Zvláštní vydání
Neprodejný výtisk
SRFY 014-1/2014
Nový epochální nález ve Fort Yukonu!
Neočekávaný nález.
Redaktor listu očitým svědkem objevu!
Zlatá pole budou otevřena v pátek 21. 3. 2014 v 18.00!
Demonstrace
Mohl by jste to rozvést konkrétněji? Naše čtenáře
to bude jistě zajímat.
Víte, my se naší historie nezříkáme. A právě naše zlatokopecká minulost by nám měla pomoci přitáhnout nové
návštěvníky. Na příští rok plánujeme otevření naučné
stezky po bývalých zlatých polích a s Mr. Blue Woodym
už jednáme o vytvoření malého muzea dolování v jeho
saloonu.
Takže myslíte, že další nález zlata není možný?
Ne, to je naprosto vyloučeno!
Ale mezi občany se mluví o tom, že na Bronsonově Strouze určitě nějaké zlato je, ale že SRFY
nepovolila průzkum.
Pane redaktore, viděl jste to před dvěma lety sám. Míle
těžbou zdevastované krajiny. Proto Správní rada v loňském roce ustanovila těžební limity a rozhodně nemáme
zájem o jejich prolomení. Proto také nepovolujeme další
průzkum. Krom toho, rudé ků…, tedy, chci říct původní
obyvatelé, vznesli nárok na území okolo Bronsonovy
Strouhy a horní Hořiny River. Hranice dodnes není přesně vytyčena a my nestojíme o žádné problémy.
Děkuji vám za rozhovor šerife. Mimochodem, co
je to támhle u mostu za rozruch?
Ále, to vypadá, že Blue Woody vleče nějaký kámen na
skalku. Poslední dobou má víc času, tak začal pěstovat
skalničky.
Nezdá se vám, že se ten kámen nějak leskne?
A proč se objímá s páterem Koniášem? Vypadá to,
že se tam zbíhá čím dál tím víc lidí. A co to všichni
volají? Zní to skoro jako…
Zlato! Já je zavřu až zčernaj! Sakra, kde jsou všichni
deputy šerifové?
Foto: TONY
Foto: TONY
Ještě před pár dny by nikdo nečekal, že by se v našem
poklidném městečku mohlo dít něco zajímavějšího, než
loňské dlouho očekávané zřícení veřejného záchodku. Je
to již skoro dva roky od posledního velkého nálezu zlata
na Hořina river a od té doby se zdálo, že světoznámá kutiště jsou již nadobro vyčerpána. Leč není tomu tak. Náš
reportér se stal očitým svědkem nejnovějšího nálezu, právě když zaznamenával pro náš list rozhovor se šerifem
Seyčkem. Toto interviu otiskujeme v plném znění:
Pane šerife, před dvěma lety zdejší údolí kypělo
čilým zlatokopeckým ruchem, dnes je z Fort Yukonu ospalé provinční městečko. Myslíte, že je to změna k lepšímu?
Pane redaktore, o tom není sporu. Samozřejmě že je!
Jen si na to vzpomeňte. To, co tu kypělo, byla především
zločinnost, hazard a alkoholismus. A teď? Vězení už je
skoro rok prázdné, Casino Brist je pro nezájem dlouhodobě uzavřené a dokonce páter Koniáš nebyl už víc jak
týden v saloonu. A to moc dobře vím, že mu mešní víno
došlo už na jaře.
Místní občané si trochu naříkají, že to s ekonomickou situací jde z kopce. Konkrétně páter Koniáš
si stěžoval, že mu úplně vypadly poplatky za
poslední pomazání, protože pořádná přestřelka tu
nebyla už skoro dva roky. A Mr. Blue Woody, majitel Saloonu „Y“, říká, že neví, z čeho zaplatí SRFY
(Správní rada Fort Yukonu) daně, když už k němu
nechodí ani Koniáš.
SRFY, za kterou mám čest mluvit, si je samozřejmě vědoma problémů, které mohou našim občanům a živnostníkům vzniknout. A samozřejmě již chystáme mnohá
řešení.
A v saloonu se zapíjí vítězné prolomení limitů
Nepokoje
ve Fort Yukonu!
Těžební
limity
prolomeny!
Správa o nálezu se městečkem rozšířila rychlostí stepního
požáru. Snaha SRFY o její ututlání byla zmařena hned v počátku. Většina šerifových pomocníků totiž přeběhla k táboru zastánců prolomení těžebních limitů, který se spontánně
začal formovat v Saloonu „Y“. Zdá se, že za to mohl geniální marketingový tah Mr. Blue Woodyho, který se jal na
oslavu epochálního objevu rozdávat svoji domácí whisky
zadarmo. Marně se někteří členové SRFY v čele se šerifem
Seyčkem snažili uklidnit rozjařené vzbouřence slovy:
„Neblbněte, víte, jakej tady bude zase čurbes?“ Když začal
páter Koniáš zdarma udílet poslední pomazání, a Mr. Harry,
majitel Casina Brist, slibovat, že na týden na ruletě přelepí
nulu, bylo jasné, na kterou stranu se naklání veřejné
mínění. Po dvou hodinách se vzrušený dav přesunul ze saloonu na náměstí. Vyzbrojen transparenty a různými nástroji denní potřeby začal hlasitě demonstrovat za prolomení těžebních limitů. Po posledním chabém pokusu šerifa
o uklidnění demonstrantů byla SRFY nucena kapitulovat
před hlasem ulice a po krátké poradě vydala usnesení
o prolomení těžebních limitů. Datum otevření nových
zlatých polí bylo stanoveno na 21. 3. 2014 v 18.00.
★
★
★
Není o tobě psáno ve FYE? Neexistuješ!
★ A dvojnásob to platí o podnikání a provozovaných službách na Zlaté horečce.
★
Hodláš sytit hladové žaludky zlatokopů?
★
Hlídat dočasně opuštěné claimy?
★
Dbát o civilizovaný vzhled občanů našeho města?
★
Ulehčit tíži jejich váčků ze zlatým prachem?
★
★
Jsi dodavatel luxusních výrobků z Východu?
★
Jsi dodavatel primitivních výrobků rudých bratří ze Západu?
★
Jsi malíř či výrobce daguerrotypií?
★
Či hodláš podnikat v nových oborech na Zlaté horečce dosud neznámých?
★
★ Tak pro tebe je tu oblíbené páteční vydání FORT YUKON EXPRESSU!
★ Svoji inzerci posílej expresní poštou (možno i s reklamní rytinou či kvalitní
★
daguerrotypií) na telegrafní adresu uvedou v tiráži našeho listu.
★
Úspěch tvého podnikání bude zajištěn hned v pátečním čísle FYE.
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★ Původně dva zkrachovalí lovci skalpů, kteří se odrbaní a hladoví doplazili do našeho
★ města, aby svůj poslední společný dolar utratili za reklamu ve Fort Yukon Expressu,
★ namísto záplat nabízených ve vetešnictví na hlavní třídě a zbytky pochutin v odpadním
★ žlabu vývařovny. Fotografie je zachycuje jako příslušníky bohaté vrstvy, a to již několik
★ hodin po vyjití reklamy v pátečním vydání FYE!!!
★
★ ✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Fort Yukon není žádný zapadákov!
★
★ Kromě malých obchůdků zde fungují stálé a vyhlášené provozovny,
★
ve kterých se každému dostane všeho potřebného!
★
★
★
★ nabízí chutné a vydatné občerstvení, které ohřeje i toho nejzmrzlejšího zlatokopa!
Nezapomeňte se zastavit u naší polní kuchyně!
★
★
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
★
★
★
Neuvěřitelný výběr zboží pro přežití v divočině i pro radost!
★
Jediný široko daleko!
★
★
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
★
★
★
Nejlepší místo, kde posedět s přáteli a pochlubit se svými nálezy!
★
Centrum veškerého dění ve Fort Yukonu! Teplé nápoje!
★
★
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
★
★
★
Chceš zkusit své štěstí v ruletě či kartách?
★
Tohle je to jediné správné místo! Pod policejním dohledem – zcela bezpečné!
★
★ ✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
★ Na co se můžete těšit? Kromě nonstop otevřené Saloonu Y funguje v nočních hodinách
★ Herna a Casino Brist, přes den Dragstore a Vývařovna. V sobotu v poledne začne program
★ různými soutěžemi a všechno vyvrcholí aukcí (cca v 18 hodin), kde můžete utratit své
★ těžce získané zlato za zajímavé a umělecky hodnotné předměty. Po aukci vypukne celo★ večerní hraní v čele s Trativodem – ten kdo si vezme s sebou nástroj a bude se chtít při★ dat, bude vítán. Na požádání SRFY během dne zorganizuje svatby, křtiny i pohřby.
★ ✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
★
★ Fort Yukon Post oznamuje, že je jediným licencovaným poskytovatelem jakýchkoliv
★ poštovních a telegrafních služeb na území Fort Yukonu. Vzhledem k výše zmíněnému
★ se představitelé FY Post cítí povinováni upozornit, že jakékoli použití nelicencovaných
★ telegrafních a ještě k tomu bezdrátových prostředků na území Fort Yukon City je nezá★ konné a tudíž trestné!
Foto: INDI
Zlatokope! Obchodníku! Hráči!
Ahoj kamarádi!
Jak jste se už mohli dočíst na titulní stránce, vůle lůz…, chci říci prostého lidu, dosáhla svého. Městečko Fort Yukon je po dvou letech opět připraveno přivítat s otevřenou náručí davy ziskuchtivých zlatokopů. Samozřejmě i davy víceméně poctivých obchodníků a živnostníků. Zkrátka, Zlatá Horečka je tady. Jménem Správní rady Fort
Yukonu mám tu čest oznámit, že:
Otevření nových zlatých polí proběhne v pátek 21. 3. 2014 v 18.00 hodin!
Jízdní řád naleznete níže, spojky letos nebudou, stejně už všichni víte, kde to je.
Kdo to neví, může se zeptat nás (viz kontakt v tiráži), nebo ostatních zkušenějších
zlatokopů, kteří budou jistě vystupovat z vlaku.
Majitele plechových ořů prosíme, aby své miláčky zanechali v Hradci, na jehož konci
směrem na Lisov je velké parkoviště (poslední odbočka vpravo před koncem obce).
Pro ty z vás, kteří pojedete na tuto akci poprvé, nebo jste stejně sklerotičtí jako naprostá
většina SRFY, si dovolujeme zopakovat „nepsaná“ pravidla, která na akci platí. První, co
vás po příjezdu čeká, je registrace občanství u sheriffa, u kterého za 120 Kč (ti menší –
do 150 cm – za 60 Kč) obdržíte přistěhovalecký příspěvek 120 FY$ a je jen na vás, jak
s ním naložíte. Takto získané finanční prostředky alespoň částečně pokrývají náklady spojené s organizací akce. Jestliže nemáte daný obnos, nebude vám občanství upřeno.
Rádi bychom požádali, abyste nechali doma maskáče a výstrojní doplňky americké
armády a pokusili se o stylový oděv (džíny a flanelová košile ze sekáče úplně stačí).
Abyste si mohli dát v Saloonu něco k pití, je nutné si s sebou přivést hrneček či jinou
podobnou nádobu. Osadní vlajky jsou vítány a budou vyvěšeny na viditelném místě.
Dodržování zákonů o zbraních je zvláště bedlivě sledováno celou zlovolnou policejní
mašinérií Fort Yukonu a přestupky budou velice tvrdě trestány!
Nikomu nebude poskytován nocleh v objektu Saloonu a přilehlých prostorách,
výjimky pouze po předchozím ujednání na adrese v tiráži. Taktéž vás prosíme o to,
abyste si skleněné lahve, ve kterých jsou podávány limonády, neschovávali na památku
během soboty. Rádi vám je věnujeme v neděli po ukončení akce.
Majitele vícenohých miláčků (psů, žiraf, hrochů, pavouků a jiných potvor) prosíme o to,
aby své svěřence bedlivě hlídali a nenechali je páchat zlotřilosti. Vstup do prostoru saloonu, vývařovny a herny je zvířectvu zakázán (neplatí pro policejní psy). Výjimky jsou
možné pouze s výslovným souhlasem personálu a za předpokladu, že si majitel bude
svého svěřence držet u sebe. Za škody jimi způsobené bude vymáhána pokuta ve zlatě.
Pokud si někdo z vás plánuje uhnat páteční opilost v nějakém konkurenčním saloonu,
poprosím ho, ať si též naplánuje příchod do Fort Yukonu na sobotní dopoledne. Máme
dost svých starostí s přípravou a poslední o co stojíme, je umravňovat rozjuchané alkoholiky nejlépe ve dvě ráno.
Plné znění fortyukonských zákonů bude vyvěšené na viditelném místě a jejich dodržování budou kontrolovat šerifovi pomocníci!
Za SRFY sheriff SEYČEK
Southwest railway
R760
12.15
13.50
Ex352
13.15
14.50
0s7412
14.10
14.51
0s7414
15.06
15.43
0s7416 0s7418 0s7420 0s7422 0s7424
16.10
17.10
18.10
19.10
21.10
16.49
17.44
18.44
19.45
21.45
Ohnivý oř:
Praha, hl. n.
Plzeň, hl. n.
Ex356
05.15
06.50
R766
06.15
07.50
Ex354
09.15
10.50
Ohnivý oř:
Plzeň, hl. n.
Hradec u Stoda
0s7404
07.10
07.45
0s7406
08.10
08.49
Ohnivý oř:
Plzeň, hl. n.
Hradec u Stoda
Dragstore shop
Saloon Y
Casino brist
PÁTEK
Ohnivý oř:
Praha, hl. n.
Plzeň, hl. n.
Vývařovna U vepřové hlavy
R758
14.15
15.50
R744
15.15
16.50
R756
16.15
17.50
Ex350
17.15
18.50
sOBOTA
R776
11.15
12.50
Ex352
13.15
14.50
R744
15.15
16.50
0s7408 0s7410 0s7414 0s7418
11.10
13.10
15.06
17.10
11.44
13.45
15.43
17.44
R772
19.15
20.50
R770
21.15
22.50
0s7426
23.00
23.32
Vydává Správní rada Fort Yukonu (SRFY)
Za přispění SRFY i dalších kamarádů stvořila Dracuela, za poskytnutí fotografií tímto všem děkujeme.
Příspěvky, podněty a dotazy posílejte na adresu: Seyček – Luboš Bečka, Špirkova 527, Praha 4, 142 00
Výhrůžky a anonymy posílejte na adresu: Blue-Woody – Michal Bezačinský, Žitomírská 32, Praha 10, 100 00
Expresní pošta: [email protected]
Download

Zlaté horečky jsem se nakonec nezúčastnil, ale ponechám