Superinfo
Prve BH besplatne novine
Najčitaniji u centralnoj BiH
25. 4. 2014. / broj 163
3
SuperInfo, 25. 4. 2014.
STRATEGIJA KULTURNE POLITIKE U ZDK
Postavljeni ciljevi razvoja
KOD KAMENOG SPAVAČA U ZENICI
Obilježen Dan civilnih žrtava rata
Polaganjem cvijeća na spomenik
Kameni spavač na
platou ispred Robne
kuće Bosna, na mjestu gdje je 15 civilnih
žrtava rata stradalo
19. aprila 1993. godine, obilježen je Dan
civilnih žrtava rata
općine Zenica. Naime, granata ispaljena tog dana sa Pješčare kod
Busovače ubila je 15 civila, od 14
do 65 godina starosti i ranila 49 nedužnih prolaznika. Vijence cvijeća
položili su članovi Udruženja civilnih
govorio je o značaju strateškog
pristupa oblasti kulture u cjelini nažrtava rata općine Zenica, Komisije
glasivši da i pored umanjenih sredza obilježavanje značajnih datuma
stava za kulturu u budžetu, Vlada
općine Zenica, nevladinog udružeKantona nastoji održati kontinuitet nja Antidejton iz Sarajeva i članova
u podržavanju svih postojećih
Udruženja građana navijača NK Česegmenata kulture na području
lika – Robijaši 1988 te mnogi drugi.
Kantona. Inače, Strategija kulturne
NOVI PROJEKTI EVROPSKE UNIJE
politike obradila je analizu stanja
u kulturi, zatim bogatu kulturnu
baštinu kojom raspolaže ovo poFilip Rufio (Philippe
dručje Bosne i Hercegovine kao
Ruffio),
programski koi ustanove kulture koje djeluju na
ordinator
za ekonomiju i
području Kantona.
obrazovanje pri Agenciji
za obrazovanje i kultuMUP ZE-DO KANTONA
ru Evropske unije i Suad
Muhibić, direktor Tempus
ureda za BiH razgovarali su u u pristupu njihovom odobravanju
Vladi Zeničko-dobojskog kanto- na nivou EU koji će trajati naVlada ZDK prihvatila
maksimalan broj bodova na sa Munibom Husejnagićem, rednih sedam godina. Naime, od
je prijedlog sedmočla– 175. Drugoplasirani po premijerom u ostavci, ministrima ove godine starta sedmogodišnji
nog nezavisnog odbora
broju bodova je Vedad - obrazovanja Mirkom Trifunovi- program pod nazivom „Erasmus
te za novog policijskog
Šečić, trenutni načelnik ćem i finansija Sabinom Heljić o plus“, a njegova glavna odredkomesara ZDK imePolicijske uprave Zavido- šansama Univerziteta Zenica za nica je da će budžeti za projekte
novala dugogodišnjeg
vići sa 136 bodova, a iza dobijenje projekata u oblasti viso- visokoškolskih institucija biti depolicajca i magistra polinjih su još Admir Gazić, kog obrazovanja finansiranih od centralizirani pa će univerziteti
tičkih nauka Semira Šuta
načelnik PU I – Zenica Evropske unije. Sastanku je pri- koji dobiju projekte biti ujedno i
iz Zenice. Šut, koji je u proteklom sa 128, Adis Imamović, inspektor sustvovao i Dževad Zečić, rektor odgovorni za raspodjelu sredstaperiodu obnašao funkciju načel- u sektoru policije sa 126 te Ferid zeničkog Univerziteta. Koordina- va po svakom projektu. U svemu
nika sektora uniformisane policije Bašić, komandir Policijske stanice tor Ruffio je prezentirao prednosti ovome velike šanse ima i UNZE,
novih projekata i novog zaokreta kazao je Ruffio.
MUP-a ZDK, dobio je od komisije u Zavidovićima sa 122 boda.
U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
ZDK održana je javna rasprava o
prijedlogu “Strategije kulturne politike ZDK 2014. - 2019. godina.
Radi se o izuzetno važnom dokumentu za razvoj kulture općenito
na području našeg Kantona, o
čemu su govorili uvodničari Damir
Kukić, Slavica Hrnkaš i Esad Delibašić. Obraćajući se prisutnima na
početku ove javne rasprave Mirko
Trifunović, kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Velika šansa i za zenički Univerzitet
Novi policijski komesar
Semir Šut iz Zenice
Tel/fax: 032 404 778
[email protected] www.fotokratina.ba
NAJJEFTINIJE
FOTOGRAFIJE U GRADU !!!
Poslovnica1: Biznis centar Aksa
Radno vrijeme od 8 do 19 h
subotom od 8 do 16 h
4
SuperInfo, 25. 4. 2014.
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZDK
Posao za 56 pripravnika
Direktor Kantonalnog zavoda
zdravstvenog osiguranja Zeničko
– dobojskog kantona Senaid Begić ove sedmice je sa 56 pripravnika, 22 diplomirana pravnika i 33
ekonomiste, te jednim inžinjerom
saobraćaja i komunikacija, iz 12
općina ovoga kantona, potpisao
ugovore o zapošljavanju na period od godinu dana. “U prve dvije
godine smo po različitim programima primili 44 pripravnika u
deset od 12 općina ZDK. Danas
smo primili novih 56 pripravnika
na godinu dana kroz federalni
“Program jačanja konkurentnosti
na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013.”. Oni će biti zaposleni
u svih 12 općina Kantona, tj. u
poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja”, kazao je Begić.
Za ovo vrijeme pripravnici će primati platu u iznosu od 400 KM,
dodatak za topli obrok u iznosu od
devet maraka po radnom danu i
75 posto plaćene naknade za prevoz, kao i sve prinadležnosti koje
imaju i ostali zaposlenici Zavoda.
OPĆINA
ZENICA
Čestitamo 1. maj,
Praznik rada
PREDSJEDNIK OV
Nebojša Nikolić
OPĆINSKI NAČELNIK
Husejin Smajlović
U OŠ „MEŠA SELIMOVIĆ“ U ZENICI
Toalet za djecu sa poteškoćama
U Osnovnoj školi „Meša Selimović“ otvoren je toalet prilagođen za invalide, čime je ova
škola postala prva u Zenici koja
je nakon riješenog pristupa za
osobe sa invaliditetom, izgradila i
toalet prilagođen za djecu sa poteškoćama. Akcija je realizovana
zahvaljujući naporima Koalicije
organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona
i Udruženja Svjetlost iz Zenice.
Simboličnim presjecanjem vrpce
od strane sedmogodišnjeg dje-
čaka Danisa Kadića, učenika
škole koji boluje od cerebralne
paralize i Murise Begagić, predsjednice Koalicije i UG Svjetlost,
toalet je pušten u upotrebu.
U OŠ “VLADIMIR NAZOR” U ZENICI
Dan sporta i zdrave hrane
Protekle
sedmice je u OŠ
“Vladimir Nazor” u Zenici na
prigodan način
obilježen Dan
sporta i zdrave
hrane. Svečanost je otvorila
direktorica škole Selvedina Durak, koja je u svom obraćanju
učenicima i roditeljima poželjela
dobrodošlicu i uputila ih u tok
programa, koji je inače bio veoma zanimljiv i sadržajan. Tako su
učenici imali priliku da se utrkuju
u spravljanju voćne salate, a poslije i u jedenju iste, dok je pubika
mogla uživati i u igrokazu mlađih
učenika, na temu zdrava ishrana. Vrhunac svečanosti je bila
prisutnost trojice poznatih zeničkih sportista, nogometaša Adija
Adilovića i Emira Jusića, kao i
atletičara Amela Tuke, koji su dali
savjete kako voditi zdrav život, šta
jesti i šta izbaciti iz ishrane.
U DOMU ZA STARA LICA ZENICA
Ogledni čas o održavanju njege
Povodom 7. aprila
– Svjetskog dana zdravlja, u JU Dom za stara
lica Zenica održana je
prigodna manifestacija
na kojoj je prof.dr. Lejla
Ibrahimagić - Šeper govorila o značaju zdravlja
za stanovništvo, a posebno stare
i odrasle osobe. Ovom prilikom su
i učenici Medicinske škole Zenica
održali ogledni školski čas o održavanju njege, zdravlja i psihofizičkih
sposobnosti osoba treće životne
dobi. Za doprinos u zdravstvenoj
zaštiti osoba treće životne dobi
zahvalnice su uručene prof. dr.
Lejli Ibrahimagić Šeper, dr. medicine Fatimi Bašić i predstavnicima
kompanija Bauerfeind i ZEFARM.
5
SuperInfo, 25. 4. 2014.
UNIVERZITET U ZENICI
Održan “Dan otvorenih vrata”
“Dan otvorenih
vrata” Univerziteta
u Zenici, u kojem
su učestvovale sve
članice–fakulteti
ove visokoškolske
ustanove, održan je
nedavno u holu Fakulteta za metalurgiju i materijale. Radi se o manifestaciji koju UNZE organizuje
tradicionalno svake godine kako
bi maturanti, tj. završenici srednjih škola mogli doći i posjetiti
štandove različitih fakulteta da se
mogu lakše odlučiti šta bi studirali, te pod kojim uslovima mogu
upisati koje fakultete. “UNZE ima
5.436 studenta, od čega 4.160
na prvom ciklusu, 1.150 na drugom ciklusu ili magistarskom
studiju i negdje 50 doktorskih
teza koje se rade. Ima oko 350
zaposlenih različitih profila. Od
toga je 160 nastavnog osoblja u
različitim zvanjima. Naša ambicija sa Danom otvorenih vrata je
da privučemo što više kandidata da upišu studijske programe
UNZE kojih ima 26 na osam fakulteta, što je jedna velika paleta
mogućnosti i da im objasnimo
šta to mi im nudimo da bi oni
tu važnu odluku u životu donijeli
sa što manje grešaka”, kazao je
Safet Brdarević, prodekan za nastavu i studentska pitanja UNZE.
Koliko će biti primljeno studenata
na prvoj godini odlučiće osnivač
– Vlada ZDK. Prijedlog UNZE je
1.430 studenata.
LOTOS
„BEACON PLUS“
Priznanje općini Žepče
za zaštitu životne sredine
Pod nazivom „Beacon plus“
nedavno je u Brčkom održana
završna ceremonija osmog kruga dodjele priznanja za najbolje
prakse u lokalnoj samoupravi
BiH za 2013. godinu. Između 30
kandidiranih programa na četiri
zadane teme iz Beacon sheme
najboljih iskustava i prakse lokalnih samouprava, priznanja za
poboljšanje kvalitete života građana, primili su načelnici osam
općina iz BiH, među kojima i
načelnik općine Žepče Mato
Zovko, za oblast zaštite okoliša u funkciji održivog razvoja
općine. Tom prigodom načelnik Zovko je kazao da je općina
Žepče početkom 21. stoljeća
hrabro krenula u projekt izgradnje kolektora gradske vodovodno-kanalizacione mreže sa prečistačem na rijeci Bosni. „Na
učinkovit i ekonomičan način,
isti smo u 2012. godini pustili
u funkciju i do danas radi na zadovoljstvo svih građana. Rijeku
Bosnu i sva prigradska naselja
smo spasili od otpadnih voda, a
ostaje nam da i druga prigradska naselja priključimo na taj
projekt“, naglasio je Zovko.
OPĆINA ŽEPČE
Savjetovalište za djecu i roditelje
Srpska mahala 28, Zenica
- Ako roditelji imaju probleme u među- sovo savjetovalište
- Ako odrasli žele da im se objasne neki
sobnim odnosima
pojmovi i problemi u vezi njihovog
- Ako roditelji imaju probleme u odnoličnog zdravlja treba da se jave u naše
sima izvan porodice
Savjetovalište.
- Ako dijete mokri noću u krevet, slabo govori, ima strahove, u školi je “nemoguće” - Svaka briga, strah, neizvjesnost ometaju funkcioniranje i pojedinca i poro-Ako roditelje brine bilo šta u vezi rasta i
dice, zato se javite u Savjetovalište.
razvoja djeteta treba da se jave u Loto-
LOTOS njeguje multikulturu, smanjuje tugu unutar porodice,
postiže poštovanje i samopouzdanje kod djece i odraslih.
Tel. Prim. dr. Aiša Hadžihalilović 061/186-955 sa saradnicima (psiholog, defektolog, logoped)
Svim građanima
želimo sretan
1. maj,
Praznik rada
OPĆINSKI NAČELNIK
Mato Zovko
6
SuperInfo, 25. 4. 2014.
SAJAM ZAPOŠLJAVANJA ZENICA 20
Prilika za
1.232
mladih ljudi
Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, u
saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, proteklog
četvrtka je u zeničkoj Areni organizovala četvrti po redu “Sajam zapošljavanja Zenica 2014”. Ovaj sajam je inače namijenjen svim nezaposlenim osobama, studentima, maturantima – učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola,
ali i osobama koje žele promijeniti posao i graditi karijeru. U
tu svrhu ovaj put se na sajmu pojavilo 75 poslodavaca sa
područja Zeničko-dobojskog i susjednih kantona, koji su iskazali potrebe za 1.232 slobodnih radnih mjesta različitih profila.
Dobrodošlicu prisutnima uputio je Jugoslav Anđelić,
pomoćnik načelnika općine Zenica za ekonomske odnose i
poduzetništvo koji je čestitao organizatorima u ime načelnika
i u svoje ime, kazavši da Sajam zapošljavanja treba da unaprijedi i jača saradnju aktera na tržištu rada te je ovom prilikom zaželio da mnogi nezaposleni dobiju posao. Prema
riječima Ratka Orlandića, direktora Službe za zapošljavanje
ZDK, jedan od ciljeva Sajma je unaprjeđenje saradnje između
ključnih partnera na tržištu rada: poslodavaca, Službe za
zapošljavanje ZDK, Federalnog zavoda za zapošljavanje,
Agencije za rad BiH, općinskih vlasti, Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport te Ministarstva za privredu ZDK, ali i
Privredne komore ZDK.
Povodom “Sajma zapošljavanja Zenica 2014”, Održan je
i okrugli stol na temu „Stanje u oblasti zapošljavanja u ZDK“,
na kome su pored Službe za zapošljavanje, učestvovali predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, Agencije za rad
i zapošljavanje BiH, Udruženja poslodavaca, općinske i kantonalne vlasti (resorna ministarstva za rad, privredu i obrazovanje), ali i zainteresovane institucije, savezi, udruženja,
nevladine organizacije.
Ivica Ćurić, ministar za rad socijalnu politiku i izbjeglice ZDK je naglasio kako ovaj sajam postaje prepoznatljivo mjesto za susrete poslodavaca i onih koji traže posao.
Čestitao je Službi na organizaciji. Ivica Mikačević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje je objasnio da je u vremenu
teških društveno-ekonomskih i političkih prilika ovo neki novi
optimizam, pogotovo kada se broj nezaposlenih opasno
približava broju zaposlenih u Federaciji BiH. Adnan Delić,
direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH zahvalio se velikom broju poslodavaca koji su došli u Zenicu i nude radna
mjesta mladim ljudima.
014
SuperInfo, 25. 4. 2014.
7
“Svojim
prisustvom poslodavci su
prepoznali priliku da
na Sajmu za zapošljavanje mogu da riješe
pitanje zapošljavanja novih radnika, a
nezaposlene osobe imaju priliku da ostvare neposredni kontakt sa poslodavcima.
Sajam je adekvatno mjesto za prikupljanje
informacija i savjeta, i samo je jedan od načina intenzivnog rada Služba na usađivanju
kvalifikacione strukture radno sposobnih
osoba sa stvarnim potrebama za kadrovima
na tržištu rada. U ova vremena svako novo
zapošljavanje predstavlja veliki uspjeh. Svjedoci smo teške ekonomske situacije koja je
uzročno-posljedično vezana za porastom
broja nezaposlenih, odnosno smanjenjem
broja nezaposlenih”, istakao je Ratko Orlandić, direktor Službe za zapošljavanje ZDK.
Munib Husejnagić, kantonalni premijer imao je čast da
Sajam proglasi otvorenim. On je naglasio
da sajam ima priritetan cilj unapređenje
saradnje između partnera na tržištu rada, dakle između onih koji
nude posao i onih koji traže radno mjesto.
Dodao je kako je jasno da je ovih drugih daleko više i da se “mi iz vlasti ne možemo više
braniti pričom o teškoj situaciji, o recesiji, o
nemogućnosti da nešto radikalno mjenjamo
u toj oblasti jer nam desetine hiljada nezaposlenih u ZDK to nedozvoljavaju”. Poručio je
kako bi bio sretan da dosta mladih ljudi nađe
zajedničku riječ sa onima koji nude posao.
Elvir
Tahirović,
35-godišnjak rođen
u Tuzli koji živi već
14 godina u Zenici
ispričao nam je svoju
priču o tome kako se
nije do danas uspio
zaposliti. “Imam 35
godina. Oženjen sam i imam dvoje djece.
Žena povremeno radi i od toga preživljavamo. Od 2003.godine tražim posao, borim se
da nađem zaposlenje. Svaki dan obilazim razne firme, razna preduzeća, razne privatnike
da nađem bilo kakav posao. Nažalost, bez
uspjeha do danas. Ispunio sam jednu prijavu
danas i nadam se da ću konačno uspjeti”,
objasnio nam je Tahirović.
8
3. ZENICA OPEN 2014. - MEĐ
SuperInfo, 25. 4. 2014.
Jedan od najbolje organiziranih
turnira u Bosni i Hercegovini
19. aprila u “Gradskoj Areni” održan je 3.
Zenica open, međunarodni turnir za djecu, kadete i juniore.
Na ovom turniru učešće je uzelo oko 500
takmičara iz 49 klubova. Treći put za redom Karate klub «Perfekt» iz Sarajeva odbranio je titulu prvaka postavši bogatiji za
23 medalje. Drugo mjesto zauzeli su KK
«Energija» iz Banja Luke, dok je treće mjesto pripalo domaćinima ovog turnira KK
«Internacional».
Takmičarska ekipa “Internacionala” osvojila je 20 medalja. Ovo je uspjeh vrijedan
posebnog isticanja jer KK «Internacional»
nastupio je sa 21. takmičarem i u odnosu na
prvoplanirana dva kluba nastupio je u puno
manje kategorija što potvrđuje takmičarsku
vrijednost ekipe «Internacionala».
Zlatne medalje osvojili su Muharem
Keleštura (kate-14 godine), muški
kata tim (Muharem Keleštura, Sanin
Orlić i Ibrahim Šehić) i kata tim kadatkinje - (Berina Jašarević, Lejla Begić i
Jasmina Bajrić).
Srebrne medalje osvojili su: Lejla Begić (kate), Sanin Orlić (kate), Ibrahim
Šehić (kate), Semina Keleštura (kate),
Erol Mahmutović (borbe, dječaci
13.g.- 52 kg), borbe ekipno (Amina Bečić, Samra Mujić, Edna Zekotić), kata
tim djevojčice 13-14 godine (Emina
Šaćirbegović. Lajla Tawakkol, Ilma
Mešić), kate tim – juniorke (Berina Jašarević, Lejla Begić, Jasmina Bajrić);
Bronzane medalje osvojili su: Alma
Bećarević (kate), Minela Kovačević
(kate), Jasmina Bajrić (kate), Berina
Jašarević (kate), Edna Zekotić (borbe), Emina Šaćirbegović (kate), Emina Pašanbegović (kate), Amina Bečić (borbe-juniorke + 54 kg), Samra
Mujić (borbe-juniorke + 54 kg), kata
tim djevojčice 11-12 godina (Semina
Keleštura, Alma Bećarević, Emina
Pašanbegović).
ORGANIZACIJA TURNIRA
SPONZORI
Ocjene mjerodavnih iz karate sporta su
da je ovo jedan od najbolje organiziranih
turnira odnosno takmičenja u okviru Programa takmičenja Karate Saveza Bosne i
Hercegovine, te da je organizator KK «Internacional» zadovoljio kriterije kakve nalažu i najjači turniri evropskog i svjetskog
ranga u karateu.
Pripreme za organizovanje turnira proveo je Organizacioni odbor u sastavu:
Nebojša Nikolić, Enes Zec, Feđa Jovanović, Selver Keleštura, Mithat Subašić,
Zijad Softić, Emir Čaplja, Dževad Begić,
Arnel Kalušić.
Ovaj projekat pomogli su prijatelji KK “Internacional”: Alba Zenica, “Komgrad-ZE”,
“Naša riječ”, “Telekonsult” int. d.o.o, Tržnica
i drugi. Zahvaljujemo se ovim sponzorima
i prijateljima našeg kluba.
NASTUP ZENIČKIH KARATE KLUBOVA
Kad je riječ o nastupu zeničkih karate klubova odgovor je i ove godine isti kao i na
2. Zenica openu 2013.g, a to je da zenički karate klubovi nisu doveli niti jednog
takmičara. Odgovor ne znamo. Poziv je
9
ĐUNARODNI KARATE TURNIR
SuperInfo, 25. 4. 2014.
otvoren za naredni 4. Zenica open 2015.
godine. Osim «Internacionala» čini se da u
Zenici niti jedan karate klub nema takmičare za jaku međunarodnu konkurenciju
kakva je na Zenica openu. Ali, imamo vremena, pa se nadamo da će i zenički mališani, članovi ostalih karate klubova osjetiti
draž takmičenja i ambijent jakog međunarodnog turnira u Zenici.
RODITELJI I VOLONTERI
Dobar dio poslova oko organizacije, na
sam dan turnira i poslije ponijeli su roditelji članova KK «Internacional» te volonteri kojim se Uprava KK «Internacional»
zahvaljuje.
EKIPNI USPJESI
3. Zenica open 2014.godine pokazao je da
KK «Internacional» osim jake pojedinačne
konkurencije ima jake ekipe kako u katama tako i u borbama. To je posebno izraženo u konkurenciji djece 11-14 godine,
kadeta i juniora.
ATRAKCIJE
Na 3. Zenica openu posebnu atrakciju predstavljalo je takmičenje osoba sa posebnim
potrebama na kojem su nastupili tri takmičara iz KK «Simbra-Tuzla» i KK «Sensei»
Sarajevo. Riječ je o karatistima koji su u toj
kategoriji već postigli značajne rezultate na
Evropskim i svjetskim takmičenjima.
PRISUSTVO ČELNIKA KARATE SAVEZA
Osim nekoliko čalnova Upravnog odbora
Karate saveza Bosne i Hercegovine (Ramiz
Mičivoda, Milorad Marković, mr. Selver
Keleštura, Alma Mehanović) na 3. Zenica
openu 2014.godine, prisustvovao je Predsjednik UO Karate saveza BiH g. Samir Ćatović, kojima se Uprava KK Internacionala
zahvaljuje.
Osim čelnika Karate saveza takmičenju su
prisustvovali i selektori kadetske i juniorske reprezentacije (Arnel Kalušić i Almir
Alikadić).
SUĐENJE
Suđenje kao bitan faktor karate takmičenja na 3. Zenica open 2014.godine bilo
je na visokom nivou i nije zabilježena niti
jedna žalba na odluku sudija. Uprava kluba
izražava zahvalnost glavnom sudiji g. Husi
Uzeiroviću, te delegatu g. Nijazu Muslić.
10
SuperInfo, 25. 4. 2014.
SVEČANO OBILJEŽEN DAN OŠ „MEŠA SELIMOVIĆ“ ZENICA
„Kad se male ruke slože“
U srijedu, 23. aprila tekuće
godine u sali Bosanskog narodnog pozorišta održana je priredba u povodu obilježavanja Dana
Osnovne škole “Meša Selimović” iz Zenice. Tako je program
počeo pjesmom „Abeceda“, i
to u izvođenju mlađeg hora, da
bi se nakon toga prisutnim zvanicama, roditeljima i učenicima
obratio direktor Škole Mevludin
Gazija, koji je nakon toga podijelio i veliki broj
priznanja učenicima od drugog do devetog
razreda. On je također zaslužnim pojedincima uručio i zahvalnice za doprinos boljim
uvjetima rada škole, a ovaj put su ih dobili Murisa Begagić, Kenan Mujkić i Ahmedin
Husejnović.
Drugi dio programa je nastavljen ponovnim nastupom
mlađeg hora, koji je otpjevao
numeru „Jovano, Jovanke“,
nakon čega su učenici IV-2
razreda izveli ritmički ples pod
nazivom „Za svu djecu svijeta“, dok je hor starijeg uzrasta
otpjevao pjesmu iz filma „Kralj
lavova“. U nastavku smo još
mogli vidjeti igrokaz „Hodžin
turban“, u izvođenju učenika IV-1 razreda,
zatim plesnu tačku „Opstanak“, u kojoj su
učestvovali svi učenici II-2 odjeljenja, dok je
grupa učenika (Dženita, Orhan, Faris i Ena)
izvela stihove pod jedinstvenim nazivom „Za
svakog po nešto“. Recimo da su u muzičkom
dijelu programa još nastupili i vokalna grupa
Ova škola je počela sa radom 1969. godine, a osnivač je bila
Skupština opštine Zenica koja joj je tada i dala ime Osnovna škola
„Manojlo Popić“. Tu školsku godinu je inače upisao i dovršio 771
učenik, s tim da su oni bili raspoređeni u 22 odjeljenja od I do VI
razreda. Narednih godina su se upisivali učenici u prvi razred, da
bi školske 1970/71. škola imala sve razrede od I do VIII. Škola je
kao javna ustanova osnovana 1991. godine, a današnji naziv „Meša
Selimović“ je dobila u junu 1994. godine. Sjedište škole je u ulici
Talića brdo broj 14 (tel/fax: 032/408-020) i trenutno je pohađaju
643 učenika, koji su raspoređeni u 27 odjeljenja.
koja je pripremila jedan „Rock mix“, učenici III-2 razreda su igrali uz pjesmu „Kad se
male ruke slože“, da bi nakon toga i veliki hor
izveo jednu sevdalinku. Na samom kraju smo
još mogli vidjeti nastup folklorne sekcije, čuti
recitacije učenica Ene, Minele, Melise i Hane
na temu „Moja sloboda, moja škola, moja
ljubav“, koje su inače one same napisale i
izvele ga u pratnji gitara svojih drugarica Ene
i Ilhane, dok je sve okončano izvedbom popularne francuske pjesme „Je voux“, u interpretaciji velikog hora. Recimo još da su cijelu ovu manifestaciju pripremile nastavnice
Rasema Sarić, Azra Džampo, Ilvana Kotorić,
Berina Šećibović, Edina Rošić, Amra Gračić,
Dževahira Dizdar, Elma Ajanić, Azijada Zahirović, Amna Mečkić i Dženita Kadrić, naravno uz podršku i pomoć ostalih kolega.
11
SuperInfo, 25. 4. 2014.
“Maturalook ba Aysun 2014”
Nedavno je u zeničkom clubu Cabaret održana revija frizura,
šminke i noktiju pod nazivom „Maturalook by Aysun 2014“. Organizatori revije, frizersko-kozmetički
salon AYSUN u saradnji sa Cabaret
Clubom uveli su u naš grad po prvi
put jedan ovakav program za maturante. Cilj revije je bio pokazati
kompletan stajling za predstojeće
proslave matura, kako za dame,
tako i za jaču polovinu, pa je publika
u krcatom Cabaret-u mogla pogle-
dati frizure i nokte po posljednjim
trendovima, kao i make-up FARMASI kozmetike, haljine iz online
prodaje H&M by Aysun, kao i ručno
rađeni nakit „Sweet dreams“ . Za
frizure modela bili su zaduženi frizeri Ismeta Pašanbegović, Merima
Selimspahić i Emrah Skeledžija,
a pored revije goste je zabavljao
i muzički performans DJ-a Adisa
Bašanovića, dok je za voditeljski
dio večeri bio zadužen poznati zenički voditelj Almir Hadžajlić Labud.
JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo
Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica
Svim vjernicima katoličke
vjeroispovijesti želimo
sretan Uskrs
REVIJA FRIZURA EMRAHA SKELEDŽIJE
“Fashion is my drug“
Emrah Skeledžija, mladi talentovani frizer iz Kaknja,
koji trenutno radi u
frizersko kozmetičkom salonu AYSUN
u Zenici, prošlog
četvrtka je u svom
rodnom gradu održao reviju frizura, gdje je njegova
kreativnost došla do potpunog
izražaja, a istovremeno je izazvala i veliki publicitet. Cijeli projekat
nosi naziv „Fashion is my drug“,
a u njemu je sudjelovalo 15-ak
prelijepih djevojaka sa najfashion
frizurama. Prepun kafić „Plan B“
je inače bio šravi pokazatelj da je
Emrah u svom gradu, kao i u Zenici, stekao već veliko interesovanje
ljubitelja mode i lijepog izgleda.
U OKVIRU „ZENIČKOG PROLJEĆA“
„Dani austrijskog filma“
Manifestacija „Dani austrijskog filma“, u organizaciji Ambasade
Republike Austrije u BiH i Muzeja grada Zenice, održana je u okviru 19. međunarodne kulturne manifestacije „Zeničko proljeće“. Manifestaciju su otvorili ambasador R Austrije u BiH Martin Pammer,
načelnik Općine Zenica Husejin Smajlović i direktor Muzeja Adnadin
Jašarević, ističući važnost ovog događaja koji je nastavak uspješne saradnje između dvije zemlje koje dijele bogatu historiju i kulturu.
Revija je okončana filmom „Osamdesete“, u režiji Sabine Hiebler i
Gerharda Ertla. Ovaj nježni film, koji je osvojio brojne nagrade, je
jedna od najljepših ljubavnih drama u savremenom austrijskom filmu.
12
SuperInfo, 25. 4. 2014.
NAKON PLASMANA U FINALE KUPA BIH
Čelik na korak do čuda
Nogometaši Čelika
uspjeli su se plasirati
u finale Kupa BiH gdje
će se sastati sa starim
i ljutim rivalom ekipom
Sarajeva. Osvajanje
titule u najmasovnijem
takmičenju značio bi i
izlazak u Evropu, što
bi bio najveći uspjeh
crveno-crnih u poslijeratnoj istoriji kluba. Istina, osvajane
su tri šampionske titule, dvije titule
pobjednika Kupa BiH, igrali su Intertoto kup, takmičenje koje više ne
postoji, ali ovo bi bio najveći uspjeh.
Iz 180 minuta sa Širokim Brijegom,
Čelik je bio bolji za jedan pogodak i
zasluženo izborio plasman u finale.
Poraz na Pecari sa jednim golom u
mreži Čelika nije poremetio planove. Šef struke Nizah Hukić otkako
je preuzeo vođenje ekipe donio je
mnogo toga lijepog. Čovjek koji je
dva puta kao igrač Čelika osvajao
Kup, a jednom u dresu Malonogometnog kluba Drugari, sada je u prilici da to učini i kao trener. O svom
protivniku u finalu, ekipi Sarajeva,
Hukić je rekao da imaju možda i
najskuplje igrače u svojoj novijoj
povijesti, ali kako je siguran “da ovaj
Čelik u dvije utakmice ima realne
šanse protiv svakoga, pa i protiv
Sarajeva”. Inače, u prvom susretu
finala stručni štab Čelika neće moći
računati na požutjele Petra Bašića i
Fenana Salčinovića, ali ko god bude
igrao daće svoj maksimum.
BANJALUKA OPEN 2014
Internacionalu 14 medalja
Karatisti zeničkog Internacionala imali su uspješan nastup i na
međunarodnom turniru Banjaluka
Open 2014, odakle su se vratili sa
14 medalja. Inače, na ovom takmičenju je nastupilo više od 600
karatista iz Bosne i Hercegovine,
Srbije i Hrvatske. Zenički tim je
nastupio sa 16 takmičara u diciplinama kate i borbe, pojedinačno
i ekipno. Osvojili su osam zlatnih te
po tri srebrene i bronzane medalje.
Medalje su osvojili: Lejla Begić,
Ibrahim Šehić, Muharem Keleštura,
Erol Mahmutović (borbe), Kata tim
1 (Alma Bećarvić, Semina Keleštu-
ra i Emina Pašanbegović), Kata tim
2 (Emina Šaćirbegović, Ilma Mešić,
Lajla Tawakkol), Kata tim 3 (Muharem Keleštura, Ibrahim Šehić, Sanin Orlić) i Kata tim 4 (Lejla Begić,
Jasmina Bajrić, Berina Jašarević)
– zlatne, Alma Bećarević, Sanin
Orlić i Jasmina Bajrić – srebrene i
Muharem Keleštura (borbe), Ilma
Meškić i Amina Bečić (borbe) –
bronzane. Najuspješniji takmičar
je Muharem Keleštura koji je osvojio tri medalje, dvije zlatne (disciplina kate pojedinačno i ekipno) i
bronzanu medalju (diciplina borbe
– dječaci 14. godina -52 kg).
JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo
Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica
Svim vjernicima pravoslavne
vjeroispovijesti želimo
srećan Vaskrs
Sretan
1.
maj,
praznik rada
13
SuperInfo, 25. 4. 2014.
NAKON VELIKOG TRIJUMFA NAD TURBINOM
Čelik ponovo u elitnom
razredu bh. košarke
Nakon dvije sezone provedene
u A1 ligi KS BiH, Omladinski košarkaški klub “Čelik” se vraća u
Ligu 12. Naime, zenički košarkaši
su u sportskoj dvorani u Prozoru/
Rami, u trećem meču finala play
off-a sa 71:69 savladali Turbinu
iz Jablanice. “Ostvarili smo ove
sezone dva cilja. Vratili smo Čelik
među najbolje ekipe, gdje nam je
mjesto. U Zenici se uvijek igrala
odlična košarka i opet će se igrati…. Drugi je afirmacija domaćih i
igrača iz okoline”, kazao je Kasim
Sarajlić, predsjednik OKK Čelik.
Trener zeničkog tima Nedžad Hodžić je istakao kako je vjerovao u
ove momke te da je oduvijek znao
da imaju kvalitet za pobjedu i plasman u najviši rang takmičenja.
TEŽAK PORAZ RUKOMETAŠA ČELIKA
NAKON DVIJE POBJEDE NAD JEDINSTVOM
Slijedi obračun sa Play-offom
Košarkašice Čelika su nakon
zeničkih 97:57, u utorak navečer
i u Tuzli slavile sigurnu pobjedu
od 23 poena razlike nad ekipom
Jedinstva te su na taj način i definitivno potvrdile plasman u veliko
finale play off-a za prvaka Bosne
i Hercegovine. A tamo ih očekuje
njihov jedini pravi konkurent u ovoj
sezoni, ekipa Play-offa iz Sarajeva,
koju su Zeničanke inače nedavno
bez većih problema savladale u
posljednjem kolu regularnog dijela
prvenstva, kao i u završnici Kupa
BiH. Što se tiče ovog uzvratnog
meča u Tuzli, treba istaći da je
trener Slobodan Kecman ponovo
dao priliku svim igračicama, uključujući i najnovija pojačanja, sestre
Anđelu i Nikolinu Delić te povratnicu Almu Kovačević. Inače, u
redovima Čelika su najefikasnije
bile Aldijana Iriškić sa 21 i Aida
Kalušić sa 18 datih koševa.
ČETIRI GODINE BEZ AMNE FAZLIĆ
je pamte po osmijehu i dobroti
Ugrožen plasman u doigravanje Svi
Nedavno se navršilo četiri godi-
Porazom od Konjuha na domaćem parketu u 26.kolu Premijer lige
Bosne i Hercegovine (32:41), rukometaši Čelika ozbiljno su ugrozili
plasman u doigravanje za prvaka
naše zemlje. Živiničani su protiv
povredama desetkovanog Čelika
demonstrirali odličan rukomet i zasluženo slavili. Ovim porazom, Čelik
je značajno smanjio svoje izglede
za plasman u doigravanje za prvaka BiH, tim prije jer će ekipi trenera
Zdenka Antovića u finišu sezone
kada dočekuju Izviđač, direktnog
konkurenta za 3. mjesto koje vodi
u doigravanje, nedostajati nekoliko
prvotimaca.
“Nažalost, doživjeli smo težak
poraz. Mi smo imali dobru ekipu najesen, na proljeće je nemamo. Imali
smo i nesreća po pitanju povreda,
imali smo i ličnih problema i propusta, prema tome nemamo ekipu za
doigravanje.”, kazao je Antović.
ne od smrti jedne od najtalentovanijih bh.košarkašica Amne Fazlić.
Njena porodica, rodbina, školski
prijatelji, kolegice iz kluba – KŽK
“Čelik” iz Zenice okupili su se tim
povodom ispred Druge gimnazije
Zenica, gdje su u parku u dvorištu
škole položili cvijeće na spomenobilježje za Amnu, nakon čega su
posjetili i mjesto pogibije na Kamberovića polju. “Vrijeme prolazi, ali
za nas koji smo je znali i voljeli kao
da je bilo jučer... Obaveza svih nas
koji smo uključeni u žensku košarku je da nastavimo tim putem, jer
je ona to zaslužila“, kazala je Amra
Mehmedić, pomoćni trener Čelika.
14
SuperInfo, 25. 4. 2014.
PORTAL 072 INFO
Svečano proslavili prvi rođendan
1
2
3
4
5
6
7
Kako je svijet interneta preplavljen mnogim internet portalima, samo rijetki uspijevaju da
svojim odgovornim pristupom i
iskustvom u svijetu novinarstva
za kratko vrijeme postanu prepoznatljivi. Upravo takva ekspanzija
pošla je za rukom mladim Zeničanima i Zeničankama, a koji su na
inicijativu Dine Pašalića krenuli u
revoluciju internet medija postajući
tako dio njegovog projekta ‘Portal
072info.com’. Ovih dana vlada
velika medijska pažnja koja je posvećena upravo pomenutom mediju, budući da je njegov osnivač
i direktor sa svojom redakcijom
predanim i srčanim radom uspio
portal 072info načiniti najčitanijim
u ZDK i šire, a što je prava rijetkost u današnjem svijetu internet
medija. Budući da su 29. marta
navršili mali jubilej ‘365 dana postojanja’, s tim u vezi upriličena je
i svečana proslava prvog rođendana u ugostiteljskom objektu Film, a
koji je bio ispunjen do posljednjeg
mjesta zvanicama, među kojima
su bili prijatelji portala, poslovni
saradnici, čitatelji i kolege novinari. Mjesec mart inače je popraćen
mnogobrojnim nagradama kojima
se Portal odlučio zahvaliti čitateljima na ukazanom povjerenju, a
proslava rođendana bila je idealno
mjesto da se tri glavne nagrade, i
to mobitel, vikend na Vlašiću i tablet, uruče upravo tu noć. Ugodna
atmosfera i odlično raspoloženje
vladalo je tokom cijele večeri, a
za muzički dio programa bili su
zaduženi Nero i Ado koji su svojim repertoarom dodatno uljepšali
ovu proslavu.
U SPORTSKOJ DVORANI TEŠANJ
Giletov koncert za pamćenje
Iako se tek vratio sa turneje po
Americi, popularni Kakanjac Amar Gile
Jašarspahić je nedavno upriličio koncert u tešanjskoj sportskoj dvorani, koji
će definitivno dugo ostati u sjećanju
svima onima koji su svjedočili ovom
spektaklu. Tako je uspješni Kakanjac
tešanjskoj publici na samom početku
koncerta otpjevao pjesmu ‘Još je ne
zaboravljam’, a koja je izazvala velike
ovacije. Nakon toga nastavili su se nizati veliki hitovi poput Slučajno, Anđeo
čuvar, Danka i mnogi drugi kojima Gile
nikoga nije ostavio ravnodušnim. Osim
njega, kao gosti su na ovom koncertu
još nastupili 11-godišnji Tešnjak Nermin Handžić te dva ovogodišnja učesnika “Zvezda Granda”, Sarajka Emina
Islamović i Maglajlija Almir Delić.
8
9
10
11
12
14
13
15
16
17
22
19
20
23
26
28
29
31
33
36
38
41
27
30
32
35
21
24
25
44
18
34
37
39
40
42
43
45
Vodoravno: 1. Desna pritoka Vrbasa; 7. Starješina pravoslavnog manastira; 8. Crna
bolest, vrsta lišmenijaze; 9. Sparina, omorina; 11. Internet domena Crne Gore; 12.
Ja, latinski; 14. Imovina; 16. Limena cijev koja ide od šporeta do dimnjaka; 17. Kucati
na tipkovnici; 22. Naslov mletačkoga upravitelja Dalmacije; 24. Adnan Zahirović; 25.
Verdijeva opera; 26. Oglas u novinama, pismena obavijest ili najava; 28. Upišite: ŠJ;
29. Dobitnik Goranove i Brankove nagrade za književnost Refik; 31. Svilar, gajtanar,
ar.; 33. Krug, fr.; 35. Aždaja; 36. Osoba koja trača; 38. Duhački instrument; 40. Riječ na
kraju molitve; 41. Phone Verified Account, skr.; 42. Otkinuti voćku branjem; 44. Novine
koje služe za objavljivanje stavova neke organizacije; 45. Udarac u kik boksu.
Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Igor Galo; 3. Ćurka; 4. Javna dobrotvorna kuhinja, ar.; 5. Davati nalog; 6. Žensko ime; 10. Memorijalni turnir; 13. Oroz,
obarač; 15. Prinos žitarica; 18. Ženina majka, tašta; 19. Pisac kronike; 20. Dio vage;
21. Emisar; 23. Riječ za pojačavanje smisla onoga što se govori; 27. Svežanj, bala,
ono što može stati na ruke.; 30. Jednako; 32. Muževa sestra; 34. Sakrivati; 37. Špansko muško ime; 39. Duboki muški glas.; 41. Patriotska liga; 43. Ime glumice Derek.
Rješenja iz prošlog broja: efekat, masakr, iz, muk, lakota, ina, ač, j, crni, area, cbd, ar,
ne, zgarište grlo, snast, punoljetan, i, ol, mol, skif, saka, aktovi, krakato, viz, oas, slinica,
Knežević, am.
IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat)., Tel.
032/463-232, www.superinfo.ba; [email protected]; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj:
218552430000; Direktor Feđa Jovanović, Tel. 061/788-088, 063/992-100; finansije Zumreta Tufekčić, Tel. 063/992-102;
tehnički urednik: Selver Omerović, Tel. 063/522-922; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka; Štampa: Unioninvestplastika d.d.
Semizovac bb, Reg. br. 1-17984
15
VELIKA FINALA U ZENICI
SuperInfo, 25. 4. 2014.
PRVA FINALNA UTAKMICA KUPA BIH
ZA NOGOMETAŠE
NK
ČELIK
Zenica
FK
SARAJEVO
Sarajevo
BILINO POLJE
Srijeda 07. 05. 2014. godine
PRVA FINALNA UTAKMICA PLAY-OFFA
ZA PRVAKA BIH U KOŠARCI ZA ŽENE
ŽKK
PLAY
OFF
KŽK
ČELIK
Zenica
Sarajevo
BUDIMO ZAJEDNO PONOS GRADA ZENICE!
ARENA ZENICA
Utorak 29. 4. 2014. u 18h, ULAZ SLOBODAN
Download

Najčitaniji u centralnoj BiH