Neoficiální závody – Staffspiritský parkúr
IV. a V. díl neoficiálních závodů na cvičišti Staffspirit
Závody pro začátečníky a pokročilé
http://www.staffspirit.cz
Kdy: neděle 1. 6. 2014 a neděle 20. 7. 2014
Kde: Psí škola Staffspirit (GPS souřadnice 50°6'14.128"N, 14°4'31.159"E)
Program:




Prezence: od 8.00 do 8.30
8.45 Zahájení závodů
Dále agility začátečníci, agility pokročilí, jumping začátečníci, jumping pokročilí
Cca v 14.00 vyhlášení výsledků (záleží na počtu startujících)
Kategorie
Běhy začátečníků
 Pro týmy (člověk + pes) od 12. měsíců věku psa, které ještě nestartovaly na oficiálních
závodech (pokud pes oficiálně závodí s jiným psovodem nebo se jedná o veterána, který
nemůže skákat plnou výšku překážek, můžete využít kategorii začátečníků)
 Kategorie rozděleny podle výšky psa
o S > pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm
o M > pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm
o L > pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více
o Bude se běhat na snížených překážkách!!! (S na XS, M na S a L na M) – přihlašujte
prosím pejska do velikostní kategorie, do které opravdu patří! (pokud bude pes
nahlášen do špatné velikostní kategorie, pořadatel má právo jej přeřadit)
 Použité překážky: skokové překážky, kladina, áčko, pevný tunel
Běhy pokročilých
 Pro týmy (člověk + pes), které již startovaly na oficiálních závodech, nebo si chtějí zkusit o
trochu náročnější parkúry (minimální věk pro tuto kategorii je 15. měsíců)
 Kategorie rozděleny podle výšky psa
o S > pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm
o M > pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm
o L > pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více
o Výšky překážek nastaveny klasicky - přihlašujte prosím pejska do velikostní
kategorie, do které opravdu patří, pokud neumí/nemůže skákat svou výšku, zvolte
kategorii začátečníků.
 Použité překážky: skokové překážky, kladina, áčko, pevný tunel, slalom, houpačka (není
vyloučeno, že zónové překážky, či slalom budou v trati zapojeny vícekrát)
Hodnocení: bude u obou kategorií stejné
 chyby a odmítnutí 1 TB
 překonání do pořadí nezapadající překážky 5 TB > je třeba překonat správnou překážku,
 diskvalifikace za hrubé zacházení se psem, nepřekonání všech překážek, nedokončení
parkúru, běh s nemocným či zraněným zvířetem, útěk psa z parkúru s neochotou se do
120s vrátit (časy útěků se sčítají), neochota psa na parkúru spolupracovat (pes se plouží a
nechce skákat, nebo zběsile pobíhá na parkúru…) – tým s diskvalifikací nemá nárok na
umístění v součtech
 do součtu se sčítá pořadí ze dvou běhů (př. můj pes byl v agility 2. a v jumpingu 10., jeho
součet pořadí je tedy 12)
Ceny


Oceňujeme součty pořadí agility a jumpingu, pro každou velikostní a výkonnostní kategorii
zvlášť (pokud v nějaké velikostní kategorii budou méně než 5 psů, bude hodnocení sloučeno
s kategorií stejné výkonnosti, u které bude počet psů nižší)
Poháry a krásné věcné ceny pro 1. – 3. místo
Startovné: 200,- (za jednoho psa)
Platba startovného: Startovné posílejte na účet 255205016/0300, do zprávy pro příjemce uveďte
jméno psa/psů a své příjmení, variabilní symbol uvádějte podle termínu závodu, na který se hlásíte,
pro 1.6. 2014 je VS 010614, pro 20.7. 2014 je VS 200714, pokud platíte oba termíny najednou je VS
122014
Počet startujících je omezen na 50 týmů
Uzávěrka přihlášek


Pro termín 1. 6. 2014 je uzávěrka 20. 5. 2014
Pro termín 20. 6. 2014 je uzávěrka 10. 7. 2014
Podmínky účasti:
 Platné očkování proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě,
parvoviróze, parainfluenze a leptospiróze psů (očkovací průkaz bude kontrolován u prezence)
 Věk psa min. 12 měsíců
 Ze závodů jsou vyloučeni psi nemocní, březí feny a háravé feny
 Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 sb. v platném znění na ochranu zvířat
proti týrání
 Každý účastník plně odpovídá po dobu konání závodu za svého psa a za škody jím způsobené
 Každý účastník je povinen dodržovat čistotu v areálu cvičiště
 Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem a ani za ztrátu či úhyn psa
Kudy k nám:
STŘEDISKO SE NACHÁZÍ U FIRMY BONTAZ VE VELKÉ DOBRÉ. PŘIJEDETE OD VELKÉ
DOBRÉ NADJEZDEM DÁLNICE SMĚREM K VALDEKU A PO PRAVÉ STRANĚ BUDETE
MÍT SOUBĚŽNOU SILNICI VEDOUCÍ K FIRMĚ BONTAZ ZA BONTAZEM ODBOČÍTE V
LEVO A STŘEDISKO JE PO DVACETI METRECH NA PRAVÉ STRANĚ.
Občerstvení zajištěno :-)
Přihlášku zasílejte na email: [email protected]
Případné dotazy ohledně parkúrů: [email protected], http://cherriska.cz
Přihláška
Přihlášku zasílejte na email: [email protected]
Jméno a příjmení:
Jméno psa:
Datum narození psa:
Plemeno:
Email:
Výkonnostní kategorie: začátečníci/ pokročilí
Velikostní kategorie: S / M / L
ZKO,OSA:
Přihláška se považuje za potvrzenou až po připsání platby na účet
Download

Neoficiální závody – Staffspiritský parkúr IV. a V. díl