FISAF AEROBIC 2014 – pohárová soutěž pro III. Výkonnostní třídu –
všechny věkové kategorie
Patronkami soutěže jsou juniorské reprezentantky ČR v lehké atletice Anežka a Eliška Drahotovy
Kdy : 11. – 12. říjen 2014
Kde: Sportovní hala Varnsdorf, Západní 2984, Varnsdorf, 407 47
Vyhlašovatel: Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz
Pořadatel: SK Viktorie Jiříkov, www.skviktorie.cz,
Ředitelka závodu: Bc. Kateřina Mrázková, tel. 777 733 022
Panel rozhodčích:
III.VT sportovní aerobik
III.VT Fitness týmy
HR – Boučková
T1 - Hájková
T2 – Boučková
T3 – Hofmannová
A1 – Wudyová
A2 - Prošková
HR – Boučková
T1 - Hájková
T2 - Boučková
T3 - Hofmannová
A1 - Wudyová
A2 - Prošková
Časový harmonogram: bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek
Přihlášky: Poslední termín pro přihlášení: 12.9.2014 do 24 hodin
Přihlášky: Přihlášky- vytvořené ve FRF posílejte na [email protected] nebo nově [email protected]
(obě adresy - Dvořák J.)
Záznamy prvků:
NOVĚ! Pro III. VT záznam sestavy je nutné poslat nejpozději do 5.10.2014 e-mailem na [email protected]
(už není možné přivést záznamy sestav přímo na místo k prezenci v den závodu)
V přihlášce je nutno uvést náhradníky (v souladu s pravidly pro danou soutěžní kategorii) a uhradit za ně startovné. Pozdější dopisování náhradníků je
bráno jako podání nové přihlášky Výjimky z věkových, výkonnostních a soutěžních kategorií nejsou povolovány na žádném typu soutěže. Odpovědnost za
správné zařazení do kategorií má trenér. Špatné zařazení bude postihováno diskvalifikací. Startovné se nevrací.
Startovní poplatky:
III.VT - 170,-Kč za každý start
Startovné se musí uhradit po vystavení faktury v době její splatnosti na č.ú.19-1457870297/0100, VS bude uveden na faktuře . Pokud nebude platba
provedena do splatnosti faktury, bude přihláška vyřazena a závodníci nebudou připuštěni ke startu, přičemž nezaplacená faktura bude vymáhána.
Ostatní, zde neuvedené skutečnosti se řídí platným soutěžním řádem na webu www.fisaf.cz
Hudební nosiče:
Závodníci/trenéři jsou povinni dodat při prezenci organizátorovi závodu nahrávku hudebního doprovodu na CD nosiči v hudebním formátu „CDA“ ve dvou
totožných kopiích v jednom obalu – v tzv. dvoukrabičce
Na jednom CD nosiči smí být jen jedna nahrávka závodní hudby Soutěžní řád FISAF.cz platný od 1.1. 2013.
VSTUPNÉ PRO DIVÁKY: 100,Kč, děti zdarma
(každý dostane návleky)
Obal s nahrávkou i samotné CD musí být označen:
Věková kategorie
Závodní kategorie (např. ženy, páry, step)
Jméno závodníka (u fitness týmů stačí první dvě jména)
Klub, případně název týmu
Startovní číslo v základním kole
CD-DA je hudební formát, který je univerzální pro všechny typy CD přehrávačů.
V tomto formátu mají skladby (tracky) na vlastním CD příponu (.eda). Lze jej při přípravě hudebního nosiče získat tak, že se ve vypalovacím programu zadá
„vypálit jako hudební CD“. Přičemž vypalovací program zajistí převod do formátu CD-DA, z jakéhokoli standardního audio formátu. Doporučuje se použít co
nejnižší rychlost při vypalování na kvalitní CD-R média (nikoli na přepisovatelná média CD-RW) Média typu DVD nelze použít, protože jde v principu o jiný
systém a formát CD-DA nelze tato média vůbec vypálit. Po vypálení CD zkontrolujte nahrávku vždy v CD přehrávači.
Zcela nepřípustné je dodání hudebního doprovodu v jakémkoli jiném datovém formátu například: MP3 – MPEG-1/2 LayerIII, mp3, WAVE, wav, Windows
media Audio, wma, apod.
Při přípravě vlastního hudebního doprovodu je žádoucí, aby vše bylo vytvářeno z kvalitních podkladů získaných např. z CD apod. Je třeba usilovat o
příjemnou a zvukově vyváženou nahrávku.
Změnu hudebního doprovodu musí schválit hlavní rozhodčí.
Závodník bude diskvalifikován na základě rozhodnutí hlavní rozhodčí v případě, že nebude čitelné ani jedno z odevzdaných CD, pokud po skončení skladby
začne hrát další skladba ze stejného CD.
Pokud se délka hudebního doprovodu bude lišit od pravidel dané soutěže, všichni rozhodčí udělí srážku 1 bodu.
Délku hudby napsat ve FRF – označit dole v kolonce místo SONG TITLE.
Všem připomínáme, aby v místě konání závodů věnovali zvýšenou pozornost pořádku v hale, přilehlých prostorách a v šatnách. Bude velmi důrazně
kontrolováno přezutí všech trenérů, závodníků v prostorách haly.
K převlékání používejte výhradně šatny k tonu určené!
Upozornění: hlídejte si svoje věci a věci vašich svěřenců vzhledem k rozrůstajícímu se množství krádeží!!!
Ubytování:
Ubytovna sportovní hala Varnsdorf – kapacita 40 osob – 100 m od sportovní haly
Pension Dvůr Pohody – kapacita 36 osob – 1,5 km od haly
Pension Pension Lípa – kapacita 43 osob – Krásná Lípa
Hotel Aparthotel Lípa – kapacita – 104 osob – Krásná Lípa
Hotel Beseda – kapacita – 36 osob – Krásná Lípa
Download

FISAF AEROBIC 2014 – pohárová soutěž pro III