Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2014
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJČICE 2014/2015
- PRIMLJENI KANDIDATI (meñu prvih 177. sa liste) Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
UBR
Prezime i ime
00042
00010
00199
00279
00239
00056
00255
00178
00048
00026
00136
00227
00219
00208
00020
00057
00104
00273
00166
00187
00244
00087
00181
00152
00077
00002
00098
00203
00194
00270
00031
00261
00150
00198
00269
00130
00084
00275
00140
00168
00065
00200
00192
00146
00005
00062
00013
00256
00142
00109
00063
00188
STEPANOV MAJA
DELIĆ ADRIJANA
VOJINOVIĆ SANJA
PEPIĆ SELENA
TRIPKOVIĆ EMANUELA
ðONLIĆ JOVANA
SAVIĆ MARIJA
VASILJEVIĆ SUNČICA
JANKOVIĆ MILANA
BALJICKI SVETLANA
OŠTI ANAMARIJA
ĆULIBRK MILICA
CVETIĆ TAMARA
ŠORMAZ SUZANA
OSTOJIĆ LJILJANA
STANKOVIĆ ANASTASIJA
PINĆIR ANDREA
ČERNAK RENATA
JOVANOVIĆ SOFIJA
STOJANOVIĆ VERICA
BABIN ZORANA
IMREK RASTISLAVA
RADANOVIĆ IVANA
SPASIĆ ALEKSANDRA
STAMENKOVIĆ SLAðANA
BOŠKOVIĆ HELENA
MIŠIĆ MILANA
MALIVOJEVIĆ MILICA
PEROVIĆ GORDANA
BOJIĆ RUŽICA
IVANOVIĆ DRAGANA
GAJČIN JASMINA
SIMOVIĆ BOJANA
DEKIĆ ISIDORA
MILOŠEVIĆ ALEKSANDRA
STOIAVLJEVIĆ ZORANA
KOSANOVIĆ GORANA
ILIĆ MILICA
TUTEK MARIJA
TOMAŠEVIĆ JELENA
BUILA TATJANA
MILOŠEVIĆ JELENA
RADULOVIĆ RADA
KOLOŠNJAJI VALENTINA
POPIN MILUNKA
RAMIĆ MILICA
RANISAVLJEVIĆ KATARINA
MANDAČ MONIKA
MEðEŠI MAJA
GRMUŠA NIKOLINA
KRAJČIL ROJANA
STOJANOVIĆ MILENA
Ukupno
Bodova
48.00
48.00
47.00
47.00
46.67
46.00
46.00
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
44.00
44.00
44.00
44.00
43.20
43.16
43.02
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
42.88
42.81
42.74
42.60
42.32
42.30
42.23
42.16
42.09
Strana:
1
/ 4
Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2014
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJČICE 2014/2015
- PRIMLJENI KANDIDATI (meñu prvih 177. sa liste) Rang
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
UBR
Prezime i ime
00284
00028
00276
00093
00243
00102
00185
00069
00113
00173
00131
00196
00011
00163
00162
00145
00182
00068
00051
00156
00133
00091
00283
00258
00210
00033
00134
00158
00167
00237
00123
00045
00206
00278
00211
00191
00153
00267
00170
00126
00241
00089
00117
00006
00040
00161
00252
00281
00212
00201
00160
00220
ŠEVIĆ SANJA
ŽIHLAVSKI TATJANA
ČORDAŠ NATAŠA
HOLASEK JELENA
SIMEUNOVIĆ IVANA
SAKAČ NASTASJA
MARJANOVIĆ JOVANA
ĆULUM DAJANA
GOLUBOVIĆ GALA
RUDEŽ ANASTASIJA
ČOVS JELENA
STOJANOVIĆ JELENA
BJELIĆ OLIVERA
MRðA MARIJA
MRðA JELENA
NAð ADRIANA
VUKADINOVIĆ TAMARA
ŠKRBIĆ BOJANA
RADIVOJKOV LARA
VUJAKOVIĆ BOJANA
BAROŠ RADA
MITROVIĆ JELENA
ZLATANOVIĆ BRANISLAVA
MILETIĆ BILJANA
DAVIDOVIĆ NAðA
ŠOVŠ NATAŠA
JAJIĆ DANIJELA
JOKA MARIJA
RADONIĆ ALEKSANDRA
RAŠETA VERA
GAJDOŠ TATJANA
KUĆENIČ DANIELA
KNEŽEVIĆ ITANA
SIMONOVIĆ LENKA
KEREZOVIĆ NEVENA
ŽIVKOVIĆ SARA
VRHOVAC KATARINA
MILOVANOVIĆ MAJA
SREMAC BRANKA
STANKOV TIJANA
ŠUŠAK NIKOLINA
JOKIĆ DUŠANKA
KOSTADINOVIĆ KRISTINA
NOVAK KRISTINA
PIVNIČKI JELENA
SIMOVIĆ JOVANA
ANUŠIĆ ANJA
MEDIĆ MILICA
MAJKIĆ MILICA
ŠURLAN JELENA
REGELJAC RAJKA
ŠUŠAK DRAGANA
Ukupno
Bodova
42.09
42.02
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
41.95
41.95
41.92
41.81
41.81
41.81
41.74
41.74
41.71
41.71
41.71
41.69
41.67
41.67
41.67
41.60
41.60
41.41
41.39
41.37
41.25
41.25
41.25
41.16
41.13
41.11
41.09
41.00
41.00
41.00
40.97
40.97
40.97
Strana:
2
/ 4
Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2014
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJČICE 2014/2015
- PRIMLJENI KANDIDATI (meñu prvih 177. sa liste) Rang
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
UBR
Prezime i ime
00164
00232
00129
00103
00037
00248
00001
00078
00249
00095
00235
00004
00144
00100
00111
00022
00147
00007
00061
00041
00230
00260
00286
00263
00154
00238
00008
00079
00176
00009
00038
00148
00127
00128
00221
00060
00116
00016
00099
00121
00088
00029
00197
00027
00015
00107
00222
00169
00265
00214
00114
00202
SUČEVIĆ TEODORA
TRUSINA KATARINA
GRUJIN ISIDORA
KENJALO TAJANA
SMILJANIĆ BILJANA
KOSANOVIĆ TAMARA
BARAN ŽORŽINA
LAĆARAK NATAŠA
VULETIĆ KOVILJKA
MILOŠEVIĆ STANISLAVA
PROLE DRAGANA
GAVRIĆ MARIJANA
ANDRIĆ NAðA
RAKIĆ ALEKSANDRA
VUČINIĆ MINJA
LUČIĆ JOVANA
BILAĆ TATJANA
KERMECI TEODORA
BRNJA TAMARA
MILIVOJEV LJILJANA
BOGOJEVAC JOVANA
STOJKOVIĆ ANðELA
ŠKORIĆ JOVANA
ŠAROŠKOVIĆ NIKOLINA
MIHAJLOV JOVANA
VOJINOVIĆ JOVANA
VUJANIĆ MILICA
STANKOVIĆ VIKTORIJA
GAGOVIĆ MIRA
RAJČEVIĆ DANIJELA
BOJANIĆ DANKA
STOILJKOVIĆ ZORANA
SIMOVSKI MILICA
HROMIŠ ANDREJA
BABIĆ ANðELA
CEKIĆ MIRJANA
DRAGIČEVIĆ VIŠNJA
KEŽIĆ MILICA
BABIN DAJANA
VAHULA JARMILA
VALENĆIK TANJA
BUNDALO MILICA
OBRIĆ VANJA
ŠIJAKOVIĆ MILICA
ANTIĆ JELENA
SAKAČ JELENA
VRANAC ALEKSANDRA
DUBAČKIĆ MARIJA
VINKOVIĆ KRISTINA
ADAMOVIĆ MILICA
TIR MARTA
ZEC TAMARA
Ukupno
Bodova
40.97
40.97
40.87
40.85
40.83
40.81
40.80
40.78
40.71
40.71
40.71
40.69
40.69
40.69
40.65
40.50
40.41
40.33
40.25
40.25
40.13
40.13
40.06
40.06
40.03
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.99
39.97
Strana:
3
/ 4
Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2014
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJČICE 2014/2015
- PRIMLJENI KANDIDATI (meñu prvih 177. sa liste) Rang
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
UBR
Prezime i ime
00225
00183
00032
00138
00254
00231
00055
00110
00174
00213
00067
00240
00023
00124
00215
00245
00207
00044
00224
00139
00268
MANDIĆ BOSILJKA
PAVLOVIĆ BILJANA
VRABČENJAK DANIELA
STOJŠIĆ TIJANA
DEJANOVIĆ DEJANA
POPIN MELANIJA
VERBASI VALENTINA
GRMUŠA ŽELJANA
ŠEVIN MARIJA
MILOŠEVIĆ TAMARA
KUKUČKA SABINA
KAJTEZ MARIJA
PERAĆ SANJA
PANDUROV NIKOLINA
BORENOVIĆ MARIJA
KALAJDŽIJA JOVANA
SPASIĆ JOVANA
VELIĆ MARIJA
RAGAČ EMEŠE
BAUER TIJANA
STOJILJKOVIĆ NEVENA
Ukupno
Bodova
39.79
39.79
39.75
39.74
39.72
39.71
39.71
39.71
39.71
39.67
39.65
39.56
39.53
39.50
39.50
39.50
39.49
39.44
39.41
39.37
39.27
Zaključno sa rednim brojem: 177.
Strana:
Prosečno:
4
/ 4
Download

Rang lista – devojčice PRIMLJENE