Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...
SUPERINFO
1.BH. BESPLATNE NOVINE
Petak, 26. avgust 2011 / broj 117
tel. 061 788 088, 063 992 100
Mirko
Trifunović
str. 3
Interview
* osim proizvoda koji su već sniženi ili su na rasprodaji
Proširenje
institucija
pravosuđa
U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
potpisan je ugovor o izradi
glavnog projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta Općinskog
suda u Zenici
str. 4
Dnevni centar
u Visokom
Ciljna grupa Centra su
osobe sa posebnim potrebama sa područja općina
Breza, Kakanj, Olovo, Vastr. 6
reš i Visoko
str. 21
Čelikovo srce
opravdalo
očekivanja
a
nic ba
Ze sive.
,
50 lu
9 3 exc
44 fo@
2
in
03
6, ba,
iH sive.
B
ije xclu
Arm w.e
ww
Kao i svake tako i ove godine Exclusive
d.o.o. pripremio je posebnu
ponudu
školskog pribora za Vas. Obradujte svoje
mališane kvalitetnim priborom iz programa
Aero, Busquets, Faber Castell, Universal,
Pilot, Lebez i Niji. Za svaku kupovinu
u našim maloprodajnim objektima uz
priloženi kupon odobravamo rabate u
iznosu od 10% do 30%. Uz malo sreće u
našoj nagradnoj igri možete osvojiti i foto
aparat Canon ili druge nagrade.
2
Petak, 26. avgust 2011.
-044
8
2
3
/
6
3
0
:
l
e
t
- 556
0
2
3
/
6
3
0
:
x
fa
12 - 6 0 5
3
/
3
6
0
:
b
o
m
.ba
l
e
b
o
n
.
w
w
w
Iskoristite zadnje dane i
ostvarite 15% popusta!
3
Petak, 26. avgust 2011.
INTERVIEW
Mirko Trifunović
Odgovorna socijalna politika
Sagovornik Superinfa u rubrici Interview sedmice je Mirko Trifunović, ministar
za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.
Razgovarali smo s njim o aktuelnom stanju
u oblastima koje pokriva ovo ministarstvo.
Možete li nam dati kratku ocjenu
perioda koji ste proveli u ministarskoj stolici i reći o trenutnom stanju
kada je u pitanju broj zaposlenbih i nezaposlenih na području ZDK?
„Ministarstvo ima dva sektora. To su sektor rada i socijalne politike, te sektor izbjeglica.
U sektoru rada stanje je poznato u BiH, Federaciji i na Kantonu. Prema posljednjim podacima
u ZDK je više od 70 hiljada zaposlenih i oko
67 hiljada nezaposlenih osoba. U tom broju 46
hiljada osoba koristi zdravstveno osiguranje.
Kantonalni zavod za zapošljavanje često koristi
termin pasivni i aktivni evidentirani. Kaže se da
ima puno onih koji su došli samo da bi imali
zdravstveno osiguranje i u tom smislu se aktivnosti na Zavodu za zapošljavanje i vode. Što
se tiče ovog ministarstva i Vlade, zapošljavanje mladih visokostručnih kadrova je jedan od
prioritetnih zadataka, u smislu da se omogući
odrađivanje pripravničkog staža i sticanje iskustva kako bi se na tzržištu rada mogli što spremnije takmičiti za nova radna mjesta. U tom
smislu ZDK je u Budžetu predvidio 760.000
KM za poticaj zapošljavanja mladih.“
I ovih dana aktuelne su aktivnosti sa tim ciljem?
„Upravo je prije neke dvije sedmice završen
drugi krug javnog poziva i od 316 raspoloživih
pripravničkih mjesta, prema kriterijumima je
dodijeljeno 267. Ono što su poslodavci tražili
to su bili najviše ekonomisti i pravnici, zatim
mašinski i građevinski inženjeri, a ostale struke su bile slabije zastupljene. Bili bismo veoma
zadovoljni da od ovih 267, njih 130-150 svojim
znanjem, svojim radom i kreativnošću uvjere
poslodavce da bi mogli ostati na poslu i poslije
tih 12 mjeseci. Kanton je osigurao 400 KM neto
plaće, a poslodavci moraju osigurati porez za
doprinose, topli obrok i eventualno prijevoz. Što
se tiče drugih projekata iz oblasti rada, oni se
zasnivaju na finansiranju sa federalnog nivoa,
i tu se radi o zapošljavanju žena, zapošljavanju
povratnika i romske populacije. Radi se negdje
o stotinjak novouposlenih žena i povratnika“.
Kada je u pitanju socijalna politika kakvo je tu stanje?
„Volimo reći da je ovaj sektor rada veoma
važan, jer kada tu imamo pozitivne rezultate,
onda će i u socijalnoj sferi biti mnogo bolje.
U prosjeku je godišnje oko 30.000 korisnika
raznih socijalnih subvencija za što se izdvaja oko 22 miliona KM koje se troše po svim
zakonskim osnovama za socijalne kategorije.
U ovom periodu ide i izmjena i dopuna kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti koji će uvesti neke nove kategorije u prava. Tu se misli
na osobe starije od 65 godina koje su 90 i
100-postotni invalidi koji od 2009. godine nisu
uvedeni u pravo kada je nastupio novi federalni
zakon, čime je finansiranje sa federalnog spušteno na kantonalni nivo. Očekujemo da će već
od oktobra korisnici moći konzumirati to pravo.
U obzir su kao korisnici uključena i djeca sa
autizmom, proširena je lista korisnika dječijeg doplatka, zatim majke porodilje do godine
dana starosti djeteta koje nisu u radnom odnosu. Uređeni su odnosi i izdvajanja za civilne
žrtve rata. Ono što je još itekako bitno istaći je
da ovo ministarstvo sa lokalnim zajednicama
finansira rad javnih kuhinja. Ukupno je to izdvajanje oko 200.000 KM za pet javnih kuhinja.
Prema našim podacima broj korisnika javnih
kuhinja u ZDK je oko 3.200. Među socijalnim
davanjima su i jednokratne pomoći gdje nam
se obraćaju pojedinci sa zahtjevima u sferi liječeja koje ne mogu dobiti na kantonalnom ili
federalnom nivou. Ministarstvo 160-170 hiljada KM dodijeljuje i općinskim centrima za socijalni rad, također za jednokratne pomoći koje
se dijele po istim kriterijima“.
Kakvo je stanje u oblasti raseljenih lica i izbjeglica?
„U Budžetu ZDK u ovoj oblasti je predviđeno 1,1 miliona KM za projekte stambenog
zbrinjavanja tih osoba i oko 120.000 KM za
obezbjeđivanje održivog povratka. Ove godine
podaci kažu da je na našem kantonu 4.090
raseljenih lica, od toga je oko pola sa teritorija
RS-a, a pola iz Federacije. U ovoj godini na
nivou ZDK realizuje se projekat trajnog zbrinjavanja raseljenih osoba i izbjeglica koji su
na alternativnom smještaju. U ovom trenutku
u 12 općina ZDK prema kriterijumima je 10
osoba ispunilo uslove da im se na ranijim prebivalištima mogu izgraditi kuće. Nadam se da
će i ostali projekti koji se vode sa CRS-om,
dati rezultate i da ćemo najveći dio raseljenih
osoba trajno zbrinuti“.
4
Petak, 26. avgust 2011.
Posjeta MUP-u ZDK
Zamjenik šefa Policijske misije Evropske unije Domenico Paterna posjetio je MUP ZDK, gdje
se sastao sa ministrom Rifatom
Delićem. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim pitanjima i aktivnostima koje ovo Ministarstvo
planira realizirati u narednom
periodu, sa posebnim osvrtom
na aktivnosti u vezi izrade i donošenja novog Zakona o policijskim službenicima i Zakona o
unutrašnjim poslovima ZDK, kao i
svim prednostima usvajanja ovih
zakona, posebno kada je u pitanju povećanje efikasnosti i operativnosti policijskih službenika.
Tokom razgovora je naglašeno da
ovakvi sastanci i kontakti sigurno imaju vrlo pozitivne efetke u
smislu zajedničkog diskutovanja
o bitnim segmentima i donošenja
određenih zaključaka, te da će
kao i do sada, predstavnici Policijske misije Evropske unije u BiH
biti blagovremeno informisani o
svim značajnijim aktivnostima
MUP-a ZDK.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
Projekat za proširenje
institucija pravosuđa
U sjedištu Vlade
Zeničko-dobojskog
kantona potpisan je
ugovor o izradi glavnog projekta adaptacije, rekonstrukcije
i dogradnje objekta
Općinskog suda u
Zenici i glavnog projekta objekta Kantonalnog tužilaštva u Zenici. U prisustvu premijera
Fikreta Plevljaka i predstavnika
pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu, ugovor
su potpisali Miroslav Penko, ministar za pravosuđe i upravu ZDK
i Mira Husremović, direktorica
firme “Uniprojekt komerc inženjering”, kojoj je povjeren posao
vrijedan 46.500 KM. “Općinski
sud u Zenici će dobiti 3.000 kvadrata adaptiranog i 2.000 kvadrata novoizgrađenog prostora,
dok će Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona dobiti
2.000 kvadrata novog prostora.
Ove godine želimo da osiguramo
projektnu dokumentaciju i dozvolu za gradnju, da bi iduće godine
mogla početi izgradnja objekata”,
kazao je ministar Penko. Potreba
za proširenjem prostora za rad
institucija pravosuđa ukazala se
s povećanjem broja sudija i tužilaca, odlukom Visokog sudskog i
tužilačkog vijeća, ali je zbog nedostatka sredstava i nepovoljne
ekonomske situacije usporena
realizacija planova resornog ministarstva za stvaranje boljih uslova
za rad tih institucija.
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
ZENICA-DOBOJ CANTON
MUNICIPALITY OF ŽEPČE
Bajramska čestitka
Povodom nastupajućih Bajramskih blagdana, upućujemo najiskrenije
čestitke svim vjernicima Islamske vjeroispovijesti, uz želju da ovaj Bajram
provedete u miru, zdravlju i radosti u krugu svojih najmilijih.
PREDSJEDAVAJUĆI OV
Muhamed Jusufović
OPĆINSKI NAČELNIK
Mato Zovko
5
Petak, 26. avgust 2011.
Radna posjeta iz Norveške
Eko-servis
Načelnik općine Tešanj i njegovi saradnici razgovarali su sa
direktorom i vlasnikom firme
EKO-SERVIS, Tešanj. Bila je ovo
prilika da Općinski načelnik čestita g-dinu Mensuru Krdžaliću
na izuzetnim uspjesima i doprinosu ekološkoj zaštiti na području općine Tešanj, a posebno
na nedavno kupljenoj opremi za
reciklažu emulzije koja je bila veliki zagađivač na području ove
općine ali i teret proizvodnim
pogonima. Sastanak je poslužio
i za razmatranje planova o daljim
pravcima razvoja u području prikupljanja otpada.
Općinski načelnik Mato Zovko primio
je u radni posjet gosp. Erika Welle-Watne,
predstavnika norveške Vlade, koji je u Žepče
došao zajedno sa žepačkim poduzetnikom
gosp. Mladenom Cvitanović. Tema ovog
sastanka bila je prvenstveno investiranje na
polju ekonomije, a razgovaralo se i o kulturnim i povijesnim karakteristikama općine
Žepče. Svi sudionici ovog susreta ocijenili su
ovaj susret istinski korisnim i izrazili uvjerenje
da će “uroditi plodom”, odnosno norveškim
investicijama u Žepču i nastavku dobre suradnje na svim poljima.
Kupovinom 2x0,75
l ili 1x2,5 l
dobijate četku za farbanje
Regres za budžetske
korisnike u ZDK
Kao plod partnerskih odnosa i
dobre saradnje između Vlade
ZDK i Saveza Samostalnih Sindikata BiH - ZDK dogovoreno je da
se svim radnicima u osnovnom i
srednjem obrazovanju, organima
uprave, policiji kao i drugim koji
svoje plate primaju iz Budžeta
ZDK u petak isplati regres u iznosu
od 400 KM. Iz KO SSS ZDK ističu
da je to rezultat niza sastanaka
na kojima su vođeni pregovori
između predstavnika Vlade ZDK
predvođenih premijerom Fikretom
Plevljakom i predstavnika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja ZDK i sindikata organa uprave
predvođenih predsjednikom Kantonalnog odbora SSS ZDK.
Z
E
N
I
C
A
Ulica ZAVNOBIH-a 78a, naselje BRIST, Tel: 032/407-987, Fax: 032/449-193,
GSM: 061/841-524, 061/781-313, e-mail: [email protected]
S
I
T
A
R
G
6
Petak, 26. avgust 2011.
Dnevni centar u Visokom
Načelnik općine Visoko Munib Alibegović, resorni ministar u
Vladi ZDK Mirko Trifunović, i Goran Bulajić, predsjednik Upravnog
odbora NVO Humanost, potpisali
su ugovor vrijedan 1,56 miliona KM za zajedničku realizaciju
projekta „Dnevni centar za djecu
i odrasle osobe s posebnim potrebama“ u Visokom. Ciljna grupa Centra su osobe sa posebnim
potrebama sa područja općina
Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko, i to: djeca i mladi školskog
uzrasta koji zbog svojih posebnih
potreba ne mogu pohađati redovnu školu, te odrasle osobe sa
posebnim potrebama koje nisu
osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Centar će
pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim
osobama omogućiti doedukaciju,
rehabilitaciju i osposobljavanje
za rad. Izgradnja Centra bi trebala trajati od septembra 2011. do
ljeta 2012. godine, a otvorenje
Centra je planirano za septembar
2012. godine.
Bajram Šerif Mubarek Olsun
www.zedoturizam.ba
7
Petak, 26. avgust 2011.
Vema na prodaji
Agencija
za privatizaciju ZDK
objavila
je
poziv
za prikupljanje
zatvorenih
ponuda
za prodaju visočke robne kuće
„Vema“. Ovo će biti treći pokušaj prodaje nekadašnje visočke
ljepotice i sinonima svega što
je prije rata u trgovačkom smislu predstavljalo Visoko. Prodaja „Veme“ obuhvata prodaju
objekta, od podruma, prizemlja i
šest etaža, površine 8 838 kvadratnih metara, od čega 6 500
prodajnog i skladišnog prostora
i parking prostor 5 390 kvadratnih metara. “Početna cijena za
kupovinu „Veme“ je 6 249 000
KM. Moram istaći da „Velepromet- maloprodaja“, kao vlasnik
robne kuće, ima obaveze po porezima. Tako da će budući kupac
prvo izmiriti 1,8 miliona KM prema Poreskoj upravi FBiH, a nakon dva dana preuzeti i objekat.
Također, imamo obaveze i prema Općini Visoko 480 000 KM”,
istakao je Mirsad Pelto, direktor
„Velepromet- maloprodaje“.
Redukcija vode u
Tešnju
Općinski načelnik sa saradnicima
i direktorom JP “RAD” razmatrali
su stanje snabdijevanja vodom iz
sistema vodosnabdijevanja kojim upravlja KP “RAD”. Konstatovana je zabrinjavajuća situacija,
jer na izvorištima je sve manje
vode, dok je potrošnja sve veća.
Usaglašen je stav da se pristupi
nužnoj redukciji za sve potrošače
u periodu od 21,00 do 06,00 do
daljnjeg. Istovremeno se mole svi
potrošači da maksimalno smanje
potrošnju vode, a posebno područje Pousorja gdje je najveći
porast potrošnje. Snabdijevanje
u MZ Trepče, u kojoj je stanje
najteže jer je većina lokalnih bunara presušila, će se nastaviti uz
pomoć cisterni.
Centar za zanemarenu djecu
Medica Zenica u partnerstvu
sa Općinom Zenica i Centrom za
socijalni rad Zenica, otvorila je
prostorije novoformiranog „Dječijeg dnevnog centra i prihvatilišta“.
Dječiji dnevni centar se nalazi u, za
te namjene obnovljenim i adekvatno opremljenim prostorijama nekadašnjeg obdaništa „Kanarinac“
u naselju Crkvice. U pozdravnom
govoru, direktorica mr. sci. Sabiha
Husić osvrnula se na Medicin historijat rada sa djecom u posljednjih 19 godina, naglasivši da je od
otvaranja Medice Zenica do 2006.
godine egzistirao vrtić za djecu
čije su majke bile u sigurnoj kući
ili dolazile u psihološko savjetovalište Medice. Od 2006. godine do
danas postoji servis Dječja kuća
za djecu koja su zbrinuta sa maj-
kama ili posredstvom nadležnih
centara u sigurnu kuću Medice, a
otvaranje Dječijeg dnevnog centra
i prihvatilišta namijenjeno je za zanemaranu, eksploatisanu i diskriminiranu djecu koju svakodnevno
srećemo na ulicama i gledamo
dok pokušavaju dobiti novac od
prolaznika. Naglašen je i značaj
partnerstva i multidisciplinarne
saradnje sa resornim institucijama
i nevladinim organizacijama koja
se bave dječijom problematikom,
kao i dječijim pravima. Nakon svečanog otvaranja Dječijeg dnevnog
centra održan je i okrugli stol na
temu „Rad i boravak djece na ulicama Zenice“.
Upozorenje LOV-a
Lokalno omladinsko vijeće (LOV) regije Zenica povodom 12.avgusta – Međunarodnog dana
mladih, traži od struktura vlasti da ubrzaju realizaciju određenih programa koji će značajno poboljšati životni standard mladih u BiH. U LOV-u
ističu kako mladima trebaju povoljniji stambeni
krediti, kvalitetnije obrazovanje, veća izdvajanja
za boračke i studentske stipendije, bolja podrška
spor tu, talentovanim i nadarenim, te konkretni
poticaji za zapošljavanje mladih. LOV regije Zenica želi ohrabriti ostanak mladih u našoj domovini, ali i upozoriti vlasti na najalarmantniju
činjenicu vezanu za aktuelno stanje mladih u BiH
– trenutna stopa nezaposlenosti mladih u dobi
od 15-30 godina je oko 58 posto i gotovo je
četverostruko veća nego u zemljama Europske
unije“, kaže Jasmin Duvnjak, direktor LOV regije
Zenica, dodavši da će delegacija LOV-a u najskorije vrijeme upriličiti radnu posjetu premijeru ZDK
Fikretu Plevljaku i načelniku općine Zenica Husejinu Smajloviću, gdje će glavne teme razgovora
biti implementacija prvog Zakona o mladima Federacije BiH i unapređenje ekonomsko-socijalne
pozicije mladih u društvu.
8
Petak, 26. avgust 2011.
Bajram Šerif
Mubarek Olsun
Eko-oko
BISS-TOURS
UG Eko forum Zenica nedavno
je priredio svečanu dodjelu nagrada povodom nagradnog konkursa
„Eko-oko“. Konkurs je realizovan
tokom mjeseca jula, a povod je
bio obilježavanje Međunarodnog
dana saradnje. Projekat je realizovan uz podršku Albe d.o.o ,
Turističke zajednice ZDK i radio
stanice Radio Q Zenica. Najbolje fotografije su izabrane putem
glasanja na Facebook profilu
Udruženja, a najveći broj glasova
osvojili su Ilma Hanjalić (1.mjesto, novčana nagrada od 250KM),
Ajdin Šabanović (2.mjesto i nagrada od 150 KM), te Medina Čunjalo
(3.mjesto, nagrada u iznosu od
100 KM). Za najmlađeg (Faris Trtak, 10 godina) i najstarijeg (Mirsad
Ðulbić, 65 godina) učesnika također su pripremljeni prigodni pokloni i novčana nagrada u iznosu od
50KM. Svečani program povodom
uručenja nagrada svojim nastupom su obogatili i članovi Dječije,
omladinske i lutkarske scene BNP
Zenica. Iz udruženja pozivaju sve
zainteresovane da im se priključe u
radu i narednim aktivnostima.
Povodom nastupajućih
Bajramskih blagdana,
upućujemo najiskrenije čestitke
svim vjernicima Islamske
vjeroispovijesti, uz želju da ovaj
Bajram provedete u miru,
zdravlju i radosti u krugu svojih
najmilijih.
OPĆINA BUSOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK
Asim Mekić
9
Petak, 26. avgust 2011.
Grupni intervju za posao
Grupni individualni intervju
Ovdje se radi
o situaciji kada
jedan ispitivač
intervjuiše više
kandidata. U ovakvim situacijama
se dešava da se primjenjuje strategija sa individualnog intervjua, a
kandidati su ti koji izbacuju jedni
druge, u zavisnosti ko je spremniji
da se istakne.
Grupni intervju
Razgovor u kome učestvuje više
kandidata i više ispitivača. Pruža
mogućnost da komisija uporedi
utiske nakon intervjua i da primjeni taktiku “stresnog intervjua” gdje
komisija postavlja niz uzastopnih
pitanja kako bi testirala kandidate
u stresnim situacijama. Ovdje se
također ističu osobe koje dobro
funkcionišu pod pritiskom.
Grupne vježbe
Uključuje cijelu grupu kandidata za
posao, od kojih se traži da obave
neki zadatak. Obično se daje malo
vremena za izvršenje zadatka, a cilj
je provjeriti kako kandidati reaguju
pod stresom, da li će podržavati
grupu da ostvari cilj ili će samostalno raditi i ignorisati tim. Važno
je da dobro razumijete uputstva za
OPĆINA TEŠANJ
vježbu i da postavite pitanje ukoliko vam nešto nije jasno. Ne morate se prikazati kao apsolutni vođa,
ali je poželjno da budete proaktivni.
Istaknite se
Vaš cilj treba da bude isticanje,
jer jedino tako možete imati realnu šansu da vi budete osoba koju
će poslodavac zaposliti. Osmjeh
je preporučljiv baš kao i direktan
pogled. Pokušajte da stvorite prijateljski odnos sa svima, jer će to
pokazati koliko ste timski igrač.
Radio stanice
Premijer ZDK Fikret Plevljak
razgovarao je sa direktorima i
odgovornim urednicima radio
stanica sa područja Zeničkodobojskog kantona o problemima sa kojima se susreću i
prijedlozima za poboljšanje informativnih programa i njihove
slušanosti. Poručili su kako će
Vlada ZDK i ove godine pomoći medijske kuće na području
kantona u skladu sa trenutnim
finansijskim
mogućnostima
i planiranom ovogodišnjem
budžetu. U planu je da naredne
godine Vlada ZDK u planiranju
budžeta kao posebnu stavku
predvidi sredstva za finansiranje u oblasti informisanja.
Na sastanku je razgovarano i o
formiranju asocijacije radio-televizijskih stanica ZDK sa kojom
bi se poboljšala saradnja između medijskih kuća.
Budite samouvjereni
Kako vi sebe budete predstavili,
tako će vas i drugi vidjeti. Pokažite samouvjerenost! Smireno
odgovarajte na pitanja i poštujte
svoje suparnike.
Izborite se za svoje mišljenje
Grupni intervjui imaju prednost u
odnosu na individualne jer vam
daju vremena da razmislite o svojim odgovorima. Poželjno je da
učestvujete u komunikaciji i pri
tom se izborite za svoj stav, ali da
druge ni na koji način ne ugrozite
svojim isticanjem. Ovdje će
vaš poslodavac imati priliku da vidi kako
igrate u timu.
Bajram je radost za dušu i srce, mubarek dan za sve muslimane i muslimanke, koji se
dijeli sa porodicom, rođacima, komšijama, prijateljima i svima koji poštuju islam.
Na nama je da se pomažemo u dobru, širimo međusobnu ljubav i povjerenje, da se borimo
protiv zla, ne očekujući od ljudi ni milost ni nagradu.
U povodu nastupajućeg Ramazanskog bajrama svim muslimanima Bosne i
Hercegovine, a posebno muslimanima općine Tešanj i susjednih općina
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Esmir Subašić
Bajram Šerif Mubarek Olsun!
OPĆINSKI NAČELNIK
Fuad Šišić, dipl.ing.maš.
10
Petak, 26. avgust 2011.
“Studentsko ljeto“ Maglaj
U Maglaju su završene festivalske večeri „Studentskog ljeta“,
tradicionalnog međunarodnog festivala tradicije stare 41 godinu.
Ove godine na festivalskim večerima predstavilo se 30-tak mladih
i nedovoljno afirmisanih interpretatora narodne i zabavne muzike iz
Austrije, Srbije i BiH, a po ocjeni
direktorice festivala Rašide Mulalić, ovogodišnje „Studentsko
ljeto“ bilo je jedno od najkvalitetnijih u proteklih nekoliko godina. U
konkrenciji narodne muzike prvo
mjesto stručnog žirija zauzela je
Dijana Rajić iz Sarajeva, drugo Selver Memić
iz Sarajeva, a treće Dejana Hršum sa Pala.
Žiri novinara najveće ocjene dao je Sarajki
Dijani Rajić, druga nagrada otišla je u ruke
Lejle Čaušević također iz Sarajeva, kojoj je
pripalo i festivalsko priznanje „Selver Pašić“
za najbolju interpretaciju sevdalinke kao i nagrada publike, a treća Enisu Todiću iz Novog
Pazara. Nagrada za najbolju interpretaciju pripala je Edini Subašić iz Hadžića, za najbolji
stayling Lejli Imamović iz Austrije, a najmlađi
učesnik bio je Damir Džakić iz Banovića. U
konkurenciji zabavne muzike stručni žiri je
prvu nagradu dodjelio Ivani Grujić iz Istočnog
Sarajeva, koja je zauzela i treće mjesto žirija novinara, drugo Naidi Bešlagić iz Visokog
kojoj je pripalo prvo mjesto žirija novinara,
a treće Rijani Jusufbegović iz Sarajeva koja
je bila i najmlađa učesnica druge festivalske
večeri. Drugo mjesto žirija novinara zauzela je
Sarajka Lamija Čeljo, kojoj je pripalo priznanje
za najbolju interpretaciju. Nagradu za najbolji
stayling uzela je Marijana Drmač iz Kiseljaka,
a pobjednik publike bio je Emin Alić iz Tešnja.
U revijalnom dijelu programa nastupili su Hanka Paldum i sarajevski
rock sastav Maximum Power. Sve
učesnike pratio je festivalski orkestar pod upravom Gorana Topića,
a voditelji dvije festivalske večeri
bili su Admira Mulalić i Enver Šadinlija. U sklopu bogatog kulturnoumjetničkog programa, održana je
i izložba slika umjetnice Geete Taneja. Prilikom otvorenja izložbe, ova
umjetnica je naglasila kako najveću
inspiraciju za svoja djela pronalazi
u kulturi svoje domovine Indije, ali
posljednjih godinu dana i u našoj
zemlji
u
koju se doslovno zaljubila. “Volim Bosnu i
Herecegovinu i nikada je neću
zaboraviti. Vaš grad Maglaj također. Mi koji
dolazimo iz velikih metropola, zaljubimo se u
ovo prekrasno zelenilo koje imate, tople ljude
i vašu kulturu”, poručila je Geeta.
kako ZAŠTITi
KIČMu svog ŠKOLARACA
O ispravnom držanju i sjedenju treba početi voditi brigu u najranijoj dječijoj dobi. I to
vježbanjem, da bi se kontrolisala i izbjegla pogrbljenost i pogrešne kretnje. Školsko
doba je i rizično razdoblje jer tada djeca uglavnom imaju pogrešno držanje tijela i pogrešno sjede. Baš to saznanje naučnika poticaj je roditeljima i učiteljima da upozorenjima, igrom i vježbanjem potiču djecu da dok hodaju, stoje ili sjede glavu drže uspravno
i izravnaju trup. Preporuke stručnjaka su da ni odrasli, ni mladi ne bi trebali velikim
težinama opterećivati leđa. Tako, na primjer, preteške školske torbe mogu uzrokovati
bol u leđima i istodobno oštetiti kičmu u razvoju. Baš zato se savjetuje da školska torba
ne bude teža od 15 % tjelesne težine onog tko je nosi!
Često se dešava da djeca u školu vuku torbe koje su teške kao 25 % njihove tjelesne
težine. To vam je i kao da čovjek težak 100 kilograma nosi na posao lubenicu od 25 kilograma. Takav teret ne opterećuje samo skelet već i srčani mišić, ugrožavajući dječije
srce. Zbog toga treba apelovati na roditelje i nastavnike da svakodnevno odvoje nekoliko
minuta i pogledaju šta djeca nose u školskim torbama.
Kakva treba da bude školska torba
- Lagana i anatomski oblikovana
- Napravljena od kvalitetnog materijala koji ne propušta kišu
- Ni šira ni veća od širine dječijih ramena
- Dno da bude od čvrstog materijala, uz ojačanje
na leđnoj strani
- Naramenice široke i meke, da se ne usijecaju u
ramena
- Da može da se nosi na oba ramena, nikako na jednom ramenu ili u ruci
- Da ima više pregrada i odjeljaka kako bi težina mogla da se rasporedi
- Da ima mačje oči, koje odbijaju svjetlost, pa je dijete uočljivije u saobraćaju
- Bez metalnih aplikacija, oštrih ivica ili dodataka od tvrde plastike
Pri kupovini školske torbe važno je izabrati odgovarajući model, ali je i pravilno napuniti.
Higijena kičme od rođenja
Djeca i odrasli moraju da steknu svijest o svojoj kičmi, jer se jedino tako dolazi do pravilnog držanja tijela. Djecu treba naučiti kako da stoje, kako da sjede, kako da nose školsku
torbu i kako da ih motivišemo da rade vježbice za kičmu. Kada uspostavimo tzv. higijenu kičme, odnosno svijest o položaju svog tijela, dovoljne su vježbe od svega nekoliko
minuta dnevno. Na stolici treba sjediti blago rastavljenih nogu, neznatno izbačenog sakralnog dijela kičme, naprijed iskošene karlice, uzdignute brade i
sa rukama na naslonu. Spavanje na stomaku je loše za kičmu,
jer je glava okrenuta u stranu i dodatno opterećuje vratni
dio. Zato je bolje ležati na leđima ili na boku, na srednje
tvrdom dušeku, uz tanak jastuk ili bez njega. Stručnjaci
upozoravaju da djeca ne bi trebalo da sjede pred televizijom ili računarom duže od sat i po. Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, školarci bi trebalo da budu fizički aktivni najmanje jedan sat dnevno.
11
Petak, 26. avgust 2011.
Noćno skijanje i u ZDK
Turistička zajednica ZDK u suradnji
sa Općinom Kakanj počinje realizaciju projekta postavljanja rasvjete oko ski staze na Ponijerima kod
Kaknja. “Implementacija projekta
je već započela, tako da ćemo u
novoj zimskoj turističkoj sezoni
imati najopremljenije skijalište na
području ZDK.”, kažu iz TZ ZDK.
U zimskim mjesecima Ponijeri su
idealno sankalište i skijalište. Tada
je u funkciji ski lift dužine 1.100
metara, sa uređenom ski stazom i
ski lift dužine 300 metara, namijenjen početnicima. Prosječna visina
snježnih padavina je oko 100 cm.
Postavljanjem rasvjete oko ski staze obogatit će se turistička ponuda
uvođenjem noćnog skijanja.
Party u Sokolani
U
organizaciji Control Musica u
Zenici će 30.avgusta u zgradi Starog
pozorišta (Sokolana)
biti održan party na
kojem će glavna zvijezda biti jedan od
poznatih evropskih
DJ-eva
Valentino
Kanzyani, proslavljeni slovenački DJ i
producent. „Nakon
Marka Nastića, sada
u Zenicu dovodimo i
Valentina Kanzyanija.
U Zenicu dolazi sa
Ibice, gdje trenutno
živi i radi. Pored njega nastupit tu će i domaći DJ-evi
iz organizacije Control Music:
Davor B., Fedja Knajdl, Ismar V.,
G.EDD, Mirza Bosniak – Smack
i Adi Infected“, objasnio je jedan
od organizatora partija, Edin Gazić. Organizacija „Control Music“
broji članove iz Zenice i Hrvatske
(Toni Juranović iz Makarske). Od
osnivanja 2002.godine do sada,
ugostili su svjetske DJ-eve kao
što su Umek, Marko Nastić, ali
i organizirali niz evenata u BiH i
inostranstvu.
Rekordni ulov
Zenički ribar Nermin Bujak „Koner“
je iz rijeke Bosne u zeničkom naselju Kanal izvukao soma teškog 26
kilograma, dužine 148 centimetara. Pomoć u izvlačenju ribe iz rijeke
pružili su mu i vatrogasci sa čamcem koji su se tu zatekli izvodeći
redovne vježbe. Nermin nam je
rekao kako mu je ovo najveći primjerak ribe koju je ulovio. „Soma
ću podijeliti sa prijateljima. Ogulit
ću ga, očistiti i isjeći na komade
od jednog kilograma i podijeliti sa
svojim projateljima. Tako uradim
svaki puta, pa ću i ovaj“, objašnjava. Inače, u rijeci Bosni ima čak 33
vrste ribe, a najviše šarana, somova, klenova i savki. Somova ima
na dijelu rijeke koja protiče kroz
Zenicu, a najčešće se sakrivaju u
dubokim virovima.
Superinfo vas educira
TRAMADOL, NOVO-STARO SREDSTVO OVISNOSTI
Posljednjih mjeseci na području Ze-Do Kantona u porastu je
zloupotreba tramadola kao sredstva ovisnosti koja poprima već
zabrinjavajuće razmjere. Tramadol je analgetik (lijek protiv bolova) koji se široko koristi u medicini kod ozbiljnih bolesti kao što
su: karcinomi, infarkt miokarda i sl. Analgetske učinke ostvaruje djelovanjem na receptore u mozgu i kičmenoj moždini a u
dozama većim od terapijskih dovodi do izmjena stanja svijesti
što je i razlog njegove zloupotrebe kao opojnog sredstva.
Tramadol se koristi sam ili u kombinaciji sa alkoholom, te sa
psihoaktivnim sredstvima iz grupe stimulansa za tzv. „spuštanje“. Jedan od razloga široke zloupotrebe ovog psihoaktivnog
sredstva je pogrešno shvaćanje da to zapravo nije droga i da se
ne radi o klasičnom drogiranju, kao i da se navodno ovo sredstvo dulje vrijeme može koristiti bez ozbiljnijih posljedica. Istina
je naravno sasvim suprotna: tramadol ima visok potencijal za
razvoj ovisnosti i njegovo korištenje na neadekvatan način
izaziva ozbiljne posljedice po duševno i tjelesno zdravlje.
U lakšim slučajevima zloupotreba tramadola zbog poremećaja u metabolizmu mozga dovodi do razvoja depresivnih
poremećaja, nesanice te smetnji u kontoli impulsa. Ovaj lijek
također povećava nadražljivost mozga na vanjske impulse tako
da nerijetko dolazi do razvoja epileptičnih napadaja koji su re-
fraktarni na uobičajenu terapiju. Epileptični napadaji mogu da
pređu u status epilepticus ili da dođe do razvoja medikamentoznog tramadolskog delirija što su po život opasna stanja kod
kojih stopa smrtnosti iznosi i do 13% i u najrazvijenijim zemljama Zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Pošto izrazito ubrzava
metabolizam mozga, ali i kompletnog organizma, tramadol u
nefarmakološkim dozama može da dovede do razvoja hemoragijskih i ishemičnih moždanih udara, ali i do razvoja infarkta u
drugim organima (srce,bubrezi i sl.).
Jedna od najrasporostranjenijih zabluda je da je tramadol
sredstvo koje se može koristiti u tretmanu apstinencijalnog sindroma kod opijatne ovisnosti, što je razlog da ga dosta ovisnika
koristi za samomedikaciju u pokušajima da olakšaju apstinencijalne simptome.Tramadol nije lijek za liječenje ovisnosti od
opijata već ovu ovisnost može dalje zakomplicirati i otežati.
Tramadolska ovisnost predstavlja samo jednu od međufaza u
razvoju opijatne ovisnosti.
Tramadolska ovisnost je, dakle, krajnje opasan vid ovisnosti
koji nam trajno može oštetiti zdravlje. Ukoliko je došlo do razvoja ovog vida ovisnosti preporuka je da se što ranije javimo u
JZU Kantonalni Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti, kako bi
se poduzele adekvatne medicinske procedure i spriječio razvoj
ozbiljnih komplikacija.
Centar za
Centar
gradnju
za gradnju
i uređenje
i uređenje
doma - doma
032/403-666
12
Petak, 26. avgust 2011.
Vivako
NOVO U PONUDI !!
VIP Vrhunski Impregnatorski Proizvodi
DRVOPROTECT
zbog svoga sastava štiti
drvene površine. Tretirane
površine odlikuju se velikom
tvrdoćom i otpornošću
prema abraziji te visokoj
temperaturi, inertnošću,
postojanošću na svijetlo
i prema djelovanju vode,
kiselina, alkalija i drugih
kemikalija. POTROŠNJA 5
- 8 m2/l fino obrađeno drvo.
DRVOPROTECT
KONCENTRAT 1 L
Omjer miješanja sa vodom 1:5
DRVOPROTECT
Pripremljen za primjenu
Sredstvo za zaštitu drveta od truljenja, buđi, plijesni,insekata i pozara
potpuno vatrootporan do 800°C do 3 sata
BUŠILICA VV41-613S
117,00
67,50
SK 11-82
157,00
99,90
BRUSILICA HSVW715
99,90
94,90
BRUSILICA HSW6206K
215,00
199,90
Zenica: 032/403-666, Jajce: 030/659-116, Vareš: 032/849-150, Vlašić: 030/294-505
www.pero.com.ba,
[email protected]
Centar za gradnju
i uređenje
doma - 032/403-666
Petak, 26. avgust 2011.
Centar za
Centar
gradnju
za gradnju
i uređenje
i uređenje
doma - doma
032/403-666
Zenica: 032/403-666, Jajce: 030/659-116, Vareš: 032/849-150, Vlašić: 030/294-505
www.pero.com.ba,
[email protected]
Centar za gradnju
i uređenje
doma - 032/403-666
13
SUPERINFO
14
Petak, 26. avgust 2011.
Posebno IZDANJE ZEPS 2011
0
0
0
.
0
3
NIH
T
A
A
PL RAK
BESMJE
I
PR
ISKORISTITE OVU
JEDINSTVENU PRILIKU
I REKLAMIRAJTE SE!
tel. 061 788 088, 063 992 100
www.superinfo.ba
[email protected]
15
Petak, 26. avgust 2011.
Edoteka
Da takmičenje u znanju može
biti opušteno i jako zabavno i onda
kada učestvujemo u njemu, dokaz
je kviz „Edoteka“ koji su osmislili Edin Sinanović i Senad Džanić.
Već dvije i po godine, u poznatom
zeničkom ugostiteljskom objektu
„Klub 072“ četvrtak je rezerviran
za ovo zanimljivo, drugačije i zabavno druženje. Dokaz da uspjeh
ne može izmaći onda kada radite
sa ljubavlju i željom da stvorite nešto što će trajati i gdje će se ljudi
uvijek vraćati, je nedavno održano
jubilarno, stoto kolo Edoteke. Ovaj
kviz je dinamičan - nakon svake
runde pitanja organizatori sabiru
poene a vi se u tim pauzama zezate sa društvom kao da ste na
običnom večernjem izlasku. Poučno je – nerijetko naučite nešto
što do tada niste znali, a priznat
ćete – nije uobičajeno učiti u kafani, a
uz sve to imate šansu osvojiti i nagradu. Prvih 10 ekipa
najčešće imaju priliku osvojiti ulaznice
za kino ili pozorište,
kozmetički ili frizerski tretman, konzumaciju u kafiću, piz-
zu, majicu ili neku drugu sitnicu.
Sasvim dovoljno da postane zanimljivije i da vam da dodatni motiv
za trud. U kvizu učestvuju ekipe
koje imaju između 2 i 8 članova (u
prosjeku po kolu bude 20-35 ekipa), a odgovara se na 40 pitanja
podijeljenih u 4 grupe. Najčešće
je prvih 10 pitanja rezervisano za
muzičke pitalice, a ostala budu raznolika – od sporta, filma, opšteg
znanja, pa do matematike, hemije
ili informatike - sve u zavisnosti
od inspiracije autora. Ideja vodilja za tvorce ovog kviza nije bila
materijalna dobit, što vjerovatno
i jeste razlog velike popularnosti
i uspješnosti Edoteke među rajom željnom drugačijeg, boljeg
i zabavnijeg načina provođenja
vremena od onoga što im svakodnevnica u gradu donosi.
16
Petak, 26. avgust 2011.
Poklon vjernih Robijaša
Najbolja navijačka grupa u BiH, zenički, Čelikovi
Robijaši na ulazu u Zenicu
izradili su najduži grafit u
cijeloj zemlji, natpis dug 65
metara. Sredstva za ovo su
obezbijedili sami, uz pomoć
donacija simpatizera, slučajnih prolaznika, kao i onih
koji silazili sa magistralnog
buda samo da bi pružili materijalnu i moralnu podršku.
Nakon završetka radova, na
raskrsnici u Novom Radakovu organizirali su i svečano
“otvorenje”, uz bakljadu i navijanje i prisustvo specijalnih
gostiju, zeničkih motorista,
te stotinjak Zeničana koji su
posmatrali proslavu.
Atletičar kod premijera
Osvajanje dvije zlatne medalje
u bacanju diska i
kugle na Balkanskom prvenstvu
za mlađe juniore
u turskoj Bursi, te
druga titula najboljeg na Balkanu u
bacanju kugle bili
su povod da premijer Zeničkodobojskog kantona Fikret Plevljak
organizuje danas prijem za mladog atletičara Mesuda Pezera.
Premijer Plevljak čestitao je Pezeru i njegovom treneru Mehmedu
Skenderu na odličnim rezultatima,
među kojima je i osvojeno bronzano odličje u bacanju kugle na
Olimpijskom festivalu mladih u
turskom Trabzonu. Iako već vrlo
perspektivna nada zeničke atletike, Mesud Pezer je u razgovoru sa
premijerom rekao da će u narednom periodu nastojati ostvariti još
bolje rezultate, ali i više medalja na
značajnijim takmičenjima. Za zna-
čajnije rezultate je svakako potrebno puno raditi, ali je i finansijska
podrška itekako važna. Premijer
Plevljak istakao kako Vlada Zeničko-dobojskog kantona budno prati
sve naše sportske potencijale, te
nastoji pomoći na svaki način perspektivne sportiste. To se odnosi i
na Mesuda Pezera, koji je sa samo
17 godina već osvjetlao obraz bosanskohercegovačkoj atletici i
stoga zaslužuje svaku potporu i
podršku. Zajedno sa mladim atletičarem i njegovim trenerom, gosti
kod premijera bili su i predsjednik
AK Zenica Suad Kaknjo i generalni
sekretar AK Zenica Aziz Kevelj.
Bajram Šerif
Mubarek Olsun
TELEKABEL
17
Petak, 26. avgust 2011.
DISKONT
MAXI
Royal maxi vrećice za zamrzivač
0,50
Goraždanska 28a
Radno vrijeme:
7,00 - 17,00 h.
Nedjelja: 7,30 - 14,00 h.
Citral deterdžent za suđe 2l
1,60
Det. Ida 3kg
4,20
Kupka Flirt 250 ml
1,35
Pavlaka 410 gr 12% m.m.
1,25
Domaći keks 250 gr
Vrhnje za kuhanje 0,5 l 10% m.m.
Pasirana rajčica 500 gr
1,40
2,10
0,80
Naše mlijeko 2,8 % m.m.
1,10
Štrudla 145 gr
Omcafe 500 gr
1,25
Čokolada Schogetten 100 gr
5,95
1,25
Dorina Fifty 80 gr
Petit čoko 120 gr
0,70
0,80
Sok u limenci
2,90
0,60
Kolač For You 1,5 kg
9,70
Marmelada marelica Dona 1/1 kg
Puding jagoda 3+1
0,90
Pil. pašteta gljive 75 gr
0,45
Pašteta Ovako lovačka 50 gr
0,30
Cedevita 1 kg
10,05
Nescafe 3 in 1 175 gr
3,00
18
Petak, 26. avgust 2011.
PD „Tvrtkovac“
Zenica
„Tvrtkovac“ je udruženje osnovano 1970.godine., kao planinarsko
društvo zdravstvenih radnika. Kroz godine postojanja, osim organiziranja planinarskih izleta i druženja, bave se i promoviranjem planinarstva
i planinarskog duha, upoznavanjem ljepota prirode i planina, markiranjem staza i planinarskih putova, a redovno i održavaju planinarski
dom na Pepelarima. Dom se nalazi u podnožju planine Tvrtkovac, na
nadmorskoj visini 704 m na samom rubu bogate crnogorične šume. U
podnožju se nalazi selo Pepelari, pored kojeg protiče Pepelarska rijeka.
Smatra se da je Tvrkovac u srednjovjekovnoj Bosni bio važno strateško
uporište za vrijeme vladavine Bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića
čije je sjedište bilo u Bobovcu kod Kaknja, te se vjeruje da je po njemu
ovaj planinski vrh dobio ime.
Selo Pepelari okruženo je planinama Rogatka, Vranica, Hotanj i ima
oko 450 stanovnika. Mještani sela su ljubazni prema planinarima i gostima doma. Poznati su uzgajivači pčelinjeg meda sa ispašom na prelijepim pašnjacima i crnogoričnoj šumi. Kao jedno od najljepših predjela
naše zemlje, Pepelari pripadaju parku prirode Babina. U selu se nalazi
drvo (po nekima sveto) Tisa ili Taxuz bocata, čiji je obim 483 cm i
smatra se jednom od najstarijih u svijetu. Osim Tise na Pepelarima su
pronađene tri kamene kugle idealnog oblika što je nesumnjivo znak da
to područje treba arheološki obraditi i istražiti. Prijeratna i poslijeratna
ispitivanja stručnjaka su dokazala da se na mjestu gdje se nalazi dom
sudaraju povoljne struje vazduha koje jako dobro utiću na zdravlje (popravlja se krvna slika, reguliše se krvni pritisak, aritmija srca, umanjuje
se nervoza i stres).
Najlakši prilaz domu je autobusom od Zenice do Sebuja a odatle za
3 sata laganog hoda i laganog uspona preko Rogatke ili Bistrovca do
doma. Drugi put je cestom od Begova Hana do sela u dužini od 9 km a
do doma još 30 minuta hoda ili autom makadamskim putem od Begova
Hana do doma 15 km.
www.zedoturizam.ba
Dom je renoviran, jedan je od
najkomfornijih domova u BiH, sa
stalnim domarom i uređenom infrastrukturom, te ispunjava uslove za aktivan boravak, odmor i
rekreaciju. Noćenje za članove
planinarskih društava je 8,00 KM,
noćenje za one koji nisu članovi
nijednog planinarskog društva je
16,00 KM, noćenje za penzionere
a članove našeg društva je 4,00
KM, dnevni boravak za članove
planinarskih društava je 2,00 KM,
dnevni boravak za one koji nisu
članovi nijednog planinarskog
društva je 3,00 KM, noćenje u
apartmanu je 30,00 KM.
Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH i
Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
19
Petak, 26. avgust 2011.
Korčula Open 2011
Č l a n o v i
Taekwondo kluba
„Bosna„ Visoko
nastupili su na
međunarodnom
turniru „Korčula
Open 2011“, gdje
su zabilježili sjajne
rezultate. U konkurenciji 25 klubova
iz 10 zemalja, ekipa trenera Edina
Kajevića osvojilia je ukupno 18
medalja, dok su
u ukupnom poretku podijelili treće
mjesto s ekipom
Novog Grada. Inače, prvo mjesto
zauzela je domaća ekipa Forteca, a drugo mjesto Split. Članovi
TK „Bosna“ nastupili su u dvije
starosne kategorije: kadeti i juniori, a takmičilo se u borbama
i formama. U formama, zlatnu
medalju osvojila je Mušinbegović Adisa, a bronzane medalje
odnijeli su Emra Ramović, Rijad
Kapetanović i Kadir Ramović. U
borbama, zlatom su se okitili Rijad Kapetanović, Kadir Ramović,
Mirza Osmanbegović, Džejlana
Kovačević, Almina Mušinbegović
i Adisa Mušinbegović. Srebrene
medalje osvojili su Mirza Frljak i
Emra Ramović, dok su bronzana
odličja pripala Velidu Kajeviću,
Amelu Kajeviću, Irhadu Kapetanoviću, Lamiji Durmić i Džejlani
Kovačević. Važno je istaći da je
Emra Ramović jednu borbu dobila
nokautom, baš kao i Kovačević
Džejlana i Mirza Osmanbegović,
dok je Mušinbegović Almina svoje borbe odrađivala sa tehničkim
prekidom. Pomenuti kandidati ušli
su u uži izbor reprezentacije BiH,
jer su svojim rezultatima pokazali
da posjeduju izuzetan kvalitet.
Umro prvi bh ragbijaš
U Sarajevu je u 71.
godini iznenada preminuo jedan od prvih
bh ragbijaša i istaknuti sportski radnik
Raif Hadžić. Hadžić je
počeo igrati ragbi kao
student u Ljubljani, a
nakon završetka studija i povratka u Zenicu sa prijateljima u martu 1972.godine
osniva prvi ragbi klub u kojem je
bio igrač i član uprave. Poslovi
u nekadašnjem PTT BIH, danas
BH Telekomu, mladog inženjera
Hadžića odvajaju od treninga,
ali je nastavio raditi kao sportski radnik u Ragbi klubu Čelik,
gdje je jedno vrijeme
obavljao i dužnost
predsjednika. Sa ragbi
prijateljima je u maju
ratne 1992. godine na
historijskom sastanku
formirao prvi granski sportski savez u
Bosni i Hercegovini,
i izabran je za prvog predsjednika Ragbi saveza BiH. Svojim
autoritetom među ragbijašima
izborio je da se istog mjeseca
na kongresu Evropske ragbi federacije za stalnog člana primi i
novoformirani Ragbi savez BiH,
kao sportska institucija nezavisne BiH.
Bajram Šerif
Mubarek Olsun
Bajram Šerif
Mubarek Olsun
20
Petak, 26. avgust 2011.
Zabavna škola nogometa
13.
KENGUR KUP
Međunarodni košarkaški turnir za mlade
International Basketball Youth Tournament
Zenica, BiH
26 – 28. avgust 2011.
Na stadionu NK “Žepče” u
Žepču otvoreno je petodnevno
demonstrativno druženje polaznika “Zabavne škole nogometa”,
čiji sudionici su djeca iz Maglaja,
Zavidovića i Žepča. Na svečanom
otvorenju, pored načelnika općine
Žepče prisustvovali su i načelnici
susjednih općina, Mehmed Mustabašić (Maglaj) i Hakija Osmić (Zavidovići), koji su svim polaznicima
uputili iskrene čestitke za uspješan
rad, a načelnik Žepča Mato Zov-
ko u svojstvu domaćina ovaj je
demonstrativno-edukativni događaj proglasio i otvorenim. Glavni
koordinator „Zabavne škole nogometa“, koja se odvija po licenci
skandinavskih zemalja je Franjo
Vrbić- Limara. Zahvalio se načelnicima na svesrdnoj pomoći za rad
ove škole, a posebne riječi zahvale
i prikladan dar uručio je Mladenu
Cvitanoviću,, nedavnom domaćinu žepačkih mladih nogometaša u
Sandefjordu (Norveška).
Novi trener KŽK Čelika
KŽK Čelik je dobio novog trenera. Mensuru Hadžić će na ovom
mjestu zamijeniti 49-godišnji Zoran Trivan, iskusni stručnjak koji je
radio u Srbiji, Crnoj Gori, Izraelu i
Libiji, sa posljednjim angažmanom
kao trenerom u internacionalnom
košarkaškom kampu profesora
Aleksandra Nikolića na Zlatiboru.
Tako je okončana saga oko novog
trenera viceprvaka naše zemlje,
pobjednika Kupa BiH i učesnika regionalne lige. Turnir u znak sjećanja
na Amnu Fazlić, bh.juniorsku reprezentativku koja je tragično preminula u martu prošle godine i ove
godine će se održati u Gradskoj
areni u Zenici. Datum održavanja
je 17. i 18.septembar, a za sada je
izvjesno da će na turniru osim Čelika učestvovati i vršaćki Hemofarm
koji brani trofej iz prošle godine.
21
Petak, 26. avgust 2011.
Čelikovo srce opravdalo očekivanja
Vaterpolo se nakon više od
četiri decenije ponovo počeo
igrati u Zenici. U organizaciji
Gradskog kluba vodenih sportova Čelik i JP za upravljanje
sportskim objektima grada Zenice, na Gradskim bazenima u
Crkvicama održan je Festival
sportova na vodi „Čelikovo
srce“. U domaćoj vaterpolo ekipi našlo se nekoliko vrhunskih
bivših i sadašnjih sportaša,
privrednika, političara, pjevača,
profesora i sportskih trenera.
Šef stručnog štaba bio je Vahi-
din Husić, a pomoćnici Berzad
Berbić i Damir Pripoljac. Na
ovom revijalnom turniru su na-
stupili i naš najkvalitetniji tim Jadran iz Neuma, zatim VK Banja
Luka, sarajevski klubovi Mladost i Torpedo i zenički Čelik Željezara. U takmičenju skokova
u vodi sa desetmetarskog tornja
nastupila je ekipa mostarskih
skakača predvođena Lorensom
Listom (ovogodišnjim pobjednikom Skokova sa Starog mosta)
i Harisom Džematom, te skakačima iz Sarajeva, Banje Luke i
Zenice. Najviše
upjeha imali su
Zeničanin Sanel
Selman i Lorens
Listo, koji su zauzeli prva dva
mjesta. Treći je
bio Sarajlija Dino
Bajrić, a četvrti
Mostarac Haris
Džemat.
22
Petak, 26. avgust 2011.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
14
15
16
22
17
23
26
28
43
21
30
31
41
20
27
29
32
34
19
24
25
37
18
33
35
36
38
39
40
42
44
Vodoravno: 1. Vrsta vještačke ebonovine; 6. Ćebe; 7. Inicijali književnika Samokovlije; 8. Master Agreement List, skr.; 10. Ono što je čovjeku suđeno da dobije, ar.; 12.
Ukus; 13. Skladište za žito; 15. Egipatski Bog Sunca; 16. Koji je tamne puti; 22. Popiti
do kraja; 24. Nana, baka; 25. Talijanski pozdrav; 26. Turističko mjesto kod Kopra;
28. Zanatlija koji se bavi krznom; 30. Dekagram, skr.; 31. Konstrukcija koja pokriva
kuću; 32. Radnik koji održava red, mn.; 34. Mjesto na Dugom Otoku; 36. Svojeručno,
skr.; 37. Organski derivati amonijaka; 39. Najbolje, najodabranije; 41. Totalizam; 43.
Pripadnik Ilirskog naroda; 44. Vrsta domaće životinje, mn..
Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Zadana riječ, obaveza kod Albanaca;
3. Odbojkaški klub, skr.; 4. Natapati; 5. Val; 9. Tačan, uredan, savjestan, lat.; 11. Federal
Office Building, skr.; 14. Pokolj, krvoproliće; 17. Minaret, munara; 18. Lična zamjenica;
19. Zavjesa, zastor, perz.; 20. Unakrsno; 21. Dodirnuti tangirajući; 23. Odvesti u roblje;
27. Ležaj; 29. Onaj koji zvoni na crkvenim zvonima; 31. Vršiti klanje stoke; 33. Udaljen;
35. Vena, arterija; 38. Manje pristanište; 40. International Trade Organization, skr.; 42.
Infra crveni, skr.
Rješenja iz prošlog broja: epitom, moneta, ap, min, šamar, kra, az, atleta, lj, iritantan,
okno, optika, radika, nos, na, imaret, t, aspra, agava, poraniti, rt, opet, lupati, limitirati,
asa, prateći.
IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat).
Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063 992 101, 063 992 102; www.superinfo.ba; [email protected]; Reg.br.
043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj: 218552430000; Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta
Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, pomoćnik urednika: Emina Smajlagić; tehnički urednik: Selver
Omerović; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984
23
Petak, 26. avgust 2011.
VUJEVIĆ company
Poslovni centar - PC 96-2, 72250 Vitez, Tel: 030/715-668, 711-981, Fax: 030/715-671
Miss Magic Farba za
kosu
Vlažne maramice Baby Higi
72/1
1,95
1,15
Toaletni papir Violeta,
parfumirani 24/1
3,95
Wash&Go, 400ml
kopriva+200ml gratis
Petit keks Monte 400gr
0,90
Puding Podravka vanilija
40gr 3 komada
1,35
Puding Podravka čokolada
43gr 3 komada
1,35
3,50
Bonux deterdžent 3kg Magnolija
2u1 Spring flowers + Fairy gratis
7,45
Mljevena kafa Rio 500gr
4,55
Šećer Monte 1kg
Kokosovo brašno 100gr
Fructapak
1,90
0,60
Prašak za pecivo Bonito 5+1
Kakao prah Zvečevo 100gr
1,05
0,45
Ulje Floriol 1l
2,75
SuperPileti MAXI
Bajra 800gr
2,85
Pašteta Argeta 95gr
1,40
Pileća hrenovka 200gr
Natura Vita
0,90
Narezak Juneći Pinea 1kg
5,25
Download

Mirko Trifunović Proširenje institucija pravosuđa Dnevni