Program odborné konference
„Efektivní nemocnice 2013 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“
Pondělí 25.11.
13:30 - 14:30
Prezence účastníků odborné konference, občerstvení
14:30 - 16:00
Zahájení konference:
MUDr. Přemysl Sobotka - místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
Mgr. Ivana Stráská – 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Ing. Zdeněk Kabátek - generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
Ing. Marcel Forai, MPH - předseda představenstva a generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Slovenské republiky
Ing. Martin Kultan - předseda představenstva a generální ředitel zdravotní pojišťovny DÔVERA, a.s., Slovenská republika
MUDr. Vladimír Pavelka - ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - proděkan, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
p. Steven Kashkett - Deputy Chief of Mission, ambasáda USA
p. Heidrun Irschik-Hadjieff - CPO Head Česká republika, Country President pro Novartis s.r.o.
Ing. Miroslav Bukva - ředitel Clarion Congress Hotel Prague
1. diskusní blok
Finance rok 2014 – pojišťovny a nemocnice:
- Změna strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic
- Úhradová vyhláška 2014
- Kompetence zdravotních pojišťoven: dostupnost místní a časová
Mgr. Ivana Stráská – 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Ing. Zdeněk Kabátek - generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
Ing. Marcel Forai, MPH - předseda představenstva a generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Slovenské republiky
Ing. Martin Kultan - předseda představenstva a generální ředitel zdravotní pojišťovny DÔVERA, a.s., Slovenská republika
MUDr. Pavel Frňka, DMS - předseda zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, ředitel pro strategii České
průmyslové zdravotní pojišťovny České republiky
Ing. Michal Čarvaš - předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s.
MUDr. Filip Horák, MBA - předseda představenstva a generální ředitel skupiny AGEL, a.s.
16:10 - 16:30
Přestávka, coffee break
16:30 - 17:30
2. diskusní blok
Aktuální legislativa ve zdravotnictví
- Bilance – přínos pro pacienty, poskytovatele a plátce
- Aktuální problémy – co se podařilo a nepodařilo?
- Ústavní soud a jeho nálezy v oblasti „nadstandardu“
- Občanský zákoník po nabytí účinnosti 1. ledna 2014 a jeho dopady do oblasti zdravotnictví
Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA - bývalý místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
předseda dozorčí rady, Lázně Darkov, a.s.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - senátor, místopředseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Parlamentu České
republiky, člen senátní Komise pro sdělovací prostředky
Mgr. Martin Plíšek - náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - proděkan, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová - přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. - místopředseda Platformy zdravotních pojištěnců České republiky, o.s.
MUDr. Andrea Vrbovská
17:30 - 19:10
Prezentace odborníků ve zdravotnictví
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. - přednosta Kardiocentra, Institut klinické a experimentální medicíny
MUDr. Lukáš Sákra, PhD. - primář chirurgické kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s., téma prezentace: „Efektivní chod
centrálních operačních sálů.“
Mgr. Petr Lajžner - ředitel produktové linie medicinální plyny - tuzemský obchod ve společnosti MZ Liberec, a.s., téma prezentace:
„Outsourcing činností pro systémy medicinálních plynů - efektivní řešení pro zdravotnická zařízení?“
Ing. Martin Zubek - Business Development Manager, InterSystems B.V., téma prezentace: „Inovace v řízení zdrojů informací.“
MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel Fakultní nemocnice Brno
Mgr. Ján Tomášik - generální ředitel mediworx software solutions, a.s., Slovenská republika, téma prezentace: „Nemocniční systém
nové generace.“
MUDr. Pavel Kubů - manažer pro zdravotnictví ve střední a východní Evropě, Intel Corporation
Bc. Vladimír Přikryl - generální ředitel CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., téma prezentace: „Nejlepším způsobem, jak
vytvořit budoucnost, je naplánovat ji.“
MUDr. Viktor Maňásek - primář Onkologického oddělení, Nemocnice Nový Jičín, a.s., téma prezentace: „Vliv nutriční péče na
léčebné náklady v onkologii."
MUDr. Alan Munteanu - Sales and Marketing manager, B. Braun Medical, téma prezentace: „Může dodavatel přispět k vyšší
efektivitě nemocnic?“
19:10 - 19:15
Předání ceny vítězi „Nejusměvavější nemocnice 2013“
Dr. Martin Kuncek - Managing Director, B.Braun Avitum companies Czech and Slovak Republic
19:15 - 24:00
Večeře, společná diskuse
Úterý 26.11.
9:00 - 10:00
Prezence účastníků konference
10:00 - 11:30 3. diskusní blok
Nejlepší manažerské zkušenosti ředitelů zdravotních pojišťoven a nemocnic a jejich vliv na:
- Ekonomické řízení nemocnice
- Zvyšování bezpečnosti
- Zvyšování kvality zdravotní péče v nemocnicích
MUDr. Vladimír Pavelka - ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ing. Ladislav Friedrich, CSc. - generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Lukáš Velev - ředitel nemocnice Jihlava
Ing. Petr Kovařík - ředitel nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, ředitel nemocnice s poliklinikou Havířov
MUDr. Pavel Hroboň, M.S. – partner Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
PharmDr. Michal Krejsta, MBA - výkonný ředitel ViaPharma s.r.o.
11:30 - 11:40
Prezentace výsledků finančního zdraví nemocnic
Ing. Jan Cikler - projektový manažer, CRIF - Czech Credit Bureau, a. s.
11:40 - 11:45
Předání cen vítězům „Finanční zdraví nemocnic“
Ing. Milan Káně, MBA - ředitel pro nefinanční instituce, Československá obchodní banka, a. s.
11:40 - 12:00
Vyhlášení výsledků projektu Nemocnice České republiky 2013 a předání hlavní ceny
p. Daniel Vavřina - předseda HealthCare Institute o.s.
Bc. Zdeněk Grimm - ředitel obchodu pro Českou republiku a Slovenskou republiku, LINET spol. s.r.o.
12:00 - 14:00
Oběd a společná diskuse
Download

Program odborné konference