J
E
D
O
R
P
Ý
V
AKCE
- 27.3.
16.3.
HOMEBASE
czech collection
série HB-R01
Popis výrobku a jeho použití
L
Trubková topná tělesa HOMEBASE - czech collection jsou vyrobena z ocelových profilů, které jsou různého provedení dle
designu každé typové řady. Obecně je každé těleso sestaveno z bočních profilů (rozdělovač a sběrač) a příčných topných
profilů spojujících rozdělovací a sběrný profil. Výrobky jsou povrchově upraveny dvěma způsoby: práškovou barvou
(v základním provedení bílá RAL 9016) nebo chromováním galvanicky. Výrobek je zabalen v plastové fólii a v kartonovém
obalu tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí poškození v průběhu přepravy. Součástí výrobku je montážní upevňovací sada a zaslepovací zátka s odvzdušňovacím ventilkem G 1/2. Výrobky HOMEBASE - czech collection lze použít jako
součást topných teplovodních systémů v obytných domech i veřejných budovách. Kombinací s elektrickými topnými
tělesy je lze použít jako kombinovaná topná tělesa nebo jako elektrická topná tělesa bez připojení na teplovodní
rozvod (maximální topný příkon el. tělesa v připojené tabulce).
Zkoušky tepelného výkonu a certifikace výrobku
H
U prodávaných výrobků byly provedeny zkoušky tepelného výkonu akreditovanou laboratoří dle EN 442-1 a byla stanovena charakteristická rovnice pro každý typ topného tělesa. Výzkumný ústav pozemních staveb-certifikační společnost, s.r.o. jako notifikovaná osoba 1516 vydala „Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku“ č.1516-CPD-08-0336
na jehož základě je vydáno ES prohlášení o shodě včetně označení CE.
Záruka a záruční podmínky
Na výrobky poskytuje dovozce (výrobce) záruku 5 let od data prodeje výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady
v těsnosti topných těles a na výrobní vady povrchové úpravy. Záruka nemůže být uplatněna v případě, že byl výrobek
zjevně poškozen při dopravě, manipulaci nebo skladování. Rovněž se záruka nevztahuje na poškození vzniklá neodbornou montáží.
C
D
EN 442-1: Trvanlivost nátěru:
Tloušťka nátěru:
Nejvyšší provozní přetlak:
Nejvyšší pracovní teplota:
Jmenovitý tepelný výkon:
Charakteristická rovnice:
Rok přidělení značky CE:
otopná tělesa
klasifikace 0,1
84 - 118 μm
800 kPa
100°C
300-1000 W viz. tabulka
Φ = K .La .Hb .ΔT (c0+c1H)
08
Konstanty: K = 0,000016
a = 0,822473
b = 1,043021
c0 = 1,237603
c1 = 0,000007
Proměnné: L = délka v mm
H = výška v mm
ΔT = teplotní rozdíl v K (voda/vzduch)
šířka L
výška H
instal. šířka C
tloušťka D
QN**
Počet trubek
Hmotnost
Objem náplně
Příkon max*
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
75/65˚C[W]
průměr 23 mm
[kg]
[dm3]
[W]
[cm]
1000
460
30
465
21
7,5
4,84
500
102*52*4
1200
460
30
555
25
9,5
5,79
600
120*52*4
1600
460
30
772
33
12,0
7,69
800
162*52*4
HB-R0110
1800
460
30
878
41
14,7
9,22
900
182*52*4
HB-R0117
1000
560
30
540
21
8,5
5,56
500
102*62*4
HB-R0118
1200
560
30
645
25
11,0
6,65
600
120*62*4
1600
560
30
897
33
14,0
8,83
900
162*62*4
1800
560
30
1 020
41
17,7
10,64
1 000
182*62*4
Označení typu
HB-R0107
HB-R0108
HB-R0109
HB-R0119
500
600
HB-R0120
* Doporučený maximální příkon elektrické topné tyče.
Označení typu
Rozměry bal.
**QN pro verzi chrom násobit koeficientem Kcr = 0,86
L
H
Cena – bílá
Akční cena – BÍLÁ
Cena – chrom
Akční cena – chrom
[mm]
[mm]
Kč
Kč
Kč
Kč
HB-R0107
1000
5 255,00
1 700,00
HB-R0108
1200
6 335,00
2 050,00
HB-R0109
500
HB-R0110
HB-R0119
HB-R0120
1800
600
9 085,00
2 940,00
3 180,00
1 240,00
10 670,00
3 460,00
10 045,00
3 250,00
3 455,00
1 350,00
11 670,00
3 780,00
1600
1600
1800
Uvedené ceny jsou bez DPH
Akce platí v daném termínu nebo do vyprodání zásob.
GEOS AGT s.r.o., Rochlická 1135, 463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 960, fax: 482 428 961, mobil : 724 062 511
e-mail : [email protected]
GEOS AGT s.r.o., Tyršova 2/4, 772 00 Olomouc
tel.: 585 312 265, fax: 585 311 565
e-mail : [email protected]
www.geosagt.cz
J
E
D
O
R
P
Ý
V
AKCE
- 27.3.
16.3.
HOMEBASE
czech collection
série HB-R02
Popis výrobku a jeho použití
L
Trubková topná tělesa HOMEBASE - czech collection jsou vyrobena z ocelových profilů, které jsou různého provedení dle
designu každé typové řady. Obecně je každé těleso sestaveno z bočních profilů (rozdělovač a sběrač) a příčných topných
profilů spojujících rozdělovací a sběrný profil. Výrobky jsou povrchově upraveny dvěma způsoby: práškovou barvou
(v základním provedení bílá RAL 9016) nebo chromováním galvanicky. Výrobek je zabalen v plastové fólii a v kartonovém
obalu tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí poškození v průběhu přepravy. Součástí výrobku je montážní upevňovací sada a zaslepovací zátka s odvzdušňovacím ventilkem G 1/2. Výrobky HOMEBASE - czech collection lze použít jako
součást topných teplovodních systémů v obytných domech i veřejných budovách. Kombinací s elektrickými topnými
tělesy je lze použít jako kombinovaná topná tělesa nebo jako elektrická topná tělesa bez připojení na teplovodní
rozvod (maximální topný příkon el. tělesa v připojené tabulce).
Zkoušky tepelného výkonu a certifikace výrobku
H
U prodávaných výrobků byly provedeny zkoušky tepelného výkonu akreditovanou laboratoří dle EN 442-1 a byla stanovena charakteristická rovnice pro každý typ topného tělesa. Výzkumný ústav pozemních staveb-certifikační společnost, s.r.o. jako notifikovaná osoba 1516 vydala „Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku“ č.1516-CPD-08-0337
na jehož základě je vydáno ES prohlášení o shodě včetně označení CE.
Záruka a záruční podmínky
Na výrobky poskytuje dovozce (výrobce) záruku 5 let od data prodeje výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady v těsnosti topných těles a na výrobní vady povrchové úpravy. Záruka nemůže být uplatněna v případě, že byl výrobek zjevně
poškozen při dopravě, manipulaci nebo skladování. Rovněž se záruka nevztahuje na poškození vzniklá neodbornou
montáží.
C
D
EN 442-1: Trvanlivost nátěru:
Tloušťka nátěru:
Nejvyšší provozní přetlak:
Nejvyšší pracovní teplota:
Jmenovitý tepelný výkon:
Charakteristická rovnice:
Rok přidělení značky CE:
Označení typu
otopná tělesa
klasifikace 0,1
84 - 118 μm
800 kPa
100°C
300-1000 W viz. tabulka
Φ = K .La .Hb .ΔT (c0+c1H)
08
K = 0,000020
a = 0,879745
b = 0,970270
c0 = 1,209937
c1 = 0,000022
Proměnné: L = délka v mm
H = výška v mm
ΔT = teplotní rozdíl v K (voda/vzduch)
šířka L
výška H
tloušťka D
QN**
Počet trubek
Hmotnost
Objem náplně
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
75/65˚C[W]
průměr 23 mm
[kg]
[dm3]
[W]
[cm]
1000
460
55
478
21
7,5
4,91
500
102*52*6
1200
460
55
570
25
9,5
5,87
600
120*52*6
1600
460
55
794
33
12,0
7,80
800
162*52*6
HB-R0210
1800
460
55
905
41
14,7
9,36
900
182*52*6
HB-R0217
1000
560
65
561
21
8,5
5,64
600
102*62*6
1200
560
65
669
25
11,0
6,74
700
120*62*6
1600
560
65
932
33
14,0
8,94
900
162*62*6
1800
560
65
1 063
41
17,7
10,78
1 000
182*62*6
HB-R0207
HB-R0208
HB-R0209
HB-R0218
HB-R0219
500
600
HB-R0220
instal. šířka C
Konstanty: Příkon max*
Rozměry bal.
**QN pro verzi chrom násobit koeficientem Kcr = 0,86
* Doporučený maximální příkon elektrické topné tyče.
šířka L
výška H
Cena – bílá
Akční cena – BÍLÁ
Cena – chrom
[mm]
[mm]
Kč
Kč
Kč
Kč
1000
1 910,00
750,00
5 405,00
1 750,00
1200
2 100,00
3 030,00
HB-R0210
1800
3 305,00
820,00
1 180,00
1 290,00
6 490,00
1600
10 825,00
2 100,00
2 990,00
3 510,00
HB-R0217
1000
1 995,00
780,00
6 030,00
1 950,00
HB-R0218
1200
2 280,00
7 265,00
1600
3 240,00
1800
3 585,00
890,00
1 270,00
1 400,00
2 350,00
3 300,00
3 830,00
Označení typu
HB-R0207
HB-R0208
00HB-R0209
HB-R0219
HB-R0220
500
600
9 240,00
10 200,00
11 825,00
Akční cena – chrom
Uvedené ceny jsou bez DPH
Akce platí v daném termínu nebo do vyprodání zásob.
GEOS AGT s.r.o., Rochlická 1135, 463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 960, fax: 482 428 961, mobil : 724 062 511
e-mail : [email protected]
GEOS AGT s.r.o., Tyršova 2/4, 772 00 Olomouc
tel.: 585 312 265, fax: 585 311 565
e-mail : [email protected]
www.geosagt.cz
J
E
D
O
R
P
Ý
V
AKCE
- 27.3.
16.3.
HOMEBASE
czech collection
série HB-R03
Popis výrobku a jeho použití
L
Trubková topná tělesa HOMEBASE - czech collection jsou vyrobena z ocelových profilů, které jsou různého provedení dle
designu každé typové řady. Obecně je každé těleso sestaveno z bočních profilů (rozdělovač a sběrač) a příčných topných
profilů spojujících rozdělovací a sběrný profil. Výrobky jsou povrchově upraveny dvěma způsoby: práškovou barvou
(v základním provedení bílá RAL 9016) nebo chromováním galvanicky. Výrobek je zabalen v plastové fólii a v kartonovém
obalu tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí poškození v průběhu přepravy. Součástí výrobku je montážní upevňovací sada a zaslepovací zátka s odvzdušňovacím ventilkem G 1/2. Výrobky HOMEBASE - czech collection lze použít jako
součást topných teplovodních systémů v obytných domech i veřejných budovách. Kombinací s elektrickými topnými
tělesy je lze použít jako kombinovaná topná tělesa nebo jako elektrická topná tělesa bez připojení na teplovodní
rozvod (maximální topný příkon el. tělesa v připojené tabulce).
Zkoušky tepelného výkonu a certifikace výrobku
H
U prodávaných výrobků byly provedeny zkoušky tepelného výkonu akreditovanou laboratoří dle EN 442-1 a byla
stanovena charakteristická rovnice pro každý typ topného tělesa. Výzkumný ústav pozemních staveb-certifikační společnost, s.r.o. jako notifikovaná osoba 1516 vydala „Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku“ č.1516-CPD-08-0338
na jehož základě je vydáno ES prohlášení o shodě včetně označení CE.
Záruka a záruční podmínky
Na výrobky poskytuje dovozce (výrobce) záruku 5 let od data prodeje výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady v těsnosti topných těles a na výrobní vady povrchové úpravy. Záruka nemůže být uplatněna v případě, že byl výrobek zjevně poškozen při dopravě, manipulaci nebo skladování. Rovněž se záruka nevztahuje na poškození vzniklá neodbornou
montáží.
C
D
EN 442-1: Trvanlivost nátěru:
Tloušťka nátěru:
Nejvyšší provozní přetlak:
Nejvyšší pracovní teplota:
Jmenovitý tepelný výkon:
Charakteristická rovnice:
Rok přidělení značky CE:
Označení typu
Konstanty: K = 0,000010
a = 0,983587
b = 0,963203
c0 = 1,229549
c1 = 0,000006
Proměnné: L = délka v mm
H = výška v mm
ΔT = teplotní rozdíl v K (voda/vzduch)
šířka L
výška H
instal.šířka C
tloušťka D
QN**
Počet trubek
Hmotnost
Objem náplně
Příkon max*
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
75/65˚C[W]
ovál 30x15mm
[kg]
[dm3]
[W]
[cm]
1000
460
55
440
17
7,5
4,32
400
102*52*6
1200
460
55
518
20
9,5
5,14
500
120*52*6
HB-R0307
HB-R0308
otopná tělesa
klasifikace 0,1
84 - 118 μm
800 kPa
100°C
300-1000 W viz. tabulka
Φ = K .La .Hb .ΔT (c0+c1H)
08
500
Rozměry bal.
HB-R0309
1600
460
55
702
27
12,0
6,92
700
162*52*6
HB-R0317
1000
560
65
526
17
8,5
4,92
500
102*62*6
1200
560
65
620
20
11,0
5,84
600
120*62*6
1600
560
65
840
27
14,0
7,87
800
162*62*6
HB-R0318
600
HB-R0319
* Doporučený maximální příkon elektrické topné tyče.
Označení typu
L
H
Cena – bílá
Akční cena – BÍLÁ
Cena – chrom
[mm]
[mm]
Kč
Kč
Kč
Kč
1000
1 800,00
700,00
5 130,00
1 660,00
1200
2 075,00
860,00
6 005,00
1 940,00
1600
2 765,00
1 080,00
8 335,00
2 700,00
1000
2 005,00
780,00
5 645,00
1 830,00
1200
2 245,00
880,00
1600
2 975,00
1 160,00
9 170,00
2 970,00
HB-R0307
HB-R0308
500
HB-R0309
HB-R0317
HB-R0318
HB-R0319
**QN pro verzi chrom násobit koeficientem Kcr = 0,86
600
Akční cena – chrom
Uvedené ceny jsou bez DPH
Akce platí v daném termínu nebo do vyprodání zásob.
GEOS AGT s.r.o., Rochlická 1135, 463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 960, fax: 482 428 961, mobil : 724 062 511
e-mail : [email protected]
GEOS AGT s.r.o., Tyršova 2/4, 772 00 Olomouc
tel.: 585 312 265, fax: 585 311 565
e-mail : [email protected]
www.geosagt.cz
J
E
D
O
R
P
Ý
V
AKCE
- 27.3.
16.3.
HOMEBASE
czech collection
příslušenství
Koupelnové doplňky k topným tělesům
Označení typu
Název výrobku
HB-A002 BI
Barva
Cena
Akční cena
bílá
760,00
245,00
chrom
760,00
245,00
bílá
425,00
138,00
chrom
425,00
138,00
bílá
630,00
203,00
chrom
630,00
203,00
bílá
435,00
140,00
chrom
435,00
140,00
bílá
650,00
210,00
chrom
650,00
210,00
bílá
1 120,00
363,00
chrom
1 120,00
363,00
Držák ručníku kruhový
HB-A002 CR
HB-A003 BI
Držák ručníku jednoramenný rovný
HB-A003CR
HB-A004 BI
HB-A004CR
HB-A005 BI
HB-A005 CR
Držák ručníku dvouramenný rovný
Držák ručníku jednoramenný ohnutý
HB-A006 BI
Držák ručníku dvouramenný ohnutý
HB-A006 CR
HB-A007 BI
HB-A007 CR
Sušák-polička
Uvedené ceny jsou bez DPH
Akce platí v daném termínu nebo do vyprodání zásob.
GEOS AGT s.r.o., Rochlická 1135, 463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 960, fax: 482 428 961, mobil : 724 062 511
e-mail : [email protected]
GEOS AGT s.r.o., Tyršova 2/4, 772 00 Olomouc
tel.: 585 312 265, fax: 585 311 565
e-mail : [email protected]
www.geosagt.cz
Download

AKCE - VÝPRODEJ