Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина
бр.117а, објављује
ОГЛАС
за давање у закуп
јавних и блоковских склоништа
РЕД.
БРОЈ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ОПШТИНА
БОР
БОР
БОР
ВОЖДОВАЦ
ВРАЧАР
ВРАЧАР
ВРАЧАР
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЖАБАЉ
ЗВЕЗДАРА
ЗВЕЗДАРА
ЗВЕЗДАРА
ЗЕМУН
ЗЕМУН
ЗЕМУН
ЗЕМУН
ЗЕМУН
ЗЕМУН
ЗЕМУН
КЊАЖЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ
КРУШЕВАЦ
КРУШЕВАЦ
ЛЕСКОВАЦ
ЛУЧАНИ
МЛАДЕНОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
АДРЕСА СКЛОНИШТА
ЦАРА ЛАЗАРА 1, РУКЈА 1- ДЕО
ЦАРА ЛАЗАРА 1, РУКЈА 2
ЦАРА ЛАЗАРА 1, РУКЈА 3
РАДОВАНА СИМИЋА ЦИГЕ 17А
МИЛЕШЕВСКА 34-ЛЕВО
ПОЖАРЕВАЧКА 2-С1
СМИЉАНИЋЕВА 14-ЛЕВО
ЖЕЛЕЗНИЧКА 18
КЕЈ КОСОВСКИХ БОЖУРА 2
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ББ, ХАЛА СПОРТОВА
16. ОКТОБРА 38
БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 20
КОСТЕ НАЂА 15
22. ОКТОБРА 22
I СРЕМСКОГ ОДРЕДА 2
ИВАНА СЕНКОВИЋА 65
ЈОВАНА МИОДРАГОВИЋА 11
ПЕЋИНАЧКА 21
СВЕТОГ СЕРАФИМА САРОВСКОГ 1
СВЕТОГ СЕРАФИМА САРОВСКОГ 15
9.БРИГАДЕ 19А
НЕЗНАНОГ ЈУНАКА 1/I
СВЕТОГОРСКА 7/I
ТАНАСКА РАЈИЋА 68
ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА 31
ПУШКИНОВА 16
ЧЕХОВЉЕВА 1, С1
НИШКА 16
ОМЛАДИНСКА 2Д
ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 1
ЈАНКА КАТИЋА 20
9. БРИГАДЕ 53
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, МЕЂУПРОСТОР
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, ДЕЛОВИ М1 И М2
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, ДЕО С1
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, ХЛАДЊАЧА И МЕЂУПРОСТОР
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, ДЕО С2
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, С3
ВАСЕ ЧАРАПИЋА 8
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 50
ДРАГУТИНА МАТИЋА 1-ДЕСНО
ДРАГУТИНА МАТИЋА 1-ЛЕВО
КОЗАРАЧКА 30
КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 11
ЛЕСКОВАЧКА 2
НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16
НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16, С 1 - ЛЕВО - ДЕО
СТАНОЈА БУНУШЕВЦА 16
ТОПЛИЧИНА 4
ЧАРНОЈЕВИЋЕВА 10, НАДЗЕМНО
ЧАРНОЈЕВИЋЕВА 10, ПОДЗЕМНО
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 80
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 45А-ДЕСНО
БУЛЕВАР МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 122-ЛЕВО
БУЛЕВАР МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 184-ДЕСНО
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 141-ЛЕВО
БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 37-ДЕСНО
ВЕСПУЧИЈЕВА 10
ВЕСПУЧИЈЕВА 22А
ГАНДИЈЕВА 122
ПОВРШИНА
ЗА
ИЗДАВАЊЕ
(м2)
МИНИМАЛНА
ЦЕНА
ЗАКУПА
(дин/м2)
128
313
283
300
160
175
189
156
176
204
289
137
137
113
169
185
183
411
400
376
266
170
191
145
117
145
152
650
231
149
307
97
477
255
116
219
262
230
510
150
316
352
104
162
250
1,416
150
323
150
124
320
375
149
167
146
143
135
363
216
122
142.00
142.00
142.00
177.00
369.00
369.00
404.00
74.00
74.00
71.00
152.00
137.00
177.00
392.00
133.00
133.00
333.00
133.00
133.00
133.00
55.00
110.00
110.00
150.00
150.00
162.00
113.00
61.00
92.00
103.00
121.00
87.00
329.00
236.00
181.00
236.00
181.00
181.00
89.00
253.00
139.00
179.00
169.00
190.00
77.00
169.00
101.00
113.00
169.00
102.00
70.00
294.00
267.00
392.00
183.00
294.00
432.00
121.00
121.00
183.00
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАНЧЕВО
ПАНЧЕВО
ПАНЧЕВО
ПИРОТ
САВСКИ ВЕНАЦ
РАКОВИЦА
ГАНДИЈЕВА 146
ГАНДИЈЕВА 142
ГАНДИЈЕВА 112
ГАНДИЈЕВА 23А-ДЕСНО
ГАНДИЈЕВА 23А-ЛЕВО
ГАНДИЈЕВА 33А-ДЕСНО
ГАНДИЈЕВА 33А-ЛЕВО
ГАНДИЈЕВА 72
ГАНДИЈЕВА 81
ГАНДИЈЕВА 97-ЛЕВО
ДР ИВАНА РИБАРА 59
ДР ИВАНА РИБАРА 83
ДР ИВАНА РИБАРА 61Б-лево
ДР ИВАНА РИБАРА 69
ДР ИВАНА РИБАРА 65
ДР ИВАНА РИБАРА 75
ДУШАНА ВУКАСОВИЋА 68
ДУШАНА ВУКАСОВИЋА 57
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 153А
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 151А-ДЕО
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 186
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 210
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 48
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 60
МАРКА ПОЛА 10A
МАРКА ПОЛА 29
МИЛАНА ВУЈАКЛИЈЕ 9А
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 16А
НЕХРУОВА 58
НЕХРУОВА 71
НЕХРУОВА 81
НЕХРУОВА 87
НЕХРУОВА 91
НЕХРУОВА 93-ДЕСНО
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 49-ДЕСНО
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 49-ЛЕВО
ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 49-ДЕСНО
ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 42-ДЕСНО
ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 42-ЛЕВО
ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 32А
ТОШИН БУНАР 224
ШПАНСКИХ БОРАЦА 2
ШПАНСКИХ БОРАЦА 18
1300 КАПЛАРА 1
ВЛАДИКЕ ЋИРИЋА 29
ИВЕ АНДРИЋА 11-ЛЕВО, ДЕО
КАЋЕ ДЕЈАНОВИЋ 32
МИЛЕТЕ ПРОТИЋА 1А
ПАРТИЗАНСКИХ БАЗА 29, ДЕО
ПОДУНАВСКИХ ОДРЕДА 10-ПЕТРОВАРАДИН
СЕЉАЧКИХ БУНА 10, СК1, СК2, ВЕЗНИ ДЕО
СУНЧАНИ КЕЈ 31
СУНЧАНИ КЕЈ 37
ТОДОРА ЈОВАНОВИЋА ТОЗЕ 12 - НАДЗЕМНИ (МИРНОДОПСКИ) ДЕО
КРАЉА МИЛУТИНА 13-ДЕСНО
КРАЉА МИЛУТИНА 13-ЛЕВО
КРАЉА МИЛУТИНА 5-ДЕСНО
КРАЉА МИЛУТИНА 5-ЛЕВО
КРАЉА МИЛУТИНА 9-ДЕСНО
КРАЉА МИЛУТИНА 9-ЛЕВО
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 36
ДЕСПОТА СТЕФАНА 68-ЛЕВО
ПАДИНСКА СКЕЛА 110
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 1-ДЕСНО
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 1-ЛЕВО
СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 10
ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 18
ИВАНА ГУНДУЛИЋА 2
СТЕВАНА ШУПЉИКЦА 99 - ДЕО
ЛАВА ТОЛСТОЈА 1 - ЛЕВО
КРАЉА МИЛУТУНА 30
ПЕТРА КОЊЕВИЋА 12
127
129
127
160
160
148
148
131
145
118
127
129
158
127
127
127
127
148
365
24
527
481
127
127
216
363
363
158
144
135
144
131
122
145
135
135
170
132
132
211
254
177
122
188
200
55
136
155
56
168
408
106
95
63
177
177
98
119
126
156
258
136
171
153
153
211
179
219
133
186
16
173
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
215.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
162.00
314.00
314.00
183.00
183.00
121.00
121.00
121.00
121.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
183.00
162.00
333.00
369.00
119.00
108.00
127.00
76.00
107.00
108.00
79.00
156.00
113.00
113.00
153.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00
146.00
294.00
121.00
137.00
137.00
294.00
95.00
106.00
95.00
55.00
294.00
161.00
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СТАРИ ГРАД
СУБОТИЦА
ТРСТЕНИК
УЖИЦЕ
ЧАЧАК
ЧАЧАК
ЧАЧАК
ЧАЧАК
ЧУКАРИЦА
ЧУКАРИЦА
ЧУКАРИЦА
ЧУКАРИЦА
ШАБАЦ
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 1
МИКЕ АЛАСА 22
ШУМСКА 13
ЦАРА ДУШАНА 4
РАТАРСКА 19
ВУКА КАРАЏИЋА 17
ВУКА КАРАЏИЋА 98
СТОЈЕ ТОШИЋ 18
КНЕЗА ВАСЕ ПОПОВИЋА 2
МЛАДЕНА МИТРИЋА 16
НИКОЛАЈА ГОГОЉА 94
МАРШАЛА ТОЛБУХИНА 2
ОБАЛСКИХ РАДНИКА 41
КНЕЗА ЛАЗАРА 1
98
143
209
212
140
183
234
229
115
330
126
114
331
492
87.00
267.00
121.00
110.00
67.00
74.00
80.00
67.00
74.00
134.00
161.00
177.00
121.00
134.00
Почетна цена је без ПДВ-а. Простор се издаје у виђеном стању на пет година, са могућношћу
продужења по истеку уговореног рока.
У цену простора нису урачунати трошкови;електричне енергије, одношење смећа, водовода и
канализације, физичко техничког обезбеђења, чишћења и одржавања заједничких површина,
противпожарне заштите, одржавања хигијене унутар простора, ПТТ услуге, грађевинског земљишта,
осталих пореза и доприноса.
Право учешћа по овом огласу имају правна лица и предузетници a физичка лица само за
гаражна места.
Понуда понуђача - правног лица треба да садржи следећа документа и податке :
- назив и адресу понуђача, матични број, ПИБ, шифру делатности ;
- опис делатности које ће понуђач обављати у закупљеном простору и планирани број
запослених који ће користити закупљени простор ;
- уз понуду доставити и извод из судског или другог регистра не старији од 6 месеци
од дана достављања ;
- потврду надлежног органа да против понуђача није покренут поступак принудног
поравнања, стечаја и ликвидације односно да није престао са радом на основу судске или
друге одлуке са обавезујућом снагом ;
- извештај о бонитету са доказом о ликвидности за последњих шест месеци ;
- понуђену цену закупа по 1м2, без ПДВ-а за наведени простор ;
- изјаву да прихвата услове из овог огласа ;
- картон депонованих потписа.
Понуда понуђача – физичког лица треба да садржи: понуђену цену закупа гаражног места по
1м2, без ПДВ-а, копију личне карте и кoпију саобраћајне.
Простор који је предмет оглашавања издаће се у закуп понуђачу са најповољнијом исправном
понудом. Рок за достављање понуда у писменој форми је 19.07.2013. године до 12 сати.
Понуде које стигну након овог рока (дана и сата) сматраће се неблаговременим. Непотпуне и
неблаговремене понуде неће се разматрати.
Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисија истог дана 19.07.2013.године, у
12,15 часова у просторијама Јавног предузећа за склоништа у Београду и пословницама у Новом
Саду и Нишу .
Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће комисија у року од 7 дана од дана отварања понуда,
након чега ће у писменој форми обавестити све учеснике.Најповољнији понуђач је дужан да у року од
8 дана по добијању позива и пре потписивања уговора о међусобним правима и обавезама, достави
сву неопходну документацију, изврши уплату депозита и два месечна закупа, достави две бланко
менице са меничним овлашћењем у противном сматраће се да је понуђач одустао.Закуподавац
задржава право да из било ког разлога и у било ком тренутку одустане од избора понуђача по овом
поступку,односно да не прихвати ни једну понуду.У току трајања јавног огласа заинтересованим
лицима ће се омогућити да разгледају простор који је предмет издавања, након писане најаве.Понуде
доставити у затвореној коверти непосредно или препорученом пошиљком на адресe: Јавно
предузеће за склоништа, Бул. Михаjла Пупина бр. 117а, 11070 Нови Београд, пословнице у
Новом Саду, Ул.Браће Јовандић бр.4 и Нишу Ул.Косте Стаменковића Бр.11 са јасном
назнаком:1) ‘’ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГАРАЖНОГ МЕСТА - НЕ ОТВАРАЈ’’ и/или 2) ‘’ПОНУДА ЗА
ЗАКУП СКЛОНИШТА - НЕ ОТВАРАЈ’’.Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за
склоништа, Одељење за мирнодопско коришћење објеката, Бул. Михаjла Пупина бр. 117а, Нови
Београд, на телефоне 011/30 73 616, 011/30 73 651и пословницама 021/527-676, 018/ 258-166,
034/331-381 и 031/514-581 од 09 до 14 часова.
Download

ОГЛАС за давање у закуп