ČESKÝ SVAZ VODNÍHO
LYŽOVÁNÍ
ZPRAVODAJ 2013/1
OBSAH
1. VALNÁ HROMADA............................................................................................ 3
1.1. USNESENÍ VH ČSVL ZE DNE 15.2.2013: ................................................................. 3
2. ADRESÁŘE ....................................................................................................... 4
2.1. VÝKONNÝ VÝBOR ČSVL ........................................................................................ 4
2.2. TJ/SK VODNÍHO LYŽOVÁNÍ..................................................................................... 5
2.3. ROZHODČÍ.......................................................................................................... 7
3. FINANCOVÁNÍ TJ/SK ČSVL.............................................................................. 11
3.1. ÚVOD ............................................................................................................. 11
3.2. PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ TJ/SK DO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ČSVL............................... 11
3.3. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK........................................................................................... 12
3.4. PŘÍSPĚVEK NA TALENTOVANOU MLÁDEŽ .................................................................. 13
3.5. ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY REPREZENTACE.................................................................... 15
3.6. FINANCOVÁNÍ REPREZENTACE DO 21 LET ................................................................. 16
4. EKONOMIKA.................................................................................................. 17
4.1. INFORMACE O ÚČETNICTVÍ ................................................................................... 17
4.2. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ KONTROLY ÚČETNICTVÍ TJ/SK .................................................. 17
4.3. ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ................................................................................. 19
4.4. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ....................................................................... 20
5. SOUTĚŽE........................................................................................................ 22
5.1. LIMITY PRO MISTROVSKÉ SOUTĚŽE V ROCE 2013 ....................................................... 22
5.2. KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ 2013.................................................................................... 23
5.3. HOMOLOGAČNÍ KÓDY ZÁVODŮ A ZÁVODIŠŤ .............................................................. 24
5.4. POVOLOVÁNÍ STARTŮ NA SOUTĚŽÍCH V ZAHRANIČÍ ABSOLVOVANÝCH NA VLASTNÍ NÁKLADY .. 25
6. ROZHODČÍ ..................................................................................................... 26
6.1. NOMINACE ROZHODČÍCH ČSVL PRO ROK 2013 ........................................................ 26
7. PŘEHLED TERMÍNŮ........................................................................................ 28
1. VALNÁ HROMADA
1.1. Usnesení VH ČSVL ze dne 15.2.2013:
Valná hromada ČSVL schvaluje:
1. Volbu nového výkonného výboru na volební období 2013 – 2016.
2. Zprávu presidenta ČSVL Ludvíka Nováka.
3. Zprávu ekonoma ČSVL Jiřího Hanuse k ekonomice svazu.
4. Zprávu revizora ČSVL Ing. Hany Ledvinové o revizní činnosti v roce 2012.
5. Výkonnostní limity pro mistrovské soutěže na rok 2013 zůstávají stejné jako v roce 2012.
6. Kalendář soutěží pro sezónu 2013
7. Vyplacení příspěvku za úspěšné technické provedení mistrovských soutěží v roce 2012 a
to: KVL Slavoj Kostelec 15.000,-Kč, Stehno marine klub Pardubice 15.000,-Kč a KVL
Havířov 15 000,- Kč.
8. Dohodu mezi ČSVL a SZVL na rok 2013 s tím, že AMČR čluny 2013 se bude konat v ČR.
9. Schvaluje pořádání mistrovských soutěží
AMČR – TJ Neratovice, Křenek
MČRJ – TJ Delfín Oleksovice
MČR cable- KVL Havířov o.s.
VH bere na vědomí:
1. Přednesené zprávy předsedů komisí - mezinárodní (Ing. Robert Válek),
rozhodčích
(Ing. Zdeněk Nečas), manažerů reprezentace (Josef Růžička, Martin Kocur), a STK(Lukáš
Hořký).
2. Výsledky soutěží „Českého poháru“ a „Talentované mládeže“ v roce 2012.
VH ukládá výkonnému výboru:
1. Vyvinout aktivity směřující k propagaci vodního lyžování a jeho sportovních akcí
v médiích, zejména veřejnoprávních.
2. Poskytnout klubům součinnost při jednání s orgány státní správy ve věci provozu
sportovišť vodního lyžování.
VH ukládá revizní komisi:
1. Kontrolu hospodaření VV ČSVL.
2. Provádět revize klubů – zaúčtování finančních prostředků včetně kontroly činnosti.
Nedílnou součástí zápisu bude výrok o tom, zda TJ/SK splňuje nebo nesplňuje podmínky pro
zařazení do financování ČSVL.
VH ukládá klubům:
1. zaměřit se na práci s mládeží a na vytipování kandidátů na funkci rozhodčích.
Dačice 15.2.2013
Návrhová komise:
Lukáš Hořký
Josef Růžička
Václav Tichý
2. ADRESÁŘE
2.1. Výkonný výbor ČSVL
Jméno/funkce
Kontakt
1. Ludvík NOVÁK
president
U jezera 122, Křenek, 277 14 DŘÍSY
mob: 602 312 412
[email protected]
2. Jiří HANUS
ekonom
Nad Jihlávkou 5064/6, 586 01 JIHLAVA
mob: 737 345 709, 777 706 955
[email protected]
3. Hana Ledvinová
STK
Na Okrajích 37, 530 02 Spojil
mob: 602 430 432
[email protected]
4. Josef KOCUR
manažer reprezentace
Lokalitní 1180/4, 735 35 Horní Suchá
mob: 734 467 383
[email protected]
5. Ing. Zdeněk NEČAS
komise rozhodčích
Pšeník 3, 639 00 BRNO
mob: 724 744 874
[email protected], [email protected]
6. Petr Marek
manažer reprezentace
Lučnín180, 421 27 Stráž pod Ralskem
mob. 724 130 065
[email protected]
7. Ing. Robert VÁLEK, Ph.D.
mezinárodní komise
Rembrandtova 8, 100 00 Praha 10
mob.: 603 723 462
[email protected]
Ivo Starka
ved. revizor
Pantočkova 90/IV, 380 01 Dačice
mob: 602 723 842
[email protected]
Jindřich Havlík
revizor
Kiliánská ulice-hausbot, 252 06 Davla
mob.: 608 444 098
[email protected]
Mgr. Lucie Albrecht
sekretariát ČSVL
Zátopkova 100/2, 160 17 PRAHA 6
mob: 739 424 292
fax: 242 429 216
[email protected]
2.2. TJ/SK vodního lyžování
1.
2.
3.
Název TJ/SK
Cable Wakeboard Club Hlučín
IČO
22842195
Odpovědný zástupce
Pavel Zátopek
Telefon 604 472 995
E-mail [email protected]
Adr. sídla
Celní 1732/14 (Pension Rodos)
748 01 Hlučín
Adresa Severní 835/10
748 01 Hlučín
TJ Delfín Oleksovice
IČO
00366471
Adr. sídla
Oleksovice 243
671 62 Oleksovice
Sportovní klub SC GEOS
IČO
Adr. sídla
4.
5.
6.
7.
8.
9.
62180932
Hradská 854
760 01 Zlín
Jindřich Havlík
Telefon 608 444 098
E-mail [email protected]
Adresa Kiliánská ul.- hausbót
252 06 Davle
SCH
Věra Miketová
Telefon 776 288 026,608 653 777
E-mail [email protected]
Adresa Okrajová 36
748 01 Hlučín
SKH
Martin Kocur
Telefon 608 863 067
E-mail [email protected]
Adresa Bludovická 755/4
736 01 Havířov - Město
SKO
Josef Růžička
Telefon 604 876 554
E-mail [email protected]
Adresa Kostelec 171
588 61 Kostelec
SKP
Ing.Ivan Vrabec
Telefon 602 720 099
E-mail [email protected]
Adresa Na Okrajích 37
530 02 Pardubice, Spojil
26667177
Na Okrajích 37
530 02 Pardubice, Spojil
Sportovní klub Lodní sporty Zlín
IČO
Adr. sídla
PBD
00569143
Kostelec 171
588 61 Kostelec
SK SKI PŘELOUČ
IČO
Adr. sídla
Radim Zakouřil
Telefon 602 220 853
E-mail [email protected]
Adresa U cihelny 1161
463 11 Liberec 30
64628663
Bludovická 755/4
736 01 Havířov - Město
KVL Slavoj Kostelec
IČO
Adr. sídla
GSL
47810246
Celní 12a
748 01 Hlučín
Klub vodního lyžování HAVÍŘOV o.s.
IČO
Adr. sídla
Ing. Zdeněk Nečas
Telefon 724 744 874
E-mail [email protected]
[email protected]
Adresa Pšeník 3
639 00 Brno
22756426
Na náměstí 63
252 06 Davle
Ski Club Hlučín
IČO
Adr. sídla
DOL
46749497
Šimáčkova 449
460 01 Liberec 12
TJ Polar Bears Davle
IČO
Adr. sídla
Zkratka
CWC
SKZ
Markéta Handlová
Telefon 603 275 353
E-mail [email protected]
Adresa Hřbitovní 12
741 01 Nový Jičín
Název TJ/SK
10. Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň
IČO
00480118
Adr. sídla
Třebízského 12
305 38 Plzeň 3
11. Stehno marine klub Pardubice
IČO
42936179
Adr. sídla
Musílková 791
530 03 Pardubice
12. Shadow of Whales waterski club Praha
IČO
Adr. sídla
SMK
18584926
Kpt. Jaroše 233
277 11 Neratovice, okres Mělník
František Stehno
Telefon 466 885 111
E-mail [email protected]
[email protected]
Adresa Musílková 791
530 03 Pardubice
SWP
Petr Veselý
Telefon 603 228 012
E-mail [email protected]
Adresa Ve Slatinách 688
277 11 Libiš
VLP
Jiří Kubát
Telefon 602 492 669
E-mail [email protected]
Adresa Smetanova 179, Břehy
535 01 Přelouč
okres Pardubice
VLS
VSH
Miroslav Černý
Telefon 602 422 266
E-mail [email protected]
Adresa Budyšínská 1065/3
460 01 Liberec
Jan Veit
Telefon 603 824 772
E-mail [email protected]
Adresa Mozartova 11
736 01 Havířov
WSC
Jiří Heller
Telefon 608 444 727
E-mail [email protected]
Adresa Osek 109
33 821 Osek u Rokycan
22817123
Osek 109
33 821 Osek u Rokycan
17. TJ Neratovice, Waterski club
IČO
Adr. sídla
Telefon 724 618 545
E-mail [email protected]
[email protected]
ler.com
Adresa Nádražní 596
349 01 Stříbro
64630331
Mozartova 11
736 01 Havířov
16. Water Sports Club
IČO
Adr. sídla
Stanislav Eyer
70200866
Budyšínská 1065/3
460 01 Liberec
15. VEIT-SPORT KLUB
IČO
Adr. sídla
SLP
26657694
Smetanova 179, Břehy
535 01 Přelouč
okres Pardubice
14. Klub vodního lyžování Stráž pod Ralskem
IČO
Adr. sídla
Odpovědný zástupce
62936166
Havraní 1192
160 00 Praha 6 - Suchdol
13. Klub Vodního lyžování Předměřice o.s.
IČO
Adr. sídla
Zkratka
WSN
Daria Češpivová
Telefon 602 735 172
E-mail [email protected]
Adresa Náchodská 638
193 00 Praha 9
2.3. Rozhodčí
Mezinárodní třída rozhodčích (JE&A)
Jméno/adresa/třída
1. Ing. Zdeněk Kolman, CSc.
JE&A, CJ1
2. MUDr. David Kemlink
JE&A
3. Zdena Dolanská (Samohýlová)
JE&A
Kontakt
Telefon
E-mail
E-mail
725 815 212
[email protected]
[email protected]
Telefon
E-mail
732 723 523
272 921 402 (domů)
[email protected]
Telefon
E-mail
602 221 192
[email protected]
Mezinárodní třída rozhodčích (JS)
Jméno/adresa/třída
Kontakt
1. Ing. Zdeněk Nečas
JS, CJ1
Telefon
E-mail
724 744 874
[email protected]
2. Lada Tůmová
Telefon
777 197 278
483 334 551 (zaměstnání)
483 334 112 (zaměstnání)
[email protected]
JS, CJ2
3. Hana Veitová
JS, CJ1
4. Ing. Hana Ledvinová
JS
5. Ing. Eva Šulcová
JS
Fax
E-mail
Telefon
Fax
E-mail
736 767 464
596 411 847 (zaměstnání)
596 416 832 (zaměstnání)
[email protected]
Telefon
Fax
E-mail
602 430 432
466 260 060 (zaměstnání)
[email protected]
Telefon
E-mail
608 513 137
[email protected]
1. Národní třída rozhodčích (JN)
Jméno/adresa/třída
1. Miloš Šedivý
JN, CJ2
2. Marcela Rešlová
Kontakt
Telefon
E-mail
Telefon
724 218 808
567 333 417 (domů)
[email protected]
JN, CJ2
E-mail
737 278 320
315 684 418 (domů)
[email protected]
3. Josef Kocur
JN, CJ2
Telefon
E-mail
603 719 883, 734 467 383
[email protected]
Download

zpravodaj 2013 - Český svaz vodního lyžování