Ранг листа кандидата за пописиваче за претест, по насељима,
за општину: 70947 – Пожаревац
Укупан број унетих пријава: 291
Редни
број
Име, име једног родитеља, презиме
Место: 732877 - Батовац
1 ЉИЉАНА, ДОБРИЦА, САВИЋ
Редни
број
пријаве
Укупан број бодова
21019
9
2 ДРАГАНА, ДОБРИЦА, САВИЋ
21045
8
3 ДЕЈАН, ЗЛАТКО, БОГДАНОВИЋ
17651
6
4 СУЗАНА, ГОРАН, БОГДАНОВИЋ
19606
5
5 ТАЊА, РАДИША, САВИЋ
Место: 732885 - Берање
1 ГОРДАНА, ЖИВИСЛАВ, МИЛОЈЕВИЋ
19544
5
21680
11
2 ТОМИСЛАВ, ЖИВОЈИН, СТЕВИЋ
5362
4
3 МЛАДЕН, ДРАГАН, СТЕВАНОВИЋ
18199
3
18223
3
23304
9
5667
7
5586
6
6466
8
18554
6
23469
5
6621
5
6195
3
18528
10
9591
8
9516
7
4 ЈОВАН, ЖИВОРАД, ТОМИЋ
Место: 732923 - Бубушинац
1 ДАНИЈЕЛА, РАДИША, СТАНКОВИЋ
23724
3
6933
9
2 БОЈАН, ЉУБИША, ДИНИЋ
7115
7
3 СЛАВОЉУБ, ЖИВОРАД, МАРКОВИЋ
4 МАРКО, СЛАЂАН, СТЕВИЋ
Место: 732893 - Брадарац
1 ВЕСНА, ДОБРИЦА, РИСТИЋ
2 ВИОЛЕТА, МИЛОМИР, СТОЈАДИНОВИЋ
3 МИЛОМИР, ЖИВОРАД, ЈЕСИЋ
Место: 732907 - Братинац
1 БОЖИДАР, ДУШАН, МАРКОВИЋ
2 МАРИНА, СЛАВИША, ИВАНОВИЋ
3 СЛАВИЦА, ЖИВКО, АНЂЕЛИЋ
4 УРОШ, ЈОВИЦА, ИНИЋ
5 ИВАН, ГОРАН, ДРАГИЋ
Место: 732915 - Брежане
1 ВЕРИЦА, ДУШАН, ЈОВАНОВИЋ
2 СНЕЖАНА, СИНИША, МИЛОШЕВИЋ
3 ДЕЈАН, СЛОБОДАН, ДИНИЋ
6864
7
4 БИЉАНА, ЈОВИЦА, ПАВЛОВИЋ
6992
6
5 ЗОРАН, РАДИША, ПАВЛОВИЋ
7054
5
6 МЛАДЕН, ДЕЈАН, СТАНКОВИЋ
7205
5
23339
3
10511
9
2 МАРТИНА, МИОДРАГ, МАРКОВИЋ
10588
7
3 ИВКОВИЋ, МАЛИША, ДЕЈАН
18135
7
7 АЛЕКСАНДРА, СРЂАН, ПЕРИЋ
Место: 732931 - Драговац
1 ЈЕЛЕНА, РАДЕ, МИЛОВАНОВИЋ
4 ЈЕЛЕНА, МИРОСЛАВ, НИКОЛИЋ
10853
7
5 НОВИЦА, ЉУБИША, КОСТИЋ
10648
6
6 НЕНАД, МИРОСЛАВ, НИКОЛИЋ
10752
6
7 АЛЕКСАНДАР, СРЕТЕН, ДЕСИВОЈЕВИЋ
10464
5
8 ТАМАРА, ПРЕДРАГ, КОСТИЋ
Место: 732940 - Дрмно
1 АНА, ДРАГАН, ЈОВАНОВ
10545
5
5515
5
2 ДЕЈАН, СЛАВОЉУБ, СТОЈАДИНОВИЋ
Место: 732958 - Дубравица
1 БРАТИСЛАВА, ЗОРАН, НИКОЛИЋ
5481
4
21560
10
2 САША, МИЛУТИН, НИКОЛИЋ
21532
8
3 БОЈАН, СЛАВИША, ПЕТРОВИЋ
19750
8
4 ЛАНА, БРАНКО, РАДЕНКОВИЋ
18581
8
5 МАЛИНА, РАДИША, БЛАГОЈЕВИЋ
13397
8
6 НАДА, МИЛЕ, РАДЕНКОВИЋ
17580
5
7 АНА, БРАНКО, РАДЕНКОВИЋ
17633
3
8 НИКОЛА, ДРАГОМИР, НЕГИЋ
Место: 732966 - Живица
1 БРАНИСЛАВА, БРАНКО, ШУШЊАР
19770
2
10255
10
22316
7
2 АНА, СЛАЂАН, НИКОЛАЈЕВИЋ
3 ВОЈКАН, НОВИЦА, СТЕПИЋ
22989
5
4 ЈУГОСЛАВ, ЖИВОСЛАВ, ПЕРИЋ
9731
4
5 НЕНАД, ВЕЛИША, СТЕВАНОВИЋ
17529
3
6 МИЛИЦА, БОЖИДАР, ЈЕРКОВИЋ
10306
3
7 МЛАДЕН, СИНИША, ИЛИЋ
22744
3
9667
3
5435
8
8 МАРКО, СЛАЂАНА, СПАСИЋ
Место: 732974 - Касидол
1 КАТАРИНА, ТОМИСЛАВ, МАРЈАНОВИЋ
2ДРАГАН, МИОДРАГ, ЛАЗИЋ
Место: 733008 - Кличевац
1 МИЛЕНА, ПРВОСЛАВ, ДАКИЋ
2 ЈАСМИНА, ДРАГОСЛАВА, ВАСИЉЕВИЋ
3 САНЕЛА, ДРАГАН, ЖИВОЈИНОВИЋ
Место: 733024 - Лучица
1 ЈЕЛЕНА, СЛАВИША, ПЕТРОВИЋ
5392
5
9217
10
9369
8
9309
7
8061
7
2 МИЛИЦА, ДОБРИЦА, СТОЈКОВИЋ
8632
7
3 МИЛАН, ДРАГИША, НОВАКОВИЋ
8814
7
4 ВЛАДА, ЧЕДОМИР, ВЕЉКОВИЋ
7944
7
5 МАРИОНЕТА, СОЊА, МИЛЕНКОВИЋ
4952
6
6 МЛАДЕН, НОВИЦА, ЈОВАНОВИЋ
8912
5
7 СЛАВОЉУБ, ДОБРИВОЈЕ, ТОМИЋ
8230
5
23406
3
8556
3
8 БРАНКО, ЉУБИША, МИТИЋ
9 МАРКО, ДРАГАН, ЂОРЂЕВИЋ
Место: 733083 - Пожаревац
1 ЉУДМИЛА, РАДМИЛО, СТАНКОВИЋ
24005
17
МИЛЕНА, ДОБРИВОЈЕ, ЗАФИРОВИЋ
2
СТОЈАНОВИЋ
23828
17
3 МИРОСЛАВ, БОРИВОЈЕ, НЕШИЋ
23972
17
4 НЕНАД, МИРОСЛАВ, СТОЈИМИРОВИЋ
23937
17
5 АЛЕКСАНДАР, ДУШАН, СТОЈАНОВИЋ
23856
17
6 НЕНАД, МИРОСЛАВ, СТАНОЈЕВИЋ
23791
15
7 МИЛОРАД, ЂОРЂЕ, ЛЕРО
23899
15
8 ВЕЉКО, ОБРАД, НИКОЛИЋ
17351
15
9 МИРЈАНА, ЗЛАТКО, САРАТЛИЋ
22877
12
10 КАТАРИНА, МИЛАН, МИРЧЕТИЋ
22195
12
11 ЈЕЛЕНА, МИЛОШ, ВУКОТИЋ
21730
12
12 МИЛИЦА, СУЗАНА, МИЛАДИНОВИЋ
10404
12
13 АЛЕКСАНДАР, ТОМИСЛАВ, МАНЧИЋ
22966
12
14 ВЕСНА, БОШКО, РИСТИЋ
19795
12
15 СНЕЖАНА, СТОЈАН, СТАЈКОВИЋ
22682
11
16 СНЕЖАНА, РАДОМИР, МИЛОСАВЉЕВИЋ
17299
11
17 АЛЕКСАНДРА, БРАНИСЛАВ, МАРКОВИЋ
12439
11
18 МИЛОВАН, ДУШАН, ЂОРЂЕВИЋ
22659
11
19 ДАНИЈЕЛ, ЉУБИСАВ, ГРУЈИЋ
22818
11
20 СВЕТЛАНА, ЗОРИЦА, СТАНКОВИЋ
22571
11
21 ИВАН, АЛЕКСАНДАР, ДАЊЕЦ
24127
10
22 САЊА, СЛАВИША, ОГЊАНОВИЋ
21244
10
23 ДРАГОЉУБ, АЛЕКСА, ЈОВАНОВИЋ
22393
10
24 ДАЛИБОР, НЕДЕЉКО, ДУЈИЋ
22048
10
5937
10
26 НАДИЦА, ГОРАН, СЕКУЛИЋ
12566
10
27 МАЈА, МИЛОСАВ, СМИЉКОВИЋ
22891
10
28 ТАЊА, БОЖИДАР, АДАМОВИЋ
5008
10
29 МАРИЦА, БОРИСЛАВ, ЛАЗАРЕВИЋ
22462
10
30 ЉУБИША, МИОДРАГ, РАДОЈКОВИЋ
18497
10
31 ИВАН, МИЛЕ, ЉУБЕНОВИЋ
13308
10
32 ДРАГАНА, ДУШАН, УЗЕЛАЦ
11372
10
33 ЈЕЛЕНА, СЛАВОЉУБ, ЂУКИЋ
13006
10
34 ВЕСНА, БРАНИСЛАВ, ЈОТИЋ
11679
10
35 ТАЊА, МИРОСЛАВ, ЖИВАДИНОВИЋ
21377
9
36 СРЂАН, РАТКО, СТЕФАНОВИЋ
22750
9
37 МИЉАН, РАДОВАН, СТОЈАНОВИЋ
20887
9
38 ТАЊА, МИЛАН, ВРЗИЋ ЛОМОВИЋ
19318
9
39 ДАНИЛО, НЕГОСЛАВ, РАДОСАВЉЕВИЋ
18311
9
40 НЕБОЈША, СИМА, ПЕТКОВИЋ
21975
9
41 МАЈА, ТОМИСЛАВ, ЂУРИЋ
21619
9
42 МАРКО, ВЛАДАН, ЈОВАНОВИЋ
17886
9
43 КАРМЕЛА, МИХАЈЛО, ЂУКАНОВИЋ
12496
9
44 ДЕЈАН, ЗОРАН, ЖИВОТИЋ
17292
9
45 МАРИЈА, МИРОСЛАВ, ШТИРБАНОВИЋ
23621
9
46 ИВАНА, СЛАВИША, МИЛОЈЕВИЋ
21458
9
47 ВУЧЕТИЋ, СТЕВАН, МИЛЕНА
23384
9
48 АЛЕКСАНДАР, МИЛОВАН, СИМОНОВИЋ
18029
9
49 ЈОВАНА, СВЕТИСЛАВ, ЂУРЂЕВИЋ
23005
9
50 МАЈА, ГОРАН, ЈАНКОВИЋ
18167
9
51 МИЛАН, НОВИЦА, СТАНКОВИЋ
23146
9
52 ИВИЦА, СЛОБОДАН, ЦВЕТКОВИЋ
23014
9
53 СЛОБОДАН, РАДИША, ЖИВОЈИНОВИЋ
22259
9
25 ВЕСНА, МИЛОМИР, ИВИЋ
54 ЗВЕЗДАНА, МИРОСЛАВ, ЈОВАНОВИЋ
21882
9
55 ИВАНА, СЛАВИША, ПАУНОВИЋ
17692
9
56 ДУБРАВКА, ЗОРАН, ПОПОВИЋ
21167
8
57 ВЛАДАНКА, ЈОВАН, ЈОВАНОВИЋ
12241
8
58 ДРАГАНА, ДУШАН, РАПАЈИЋ
23063
8
59 МИЛУТИН, МИЛИЈА, МРДАК
20910
8
60 МИОДРАГ, МИЛОШ, КОВАЧЕВИЋ
23267
8
61 ВЕСНА, МИОДРАГ, СИМИЋ
19479
8
62 НАТАША, ДАНКО, ДИМИТРИЈЕВИЋ
23296
8
63 МИЛОШ, ИЛИЈА, ТРУЈАНОВИЋ
18609
8
64 ЗОРАН, БОЖИДАР, ФИЛИПОВИЋ
22489
8
65 ДРАГАНА, РАДОМИР, АНДРЕЈИЋ
19210
8
66 ВЕСНА, СЛОБОДАН, ДИМИТРИЈЕВИЋ
23329
8
67 ДРАГАНА, БОРИСЛАВ, ЈЕВРЕМЕВИЋ
21834
8
68 МИЛОШ, НЕБОЈША, ВАСИЉЕВИЋ
22935
8
69 МАРИНА, МИЛАН, МИТИЋ
17858
8
70 МАРИЈА, ЈАСМИНА, СТЕФАНОВИЋ
22949
8
71 САША, БРАНКА, МАШИЋ
19639
8
72 ИГОР, НЕБОЈША, ЂОКИЋ
24054
8
73 ЗОРИЦА, СВЕТОМИР, СТАНОЈЕВИЋ
23269
8
74 ЉИЉАНА, ЉУБОМИР, СТАРЧЕВИЋ
21577
8
75 ЈАДРАНКА, ЗЛАТИБОР, ИЛИЋ
19408
8
76 ДИЈАНА, ДЕЈАН, ЂОКИЋ
22346
8
77 ЗОРИЦА, БУДИМИР, САКОВИЋ
21805
8
78 МИЛОШ, ЗОРАН, МАТИЈЕВИЋ
22633
8
79 ГОРДАНА, ГРАДИМИР, ВАСИЋ
24199
8
80 СНЕЖАНА, СИМА, СТОКИЋ
22592
8
81 СЛАВИША, СЛОБОДАН, УНГУРЈАНОВИЋ
17993
8
82 АЛЕКСАНДАР, НЕГОВАН, СТАНОЈЕВИЋ
23775
8
83 ВЛАДИМИР, СЛАВОЉУБ, СТАНКОВИЋ
24099
8
84 НЕНАД, РАДОМИР, ШОЈАНОВИЋ
7676
8
85 ЕМИНА, ЖАРКО, ГРОЗДИЋ
18255
8
86 СУЗАНА, ДРАГОМИР, СПАСОВИЋ
12852
8
87 КАТАРИНА, ЗОРАН, КРСТИЋ
22980
8
88 МИЛЕНА, СНЕЖАНА, ЂОРИЋ
23074
7
89 БОЈАН, РАДЕН, НИКОЛИЋ
17370
7
90 КНЕХИЊЕ, БОРИСЛАВ, СТЕФАНОВИЋ
23119
7
91 ДРАГАН, ДРАГИША, ЈОВАНОВИЋ
23032
7
92 АЛЕКСАНДАР, ДУШКО, МИШКОВИЋ
13131
7
93 СЛАЂАНА, ВЛАДИМИР, СТОЈКОВИЋ
22513
7
94 ДРАГАНА, СЛАВИША, ПЕРИЋ
19872
7
95 ТАЊА, АЛЕКСА, ПАЈОВИЋ
19519
7
96 ДЕЈАН, МИОДРАГА, СТОЈИЋЕВИЋ
21703
7
97 ЉИЉАНА, СТАНИСЛАВ, СТАНИМИРОВИЋ
20983
7
98 АЛЕКСАНДРА, МАКСИЋ, МИЛУТИН
17956
7
99 ИЛИЈА, НАТАША, ПАВЛОВИЋ
23885
7
100 ДЕЈАН, МОМЧИЛО, ПЕТРОВИЋ
21189
7
101 СТЕФАН, МИЛАНЧЕ, ЈОВАНОВИЋ
22132
7
102 МИЛКА, МИЛАН, ДУГАНЂИЈА
22011
7
103 ЈАДРАНКА, СЛОБОДАНКА, КАЉЕВИЋ
19393
7
104 ДРАГАНА, ЖИВОСЛАВ, ГОЛУБОВИЋ
22535
7
105 МИЛЕНА, МИОДРАГ, МИЛАДИНОВИЋ
12307
7
106 МАЈА, БОЖИДАР, СЕЛИМИРОВИЋ
23354
7
107 ДАНИЈЕЛА, БОЖИДАР, ЈОЦИЋ
23932
7
108 ЕВИЦА, ДРАГИША, СТОКИЋ
22834
7
109 АЛЕКСАНДРА, БРАНИСЛАВ, УЗЕЛАЦ
11422
7
110 МАРИЈА, МИРЈАНА, ПРИБАКОВИЋ
7269
7
111 ДРАГАН, ЖИВОЈИН, НИКОЛИЋ
22153
7
112 ДИМИТРИЈЕВИЋ, НЕБОЈША, ДАНКО
22771
7
113 БРАНИСЛАВ, ДРАГАН, ЋОСИЋ
21079
6
114 ЈЕРИНА, ЉИЉАНА, МИЛОСАВЉЕВ
24027
6
115 ДРАГАН, АХШАН, СТАНКОВИЋ
18473
6
116 ДАНИЈЕЛА, ТЕМЕЛКО, АНАСТАСОВ
21143
6
117 ИВАН, МИЛАН, ИЛИЋ
19709
6
118 САША, ПЕТАР, УСТЕНКО
21265
6
5063
6
120 АНА, ЗЛАТИБОР, СТАНОЈЕВИЋ
23983
6
121 ДАНИЈЕЛА, ВЕСНЕ, ТУФЕГЏИЋ
23458
6
122 ИВАН, СИНИША, РАДОЈКОВИЋ
22077
6
123 ИВАН, ЗОРАН, МИХАЈЛОВИЋ
23957
6
124 БУДИМИР, ПАВЛЕ, МИЛОРАДОВИЋ
17312
6
125 АЛЕКСАНДРА, СЛАВИША, ВЕЉКОВИЋ
21411
6
126 СРЂАН, РАДОМИР, МИТИЋ
21116
6
127 СМИЉКОВИЋ, МИЛОСАВ, МИЛЕНА
22851
6
128 АНА, МИЛИВОЈЕ, ДЕДИЋ
17613
6
129 АНДРИЈАНА, МИЛИЦА, ПЕТРОВИЋ
24077
5
130 ГОРДАНА, СВЕТОЗАР, ЈОВАНОВИЋ
12908
5
131 НЕМАЊА, МИЉКО, КНЕЖЕВИЋ
11476
5
132 МИРКО, ЖИВАДИН, ЈОВИЋ
19357
5
133 ЛИДИЈА, СПАСОЈЕ, РИСТАНОВИЋ
21213
5
134 НИКОЛА, ДАРКО, САЛИХОВИЋ
23101
5
135 ДРАГИЦА, ЉУБИША, СТОЈАДИНОВИЋ
12788
5
136 ДРАГАН, ВЕЛИМИР, МИТРОВИЋ
19278
5
137 ЖЕЉКО, МИЛИВОЈЕ, ГОЛУБОВИЋ
22570
5
138 ДРАГАН, ПРАВДОЉУБ, ЈОВИЋ
17555
5
139 АНА, САВА, ЈЕФТИЋ
21762
5
140 РАДОСЛАВ, КОНСТАНТИН, НИКОЛИЋ
23137
5
141 БОЈАН, ЗДРАВКО, ДЕВЕТАК
12947
5
142 БИЉАНА, МИРОСЛАВ, МАРКОВИЋ
19433
5
143 СНЕЖАНА, ПРВОСЛАВ, РАДОВАНОВИЋ
19725
5
144 РАДМИЛА, МИХАЈЛО, ДИМИЋ
7382
5
145 ИВАН, МИОМИР, ХАЏИ-ЦЕНИЋ
17338
5
146 ЖИВОЈИН, СЛОБОДАН, ЋУЛУМ
22717
5
147 ДРАГОСЛАВКА, ЦВЕТКО, МИШИЋ
18058
5
5989
5
21942
5
119 ВИОЛЕТА, ИЛИЈА, НИКОЛИЋ
148 МАРИЈА, ЗОРАН, ЂОРЂЕВИЋ
149 ЈЕЛЕНА, ВЛАДИМИР, КОСАНОВИЋ
150 ВЛАДАНА, НИКОЛА, МАРЈАНОВИЋ
22286
5
151 ВЕРИЦА, ЈОВАН, СИМОНОВИЋ
12728
5
152 ВЕСНА, ЈОВАН, ОПАЛИЋ
17671
5
153 ГОРДАНА, ЗЛАТАН, ВАСИЋ
13255
5
154 ИВАНА, ГОЈКО, МИЛИВОЈЕВИЋ
12136
5
155 МИЛОВАНОВИЋ, ПЕТАР, ЗОРАН
23700
5
156 ЖИКА, ВЛАСТИМИРА, МИЛОЈКОВИЋ
17464
5
157 ЕНА, ЛЕЛА, РАКИЋ
23036
5
158 СРЂАН, ДУШАН, МАРЈАНОВИЋ
22227
5
159 НАТАША, ДРАГОМИР, ПРЕНЧЕСКА
23832
5
160 ЛЕОНОРА, ДРАГАН, НЕШИЋ
23486
5
161 ДОБРИСАВ, ОБРЕН, КАЉЕВИЋ
19373
5
162 МИОДРАГ, ЉУБИСАВА, СТИЈИЋЕВИЋ
20958
5
163 НАТАША, ПРЕДРАГ, ЈОВАНОВИЋ
22706
5
164 КРИСТИНА, НЕБОЈША, МАРКОВИЋ
17412
5
165 НАТАЛИЈА, СВЕТЛАНА, МИТРОВИЋ
18088
5
166 ЕМИНА, РАДОСЛАВ, РАДОВАНОВИЋ
11906
5
167 ВАЛЕНТИНА, ВОЈИМИР, БРАНКОВИЋ
22549
5
168 ДУШАН, ЗОРАН, СТОКИЋ
22486
5
169 ПРЕДРАГ, МИОМИР, ХАЏИ-ЦЕНИЋ
22909
5
170 МИРЈАНА, БРАНКО, ЂУКАНОВИЋ
12369
5
171 ГОРДАНА, ПЕТАР, СТАНОЈЕВИЋ
19232
5
172 ДРАГАН, МИРОСЛАВ, СТОЈАДИНОВИЋ
12665
5
173 НЕБОЈША, ЈОВАН, МАРКОВИЋ
23800
5
174 ДРАГАНА, ДРАГАН, КРСТЕВСКИ
19662
5
175 ЉИЉАНА, ПРЕДРАГ, ЖИВКОВИЋ СТОЈАНОВИЋ
23858
4
176 МАРИНА, МИОДРАГ, ЈОВАНОВИЋ
23748
4
177 САША, МИОДРАГ, ТУФЕГЏИЋ
23427
4
178 СТЕВАН, ДРАГАН, МИЛЕТИЋ
17327
4
179 СУЗАНА, СЛОБОДАН, РАДОВАНОВИЋ
17496
4
180 ГОРДАНА, НИКОДИЈА, ДИМИТРИЈЕВИЋ
18439
4
181 ЈАСНА, БЛАГОЈЕ, ВЕЉКОВИЋ
21911
4
182 ИВАНА, ПЕТАР, МИХАЈЛОВИЋ
23655
4
183 СЛАЂАНА, СЛОБОДАН, МАРИНКОВИЋ
22627
4
184 БИСЕРКА, АЛЕКСАНДАР, ВУКОМАНОВИЋ
21506
4
185 ЈОВАН, ДРАГАН, ЈОВАНОВИЋ
12180
3
186 ЂОРЂЕ, ЈОВИЦА, ЂОРЂЕВИЋ
24151
3
187 НЕМАЊА, ДРАГАН, СОВИЉ
6811
3
188 МИРЈАНА, ДРАГОЈЕ, ЈОВИЋ
21178
3
189 ЉУБИША, ЧЕДОМИР, ЖИВКОВИЋ
23374
3
190 МИЛОРАД, ПРЕДРАГ, ОБРАДОВИЋ
13486
3
191 МИЛОШ, МИОДРАГ, МИЛАДИНОВИЋ
17920
3
192 АЛЕКСАНДРА, ЕМИЛ, ВОЈИСЛАВЉЕВИЋ
13349
3
193 ИГОР, БРАНИСЛАВ, СТЈЕПОВИЋ
19623
3
194 МИЛОШ, НИКОЛА, ЈАНКОВИЋ
24223
3
195 СТЕФАН, ЖИКА, МИЛОЈКОВИЋ
17435
3
196 ДРАГАНА, ВЛАСТИМИР, ГРОЗДАНОВИЋ
22681
3
197 МАРИНА, РАДОСЛАВ, РАДОВАНОВИЋ
11764
3
198 БОБАН, МИРКО, ПАВЛОВИЋ
13059
3
199 НЕНАД, НЕБОЈША, СИМИЋ
19453
3
200 САНДРА, ЉУБИША, ЈОВАНОВИЋ
18409
3
201 ЉИЉАНА, МИЛКА, ШУЋУРОВИЋ
19338
2
202 САША, СЛОБОДАН, МИЛОСАВЉЕВИЋ
19259
2
203 РАЈИЋ, ЉУБИСАВА, ЖИВОРАД
17321
2
21488
2
204 ДРАГИША, СЛАВОЉУБ, ПАВЛОВИЋ
Место: 733091 - Пољана
1 МАРИЈА, ЈОВИЦА, ЖИВКОВИЋ
8968
9
2 ВЛАДИМИР, ЖИВОТА, ИВИЋ
4880
9
3 ВЕСНА, ПРЕДРАГ, СТЕФАНОВИЋ
8705
7
4 МАЈА, ЗЛАТАН, СТЕФАНОВИЋ
8757
5
5 САША, ГОРАН, ДУШАНОВИЋ
10949
5
11016
3
22797
7
22595
7
9029
7
22430
7
6 СТЕФАН, ЕРОЛ, ЂУРИЋ
Место: 733105 - Пругово
1 ТАЊА, НОВИЦА, АНТИЋ
2 АНА, САША, СТАНКОВИЋ
3 ЖИВОРАД, МИОДРАГ, РАДИВОЈЕВИЋ
4 САША, ДРАГОСЛАВ, МАРЈАНОВИЋ
5 ЗЛАТИЦА, СЛАВИША, РАДОВАНОВИЋ
6 ЗЛАТАН, ДРАГИША, ПЕТРОВИЋ
Место: 733113 - Речица
1 ВЕСНА, РАДИША, ИГЊАТОВИЋ
2 ИВАНА, ДРАГАНА, ЦВИЈОВИЋ
Место: 733130 - Трњане
1 ДЕЈАН, СЛАВИША, СТОЈИЋЕВИЋ
2 ИВАНА, СЛОБОДАН, СТОКИЧ
3 МАРИЈА, ВЛАДАН, СТОКИЋ
Место: 733148 - Ћириковац
1 СЛАЂАНА, ИЛИЈА, ШЕОВИЋ
2 ЗЛАТИЦА, ДРАГОСЛАВ, МИЉКОВИЋ
7808
5
10901
4
11319
8
9441
5
6758
9
6277
7
23499
5
5324
11
5170
5
Download

Ранг листа кандидата за пописиваче за претест, по насељима