REJECTED – Registrace byla zamítnuta s chybou.
Základní parametry
Port – Představuje lokální port NetSpeaker Serveru, na kterém daná brána
komunikuje s protistranou.
Realm(Domain) – Definuje doménu, nad kterou komunikuje tato brána. Podle
domény a portu specifikovaných v tomto nastavení jsou následně směrovány
hovory na NetSpeaker Server. U příchozích INVITE se kontroluje pole
Request-URI a v něm položka Realm(Domain) + port. Odpovídá-li nastavení SIP
GW, jsou pakety zaroutovány na NetSpeaker Server. Obsluhovány jsou také
zprávy INVITE, jejichž Request-URI jsou uvedena v poli Aliasy.
Hlavička Via/Contact – Definuje obsah hlavičky Via a Contact. Lze volit mezi
následujícími možnostmi:
Připojit k – Hlavička se vyplní vlastní IP adresou ústředny.
FQDM – V hlavičce se uvede Host Name ústředny, který lze vyplnit přímo na IP
rozhraní ústředny.
NAT – Vyplní se napevno veřejná IP adresa a port NAT, na který mají být
protistranou zasílány signalizační zprávy pro NetSpeaker Server. Na základě
nastaveného routingu portu a IP adresy na routeru jsou pakety směrovány na
NetSpeaker Server.
STUN – Vyplní se adresa a port STUN serveru, který umožní zjistit aktuální
adresu za NAT routerem.
Vyžaduje autorizaci – Volbou lze aktivovat vyžadování autorizace pro příchozí
hovory od protistrany. Pro autorizaci hovorů jsou využívány údaje uživatelských
loginů. Loginy se procházejí vždy všechny.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
35
Parametry vzdáleného SIP Serveru
Adresa – Udává IP adresu nebo DNS jméno oponenta (operátor nebo další
ústředna), ke kterému chcete NetSpeaker Server příčkou připojit (kam se mají
směrovat hovory a požadavky na registraci). Pokud je potřeba použít jiný port
než 5060, je potřeba jej specifikovat za dvojtečku (192.168.122.43:5071).
Protokol – Lze specifikovat zda se má používat pro přenos striktně UDP či TCP,
nebo jen jeden z těchto dvou protokolů. Pokud je zvolena možnost NAPTR (Name
Authority PoinTeR), je nejprve proveden dotaz na DNS server a podle jeho
odpovědi se nastaví přenosový protokol. Pouze při tomto nastavení a s vhodným
DNS serverem lze zároveň využít parametr Použít DNS SRV.
Registrovat linku – Volbou lze povolit registraci k protistraně a specifikovat
číslo (Caller ID), pod kterým se bude tato brána registrovat. Pokud není brána
zaregistrována, nejsou na ni přeposílány ani požadavky na sestavení hovoru.
Autorizační údaje
Jméno – Parametr představuje uživatelské jméno pro přihlášení k protistraně.
Heslo – Parametr představuje heslo pro připojení k protistraně.
IP filtr
Parametr slouží k zabezpečení před nežádoucími pokusy o spojení s NetSpeaker
Serverem přes danou SIP Gateway. Po zaškrtnutí této volby bude NetSpeaker Server
zpracovávat pouze požadavky, které dorazily z důvěryhodných IP adres uvedených v
seznamu. Pomocí tlačítek vpravo od seznamu IP adres nebo po vyvolání kontextové
nabídky pravým tlačítkem myši v seznamu IP adres lze přidat novou IP adresu nebo
stávající odebrat či změnit.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
36
SIP
Obrázek: Další parametry
Vždy zprostředkovávat RTP – Pokud je tento parametr aktivní, je RTP stream
vždy směrován skrze VoIPovou kartu v ústředně. V opačném případě může být
RTP stream veden zcela mimo ústřednu (v případě spojení VoIP – VoIP) a
ústředna řeší jen signalizaci takového hovoru.
Reverzní vyjednávání RTP – Touto volbou se nastavuje způsob vyjednávání
kodeků. Pokud není volba zatržena, nabízí ústředna kodeky již ve zprávě Invite.
Používat krátké hlavičky – Při aktivní volbě jsou v odchozích SIP paketech
použity zkratky položek hlavičky. Například: From = f, To = t, Via = v . Tato
optimalizace slouží k minimalizaci přenášených dat.
V číslech nenahrazovat +,#,* – Uvedené znaky jsou v číslech nahrazovány
odpovídajícími řetězci %xx jen v případě, že volba není zaškrtnuta. V opačném
případě jsou odesílány.
Směrovat podle hlavičky To – Pouze v případě zaškrtnutí volby probíhá
směrování příchozích hovorů daného přenašeče dle hlavičky To. V ostatních
případech (též výchozí nastavení!) se hovory směrují dle hlavičky Request
URI.
Dedikovaný Registrar – Využívá se pouze pro bránu a umožňuje směrovat
registraci na jiný server.
Adresa – IP adresa zvoleného Registrar serveru.
Port – Port zvoleného Registrar serveru.
Schéma – Nastavuje schéma sip nebo tel v hlavičce "To" a "From"
signalizačního protokolu SIP. Volba tel slouží pro sítě využívající číslovací plán dle
doporučení E.164.
Min. MTU – Nastavuje mezní délku paketu pro povinné použití TCP při zvoleném
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
37
režimu UDP&TCP. Doporučená maximální hodnota je 1448 bytů.
Hlavičky
Doplňovat doménu – Prostřednictvím této sekce lze specifikovat doménu, která
bude použita v rámci hlaviček From a To.
Vysílat informace – P-Asserted-Identity – Volbou lze aktivovat hlavičku
P-Asserted-Identity ve zprávě INVITE. Tato hlavička slouží k přenosu potlačeného
čísla volajícího. Protistrana je z ní schopna získat informaci o volajícím čísle i v
případě, kdy má aktivní funkci CLIR (potlačení identifikace volajícího). Na SIP
Gateway přenašeči je defaultně zapnuta (hlavička je přítomna), kdežto na SIP
Proxy přenašeči defaultně vypnuta (hlavička chybí).
Aliasy
Volba umožňuje specifikovat další Realmy (Domény), které budou akceptovány na
tomto přenašeči. Do přenašeče bude umožněn routing příchozích hovorů (jejich
INVITE), u kterých pole Request-URI odpovídá nastavení dané SIP GW nebo SIP Proxy
a jejich Doménám nebo Aliasům.
RTP
DSP– Sekce pro optimalizaci přenášených dat. Pakety nejsou zbytečně odesílány,
pokud uživatel nehovoří. Zkratka VAD představuje Voice Activity Detection.
Vypnutý VAD
VAD dle G.729 Annex B
VAD light
Generovat comfort noise – Parametrem se aktivuje generování umělého šumu
pozadí. Uživatelé klasických analogových linek jsou zvyklí na určitý šum na
pozadí a právě ten je zde simulován pro obdobný pocit z hovoru.
Maskovat ztracené pakety – Parametrem lze zapnout optimalizaci dopočítávání
pravděpodobného obsahu ztracených paketů.
QoS
Sekce TOS/DiffServ umožňuje nastavit odchozí parametry paketu, které určují
prioritu pro jeho zpracování síťovými prvky.
SIP – Udává hexadecimální hodnotu priority pro SIP pakety.
RTP – Udává hexadecimální hodnotu priority pro RTP pakety.
Standardní hodnoty – Obnoví výchozí hodnoty nastavení obou parametrů.
Potlačování echa
Záložka umožňuje aktivovat různé způsoby potlačení ozvěny.
Potlačování vypnuto
Profil G.168 8 ms
Profil G.168 16 ms
Profil G.168 32 ms
Profil G.168 64 ms
Profil G.168 128 ms
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
38
Zpoždění [ms]
Adaptivní potlačování
Nelineární zpracování
Opakované použití koeficientů
Automatické řízení
Jitter buffer
Záložka obsahuje několik parametrů pro optimalizaci kolísání velikosti zpoždění paketů
při průchodu sítí.
Zpoždění [ms]
Hloubka [ms]
Automatická adaptace
Parametry zkrácené adaptace
Dolní mez [ms]
Horní mez [ms]
Práh
Různé
Příjem značek v hovoru
Režim – Parametr umožňuje nastavit podporovanou metodu příjmu DTMF
značek v hovoru.
Vysílání značek metodou INFO
DTMF – Umožňuje zvolit jednu ze dvou režimů vysílání DTMF značek
metodou SIP INFO. Režimy se od sebe liší různým formátováním zprávy
přenášející DTMF značky.
Keep-alive
Perioda – Definuje periodu odesílání keep-alive paketů. Ve výchozím stavu
je perioda nastavena na 10s.
STUN server
Server STUN umožňuje klientům NAT (tj. počítačům za firewallem)
sestavovat telefonní hovory s poskytovatelem VoIP hostovaným mimo
lokální síť.
Adresa – Je potřeba vyplnit adresu STUN serveru (IP či doménové jméno).
Adresa je použita v případě, že je v konfiguraci RTP rozhraní přenašeče
zvolena metoda STUN IP. Ve výchozím stavu je nastaven server stunserver.org.
Port – Parametr nastavuje port, který bude pro STUN používán. Ve
výchozím stavu je hodnota nastavena na port 3478.
Internetové rádio
Zdroj Internetové rádio umožňuje vložit URL daného rádia a nastavit mu parametr
zpoždění (hodnota v ms) – charakterizuje velikost bufferu pro rádio. Podporovaná jsou
rádia ve formátu mp3.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
39
Obrázek: Parametry internetového rádia
Uživatelský vstup
Jedná se o vstup, který přísluší uživateli a určuje parametry audio toku od tohoto
uživatele například při přehrávání z Console. Na následujícím obrázku je zobrazeno
výchozí nastavení uživatelského vstupu.
Obrázek: Parametry uživatelského vstupu
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
40
Obecný RTP vstup
Jedná se o obecný zvukový vstup. Všechna zařízení, která podporují vysílání zvukového
toku pomocí RTP protokolu a kodeku G.711, L16, mohou sloužit jako zdroj zvuku pro
relaci. Zvukový zdroj se definuje naslouchacím portem a IP adresou. Pokud je IP
adresa unicastová není nutné ji definovat (je to IP adresa serveru). Pokud má
NetSpeaker Server naslouchat na definované multicastové adrese, je nutné tuto adresu
vyplnit (potom se uvažuje zadaný port + IP multicast). Pokud je nutné zdroj zvuku
zabezpečit, je možné definovat zdrojovou IP adresu, což zaručí, že multicastový stream
bude přijímán ze zařízení s touto IP adresou.
Obrázek: Obecný RTP vstup
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
41
2.4 Plánovač
Co je dobré vědět
Pokud je zapnuta volba Automaticky vytvářet akce pro
aktivaci a deaktivaci relace, tak se s první akcí pro danou
relaci nastaví i aktivace a deaktivace dané relace.
Pokud nastartujete server v době, kdy už událost "probíhá", tak
se akce nezačnou provádět. Server musí být vždy zapnut v době
před začátkem události.
Akce Zapni relaci automaticky zapne všechny playlisty v této
relaci.
Plánovač
Plánovač slouží pro vytváření akcí, které slouží k ovládání playlistů. Pro tyto playlisty je
možné naplánovat různé akce dle potřeby v rozdílném čase. Vytvořená sada akcí pro
playlisty se jmenuje Událost. V rámci jedné události lze ovládat více playlistů ve více
relacích. Na následujícím obrázku je zobrazen příklad události se dvěma relacemi.
Jedna relace obsahuje playlist, druhá relace je bez playlistu.
Vytvoření události
Jak již bylo zmíněno, událost je sada akcí, které se vykonávají nad seznamy skladeb.
Proto je nutné si před vytvořením události připravit relaci (vložit do ní požadované
playlisty). Když je tato příprava hotová, můžeme začít s vytvořením události.
Postup:
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
42
1. Nejprve si založím novou událost – událost je možné založit více způsoby. Po
kliknutí na záložku Plánovač můžeme v menu buď kliknout na Vytvoř událost nebo
využít plovoucího menu. Vytvořená událost je přiřazena určitému datu v závislosti na
zvoleném dnu v kalendáři.
Obrázek: Záložka Plánovač
Možnosti nastavení akcí:
2. Nastavím start události – po kliknutí na událost se v levé dolní části zobrazí
možnost nastavit událost. Tato nastavení slouží k nastavení typu, času, kdy má událost
začínat a jak často se bude opakovat. Možnosti nastavení plánování se liší dle typu
akce:
Není naplánováno – tato událost se nikdy nespustí.
Denně – událost se spustí každý den (nebo podle volby Každých x dní) ve
stanoveném čase.
Týdně – událost se spustí ve stanoveném čase určených dní každý týden nebo Každý x. týden.
Měsíčně – můžeme volit, který den v měsíci nastane událost a v kterých
měsících akce nastane.
Jen jednou – umožňuje událost spustit jenom jednou.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
43
Obrázek: Nastavení události
Nastavení akcí
Po vytvoření události můžeme (musíme) specifikovat, co se v této události bude dít, tj.
co (jaký seznam skladeb) bude hrát a také kdy (v jakém čase).
Obrázek: Nastavení a zobrazení akcí
Na předchozím obrázku je zobrazen příklad, jak může naplánovaná událost vypadat. Na
začátek a konec každé události jsou automaticky přidávány akce aktivuj a deaktivuj
relaci. Tuto vlastnost je možné zakázat, avšak v relaci, která není aktivní, se
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
44
naplánované akce nespustí. Také v relaci, která se dostane do aktivního stavu, se zapnou všechny playlisty automaticky. Proto je nutné playlistům, které nechceme
přehrávat na začátku, přiřadit jako první akci akci STOP.
Akce se na časovou osu události vkládá přetažením pomocí drag&drop z nabídky akcí v hlavičce časové osy (viz obrázek). Akci přetáhnu vždycky na playlist, který chci
ovládat v rámci jedné relace. V relaci může být víc playlistů, je možné ovládat všechny
playlisty.
Takto vytvořené akce je možné upravit podle potřeb dané události. Kliknutím na
konkrétní akci lze její parametry editovat v okně "Nastavení akce". Na předchozím
obrázku je znázorněno nastavení akce pro případ akce Přehrát.
Dle typu akce se její nastavení může lišit od situace znázorněné na předchozím
obrázku. U většiny akcí je možné nastavit jenom čas startu. Akce je dle nastavení
možné rozdělit:
Přehraj, Stop, Další, Předchozí a Aktivace/Deaktivace relace – umožňuje
nastavit čas startu dané akce.
Hlasitost – umožňuje nastavit hlasitost playlistu. Okno nastavení je doplněno o
možnost nastavení, na jakou úroveň se hlasitost změní a navíc o možnost
postupného zvýšení hlasitosti.
Balance – kromě nastavení startu akce slouží k nastavení vyvážení playlistů.
Vyvážení může nastat postupnou změnou pomocí Doby trvání změny.
V části Seznam relací je možné zvolit relace, pro které se budou akce vytvářet.
Zobrazení události
V levé části záložky Plánovač se nachází seznam událostí. Tento seznam je možné
zobrazit v pohledu Měsíc, Den a Všechny události pomocí výběru karty.
Zobrazení Měsíc – toto zobrazení obsahuje kalendář, který slouží jako navigace.
Události se zobrazují po kliknutí na konkrétní datum a jenom ty, které jsou s
tímto datem spojeny, se spustí.
Zobrazení den – po výběru data v zobrazení měsíc můžeme konkrétní den
zobrazit pomocí kliknutí na kartu Den detailně. Na této kartě podobně jako na
kartě měsíc vidíme jenom akce spojené s konkrétním datem.
Všechny události – tato karta umožňuje zobrazit všechny události.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
45
2.5 Sync Manager
Co je dobré vědět
SD karta se musí před vložením do NetSpeakeru naformátovat
na formát FAT32.
NetSpeaker nemá vlastní RTC. Je nutná konektivita k serveru po
restartu HW, aby se sesynchronizoval čas. Výpadky spojení však
nevadí.
Doporučujeme synchronizovat max. 100 MB obsahu.
Na jednom NetSpeakeru je vždy platná pouze jedna akce
spouštěná v čase a jedna spouštěná na stisk tlačítka.
Rychlost synchronizace je závislá na typu SD (SDHC) karty.
Obsah se synchronizuje v určeném čase nebo manuálně na
záložce Destinace & Zóny.
Obsah se synchronizuje, pouze pokud se nepřehrává nic ze
serveru.
Sync Manager
Slouží ke správě SD karet vložených v NetSpeakerech, jejich synchronizaci s určeným
obsahem a nastavení startu akcí.
Rozdělení záložky Sync Manager
Jednotlivé akce pro synchronizaci s SD kartou (vloženou v NetSpeakeru) se spravují na
záložce Sync Manager. Tahle záložka disponuje poměrně komplikovaným dělením.
Na následujícím obrázku je zobrazen přehled funkcí jednotlivých části tohoto okna.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
46
Obrázek: Rozložení záložky Sync Manager
Levá část je věnovaná seznamu Akcí pro synchronizaci, pravá část okna je
určená pro nastavení vlastností jednotlivých akcí. Tato nastavení jsou rozdělena
do logických částí:
Vlastnosti synchronizace
Základní parametry
Plánování akce
Povolení akce jednotlivým reproduktorům
Seznam playlistů
Popisu těchto logických částí se věnují další kapitoly, viz níže.
Vlastnosti synchronizace
V této části můžeme nastavit a naplánovat, kdy se akce bude synchronizovat. Můžeme
volit z těchto možností:
Není naplánováno – synchronizaci musíme provést ručně stisknutím tlačítka Sync
Teď! nebo
Volíme "Denně", "Týdně", "Měsíčně" nebo "Jenom jednou". Každá z těchto
možností může být ještě upřesněna dalším nastavením. Toto nastavení
specifikuje čas, kdy se daná synchronizace spustí. Na následujícím obrázku je
zobrazen příklad konfigurace pro měsíční běh aktualizací.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
47
Obrázek: Vlastnosti synchronizace
Základní parametry
Tyto parametry určují, jak se bude akce chovat, co bude jejím spouštěčem a jak se
akce zachová v případě startu.
Typ akce – určuje, co bude spouštěčem akce. Může to být logický vstup do
NetSpeakerů (Stisk tlačítka) nebo se akce může spustit v daném čase (V čase). Další
mi typy akce jsou akce Po ztrátě spojení a Přehrávání z SD karty. Při volbě V čase je následně nutné v části Plánování akce zvolit čas a den startu
akce, viz kapitola 6.1.3. Plánování akce, pro Stisk tlačítka je nutné připojit tlačítko
Volba Na ztrátu spojení spustí akci spustí přehrávání v případě když nastane
výpadek streamu (např. selže napájení NetSpeaker Serveru a Server se vypne) Volba Přehrávání z SD karty spustí přehrávání akce v okamžiku zastavení
streamu z NetSpeaker Serveru (zastavení Relace, zastavení Serveru a pod.) Trvání akce – tato volba umožňuje nastavit, kdy se akce ukončí.
Konkrétní čas – umožňuje nastavit pomocí následujícího políčka Délka trvání v
(s), jak dlouho bude akce trvat.
Opakovat n-krát – zde je možné zvolit, kolikrát se playlisty zvolené v Seznamu
playlistů přehrají. K nastavení počtu slouží políčko Počet opakování.
Opakovat dokola – přehrávání se nezastaví. Tato volba má největší význam ve
spojení s HW tlačítkem, po jehož stisknutí se akce nastartuje a po druhém
stlačení bude zastavena.
Typ přechodu mezi akcemi
Upřednostnit před serverem – tato volba umožní při startu akce přerušit aktuální
přehrávání, které přichází ze serveru.
Použít jako default – tato volba určuje, která akce je výchozí a musí být zaškrtnuta.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
48
Obrázek: Základní parametry
Plánování akce
Když volíme akci naplánovanou na start V čase, je nutné k tomu nastavení naplánovat
danou akci. Využíváme k tomu část s názvem Plánování akce. Na obrázku 3 je
znázorněno týdenní plánování, avšak volit můžeme i jiné typy plánování:
Není naplánováno – tato akce se nikdy nespustí.
Denně – akce se spustí každý den (podle volby Každých x dní) ve stanoveném
čase.
Týdně – akce se spustí ve stanoveném čase určených dní každý týden nebo Každý x. týden.
Měsíčně – můžeme volit, který den v měsíci a v kterých měsících akce nastane.
Jen jednou – umožňuje danou akci spustit jenom jednou.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
49
Obrázek: Týdenní plánování
Povolení akce jednotlivým reproduktorům
V tomto nastavení je možné zvolit, které reproduktory budou mít danou akci povolenu.
Tyto reproduktory se budou se serverem synchronizovat a soubory se uloží na SD kartu
v každém z těchto NetSpeakerů.
Seznam playlistů
V seznamu playlistů si volím playlist nebo playlisty, které se v dané offline akci budou
přehrávat, až se akce odstartuje. Navíc volba Příkazu pauza umožňuje vložit pauzu
mezi playlisty. Pomocí šipek je možné nastavit prioritu (pořadí) playlistů.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
50
Obrázek: Seznam playlistů
Příklad konfigurace akce pro synchronizaci
Společnost Xyz plánuje ve svých NetSpeakerech přehrávat každé ráno od 6:00
reklamní spoty. Spoty se budou každý týden měnit, a proto je nutné každé pondělí
brzy ráno NetSpeakery synchronizovat.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
51
Obrázek: Příklad nastavení reklamy Xyz
1. Na záložce Sync Manager vytvořím novou akci s názvem "Reklama společnosti
Xyz".
2. V části s názvem Vlastnosti synchronizace nastavím synchronizaci na volbu
Týdně, viz předchozí obrázek, kde naplánuji synchronizaci každý týden v pondělí.
3. Dalším krokem je nastavení Základních parametrů. Zde si vyberu typ akce V
čase a například volím Opakovat vícekrát s opakovat 1x. Zaškrtnu další volby
a můžu Naplánovat start akce. Dle zadání chci přehrát reklamní spot každé
ráno v 6:00. Volím proto Denní plánování se startem v 6:00.
4. V části Povolení akce jednotlivým reproduktorům vyberu NetSpeakery,
kterých se tato akce bude týkat.
5. Pozor, vybrané NetSpeakery musejí mít vloženu SD kartu. Stav SD karty
je možné zkontrolovat na záložce Destinace & Zóny.
6. V posledním kroku musím zvolit playlist, který chci na SD kartu uložit a následně
přehrávat v určeném čase. V části Seznam playlistů vyvolám pravým tlačítkem
myši plovoucí menu a volím Přidat. Z rozbalovací nabídky vyberu ten správný
playlist –> "Reklama společnosti Xyz"
7. Nastavení uložím!
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
52
2.6 Uživatelé
Co je dobré vědět
V tomto menu se zakládají uživatelé a specifikují se jejich
oprávnění.
Vytvořený uživatel se pak může přihlásit do aplikací
ControlPanel, Player, Console a/nebo do API.
Uživatelé
Záložka Uživatelé slouží ke správě uživatelů. Umožňuje uživatele vytvářet, mazat a
měnit jim oprávnění (uživatelské role).
Obrázek: Rozložení záložky Uživatelé
Na předchozím obrázku je znázorněno zobrazení záložky Uživatelé, kde pravou část
tvoří Nastavení uživatele. Na záložce můžeme definovat uživatelská práva pro
připojení uživatele programem Console nebo Player.
Role "Freeride" – uživatel s těmito právy sám určuje, co a kam bude přehrávat.
Tento uživatel může přehrávat bez omezení a bez použití předdefinovaných
relací. Má přístup ke všem destinacím a jeho vysílání má nejvyšší prioritu.
Role "Uživatelský vstup" – Administrátor systému definuje tomuto uživateli
jeho "domovskou" relaci, do které bude moci vysílat.
Úroveň práv – zde je možné zvolit, jestli se jedná o uživatele běžného nebo o
uživatele typu Administrátor. Uživatel Administrátor se nemůže hlásit do programů
Console a Player, může však používat program ControlPanel.
Množiny uživatelů
Administrátor systému nadefinuje množiny uživatelů do určitých relací, víc na záložce Zvukové zdroje. Tyto vstupy pak je možné v části Povolení připojení uživatele do
množiny uživatelů přiřadit/dát k dispozici jednotlivým uživatelům. V této části je
seznam všech množin uživatelů a pomocí zaškrtávacího okénka můžeme uživatele
přiřadit k danému vstupu.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
53
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
54
2.7 Administrace
Co je dobré vědět
Přístup přes API má ve výchozím nastavení omezení na 10
klientů. Multicast je ve výchozím nastavení NetSpeaker systému aktivní
na adresách 239.0.0.0/8.
Trace se dá uložit a při komunikaci s Technickou podporou 2N
Telekomunikace a.s. může pomoci k vyřešení Vašeho problému.
Scanner umožňuje zobrazit všechny 2N® NetSpeakery v síti,
dokonce i když neobdrží IP adresu od sítě. Pro pozdější správnou
funkci zařízení je však nutné nastavit v tomto případě IP adresu
manuálně.
Virtuální síťové adaptéry mohou vést k nefunkčnosti Scanneru
NetSpeakeru.
Administrace
Záložka Administrace slouží k nastavení dalších parametrů NetSpeaker systému a
také ke sledování stavu systému. Záložka je rozdělena na obecná nastavení a
administraci.
Obecná nastavení
Jak napovídá název, jedná se o obecná nastavení.
Obecné – hned prvním je nastavení jazyka aplikace ControlPanel.
Zvuková zařízení – tato volba umožňuje zvolit výstup pro příposlech. Zařízení pro
příposlech umožňuje naslouchat relacím lokálně a vybrat ze seznamu zařízení, kam
bude zvuk směrován. Tato zařízení jsou závislá na konfiguraci PC.
Relace – nabízí další nastavení pro relace.
Zobrazovat relace od připojených konzolí – umožňuje vidět i relace, které
jsou vytvářeny uživateli z aplikací Console a Player s Freeride privilegiem.
Generované playlisty – umožňují vytvořit playlisty automaticky podle zvolených
pravidel nad jedním nebo více adresáři. Pomocí tlačítka Přidat adresář určím adresář
s audio soubory.
Pomocí tickbutton určím:
jestli generovat playlisty z podadresářů
jestli generovat playlisty dle žánrů, autorů, adresářů, alb.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
55
Po uložení budou playlisty vygenerované a pomoci tickbutton pro žánry, autory,
adresáře a alba je možné mezi generovanými playlisty zobrazovat jenom zvolený typ.
Licence - záložka licence slouží pro správu licenčních souboru. Licence jsou povinné
pro využívaní pokročilých funkcí software 2N® IP Audio System. Licence zůstane platná
i po upgrade systému Windows nebo HW PC.
Obrázek: Nastavení licencí
Síťové nastavení
Multicast adresy – umožňuje nastavení adres pro multicast. Zde je možné volit
multicast pro rozsah adres, multicast pro rozsah portů nebo vysílat jenom na jedné IP
adrese. Výchozí nastavení systému využívá rozsah adres 239.0.0.0/8. Na obr. 1 je
znázorněno výchozí nastavení pro rozsah adres. API – umožňuje nastavit port, který
slouží k připojení pomocí API systému NetSpeaker a navíc omezení počtu klientů.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
56
Obrázek: Možnosti nastavení pro Multicast
NetSpeaker nastavení
Komunikační vlastnosti – umožňují nastavit doménu serveru, kterou budou používat
připojené NetSpeakery a následně se nepřipojí k jinému NetSpeaker Serveru v síti
Připojení NetSpeakeru – pro NetSpeakery v pasivním módu (viz Scanner
NetSpeakeru) je potřebné vytvořit připojení s parametry, které jsou pro takový
NetSpeaker nastaveny. Po uložení parametrů se vytvoří připojení na NetSpeaker.
Parametry:
Prodleva připojení – určuje dobu mezi jednotlivými pokusy o vytvoření spojení
IP adresa – IP adresa NetSpeakera
IP port – port NetSpeakera, výchozí hodnota je 6998
Automatický upgrade firmware – umožňuje zakázat upgrade firmware
NetSpeakeru
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
57
Obrázek: Parametry pro připojení
Scanner NetSpeakeru – slouží pro vyhledání NetSpeakerů v síti a jejich nastavení. V
levé části jsou zobrazeny všechny NetSpeakery, které se v sítí nacházejí. Po zvolení
konkrétního NetSpeakeru je možné v pravé části změnit jeho parametry tak, aby se
připojil k NetSpeaker Serveru automaticky (aktivní mód) nebo ho bylo možné připojit
pomocí připojení v Připojení NetSpeakeru.
Parametry:
IP adresa – IP adresa zvolená pro NetSpeaker
IP maska – maska sítě
IP gateway – brána sítě
IP adresa serveru – IP adresa NetSpeaker Server
Doména – NetSpeaker s nastavenou doménou přísluší serveru se stejnou
doménou. NetSpeaker automaticky přebírá doménu jednoho ze serveru v sítí
Popis – volitelný popis konkrétního NetSpeakera
Mód – pasívní/aktivní/search
pasivní mód pro NetSpeaker znamená, že je nutné nastavit připojení na
NetSpeaker ze strany serveru v části NetSpeaker nastavení –>
Připojení NetSpeakeru
aktivní mód NetSpeaker se připojí na NetSpeaker Server automaticky, pro
připojení se použije IP adresa serveru.
search mód NetSpeaker najde NetSpeaker Server v sítí automaticky,
přebírá doménu a pomocí ní se připojí k Serveru
DHCP klient aktivní– on/off určuje jestli NetSpeaker použije síťové nastavení
získané ze sítě pomocí protokolu DHCP nebo použije staticky nastavené
parametry.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
58
Obrázek: Scanner
Administrace Autorizace serveru
Server autentifikující se NetSpeakeru – heslo, které používá server pro
autentifikaci vůči NetSpeakeru.
NetSpeaker autentifikující se Serveru – heslo, které používá NetSpeaker pro
autentifikaci vůči serveru.
Heslo administrátora – nastavení změní hlavní administrátorské heslo uživatele
Administrátor.
Databáze – zobrazení jednotlivých tabulek databáze.
Trace – jedná se o plný výpis výměny informací mezi jednotlivými částmi systému
NetSpeaker. Pomocí plovoucího menu je možné vyvolat další funkce.
Důležité jsou:
Settings – umožňuje nastavit automatické ukládání trace na disk PC, kde běží
ControlPanel.
Filter – umožňuje vytvořit filtr z existujících ID nebo vytvořit znakový filtr
(string).
Save to file – pomocí plovoucího menu>Save to file je možné uložit aktuální
trace systému.
Import/Export settings – umožňují uložení nastavení barevných pravidel pro
filtry.
Nastavení XML skriptů – umožňuje zobrazovat XML skripty při konfiguraci
NetSpeaker systému. Umožňuje zobrazit plný nebo zjednodušený výpis debug funkcí.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
59
Obrázek: XML skript pro uložení hesla
Souborový manažer – Slouží k manipulaci a práci se soubory a adresáři na vašich
discích. Při kliknutí pravého tlačítka myši do prostoru se zobrazí nabídka:
Znovu načíst pohled – znovu načte aktuální adresář s obsahem. Volbu lze
použít, jestliže obsah aktuálně zobrazeného adresáře byl změněn.
Odebrat – Nenávratně odebere soubor/adresář z vašeho disku.
Přejmenovat – Volbou lze přejmenovat vybraný soubor/adresář.
Vytvořit adresář – Lze použít, pokud chcete v aktuální cestě vytvořit adresář.
Importovat soubor – Volba slouží ke zkopírování souboru do aktuálního
umístění.
Exportovat soubor – Zkopíruje později zvolený soubor do aktuálního adresáře.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
60
Obrázek: Pohled do souborového manažeru
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
61
3. Manuál k programu
Console
2N® IP Audio Console je aplikace, která v přehledném grafickém prostředí umožňuje
hlásit oznámení systémem 2N® IP Audio System. 2N® IP Audio System musí být
však nejprve nastaven administrátorem.
Obsah sekce:
3.1 Připojení a nastavení
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
62
3.1 Připojení a nastavení
Co je dobré vědět
Aplikace Console umožňuje vysílání zvuku z mikrofonu nebo
přehrávání souborů.
Systém 2N® NetSpeaker rozeznává 3 úrovně oprávnění, které
jsou spravované administrátorem systému.
POZOR: Role Freeride je role s nejvyšším oprávněním k vysílání
uživatele a bude mít vždy přednost ve všech zónách.
Aplikace Console
Program Console slouží k vysílání do předem definovaných relací nebo vstupů pro
uživatele systému 2N® NetSpeaker. Primárně je určen pro vysílání zvuku pomocí
mikrofonu nebo zvuku/hudby ve formátu mp3 (wma, wav).
Připojení a nastavení
Po spuštění programu Console se objeví obrazovka pro přihlášení k systému.
Uživatelské jméno a heslo je možné vytvořit v programu ControlPanel nebo požádat
administrátora systému o vytvoření a přidělení práv. Uživatelské jméno a heslo se
vypíše do políček k tomu určených v okně Console po startu. Navíc je potřebné
nakonfigurovat správné hostitelské jméno nebo IP adresu pro přihlášení aplikaci k 2N®
NetSpeaker Serveru viz. následující obrázek. Kliknutím na záložku Nastavení serveru se dostanu ke konfiguraci. Záložka Nastavení jazyka umožňuje změnit jazyk aplikace.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
63
Obrázek: Přihlášení pomocí Console
Po nastavení všech potřebných parametrů a vložení uživatelského jména a hesla se
můžu přihlásit. Po přihlášení se dostanu na obrazovku programu, kde si volím roli.
Uživatelské role
Tato obrazovka slouží pro výběr role po přihlášení k programu Console. Na obr.2 je
znázorněno, jak může toto okno vypadat pro uživatele, který má povoleny všechny
role. Jednotlivé role jsou popsány v dalších částech manuálu.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
64
Obrázek: Role programu Console
Po výběru role se obrazovka změní pro konkrétní roli, i když její vzhled je vždy velmi
podobný. V záhlaví aplikace se objeví nové piktogramy a navíc jméno role. Změna role
je možná pomocí piktogramu panáček, který způsobí návrat aplikace na okno s
výběrem rolí. Piktogram "power off" slouží k odhlášení z aplikace Console.
Obecný princip ovládání Console
Console primárně slouží k vysílání zvuku pomocí mikrofonu nebo zvuku/hudby ve
formátu mp3. Levá část s obrázkem mikrofonu ovládá mikrofon, střední část - Seznam
zvuků - slouží pro přehrávání zvuků. Zvuky je možné do aplikace přidat pomocí tlačítka
"Přidat". Pravá část slouží ke kontrole a ovládání výstupů. Program Console znázorňuje
následující obrázek.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
65
Obrázek: Pohled na ovládání Console
Výstup - výstup pro přehrávání je pro každou roli různý
Seznam zvuků - nebo jinak i zdroje zvuků/hudby v souborech. Pro přidání volím Přidat a vyberu požadovaný soubor. Tento soubor můžu pomocí tlačítka Play přehrát.
Mikrofon - levá část okna ovládá hardwarový mikrofon PC, kde běží aplikace Console.
tlačítko TALK - slouží k aktivaci mikrofonu. Po aktivaci se rozsvítí nápis ON AIR
a tlačítko se změní na tlačítko MUTE. Vysílat je možné i při přehrávání zvuku ze
souboru.
tlačítko AUTOMUTE - slouží k povolení funkce "Automatická aktivace
mikrofonu". Po stisknutí tlačítka se nápis automute rozzáří a jeho funkce se dá vysvětlit na příkladu: "kolejní rádio" vysílá každý večer několik písniček a
moderátor každou písničku uvede. V tomto případě moderátor na začátku
vysílání zapne zvukovku (volí písničku ze souboru). Volí Automute a po skončení
písničky může hned hovořit - automaticky se aktivuje mikrofon. Po stisknutí
tlačítka Play další písničky je mikrofon automaticky deaktivovaný a posluchači
neslyší zvuk ze studia.
V aplikaci Console si můžu aktivovat Příposlech. Aktivaci je možné provést pomocí
tlačítka ON, které se nachází vpravo dole. Příposlech slouží k aktivaci lokálního
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
66
naslouchání přehrávaných souborů nebo zvuku z mikrofonu. Zařízení pro příposlech
můžu definovat v Nastavení -> Nastavení zvuku výběrem požadovaného zařízení.
Vysílání typu Freeride
Freeride mód je specifický tím, že jeho uživatel má přidělena nejvyšší uživatelská
oprávnění, a proto může vysílat a přehrávat s nejvyšší prioritou kamkoli. Tento uživatel
si destinaci volí sám pomocí zaškrtávání jednotlivých NetSpeakerů v Seznamu
speakerů/zón. Toto dokumentuje následující obrázek.
Obrázek: Role Freeride
Vysílání typu Vysílat jako "uživatel"
Po přihlášení jako uživatel nemám možnost výběru kam vysílat. Moje oprávnění (role)
"uživatelský vstup" mě opravňuje vysílat do relací, kde figuruji jako uživatelský vstup.
Pro víc informací kontaktujte administrátora systému.
Vysílání typu Vysílat jako "množina uživatelů"
Po přihlášení jako množina uživatelů nemám možnost výběru kam vysílat. Moje
oprávnění (role) mě opravňuje vysílat do relací, které obsahují množinu uživatelů,
který je pro mě povolen. Pro víc informací kontaktujte administrátora systému.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
67
4. Manuál k programu Player
2N® IP Audio Player slouží k přehrávání souborů a playlistů jednoduchým a
pohodlným způsobem. Slouží jenom uživatelům s povoleným Feeride módem.
Obsah sekce:
4.1 Ovládání programu Player
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
68
4.1 Ovládání programu Player
Co je dobré vědět
POZOR: Freeride je role s nejvyšším oprávněním k vysílání
uživatele a bude mít vždy přednost ve všech zónách.
Aplikace Player
Program Player slouží k přehrávání souborů a playlistů jednoduchým a pohodlným
způsobem. Slouží jenom uživatelům s povoleným Feeride módem. Jiný uživatel není
oprávněn s aplikací Player pracovat.
Připojení
Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací okno, kde je potřeba změnit adresu pro
server na adresu určenou administrátorem systému. Totéž platí i pro login a password.
Pomocí Menu –> Nástroje je možné změnit jazyk aplikace.
Přehrávání
Aplikace byla vytvořena se zřetelem na jednoduchost ovládání. Nastavení přehrávání je
tedy velmi jednoduché a intuitivní. Pomocí tlačítek nacházejících se ve spodní části
můžu do aplikace přidat soubory pro přehrávání.
Možnosti pro práci se soubory a playlisty:
Přidat mp3 soubory – umožňuje přidat soubory do playlistu.
Smazat vybrané skladby z playlistu – umožňuje odebrat skladby z playlistu.
Přidat mp3 z adresáře – umožňuje přidat do playlistu celý adresář.
Uložit playlist do souborů – uloží playlist do souboru s příponou *.m3u na
lokální disk.
Přidat nový playlist – přidá prázdný playlist do aplikace Player.
Přejmenovat aktuální playlist – umožňuje přejmenovat aktuálně zvolený
playlist.
Smazat aktuální playlist – umožňuje smazat aktuálně zvolený playlist.
Výběr playlistů – umožňuje vybírat z vytvořených playlistů a změnit aktuální
playlist.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
69
Obrázek: Přihlášení pomocí Playeru
Po připravení playlistu pro přehrávání je možné v pravé části zvolit
NetSpeakery/zóny/RTP destinace, kde bude daný playlist přehrán. Volba probíhá
jednoduchým zvolením a navíc můžu v této části ovládat hlasitost jednotlivých
NetSpeakerů. Přehrávání zahájím stisknutím tlačítka Play. Moje přehrávání přeruší
aktuální přehrávání ve všech mnou zvolených zónách. V případě potřeby rozhlásit
zprávu mikrofonem můžu pomocí mikrofonu vysílat taky do všech zvolených zón.
Mikrofon aktivuji tlačítkem Zapnout mikrofon.
Nastavení lokálního přehrávání
Aplikace Player umožňuje mimo přehrávání v NetSpeakerech taky přehrávat soubory
lokálně. Nastavení pro lokální zdroje je umístněno v Menu > Nástroje > Nastavení
lokálních zdrojů. V okně je možné zvolit zdroj pro mikrofon a hlasitost. Stejné
nastavení je možné i pro příposlech – vybrat HW zdroje pro výstup z PC a nastavit
úroveň hlasitosti.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
70
Obrázek: Lokální zdroje
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
71
5. IP Audio System API
manuál
2N® NetSpeaker Server API slouží pro ovládání NetSpeaker Server pomocí XML
příkazů a následných odpovědí. Díky tomuto API můžete vytvořit aplikaci pro ovládaní
NetSpeaker Serveru či už pomocí PC, Mac-u nebo Androidu. Obsah sekce:
5.1 Obecné
5.2 Konfigurace relace
5.3 Konfigurace vstupního zdroje
5.4 Konfigurace playlistu
5.5 Konfigurace destinace (NetSpeakeru, Zóny)
5.6 File explorer (Playlist mgmt)
5.7 Konfigurace Internetového rádia
5.8 Generované Playlisty
5.9 IP Audio System http API manuál
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
72
5.1 Obecné
Táto sekce je věnovaná obecným příkazem a odpovědím pro komunikaci s 2N®
NetSpeaker Server.
Obsah sekce:
Základní informace
Zahájení komunikace
Autorizace
Verze serveru
Kontrola aktivního spojení
Čas serveru
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
73
Základní informace
XML rozhraní pro síťové služby
TCP připojení k serveru
NetSpeaker Server standardně naslouchá na portu TCP 6543 na všech portech serveru
eth. Externí aplikace jsou připojeny k tomuto portu. Komunikace mezi externími
aplikacemi a NetSpeaker serverem vždy začíná příkazem BIND. Tento příkaz odešle
klient na server. Aplikace nemohou nadále komunikovat, dokud neobdrží odpověď od
serveru <bind Status="OK"/>. NetSpeaker server tímto potvrzuje spojení a vytvoření
komunikačního kanálu. Klienti si mohou vybrat používání plného XMPP klienta nebo
prostě spustit XML parser, jako libxml2 Simple API for XML (SAX) parseru. Nebo cokoliv
jiného.
XML rozhraní
Po dokončení inicializace komunikace, NetSpeaker server odešle <bind
Status="OK"/>. Dále je komunikace prováděna pomocí dvou typů XML zpráv:
"Požadavek" a "odpověď" zprávy pomocí příkazu Informačního elementu ID
"<msg Id =", tagu "<odkazovat CTI_IE_REFERENCE Ref" a ukončovacího IE </
msg> na konci zprávy definují obsah požadavku-odpovědi. Tento typ zprávy XML
se používá pro komunikační příkazy a přichází v tomto typu i zpět výsledek z
NetSpeaker serveru. Tento typ komunikace se také používá pro registraci a
zrušení registrace na odběr událostí.
Zprávy o událostech obsahují referenci "<CTI_IE_REFERENCE ref". Tento typ reference
se používá pro rozpoznání odpovědí asynchronně zaslaných o událostech v NetSpeaker
serveru.
Požadavek a odpověď zprávy
XML rozhraní na serveru NetSpeaker má dva různé formáty:
Request
<msg Id="command identify">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_REQUEST >
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
74
Response
<msg Id="command identify">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_IE_RESULT Result=""/>
</msg>
Tento dokument také obsahuje XML schémata, která podrobně popisují příchozí a
odchozí kombinaci pomocí XML požadavku a odpovědi.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
75
Zahájení komunikace
NetSpeaker server - zahájení komunikace
NetSpeaker server defaultně poslouchá na TCP portu 6543 na všech eth portech
serveru. Externí aplikace se připojuje na tento port.
Komunikace externí aplikace a NetSpeaker serveru se vždy zahajuje příkazem BIND.
Tento příkaz zasílá klient serveru. Aplikace nemůže pokračovat v komunikaci do doby,
než obdrží odpověď od serveru <bind Status="OK"/>. NetSpeaker server touto
odpovědí potvrzuje navázání spojení a vytvoření komunikačního kanálu.
Request
<bind ConnType="LOCAL" AppName="SpkCtiTest"/>
Response
<bind Status="OK"/>
Error message
<error Layer="XMLB">UNBOUND_STREAM</error>
Byly doplněny následující odpovědi pro různé situace:
NNB_XML_STATUS_OK ... externí aplikace může začít posílat další příkazy.
NNB_XML_STATUS_ALREADY_BOUND ... aplikace tuto chybu ignoruje a může odesílat
příkazy, bind už není potřeba.
NNB_XML_STATUS_NEIGHBOUR_IS_UNREADY ... aplikace musí po časové prodlevě
min 100 ms opakovat příkaz bind.
Dokud CTI rozhraní neodpoví na příkaz bind, nelze odesílat další příkazy.
Jestliže externí aplikace neobdrží odpověď v řádu cca 1 sec, opakuje příkaz bind.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
76
Autorizace
NetSpeaker server - Autorizace
Položka AppName slouží k identifikaci aplikace.
Připojení XML aplikace k cílovému systému se provádí příkazem bind. Pokud se jedná o
připojení přes nechráněný kanál, je spojení vybudováno a připraveno k použití v
okamžiku, kdy přijde odpověď <bind Status="OK"/>. V případě připojení přes
chráněný kanál se mezi „bind požadavkem" a „bind odpovědí" musí navíc provést
autorizace.
Explicitní autorizace - metoda LOGON
Druhým jednoduchým způsobem, jak provést autorizaci, je zadání přihlašovacího
jména a hesla podle níže popsaného postupu:
1. po přijetí výzvy k autorizaci zkontrolovat, zda knihovna nabízí metodu LOGON, a
pokud ano, tak
2. poslat pokyn: <auth Method="LOGON" LoginName="..." Password="..."/>, kde
... je potřeba nahradit za uživatelské jméno a heslo (default jméno: Admin,
heslo: 2n),
3. počkat na odpověď: <auth Method="LOGON" Status="OK"/>.
4. Pokud odpověď obsahuje atribut Status s hodnotou OK, tak to znamená, že se
XML bridge úspěšně autorizoval pomocí předaných údajů. Jiná hodnota atributu
Status představuje odepření přístupu.
Úspěšná autorizace se kromě odpovědi <auth Method="..." Status="OK"/> projeví
také tím, že z XML bridge přijde odpověď na bind: <bind Status="OK"/>. To je signál,
že komunikační kanál je kompletně sestavený a autorizovaný a od toho okamžiku se
jím dají přenášet zprávy oběma směry.
Request
<bind ConnType="LOCAL" AppName="SpkCtiTest"/>
Response
<auth>
<method Name="LOGON"/>
</auth>
Aplikace na odpověď LOGON zasílá zprávu
<auth Method="LOGON" LoginName="login" Password="password"/>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
77
Response
<auth Method="LOGON" Status="OK"/>
Response
<bind Status="OK"/>
Byly doplněny následující odpovědi pro různé situace:
NNB_XML_STATUS_OK ... externí aplikace může začít posílat další příkazy.
NNB_XML_STATUS_ALREADY_BOUND ... aplikace tuto chybu ignoruje a může
odesílat příkazy, bind už není potřeba.
NNB_XML_STATUS_NEIGHBOUR_IS_UNREADY ... aplikace musí po časové
prodlevě min 100 ms opakovat příkaz bind.
Dokud CTI rozhraní neodpoví na příkaz bind, nelze odesílat další příkazy.
Jestliže externí aplikace neobdrží odpověď v řádu cca 1 sec, opakuje příkaz bind.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
78
Verze serveru
Zjištění aktuální verze serveru
Request
<msg Id="CTI_GET_VERSION_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_GET_VERSION_CONF">
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_VERSION Ver="1.1.0.40.0_HEAD-rel Nov 25 2011
16:58:41"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
79
Kontrola aktivního spojení
Příkaz pro kontrolu, je-li komunikace se serverem stále aktivní.
Request
<msg Id="CTI_ALIVE_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_ALIVE_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
80
Čas serveru
Zjištění aktuálního času na serveru.
Request
<msg Id="CTI_GET_DATETIME_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_GET_DATETIME_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_TIME Time="2011/12/1 12:11:14"/>
<CTI_IE_TZ_ID Id="37" TZStatus="STANDARD"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
81
5.2 Konfigurace relace
Sekce Konfigurace relace popisuje XML příkazy a odpovědi spojené s relací jako start a
stop přehrávání a dalšími funkcemi.
Obsah sekce:
Výpis všech relací
Výpis všech relací a vstupních zdrojů k nim přiřazených
Aktivace relace
Deaktivace relace
Přidání nové relace
Úprava existující relace
Odstranění existující relace
Sledování stavu relace
Zrušení sledování stavu relace
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
82
Výpis všech relací
Příkaz vypíše všechny existující relace spolu s dalšími informacemi: SessionID = ID
relace, Name = název relace, Priority, PanelUserId = pouze pro console panel,
PanelMode = pouze pro console panel, PanelVirtualInputId = pouze pro console panel,
FreerideId = pouze pro console panel.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_SESSIONS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_SESSIONS_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION SessionId="0x4" Name="Moje session
nova" Flags="0x0" Priority="1" Channel="0" MasterVolume="4032"
MasterBalance="0" MasterFadeTime="0" PanelUserId="0xFFFFFFFF"
PanelMode="USER" PanelVirtualInputId="0xFFFFFFFF"
FreeRideId="0xFFFFFFFF"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION SessionId="0x5" Name="New session (1)"
Flags="0x0" Priority="1" Channel="0" MasterVolume="4096"
MasterBalance="0" MasterFadeTime="0" PanelUserId="0xFFFFFFFF"
PanelMode="USER" PanelVirtualInputId="0xFFFFFFFF"
FreeRideId="0xFFFFFFFF"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
83
Výpis všech relací a vstupních zdrojů k nim přiřazených
Vypíše seznam relací a k nim přiřazené zdroje. Relace je definována parametrem
SessionID, vstupní zdroj pak parametry SourceID a kombinací parametrů Type a ID.
SourceID je primární klíč zdroje přiřazeného k relaci; je-li tedy v relaci více současných
vstupních zdrojů, liší se každý svým SourceID. Kombinací parametrů SessionID a
SourceID můžeme získat aktuální informace o zdroji v relaci, jako jsou např. aktuálně
přehrávaný soubor, pozice v čase přehrávaného souboru atd. Parametry Type a ID
slouží k získání obecných informací o zdroji, tedy typ zdroje, soubory ve zdroji, ID
souboru a dobu trvání souboru.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_SESSIONS_SOURCES_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_SESSIONS_SOURCES_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_SOURCE SessionId="0x4" SourceId="0x5"
Flags="0x12" Type="PLAY_LIST" Id="0x1" Volume="4032"
Balance="7" FadeTime="0"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_SOURCE SessionId="0x4" SourceId="0xB"
Flags="0x12" Type="PLAY_LIST" Id="0x4" Volume="4096"
Balance="0" FadeTime="0"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_SOURCE SessionId="0x5" SourceId="0xA"
Flags="0x12" Type="PLAY_LIST" Id="0x5" Volume="153"
Balance="0" FadeTime="0"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
84
Aktivace relace
Aktivace relace. Relace je definována parametrem CmdPar1 = SessionID. Pokud je
zadáno špatné SessionID, server příkaz zpracuje a pošle hlášku OK, ale žádná relace
nebude spuštěna.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="ACTIVATE_SESSION"
CmdPar1="0x4"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
85
Deaktivace relace
Deaktivace relace. Relace je definována paramaterem CmdPar1 = SessionID. Pokud
bude zadáno chybné SessionID, server příkaz zpracuje a zašle OK, ale žádná relace
nebude deaktivována.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="DEACTIVATE_SESSION"
CmdPar1="0x4"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
86
Přidání nové relace
Vytvoření nové relace. Relace je definována parametrem SessionID, a pokud se
hodnota parametru liší od hodnot v databázi, bude vytvořena nová relace. Bude-li
hodnota parametru shodná s hodnotou již existující relace, bude stávající relace se
zadanou hodnotou upravena dle dalších parametrů. Name = název relace, Priority,
Channel = kanál relace, MasterVolume = hlasitost relace, MasterBalance = hodnota
vyvážení relace, MasterFadeTime = čas, po který bude probíhat změna hlasitosti či
balance, pokud bude žádána, PanelUserId = týká se console panel, PanelMode = týká
se console panel, PanelVirtualInputId = týká se console panel, FreeRideId = týká se
console panel.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION SessionId="0x1" Name="Moje nova
session" Flags="0x0" Priority="1" Channel="0" MasterVolume="4096"
MasterBalance="0" MasterFadeTime="0" PanelUserId="0xFFFFFFFF"
PanelMode="USER" PanelVirtualInputId="0xFFFFFFFF"
FreeRideId="0xFFFFFFFF"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
87
Úprava existující relace
Vytvoření nové relace. Relace je definována parametrem SessionID, a pokud se
hodnota parametru liší od hodnot v databázi, bude vytvořena nová relace. Bude-li
hodnota parametru shodná s hodnotou již existující relace, bude stávající relace se
zadanou hodnotou upravena dle dalších parametrů. Name = název relace, Priority,
Channel = kanál relace, MasterVolume = hlasitost relace, MasterBalance = hodnota
vyvážení relace, MasterFadeTime = čas, po který bude probíhat změna hlasitosti či
balance, pokud bude žádána, PanelUserId = týká se console panel, PanelMode = týká
se console panel, PanelVirtualInputId = týká se console panel, FreeRideId = týká se
console panel.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION SessionId="0x7" Name="Moje session
upravena" Flags="0x0" Priority="1" Channel="999"
MasterVolume="4096" MasterBalance="0" MasterFadeTime="0"
PanelUserId="0xFFFFFFFF" PanelMode="USER"
PanelVirtualInputId="0xFFFFFFFF" FreeRideId="0xFFFFFFFF"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
88
Odstranění existující relace
Odstraní relaci. Relace je definována parametrem SessionID. Pokud je zadána
neexistující hodnota SessionID, vrátí server chybovou hlášku.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_ID SessionId="0x11"/>
</msg>
nebo
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_FORCE_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_ID SessionId="0x6"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
nebo
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_FORCE_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
Error
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_IE_RESULT Result="INVALID_OBJECT"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
89
DB relations:
must be deleted all objects before deleting the session.
NSPK_SEST_SESSIONS_SOURCES
**************************
Odstranění zdroje z relace
NSPK_SEST_SESSIONS_DESTS
************************
Výpis všech NetSpeakerů, destinací a jejich editace
If CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_FORCE_CONF is used all relations
will be deleted automatically
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
90
Sledování stavu relace
Vytvoří se hook na relaci, který bude pravidelně zasílat informace o relaci, pokud
nastane změna v relaci. Definováno parametry Id = SessionId. Pokud je parametr -1,
je hook vytvořen pro všechny relace.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CREATE_HOOK_REQ">
<CTI_NSPK_IE_OBJECT Type="SESSION_SOURCE" Id="-1"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_SESSION_SOURCE_INFO_IND">
<CTI_NSPK_IE_SESSION_SOURCE_INFO SessionId="0x2"
SourceId="0x3" PlayState="PLAYING" ActFileId="0x11"
ActFile="C:\Documents and Settings\jsvoboda\Plocha\Download\Adele
- 21\01 Rolling in the Deep.mp3" ActDuration="229347"
State="ACTIVE" StateInfo="File(ACTIVE); Resampler(ACTIVE)"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
91
IE
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_SESSION_SOURCE">
<member Type="KER_T_INT" Name="SessionId" Brief="Primary key
source (link to SESSION) "/>
<member Type="KER_T_INT" Name="SourceId" Brief="Primary key
source (link to SESSION_SOURCE) "/>
<member Type="NSPK_E_SES_PLAY_STATE" Name="PlayState"
Brief="Playback status according NSPK_E_SES_PLAY_STATE "/>
<member Type="KER_T_INT" Name="ActFileId" Brief="Currently
playing file (id corresponds FileId of PLAY_LIST) "/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="ActFile" OffsetPointer="true"
Brief="Name of the currently playing file "/>
<member Type="KER_T_INT" Name="ActDuration" Brief="The length
of the file in ms "/>
<member Type="NSPK_E_STATE" Name="State" Brief="Current
status according NSPK_E_STATE source session "/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="StateInfo"
OffsetPointer="true" Brief="Lyrically divorced Resource "/>
<documentation>
<documentation Enum="NSPK_E_SES_PLAY_STATE">
<item Name="STOPPED" Brief="Play is stopped "/>
<item Name="READING" Brief="Reads the next file in the "/>
<item Name="PLAYING" Brief="Now Playing "/>
<item Name="PAUSED" Brief="Playback is zapausováno "/>
<documentation>
<documentation Enum="NSPK_E_STATE">
<sure these items are sorted according to priority!!>
<item Name="ERROR" Brief="When opening the device error "/>
<item Name="OPENING" Brief="The device is currently open "/>
<item Name="CLOSING" Brief="The device is just closing "/>
<item Name="IDLE" Brief="The device is not open "/>
<item Name="ACTIVE" Brief="The facility is open and functional "/>
<documentation>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
92
Zrušení sledování stavu relace
Zruší hook na relaci. Definováno parametrem Id = SessionId. Pokud je Id = -1, pak se
zruší hook na všechny relace.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_DESTROY_HOOK_REQ">
<CTI_NSPK_IE_OBJECT Type="SESSION_SOURCE" Id="-1"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_DESTROY_HOOK_CONF">
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
93
5.3 Konfigurace vstupního zdroje
Sekce Konfigurace vstupního zdroje se zabývá XML příkazy a odpovědi spojenými se
zdroji relace, jako je přidání/odebrání, aktivace/deakivace zdroje a podobně.
Obsah sekce:
Přidání zdroje do relace
Úprava zdroje v relaci
Odstranění zdroje z relace
Aktivace zdroje v relaci
Deaktivace zdroje v relaci
Pozastavení zdroje v relaci
Přeskočení na další řádek ve zdroji
Přeskočení na předchozí řádek ve zdroji
Plynulá změna hlasitosti zdroje
Plynulá změna balance zdroje
Nastavení pozice přehrávaného souboru ve zdroji
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
94
Přidání zdroje do relace
Přidání vstupního zdroje do relace. Relace definována parametrem SessionId, zdroj
definován parametry Type a Id, SourceId definuje zdroj pouze v rámci relace. Pokud
jsou SessionId a SourceId shodné, je zdroj s definovaným SourceId nahrazen novým
zdrojem, definovaným parametry Type a ID. Pokud je zadán neexistující parametr
SessionId, vrátí server chybovou hlášku.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_SOURCE_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_SOURCE SessionId="0x1" SourceId="0x2"
Flags="0x1A" Type="PLAY_LIST" Id="0x1" Volume="4096"
Balance="0" FadeTime="0"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_SOURCE_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
Error
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_SOURCE_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_IE_RESULT Result="REJECTED"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
95
Úprava zdroje v relaci
Úprava vstupního zdroje do relace. Relace definována parametrem SessionId, zdroj
definován parametry Type a Id, SourceId definuje zdroj pouze v rámci relace. Pokud
jsou SessionId a SourceId shodné, je zdroj s definovaným SourceId nahrazen novým
zdrojem, definovaným parametry Type a ID. Pokud je zadán neexistující parametr
SessionId, vrátí server chybovou hlášku.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_SOURCE_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x422"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_SOURCE SessionId="0x4" SourceId="0xD"
Flags="0x10" Type="PLAY_LIST" Id="0x1" Volume="1024"
Balance="0" FadeTime="0"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_SOURCE_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x422"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
96
Odstranění zdroje z relace
Odstraní zdroj z relace. Relace definována parametrem SessionId, zdroj definován
parametrem SourceId. Pokud je zadán neexistující parametr SessionId nebo SourceId,
vrátí server chybovou hlášku.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_SOURCE_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_SOURCE_ID SessionId="0x4"
SourceId="0xD"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_SOURCE_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
Error
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_SOURCE_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_IE_RESULT Result="INVALID_OBJECT"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
97
Aktivace zdroje v relaci
Pustí zdroj v relaci. Definováno parametry CmdPar1 = SessionId, CmdPar2 = SourceId,
CmdPar3 = FileId. Pokud je hodnota parametrů CmdPar1 a CmdPar2 neexistující,
server potvrdí hláškou OK, ale žádný zdroj není spuštěn. Hodnota parametru CmDPar3
= -1 nebo libovolná neexistující hodnota znamená, že zdroj se začne přehrávat od
prvního souboru v pořadí.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="PLAY" CmdPar1="0x4"
CmdPar2="0x5" CmdPar3="-1"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
98
Deaktivace zdroje v relaci
Zastaví zdroj v relaci. Definováno parametry CmdPar1 = SessionId, CmdPar2 =
SourceId. Pokud je hodnota parametrů CmdPar1 a CmdPar2 neexistující, server potvrdí
hláškou OK, ale žádný zdroj není zastaven.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="STOP" CmdPar1="0x4"
CmdPar2="0x5"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
99
Pozastavení zdroje v relaci
Pozastaví zdroj v relaci. Definováno parametry CmdPar1 = SessionId, CmdPar2 =
SourceId. Pokud je hodnota parametrů CmdPar1 a CmdPar2 neexistující, server potvrdí
hláškou OK, ale žádný zdroj není pozastaven.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="PAUSE" CmdPar1="0x1"
CmdPar2="0x1"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
100
Přeskočení na další řádek ve zdroji
Přeskočí na další soubor v pořadí ve zdroji. Definováno parametry CmdPar1 =
SessionId a CmdPar2 = SourceId. Při neexistujících hodnotách parametrů v databázi
server potvrdí hláškou OK, ale změna není u žádné existující relace provedena.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="NEXT" CmdPar1="0x4"
CmdPar2="0x4"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
101
Přeskočení na předchozí řádek ve zdroji
Přeskočí na předchozí soubor v pořadí ve zdroji. Definováno parametry CmdPar1 =
SessionId a CmdPar2 = SourceId. Při neexistujících hodnotách parametrů v databázi
server potvrdí hláškou OK, ale změna není u žádné existující relace provedena.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="PREV" CmdPar1="0x1"
CmdPar2="0x1"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
102
Plynulá změna hlasitosti zdroje
Nastaví hlasitost zdroje. Definováno parametry CmdPar1 = SessionId, CmdPar2 =
SourceId, CmdPar3 = hlasitost, CmdPar4 = hodnota trvání přechodu ze současné
hodnoty na zadanou hodnotu.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="SET_VOL" CmdPar1="0x1"
CmdPar2="0x1" CmdPar3="10" CmdPar4="2"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
103
Plynulá změna balance zdroje
Nastaví balanci zdroje. Definováno parametry CmdPar1 = SessionId, CmdPar2 =
SourceId, CmdPar3 = balance, CmdPar4 = hodnota trvání přechodu ze současné
hodnoty na zadanou hodnotu.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="SET_BAL" CmdPar1="0x1"
CmdPar2="0x1" CmdPar3="0" CmdPar4="2"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
104
Nastavení pozice přehrávaného souboru ve zdroji
Nastaví pozici přehrávaného souboru ve zdroji. Definováno parametry CmdPar1 =
SessionId, CmdPar2 = SourceId, CmdPar3 = čas v milisekundách.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_REQ">
<CTI_NSPK_IE_SES_CMD Cmd="SET_POS" CmdPar1="0x1"
CmdPar2="0x1" CmdPar3="5000"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_CMD_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
105
5.4 Konfigurace playlistu
Sekce Konfigurace playlistu se věnuje XML příkazům a odpovědím spojenými s playlisty
např. přidání mp3 do playlistu, zmazání mp3 z playlistu a pod.
Obsah sekce:
Výpis všech playlistů
Vytvoření nového playlistu
Úprava existujícího playlistu
Odstranění existujícího playlistu
Výpis všech souborů ve všech playlistech
Odstranění souboru z playlistu
Přidání souboru do playlistu
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
106
Výpis všech playlistů
Vypíše seznam všech playlistů definovaných na serveru. Definováno parametry
PlayListId, Name, Flags (zatím nepoužíváno).
Request
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_PLAYLISTS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_PLAYLISTS_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST PlayListId="0x1" Name="Muj playlist 1"
Flags="0x0"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST PlayListId="0x4" Name="Novy playlist"
Flags="0x0"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
107
Vytvoření nového playlistu
Vytvoří nový playlist. Definováno parametry PlayListId, Name, Flags (zatím
nepoužíváno).
Request
<msg Id="CTI_NSPK_SET_PLAYLIST_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST PlayListId="0x1" Name="Muj playlist novy"
Flags="0x0"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_SET_PLAYLIST_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
108
Úprava existujícího playlistu
Upraví existující playlist. Definováno parametry PlayListId, Name, Flags (zatím
nepoužíváno).
Request
<msg Id="CTI_NSPK_SET_PLAYLIST_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST PlayListId="0x7" Name="Muj playlist
upraveny" Flags="0x0"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_SET_PLAYLIST_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
109
Odstranění existujícího playlistu
Odstraní existující playlist. Definováno parametrem PlayListId.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_PLAYLIST_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST_ID PlayListId="0x2"/>
</msg>
or
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_PLAYLIST_FORCE_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST_ID PlayListId="0x3"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_PLAYLIST_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
or
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_PLAYLIST_FORCE_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
110
DB relations:
must be deleted all objects before deleting the playlist.
NSPK_SRVT_OFFLINE_ACTIONS_RECS
******************************
neni pristupne v API (zatim)
tato vazba nelze pres api ani pridat
NSPK_SEST_PLAY_LISTS_FILES
**************************
Odstranění souboru z playlistu
If CTI_NSPK_REMOVE_PLAYLIST_FORCE_CONF is used all dpendecies
in DB will be delted automatically.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
111
Výpis všech souborů ve všech playlistech
Vypíše seznam všech souborů ve všech playlistech. Definováno parametry PlayListId,
FileId, Priority, Filename, Duration, Shuffle.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_PLAYLISTS_FILES_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_PLAYLISTS_FILES_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST_FILE PlayListId="0x1" FileId="0x1"
Priority="1" FileName="C:\Documents and Settings\All Users\Data
aplikacĂ-\2N TELEKOMUNIKACE\2N
NetSpeaker\Server\Media\Test.mp3" Duration="54085"
Shuffle="0x0"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
112
Odstranění souboru z playlistu
Odstraní soubor z playlistu. Definováno parametry PlayListId a FileId.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_PLAYLIST_FILE_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST_FILE_ID PlayListId="0x2" FileId="0x1"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_PLAYLIST_FILE_CONF">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_IE_RESULT Result="OK"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
113
Přidání souboru do playlistu
Je třeba zadat název souboru jako kompletní cestu, ID playlistu a Prioritu. Pokud se
mění priorita souboru, zadává se navíc ID souboru v playlistu, který se bude měnit.
Ostatní prvky IE se v DB vyplní sami, včetně délky souboru.
Request
<msg Id="CTI_NSPK_SET_PLAYLIST_FILE_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST_FILE PlayListId="0x1" FileId="0x2"
FileName="c:\SongSUpravenouPrioritou.mp3" Priority="5"/>
</msg>
Response
<msg Id="CTI_NSPK_SET_PLAYLIST_FILE_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x422"/>
<CTI_NSPK_IE_PLAYLIST_FILE PlayListId="0x1"
FileName="c:\SongNovy.mp3" Priority="11"/>
</msg>
IE
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_PLAYLIST_FILE">
<member Type="INT" Name="PlayListId" Brief="Primární klíč session
(odkaz do NSPK_SEST_S_PLAY_LIST)"/>
<member Type="INT" Name="FileId" Brief="Primární klíč play list
file"/>
<member Type="INT" Name="Priority" Brief="Priorita (dle ní se
soubory řadí pro přehrávání)"/>
<member Type="CHAR" Name="FileName" Brief="Jméno vlastního
souboru"/>
<member Type="INT" Name="Duration" Brief="Délka souboru v ms pro SET operaci READ ONLY"/>
<member Type="U32" Name="Shuffle" Brief="Bitové dirty pole, do
kterého se ukládá, zda byl daný soubor přehrán pro dané shuffle id pro SET operaci READ ONLY"/>
</documentation>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
114
5.5 Konfigurace destinace (NetSpeakeru,
Zóny)
Sekce Konfigurace destinace (NetSpeakeru, Zóny) se věnuje XML příkazům a
odpovědím spojenými s destinacemi např. přidání/zmazání NetSpeakeru do/ze Zóny,
editace Zón a pod.
Obsah sekce:
Výpis všech NetSpeakerů, destinací a jejich editace
Výpis všech Zón a jejich editace
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
115
Výpis všech NetSpeakerů, destinací a jejich editace
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_SPEAKER">
<member Type="KER_T_INT" Name="SpeakerId" Brief="Primární klíč speakeru"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Name" OffsetPointer="true" Brief="Jméno
speakeru"/>
<member Type="NSPK_S_UNI_KEY" Name="UniKey" Brief="Unikátní klíč (serial
number + mac) - pro SET operaci READ ONLY"/>
<member Type="NETSPK_S_CON_PARAMS" Name="ConParams" Brief="Parametry
připojení tohoto speakeru - pro SET operaci READ ONLY"/>
<member Type="NSPK_SRV_E_BTN_MODE" Name="BtnMode" Brief="Mod tlacitek dle
NSPK_SRV_E_BTN_MODE - pro SET operaci READ ONLY"/>
<member Type="KER_T_U32" Name="Flags" Brief="Flagy dle
NSPK_SRV_E_SPEAKER_FLAGS - pro SET operaci některé flagy READ ONLY"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="MaxGain" Brief="Nastavitelný maximalní zisk
zesilovače (v desetinách dB) - pro SET operaci READ ONLY"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="Channel" Brief="Číslo kanálu - pro SET operaci
READ ONLY"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="Volume" Brief="Hlasitost - pro SET operaci
READ ONLY"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="EqualizerId" Brief="Ekvalizer - pro SET operaci
READ ONLY"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="Delay" Brief="Zpoždění zvukové cesty"/>
</documentation>
<documentation struct="NSPK_S_UNI_KEY">
<member Type="KER_T_CHAR" Name="Mac" ArraySize="32"/>
<member Type="KER_T_CHAR" Name="Serial" ArraySize="32"/>
</documentation>
<documentation struct="NETSPK_S_CON_PARAMS">
<member Type="CDRI_S_CODEC_AUDIO_FORMAT" Name="Format" Brief="Format
dat (samples per secs, bits per sample, channles)"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="BitRate" Brief="Bitrate zakomprimovaných
dat"/>
</documentation>
<documentation struct="CDRI_S_CODEC_AUDIO_FORMAT">
<member Type="KER_T_U32" Name="SamplesPerSec" Brief="Vzorkovací
frekvence"/>
<member Type="KER_T_U16" Name="BitsPerSample" Brief="Bitová velikost
vzorku"/>
<member Type="KER_T_U16" Name="Channels" Brief="Počet kanálů"/>
</documentation>
<documentation Enum="NSPK_SRV_E_BTN_MODE">
<item Name="INACTIVE" Brief="Tlačítka neaktivní"/>
<item Name="VOLUME" Brief="Tlačítka v režimu změny hlasitost"/>
<item Name="CHANNEL" Brief="Tlačítka v režimu přepínání kanálu"/>
</documentation>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
116
<documentation Bitfield="NSPK_SRV_E_SPEAKER_FLAGS">
<item Value="0x0001" Brief="BUTTON_VOLUME - Tlačítko na speakeru ovládá
hlasitost. Pokud není nahozeno, ovládá kanál - pro SET operaci READ ONLY"/>
<item Value="0x0002" Brief="MUTE - Převodník speakeru je zatlumen - pro SET
operaci READ ONLY"/>
<item Value="0x0004" Brief="NO_MULTICAST - Speaker není připojován přes
multicast"/>
<item Value="0x0008" Brief="RELAY_ON_TRANSMIT - Sepnout rele při stavu
TRANSMITTING"/>
<item Value="0x0010" Brief="RESET_REQ - Požadavek na reset Spk - pro SET operaci
READ ONLY"/>
<item Value="0x0020" Brief="DISABLE_IRSENS - Zakázat reakce na tatranku - pro
SET operaci READ ONLY"/>
<item Value="0x0040" Brief="ENABLE_TELNET - Povolit telnet"/>
</documentation>
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_SPEAKERS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SPEAKER_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_SPEAKER SpeakerId="0x1" Name="Speaker upraveny" Flags="0x0"
Delay="78"/>
</msg>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<documentation IE="CTI_NSPK_IE_SESSION_DEST">
<member Type="KER_T_INT" Name="SessionId" Brief="Primární klíč dest (odkaz do
SESSION)"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="DestId" Brief="Primární klíč dest"/>
<member Type="NSPK_SES_E_SESSION_DEST_TYPE" Name="Type" Brief="Typ
destinace dle NSPK_SES_E_SESSION_DEST_TYPE"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="Id" Brief="Id destinace"/>
<member Type="KER_T_U32" Name="Flags" Brief="Flagy dle
NSPK_SES_E_SESSION_DEST_FLAGS"/>
</documentation>
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_SESSION_DEST_ID">
<member Type="INT" Name="SessionId" Brief="Primární klíč dest (odkaz do
SESSION)"/>
<member Type="INT" Name="DestId" Brief="Primární klíč dest"/>
</documentation>
<documentation Bitfield="NSPK_SES_E_SESSION_DEST_FLAGS">
<item Value="0x02" Brief="ACTIVE - Tento výstup se má zařadit do zpracování"/>
</documentation>
<documentation Enum="NSPK_SES_E_SESSION_DEST_TYPE">
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
117
<item Name="SPEAKER" Brief="Speaker"/>
<item Name="SPEAKERS_GROUP" Brief="Skupina speakeru"/>
<item Name="LOCAL_HW" Brief="Lokální hardware, používá se především k
odposlechu"/>
</documentation>
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_SESSIONS_DESTS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_DEST_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_DEST SessionId="0x2" DestId="0x5" Type="SPEAKER"
Id="0x1" Flags="0x02"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SESSION_DEST_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x422"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_DEST SessionId="0x2" DestId="0x0" Type="SPEAKER"
Id="0x1" Flags="0x00"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SESSION_DEST_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_SESSION_DEST_ID SessionId="0x2" DestId="0x5"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
118
Výpis všech Zón a jejich editace
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP">
<member Type="KER_T_INT" Name="SpeakerGroupId" Brief="Primární klíč grupy"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Name" OffsetPointer="true" Brief="Jméno
grupy"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="ParentSpeakerGroupId" Brief="Klíč do tabulky
SPEAKER_GROUPS (grupa může patřit do další grupy, pokud nepatří, zadává se
hodnota 0xFFFFFFFF)"/>
<member Type="KER_T_U32" Name="Flags" Brief="Flagy dle
NSPK_SRV_E_SPEAKER_GROUP_FLAGS"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="Volume" Brief="Pouze pro potřeby konzole.
Konzole nastavuje tuto hlasitost všem speakerům grupy."/>
</documentation>
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP_ID">
<member Type="KER_T_INT" Name="SpeakerGroupId" Brief="Primární klíč grupy"/>
</documentation>
<documentation Bitfield="NSPK_SRV_E_SPEAKER_GROUP_FLAGS"/>">
<item Value="0x0001" Brief="MUTE - Jen pro potřeby konzole. Konzole ztlumi
speakery skupiny."/>
</documentation>
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_SPEAKERS_GROUPS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SPEAKER_GROUP_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP SpeakerGroupId="0x1" Name="Skupina upravena"
ParentSpeakerGroupId="0x2" Flags="0x0" Volume="4096"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SPEAKER_GROUP_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x422"/>
<CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP SpeakerGroupId="0" Name="Moje skupina nova"
ParentSpeakerGroupId="0xFFFFFFFF" Flags="0x0"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SPEAKER_GROUP_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP_ID SpeakerGroupId="0x4"/>
</msg>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<documentation IE="CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP_REC">
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
119
<member Type="KER_T_INT" Name="RecId" Brief="Primární klíč"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="SpeakerGroupId" Brief="Id grupy, které se to
týká (odkaz do NSPK_SRVT_SPEAKERS_GROUPS)"/>
<member Type="KER_T_U32" Name="SpeakerId" Brief="Id speakeru, patřícího do
grupy (odkaz do NSPK_SRVT_SPEAKERS)"/>
</documentation>
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP_REC_ID">
<member Type="KER_T_INT" Name="RecId" Brief="Primární klíč"/>
</documentation>
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_SPEAKERS_GROUPS_RECS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SPEAKER_GROUP_REC_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP_REC RecId="0x1" SpeakerId="0x5"/>
</msg>
SpeakerGroupId="0x2"
<msg Id="CTI_NSPK_SET_SPEAKER_GROUP_REC_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x422"/>
<CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP_REC RecId="0x0" SpeakerId="0x1"/>
</msg>
SpeakerGroupId="0x1"
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_SPEAKER_GROUP_REC_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_SPEAKER_GROUP_REC_ID RecId="0x3"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
120
5.6 File explorer (Playlist mgmt)
Je třeba zadat jen Path, což je cesta k adresáři, který se má vylistovat. Vrátí se
zdokumentované IE jako seznam souborů, složek a jednotek. Pokud se Path neuvede,
vylistují se jednotky z PC, na kterém běží netspeaker server.
Nize jsou příklady příkazu na vylistování adresáře.
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_STORAGE_PATH">
<member Type="CHAR" Name="Path" Brief="Kořenová cesta pro prohledání
storage"/>
</documentation>
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_STORAGE_ITEM">
<member Type="E_CDRI_STORAGE_ITEM_TYPE" Name="Type" Brief="Typ položky
(VOLUME, FILE, DIR)"/>
<member Type="UINT" Name="Size" Brief="Velikost souboru"/>
<member Type="CHAR" Name="Name" OffsetPointer="true" Brief="Název jednotky,
adresáře nebo souboru"/>
</documentation>
<documentation Enum="E_CDRI_STORAGE_ITEM_TYPE">
<item Name="FILE" Brief="Soubor"/>
<item Name="DIR" Brief="Adresář"/>
<item Name="VOLUME" Brief="Jednotka"/>
</documentation>
<msg Id="CTI_NSPK_STORAGE_LIST_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
121
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_STORAGE_LIST_REQ">
<CTI_NSPK_IE_STORAGE_PATH Path=""/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_STORAGE_LIST_REQ">
<CTI_NSPK_IE_STORAGE_PATH Path="c:"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_STORAGE_LIST_REQ">
<CTI_NSPK_IE_STORAGE_PATH Path="D:\Hudba"/>
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
122
5.7 Konfigurace Internetového rádia
Do CTI NetSpeakeru jsem přidal jednak NSPK_SES_E_SESSION_SOURCE_TYPE kde lze teď přidat i:
nové typy
<item Name="RADIO" Brief="Internetové rádio"/>
<item Name="GEN_VIEW" Brief="Generované play listy"/>
A pak jsem udělal správu tabulky s rádii - viz uvedená část doc:
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_NET_MEDIA_RADIO">
<member Type="KER_T_INT" Name="Id" Brief="(APK) Identifikátor rádia"/>
<member Type="CTI_NSPK_NET_S_MEDIA_RADIO_KEY" Name="Key"
Brief="Identifikace rádia"/>
<member Type="NET_E_MEDIA_PROTOCOL" Name="Protocol" Brief="Použitý protokol
k získání rádia dle NET_E_MEDIA_PROTOCOL"/>
<member Type="CDRI_T_TCPUDP_PORT" Name="Port" Brief="TCP, UDP Port
Protokolu - CDRI_TCPUDP_PORT_UNKNOWN je defaultní port podle protokolu"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Url" OffsetPointer="true" Brief="Adresa
rádia"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Uri" OffsetPointer="true" Brief="Identifikace
rádia v rámci URL"/>
<member Type="KER_T_UINT" Name="Delay" Brief="Množství připravených dat než
začne přehrávání ms"/>
</documentation>
<documentation struct="CTI_NSPK_NET_S_MEDIA_RADIO_KEY">
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Name" OffsetPointer="true" Brief="Název
rádia"/>
<member Type="NET_E_MEDIA_GENRE" Name="Genre" Brief="Žánr dle
NET_E_MEDIA_GENRE"/>
<member Type="KER_T_UINT" Name="RegionId" Brief="Identifikace regionu"/>
<member Type="KER_T_UINT" Name="LanguageId" Brief="Identifikace jazyka dle
KER_E_LANG_ID"/>
</documentation>
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_NET_MEDIA_RADIO_ID">
<member Type="KER_T_INT" Name="Id" Brief="(APK) Identifikátor rádia"/>
</documentation>
<documentation Enum="NET_E_MEDIA_GENRE">
<item Name="UNKNOWN"/>
<item Name="ROCK"/>
<item Name="JAZZ" />
</documentation>
<documentation Enum="NET_E_MEDIA_PROTOCOL">
<item Name="HTTP" Brief=""/>
<item Name="RTSP" Brief=""/>
</documentation>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
123
<documentation Enum="KER_E_LANG_ID">
<item Name="DEF" Brief="Default"/>
<item Name="ANY" Brief="None"/>
<item Name="AF" Brief="Afrikaans"/>
<item Name="SQ" Brief="Albanian"/>
<item Name="AR_SA" Brief="Arabic(Saudi Arabia)"/>
<item Name="AR_IQ" Brief="Arabic(Iraq)"/>
<item Name="AR_EQ" Brief="Arabic(Egypt)"/>
<item Name="AR_LY" Brief="Arabic(Libya)"/>
<item Name="AR_DZ" Brief="Arabic(Algeria)"/>
<item Name="AR_MA" Brief="Arabic(Morocco)"/>
<item Name="AR_TN" Brief="Arabic(Tunisia)"/>
<item Name="AR_OM" Brief="Arabic(Oman)"/>
<item Name="AR_YE" Brief="Arabic(Yemen)"/>
<item Name="AR_SY" Brief="Arabic(Syria)"/>
<item Name="AR_JO" Brief="Arabic(Jordan)"/>
<item Name="AR_LB" Brief="Arabic(Lebanon)"/>
<item Name="AR_KW" Brief="Arabic(Kuwait)"/>
<item Name="AR_AE" Brief="Arabic(U.A.E.)"/>
<item Name="AR_BH" Brief="Arabic(Bahrain)"/>
<item Name="AR_QA" Brief="Arabic(Qatar)"/>
<item Name="EU" Brief="Basque"/>
<item Name="BG" Brief="Bulgarian"/>
<item Name="BE" Brief="Belarusian"/>
<item Name="CA" Brief="Catalan"/>
<item Name="ZH_TW" Brief="Chinese(Taiwan Region)"/>
<item Name="ZH_CN" Brief="Chinese(PRC)"/>
<item Name="ZH_HK" Brief="Chinese(Hong Kong SAR, PRC)"/>
<item Name="ZH_SQ" Brief="Chinese(Singapore)"/>
<item Name="HR" Brief="Croatian"/>
<item Name="CS" Brief="Czech"/>
<item Name="DA" Brief="Danish"/>
<item Name="NL" Brief="Dutch(Standard)"/>
<item Name="NL_BE" Brief="Dutch(Belgian)"/>
<item Name="EN" Brief="English"/>
<item Name="EN_US" Brief="English(United States)"/>
<item Name="EN_GB" Brief="English(British)"/>
<item Name="EN_AU" Brief="English(Australian)"/>
<item Name="EN_CA" Brief="English(Canadian)"/>
<item Name="EN_NZ" Brief="English(New Zealand)"/>
<item Name="EN_IR" Brief="English(Ireland)"/>
<item Name="EN_ZA" Brief="English(South Africa)"/>
<item Name="EN_JM" Brief="English(Jamaica)"/>
<item Name="EN_CR" Brief="English(Caribbean)"/>
<item Name="EN_BZ" Brief="English(Belize)"/>
<item Name="EN_TT" Brief="English(Trinidad)"/>
<item Name="ET" Brief="Estonian"/>
<item Name="FO" Brief="Faeroese"/>
<item Name="FA" Brief="Farsi"/>
<item Name="FI" Brief="Finnish"/>
<item Name="FR" Brief="French(Standard)"/>
<item Name="FR_BE" Brief="French(Belgian)"/>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
124
<item Name="FR_CA" Brief="French(Canadian)"/>
<item Name="FR_CH" Brief="French(Swiss)"/>
<item Name="FR_LU" Brief="French(Luxembourg)"/>
<item Name="GD" Brief="Gaelic(Scots)"/>
<item Name="GD_IE" Brief="Gaelic(Irish)"/>
<item Name="DE" Brief="German(Standard)"/>
<item Name="DE_CH" Brief="German(Swiss)"/>
<item Name="DE_AT" Brief="German(Austrian)"/>
<item Name="DE_LU" Brief="German(Luxembourg)"/>
<item Name="DE_LI" Brief="German(Liechtenstein)"/>
<item Name="EL" Brief="Greek"/>
<item Name="HE" Brief="Hebrew"/>
<item Name="HI" Brief="Hindi"/>
<item Name="HU" Brief="Hungarian"/>
<item Name="IS" Brief="Icelandic"/>
<item Name="IN" Brief="Indonesian"/>
<item Name="IT" Brief="Italian(Standard)"/>
<item Name="IT_CH" Brief="Italian(Swiss)"/>
<item Name="JA" Brief="Japanese"/>
<item Name="KO" Brief="Korean"/>
<item Name="KO_JO" Brief="Korean(Johab)"/>
<item Name="LV" Brief="Latvian"/>
<item Name="LT" Brief="Lithuanian"/>
<item Name="MK" Brief="Macedonian"/>
<item Name="MS" Brief="Malaysian"/>
<item Name="MT" Brief="Maltese"/>
<item Name="NO" Brief="Norwegian(Bokmal)"/>
<item Name="NO_NY" Brief="Norwegian(Nynorsk)"/>
<item Name="PL" Brief="Polish"/>
<item Name="PT" Brief="Portuguese(Standard)"/>
<item Name="PT_BR" Brief="Portuguese(Brazilian)"/>
<item Name="RM" Brief="Rhaeto-Romanic"/>
<item Name="RO" Brief="Romanian"/>
<item Name="RO_MO" Brief="Romanian(Moldavia)"/>
<item Name="RU" Brief="Russian"/>
<item Name="RU_MO" Brief="Russian(Moldavia)"/>
<item Name="SZ" Brief="Sami(Lappish)"/>
<item Name="SR" Brief="Serbian(Cyrillic)"/>
<item Name="SR_LA" Brief="Serbian(Latin)"/>
<item Name="SK" Brief="Slovak"/>
<item Name="SL" Brief="Slovenian"/>
<item Name="SB" Brief="Sorbian"/>
<item Name="ES" Brief="Spanish(Spain - Traditional Sort)"/>
<item Name="ES_MX" Brief="Spanish(Mexican)"/>
<item Name="ES_MS" Brief="Spanish(Spain - Modern Sort)"/>
<item Name="ES_GT" Brief="Spanish(Guatemala)"/>
<item Name="ES_CR" Brief="Spanish(Costa Rica)"/>
<item Name="ES_PA" Brief="Spanish(Panama)"/>
<item Name="ES_DO" Brief="Spanish(Dominican Republic)"/>
<item Name="ES_VE" Brief="Spanish(Venezuela)"/>
<item Name="ES_CO" Brief="Spanish(Colombia)"/>
<item Name="ES_PE" Brief="Spanish(Peru)"/>
<item Name="ES_AR" Brief="Spanish(Argentina)"/>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
125
<item Name="ES_EC" Brief="Spanish(Ecuador)"/>
<item Name="ES_CL" Brief="Spanish(Chile)"/>
<item Name="ES_UY" Brief="Spanish(Uruguay)"/>
<item Name="ES_PY" Brief="Spanish(Paraguay)"/>
<item Name="ES_BO" Brief="Spanish(Bolivia)"/>
<item Name="ES_SV" Brief="Spanish(El Salvador)"/>
<item Name="ES_HN" Brief="Spanish(Honduras)"/>
<item Name="ES_NI" Brief="Spanish(Nicaragua)"/>
<item Name="ES_PR" Brief="Spanish(Puerto Rico)"/>
<item Name="SX" Brief="Sutu"/>
<item Name="SV" Brief="Swedish"/>
<item Name="SV_FI" Brief="Swedish(Finland)"/>
<item Name="TH" Brief="Thai"/>
<item Name="TS" Brief="Tsonga"/>
<item Name="TN" Brief="Tswana"/>
<item Name="TR" Brief="Turkish"/>
<item Name="UK" Brief="Ukrainian"/>
<item Name="UR" Brief="Urdu"/>
<item Name="VE" Brief="Venda"/>
<item Name="VI" Brief="Vietnamese"/>
<item Name="XH" Brief="Xhosa"/>
<item Name="JI" Brief="Yiddish"/>
<item Name="ZU" Brief="Zulu"/>
</documentation>
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_MEDIA_RADIOS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_SET_MEDIA_RADIO_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_NET_MEDIA_RADIO Id="0x2" Key.Name="Radio upravene"
Key.Genre="ROCK" Key.RegionId="0xFFFFFFFF" Key.LanguageId="DEF"
Protocol="HTTP" Port="0" Url="http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=
64&stype=MP3" Uri="" Delay="10000"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_SET_MEDIA_RADIO_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x422"/>
<CTI_NSPK_IE_NET_MEDIA_RADIO Id="0" Key.Name="Moje radio nove"
Key.Genre="JAZZ" Key.RegionId="0xFFFFFFFF" Key.LanguageId="CS"
Protocol="HTTP" Port="0" Url="http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat" Uri=""
Delay="10000"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_MEDIA_RADIO_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_NET_MEDIA_RADIO_ID Id="0x2"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
126
5.8 Generované Playlisty
Práce s playlisty:
1. Přidání vygenerovaného zdroje (playlistu) do session:
Pro tento účel byl aktualizovaný IE (informacní element) v message pro pro práci se
zdroji - přidán typ zdroje GEN_VIEW:
GEN_VIEW je zde jako výsledek po generování playlistů, je to seznam
playlistu seřazených podle parametru.
<documentation Enum="NSPK_SES_E_SESSION_SOURCE_TYPE">
<item Name="NONE" Brief="Žádný zdroj"/>
<item Name="HW" Brief="Hardwarový zdroj (LineIn,Mic)"/>
<item Name="PLAY_LIST" Brief="Lokální play list"/>
<item Name="VIRTUAL_INPUT" Brief="Virtuální vstup"/>
<item Name="USER" Brief="Uživatel"/>
<item Name="FREE_RIDE" Brief="Uživatel pro free ride režim"/>
<item Name="PORT" Brief="Přenašeč (pro SIPové volání)"/>
<item Name="RADIO" Brief="Internetové rádio"/>
<item Name="GEN_VIEW" Brief="Generované play listy"/>
</documentation>
2. vylistování všech generovaných playlistů
< IE="CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW">
<member Type="KER_T_INT" Name="GenViewId" Brief="Primární klíč"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Name" OffsetPointer="true" Brief="Jméno
pohledu"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Filter" OffsetPointer="true" Brief="Použitý filtr
(AUTHOR[Lou Fananek] AND ALBUM[Naserem to tam]) OR NOT AUTHOR[Karel Gott]"/
>
<member Type="NETSPK_S_GEN_TAG" Name="GenTag" Brief="Tag na základě
kterého vzniknul generovaný pohled (pokud vznikl ručně je zde MANUAL)"/>
<member Type="NSPK_E_SES_GEN_VIEW_STATE" Name="State" Brief="Stav
generování"/>
</documentation>
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW_MOD_DATA">
<member Type="KER_T_INT" Name="GenViewId" Brief="Primární klíč"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Name" OffsetPointer="true" Brief="Jméno
pohledu"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Filter" OffsetPointer="true" Brief="Použitý filtr
(AUTHOR[Lou Fananek] AND ALBUM[Naserem to tam]) OR NOT AUTHOR[Karel Gott]"/
>
</documentation>
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW_TYPE">
<member Type="NSPK_E_SES_GEN_TAG" Name="GenTag.Type" Brief="Typ tagu"/>
</documentation>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
127
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW_ID">
<member Type="KER_T_INT" Name="GenViewId" Brief="Primární klíč"/>
</documentation>
<documentation Enum="NSPK_E_SES_GEN_VIEW_STATE">
<item Name="SYNTAX_ERROR" Brief="V řetězci filter je syntaktická chyba"/>
<item Name="WAIT_GENERATE" Brief="Čeká na přegenerování"/>
<item Name="GENERATING" Brief="Právě probíhá generování této položky"/>
<item Name="GENERATED" Brief="View bylo dogenerován a je připraveno k použití"/>
</documentation>
<documentation struct="NETSPK_S_GEN_TAG">
<member Type="NSPK_E_SES_GEN_TAG" Name="Type" />
<member Type="KER_T_INT" Name="Id" />
</documentation>
<documentation Enum="NSPK_E_SES_GEN_TAG">
<item Name="ALL" Brief="Vše"/>
<item Name="MANUAL" Brief="Pouze pro view, říká že záznam vzniknul manuálně"/>
<item Name="FILE" Brief="Jméno souboru"/>
<item Name="YEAR" Brief="Rok"/>
<item Name="COMMENT" Brief="Komentář"/>
<item Name="TITLE" Brief="Titul"/>
<item Name="TRACK" Brief="Číslo stopy"/>
<item Name="DIR" Brief="Adresář"/>
<item Name="ARTIST" Brief="Umělec"/>
<item Name="ALBUM" Brief="Album"/>
<item Name="GENRE" Brief="Žánr"/>
</documentation>
3. Pokud si pak potřebujete vylistovat soubory v užívaném generovaném
playlistu tak pak pomocí:
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW_FILE">
<member Type="KER_T_INT" Name="GenViewId" Brief="Primární klíč (odkaz do
tabulky GEN_VIEW)"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="GenViewFileId" Brief="Primární klíč (zároveň je
odkaz do tabulky GEN_FILE)"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Description" OffsetPointer="true" Brief="Popis
pro admina (aby nemusel načítat obří DB)"/>
<member Type="KER_T_INT" Name="Duration" Brief="Délka v [ms] pouze pro
admina (aby nemusel načítat obří DB)"/>
<member Type="KER_T_U32" Name="Shuffle" Brief="Bitové dirty pole, do kterého se
ukládá zda byl daný soubor přehrán pro dané shuffle id"/>
</documentation>
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_GEN_VIEWS_FILES_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_GET_GEN_VIEWS_FILES_REQ">
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
128
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW_ID GenViewId="75"/>
</msg>
4. Pro zadání root diresctory z kterého se mají generovat playlisty pak:
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_GEN_DIR">
<member Type="KER_T_INT" Name="GenDirId" Brief="Primární klíč"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Name" OffsetPointer="true" Brief="Jméno
tohoto záznamu"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Directory" OffsetPointer="true"
Brief="Adresář, ze kterého se soubory berou"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Extensions" OffsetPointer="true"
Brief="Přípony souborů oddělené čárkou"/>
<member Type="KER_T_U32" Name="Flags" Brief="Flagy dle
NSPK_SEST_E_GEN_DIRS_FLAGS"/>
<member Type="NSPK_E_SES_GEN_DIR_STATE" Name="State" Brief="Stav
generování"/>
</documentation>
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_GEN_DIR_NAME">
<member Type="KER_T_INT" Name="GenDirId" Brief="Primární klíč"/>
<member Type="KER_P_CHAR" Name="Name" OffsetPointer="true" Brief="Jméno
tohoto záznamu"/>
</documentation>
<documentation IE="CTI_NSPK_IE_GEN_DIR_ID">
<member Type="KER_T_INT" Name="GenDirId" Brief="Primární klíč"/>
</documentation>
<documentation Bitfield="NSPK_SEST_E_GEN_DIRS_FLAGS">
<item Value="0x01" Brief="SUBDIRS - Generují se i vnořené adresáře"/>
<item Value="0x02" Brief="DELETE - Tento flag se nastaví v momentě, kdy je potřeba
smazat tento adresář"/>
<item Value="0x04" Brief="GENRE - Vytvoří pohled pro žánry"/>
<item Value="0x08" Brief="ARTIST - Vytvoří pohled pro autory"/>
<item Value="0x10" Brief="DIR - Vytvoří pohled pro adresáře"/>
<item Value="0x20" Brief="ALBUM - Vytvoří pohled pro alba"/>
</documentation>
<documentation Enum="NSPK_E_SES_GEN_DIR_STATE">
<item Name="GENERATED" Brief="Adresář byl dogenerován a je připraven k
použití"/>
<item Name="GENERATING" Brief="Právě probíhá generování této položky"/>
<item Name="WAIT_GENERATE" Brief="Čeká na přegenerování"/>
<item Name="INCLUDED" Brief="Tento adresář je již obsažrn v jiném řádku"/>
<item Name="INCLUDING" Brief="Probíha includování (mazání) obsahu"/>
<item Name="WAIT_INCLUDE" Brief="Čeká na přegenerování pro obsažený adresář
(bude se mazat ID)"/>
<item Name="DELETING" Brief="Probíhá mazání souborů z tohoto adresáře"/>
<item Name="WAIT_DELETE" Brief="Čeká na výmaz"/>
</documentation>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
129
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_GEN_DIRS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_INSERT_GEN_DIR_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_GEN_DIR GenDirId="0" Name="Muj Directory="D:\Hudba\Kabat\"/>
</msg>
GEN DIR novy"
<msg Id="CTI_NSPK_MODIFY_GEN_DIR_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x422"/>
<CTI_NSPK_IE_GEN_DIR_NAME GenDirId="0x4" Name="Muj GEN DIR upraveny"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_GEN_DIR_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_GEN_DIR_ID GenDirId="0x4"/>
</msg>
5. Konstrukce filtru uzivatelskeho filtru na Gen_VIEW
ALL - Vše
FILE - Jméno souboru obsahuje řetězec
YEAR - Rok je
COMMENT - Komentář v souboru obsahuje řetězec
TITLE - Titull obsahuje řetězec
TRACK - Track je
DIR - Adresář obsahuje řetězec
ARTIST - Umělec obsahuje řetězec
ALBUM - Album obsahuje řetězec
GENRE - Žánr obsahuje řetězec
FILE.IS - Jméno souboru je přesně
COMMENT.IS - Komentář je přesně
TITLE.IS - Titull je přesně
DIR.IS - Adresář je přesně
ARTIST.IS - Umělec je přesně
ALBUM.IS - Album je přesně
GENRE.IS - Žánr je přesně
Zápis ve filtru (může použít operátory AND,OR,NOT a závorky - hodnoty se zapisují do
hranatých závorek)
(FILE[Karel] OR NOT FILE[Gott]) AND ALBUM.IS[Krasny les]
!!!Pokud je v řetězci pravá hranatá závorka, je potřeba ji nahradit dvěma.
Tedy např. retezec 'Karel [2000] prvni' je potřeba zapsat jako ARTIST[Karel [2000]]
prvni]
-->
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
130
<msg Id="CTI_NSPK_GET_ALL_GEN_VIEWS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_GET_GEN_VIEWS_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x420"/>
<CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW_TYPE GenTag_Type="ARTIST"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_INSERT_GEN_VIEW_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x421"/>
<CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW_MOD_DATA GenViewId="0" Name="Muj GEN VIEW novy"
Filter="AUTHOR[Karel Gott]"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_MODIFY_GEN_VIEW_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x422"/>
<CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW_MOD_DATA GenViewId="0x50" Name="Muj GEN VIEW
upraveny" Filter="AUTHOR[Lou Fananek]"/>
</msg>
<msg Id="CTI_NSPK_REMOVE_GEN_VIEW_REQ">
<CTI_IE_REFERENCE Ref="0x423"/>
<CTI_NSPK_IE_GEN_VIEW_ID GenViewId="0x50"/>
</msg>
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
131
5.9 IP Audio System http API manuál
NetSpeaker server podporuje ovládání session přes http příkazy. Příkazy je nutno
používat v tomto tvaru:
Request
http://nspk_addr:port/httpAPI.xml?session=1&state=ON&volume=10&mute=OFF&cha
Odpověď na tento příkaz:
Response
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<callctrl-result>
<errcode>0</errcode>
</callctrl-result>
Při chybě bude errcode 1.
Default port je 8088 a lze ho v Control panelu nastavit.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
132
6. Podporovaná internetová
rádia
Podporovaná internetová radia naleznete níže v tabulkách.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
133
Česká republika
Radio
Český rozhlas 1 - Radiožurnál
URI
Link
Český rozhlas 2
Link
Český rozhlas 3
Link
ČRo D-dur
Link
ČRo Jazz
Link
ČRo Wave
Link
Evropa2
Link
Frekvence 1
Link
Radio Bonton
Link
Impuls
Link
Radio Orlik
Link
Rock Zone
Link
Radio Dechovka
Link
Radio Blanik
Link
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
Pozn.
134
Dánsko
Rádio
Danmarks Radio P1
URI
http://live-icy.gss.dr.dk:8000/Channel3_HQ.mp3.m3u
Pozn.
Danmarks Radio P2
http://live-icy.gss.dr.dk:8000/Channel4_HQ.mp3.m3u
Danmarks Radio P3
http://live-icy.gss.dr.dk:8000/Channel5_HQ.mp3.m3u
DR P4 Bornholm
http://live-icy.gss.dr.dk:8000/Channel6_HQ.mp3.m3u
DR P4 Esbjerg
http://live-icy.gss.dr.dk:8000/Channel15_HQ.mp3.m3u DR P4 Fyn
http://live-icy.gss.dr.dk:8000/Channel7_HQ.mp3.m3u
DR P4 Kobenhavn
http://live-icy.gss.dr.dk:8000/Channel8_HQ.mp3.m3u
DR P8 Jazz
http://live-icy.gss.dr.dk:8000/Channel22_HQ.mp3.m3u DR Ramasjang Radio http://live-icy.gss.dr.dk:8000/A/A24H.mp3.m3u
Radio Klassisk
http://onair.100fmlive.dk/klassisk_live.mp3.m3u
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
135
Finsko
Rádio
Radio Sun
URI
http://app1.downtime.fi/sun.mp3.m3u
Pozn.
Radio REX
http://media.innoventum.fi:8000/radiorex.m3u
není
podporováno
Basso Radio
http://www.basso.fi/bassostreami.m3u
Groove FM
http://217.30.180.242:8000/gvfm.mp3.m3u
Iskelmä
http://www.iskelma.fi/nettiradio/iskelma.m3u
Järviradio
http://radio.6net.fi:8000/jarviradio.m3u
Metro FM
http://217.30.180.242:8000/mrfm.mp3.m3u
NRJ
http://149.5.240.22/WR-FI-finland.m3u
NRJ Hip-Hop
http://149.5.240.22/WR-FI-HIPHOP.m3u
NRJ Suomihitit
http://149.5.240.22/WR-FI-WR10.m3u
NRJ RNB
http://149.5.240.22/WR-FI-RNB.m3u
NRJ POP
http://149.5.240.22/WR-FI-POP.m3u
Oi FM
http://media.innoventum.fi:8000/oifm.m3u
NRJ HIT
http://149.5.240.22/WR-FI-HIT.m3u
Radio Aalto
http://www.listenlive.eu/aalto.m3u
Iskelmä
http://www.iskelma.fi/nettiradio/iskelma.m3u
Radio Free Your
Mind
http://radio01.nk.hel.fi:8128/listen.pls
SYKE.FM
http://web.syke.fm/sykefm.pls
Island
Rádio
Útvarp Kántrýbar
URI
http://93.95.74.162:8000/listen.pls
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
Pozn.
není podporováno
136
Norsko
Rádio
NRK P1 Finnmark
URI
http://lyd.nrk.no/nrk_radio_p1_finnmark_mp3_m.m3u
Pozn.
NRK P1 Nordland
http://lyd.nrk.no/nrk_radio_p1_nordland_mp3_m.m3u
NRK P2
http://lyd.nrk.no/nrk_radio_p2_mp3_m.m3u
NRK P3 Urort
http://lyd.nrk.no/nrk_radio_p3_urort_mp3_m.m3u
NRK P3
http://lyd.nrk.no/nrk_radio_p3_mp3_m.m3u
NRK Jazz
http://lyd.nrk.no/nrk_radio_jazz_mp3_m.m3u
NRK Klassisk
http://lyd.nrk.no/nrk_radio_klassisk_mp3_m.m3u
NRK Sport
http://lyd.nrk.no/nrk_radio_sport_mp3_m.m3u
P5 Oslo
http://mms-live.online.no/P5_Oslo.m3u
USA
Radio
KAJX - Aspen
Public Radio
URI
http://peace.str3am.com:6880/kajxhi.m3u
Pozn.
KALX
http://icecast.media.berkeley.edu:8000/kalx-128.mp3.m3u KMFA
http://pubint.ic.llnwd.net/stream/pubint_kmfa.m3u
KUHF
http://129.7.48.199/KUHF-HD1-128K.m3u
Slovensko
Rádio
SRO Rádio
Slovensko
URI
Pozn.
http://live.slovakradio.sk:8000/Slovensko_128.mp3.m3u SRO Rádio _FM
http://live.slovakradio.sk:8000/FM_128.mp3.m3u
SRO Radio
Slovakia
International
http://live.slovakradio.sk:8000/RSI_128.mp3.m3u
Fun Radio
http://stream.funradio.sk:8000/fun128.mp3.m3u
Rádio Prešov
http://www.radiopresov.sk/lib/jorbis/64.mp3.m3u
Rádio Frontinus
http://www.frontinus.sk/frontinus128.m3u
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
137
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Radio
Big L 1395
URI
http://eastlondonradio.com:8100/biglh.mp3.m3u
Pozn.
Bolton FM
http://icecast.commedia.org.uk:8000/boltonfm.mp3.m3u
Choice FM
http://media-ice.musicradio.com/ChoiceFMMP3.m3u
Demon FM
http://live.demonfm.co.uk:8000/demon.m3u
Gold
http://media-ice.musicradio.com/GoldMP3.m3u
Two Lochs
Radio
http://icecast.commedia.org.uk:8000/twolochs.mp3.m3u
The Source
FM
http://live.canstream.co.uk:8000/sourcefm.mp3.m3u
Corby Radio
http://mp3.corbyradio.com:8080/listen.pls
BBC World
Service News
http://www.bbc.co.uk/worldservice/meta/tx/nb/live/ennws.pls Švédsko
Rádio
Sveriges
Radio P1
URI
http://sverigesradio.se/topsy/direkt/132-hi-mp3.m3u
Pozn.
není
podporováno
Lite FM
http://www.litefm.se/live.m3u
Radio Guld
http://audiostream.picsearch.com:8000/radioguld.m3u Tidaholm FM
http://radio.fnf.nu:443/radiotidaholm.mp3.m3u
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
138
7. Limity a specifikace IP
Audio Systému
Podporované OS
NetSpeaker Server
WIN XP SP3 - není doporučeno
WIN VISTA 32/64 bit
WIN 7 32/64 bit
WIN Server 2008 R2*
WIN 8
NetSpeaker Console, NetSpeaker Player
WIN XP - není doporučeno
WIN VISTA 32/64 bit
WIN 7 32/64 bit
WIN 8
Nutné podmínky
Windows Media Player 11
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86) - instalace je
nutnou podmínkou pro používání NetSpeaker aplikací
Microsoft .NET Framework 4 redistributable package (part of the
installation)
*Desktop Experinece feature musí být nainstalovaná na Windows Server
produktech před instalací 2N® NetSpeaker Serveru
Spuštěná Služba Windows Firewall během instalace, v opačném případě je
nutné přidat výjimky pro 2N® NetSpeaker aplikace do Windows Firewall
manuálně
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
139
VoIP:
Bez Registrace: Protistrana volá na IP Adresu 2N® NetSpeaker Serveru a na
definovaný port pro daný VoIP trunk (např.: 5061).
Registrace: NetSpeaker Server je pouze klient, NetSpeaker Server se registruje
do PBX. Nelze ho přepnout do módu registrar = SIP Proxy (nelze na něj telefony
registrovat).
SD Karta pro NetSpeaker
Typ
SD
SDHC
SDX
Maximální testovaná velikost
přenosové rýchlosti
SanDisk UHC-I 4GB
Kingston HC class 10 16GB
Patriot HC class 4 16GB
Noname HC class 4 4GB
2GB
32GB
2GB
Velikost alokační jednotky
default
16kB
32kB
64kB
660kbps
1142kbps
850kbps
600kbps
987kbps
1050kbps 1159kbps
1230kbps
117kbps
590kbps
-
Komunikační protokoly
Komunikace
Control Panel >> Server
Console >> Server
Player >> Server
Server >> NSPK
NSPK >> Server
Port
6990
Protokol
proprietární
6990
proprietární
6990
proprietární
6998
proprietární
6999
proprietární
Telnet
Od verze 1.1.1 je v defaultu TELNET vypnut ihned poté, co se připojí NetSpeaker
k serveru. Po odpojení od serveru se zase TELNET sám povoluje. Pokud chcete
zapnout TELNET i v době, kdy je NetSpeaker připojený k Serveru, je nutné toto
povolit na konkrétnim 2N® NetSpeakeru v menu "Destinace a Zóny" v Control
Panelu.
Minimální požadavky na přenosové prostředky
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
140
32kbps mono
přenos Server NetSpeaker
100kbps/ks
64kbps mono
135kbps/ks
volba
unicast
128kbps
mon/ster
32kbps mono
64kbps mono
multicast
128kbps
mon/ster
přenos NetSpeaker Server
60kbps/ks
60kbps/ks
190kbps
60kbps
70kbps/skupina
100kbps/skupina
-
145kbps/skupina
-
Výsledky testů
HW – CPU, Chipset
WIN VISTA – MAX počet
session/streamu/NSPK
Intel Atom Z530
WIN VISTA –
5/5/20
WIN 7 – MAX počet session/streamu/NSPK
WIN 7 – 6/6/20
WIN 8 – MAX počet session/streamu/NSPK
WIN 8 – 6/6/20
Win Server 2008 R2
Inputs
-
Intel XEON
E5645
100/1000/1000
?
?
Počet uživatelů
1000
10000
Počet SIP trunků/současných hovorů
10/2
100/100
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
141
8. Doplňkové informace
2N® IP Audio Systém
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
142
8.1 Směrnice, zákony a nařízení
Prohlášení o shodě
Společnost 2N® TELEKOMUNIKACE a.s. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na www.2n.cz
2N® NetSpeaker splňuje všechny požadavky následujících směrnic, zákonů a
nařízení:
Zákon č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a
telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody,
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
rádiová a na koncová telekomunikační zařízení,
Směrnice Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních
předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání
v určených mezích napětí,
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
elektrická zařízení nízkého napětí,
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility,
Směrnice Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o
omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94,
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních.
Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008, ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na
ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických
zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve
vypnutém stavu.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
143
8.2 Obecné pokyny a upozornění
Dodržujte následující pokyny
Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a
řiďte se pokyny a doporučeními v něm uvedenými.
V případě používání výrobku jiným způsobem než je uvedeno v tomto návodu
může dojít k nesprávnému fungování výrobku nebo k jeho poškození či zničení.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním
výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, tedy zejména jeho
nesprávným použitím, nerespektováním doporučení a upozornění v rozporu
s tímto návodem.
Jakékoliv jiné použití nebo zapojení výrobku, kromě postupů a zapojení
uvedených v návodu, je považováno za nesprávné a výrobce nenese žádnou
zodpovědnost za následky způsobené tímto počínáním.
Výrobce dále neodpovídá za poškození, resp. zničení výrobku způsobené
nevhodným umístěním, instalaci, nesprávnou obsluhou či používáním výrobku
v rozporu s tímto návodem k použití.
Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné fungování, poškození či zničení
výrobku důsledkem neodborné výměny dílů nebo důsledkem použití
neoriginálních náhradních dílů.
Výrobce neodpovídá za ztrátu či poškození výrobku živelnou pohromou či jinými
vlivy přírodních podmínek.
Výrobce neodpovídá za poškození výrobku vzniklé při jeho přepravě.
Výrobce neposkytuje žádnou záruku na ztrátu nebo poškození dat.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené
použitím výrobku v rozporu s tímto návodem nebo jeho selháním v důsledku
použití výrobku v rozporu s tímto návodem.
Při instalaci a užívání výrobku musí být dodrženy zákonné požadavky nebo
ustanovení technických norem pro elektroinstalaci. Výrobce nenese odpovědnost
za poškození či zničení výrobku ani za případné škody vzniklé zákazníkovi, pokud
bude s výrobkem nakládáno v rozporu s uvedenými normami.
Zákazník je povinen si na vlastní náklady zajistit softwarové zabezpečení
výrobku. Výrobce nenese zodpovědnost za škody způsobené nedostatečným
zabezpečením.
Zákazník je povinen si bezprostředně po instalaci změnit přístupové heslo
k výrobku. Výrobce neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s užíváním
původního přístupového hesla.
Výrobce rovněž neodpovídá za vícenáklady, které zákazníkovi vznikly
v souvislosti s uskutečňováním hovorů na linky se zvýšeným tarifem.
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
144
2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic
Tel.: +420 261 301 500, Fax: +420 261 301 599
E-mail: [email protected]
Web: www.2n.cz
1672
2N® TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz
145
Download

Návod k použití