РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Пописна комисија
Број: 207-5/2011
Датум: 15.08.2011.
ЛАЗАРЕВАЦ
Пописна комисија општине Лазаревац, на 5. седници одржаној дана 15.08.2011.
године, по истеку рока за подношење жалбе (није било жалби), утврдила је
КОНАЧНИ СПИСАК
КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ/ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ
КОЈИ СУ ИЗАБРАНИ ЗА ОБУКУ (закључно са ред. бројем 44.)
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Име и презиме кандидата
Милена Пантелић
Драгица Ковачевић
Небојша Максимовић
Видан Тимотијевић
Светлана Катић
Снежана Стефановић
Добринка Станковић
Радиша Симић
Марко Симић
Јелена Јовановић
Нада Поповић
Ивана Димитријевић
Јелена Бојић
Милица Ненадић
Драгана Недељковић
Ненад Крстовић
Ирена Ћосић
Маја Јоксимовић
Јелена Стојановић
Ана Ђукелић
Наташа Вујић
Марија Чавић
Татјана Митровић
Бојана Томовић
Никола Станојевић
Срђан Ђоковић
Тијана Колачарић
Зорица Матејић
Снежана Живановић
Светлана Жарковић
Зорица Пауновић
Ана Спасић
Росанда Аћимовић
ЈМБГ
Редни број
пријаве
Број бодова
0806954726813
1103985715235
2808964300008
2710961710256
0407961715140
2505981715065
2901955715637
1612952771212
2805987710263
1705982715145
2508988726827
2212985715224
1201984715373
3005985875033
2102983715391
0803984710378
0906981715178
1604985715226
2201987715238
0510985715171
2808983715103
2603983715323
2704984715387
0505982715355
3001985710470
2506983710172
2201987715181
0509985715211
2212961719024
0411959715602
2809952715268
2011958726839
0611964715083
7624
3035
4574
18592
24653
29408
8704
25833
24921
27815
9490
6808
5953
5294
4648
3036
3544
1283
18933
18796
19107
20014
20308
20909
23038
22490
13843
17392
4237
4312
4343
4358
6769
12
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Никола Јовановић
Снежана Мијатовић
Рајна Јовановић
Драгана Павловић
Тамара Драгићевић
Снежана Љубучић
Драшко Максимовић
Данијела Стојковић
Јованка Јовић
Драган Милинковић
Мирјана Милутиновић
2209980710290
1906965715005
1604959715102
1803967776210
1704979715324
0801962715004
1001968300032
0308973925002
0103979715076
0406964710143
0302960715167
6787
6712
6734
8710
4104
7450
11325
2080
13599
17048
15867
У Лазаревцу, 15.08.2011. године
ПОПИСНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
Download

Коначни списак кандидата за општинске инструкторе (.pdf)