Образац ЛИ-1
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
КОАЛИЦИЈА ПОКРЕНИМО ЧУКАРИЦУ (Српска напредна странка, “Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије – БК)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка – страначка коалиција
- друга политичка организација – група грађана)
подноси Општинској изборној комисији Изборну листу
ПОКРЕНИМО ЧУКАРИЦУ – Томислав Николић (Српска напредна странка, “Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије – БК)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника Скупштине општине Чукарица.
Кандидати за одборнике су:
Ред.
Име и презиме
бр.
1
Датум
Занимање
рођења
Пребивалиште и
ЈМБГ
Страначка припадност
адреса становања
2
3
4
5
6
7
1
Татјана Видојевић
23.11.1965.
Новинар
БЕОГРАД, ПЕТРА ЛЕКОВИЋА 51
2311965715269
Српска напредна странка
Српска напредна странка
2
Срђан Коларић
09.11.1965.
Мастер правник
БЕОГРАД, РЕПИШКА 50
0911965710011
3
Илија Ђурић
09.08.1958.
Пензионер МУП -а
БЕОГРАД, АНЕ АХМАТОВЕ 1
0908958880016
4
Мирјана Андрић
15.06.1959.
Дипломирани политиколог-новинар
БЕОГРАД, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 16
1506959815040
5
Иво Ристовић
27.01.1952.
Техничар
БЕОГРАД, СИНИШЕ НИКОЛАЈЕВИЋА 7
2701952710295
6
Милета Јешић
25.04.1949.
ВКВ возач аутомеханичар
БЕОГРАД, НЕДЕЉКА ЧАБРИНОВИЋА 62
2504949710179
7
Љиљана Илић
25.09.1948.
Машински инжењер, пензионер
БЕОГРАД, ЗРМАЊСКА 12
2509948715284
Нова Србија
3103954710305
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
8
Мирко Стаматовић
31.03.1954.
Приватни обртник
БЕОГРАД, БЕОГРАДСКА 2 ДЕО ПРИЛАЗ 1 БР.
5
9
Жељко Рабљеновић
04.09.1956.
Електротехничар јаке струје
БЕОГРАД, САРЕ БЕРНАР 51
0409956330187
10
Ивана Ћелић
17.09.1988.
Студент
БЕОГРАД, МИРКА ПОШТИЋА 23
1709988715312
Српска напредна странка
Српска напредна странка
11
Момчило Трипковић
27.10.1954.
Дипломирани економиста
БЕОГРАД, ПОРОДИЦЕ РАДОСАВЉЕВИЋ 13
2710954710372
12
Мирослав Ранков
08.12.1965.
Приватник
БЕОГРАД, ЉУБИЦЕ МАРИЋ 8
0812965860015
13
Виолета Богатић
23.06.1972.
Дипломирани економиста
БЕОГРАД, ПОЖЕШКА 73
2306972715467
14
Драган Спасеновић
25.10.1960.
Матурант гимназије
БЕОГРАД, ЗОРИНА 6
2510960710164
Нова Србија
15
Александар Благојевић
17.03.1962.
Економиста
БЕОГРАД, РАДНИЧКА 56
1703962794429
Покрет социјалиста
16
Данијела Јовић
09.08.1977.
Фризер
БЕОГРАД, СОЛУНСКИХ БОРАЦА 4
0908977715271
Српска напредна странка
17
Ратко Томић
08.05.1963.
Пилот
БЕОГРАД, ЖАРКА ВУКОВИЋА ПУЦАРА 15
0805963330195
Покрет Снага Србије
Српска напредна странка
18
Александар Огњановић
02.12.1956.
Приватник
БЕОГРАД, ПРОТЕ МИЛОРАДА ПАВЛОВИЋА 9
0212956710240
19
Јована Вујасиновић
30.08.1978.
Спец. дипл. фармацеут
БЕОГРАД, ПАЛИСАДСКА 1 ДЕО 3
3008978165038
20
Драгољуб Гороња
29.10.1951.
Машинбравар
БЕОГРАД, МИЛАНА КУЧА 8
2910951330187
21
Горан Гајић
23.11.1983.
Машински техничар за компјутерско
конструисање
БЕОГРАД, БОШКА ЖИВКОВИЋА 17
2311983710398
22
Ива Јелић
25.10.1984.
Дипломирани инжењер саобраћаја
БЕОГРАД, БЕОГРАДСКА 53
2510984799417
23
Милан Максимовић
12.04.1952.
Предузетник
БЕОГРАД, ДОБРИВОЈА ЈОВАНОВИЋА 34
1204952710484
24
Радован Додић
23.02.1961.
Економски техничар
БЕОГРАД, МИЛОРАДА ЋИРИЋА 7
2302961710204
25
Гордана Љубичић
04.07.1973.
Инвалидски пензионер
БЕОГРАД, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ 6
0407973715154
26
Миодраг Гајић
25.09.1948.
Пензионер
БЕОГРАД, ВЛАДИМИРА ЧОПИЋА 4
2509948710649
27
Озрен Грахорац
01.07.1967.
Туристички радник
БЕОГРАД, АДА ЦИГАНЛИЈА - КАМП ПАРТИЗАН
89
0107967312214
28
Весна Вељковић
23.12.1957.
Службеник
БЕОГРАД, СПАСЕНОВИЋЕВА 6
2312957715213
29
Војкан Станковић
15.05.1981.
Туристички водич
БЕОГРАД, ШУМАДИЈСКИ ТРГ 4
1505981850015
30
Богдан Петковић
25.09.1987.
Радник
БЕОГРАД, РЕПИШКА 50
2509987710281
31
Марија Лазић
04.03.1960.
Угоститељ конобар
БЕОГРАД, МЛАДЕНА МИТРИЋА 2А
0403960387128
32
Стеван Вуковић
25.10.1941.
Дипломирани економиста
БЕОГРАД, ЦЕРОВА 11
2510941710056
33
Јовица Гостојић
29.09.1965.
Лимар
БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ЂУРИЧИЋА 46
2909965710243
34
Светлана Ничић
17.08.1975.
Дипл. географ
БЕОГРАД, ЦЕРОВА 2
1708975738511
35
Жељко Кракер
02.05.1970.
Машински техничар
БЕОГРАД, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 8
0205970710028
36
Радован Тодоровић
25.02.1933.
Пензионер
БЕОГРАД, ИЗВОРСКА 46
2502933710672
37
Гордана Селенић
07.04.1976.
Лаборант
БЕОГРАД, ПЛАТАНА 1
0704976715435
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
38
Милан Стојановић
11.03.1964.
Електротехничар
БЕОГРАД, ЖАРКА ВУКОВИЋА - ПУЦАРА 23
1103964710225
39
Мирко Симић
03.01.1954.
Машински техничар
БЕОГРАД, РАТКА МИТРОВИЋА 83
0301954370003
40
Душица Буквић
18.02.1982.
Професор математике
БЕОГРАД, ПЕТРА ДРАПШИНА 66
1802982715094
41
Алфредо Бајрами
25.12.1980.
Аутомеханичар
БЕОГРАД, БЕОГРАДСКА 198
2512980710236
42
Марко Зиројевић
10.08.1988.
Студент
БЕОГРАД, РАТКА МИТРОВИЋА 167
1008988710347
43
Росанда Арсенић
23.02.1963.
Административно управни техничар
БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ 22
2302963186529
44
Жељко Бранковић
12.11.1963.
Фудбалски тренер
БЕОГРАД, НЕДЕЉКА ЧАБРИНОВИЋА 58
1211963111945
45
Драган Рудић
17.06.1966.
Машински техничар
БЕОГРАД, ЛОЛЕ РИБАРА 173
1706966710369
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Српска напредна странка
Број: ________________
У Београду, _____________
(датум)
Овлашћено лице:
____________________________
(име и презиме)
____________________________
(потпис)
________________________
Уз ову изборну листу доставља се:
1. Овлашћење лица која подносе изборну листу,
2. Писмена сагласност носиоца листе да пристаје да буде носилац изборне листе,
3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата,
4. Писмена изјава сваког кандидата да прихвата кандидатуру,
5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата,
6. Уверење о држављанству, за сваког кандидата,
7. Списак са потписима бирача који подржавају изборну листу, са потребним бројем оверених потписа бирача који подржавају изборну листу
8. Коалициони споразум –у случају подношења заједничке изборне листе.
Download

овде