čtvrtletník
č. 4 | prosinec 2013
MZ LIBEREC NA MEDICE 2013
Ve dnech 20.–23. listopadu 2013 se konal v Düsseldorfu největší evropský veletrh medicínských technologií MEDICA 2013. Společnost MZ Liberec zde patří mezi tradiční vystavovatele. Naše prezentace přilákala ke stánku stovky návštěvníků z celého světa. Letošním
největším lákadlem do výstavního stánku MZ Liberec byly rampy pro dětské pacienty.
vých pokojů s potřebou vývodů medicinálních
plynů, silnoproudé elektřiny a slaboproudých
instalací. K dispozici jsou jedno, dvou a třílůžková verze. Jejich podobu navrhl výtvarník
MgA. Kamil Bělohlávek, který ve svém běžném pracovním životě vytváří pro děti loutky
a kulisy do divadel, a tak ví, co upoutá oko
a duši dětského diváka. Naše dětská rampa
není pouze výrobek zachraňující život, ale
také objekt, který se snaží pobyt dětí v nemocnicích zpříjemnit.
Největší evropský veletrh zdravotnické technologie MEDICA 2013, se konal ve dvaceti
halách. Vystavovalo zde více než 4 600 firem
ze 66 zemí světa. Společnost MZ Liberec se
veletrhu zúčastnila letos již pojedenácté.
Netypickými exponáty a objekty, které přitahovaly oči návštěvníků k naší expozici,
byly PES a VELRYBA. Nebyly to jen zvláštní dekorace. Návštěvníci stánku MZ Liberec
tu mohli vidět v premiéře rampy pro dětské
pacienty. Jedná se o nové designové řešení
jednokanálové rampy, typu RN07-DN3. Tato
nástěnná rampa je určena do dětských lůžko-
Další novou kombinací výrobků, vystavených
na stánku společnosti, byl tandem otočného-sklopného stativu OK 07-57 a stativu s jedním pasivním ramenem typu SPR 11-1. Toto
rameno neslo na svém konci chirurgický monitor. Spojení SPR s chirurgickým monitorem
pod značkou MZ Liberec je také novým rozšířením našeho výrobkového portfolia.
Ing. Hana Blaháčková
Marketingová manažerka
Vážení obchodní přátelé,
vážení kolegové,
vážení čtenáři,
prostřednictvím našeho zpravodaje Vás
opět po třech měsících, které uplynuly
jako voda, zdravím. Rok 2013 je za námi.
V MZ Liberec máme za sebou poslední
čtvrtletí roku 2013, které bylo u nás ve znamení finiše se zakázkami, kde jsme měli
povinnost splnit je před závěrem roku.
Zúčastnili jsme se největšího veletrhu zdravotnické technologie v Evropě – MEDICA
2013 v Düsseldorfu a současně největšího
veletrhu v Ruské federaci – Zdravookhraneniye 2013 Moskva. Jako hlavní partner
jsme podpořili 8. ročník konference Efektivní nemocnice v České republice, konkrétně pak kategorii Nejlepší nemocnice
z pohledu pacientů jako finálních klientů
poskytované zdravotnické péče. Nejen
o tom Vás dále informujeme v tomto čísle
našeho zpravodaje. Rád bych Vám, vážení
klienti, poděkoval za Vaši důvěru v roce
2013. Věřím, že Vaše očekávání v oblasti
kvality našich dodávek a práce nás všech
v MZ Liberec byla naplněna. Děkuji rovněž
Vám, milí kolegové, za Vaši usilovnou celoroční práci. Věřím dále, že rok 2013 přinesl vše, co jste ve svých osobních přáních
od něj očekávali. Pokud zůstala některá
přání snad nevyslyšena, dovolte mi Vám,
milí přátelé, do nového roku popřát jménem MZ Liberec jejich splnění, společně
s pevným zdravím Vám a Vašim blízkým
a veselou myslí, a to po celý rok 2014! Mgr. Ing. Martin Hájek
Generální ředitel
a předseda představenstva
PF 2014
Technologie pro bezpečnou
a spolehlivou zdravotní péči
Šťastné proži� vánočních svátků,
mnoho životních a pracovních úspěchů
v roce 2014.
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
2
MODERNÍ NOSIČE OPERAČNÍCH
SVĚTEL, MONITORŮ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ
Nové stativy SPR, vyvíjené od roku 2007, slouží pro zavěšení světel, kamer, monitorů, mikroskopů, rentgenových clon,
dotykových obrazovek a dalšího medicinálního vybavení zdravotnických pracovišť.
V současné době máme za sebou přes 300
instalací tohoto výrobku ve více než dvaceti
zemích na čtyřech kontinentech.
Naše dodávky realizujeme pro výrobce operačních světel, kteří dodávají komplety ramen se světly po celém světě. Mezi významné partnery patří polští, němečtí a švýcarští
výrobci. Z výrobců monitorů můžeme uvést
převážně holandské firmy. Úspěšní jsme také
v dodávce stativů jako nosičů zářičů pro pediatrická pracoviště ve Švýcarsku. Dále lze
naše SPR využít pro upevnění rentgenových
clon a mikroskopů v dentálních pracovištích.
SPR 11
Společnost MZ Liberec je jediným českým
výrobcem stativů tohoto typu.
Náš stativ má udělen český patent a právě
probíhají dvě patentová řízení pro udělení
evropského a euroasijského patentu.
Od konkurenčních výrobků se odlišujeme
tím, že dokážeme přizpůsobit stativ zákazníkovi na míru, jsme pro něj k dispozici
od prvního návrhu až po finální montáž a realizaci v nemocnici. Tyto výrobky jsou využívány na různých pracovištích v nemocnicích,
v soukromých klinikách, ale i v technických
dílnách nebo v kadeřnickém průmyslu.
Proč název SPR? SPR je zkratka pro Stativ s pasivními rameny. Označení „pasivní“
znamená, že rameno je vyvažováno vahou
břemene na něm upevněného. V hliníkovém
profilu je ukryt unikátní kloubový mechanismus. Ramena jsou vyráběna z extrudovaného hliníku, jsou pevná a lehká a jejich design
je moderní.
Portfolio výrobků spojených s SPR se neustále rozvíjí a rozšiřuje. Novinkou od ledna
2014 jsou mobilní stojany s pasivními rameny a dále kompletace stativů s operačními
světly, monitory a dotykovými obrazovkami
pod značkou MZ Liberec.
Tím otvíráme možnost prodeje SPR nejen
jako nosiče, ale i jako koncového výrobku,
kompletu stativu osazeného výrobky. S našimi zahraničními partnery tak dokážeme
nemocnicím dodat široké portfolio výrobků.
Stativ s pasivními rameny je velmi lehce ovladatelný. V našem portfoliu nabízíme dvě základní produktové řady – SPR 10 a SPR 11.
Ty se liší nosností a tloušťkou ramen. Silnější
SPR 10 unese 4–28 kg, zatímco štíhlé SPR
11 se nabízí pro zatížení 0–14 kg. Stativ může
být jednoramenný až tříramenný, umístit se dá
na strop nebo na zeď. Také délku otočných
ramen umíme přizpůsobit přáním zákazníka,
standardně se vyrábějí ve třech verzích.
Sklopné rameno se nabízí s přímým nebo
svislým zakončením. Přímé zakončení využívají zákazníci v prostorech s nízkými stropy.
Vertikální zakončení je běžnější a používá
se k uchycení všech typů monitorů a světel
v místnostech, kde není třeba řešit výšku
stropu.
Rameno může být plně otočné nebo může
být otáčení omezeno dorazy pro monitory,
kamery, zářiče nebo mikroskopy.
Bc. Hana Lacmanová, DiS
Produktová manažerka
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
3
S P O L E Č N O S T M Z L I B E R E C P O D P O RU J E K VA L I T U
Z D R AVO T N Í P É Č E V N E M O C N I C Í C H
Ve dnech 25.–26. 11. 2013 proběhla v Clarion Congress Hotelu v Praze-Vysočanech konference „Efektivní nemocnice 2013 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“. Společnost MZ Liberec se již podruhé připojila k hlavním partnerům této akce.
Konferenci „Efektivní nemocnice“ pořádala
již poosmé nezisková organizace HealthCare
Institute (rozhovor s organizátorem akce přinášíme na str. 6). První část konference se věnovala tématu „Finance rok 2014 – pojišťovny
a nemocnice“. Druhým klíčovým tématem
bylo „Aktuální legislativa ve zdravotnictví.“
Během prvního diskusního dne proběhla
v režii MZ Liberec v rámci bloku „Prezentace odborníků ve zdravotnictví“ přednáška
na téma „Outsourcing činností pro systémy
medicinálních plynů – efektivní řešení pro
zdravotnická zařízení“. Tu za společnost
přednesl Mgr. Petr Lajžner, člen předsta-
venstva a ředitel zákaznické linie medicinální
plyny.
Pro společnost MZ Liberec je kvalita výrobků
a služeb klíčovým parametrem. Proto se rozhodla podpořit všechny vítěze ankety spokojenosti pacientů s českými nemocnicemi
čtyřmi dárkovými poukazy v celkové hodnotě 200 000 Kč.
Slavnostního vyhlášení vítězů soutěže a předání dárkových certifikátů se za MZ Liberec
ujal generální ředitel společnosti a předseda
představenstva Mgr. Ing. Martin Hájek. Dárkové certifikáty převzali z jeho rukou představitelé vítězných nemocnic. Za skupinu
Přednáška Mgr. Petra Lajžnera
Hospitalizovaných pacientů to byli v Kategorii Fakultní nemocnice ředitel Fakultní nemocnice v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík,
MBA, pro kategorii Nemocnice náměstek
pro právní služby a personalistiku Masarykova onkologického ústavu Mgr. Radek Policar.
Za skupinu Ambulantních pacientů ceny
převzali v kategorii Fakultní nemocnice ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,
za kategorii Nemocnice náměstek pro právní
služby a personalistiku Masarykova onkologického ústavu Mgr. Radek Policar.
Ing. Hana Blaháčková
Marketingová manažerka
Mgr. Ing. Martin Hájek (vlevo) předává dárkový certifikát
prof. MUDr. Romanu Prymulovi, CSc., Ph.D.
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
4
MZ LIBEREC ČLENEM DELEGACE LIBERECKÉHO
KRAJE DO ORENBURGU
Konkrétní obchodní kontrakty přivezla z třídenní návštěvy (6.–9. 10. 2013) družební Orenburgské oblasti na jihu Ruska patnáctičlenná
delegace Libereckého kraje vedená hejtmanem Martinem Půtou, která se uskutečnila na pozvání gubernátora oblasti Jurije Alexandroviče Berga.
Vedle politické reprezentace kraje a starostů
se cesty zúčastnili zástupci pěti podnikatelských subjektů – společnost MZ Liberec v delegaci zastupovala obchodní ředitelka a členka představenstva Ing. Věra Simonianová.
Členové delegace se zúčastnili pracovního
setkání podnikatelů v sídle Obchodně-průmyslové komory. Zástupkyně MZ Liberec
Ing. Věra Simonianová zde jednala o možnostech spolupráce ve zdravotnictví. Navštívila v této souvislosti Polytechnický institut
– laboratoře pro výzkum umělé bio-kůže,
kde se objevila možnost podílet se na výstavbě výrobního závodu a nově stavěného
Perinatálního centra Orenburgské oblasti.
„Setkala jsme se také s oficiálním zástupcem
MZ Liberec v Orenburgské oblasti. Bylo to
první osobní setkání po tříleté ,elektronické‘ spolupráci,“ poznamenala s úsměvem
Ing. Věra Simonianová. „Při prohlídce instalace našich výrobků v Perinatálním centru
jsme projednali i novou objednávku,“ dodala
Simonianová.
Hlavním účelem návštěvy bylo pomoci zprostředkovat další kontakty pro podnikatele a firmy z Libereckého kraje. Obdobný cíl
vyjádřila i ruská strana, která projevila zájem
především o spolupráci v oblasti projektů pro
zlepšení dopravní infrastruktury, technologií
pro zpracování potravin, úpravy pitné vody
nebo vybavení nemocnic.
Návštěva delegace Libereckého kraje byla
úspěšná jak z pohledu podnikatelských subjektů, tak i podle politických představitelů Libereckého kraje. „Považuji naši krátkou misi
za úspěšnou, podnikatelská část delegace
dosáhla podle mého názoru velmi zajímavých
konkrétních dohod, navázala nové obchodní
kontrakty a našla další možnosti pro navázá-
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta s gubernátorem Jurijem Alexandrovičem Bergem
ní či pokračování spolupráce, kam budeme
chtít v nastávajícím období zaměřit pozornost,“ hodnotil pracovní cestu Martin Půta.
Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje
(zkráceno)
OK07-28 v Perinatálním centru v Orenburgu
Zástupkyně MZ Liberec Věra Simonianová mezi členy delegace Libereckého kraje
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
5
MZ LIBEREC NA VÝSTAVĚ
ZDRAVOOKHRANENIYE 2013 V MOSKVĚ
Ve druhém prosincovém týdnu, ve dnech 9.–13. 12. se konal v Moskvě již 23. ročník mezinárodního veletrhu Zdravookhraneniye,
jako hlavní událost Ruského týdne zdravotní péče (the Russian Health Care Week). Společnost MZ Liberec se tohoto mezinárodního
veletrhu zúčastnila již podeváté.
Mezinárodní veletrh Zdravookhraneniye je
společně s výstavou MEDICA v Düsseldorfu největší výstavní akcí v Evropě, která se
věnuje problematice zdravotnictví a zdravotnických technologií.
Novinky, které MZ Liberec ve svém stánku
vystavila, byly velké a střední operační světlo na dvouramenném nosiči SPR 10-2. Tato
světla jsou novinkou na trhu, jejich řešení je
unikátní.
Obsahují nejnovější LED technologii diod,
jejich hlavy jsou vyrobeny z jednoho kusu hliníku, světla jsou lehká a tenká. Světla mohou
být velice lehce udržována v provozu přímo
na operačním sále, a to rychlou a jednoduchou výměnou diod. Životnost diod je vyšší
než běžný standard. Lze je také jednoduše
vyměnit za LED novější generace v budoucnu.
Obě světla mají velice nízký odběr energie
(do 50W), ovládat se dají přímo nebo externím ovladačem na zdi. Do obou světel může
být integrována kamera.
Ing. Hana Blaháčková
Marketingová manažerka
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA V SOČI
V místě konání zimních olympijských her jsme se letos poprvé zúčastnili Mezinárodní výstavy Medicine – today and tomorrow 2013,
která se konala od 19. do 22. června 2013 v Soči, na jihu Ruské federace.
jednání s návštěvníky našeho výstavního
stánku jsme byli příjemně překvapeni skutečností, že značka MZ Liberec je známým pojmem i pro specialisty v periferních oblastech
Ruské federace. V oblasti Krasnodaru, Rostova a Soči máme z minulých let několik zajímavých referenčních dodávek, které slouží
k prezentaci našich výrobků mezi odborníky
daného regionu.
Letošní již 14. mezinárodní specializovanou
výstavu doprovázelo tematické fórum Sportovní medicína, organizované v rámci blížící
se zimní olympiády. Organizátorem výstavy
je Výstavní Centrum Soči – Expo, s aktivní podporou vedení Krasnodarského kraje,
magistrátu města Soči, Odboru zdravotnictví
města Soči, Obchodní komory Krasnodar-
ského kraje a dalších státních organizací.
Akce se zúčastnilo více než sto vystavovatelů – ruských i zahraničních firem, které
představily nové technologie, instrumenty,
zařízení a léky pro medicínu a sport.
V oblasti rozvodů medicinálních plynů byly
na letošní výstavě pouze dvě expozice. Při
Pobyt na výstavě byl pro oddělení ZO přínosem nejen z pohledu navázání nových potenciálních obchodních vztahů, ale zároveň
pro reflexi konkrétní situace na trhu jižního
Ruska – zmapování konkurence, místních
výrobců, schopných montážních firem, zásad a pravidel financování výstavby či rekonstrukcí nemocnic.
Ing. Věra Simonianová
Obchodní ředitelka
a členka představenstva
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
6
KONFERENCE EFEKTIVNÍ NEMOCNICE 2013
Na otázky odpovídal Ing. Daniel Vavřina, ředitel HealthCare Institute
Proběhl osmý ročník odborné konference Efektivní nemocnice.
Jak jste byli s letošním ročníkem spokojeni?
S osmým ročníkem odborné konference „Efektivní nemocnice 2013 –
Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“ jsme
byli velmi spokojeni. Rádi bychom tímto ještě jednou poděkovali všem přednášejícím a účastníkům
za jejich účast, které si velmi vážíme.
Jaký je vlastně hlavní smysl této konference?
Komu je určena?
Cílem této akce je setkání vrcholového managementu zdravotních pojišťoven, nemocnic a také
odborníků z oblasti zdravotnictví, kteří se jednou
za rok společně setkají a v pozitivně laděném duchu prodiskutují aktuální témata z oblasti českého
zdravotnictví.
Dá se říct, zda byl osmý ročník něčím jiný než
ty předešlé?
Nejen letošní ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2013 –
Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“, ale i předchozí ročníky
byly velmi přínosné jak po obsahové stránce, tak i z hlediska účasti.
Jaký má z odborné konference profit laická veřejnost? Máte
třeba zpětnou vazbu, zda se i díky Efektivní nemocnici služby
pacientům obecně zlepšují?
Výsledky průzkumu spokojenosti od HealthCare Institute jsou každoročně předkládány ředitelům a top managementu nemocnic, se
kterými se následně snažíme diskutovat o nasazování nových manažerských přístupů a zlepšení nedostatků, které z hlasování vzešly. Porovnáme-li jednotlivé ročníky průzkumu, je na první pohled patrné, že
se spokojenost pacientů v českých nemocnicích
průběžně zlepšuje.
Jak důležití jsou pro vás partneři, jako třeba
MZ Liberec?
Vážíme si toho, že partneři, jako je MZ Liberec, a.s.
s naší organizací spolupracují dlouhodobě a podílí
se nejen na financování, ale také na odměňování
konkrétních vítězných nemocnic.
Které instituce uspěly v letošním ročníku
a proč?
V osmém ročníku průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů se na prvních místech umístily
Fakultní nemocnice v Motole a Masarykův onkologický ústav. V průzkumu spokojenosti ambulantních pacientů vítězné
příčky obsadily Fakultní nemocnice Hradec Králové a Masarykův onkologický ústav. Tyto nemocnice získaly nejvyšší bodové hodnocení pacientů v klíčových otázkách s největší váhou, např. spokojenost pacientů
s provedením lékařského zákroku, navrhovaným postupem léčby, komunikací a přístupem lékařů a zdravotních sester apod.
Absolutními vítězi se staly Fakultní nemocnice Hradec Králové a Nemocnice Podlesí, a.s., které byly hodnoceny strategickým nástrojem
Balanced Scorecard ve čtyřech strategických oblastech a získaly nejvyšší bodové hodnocení pacientů.
MZ LIBEREC PODPORUJE PROJEKT
„SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“
Společnost MZ Liberec se stala již potřetí parterem projektu „Sociální automobil“.
Dne 1. 10. 2013, při příležitosti Dne seniorů, byl Pečovatelské službě
ve Vrchlabí slavnostně předán sociální automobil, na který darem přispěla naše společnost. Slavnostního předání automobilu ve Vrchlabí se
za MZ Liberec zúčastnil Ing. Erich Hudrlík, ředitel výroby a místopředseda představenstva společnosti. Automobil pro Pečovatelskou službu
ve Vrchlabí je již třetí v řadě sociálních automobilů, na které finančně
přispěla naše firma. V roce 2012 byly s naší účastí předány vozy Středisku pro ranou péči v Liberci a dětskému domovu ve Frýdlantě.
Sociální automobil je projekt organizovaný společností Kompas, který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné
myšlence. Za spoluúčasti firem a společností se snaží o vytvoření,
zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci
zdravotně, mentálně či jinak handicapovaných lidí.
Vozový park je v ústavech a zařízeních, která se starají o zdravotně či
mentálně postižené děti, mládež nebo dospělé, zpravidla ve špatném
technickém stavu. Není výjimkou, že jsou postižení z těchto ústavů
a zařízení převáženi vozidly, jejichž stáří se blíží někdy i dvaceti letům. V současné době není v silách těchto ústavů a zařízení pořídit
si vůz s odpovídajícími parametry a jsou nuceny stále více spoléhat
na sponzorství nebo charitativní činnost různých organizací. A to je
také jeden z důvodů, kvůli kterému přistoupila společnost MZ Liberec
k partnerství na tomto charitativním projektu.
Ing. Hana Blaháčková
Marketingová manažerka
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
7
PŘEDSTAVUJEME VÝVOJ MZ LIBEREC
Proces Vývoje a TPV v Liberci: (zleva) Jiří Rous, Roman Hartman, Libor Halama
Od svých počátků společnost MZ Liberec vnímá vývoj vlastních výrobků jako klíčový proces nezbytný pro rozvoj a budoucnost firmy.
Působila zde řada zkušených konstruktérů, jejichž myšlenky a technická řešení ovlivnily naše produkty.
Oblast zdravotnických prostředků a rozvodů medicinálních plynů je
natolik sofistikovaná, že vyžaduje neustálý kontakt s danou problematikou, permanentní diskuzi se zdravotnickou veřejností a reakci na měnící
se legislativu.
Pro vývoj kvalitního výrobku, splňující
náročné požadavky, má oddělení k dispozici vlastní zkušebnu, kde se myšlenky a nápady mění v realitu a nabírají
konkrétní tvary.
Tým lidí tvořící Vývoj sestává jak ze zkušených odborníků, tak i z mladých pracovníků, kteří sem přináší nové pohledy
a trendy. Proto se zde zpracovávají klasické návrhy, ale i nové nápady, které se
dotýkají nejnovějších technologií a materiálů. Pro dosažení optimálního řešení
společnost úzce spolupracuje s výzkumnými a zkušebními ústavy a s některými
vysokoškolskými pracovišti.
Pracovníci Vývoje využívají ke své práci moderní hardwarové stanice s profesionálním softwarem. Konstrukční
návrhy jsou zpracovávány v programu
SolidWorks. Bezpečnost je ověřována pomocí napěťové analýzy metodou konečných prvků v softwaru SimulationXpress. Takto navržený
a vyzkoušený 3D model pak slouží jako podklad k dalšímu zpracování
v programu SolidCAM. Zde se z daného modelu generuje NC program pro řízení CNC obráběcích strojů. Týmová práce a zapálení pro
věc jsou neméně důležité pro vznik dobrých myšlenek.
Kromě vývoje nových produktů jsou součástí procesu i činnosti, jako
správa technické dokumentace, podpora obchodu a návrh kon-
Proces Vývoje a TPV v Rudníku: (zleva) Jiří Morávek, Roman Hartman,
Jiří Vaňouček, Jan Kuric, Jaroslav Dejmek, Květoslava Vejvarová
strukčních nebo technologických změn směřujících ke zkvalitnění
našich produktů.
Základem práce na každém novém vývojovém úkolu je důkladná rešerše současného stavu výrobku, který je na trhu k dispozici a také
znalost potřeb a požadavků uživatelů, kteří budou s našimi výrobky
pracovat a dále sběr klinických údajů. Nové řešení přináší kvalitativní
posun tak, aby náš výrobek byl konkurenceschopný nejenom v době uvedení
na trh, ale i po dobu vyvíjení jeho další
verze. Vývoj je tak nikdy nekončící činností.
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme
na poli zdravotnických prostředků, je
veškerá činnost vždy prováděna v souladu s certifikovaným systémem jakosti
podle EN ISO 13485.
Další oblastí působení procesu je podpora obchodu, která spočívá v customizaci našich výrobků, dle konkrétních
dispozic zdravotnických pracovišť a potřeb zdravotnického personálu. V rámci
této podpory pak pro obchod připravujeme zákaznické modifikace, vizualizace
i školení u našich zahraničních partnerů.
Naše technická řešení tradičně prezentujeme na mezinárodních veletrzích.
Zpětná vazba partnerů a koncových uživatelů je pro vývoj velmi důležitá a nezbytná. Těšíme se zájmu partnerů o naše výrobky, což vnímáme jako
potvrzení kvality produktů společnosti MZ Liberec.
Ing. Roman Hartman
Ředitel vývoje a TPV
Zpravodaj MZ Liberec, a. s.
8
TIP NA VÝLET
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA…
VÁNOČNÍ VYCHÁZKA KRYŠTOFOVÝM ÚDOLÍM
V dnešním tipu na výlet vás pozveme do Libereckého kraje. V malebné obci Kryštofovo Údolí nedaleko Liberce najdete
expozici betlémů, orloj z bývalé trafostanice, ale v čase vánočním hlavně betlém malíře a grafika Josefa Jíry.
mouckém) byla vlastně znouzectnost. Skoro
padesát let dělala stará trafostanice v srdci
vesničky ostudu a ohrožovala okolí. Její likvidace byla ale pro obec finančně nedostupná.
Proto Martin Chaloup­­ka navrhl ne úplně klasický astroláb: Orloj je osazen 22 řezbovanými figurami, ze kterých je 18 pohybových.
Levý horní výklenek je osazen sv. Barborou,
pravý výklenek sv. Kryštofem. Mezi výklenky
jsou věžní hodiny. Pod nimi je umístěn ponocný s pejskem, kteří zahajují v celou hodinu chod pohyblivých figur. Jejich autorem
je známý liberecký výtvarník a řezbář Václav
Plechatý. Autorem pohybových mechanik je
Jiří Otmar, kovářské prvky na orloji jsou dílem
uměleckého kováře Jana Nikendaye a práce
na mechanikách orloje jsou z dílny Františka
a Petra Budákových.
Orloj v Kryštofově Údolí
EXPOZICE BETLÉMŮ
V expozici historických betlémů, která je
umístěna v prvním patře obecního hostince
„U Kryštofa“ uprostřed vesnice, můžete obdivovat více než dvacet betlémů, od miniaturních až po ty největší. Ty nejstarší pochází
už z roku 1846. Je zde k vidění asi polovina
původního Müllerova betlému v orientálním
stylu a část pohyblivého tyrolského betlému Franze Pohla. Unikátní je například tzv.
cikorkový betlém, jehož figurky se nacházely
v cikorce v době adventu. Expozici doplňují
i historické hračky, nábytek a ukázky vánoční
výzdoby z let minulých.
ORLOJ PRAŽSKÝ, OLOMOUCKÝ A KRYŠTOFOÚDOLSKÝ…
V předvánočním čase udělá radost malým
i velkým návštěvníkům orloj, který v Kryštofově Údolí vznikl v roce 2007. Jeho duchovním
otcem je Martin Chaloupka, místní patriot
a provozovatel nedalekého muzea betlémů.
Třetí orloj v republice (po pražském a olo-
JÍRŮV BETLÉM
Nepřehlédnutelným vrcholem naší prohlídky starobylé obce ale je tzv. Jírův betlém.
Světově uznávaný malíř a grafik Josef Jíra
(1929–2005) jej vytvořil v roce 1999. Kaž-
dý rok v době adventní až do Tří králů zdobí místní náves (s jedinou výjimkou, kdy
byl vystaven v atriu Strahovského kláštera,
kde se konala výstava nejlepších děl Josefa Jíry). Monumentální triptych měří šestnáct metrů: začíná vražděním neviňátek,
uprostřed pokračuje klasickými jesličkami
a končí útěkem do Egypta. Nejvyšší postavy měří přes dva metry. Všechny jsou
nahrubo vyřezávané z dřevěných desek,
které ochotně dodal František Procházka
z Pily Turnov. Kromě jesliček s Ježíškem
jsou tu Josef s Marií, tři králové, pastevci, také velbloud a ovce. Sám Josef Jíra
o svém vrcholném díle říkal: „Nestačilo udělat jenom chlívek s narozením Páně, betlém
má pro mne jiný smysl. Jeho pohádka, svědectví se skládá z tolika filozofických momentů, které si běžně ani neuvědomujeme.
Do každého zrodu svatosti je přimíchaná
krev nenávisti. A symbol zelené oázy, kterou
člověk zahlédne při útěku pouští, je tím důvodem, proč jsem betlém udělal.“
Helena Syrovátková
Jírův betlém v Kryštofově Údolí
Čtvrtletník Zpravodaj MZ Liberec. Šéfredaktorka: Ing. Hana Blaháčková, redakční rada: Mgr. Petr Lajžner, Ing. Václav Rohlena, Bc. Libor Halama, Lukáš Váňa, grafické
zpracování: Kalendář Liberecka spol. s r. o. Zpravodaj MZ Liberec je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 21070.
Download

ZDE - MZ Liberec