CEREMONIJAL SVEČANOG OTVARANJA PRVENSTVA
U sali hotela „Neum“ u Neumu 27. aprila u 13 :30 sati obavljen je ceremonijal svečanog otvaranja
XVIII kadetskog i juniorskog prvenstva ŠS FbiH, te VI otvorenog seniorskog prvenstva ŠS FBiH u
šahu za 2012 godinu.
Nakon intonacije himne Bosne i Hercegovine i pozdravnih riječi direktora prvenstva Edhema
Durakovića, te glavnog sudije Mirze Miralema šampionat za mlade i seniore je otvoren.
U 14 sati otpočelo je prvo kolo u svim kategorijama kadetskog i juniorskog kao i seniorskog
prvenstva.
Dragi šahisti, gosti, pratioci, treneri i roditelji,
U sunčanome gradu Neumu te prekrasnom ambijentu hotela Neum od 27.-30.04.2012. godine
održano je XVIII kadetsko i juniorsko prvenstvo ŠS FBiH .Učešće na prvenstvu uzelo je 64 šahista
iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine.
Od toga 15 djevojčica i 49 muških .
Na VI pojedinačom otvorenom prvestvu za seniore uzelo je učešće ukupnu 38 od toga 4 u ženskoj
konkurenciji i 34 muškarca. Hotel „Neum“ domaćin prvenstva u suradnji sa direktorom prvenstva i
sudijama (Mirza Miralem, glavni sudija, Hamza Mujić, zamjenik gl. sudije, Višnjić Muharem i
Alija Mujkanović, pomoćnici), te urednikom biltena i računarske obrade Dinom Durakovićem, koji
su se skupa potrudili da stvore adekvatne uslove za igru i tok takmičenja, kako bi svi učesnici
pokazali svoj šahovski potencijal. Moramo istaći pomoć i zahvalnost našem administratoru Borisu
Budimiru koji je putem interneta plasirao javnosti dešavanja tokom i nakon prvenstva, a isto tako
ističemo veliki doprinos Želimira Markovića koji je davao informacije u toku priprema izvršavanja
prvenstva i izvršenja prvenstva kao i pomoć u tehničoj organizaciji prvenstva. Mi mislimo da smo u
velikoj mjeri uspjeli odraditi tehničku organizaciju kao i druge uslove za igru. Želimo izraziti
zahvalnost svim učesnicima, trenerima, roditeljima, sportskim radnicima, simpatizerima i
domaćinima koji su svojim sugestijama predlozima pomogli da protekne sve u redu, na kraju
ističemo veliko zalaganje maloga broja ljudi (gore imenovanih) koji su krajnje profesionalno i uz
dodatne napore uspjeli privesti kraju ovo prvenstvo. Organizator prvenstva ŠS FBiH se zahvaljuje
svima učesnicima (šahovskim savezima kantona i klubovima, tj. Njihovim članovima) i svima
onima koji su popratili ovo prvenstvo .
Srdačan pozdrav,
Neum, 30. 04. 2012. godine
Direktor prvenstva
Edhem Duraković
P R A V I L N I K
18. KADETSKOG I JUNIORSKOG PRVENSTVA ŠS FBIH ZA 2012.GODINU
Član 1.
U organizaciji Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 27.- 30. aprila
2012. godine održat će se 18. KADETSKO I JUNIORSKO PRVENSTVO FBIH za 2012. godinu
(u daljnjem tekstu: Prvenstvo).
Domačin i tehnički organizator Prvenstva je Hotel „Neum“ Neum.
Član 2.
Svečano otvaranje Prvenstva obavit će se u petak, 27.04.2012. godine u Hotelu «Neum» sa
početkom u 13,00 sati u sali za igru, a prvo kolo je istog dana u 14,00 sati.
Član 3.
Pravo učešća imaju kadeti i juniori registrovani u ŠS Kantona - klubova FBIH i bit će raspoređeni u
starosne grupe od 8 -20 godina u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Član 4.
Satnica Prvenstva:
Svečano otvaranje
Prvo kolo
Drugo kolo
Treće kolo
Četvrto kolo
Peto kolo
Šesto kolo
Sedmo kolo
Osmo kolo
Deveto kolo
Svečano zatvaranje
27.04.2012 u 13,00
27.04.2012 u 13,30
27.04.2012 u 16,00
28.04.2012 u 9,00
28.04.2012 u 14,00
28.04.2012 u 16,30
29.04.2012 u 9,00
29.04.2012 u 14,00
29.04.2012 u 16,30
30.04.2012 u 9,00
30.04.2012 u 12,00
Član 5.
U zavisnosti od broja učesnika po grupama Prvenstvo se igra po Švicarskom ili Bergerovom
sistemu. Tempo igre je 60 minuta po igraču, a primjenjivat će se Pravila igre FIDE. Parovi se
određuju kompjuterski po programu Swiss-Manager. Odgađanja partija nema. Kašnjenje na partiju
– ukoliko odsutni igrači ne dođu po isteku od 30 minuta od početka kola gube partiju
kontumacijom.
Član 6.
Sudije Prvenstva su:
Mirza Miralem – internacionalni sudija FIDE iz Sarajeva, glavni sudija,
Muharem Višnjić – državni sudija iz Sarajeva, zamjenik glavnog sudije
Dr. Alija Mujkanović – kantonalni sudija iz Tuzle, pomočnik glavnog sudije.
Član 7.
Turnirski odbor sačinjavaju:
Emin Kemura, predsjednik
Midhat Mahmutbegovic, član
Enver Muratovic, član
i rezerve:
Dino Durakovic, član
Halid Bajramovic, član
U slučaju spora u pojedinim partijama, igrač ima pravo žalbe na odluku glavnog sudije turnira.
Žalba se, putem glavnog sudije, predaje Turnirskom odboru najkasnije 15 minuta po završetku kola.
Žalba se taksira sa 30,00 KM. Turnirski odbor je dužan po žalbi odlučiti do početka narednog kola,
a uplaćenu taksu vratiti igraču ili ostaviti u fond Organizatora takmičenja. Odluka Turnirskog
odbora je konačna i izvršna.
Član 8.
Pobjednici po starosnim grupama stiču naslov prvaka FBiH i osvajaju pehar u trajno vlasništvo. Po
tri najbolje plasirana učesnika u starosnim grupama osvajaju medalje i diploma.
Član 9.
U slučaju diobe mjesta (igrači sa istim brojem poena), poredak se utvrđuje prema dodatnim
kriterijima, kako slijedi:
- Turniri po Švicarskom sistemu:
a)Središnji Buholtz koeficijent; b)Buholtz koeficijent; c)Međusobni susret; d)Zbir progresivnih
rezultata; e) Veći broj pobjeda; f) Žrijeb.
- Turniri po Bergerovom sistemu:
a) Koya system; b)Međusobni susret; c) Soneborn-Berger koeficijent; d)Veći broj pobjeda;
e) Dodatni meč od dvije partije.
Član 10.
Pušenje u turnirskoj sali je zabranjeno kao i upotreba mobilnih telefona.
Član 11.
Za tumačenje Pravilnika kao i pojedinosti koje nisu predviđene turnirskim pravilnikom, nadležan je
Organizator turnira i glavni sudija takmičenja i postupaće se u skladu sa Pravilnicima i propisima
FIDE, ŠU BiH i ŠS FBiH.
Nastupom u prvom kolu, igrači su saglasni sa odredbama ovog Pravilnika.
Neum, 27.04.2012. godine
GLAVNI SUDIJA
Mirza Miralem
XVIII pojedinačno kadetsko i juniorsko prvenstvo ŠS FBiH
Neum, 27. -30. april 2012. godine
LISTA UČESNIKA
M-8
br.
1.
2.
Ime i prezime
Činjarević Bakir
Hrle Ismet
Klub
ŠK”Stari Grad” Sarajevo
OŠK”Dama” Cazin
Datum rođenja
27.02.2004
23.08.2004
Rejting
Datum rođenja
04.02.2004
Rejting
Datum rođenja
23.04.2002
20.09.2002
06.05.2002
07.02.2003
21.06.2002
Rejting
Datum rođenja
19.08.2002
Rejting
Datum rođenja
07.07.2000
Rejting
Ž-8
br.
1.
Ime i prezime
Toromanović Arijana
Klub
OŠK”Dama” Cazin
M-10
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ime i prezime
Semanić Mirnes
Šestić Nedim
Mehić Mirnes
Bečić Nedim
Velagić Omer
Mahmutbegović Muharem
Klub
OŠK ”Dama” Cazin
ŠK ”Čelik” Zenica
OŠK ”Dama” Cazin
ŠK ”Stari Grad” Sarajevo
OŠK ”Dama” Cazin
OŠK ”Živinice” Živinice
Ž-10
br.
1.
2.
Ime i prezime
Hrle Eyma
Džiho Sadžida
Klub
OŠK”Dama” Cazin
ŠK”Mostar” Mostar
M-12
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ime i prezime
Marković Dino
Kudić Emir
Hurić Adnan
Ćosić Vedin
Lepenica Nedim
Karalić Evel
Nastasie Stefan
Burović Rijad
Veladžić Mirnes
Klub
ŠK”Preporod” Zenica
OŠK”Živinice” Živinice
OŠK”Živinice” Živinice
ŠK”Preporod” Zenica
ŠK”Goražde”Goražde
ŠK”Preporod” Zenica
ŠK”Stari Grad” Sarajevo
ŠK”Alpong” Sarajevo
OŠK”Dama” Cazin
18.05.2000
14.11.2001
16.08.2001
17.02.2001
15.06.2001
Ž-12
br.
1.
Ime i prezime
Topić Ena
Klub
OŠK”Dama” Cazin
Datum rođenja
14.10.2000
Rejting
Datum rođenja
Rejting
03.01.10998
25.05.1998
09.08.1998
21.03.1998
07.12.1999
11.05.1999
05.07.1998
24.01.1999
17.03.1999
25.10.1999
1726
Datum rođenja
14.05.1998
15.05.1999
Rejting
Datum rođenja
24.11.1997
08.05.1997
Rejting
M-14
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ime i prezime
Sinanović Ermin
Salkić Mahir
Hadžialić Benjamin
Korjenić Nedim
Ekmeščić Tarik
Kadragić Rijad
Jahić Izet
Požegić Šemso
Džiho Mehmed
Kunarac Stefan
Fejzić Edo
Istrefi Ismet
Klub
OŠK”Živinice” Živinice
OŠK”Živinice” Živinice
ŠK”Sarajevo” Sarajevo
ŠK”Stari Grad” Sarajevo
ŠK”Travnik” Travnik
ŠK”Alpong” Sarajevo
ŠK”Bosna” Kalesija
ŠK”Bosna” Kalesija
ŠK”Mostar” Mostar
ŠK”Stari Grad” Sarajevo
ŠK”Stari Grad”Sarajevo
ŠK”Stari Grad”Sarajevo
Ž-14
br.
1.
2.
Ime i prezime
Topić Aja
Gazibara Hana
Klub
OŠK”Dama” Cazin
ŠK”Stari Grad” Sarajevo
M-16
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ime i prezime
Aličić Huzeir
Šabić Nedim
Jusić Halid
Korjenić Amir
Bećirbašić Atif
Lepenica Mirnes
Sivro Samir
Čunjalo Faris
Džafić Abaz
Grahovac Daniel
Agović Senad
Klub
OŠK”Dama” Cazin
OŠK”Živinice” Živinice
ŠK”Alpong” Sarajevo
ŠK”Alpong” Sarajevo
ŠK”Goražde” Goražde
ŠK”Čelik” Zenica
ŠK”Preporod” Zenica
ŠK”Vučkovci” Vučkovci
ŠK”Alpong” Sarajevo
ŠK”Alpong” Sarajevo
30.12.1996
08.08.1996
18.06.1996
16.03.1997
23.03.1997
24.03.1996
01.01.1997
24.06.1996
1817
1787
1810
Ž-16
br.
1.
2.
3.
Ime i prezime
Avdić Adna
Bećirović Maida
Marković Irma
Klub
ŠK”Preporod” Zenica
ŠK”Bosna” Kalesija
ŠK”Čelik” Zenica
Datum rođenja
02.09.1997
08.10.1997
Rejting
Datum rođenja
Rejting
M-18
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ime i prezime
Salkić Midhat
Mešić Vehid
Nukić Farik
Durgut Elvedin
Kapić Muamer
Oković Edin
Puljić Belmin
Klub
OŠK” Živinice”Živinice
OŠK” Živinice”Živinice
OŠK” Živinice”Živinice
ŠK”Alpong” Sarajevo
ŠK”Cazin” Cazin
ŠK”Goražde” Goražde
ŠK”Čelik” Zenica
24.09.1994
22.04.1994
15.06.1994
29.09.1994
Ž-18
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Ime i prezime
Ajla Topić
Ajna Topić
Mahmutbegović Nadina
Gavrić Gorica
Avdić Amna
Klub
OŠK” Dama”Cazin
OŠK” Dama”Cazin
OŠK” Živinice”Živinice
ŠK”Inzio-Tušanj” Tušanj
ŠK”Preporod” Zenica
Datum rođenja
14.03.1995
14.03.1995
Rejting
1704
1789
26.12.1994
28.05.1994
M-20
br.
1.
2.
Ime i prezime
Delić Jamin
Jeftić Srđan
Klub
ŠK”Bihać” Bihać
ŠK”Vučkovci” Vučkovci
Datum rođenja
Rejting
1851
29.02.1992
Ž-20
br.
1.
Ime i prezime
Borić Maša
Klub
ŠK”Bihać” Bihać
Datum rođenja
Rejting
XVIII pojedinačno kadetsko i juniorsko prvenstvo ŠS FBiH
Neum, 27. -30. april 2012. godine
M-8
RB
PREZIME I IME
I
II
III
IV
POENA
MJESTO
1
Činjarević Bakir
+
+
+
+
4
I
2
Hrle Ismet
-
-
-
-
0
II
Ž-8
RB
1
PREZIME I IME
MJESTO
I
Toromanović Arijana
M-10
RB
PREZIME I IME
I
II
III
IV
V
VI
POENA
MJESTO
0
1
0
0,5
0
1,5
IV
1
1
1
0,5
4,5
II
0
0,5
0
0,5
VI
1
0
3
III
0
1
V
4,5
I
1
Semanić Mirnes
2
Šestić Nedim
1
3
Mehić Mirnes
0
0
4
Bečić Nedim
1
0
1
5
Velagić Omer
0,5
0
0,5
0
6
Mahmutbegović
Muharem
1
0,5
1
1
1
Ž-10
RB
PREZIME I IME
I
II
III
IV
POENI
MJESTO
1
Hrle Eyma
0,5
0
0
0,5
1
II
2
Džiho Sadžida
0,5
1
1
0,5
3
I
M-12
R
B
PREZIME I IME
1
Marković Dino
2
Kudić Emir
0
3
Hurić Adnan
0
0
4
Ćosić Vedin
0
1
1
5
Lepenica Nedim
0
0,5
1
0
6
Karalić Evel
0
0
1
1
1
7
Nastasie Stefan
0
1
1
0
1
0
8
Burović Rijad
0
1
1
1
1
1
1
9
Veladžić Mires
0
0
0
0
0
0
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
POENI
MJEST
O
1
1
1
1
1
1
1
1
8
I
1
0
0,5
1
0
0
1
3,5
VI
0
0
0
0
0
1
1
VIII
1
0
1
0
1
5
IV
0
0
0
1
2,5
VII
1
0
1
5
III
0
1
4
V
1
7
II
0
IX
Ž-12
R
B
1
PREZIME I IME MJESTO
Topić Ena
I
0
M-14
Mjesto Ime
1.Rd.
2.Rd.
3.Rd.
4.Rd.
5.Rd.
6.Rd.
7.Rd.
Bod BH.
Hadzialic
1
8 c 1 3 b 1 2 b 1 4 c 1 6 b 1 5 c 1 10 b 1
7
19
Benjamin
Salkic
2
10 c 1 5 b 1 1 c 0 9 b 1 3 c 1 8 c 1 6 b 1
6
18
Mahir
Sinanovic
3
4 b 1 1 c 0 5 c 1 6 b 1 2 b 0 9 c 1 8 b 1
5
20
Ermin
4 Jahic Izet 3 c 0 8 b 1 7 c 1 1 b 0 5 b 0 11 c 1 12 c 1
4
16
Ekmescic
5
12 c 1 2 c 0 3 b 0 10 b 1 4 c 1 1 b 0 9 b ½ 3½ 20½
Tarik
Fejzic
6
7 c ½ 11 b 1 9 b 1 3 c 0 1 c 0 12 b 1 2 c 0 3½ 18½
Edo
Kadragic
6 b ½ 9 c ½ 4 b 0 12 c 1 8 b 0 10 c ½ 11 b 1 3½
7
13
Rijad
Kunarac
8
1 b 0 4 c 0 10 c 1 11 b 1 7 c 1 2 b 0 3 c 0
3
21
Stefan
Dziho
9
11 c 1 7 b ½ 6 c 0 2 c 0 12 b 1 3 b 0 5 c ½
3
16½
Mehmed
Pozegic
10
2 b 0 12 c 1 8 b 0 5 c 0 11 c 1 7 b ½ 1 c 0 2½
17
Semso
Korjenic
9 b 0 6 c 0 12 b 1 8 c 0 10 b 0 4 b 0 7 c 0
11
1
15½
Nedim
Istrefi
5 b 0 10 b 0 11 c 0 7 b 0 9 c 0 6 c 0 4 b 0
12
0
16
Ismet
Ž-14
RB
PREZIME I IME
I
II
III
IV
POENI
MJESTO
1
Topić Aja
1
1
1
0,5
3,5
I
2
Gazibara Hana
0
0
0
0,5
0,5
II
M- 16
Br Ime
1.Rd.
1 Sivro Samir
2
3
4
5
6
Alcic
Huzeir
Becirbasic
Atif
Cunjalo
Faris
Dzafic
Abaz
Grahovac
Daniel
7 Jusic Halid
Korjenic
Amir
Lepenica
9
Mirnes
Sabic
10
Medin
Agovic
11
Senad
8
2.Rd.
3.Rd.
4.Rd.
5.Rd.
6.Rd.
7.Rd.
Bod Mj.
0
5
b
0
7
c 0
-
1
8
b
1
3½
8
-
1
3
c
0
8
b 0 11 b
0
5
c
1
2
11
4
c
0
2
b
1
9
c 1
6
b ½
7
c
1
5
3
1
3
b
1
6
c ½
5
b 1
8
c
1
11 c ½
6
1
b
0
8
b
1
1
c
4
c 0
9
b
1
2
b
0
3½
7
5
c
1
7
b
1
4
b ½ 11 c 1
3
c ½ 10 b
1
5½
2
1
4
b
0
6
c
0
-
-
b
0
-
-
1
5
c
0
4
c
0
2
b
1
10 c ½ 11 b
5
b ½
1
c
0
9
b ½
-
-
3
c ½
1
b
6
c ½ 10 b
7
b
0
9
0
-
8
c
1
11 b ½
9
b
1
7
c
10 c ½
6
1
b ½
2
c
3
1
c
1
11 c
1
1
-
1
1
b 1 10 c
1
3
b
0
4
5
10 b ½
2
c 1
4
b
0
1
c
0
2½
9
1
3
b 0
5
c
0
-
-
1
3½
6
8
c ½
-
- 1
7
b
0
6
c
0
2½
10
9
c
6
b 0
2
c
1
4
b ½
4
4
%
0
Ž -16
RB
PREZIME I IME
I
1
Avdić Adna
2
Bećirović Maida
0
3
Marković Irma
1
II
III
1
0
0
1
IV
V
VI
POEN
I
1
1
3
I
0,5
0,5
III
2,5
II
0
0
0,5
MJESTO
M- 18
R
B
PREZIME I
IME
1
Durgut Elvedin
2
Puljić Belmin
1
3
Nukić Farik
1
0
4
Mešić Vehid
1
1
1
5
Kapić Muamer
1
0,5
0
0
6
Oković Edin
1
1
1
1
1
7
Salkić Midhat
1
1
1
0,5
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
POEN
I
MJEST
O
0
0
0
0
0
0
0
VII
1
0
0,5
0
0
2,5
V
0
1
0
0
2
VI
1
0
0,5
4,5
III
0
1
2,5
IV
0
5
I
4,5
II
1
Ž-18
R
B
PREZIME I
IME
1
Gavrić Gorica
2
Topić Ajna
0
3
Mahmutbegović
Nadina
0
1
4
Topić Ajla
0
0,5
1
5
Avdić Amna
0,5
0,5
0
I
II
III
IV
V
POENI
MJEST
O
1
1
1
0,5
3,5
I
0
0,5
0,5
1
V
0
1
2
III
1
2.5
II
1
IV
0
M-20
RB
PREZIME I IME
I
II
III
IV
POENI
MJESTO
1
Jefić Srđan
0,5
0,5
0,5
1
2,5
I
2
Delić Jasmin
0,5
0,5
0,5
0
1,5
II
Ž-20
RB
1
PREZIME I IME
Borić Maša
MJESTO
I
TURNIRSKI PRAVILNIK
6. OTVORENOG SENIORSKOG PRVENSTVA FBIH ZA 2012. GODINU
Član 1.
U organizaciji Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 27.- 30. aprila
2012. godine održat će se 6. OTVORENO SENIORSKO PRVENSTVO FBIH za 2012. godinu (u
daljnjem tekstu: Prvenstvo).
Domačin i tehnički organizator Prvenstva je Hotel „Neum“ Neum.
Član 2.
Svečano otvaranje Prvenstva obavit će se u petak, 27.04.2012. godine u Hotelu «Neum» sa
početkom u 12,00 sati u sali za igru, a prvo kolo je istog dana u 13,00 sati.
Član 3.
Pravo učešća imaju šahisti i šahistkinje registrovani kod ŠS FBIH za 2012. godinu, kako slijedi:
- Igrači koji su nastupili u Premijer ligi ŠU BIH u 2011. godini za ekipu iz ŠS FIH,
- Igrači koji su nastupili u ekipama koje su učestvovale u na svim ekipnim takmičenjima ŠS
FIH za 2011. godinu,
- Igrači bez rejtinga, uz uslov da imaju CIPS kartu iz FBIH, a nisu nastupili u ekipnim
takmičenjima u 2011. godini.
Pravo učešća nemaju igrači sa rejting lista drugih država.
Član 4.
Satnica Prvenstva:
Svečano otvaranje
Prvo kolo
Drugo kolo
Treće kolo
Četvrto kolo
Peto kolo
Šesto kolo
Sedmo kolo
Svečano zatvaranje
27.04.2012 u 13,00
27.04.2012 u 13,20
27.04.2012 u 19,30
28.04.2012 u 9,00
28.04.2012 u 16,00
29.04.2012 u 9,00
29.04.2012 u 16,00
30.04.2012 u 9,00
30.04.2012 u 14,00
Član 5.
Prvenstvo se igra po Švicarskom sistemu od 7 kola. Tempo igre je 90 minuta po igraču uz dodatak
od po 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog, a primjenjivat će se Pravila igre FIDE.
Prvenstvo će se rejtingovati kod FIDE. Parovi se određuju kompjuterski po programu SwissManager. Odgađanja partija nema. Kašnjenje na partiju – ukoliko odsutni igrači ne dođu po isteku
30 minuta od početka kola gube partiju kontumacijom.
Član 6.
Sudije Prvenstva su:
Mirza Miralem – internacionalni sudija FIDE iz Sarajeva, glavni sudija,
Hamza Mujić – državni sudija iz Tuzle, zamjenik glavnog sudije.
Član 7.
Turnirski odbor sačinjavaju:
1. Emin Kemura, predsjednik
2. Midhat Mahmutbegovic, član
3. Enver Muratovic, član
i rezerve
1. Dino Durakovic, član
2. Halid Bajramovic, član
U slučaju spora u pojedinim partijama, igrač ima pravo žalbe na odluku glavnog sudije turnira.
Žalba se, putem glavnog sudije, predaje Turnirskom odboru najkasnije 15 minuta po završetku kola.
Žalba se taksira sa 30,00 KM. Turnirski odbor je dužan po žalbi odlučiti do početka narednog kola,
a uplaćenu taksu vratiti igraču ili ostaviti u fond Organizatora takmičenja. Odluka Turnirskog
odbora je konačna i izvršna.
Član 8.
Nagradni fond iznosi 3.750,00 KM i raspoređen je kako slijedi:
- Redovne seniori:
I–
800,00 KM,
II –
600,00 KM,
III –
400,00 KM,
IV300,00 KM,
V200,00 KM,
VI100,00 KM,
VII 50,00 KM.
I–
II –
III –
Redovne seniorke:
300,00 KM,
200,00 KM,
100,00 KM.
Za igrače ELO rejtinga do 2300:
I–
300,00 KM,
II –
200,00 KM,
III –
100,00 KM,
IV50,00 KM,
V50,00 KM,
VI50,00 KM.
Nagrade nisu kumulativne. Igrači sa ELO rejtingom do 2300 dobijaju povoljniju nagradu, a ako su
iste redovnu.
Pobjedniku Prvenstva u obje konkurencije pripada i pehar u trajno vlasništvo.
-
Član 9.
U slučaju diobe mjesta (igrači sa istim brojem poena), poredak se utvrđuje a u tom slučaju i
novčane nagrade se dijele prema dodatnim kriterijima, kako slijedi:
a) Središnji Buholtz koeficijent
b) Buholtz koeficijent
c) Međusobni susret
d) Zbir progresivnih rezultata
e) Veći broj pobjeda
f) Žrijeb
Član 10.
Pušenje u turnirskoj sali je zabranjeno kao i upotreba mobilnih telefona.
Član 11.
Za tumačenje Pravilnika kao i pojedinosti koje nisu predviđene turnirskim pravilnikom, nadležan je
Organizator turnira i glavni sudija takmičenja i postupaće se u skladu sa Pravilnicima i propisima
FIDE, ŠU BiH i ŠS FBiH.
Nastupom u prvom kolu, igrači su saglasni sa odredbama ovog Pravilnika.
Neum, 27.04.2012. godine
GLAVNI SUDIJA
Mirza Miralem
VI otvoreno seniorsko prvenstvo ŠS FBiH
LISTA UČESNIKA
br.
Ime i prezime
1
GM Kurajica Bojan
2
IM Stojanovic Dalibor
3
GM Dizdarevic Emir
4
Kadric Denis
5
FM Trkulja Goran
6
Sutkovic Damir
7 WIM Boric Elena
8
FM Bosnjak Damir
9
Kojic Tigran
10 FM Terzic Safet
11
Mrndjic Muamer
12
Bucan Eldin
13
Obuca Bajro
14
Salihovic Amar
15
Hadzovic Amir
16
Jefic Srdjan
17
Bajramovic Halid
18
Hajdarevic Samir
19
Ilic Slavisa
20
Soko Miroslav
21
Arnaut Armin
22
Omanovic Vahidin
23
Zlobec Srdjan
24
Bajric Samir
25
Korjenic Esref
26
Ruznic Ramiz
27
Hutinovic Halim
28
Tucakovic Mario
29
Sabic Muris
30
Colpa Husein
31
Ramic Mirnes
32
Lepenica Sinan
33
Delic Jasmin
34
Hadziselimovic Bernardina
35
Hadziselimovic Maja
36
Boric Masa
37
Bunjo Adnan
38
Rasevic Srdjan
IRtg
2560
2471
2462
2407
2402
2354
2314
2298
2288
2265
2226
2183
2178
2176
2175
2135
2134
2131
2118
2114
2096
2096
2085
2048
2042
2042
2035
2031
2012
1948
1942
1892
1851
1844
1693
1667
0
0
FED
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
BIH
1 KOLO
Pl. Sbr.
Ime
1
20
Soko Miroslav
2
2 IM Stojanovic Dalibor
3
22
Omanovic Vahidin
4
4
Kadric Denis
5
25
Bajric Samir
6
6
Sutkovic Damir
7
26
Ruznic Ramiz
8
8 FM Bosnjak Damir
9
28
Tucakovic Mario
10
10 FM Terzic Safet
11
30
Colpa Husein
12
12
Bucan Eldin
13
32
Lepenica Sinan
14
14
Salihovic Amar
15
34
Hadziselimovic Bernardina
16
16
Jefic Srdjan
17
36
Boric Masa
18
18
Hajdarevic Samir
19
38
Rasevic Srdjan
Bod Rez.
0
0 - 1
0
1 - 0
0
0 - 1
0
1 - 0
0
0 - 1
0
1 - 0
0
0 - 1
0
1 - 0
0
0 - 1
0
1 - 0
0
0 - 1
0
0 - 1
0
0 - 1
0
½ - ½
0
0 - 1
0
1 - 0
0
0 - 1
0
1 - 0
0
1 - 0
Bod
Ime
0
GM Kurajica Bojan
0
Arnaut Armin
0
GM Dizdarevic Emir
0
Zlobec Srdjan
0
FM Trkulja Goran
0
Korjenic Esref
0
WIM Boric Elena
0
Hutinovic Halim
0
Kojic Tigran
0
Sabic Muris
0
Mrndjic Muamer
0
Ramic Mirnes
0
Obuca Bajro
0
Delic Jasmin
0
Hadzovic Amir
0
Hadziselimovic Maja
0
Bajramovic Halid
0
Bunjo Adnan
0
Ilic Slavisa
Sbr.
1
21
3
23
5
24
7
27
9
29
11
31
13
33
15
35
17
37
19
2 KOLO
Pl. Sbr.
Ime
1
1 GM Kurajica Bojan
2
11
Mrndjic Muamer
3
3 GM Dizdarevic Emir
4
15
Hadzovic Amir
5
5 FM Trkulja Goran
6
17
Bajramovic Halid
7
7 WIM Boric Elena
8
31
Ramic Mirnes
9
9
Kojic Tigran
10
12
Bucan Eldin
11
33
Delic Jasmin
12
19
Ilic Slavisa
13
21
Arnaut Armin
14
29
Sabic Muris
15
23
Zlobec Srdjan
16
35
Hadziselimovic Maja
17
24
Korjenic Esref
18
37
Bunjo Adnan
19
27
Hutinovic Halim
Bod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
½
0
0
0
0
0
0
0
0
Rez.
½ - ½
0 - 1
1 - 0
0 - 1
0 - 1
0 - 1
1 - 0
1 - 0
½ - ½
0 - 1
0 - 1
½ - ½
0 - 1
1 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 0
1 - 0
½ - ½
Bod
Ime
1
FM Terzic Safet
1
IM Stojanovic Dalibor
1
Obuca Bajro
1
Kadric Denis
1
Jefic Srdjan
1
Sutkovic Damir
1
Hajdarevic Samir
1
FM Bosnjak Damir
1
Rasevic Srdjan
½
Salihovic Amar
0
Soko Miroslav
0
Tucakovic Mario
0
Colpa Husein
0
Omanovic Vahidin
0
Lepenica Sinan
0
Bajric Samir
0
Hadziselimovic Bernardina
0
Ruznic Ramiz
0
Boric Masa
Sbr.
10
2
13
4
16
6
18
8
38
14
20
28
30
22
32
25
34
26
36
3 KOLO
Pl. Sbr.
Ime
1
2 IM Stojanovic Dalibor
2
6
Sutkovic Damir
3
4
Kadric Denis
4
16
Jefic Srdjan
5
14
Salihovic Amar
6
10 FM Terzic Safet
7
20
Soko Miroslav
8
8 FM Bosnjak Damir
9
25
Bajric Samir
10
13
Obuca Bajro
11
30
Colpa Husein
12
37
Bunjo Adnan
13
18
Hajdarevic Samir
14
36
Boric Masa
15
28
Tucakovic Mario
16
22
Omanovic Vahidin
17
32
Lepenica Sinan
18
34
Hadziselimovic Bernardina
19
26
Ruznic Ramiz
Bod Rez. Bod
Ime
2
1 - 0
2 WIM Boric Elena
2
½ - ½
2 GM Dizdarevic Emir
2
½ - ½
2
Ramic Mirnes
2
0 - 1 1½ GM Kurajica Bojan
1½ 0 - 1 1½
Kojic Tigran
1½ 0 - 1 1½
Rasevic Srdjan
1
0 - 1
1
FM Trkulja Goran
1
1 - 0
1
Zlobec Srdjan
1
0 - 1
1
Mrndjic Muamer
1
1 - 0
1
Korjenic Esref
1
0 - 1
1
Hadzovic Amir
1
0 - 1
1
Bajramovic Halid
1
1 - 0
1
Sabic Muris
½
0 - 1
½
Ilic Slavisa
½
0 - 1
½
Delic Jasmin
0
½ - ½ ½
Hutinovic Halim
0
0 - 1
0
Bucan Eldin
0
1 - 0
0
Arnaut Armin
0
1 - 0
0
Hadziselimovic Maja
Sbr.
7
3
31
1
9
38
5
23
11
24
15
17
29
19
33
27
12
21
35
4 KOLO
Pl. Sbr.
Ime
1
3 GM Dizdarevic Emir
2
1 GM Kurajica Bojan
3
38
Rasevic Srdjan
4
31
Ramic Mirnes
5
5 FM Trkulja Goran
6
7 WIM Boric Elena
7
15
Hadzovic Amir
8
11
Mrndjic Muamer
9
17
Bajramovic Halid
10
33
Delic Jasmin
11
19
Ilic Slavisa
12
27
Hutinovic Halim
13
29
Sabic Muris
14
23
Zlobec Srdjan
15
24
Korjenic Esref
16
34
Hadziselimovic Bernardina
17
28
Tucakovic Mario
18
21
Arnaut Armin
19
35
Hadziselimovic Maja
Bod
2½
2½
2½
2½
2
2
2
2
2
1½
1½
1
1
1
1
1
½
0
0
Rez. Bod
Ime
1 - 0
3
IM Stojanovic Dalibor
½ - ½ 2½
Kojic Tigran
0 - 1 2½
Kadric Denis
0 - 1 2½
Sutkovic Damir
1 - 0
2
Obuca Bajro
½ - ½
2
Jefic Srdjan
½ - ½
2
FM Bosnjak Damir
1 - 0
2
Hajdarevic Samir
1 - 0 1½
Salihovic Amar
½ - ½ 1½ FM Terzic Safet
0 - 1
1
Bajric Samir
0 - 1
1
Bucan Eldin
0 - 1
1
Soko Miroslav
1 - 0
1
Colpa Husein
1 - 0
1
Bunjo Adnan
0 - 1
1
Ruznic Ramiz
1 - 0
½
Omanovic Vahidin
1 - 0
½
Boric Masa
0 - 1
0
Lepenica Sinan
Sbr.
2
9
4
6
13
16
8
18
14
10
25
12
20
30
37
26
22
36
32
5 KOLO
Pl. Sbr.
Ime
1
4
Kadric Denis
2
6
Sutkovic Damir
3
2 IM Stojanovic Dalibor
4
9
Kojic Tigran
5
7 WIM Boric Elena
6
8 FM Bosnjak Damir
7
16
Jefic Srdjan
8
10 FM Terzic Safet
9
12
Bucan Eldin
10
13
Obuca Bajro
11
18
Hajdarevic Samir
12
20
Soko Miroslav
13
26
Ruznic Ramiz
14
14
Salihovic Amar
15
32
Lepenica Sinan
16
30
Colpa Husein
17
37
Bunjo Adnan
18
36
Boric Masa
19
22
Omanovic Vahidin
6 KOLO
Bod
3½
3½
3
3
2½
2½
2½
2
2
2
2
2
2
1½
1
1
1
½
½
Rez.
½ - ½
0 - 1
1 - 0
0 - 1
½ - ½
½ - ½
1 - 0
1 - 0
½ - ½
1 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 0
½ - ½
0 - 1
0 - 1
0 - 1
½ - ½
½ - ½
Bod
Ime
3½ GM Dizdarevic Emir
3
FM Trkulja Goran
3
GM Kurajica Bojan
3
Bajramovic Halid
3
Mrndjic Muamer
2½
Rasevic Srdjan
2½
Hadzovic Amir
2½
Ramic Mirnes
2
Zlobec Srdjan
2
Bajric Samir
2
Delic Jasmin
2
Korjenic Esref
1½
Ilic Slavisa
1½
Tucakovic Mario
1
Arnaut Armin
1
Hutinovic Halim
1
Sabic Muris
1
Hadziselimovic Bernardina
0
Hadziselimovic Maja
Pl. Sbr.
Ime
1
5 FM Trkulja Goran
2
17
Bajramovic Halid
3
3 GM Dizdarevic Emir
4
11
Mrndjic Muamer
5
1 GM Kurajica Bojan
6
38
Rasevic Srdjan
7
13
Obuca Bajro
8
9
Kojic Tigran
9
24
Korjenic Esref
10
15
Hadzovic Amir
11
23
Zlobec Srdjan
12
29
Sabic Muris
13
27
Hutinovic Halim
14
21
Arnaut Armin
15
25
Bajric Samir
16
19
Ilic Slavisa
17
32
Lepenica Sinan
18
36
Boric Masa
19
35
Hadziselimovic Maja
Bod
4
4
4
3½
3
3
3
3
3
2½
2½
2
2
2
2
1½
1
1
½
Rez.
½ - ½
0 - 1
1 - 0
½ - ½
1 - 0
½ - ½
0 - 1
1 - 0
1 - 0
½ - ½
½ - ½
1 - 0
0 - 1
1 - 0
0 - 1
1 - 0
½ - ½
0 - 1
0 - 1
Bod
Ime
4
IM Stojanovic Dalibor
4
Kadric Denis
3½
Jefic Srdjan
3½
Sutkovic Damir
3
Hajdarevic Samir
3
WIM Boric Elena
3
FM Bosnjak Damir
3
Ruznic Ramiz
3
FM Terzic Safet
2½
Bucan Eldin
2½
Ramic Mirnes
2
Salihovic Amar
2
Soko Miroslav
2
Tucakovic Mario
2
Delic Jasmin
1½
Hadziselimovic Bernardina
1
Omanovic Vahidin
1
Colpa Husein
1
Bunjo Adnan
Sbr.
3
5
1
17
11
38
15
31
23
25
33
24
19
28
21
27
29
34
35
Sbr.
2
4
16
6
18
7
8
26
10
12
31
14
20
28
33
34
22
30
37
7 KOLO
Pl. Sbr.
Ime
1
5 FM Trkulja Goran
2
4
Kadric Denis
3
11
Mrndjic Muamer
4
6
Sutkovic Damir
5
8 FM Bosnjak Damir
6
7 WIM Boric Elena
7
16
Jefic Srdjan
8
10 FM Terzic Safet
9
12
Bucan Eldin
10
26
Ruznic Ramiz
11
33
Delic Jasmin
12
18
Hajdarevic Samir
13
31
Ramic Mirnes
14
14
Salihovic Amar
15
28
Tucakovic Mario
16
37
Bunjo Adnan
17
30
Colpa Husein
18
34
Hadziselimovic Bernardina
19
35
Hadziselimovic Maja
Bod
4½
5
4
4
4
3½
3½
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1½
½
Rez.
½ - ½
½ - ½
0 - 1
0 - 1
0 - 1
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
½ - ½
1 - 0
½ - ½
1 - 0
½ - ½
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
½ - ½
Bod
Ime
5
GM Dizdarevic Emir
4½ IM Stojanovic Dalibor
4
GM Kurajica Bojan
4
Kojic Tigran
4
Bajramovic Halid
4
Korjenic Esref
3½
Rasevic Srdjan
3
Arnaut Armin
3
Sabic Muris
3
Obuca Bajro
3
Hadzovic Amir
3
Zlobec Srdjan
3
Soko Miroslav
2½
Ilic Slavisa
2
Bajric Samir
2
Hutinovic Halim
1½
Omanovic Vahidin
1½
Lepenica Sinan
1
Boric Masa
Sbr.
3
2
1
9
17
24
38
21
29
13
15
23
20
19
25
27
22
32
36
Download

II - Šahovski savez Federacije Bosne i Hercegovine