!!!20 let na Trnávce!!!
MÁRTY 
Zaplaceno dne:
Variabilní symbol:
Předpokládané datum platby:
Cena s pojištěním : ano - ne
se spacím pytlem : ano - ne
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR DĚTÍ A MLÁDEŽE
Místo:..………..TRNÁVKA............... číslo turnusu:...TR ...….
Oddíl A
Termín:……………………………2014…………....
Příjmení a jméno:..............................................................................................................
Datum narození: ................................................
Rodné číslo:...............................
Adresa:.................................................................................................... PSČ:...................
e-mail: …………………………………………
Telefon: byt:...................................................práce:...........................................................
STORNO PODMÍNKY: V případě zrušení poukazu klientem plavec-neplavec (zaškrtněte)
v době kratší než 30 dní před odjezdem účtujeme storno poplatek 30%,
kratší než 20 dní 50% a kratší než 10 dní 80% z ceny poukazu. Při za jištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.
Při onemocnění účastníka před odjezdem, doloženém lékařským
potvrzením, se bude platit pouze manipulační poplatek 500,-Kč.
S jakým kamarádem-kamarádkou
chci být v oddíle
Vyplněnou přihlášku (oddíl A a C) s vyznačením dne platby a příplatků zašlete prosím
co nejdříve na naši adresu: Moulíkova 4, Praha 5, 150 00. Platba na účet č.: 795341051/0100
Pozor! Při nevyplnění celého rodného čísla nebudeme moci účastníka pojistit. Bez zdravotního
potvrzení nebude moci účastník nastoupit na tábor.Při nezaplacení v uvedeném termínu rušíme Vaši rezervaci.
Podmínka účasti: nutnost podřídit se režimu tábora.
Datum:................................................Podpis rodičů:..........................................................

Základní instrukce
Oddíl B
 tábor je určen pro děti zdravé,které se mohou zařadit do běžné-
ho táborového života
 při akutním onemocnění bude dítě po dohodě s rodiči odesláno domů
 dítě na tábor je povinen předat a zpět převzít alespoň jeden z rodičů
 při balení zavazadla mějte na paměti, aby dítě našlo to nejnutnější pro všechny
rozmary počasí, zejména malým dětem věci označte a do zavazadla vložte seznam
 údaje v oddíle D prosíme vyplnit a podepsat v den odjezdu na tábor-zároveň
prosíme, abyste toto vyplněné prohlášení spolu s průkazem pojištěnce( kopie)
odevzdali při odjezdu hlavnímu vedoucímu tábora
 telefonické, popř. jiné rychlé spojení s rodiči (případně s jejich zástupci) v případě
potřeby v době konání tábora
Oddíl C
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
dětí a mládeže – dětský tábor
Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé
b) není zdravotně způsobilé
c) je zdravotně způsobilé za podmínky ( s omezením ) …………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti
Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
ANO - NE
b) je proti nákaze imunní ( typ,druh ) …………………………………………………………….
c) je alergické na ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
d) dlouhodobě užívá léky ( typ/druh,dávka ) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
Poslední TAT:...................................................................................................................................
V........................................ dne ......................................
______________________________
razítko a podpis dětského lékaře
Pozn.: výše uvedené vyjádření dětského lékaře může být nahrazeno potvrzeným formulářem o
„Jednotné preventivní prohlídce (JPP)“ nebo „Zdravotním průkazem“ a v případě že máte lékařské
potvrzení ze školní či sportovní akce, stačí přiložit jeho kopii. Né starší 1 rok v době konání našeho tábora.

Oddíl D
i
Prohlášení zákonného zástupce dítěte:
Prohlašujeme, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:.......................................................................... ......
nar.:......................... bytem:......................................................................................... ...................
změnu režimu, dítě nejeví známky onemocnění (průjem, teplota atd.) a okresní hygienik ani ošetřující
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není nám též známo, že by v posledních dvou týdnech
přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. V případě, že dítě užívá léky,
i jen vitamíny, nosí rovnátka či má problém s nočním pomočováním, uveďte tyto skutečnosti
v tomto prohlášení.
Dítě je schopno se zúčastnit od .................................. do ................................ tábora. Dítě má ta to
zdravotní omezení a užívá tyto léky:..................................................................................................
..........................................................................................................................................................
V ................................... dne ............................................
______________________________
podpis zákonných zástupců dítěte v den odjezdu na tábor
Doporučený seznam věcí na LDT
Děti na táboře dostanou spací pytel, vložku do spacáku,deku,polštář a povlak na polštář.
!!! Mohou však mít vlastní spací pytel, který doporučujeme!!!

kufr,batoh ( v něm vložený seznam věcí)
 holinky !!! (za nepromokavé se nepovažují kotníčkové botasky)
 pláštěnka nutná !!! (při dešti nestačí krátká silonová bunda - platí hlavně u větších dětí)
 spodní prádlo na každý den !!!
 slabé ponožky na každý den !!!
 tenisky na ven 2x !!!
 pyžamo 2x (hlavně u malých dětí, které mají problém s nočním pomočováním)
 tepláky 4x
 tričko 6x
 přezutí – cvičky nebo tenisky (do tělocvičny) né totožné s teniskami na ven
 šátek,čepice,brýle proti slunci
 flanelová košile nebo mikina 2x
 svetr
 plavky, ručníky, kapesníky

vlastní hrneček s ouškem z umělé hmoty









větší baterku !! - malá baterka na tužkové baterie dlouho nevydrží (náhradní žárovičku,baterie)
hygienické potřeby v taštičce nebo stahovacím igelit.sáčku (pasta na zuby,kartáček,mýdlo,
hřeben,lůj na rty,krém na obličej, krém na opalování)
psací potřeby,dopisní papír,známky,obálky s adresami,šitíčko, pytel nebo velká igelitová
taška na špinavé prádlo, hudební nástroj
kapesné (stačí max. 700,- Kč)
autobusový výlet, vstupné, tričko (200,- Kč) prosíme rozměňte celou částku na bankovky
v hodnotě 100 Kč a odevzdejte v podepsané obálce s vyznačenou částkou a kopií průkazu
pojištěnce při odjezdu)
oblečení na cestu
pružné stahovací obinadlo
svačina v den odjezdu - začíná se večeří
malého plyšového mazlíčka a dobrou náladu
Nedoporučujeme, aby si děti na tábor braly dražší šperky. Pokud si vezmou na tábor
mobilní telefon-nemůžeme zajistit jejich pravidelné nabíjení
!Při balení klaďte důraz hlavně na věci v seznamu tučně vyznačené !
Na táboře bude probíhat celo- táborová hra /co bych na ni potřeboval/
2.turnus Bude před odjezdem upřesněno nebo se vše dozvíte až na táboře
! Na všech platebních dokladech uvádějte námi přidělený variabilní symbol !
Adresa:
LDT Márty
Trnávka - Jindřich Müller
39 444 Želiv
Telefonické spojení na vedoucí v době konání turnusů:
TR 2 : 602 838 382, 605 853636
Odjezdy a příjezdy
odjezd
datum
hodina
datum
číslo turnusu
TR - 2
13.07.2014
12.00
příjezd
27.07.2014
hodina
16.00 - 16.30
Místo odjezdu a příjezdu pro Trnávku: parkoviště v ulici Antala Staška , Praha 4 - Krč(v blízkosti
Vysvětlivky: TR – Trnávka
zdravotní polikliniky) „stanice metra C - „Budějovická“
Upozornění: sraz u všech turnusů je nejpozději 1/2 hodiny před odjezdem
Nabídka rekreace pro děti a mládež v době letních prázdnin pro rok 2014
Chatový a stanový tábor Trnávka - kapacita 45 dětí ( PRO DĚTI VE VĚKU 7-16 LET)
Rekreační zařízení leží přímo u vodní nádrže Trnávka v překrásném lesnatém kraji Českomoravské
vrchoviny, cca 100 km od Prahy, v blízkosti historického městečka Želiv . V oblasti Pelhřimova.
!!!!!!!!!!!!!! 20 LET ČINNOSTI !!!!!!!!!!!!
 sport, koupání, olympiáda,karneval, tělocvična, hřiště (kopaná,volejbal)
 turistika,tábornictví,diskotéky,táboráky, celotáborová hra aj.
 ubytování v čtyřlůžkových chatách
 stravování v jídelně centrální budovy formou plné penze 5x denně
 sociální zařízení v centrální budově
TERMÍNY :
2. turnus
13.07. - 27.07. 2014
Cena : 4 450,- Kč
Příplatky:
Základní úrazové pojištění
Spací pytel s vložkou
50,- Kč
75,- Kč.
Vzor: zákl.cena: 4 450,- Kč, cena s pojištěním:: 4 500,- Kč, cena se spacákem: 4 525,- Kč, cena s poj.a spac.: 4 575,- Kč
Výše uvedené ceny zahrnují :
-ubytování včetně plné penze,pitný režim, dopravu smluvním busem, bohatý program, doprovod vedoucích, zdravotní dozor,
ložní prádlo
Zaměstnanci organizovaní v odborech Metrostavu mohou získat finanční příspěvek od své ZOOS. Je proto potřeba účast
Vašich dětí nahlásit u p.Svobodové na tel. 266709498.
Aby jste si zajistili účast ve Vámi vybraném turnuse, potvrďte ji co nejdříve nejlépe e-mailem:
[email protected],
nebo zasláním SMS či telefonicky (605 853636 9-17 hod. p.Jánová).
Vyplněné přihlášky posílejte obratem na naši adresu NE DOPORUČENĚ!!!
Platbu poukažte pod Vám přiděleným V.S.na č.účtu , které Vám po přihlášení upřesníme,
nejpozději do 15.6.2014 a doklad o zaplacení nám přepošlete na náš e-mail.
Pěkné prožití letních prázdnin přeje
MÁRTY 
Martin Klepáč
Moulíkova 1295/4, 150 00 Praha 5
E-mail: [email protected]
Mob. 602 83 83 82
www.marty.xf.cz
Download

MÁRTY J ÷öinterstate