Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem
pondělí 25.11.2013, úterý 26.11.2013 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany
HealthCare Institute, www.hc-institute.org
Hlavní témata odborné konference:
1.den
Strategie ve zdravotnictví - vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi
v nadcházejícím roce.
o Finance r. 2014 – pojišťovny a nemocnice
o Změny v legislativě, posilování práv pacienta a dopady na řízení nemocnic
2.den
Nejlepší manažerské zkušenosti ředitelů nemocnic a jejich vliv na:
o ekonomické řízení nemocnice
o zvyšování bezpečnosti
o zvyšování kvality zdravotní péče v nemocnicích
Termín a místo konání odborné konference:
pondělí 25.11.2013 (14:30 – 20:00)
úterý 26.11.2013 (10:00 – 12:00)
Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany
Moderuje p. Daniel Takáč
HealthCare Institute, www.hc-institute.org
Pondělí 25.11.
13:30 – 14:30
Prezence účastníků odborné konference, občerstvení
14:30 – 16:00
Zahájení konference:
MUDr. Přemysl Sobotka - místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
MUDr. Jiří Běhounek - předseda Komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR, místopředseda správní rady VZP ČR,
hejtman Kraje Vysočina
Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
Ing. Marcel Forai, MPH - předseda představenstva a generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Slovenské
republiky
Ing. Martin Kultan – předseda představenstva a generální ředitel zdravotní pojišťovny DÔVERA, a.s., Slovenská
republika
MUDr. Vladimír Pavelka - ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - rektor Univerzity Karlovy
p. Stuart Schaag - obchodní rada ambasády USA
p. Heidrun Irschik-Hadjieff - CPO Head Česká republika, Country President pro Novartis s.r.o.
p. Daniel Vavřina – předseda HealthCare Institute o.s.
1. diskusní blok
Finance rok 2014 – pojišťovny a nemocnice:
- Změna strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic
- Úhradová vyhláška 2014
- Kompetence zdravotních pojišťoven: dostupnost místní a časová
MUDr. Jiří Běhounek - předseda Komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR, místopředseda správní rady VZP ČR,
hejtman Kraje Vysočina
Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
Ing. Marcel Forai, MPH - předseda představenstva a generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Slovenské
republiky
Ing. Martin Kultan - předseda představenstva a generální ředitel zdravotní pojišťovny DÔVERA, a.s., Slovenská
republika
MUDr. Pavel Frňka, DMS - předseda zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, ředitel pro
strategii České průmyslové zdravotní pojišťovny České republiky
Ing. Michal Čarvaš - předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., člen představenstva Jihočeské nemocnice,
a.s.
MUDr. Filip Horák, MBA - předseda představenstva a generální ředitel skupiny AGEL, a.s.
16:10 – 16:30
Přestávka, coffee break
16:30 – 17:30
2. diskusní blok
Aktuální legislativa ve zdravotnictví
- Bilance – přínos pro pacienty, poskytovatele a plátce
- Aktuální problémy – co se podařilo a nepodařilo?
- Ústavní soud a jeho nálezy v oblasti „nadstandardu“
- Občanský zákoník po nabytí účinnosti 1. ledna 2014 a jeho dopady do oblasti zdravotnictví
Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA - místopředseda Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - senátor, místopředseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
Parlamentu České republiky, člen senátní Komise pro sdělovací prostředky
Mgr. Martin Plíšek - náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
HealthCare Institute, www.hc-institute.org
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - rektor Univerzity Karlovy
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová - přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. - místopředseda Platformy zdravotních pojištěnců České republiky, o.s.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. - emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Fakultní nemocnice Motol v Praze
17:30 – 19:10
Prezentace odborníků ve zdravotnictví
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. - přednosta Kardiocentra, Institut klinické a experimentální medicíny
MUDr. Lukáš Sákra, PhD. - primář chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, téma prezentace: „Efektivní chod
centrálních operačních sálů“
Mgr. Petr Lajžner - ředitel divize medicinálních plynů ve společnosti MZ Liberec, s.r.o.
Ing. Martin Zubek - Business Development Manager, InterSystems B.V., téma prezentace: „Inovace v řízení zdrojů
informací“
MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel Fakultní nemocnice Brno
Mgr. Ján Tomášik – generální ředitel mediworx software solutions, a.s., Slovenská republika, téma prezentace:
„Nemocniční systém nové generace“.
MUDr. Pavel Kubů - manažer pro zdravotnictví ve střední a východní Evropě, Intel Corporation
Bc. Vladimír Přikryl - generální ředitel CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., téma prezentace: „Nejlepším
způsobem, jak vytvořit budoucnost je naplánovat ji.“
MUDr. Viktor Maňásek - primář Onkologického oddělení, Nemocnice Nový Jičín, a.s., téma prezentace: „Vliv nutriční
péče na léčebné náklady v onkologii"
MUDr. Alan Munteanu - Sales and Marketing manager, B. Braun Medical, téma prezentace: „Může dodavatel přispět k
vyšší efektivitě nemocnic?“
19:10 – 19:15
Předání ceny vítězi „Nejusměvavější nemocnice 2013“
Dr. Martin Kuncek – Managing Director, B.Braun Avitum companies Czech and Slovak Republic
19:15 – 24:00
Úterý 26.11.
9:00 – 10:00
Večeře, společná diskuse
Prezence účastníků konference
10:00 – 11:30 3. diskusní blok
Nejlepší manažerské zkušenosti ředitelů zdravotních pojišťoven a nemocnic a jejich vliv na:
- Ekonomické řízení nemocnice
- Zvyšování bezpečnosti
- Zvyšování kvality zdravotní péče v nemocnicích
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. - náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MUDr. Vladimír Pavelka - ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ing. Ladislav Friedrich, CSc. - generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví
MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA - ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, koordinátor nemocnic MS kraje
HealthCare Institute, www.hc-institute.org
MUDr. Pavel Hroboň, M.S. – partner Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
PharmDr. Michal Krejsta, MBA - výkonný ředitel ViaPharma s.r.o.
11:30 – 11:40
Prezentace výsledků finančního zdraví nemocnic
Ing. Jan Cikler – projektový manažer, CRIF - Czech Credit Bureau, a. s.
11:40 – 11:45
Předání cen vítězům „Finanční zdraví nemocnic“
Ing. Milan Káně – ředitel pro nefinanční instituce, Československá obchodní banka, a. s.
11:40 – 12:00
Vyhlášení výsledků projektu Nemocnice České republiky 2013 a předání hlavní ceny
p. Daniel Vavřina – předseda HealthCare Institute o.s.
Bc. Zdeněk Grimm – ředitel obchodu pro ČR a SR, LINET spol. s.r.o.
12:00 – 14:00
Oběd a společná diskuse
Zde je prosím pro Vás a Vaše kolegy k dispozici přihlašovací formulář: http://www.hc-institute.org/cz/o-nas/kalendarakci/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2013.html (nebo přímo na e-mailu: [email protected])
Účastnický poplatek
Vzhledem k odbornému zaměření konference je pro vrcholový management, představitele a majitele zdravotních
pojišťoven a nemocnic, představitele akademické sféry a pacientských organizací účastnický poplatek ze strany
HealthCare Institute dotován na výslednou cenu 1.990 Kč bez DPH za jednu osobu.
Zástupci organizací, které vlastní jakoukoliv Detailní hodnotící zprávu organizace HealthCare Institute za posledních 12
měsíců a koordinátoři spolupracujících nemocnic mají účastnický poplatek dotován na cenu 990 Kč bez DPH za jednu
osobu.
Standardní účastnický poplatek je 9.900 Kč bez DPH za jednu osobu.
Pro spolupracující odborné asociace komerčních společností je účastnický poplatek dotován s 50% bonusem na cenu
4.950 Kč bez DPH.
Na základě Vaší objednávky Vám bude vystaven elektronicky daňový doklad - faktura. V ceně je zahrnut přednáškový
program, networking s odborníky na jednom místě a plné občerstvení včetně konferenčních materiálů.
Storno poplatky: 30 dnů před zahájením akce činí storno poplatek 100 %, doporučujeme proto zaslat jména náhradníků.
Rezervace ubytování



Pro účastníky jsme zařídili speciální cenu za ubytování v hotelu v místě konání akce, namísto standardních
5.100 Kč konferenční cena 1.650 Kč / noc na pokoj. Platba a rezervace je individuální přímo s hotelem.
Postup rezervace: rezervaci provádí paní Iva Pokorná z rezervačního oddělení, e-mail: [email protected], tel.: +420 211 131 118. Při komunikaci prosíme sdělte název akce „Efektivní nemocnice“, aby v
hotelu věděli, ke které konferenční skupině patříte.
Odkaz na hotel (místo konání akce) a rezervace ubytování: www.cchp.cz
Počet míst v sále je velmi omezen (max. 300 osob), využijte této příležitosti se co nejdříve přihlásit.
HealthCare Institute, www.hc-institute.org
Těšíme se na brzké setkání.
S přáním hezkého dne
Daniel Vavřina, předseda
tel: +420 608 878 400
e-mail: [email protected]
HealthCare Institute, www.hc-institute.org
HealthCare Institute, www.hc-institute.org
Download

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na