Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2013
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJCICE 2013/2014
- PRIMLJENI KANDIDATI (meñu prvih 185. sa liste) Rang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
UBR
Prezime i ime
JMBG
00172
00208
00124
00133
00060
00153
00051
00264
00110
00190
00233
00260
00097
00109
00090
00036
00221
00093
00028
00080
00111
00102
00245
00171
00041
00244
00113
00008
00267
00266
00179
00211
00162
00183
00166
00154
00143
00063
00246
00120
00131
00234
00087
00191
00067
00082
00099
00010
00177
00007
00169
00031
PERIĆ SELENA
ĆULIBRK MILICA
GAJČIN JASMINA
KUĆENIČ VALENTINA
JANKOVIĆ MILANA
DELIĆ ADRIJANA
STEPANOV MAJA
SLUJEPČEVIĆ RUŽICA
PAROŠKI VUKICA
MIHALJEVIĆ ALEKSANDRA
MILORADOV ZORICA
RADMANOVIĆ ILIJANA
OŠTI ANAMARIJA
HOLASEK JELENA
HOLASEK SLAðANA
GAJDOŠ TATJANA
KEREZOVIĆ NEVENA
ŠORMAZ SUZANA
KOSANOVIĆ GORANA
KRIŽOV TATIANA
PINĆIR TATIJANA
SAVANOVIĆ JOVANA
KNEŽEVIĆ BOJANA
PAROŠKI BRANISLAVA
TOMAŠEVIĆ JELENA
STOISAVLJEVIĆ ZORANA
DEJANOVIĆ MARIJA
IVANOVIĆ DRAGANA
KOSTADINOVIĆ KRISTINA
ĆULIBRK SNEŽANA
VOJINOVIĆ TANJA
SIMEUNOVIĆ IVANA
ILIĆ MILICA
PETROVIĆ IVANA
STOŠIĆ JELENA
BJELIĆ OLIVERA
STOJANOVIĆ VERICA
BOJIĆ RUŽICA
PANIĆ NATAŠA
TUTEK MARIJA
IMREK RASTISLAVA
ČORDAŠ NATAŠA
POPIN MILUNKA
MILOŠEVIĆ R. ALEKSANDRA
BARAN ŽORŽINA
JOVANOVIĆ SOFIJA
SIMOVIĆ JOVANA
PEROVIĆ GORDANA
SREMAC BRANKA
OSTOJIĆ LJILJANA
CVETIĆ TAMARA
MIHAJLOV JOVANA
Strana:
0711996805011
2504997805092
0607997815132
1104995805026
1803997805061
2102996835256
1405996835328
1803995855290
1701995805016
1411995825388
1608995805113
2009995815103
2609996895094
1801996855216
1409997855166
2812998835307
0409995805206
0309996815154
0806996715161
0404997805090
2312995805099
2707997805066
1605995805041
2206995805019
0507996715164
1507997835272
1310995805173
0301996885011
2305997815133
1910995805014
2301995805054
0208996855236
2101997805044
0202995815151
2006995815120
3108996835215
0104996805018
0505997885028
2608995805052
2109997805002
1012996805044
1709996835300
2401996805028
0304996805114
2807998835222
0804996795030
1804997805009
1309996835469
0408996895008
2201997835266
3012996855251
1309996855265
1
/ 4
Ukupno
Bodova
53.00
51.00
51.00
47.00
46.16
46.00
46.00
46.00
46.00
46.00
46.00
45.44
45.00
45.00
44.11
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
43.78
43.71
43.34
43.27
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
42.71
42.62
42.60
42.58
42.25
42.16
42.16
42.16
42.16
42.16
42.11
Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2013
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJCICE 2013/2014
- PRIMLJENI KANDIDATI (meñu prvih 185. sa liste) Rang
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
UBR
Prezime i ime
00098
00047
00086
00091
00032
00033
00247
00159
00241
00150
00138
00095
00173
00215
00014
00206
00002
00003
00228
00253
00134
00130
00004
00223
00053
00066
00044
00214
00103
00232
00025
00040
00193
00096
00268
00210
00218
00147
00144
00142
00005
00106
00261
00084
00011
00073
00163
00012
00222
00165
00107
00184
SIMOVIĆ BOJANA
MANDAČ MONIKA
TRBOVIĆ KATARINA
ČOVS JELENA
MRðA MARIJA
MRðA JELENA
SABO MILJANA
DEAK TAMARA
MILOŠEVIĆ JELENA
RADULOVIĆ RADA
RUDEŽ ANASTASIJA
DAVIDOVIĆ TATJANA
MIJIN SNEŽANA
SIMONOVIĆ LENKA
NAð ADRIANA
STOJANOVIĆ JELENA
BOŠKOVIĆ HELENA
BOŠKOVIĆ TAMARA
MILADIĆ SUZANA
TUBIĆ ZORANA
KUĆENIČ DANIELA
KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA
BAROŠ RADA
TRKULJA JOVANA
ĆULUM DAJANA
ČERNAK RENATA
DURGALA IVETA
PAVLICA BRANKA
MALENIČIN SANJA
BOGDANOVI J. TAODORA
ŽIHLAVSKI TATJANA
GAVRIĆ MARIJANA
PAUNOVIĆ ANNA
DAVIDOVIĆ NAðA
STOJILKOVIĆ JELENA
ČELEBIĆ MILICA
ZLATANOVIĆ BRANISLAVA
VRHOVAC KATARINA
STOJANOVIĆ MILENA
MALIVOJEVIĆ MILICA
MILOVANOVIĆ MAJA
GAJIĆ JOVANA
DEKIĆ ISIDORA
KNEŽEVIĆ LANA
JAJIĆ DANIJELA
HAJRIZI BILJANA
SIMIĆ MILANA
RAGAČ EMEŠE
SPASOJEVIĆ MILADINKA
STOJANOVIĆ IRINA
VRABČENJAK DANIELA
MILETIĆ BILJANA
JMBG
0712996805018
1305997805010
0512995815134
2205996835152
1304997715031
1304997715023
2310995805118
1002995805126
1603996715035
0612996805013
0706997715039
0308995805191
1812995855230
2304997805018
2907997815311
2006997815063
2008997805060
0203995805055
0301995805057
2102995805019
0704997805027
1505996805156
0602996805034
2403996805098
2904996105044
1502996835242
1902995805070
1203995805008
3005995805084
0210995855318
0305997805068
1302996845109
2509995805186
1902997805116
2608995815112
2702995825157
2012996805064
1306997895148
2509997805078
1012997805048
1306996805099
2203997805041
3101998766011
0309995805147
1705996835143
1201995835300
0307995815220
0107997805118
1410994128636
2307997805076
1808997805020
2811996805072
Strana:
2
/ 4
Ukupno
Bodova
42.09
42.02
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
41.95
41.81
41.75
41.69
41.60
41.44
41.41
41.39
41.39
41.39
41.34
41.25
41.20
41.20
41.16
41.16
41.13
41.11
41.11
41.11
41.11
41.11
41.03
41.00
41.00
40.97
40.95
40.92
40.81
40.75
40.71
40.69
40.69
Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2013
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJCICE 2013/2014
- PRIMLJENI KANDIDATI (meñu prvih 185. sa liste) Rang
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
UBR
Prezime i ime
00192
00180
00200
00006
00226
00254
00188
00230
00132
00026
00139
00092
00242
00077
00164
00152
00020
00178
00024
00021
00052
00255
00115
00075
00100
00145
00118
00126
00058
00141
00018
00136
00013
00037
00137
00181
00127
00220
00078
00128
00209
00198
00227
00016
00062
00049
00068
00079
00185
00219
00030
00057
MILOŠEVIĆ TAMARA
VOJINOVIĆ SANJA
CRVENKOVIĆ IVANA
PIVNIČKI JELENA
ŠEVIN MARIJA
GRMUŠA ŽELJANA
MILOŠEVIĆ STANISLAVA
VASILJEVIĆ SUNČICA
KENJALO TAJANA
VUJAKOVIĆ BOJANA
KEKEZOVIĆ DRAGANA
KNEŽEVIĆ ITANA
PINĆIR LAURA
KOLOŠNJAJI VALENTINA
JANJIĆ NEVENA
TIR MARTA
PLAVŠIĆ NATALIJA
BIBIĆ RAKOČEVIĆ MILICA
SMILJANIĆ BILJANA
BRNJA TAMARA
MIŠKOVIĆ JELENA
ŠVEDIĆ JELENA
KILINGER SANJA
GRUJIN ISIDORA
BABIN ZORANA
ðONLIĆ JOVANA
STAMENKOVIĆ SLAðANA
FORAI ADRIANA
RAMIĆ MILICA
ŽIHLAVSKI ŽELKA
SPASIĆ S. JOVANA
RADONIĆ ALEKSANDRA
RADOVANOVIĆ BILJANA
STANKOVIĆ ANASTASIJA
REGELJAC RAJKA
RADIVOJKOV LARA
MATIĆ MIRJANA
TRIPKOVIĆ EMANUELA
ŠUŠAK DRAGANA
AUGUSTINOV MIHAELA
JOKA MARIJA
BOGOJEVAC JOVANA
ANUŠIĆ ANJA
GOGIĆ LJUBICA
RANISAVLJEVIĆ KATARINA
MITROVIĆ JELENA
ŽIVKOVIĆ SARA
SAVIĆ MARIJA
SIVČEVIĆ TAMARA
MAJKIĆ MILICA
SPASIĆ ALEKSANDRA
TRUSINA KATARINA
JMBG
0607996835237
2210998805017
1701997855266
1005997805092
1012997815116
2206997835225
2501997835332
1509996778618
1802996805037
2802996805073
2907997805146
0601997835151
1510995815070
2107996835177
1002995805169
1502997805037
1807995715044
0102995255038
1301996815149
1212996805027
2104998895135
2507998835288
0404998805043
2210998845140
1907998825252
2007998895059
2604998805112
1209998805066
2505998805041
1012998805025
0309998815003
0706998805155
1209998805082
1804998805002
0905998805115
1504998805017
0207998188893
0107998865270
0606998805061
2304998805003
0104999775024
0801998835324
2306998805065
0202999835238
2810998885018
1204998805102
2003998805097
1505998895209
0804998855103
0508996805046
1409998805189
1003999805054
Strana:
3
/ 4
Ukupno
Bodova
40.67
40.62
40.60
40.55
40.55
40.55
40.55
40.53
40.50
40.48
40.41
40.41
40.34
40.32
40.27
40.25
40.25
40.20
40.20
40.11
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.93
Dom ucenika srednjih skola BRANKOVO KOLO
E. Visariona 3
21000 Novi Sad
17.07.2013
RANG LISTA KANDIDATA
DEVOJCICE 2013/2014
- PRIMLJENI KANDIDATI (meñu prvih 185. sa liste) Rang
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
UBR
Prezime i ime
00174
00156
00094
00140
00114
00029
00149
00065
00043
00117
00148
00189
00017
00027
00213
00160
00151
00108
00263
00155
00001
00158
00248
00112
00187
00167
00204
00262
00083
ANDRIĆ NAðA
NOVAK KRISTINA
RADIN MILICA
STANKOVIĆ MILKA
BLAŽEVIĆ SANJA
STAMENKOVIĆ ZORANA
STOJKOVIĆ ADRIJANA
ŠURLAN JELENA
VULETIĆ KOVILJKA
POPIN MELANIJA
KOVAČEVIĆ SUZANA
ŠAROŠKOVIĆ NIKOLINA
RAKIĆ ALEKSANDRA
LUČIĆ JOVANA
SIVČEVIĆ DRAGANA
KERMECI TEODORA
MARJANOVIĆ MIRJANA
ŠOVŠ NATAŠA
BOŽIĆ TAMARA
CRNJAK STOJANKA
KOVACEV ISIDORA
KAJTEZ MARIJA
ŠEVIĆ SANJA
PINĆIR ANDREA
MILOŠEVIĆ M. ALEKSANDRA
STOJILJKOVIĆ ANðELA
ZDRAVKOVIĆ ANðELA
MARKOVIĆ TIJANA
RAŠETA VERA
Ukupno
Bodova
JMBG
0202997805188
1507998835241
1107998815110
0211995805023
0508998345077
3012998815036
0209997835162
1508998805098
2310998805062
0611998805014
0403998835213
1206996895174
0403997305164
2109997795015
2311995805084
3108997835200
0306996805044
3006998805049
0311996255013
2611995835149
0806995805035
0402996805043
1505998805048
2608997805033
0909995835264
1802998715108
0603995715062
0205998835195
2007998715204
Zaključno sa rednim brojem: 185.
Strana:
39.92
39.86
39.79
39.78
39.72
39.72
39.71
39.65
39.65
39.58
39.58
39.50
39.50
39.50
39.50
39.50
39.50
39.44
39.41
39.35
39.34
39.31
39.30
39.22
39.17
39.09
39.06
39.02
39.02
Prosečno:
4
/ 4
Download

ActiveReports Document