Zaměstnanecký program T-Mobile - Nejčastější otázky a odpovědi
1. Je mé stávající číslo u jiného operátora převoditelné k T-Mobile?
Ano. Ve všech případech. Návod jak číslo převést naleznete v dokumentu Návod pro vstup.
2. Je pravda, že si v rámci tohoto programu volají všichni zdarma a toto volání neubírá volné minuty?
Ano. Všechna zaměstnanecká i služební čísla si v rámci firemní sítě ACO volají zdarma bez ubírání volných minut.
POZOR: Služební čísla přecházejí pod T-Mobile až cca v květnu 2013. Do té doby nejsou součástí tohoto programu,
ale patří do sítě O2, nemohou tudíž volat zdarma na čísla u T-Mobile.
3. Zjistil jsem, že mám závaznou smlouvu s jiným operátorem než je T-Mobile s platností ještě na několik měsíců. Co mám v tomto případě dělat?
Je třeba se podívat na výpovědní podmínky smlouvy a spočítat si, zda se vyplatí smlouvu vypovědět i s pokutou
a přejít k T-Mobile hned, nebo zda počkáte na vypršení smlouvy.
4. Mám závaznou smlouvu s T-Mobile. Bude převod bez problémů?
V tomto případě budete do vypršení smlouvy sice platit cenu za svůj původní tarif, nicméně ostatní podmínky (volné
minuty, cena za min. atd.) budou již dle zaměstnaneckého programu. Toto platí pouze v případě, že je závazek na
minimální měsíční plnění s dotovaným telefonem za zvýhodněnou cenu - pokud má někdo smlouvu na dobu určitou
bez závazku na minimální měsíční plnění, bude využívat podmínek ACO v plné výši.
5. Mám možnost být zařazen do programu T-Mobile Bonus?
Ne. V rámci naší nabídky není možné o zařazení do programu T-Mobile Bonus žádat. Pokud již v tomto programu
jste, pozbýváte této výhody vstupem do firemního programu.
5. Mám předplacenou kartu (Oskarta, Twist nebo Go). Převede se mi částka zbývajícího kreditu?
U Oskarty a Go ne, kredit je třeba využít před přechodem k T-Mobile. U Twist karty bude zbývající část kreditu využita
jako odpočet z vyúčtování prvních faktur.
6. Co se stane, když já nebo kdokoliv z lidí, kterým svěřím jednu z 5 SIM karet, nezaplatí v řádném termínu fakturu T-Mobile?
V případě, že nebude faktura zaplacena včas, bude po Vás požadována dlužná částka (stržením ze mzdy po podpisu
dohody nebo uhrazením na pokladně). Více v Podmínkách. Dlužné číslo bude odpojeno do zaplacení částky + případné pokuty a může být vyřazeno z programu. V případě odmítnutí platby mohou být všechna Vaše čísla vyřazena
z programu okamžitě a částka bude vymáhána soudně.
7. Převádí se volné minuty a volné SMS do dalšího měsíce?
Ne. Nepřevádí se ani minuty a ani SMS.
8. Na jak dlouho jsou tyto podmínky platné?
ACO uzavřelo smlouvu s T-Mobile s platností na dva roky. Pokud bude smlouva prodloužena, prodlouží se i platnost
zaměstnaneckého programu. Podmínky jsou platné po celou dobu trvání smlouvy, o případných změnách budete
včas informováni.
9. Musím si hned na začátku vzít všech 5 SIM karet? Co když se rozmyslím až po čase?
Do programu se můžete zapojit kdykoli, SIM karty můžete v průběhu programu přidávat nebo odebírat, záleží pouze
na Vás.
10. Vstoupím do programu uprostřed měsíce. Jak je to s množstvím volných minut atd.?
Účtována bude poměrná část paušálu a stejně tak máte nárok na poměrnou část volných minut a SMS.
Zaměstnanecký program T-Mobile - Nejčastější otázky a odpovědi
11. Chtěl bych dát některou nebo některé ze SIM karet jiné osobě než je člen rodiny. Je toto také možné?
Ano. Jen je třeba mít vždy na mysli, že Vy jako zaměstnanec ACO ručíte za platební morálku všech svěřených SIM
karet a případné dluhy způsobené Vaší blízkou osobou budou po Vás vymáhány. Naopak vy můžete zasahovat do
jejich nastavení, například měnit tarify. SIM karty byste proto měli poskytnout pouze osobám, kterým plně důvěřujete
a naopak.
12. Co se stane, když u datového tarifu překročím maximální objem stahovaných dat?
Po překročení limitu obdržíte informativní SMS. Budete moci však i nadále datovat, pouze se Vám výrazně zpomalí
rychlost přenosu dat. Cena zůstává stejná.
13. Telefonování v rámci firemní sítě ACO neubírá volné minuty. Jak je to ale se SMS zprávami?
SMS zpráv se tento režim netýká. Tzn. po vyčerpání počtu volných SMS budou další účtovány dle ceníku.
14. Nepřijde mi faktura nebo přijde faktura, která obsahuje chybné nebo nejasné informace. Na koho
se mám obrátit?
Přímý kontakt s T-Mobile není možný. Proto se s jakýmkoliv problémem obraťte na pověřené osoby, nejlépe přes
email: [email protected]
15. Jak poznám, že jsem vyčerpal volné minuty, SMS?
Upozornění na překročení volných minut a SMS bohužel není možné. Doporučení: vynulovat na svém mobilním přístroji měřiče a sledovat s jejich pomocí.
16. Jak probíhá vlastní účtování hovorů v ČR? Za minutu? Za sekundu?
První minuta se platí vždy celá, další se účtují po vteřinách.
17. Týká se cena „do ostatních sítí v ČR“ také volání na pevné linky ostatních operátorů?
Ano.
18. Je možné získat také výhody v případě zájmu o T-Mobile TV?
Na T-Mobile TV se žádné výhody rámcové smlouvy nevztahují. V případě zájmu je nutné uzavřít individuální smlouvu
s T-Mobile.
19. Je možné fakturovat individuálně a posílat faktury na různé adresy u mé SIM karty a svěřených SIM
karet?
Ano. Fakturaci je možno nastavit zcela individuálně. Faktury platíte složenkou nebo bankovním převodem přes internet.
20. Proč rozpis na faktuře ukazuje vyšší částky než jaké jsou v Ceníku?
Vyúčtování služeb se provádí ve standardních cenách T-Mobile pro dané tarify. Pod vyúčtováním je uvedena množstevní („ACO“) sleva a finální částka k zaplacení – ta již odpovídá cenám zaměstnaneckého programu. Je třeba na
to brát zřetel, zejména pokud máte jednu fakturu na více čísel a budete si je v rámci rodiny chtít přeúčtovat. V takovém případě je lepší zařídit si individuální faktury.
21. Chtěl bych si nechávat strhávat fakturovanou částku rovnou z výplaty. Je to možné?
Ne, není to možné. Platební styk Vás a Vašich svěřených SIM karet musí v rámci tohoto programu probíhat přímo
s T-Mobile.
Zaměstnanecký program T-Mobile - Nejčastější otázky a odpovědi
22. Je možné získat v rámci tohoto programu dotovaný telefon?
Ne, program se na telefonní přístroje nevztahuje.
23. A kdy to všechno začne? Kdy a kam můžu přijít a do programu se přihlásit?
Po dokončení příprav, pravděpodobně kolem 28. 1. Sledujte prosím nástěnku u jídelny, kam budeme umisťovat aktuální informace. Zároveň budou informováni Vaši nadřízení. Zpočátku budou stanoveny „úřední“ hodiny pro zaměstnance podle osobních čísel.
24. Mají pověření pracovníci ACO přístup k mým podrobným výpisům hovorů?
Ne, v základním nastavení jsou podrobné výpisy vypnuty. Pokud je v průběhu programu zaktivujete, máte k nim
přístup jak Vy, tak pověřený pracovník.
Pozn. - Podrobný výpis je dle zákona uchováván u operátora pouze 2 měsíce. Starší data nejsou dostupná.
25. Používám služební telefon. Počítá se mezi 5 čísel, na která mám nárok?
Ne, každý zaměstnanec má nárok na 5 soukromých telefonních čísel.
26. Co všechno musím podepsat při vstupu do firemní sítě?
Podepisujete Podmínky užívání a vytištěnou Objednávkovou tabulku. Oboje máte k dispozici předem. Při přechodu
z paušálu T-Mobile do firemní sítě pak ještě dokument Přechod z paušálu T-Mobile.
27. Mám vyplněnou Objednávkovou tabulku. Kdy ji mohu poslat?
Ihned. Včasné zaslání nám dá možnost se s daty předem seznámit a při Vaší návštěvě bude vyřízení rychlejší.
28. Některými políčky si nejsem jist…
Pak je nechte volná, doplníte je s pověřeným pracovníkem při podpisech smluv.
29. Ztratil se mi telefon, chci si ho rychle zablokovat, aby nedošlo ke zneužití.
Toto je jediná situace, kdy můžete kontaktovat operátora samostatně. Musíte znát heslo pro blokování, které vám
přijde SMS zprávou při přechodu k T-Mobile. Ze sítě T-Mobile volejte 4644, z ostatních sítí 603 604 644. Doporučujeme si tato čísla uložit.
30. Mohu v zahraničí využívat internet v mobilu a posílat MMS?
Z důvodu zamezení zbytečných plateb jsou data v základním nastavení zakázána. V zahraničí se doporučuje přihlašovat se pouze přes wi-fi (dnes k dispozici téměř v každém hotelu).
POZOR: Pokud nemáte aktivovaný internet v zahraničí, není možné přijímat ani odesílat zprávy MMS – ani
při připojení na wi-fi.
31. Proč mám s pověřenými osobami komunikovat přes email?
O celou agendu se starají 2 osoby v rámci svých běžných pracovních povinností a zvláště v prvních týdnech a měsících to může vzhledem k množství převáděných čísel představovat velkou časovou zátěž. Nemusí proto být k dispozici
v době, kdy přijdete neohlášeně do kanceláře nebo zkoušíte volat. K emailům se dostanou průběžně.
Pokud přístup na email nemáte, využívejte prosím „úřední hodiny pro T-Mobile“, které budou známy v průběhu ledna.
Informace najdete na nástěnce u jídelny.
Download

Zaměstnanecký program T-Mobile - Nejčastější otázky a