STÁLÉ RUBRIKY l ZÁBAVNÉ I POUÇNÉ ÇLÁNKY l SOUTÊŽE O CENYl KÞÍŽOVKA l STÁLÉ RUBRIKY
l ZÁBAVNÉ I POUÇNÉ ÇLÁNKY l
SOUTÊŽE O CENYl KÞÍŽOVKA
lSTÁLÉ RUBRIKY l ZÁBAVNÉ I POUÇNÉ ÇLÁNKY l SOUTÊŽE O CENYl KÞÍŽOVKA l STÁLÉ RUBRIKY
l ZÁBAVNÉ I POUÇNÉ ÇLÁNKY l
SOUTÊŽE O CENY l KÞÍŽOVKA
lSTÁLÉ RUBRIKY l ZÁBAVNÉ I POUÇNÉ ÇLÁNKY l SOUTÊŽE O CENY l KÞÍŽOVKA l STÁLÉ RUBRIKY
ROZHOVOR
MAŽORETKY V JINDŘICHOVĚ
HRADCI JIŽ DRUHÝM ROKEM
Více na str. 19
INFORMACE O FIRMÁCH
kojenecký a dětský
obchod
J. Hradec, Růžová ul. 41
www.kings.cz
Více na str. 7
ČESKO V PEKLE NEBO V OČISTCI ?
Jako děti jsme často říkaly: „Kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe“. To jsme ještě netušily, že
až budeme dospělými občany - voliči, tak už to
možná platit ani nebude. A tak mnozí politici
lžou, až se jim od huby práší. Už ani neříkají „no koment“. Současný trend je - zatloukat, za-
tloukat a ještě jednou zatloukat! Někdy se také vymluví
i na to, že nemohou mluvit, že prý je to tajné a že je nikdo nechce zbavit mlčenlivosti. Nevím ale, co je vlastně tajné. (!?) Nemělo to jenom zůstat „pod pokličkou“
či „zametené pod koberec“? - o který pak stejně nějaký
ten lhář zakopne... A když se to pak provalí, tak už to
přece není tajné, ale veřejné. (Pokračování na str. 2)
SAMI SI ZVOLTE, KOLIK ZA
TÍTE
TELEFON U NÁS ZAPLATÍTE
BEZ STAROSTÍ
63/1283ŠÍŽ
ZA INTERNETOVOU
TOVOU
ALZA CENU
spolehlivý telefon
nb
bez
ez
QDVWDYHQ¯VH]£]HP¯P
HP¯P
NDPHQQ¿FKSURGHMHQ
HMHQ
SOQÙIXQJXM¯F¯NRPSOHWQÙ
nastavený telefon
VSćHNRS¯URYDQ¿PLNRQWDNW\
VSćH
3URWL¼ÍWHPY\NRXS¯PH Váš stávající
WHOHIRQGRL]SÙWQÙ]D
garantovanou cenu)
ZDARMA
ZDAR
RMA
eBOOK
eBOO
RY«
7ODͯWNRY«LGRW\NRY«
WHOHIRQ\]DFHQ\
FHQ\
QDVSO£WN\
YKRGQRWÚ.Î
YKRGQRWÚ
6WDͯVLRH.QLKX
6WDͯVLRH.
H.Q
QDSVDWVPVYHWYDUX
QDSVDWVPVY
YHWYD
Ȧ1HRQMDNQHXGHODWFK\EXȤ
Ȧ1HRQMDNQHXGH
GHODWFK\E
QD
QD
2EUDWHP9£PEX
2EU
2EUDWHP9£PEXGH
]GDUPDRGHVO£QDQDHPDLO
]GDUPD
PD RGHVO£QDQDHPD
<''=QDÍNRY«0RELOQ¯&HQWUXP
QWUXP
2SUDY\D6HUYLVWHOHIRQę
3DQVN£-+|.O£ďWHUVN£-+|3DODFN«KR3(
-+
-+ | 3DOD
DODFN«
FN«
FN«KR
N«KR
KR 3(
3
Více na str. 11
ZZZ<''F]
Z
Z <''
VYMĚŇTE VÁŠ STARÝ VŮZ ZA NOVÝ
A UŠETŘETE AŽ 75 000 Kč
CITROËN C3
Selection 1.2 VTi 82
již od 189 900 Kč
ušetřete až 20 000 Kč
•
•
•
•
motor PureTech
zadní parkovací asistent
klimatizace
audiosystém s CD/MP3
Více na str. 22
CITROËN C4
Tendance 1.6 HDi 90
již od 259 900 Kč
ušetřete až 30 000 Kč
• okna • dveře
• bazény
Více na str. 23
• motor HDi 90
• klimatizace
• audiosystém
s CD/MP3
Cenová nabídka pro nové vozy platí jen do 30. 11. 2013
při využití bonusu za vůz starší 6 měsíců na protiúčet
a při využití Citroën Financial Services.
PODZIMNÍ NABÍDKA SLUŽEB A PŘÍSLUŠENSTVÍ V AUTOSALONU SVITÁK
• prohlídka vozu před zimou ZDARMA • při koupi zimních pneu přezutí ZDARMA
• tažné zařízení a parkovací asistent se SLEVOU 35 % • SLEVA 20 % na střešní boxy
Autosalon Sviták, Miřiovského 1185/II, Jindřichův Hradec, [email protected], 721 973 429
ÚVODNÍK
VO
LB
Y
20
13
(Dokončení ze str. 1)
trpělivě nejeden „ďáblův advokát“.
O tom, že „lhát se nemá“, se mů- Ten se pak bude snažit odsouzence
žeme poučit z mnoha léty vyzkou- z pekla vyhrabat a přitom si hlavně
šenými říkankami. I když... Jed- „nahrabat“ do vlastní kapsy. Možna z takových „pouček“ říká, že ná se pletu, možná, že tu dnešní si„lež má krátké nohy“. No nevím... tuaci vidím až příliš černě, možKdyž se u nás po druhé světové ná, že ani Česko nemusí skončit
válce zatáhla rudá opov pekle. V této „dušična, tak mi říkal můj otec:
kové době“ se lidé věří„Kdyby opravdu měla lež
cí přimlouvají modlitbou
tak krátké nohy, tak to
za duše v „očistci“. Možná
by už mnozí skákali jebychom se mohli přimlunom po prdeli!“ Jak si to
vit i za Česko. Jenomže
„odskáčou“ současní lhánevím, zda naše republiři nevím. Zatím to vypaka, naše společnost a nadá, že se to moc k lepšíše politika má ještě němu nehejbá. Včera jsem
jakou „duši“. Zatím se
slyšel v televizi vyjádřekaždý den před námi míní předsedy soudního se- I LISTÍ NĚKDY KONČÍ hají na obrazovce televiV PRIMA KOMPOSTU
nátu z kauzy Ráth a spol.
ze převážně bezdušší lháNechci snad nikoho obhajovat, ani ři, co kradou a do pekla se hrabou.
zatracovat a řešit, kdo tu nejvíc lže, Opravdu nám to vadí? Opravdu
ale... I když tento „monstrsoud“ bychom byli ochotni se za ně připředvolal desítky „svědků“ a soud- mluvit a dát za ně „ruku do ohně“?
ní spis má už tisíce stránek, dozvě- Sáhněme si do vlastního svědomí
děl se prakticky „velký prd“. Jak si či jak se říká nalejme si čistého vína
jinak vysvětlit slova - „svědci, kte- - vždyť jsme si je nedávno zcela deří chtěli říct pravdu jí řekli a nek- mokraticky zvolili. Dopadlo to siteří svědci setrvali na původních ce o poznání lépe, než v některých
výpovědích“... Kam se asi ta „soud- dobách minulých, leč je na zvážení stolice“ dohrabe, až se probe- ní, zda lístky vhozené do volební
re hromadami listin? Možná, že se urny budou alespoň stejně tak proopravdu prohrabou až k „pekelné- spěšné, jako listí v prima kompostu
mu rozhodnutí“, na které čeká ne- zvaném listovka. ([email protected])
INZERCE
str. 2
POZVÁNKY
JIŽ 25 LET...
V
pátek 29. listopadu 2013 si připomene
Střední zdravotnická škola v Jindřichově
Hradci 25 let od svého založení. V 10 hod. proběhne slavnostní zahájení a kulturní program,
následovat bude až do 17 hod. „Den otevřených
dveří“ pro absolventy a bývalé pracovníky školy.
Všichni jsou srdečně zváni. Nad oslavami převzal morální záštitu pan JUDr. T. Vytiska, člen
Rady Jihočeského kraje. (B. Picková, řed. školy)
KROJOVÁ DRUŽINA
K
rojová družina zve všechny do Jarošova nad
Nežárkou k rozsvícení vánočního stromu.
Sejdeme se v sobotu 30. listopadu 2013 v 15.
hodin v sálku hospody Pod kostelem. Po programu „Od Kateřiny k Vánocům“ přejdeme společně k vánočnímu stromu na návsi, zazpíváme
si koledy a strom bude rozsvícen. Přivítáme adventní období. Srdečně zve Krojová družina
z Jarošova nad Nežárkou.
(M. Šlechtová)
VÁNOČNÍ KONCERT
PRO ROSKU
Z
veme Vás, vážení čtenáři, na adventní benefiční koncert, který se koná dne 7.prosince
2013 v 15 hod. v Kapli sv. Máří Magdalény
v J. Hradci pro občanské sdružení Roska
pod záštitou městského úřadu v J. Hradci.
Dobrovolné vstupné
bude použito na rekondici pro nemocné
vážnou nemocí rozstroušenou sklerozou.
Přijďte nás podpořit.
(Občanské sdužení
Roska J.H.)
Otevřený dvůr
D
en v duchu tradičních
řemesel, s vůní adventních věnců, malovaných
perníčků i horkých nápojů nabízí občanské sdružení Proutek všem, kdo přijedou na „Otevřený dvůr“
do Plasné u Kardašovy Řečice v sobotu 30. 11. 2013.
Od 10.00 do 16.00 hodin
zde bude probíhat vánoční trh s doprovodným programem pro potěšení dětí i dospělých, s nabídkou
krásných výrobků z chráněných a terapeutických dílen
i zručných řemeslníků. Program zahájí Machovo žesťové kvarteto, s vánočními koledami vystoupí pěvecký sbor
Jakoubek a dětský soubor
Nova Domus. „Vánoce za ča-
sů našich babiček aneb jak se
v Čechách strašívalo“ předvede Studio Dell´arte. Písničkář Pepa Nejedlý s kamarády zahraje na kytaru oblíbené
skladby a na závěr tradičně
zabubnují děti z Hakuna Matata. Pro děti bude připraveno
TVOŘENÍČKO, pro všechny
pak občerstvení a drobný dárek za příspěvek do sbírkové
kasičky. Vstupné je dobrovolné. Proutek se těší na setkání
se všemi, kdo mají rádi předvánoční atmosféru, chtějí poznat vánoční zvyky, koupit si
vánoční výzdobu a drobné
dárky. (Helena Krahulíková)
str. 3
JINDŘICHOHRADECKÉ POVĚSTI  SERIÁL
MŠE ZEMŘELÝCH
V
dějinách Jindřichov Hradce není známo, že by docházelo k zaznamenávání pověstí. Tyto se předávaly pouze ústně. Tak se stalo, že mnohé
upadly v zapomnění, zůstaly pouze nejasné zlomky, které je třeba znovu rekonstruovat a převyprávět. Jednu takovou nyní předkládáme. Za městem
Hradcem směrem k Polívkám stojí osamnělý kostelík zasvěcený sv. Jakubu,
postavený ve slohu tudorské gotiky. K tomuto místu se váže mnoho smutných pověstí. Jedna z nich přináší pověst o mši zemřelých. Každý rok o svátku Dušiček se scházejí duše těch, kterří ukončili svůj život rukou kata ze
všech tří jindřichohradeckých popravišť v kostelíku sv. Jakuba, aby společně vyslechli mši zemřelých. Tuto mši slouží každý rok také již zesnulý kněz.
Stalo se to brzy po tom, kdy se sv. Jakub stal místem posledního odpočinků členů hraběcího rodu posledních majitelů jindřichohradeckých panství,
Černínů z Chudenic. Nastal studený a nevlídný podzim s dešti a mlhamy.
Blížily se Dušičky se vším co k nim dle starodávných zvyklostí přináleží.
Ve městě Jindřichův Hradec se scházeli čtyři děvčata, která sloužila porůznu u bohatých měšťanů. Tyto dívky se rády bály a navzájem se pobízely
k různým důkazům statečnosti. Nejstatečnější z nich byla Ančí, která jak
sama o sobě říkala se nebála ani čerta. Děvčata dobře věděla, že se v kostele sv. Jakuba každoročně koná mše zemřelých. Přemluvili tedy Anču, aby
podala důkaz své statečnosti a zůčastnila se této mše. Ančí se ulekla, neboť
dobře věděla jaké nebezpečí ji tam čeká, že ji půjde o život. Ale po velkém
přemlouvání s kamarádkami se odhodlala k činu. Nadešel večer před Dušičkami. Děvčata Annu vyprovodili za Nežareckou bránu a dále musila jít
sama. Šla pomalu co noha nohu mine podél prastaré Křížové cesty, která
končí u sv. Jakuba. Děvče si v duchu přeříkaválo všechny modlitbičky, které jí matka naučila. Zvon z města tloukl jedenáct hodin. Blížila se půlnoc,
čas mše zemřelých. Ančí docházela pomalu do vršku, když zaslechla zvuk
varhan a tlumený zpěv. Vzápětí spatřila osvětlený kostelík, k němuž pospíchaly různé postavy. Její strach překonala zvědavost, co však jí překvapilo,
byl starodávný oděv příchozích. Když vešla do kostela a rozhlídla se, spatřila, že až na jedno volné místo jsou lavice plné. Sedla si tedy na ono volné
místo a chtěla se modlit. Když tu se k ní otočila její sousedka, stará babička.
Ta jí řekla: „děvče, nech tu kabát a utíkej co nejrychleji odtud“. Ančí se nerozmýšlela a poslechla. Rychle sundala kabát a vytratila se z kostela. Jinou
cestou pospíchala do města. Ani nevěděla, jak se dostala domů. Druhý den
se šla podívat s kamarádkami k Jakubu a spatřily kolem kostela cáry kabátu, který zanechala v kostele. V duchu děkovala neznámé babičce za dobrou
radu, která ji zachránila život. Tak jako kabát by skončila ona. (Jan Jůna)
INZERCE
str. 4
www.neonjh.cz
PROFIL FIRMY
OBCHODNĚ  MEDICÍNSKÉ CENTRUM SV. FLORIÁN JINDŘICHŮV HRADEC
Od května roku 2012 je pro veřejnost otevřeno v Růžové ulici čp. 41 centrum sv. Florián. Jeho obliba stále stoupá, a proto jsme se rozhodli Vás
s tímto objektem blíže seznámit v rozhovoru s Mgr. Petrem Matějů, vedoucím realitního oddělení firmy RBB INVEST, a. s., investorem objektu.
Obchodně – medicínské centrum sv. Florián
patří již více než rok k atraktivitám Jindřichova Hradce. Unikátní AQUA SHOW, která je
jeho součástí, si jistě užívají malí i velcí ….?
Ano, fontána nabízí skutečně jedinečnou podívanou. Obrazce tvořené kapkami padající vody,
podbarvené tóny působivé hudby v kombinaci
světelných efektů a videoprojekce zanechávají
silný emotivní zážitek snad v každém návštěvníkovi sv. Floriána. Zejména pak upřímná radost v dětských očích je všeříkající.
Kdy mohou návštěvníci sv. Floriána Aqua
show shlédnout?
Aqua show je spouštěna každý den od 9,00 –
19,00 hod. v každou celou hodinu.
AQUA SHOW ale není zdaleka to jediné, co
Obchodně – medicínské centrum nabízí
Chtěli jsme pro místní obyvatele a návštěvníky Jindřichova Hradce vytvořit ojedinělý objekt s nevšedním interiérem, kde bude možné
příjemně strávit volný čas. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy bývalé „hasičárny“ tak vznikla v blízkosti historického centra města stavba,
která jistě nadchne svou originalitou a propracovanými detaily.
Návštěvníci Obchodně-medicínského centra
zde mohou udělat radost svým blízkým nákupem ve stylových obchůdcích, využít masážních
či kadeřnických služeb, poobědvat v restauraci,
či posedět v útulném prostředí kavárny.
Stále větší zájem je také o návštěvu ordinací
specializovaných lékařů, které se v budově nacházejí a mohou se pochlubit profesionalitou
lékařů, špičkovým vybavením a moderním příjemným prostředím.
Nově v těchto dnech ožilo Obchodně-medicínské centrum několika desítkami dětí, navštěvující právě otevřenou „Před-po-školičku“ paní
Sassmannové. Kromě zajímavých kroužků pro
děti od 1 roku do 8 let mají maminky možnost
využít také nabídky na hlídání dětí.
Při návštěvě centra nás zaujal Dárkový obchod Floriánek. Můžete ho našim čtenářům
představit?
Ze širokého a pestrého sortimentu Dárkového
obchodu si vybere jistě každý. Keramika, sklo,
porcelán, kvalitní doutníky, kožené sety, peněženky, pera, ručně malované originální nástěnné hodiny, pletené čepice, čaje či široký výběr
exkluzivního alkoholu – toto a ještě mnohem
více Vám Floriánek nabízí každý den od pondělí do pátku od 9,00 – 18,00 hod. a v sobotu
a v neděli od 9,00 – 17,00 hod.
Chystáte pro zákazníky nějaké novinky …?
Ano, přichystali jsme akční měsíce plné slev.
Počínaje akčním říjnem, přes akční listopad
až k akčnímu prosinci. Každý týden je připraven sortiment, zákazník si ho může zakoupit
s 20 % slevou. V rámci této akce jsme pro nakupující zákazníky připravili velkou předvánoční soutěž, která vyvrcholí vylosováním 500
cen dne 27. 12. 2013. Další novinkou je NOVĚ spuštěný e-shop www.darky-florianek.cz.
Zde mohou zákazníci v klidu nakupovat z pohodlí domova.
Všechny dárky zakoupené ve Floriánku rádi
a ZDARMA zabalíme. Tak nezapomeňte – je
tu pro Vás bezva krámek, těší se Váš Floriánek.
(prof)
V Obchodně – medicínském centru dále najdete: (z ulice Růžová) Fio banku, ČSOB Pojišťovnu; (v pasáži) Tabák – noviny – časopisy, Bylinnou lékárnu, kavárnu a restauraci MIX GRILL, Kadeřnictví Martin, Dětské a kojenecké oblečení KINGS, Dárkový obchod Floriánek, Papírnictví Krásné
papírko, Před-po-školičku paní Sassmannové; (za pasáží) SMS – finanční poradenství, Prodejní galerii Okénko, Cyklosport Hájek; (1. patro) Dentalpoint – MUDr. Kunkela, Ambulanci ORL – MUDr. Žižka; (2. patro) Ing. Hosnedl – prodej a poradenství zlato – stříbro, Advokátní kancelář Soják &
Reisner, Zubní laboratoř Dental factory – Miroslav Mádl, FARMTEC, a.s., Lečebnou rehabilitaci Lenka Čermáková
str. 5
POZVÁNKA, LISTOPAD, STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
ZÁŽITKOVÉ KURZY
LISTOPAD
N
ové Ekocentrum Vespolek v Radouňce nabízí první vzdělávací akce pro
dospělé. 2. listopadu zahájíme cyklus kurzů Vaříme z lokálních potravin. Vzhledem k blížícímu se svátku sv. Martina bude tématem Svatomartinská husa ze dvorku až na stůl. Naučíme vás pod odborným vedením připravit
sváteční husí menu, zakončené společnou ochutnávkou (husa, knedlík a zelí,
vývar, paštika). Vede a vaří kuchař Vít Kos z restaurace Černej pták.
V
zdálené sluneční paprsky objaly obzor, ztichlou krajinou se žene jízda nebeských spřežení. Z trosek zlatého kočáru vlají cáry ozdobných stuh. Na zhnědlém listí již leží skomírající se tělo léta. Mrtvé tělo léta přikrývá peřina mlhavých dní. Lesy již zpívat přestaly, orchestr odletěl
do dáli, mrazivý vítr slzy vysouší, nikdo další je neuroní. Podzimní květy
smutně sklonily hlavy, poslední poupata se nerozvijí. V ladných křivkách
dívčích těl nám listopad ukradl fantazii. (důchodce jindřichohradecký)
V sobotu 23. 11. se uskuteční kurz Zážitková pedagogika pro učitele, pedagogy volného času i rodiče, kteří chtějí pracovat se zážitkem jako s příležitostí k rozvoji dětí i dospělých. Seznámí se s principy zážitkové pedagogiky
a naučí se vést reflexi - nejdůležitější část výukového procesu. Součástí budou praktické ukázky a sdílení zkušeností. Vede Mgr. Barbora Tichavová,
instruktor vzdělávání dospělých v Junáku a člen Adventura Teambuilding.
V termínech 16. - 17. 11. a 29. 11. - 1. 12. pořádáme ve spolupráci s Českým
červeným křížem zážitkový kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz má 40
hodin výuky, vždy od 9 do 17 hodin, je zakončen zkouškou a získáním certifikátu. Na všechny akce je nutné se předem přihlásit na tel. 732483158 nebo
[email protected], kde vám poskytneme bližší informace.
(M. Jirková)
INZERCE
str. 6
str. 7
EXPEDICE, VÝSTAVA, DŮM GOBELÍNŮ
EXPEDICE DORA 2013
E
xpediční tým našeho Klubu historie letectví Jindřichův Hradce vyrazil na cestu večer 26. září 2013. Program trasy jsme začali plnit již hodinu po půlnoci návštěvou převážně leteckých sbírek otce a syna Vyváželových z Chomutova v muzeu umístěném v historické jízdárně lokality zvané Hrádek.V ranních hodinách
jsme pak dorazili do německého města Torqau. Zde se poprvé setkali ke konci
války za poničeným Labským mostem vojáci sovětských a amerických armád bojujících proti fašismu. Po průzkumu opuštěného letiště v oblasti Lipska v Brandis,
kde byly mimo jiné koncem války nasazeny raketové stíhačky Messerschmit Me163 Komet, jsme se přesunuli do srdce
pohoří Hartz na prohlídku muzea podzemní továrny KZ Gedenkstatte Mittelbau - Dora. Zde vězni z KZ Buchenwald vyhloubili systém podzemních
tunelů určených k výrobě balistických
raket V-2. Naší dokumentační činnost
v Berlíně jsme začali v sobotu na letišti Gatow v prostorách rozsáhlého muTým expedice u hrobu F/O Oldřicha
zea Luftwaffe a Bundeswerhu. Dalším
D. Bláhy, DFM. Zleva: J. Růžička, R. Novák,
stěžejním bodem expedice se stalo
Z. Krupička a M. Homola. (Foto: V. Vondrka)
ve čtvrti Brandenburg vyhledání hrobu
letce příslušníka 44. perutě RAF „Rhodesian“ F/O Oldřicha Denise Bláhy, DFM,
Londýňana s čs. kořeny. V centru Berlína se nachází světoznámá Brandenburská brána, sídlo Spolkové vlády - Reichstag, dále Ministerstvo obrany s nádvořím Bendler bloku, kde byl v červenci 1944 popraven hrabě Claus Schenk von
Staufenberg spolu se svými spolupracovníky po neúspěšném atentátu na Adolfa
Hitlera. Budova bývalého Říšského ministerstva letectví, sloužící dnes Ministerstvu financí, a za ní stojící proslulá Berlínská zeď, jsou asi nejznámějším hraničním přechodem Check point Charlie v Německu. Poslední den jsme se věnovali
dokumentaci bojové techniky v muzeu ve čtvrti Kreuzberg. Dominantním exponátem před novou budovou muzea je Dakota DC-3, jedna z hrdinek dopravující
jídlo a ostatní důležitý materiál při „Berlínském vzdušném mostu“ z roku 1946,
po uzavření všech přístupů a hranic do města Rudou armádou. Domů se členové expedice Zdeněk Krupička, Miroslav Homola, Jiří Růžička, Vladimír Vondrka
a Radek Novák vrátili v neděli 29. září 2013 večer.
(Radek Novák)
DŮM GOBELÍNŮ, O. P. S.
V listopadu mohou návštěvníci kromě stálých expozic navštívit 2 zajímavé výstavy.
Výstava unikátních tapisérií „Řemesla pro Paříž“ (13. 4. 2013 – 13. 4. 2015)
Výstava „Háčkované dějiny Lenky Bednářové“ (4. 10. – 8. 12. 2013)
středa 4. prosince 2013 – Mikulášská dílna pro veřejnost
13. – 17.00 hodin, vstupné 30 - 60,- Kč (v ceně je zahrnut materiál na výrobek)
sobota, neděle 7. – 8. prosince 2013 – Advent v Domě gobelínů
Připraveny jsou ukázky řemesel, oblíbené dílny pro děti s textilní tématikou,
vánoční kavárna. Bližší informace najdete na www.dumgobelinu.cz nebo
na tel.: 384 370 880, 384 370 881. Těšíme se na Vaši návštěvu. (Rita Škodová)
VÝSTAVA NETOPÝRŮ ZNOVU
P
okud jste nestihli na konci léta navštívit výstavu fotografií netopýrů v Galerii
Inspirace, máte nyní možnost ji celou zhlédnout znovu v Městské knihovně.
Výstava zde bude umístěna na chodbě vedle hudebního oddělení v průběhu listopadu a prosince. Autor fotografií RNDr. Antonín Reiter, PhD. zachytil netopýry
v jejich přirozeném prostředí. Uvidíte druhy žijící u nás i některé druhy exotické
a dozvíte se zajímavosti z netopýřího života. Výstavu pořádá Hamerský potok o. s.
ve spolupráci s Městskou knihovnou. Výstava byla vytvořena v rámci projektu
(Jana Dvořáková)
„Netopýři kolem nás“, který sponzorovaly Lesy ČR, s. p.
str. 8
www.neonjh.cz
BUDOUCNOST
BUDOUCNOST  2. DÍL
P
říroda je všude nepředstavitelným způsobem a v nepředstavitelném rozsahu devastována. Má-li mít život lidské bytosti na Zemi
smysl, musí mít každý člověk právo především
na čisté životní prostředí, na možnost pobývat
v původní nezničené přírodě nebo alespoň tuto přírodu navštěvovat kdykoliv potřebuje, aby
v ní načerpal sílu. Některá území jsou měněna v mrtvá smetiště, v kontaminované plochy,
na nichž byl život rozvrácen a zahuben. Voda se
znečisťuje, naplňuje jedy a její zdroje jsou ničeny vytěžením lesů nebo brutálně těžbou nerostů.
Přitom společnosti, které tento způsob zabíjení
Země umožňují a způsobují, neprodukují žádné duchovní hodnoty. Produkují obrovské hory
plastových šmejdů a předmětů, které jsou chrleny v celých řekách, zamořují naše byty, uvolňují
se z nich jedovaté molekuly, které ničí naše mozky, způsobují rakovinu, likvidují buňky, naprosto nesmyslné předměty. Pro obyvatele Evropy
je klíčové vrátit se ke hluboké spiritualitě svých
předků- starých Slovanů, Druidů a Germánů.
Staří Slované nazývali centrální božské vědomí
slovem „JARILO“- světlo. Chápali ho jako zdroj
všeho. Staroslovanští volchové byli s Kristem
v úzkém spojení, stejně jako keltští druidové.
Od raného dětství jsem v kontaktu s bytostmi
z jiných dimenzí. Řada těchto bytostí byla také
kdysi lidmi. Můžeme těmto bytostem říkat andělé, dobří duchové, obyvatelé paralelních světů,
vyšší moc, vesmírné síly. Vesmír je plný neuvěřitelných tajemství a jen opravdu komický hlupák může prohlašovat, že víme a jeho struktuře
a funkci všechno. Nevíme o bytí naopak skoro
nic. Věda je na samém počátku svého vývoje.
Své schopnosti komunikovat s vyšším zdrojem
světla se nemohu zbavit, stejně jako lidé se nemohou zbavit jiných dispozic či specifických talentů, kterým nás Bůh při své „štědrosti“vybavil.
Vnímám negativní síly v lidech, v místech atd.,
vnímám pozitivní síly a vnímám i velmi vysoké
vibrace lidí, míst. Bůh miluje život a žití, má rád
rozmanitost a především lidi, kteří ho opravdu
překvapí, snad i tím, co nečekal....
(pokračování příště - Veronika Česká)
INFORMACE PRO ČTENÁŘE
Pokud se Vám měsíčník Neon nedostane
do schránky v Jindřichově Hradci, nečekejte na další měsíc, ale prosím kontaktujte
redakci, tel. 607 874 450. Budeme se snažit
sjednat urychleně nápravu. Jinak aktuální
číslo Neonu najdete vždy na www.neonjh.cz,
ke stažení. Samolepky na označení schránky si můžete vytvednout přímo v redakci.
Děkujeme. S pozdravem redakce Neon
str. 9
NÁLEZ POKLADU, NE DIETA...
NÁLEZ POKLADU U J. HRADCE
S
NE DIETA, ALE ZMĚNA
nem snad každého kluka je nalézt jednou za život poklad mincí. Většině se to
nikdy nepodaří, je však mezi námi několik takových, jimž to paní Štěstěna dopřála. Jedním z nich je Jaroslav Novák, dlouholetý externí spolupracovník Muzea
Jindřichohradecka, který v létě letošního roku náhodně objevil poblíž Jindřichova
Hradce depot stříbrných mincí ze 14./15. století v počtu
přibližně šedesáti kusů. Po prvotních odborných analýzách bylo zjištěno, že se jedná o pražské groše a několik drobných mincí německé a rakouské provenience.
Z archeologického hlediska patří k nejzajímavějším nálezy mincí uložené v keramické nádobě. Právě takovéto
artefakty napomáhají určení poměrně detailní datace
starých nádob. Jak ukázala řada příkladů, k uschování mincí do země docházelo především v období nepokojů, tj. během válek a lokálních nebezpečí. Bohužel
se v našem případě nepodařilo u Jindřichova Hradce
předpokládanou keramickou nádobu nalézt. HypotéJaroslav Novák s částí
zu, že depot mohl být uložen v plátěném váčku, nelze
nalezeného pokladu mincí
prokázat. Mince totiž byly nalezeny v okruhu větším
než 20 metrů a byly patrně před řadou let v terénu rozneseny hloubkovou orbou.
Podívejme se ve stručnosti do historie nálezů mincí na Jindřichohradecku. K nejstarším patří dvě drobné bronzové římské mince ze 4. století našeho letopočtu, které byly ve městě nad Vajgarem objeveny během stavebních aktivit koncem předminulého století. Přibližně ve stejné době byl učiněn nález v Nové Bystřici, jednalo
se o ražbu římského císaře Antonia Pia (vládl v letech 138 - 161). Z mnoha dalších zajímavých objevů připomeňme poklady mincí z České Olešné, Kardašovy
Řečice, Jarošova nad Nežárkou, Strmilova, Valtínova, Bratrské ulice v Jindřichově Hradci či ze Sedla u Číměře. Právě tam v roce 1999 Jaroslav Korbel objevil více než 630 stříbrných pražských grošů, které odevzdal Muzeu Jindřichohradecka
a nyní jsou vystaveny v expozici gotiky. Máme však celou řadu indicií o objevení
dalších pokladů na území našeho regionu, které bohužel skončily v rukou překupníků. O to více nás těší, že nálezce Jaroslav Novák odevzdal depot mincí do sbírek
Muzea Jindřichohradecka. Zde bude následně odborně zpracován a při nejbližší
možné příležitosti představen veřejnosti.
(Vladislav Burian)
T
rvalé řešení potíží s nadváhou. Již dříve jsem psala o souvislostech mezi psychikou a stavem našeho těla. Tentokrát bych chtěla toto téma pojmout více
prakticky. Řadu let pracuji v oblasti výživy a zdraví. Během posledních šesti let
jsem se setkala se stovkami lidí, kteří měli jeden společný problém - nadváhu. Téměř všichni mí klienti měli v prvním měsíci spolupráce pěkné výsledky na cestě
za svým snem o štíhlé postavě, a přesto jen docela malé procento těchto lidí cíle
dosáhlo a ještě menší procento udělalo trvalou životní změnu a váhu si udrželo.
To mě vedlo k hlubokému přemýšlení o tom proč. Došlo mi, že jakékoli řešení
stravy, pohybu či dalších vnějších faktorů, bez toho, aby se člověk podíval dovnitř,
je málo účinné a někdy dokonce i zbytečné. Pokud je problém na úrovni těla, znamená to, že je také v hlavě. Hlava je příčina, tělo následek. Pokud řeším pouze tělo, čili důsledek, je to málo. Naše tělo nám nese poselství, které se ale více než těla
týká mysli, nitra, duše. Nemá smysl pouze potlačovat příznaky, v tomto případě
nadváhu řešit „dietou“. Má smysl se ptát, co mi chce mé tělo říct a co potřebuje
k tomu, aby, když pochopím jeho poselství, se zase uvedlo do stavu rovnováhy, tedy ideální váhy. Napadá mě příklad s prasklou pumpou u chladiče mého zeleného auta Delfína. Stále se přehřívalo a já stále dolévala chybějící vodu a voda stále
vytékala. Nemělo smysl ji dolévat (Ačkoli jsem to dělala vytrvale několik dní), byla prasklá pumpa. V servise pumpu spravili, dolili vodu a už nevytekla. Když tělo
tloustne, je to jako ta vytékající voda… Když ji pouze dolévám (diety) a ona stále
vytéká (váha se vrací), je třeba se podívat, co je za tím (…a konečně spravit pumpu). Úprava stravy je na cestě za zdravím těla důležitá, ale pouze ta nestačí. Je třeba udělat trvalou změnu v postoji k sobě či k něčemu okolo nás. Mluvím o transformaci čili změně, která je úplná a vychází zevnitř, z přestavby postoje a myšlení.
Jestli Vás téma zaujalo a chcete více nahlédnout do příčin nadváhy či jiné nerovnováhy těla, zvu Vás na přednášku, která se koná 20. listopadu v 17:30 hod
v kavárně Foto Café v Jindřichově Hradci.
(Lenka Votavová)
INZERCE
5#.10'-75.70'è0+%'
MASÁŽE A LYMFODRENÁŽE
SILVIE VRBOVÁ - 603 768 994
SLEVOVÉ
VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY
PEDIKÚRA - MANIKÚRA
JANA BÁRTŮ - 776 300 879
č
500,-K
KLASICKÁ MASÁŽ
+ LYMFODRENÁŽ
+ PEDIKÚRA (PŘÍSTROJOVÁ)
Ušetříte
Uš
šetřříte
íte min
minimálně
nim
mállně 250 - 300 Kč
Kč,č Lzee na
nak
nakom
nakombinovat
kom
dle přání
str. 10
SELSKÉ TRHY, POZVÁNKA NA KONCERT
SELSKÉ TRHY
30/11
14/12
náměstí Míru č.p. 138 v Jindřichově Hradci
od 8.30 do 13.00
str. 11
ŘÁDKOVÁ
MISS
JINDŘICHOHRADECKA,
INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
13. ROČNÍK MISS JINDŘICHOHRADECKA 2013
1
2
Diana Vejvarová
J. Hradec
3
Dominika Bártová
Moravská Třebová
Nela Vaňková
Nová Bystřice
HLASOVACÍ KUPON PRO
DÍVKU ČTENÁŘŮ MĚSÍČNÍKU NEON
Jméno a příjmení: ........................................................
číslo soutěžící: ...............................................................
(Vyplněné kupóny prosím zasílejte nejpozději do 20. 11. 2013
na adresu redakce měsíčníku Neon, Pravdova 568, J. Hradec)
4
5
6
Tereza Balcarová
K. Řečice
Leontina Králová
Kunžak
7
Aneta Novotná
Dačice
13. ročník Miss Jindřichohradecka 2013 proběhne ve čtvrtek 21. 11. 2013 od 19 hodin
v KD Střelnice v J. Hradci. Vstupenky budou
v pokladně KD cca týden před akcí. Pořádá Jana Drobilová Holcová - Agentura New style ve spolupráci s Městem J. Hradec. Generální sponzor je RBB Invest a. s. a Nadační fond
RBB Invest. Hlavní partner AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o. Mezi hosty finálového večera patří Davide Mattioli, orientální tanečnice
8
Denisa Plačková
J. Hradec
9
Veronika Plachá Slavěna Albastová
Jarošov n. Nežárkou
Český Rudolec
Latifah (Česko Slovensko má talent 2011), kouzelník Richard Nedvěd (Česko Slovensko má
talent, Na stojáka). Večerem provází TV moderátor Karel Voříšek. Dívky obleče známý návrhář Lukáš Lindner. Součástí akce je i hlasování
o Miss Internet, diváci mohou hlasovat na www.
missjindrichohradecka.cz. V letošním roce bude vedle Miss Press (vyhlašuje Týdeník Jindřichohradecka) vyhlášena i soutěž o nejsympat.
dívku čtenářů Neonu.
(foto: Milan Havlík)
INZERCE
KALENDÁŘÍKY A PF 2014
od
za skvělé ceny…
PF 2014
*
1 Kč
bez DPH
*min. množství
500 ks
od
7 Kč
www.rain-tiskarna.cz
Í KY
ÁŘ
D
N *
LE ěh zky
KAsoubejné zaká
– outisk satzníkům
bez DPH
Pravdova 568/II, Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 362 512, e-mail: [email protected]
•
Extrémně
výhodná
cena
•
•
*s e zák
víc
•
•
Prodám Opel Corsa 1,2 r.v. 97, cca 135 Prodám chalupu v obci Březina na Jinři- Prodám byt 1+1 v Olšanech u Studené.
tis. km, 3-dveř., tm.červený, stř. okno, chohradecku, tel. 724 732 934
Levně. Tel.: 728 333 603
Prodám 4ks zimní Semperit Speed-Grip Al kola, zim.pneu na plech discích, STK Prodám 4ks zimní Matador MP 56 silika Prodám soubor pozemků v Horním Žďá185/55-R15 82 T, 5-6 mm, cena 500,- tel. 07/15, za 7.500 Kč. Tel.: 602 188 935, mož- 195/65- R15 91 T, 6-7 mm včetně plech. dis- ru. Jedná se částečně o stavební pozekmy,
724 285 335
ná sleva.
ků, 4 šrouby, rozteč 100, průměr středu 57, ET ornou půdu, rybník atd. Tel: 728 333 603
•
•
Prodám zahradu v JH, u rybníka Mníšek, /za rozvodnou /výměra 423 m2,elektřina, studna, skleník, dřevěná chatka.Cena
cca 300tisíc korun.Informace na tel. 777
081 720, 487 824 730
Prodám laminátovou loď,“Jola“.Výborný
stav.Cena 7 500 Kč. Cena nové 15 000 Kč
tel.724 128 171
Prodám dřevěnou postýlku,bez matrace
300kč,plastová kuchyňka 250kč,Slavonice
tel. 608 632 330
•
•
•
•
Prodám byt 4+1 ve 2. patře zděného 45 ,(Opel,Honda), cena 3000,- tel. 724285335 Prodám nebo pronajmu byt 2+KK,1p.
domu nedaleko centra Jindř. Hradce. Po- Prodám zahradní domek v Nové Bystři- sidl.Hvězdárna, zateplen, plast. okna,lostaveno v r.1991. Balkon na jižní stranu. ce i s pozemky, tel. 384 363 689
džie,tel. 606 964 405
Vytápění a ohřev vody vlastním plynovým
kotlem. Velký sklep. Obytná plocha 89 m2.
Celková plocha 116 m2. Nízké náklady na
bydlení.tel. 602620722
Zděný, podsklepený dům 3+1 v oplocené zahradě (garáž na okraji), ÚT, plyn,
slušné zařízení může zůstat v ceně - ihned
k nastěhování! Lodhéřov, 777 128 848
prostory k uspořádání firemních
•
•
Silvestrů a společenských oslav
Dva salónky - celková kapacita 75 osob.
Rezervace na tel.: 608817529
•
Prodám byt 2+1 v bytovém domě v
lokalitě Otín- Boubelovka, možnost i s
garáží, tel. 602 941 835
Prodám 4ks letní Barum Bravuris
2, 195/55-R15 85H, 5-6 mm, cena
500,- tel. 724285335
Prodám byt 2+1/B, Vajgar. Tel: 728 333 603
Prodám byt 3+1, Vajgar. Tel.: 728 333 603
Prodám rybník v Dolní Radouni. Tel.:
728 333 603
•
•
•
•
str. 12
•
Prodám rodinný dům V JH 4+1, celý
podsklepený, garáž, zahrada, plyn, topení,
volný k nastěhování, tel. 777 502 010, 484
824 730 opakovat do konce roku!!
Prodám by 2+1 s balkonem v 5. patře
na sídl. Vajgar v Jindř. Hradci. Vyzděné bytové jádro, nová koupelna. Dům
zateplen, vyměněna okna. Větší sklep.
Obytná plocha 58 m2. Cena dohodou.
tel. 602620722
•
ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
•
Prodám dvě autosedačky 13 až 36 Prodám zimní pneumatiky DUNLOP
kg, stříbrné barvy, málo používané 145/80R včetně disků rozteč 108 cena: nebesy a mantynely, souprava světlá žlutá Nový kvalitní dalekohled,12-ti nás. zvěta modrá s medvídky, včetně froté prostě- š.,sklo BK7, pouzdro.Jen 590 Kč. I na doza 1.000 ,- Kč za kus. Telefon: 607 3800 Kč tel: 721 115 618
bírku.tel.722 138 670
527 870
Dřevěné zánovní dvoukřídlé okno radla Kč 100,-tel. 607 647 407
•
•
•
•
Prodám cestovní postýlku, včetně matrace,zn.Nurse,pěkný stav,tel. 602 608 804.
Prodám byt 2+1,sidl. U Nádraží,JH,
3.p.částečná rekonstrukce,tel.776 634
569, volat o víkendu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Prodám hrob na městském hřbitově
•
v J.Hradci mobil mezi 19 a 20 hod.606
751 224
Krbová kamna jotul F8TD,tak zvané továrna na teplo málo používané 16000kč,
plynový kotel modrathe tel. 774 309 020
150x150 cm. Cena 500,- Kč.Tel. 723 213 003 Prodám 1+ kk 30m2, na sídl.Hvězdárna Prodám kameninové koryto 100 x 35 x 40 cm,
Prodáme zděný byt 2+1 v OV, 1. patro , zrekonstruovaný, slunný, tel.602 617 565 cena 2500 Kč, nutno odvézt, tel. 723 122 635
cihlového domu, ul. Nádražní. Vytápění
kotlem ÚT na plyn, 2 sklepy. Byt je dobře
udržovaný, dům velmi klidný – za domem
•
Prodám byt 4+1 zrekonstruovaný 2 lo- Pěkný dr.byt, 3+1 s halou alodžií,čásdžies výhledem do přírody, vl. kotel,ved- tečně upravený,možno převést do osoble malá farma, budova 220m2,pozemek ního vlastnictví, cena dohodou.RK ne!
3600 m2, v Česká Kanada, tel. 723 965 367 Tel.607 209 904
Prodám byt 4+1, 82m2, v OV na s. Vajgar
v JH, dům zateplen + nová okna, lodžie,slunný, cena 969 000 Kč, tel. 725 064 575
KAPROVÉ KESERY, oko 3x3cm,
hl.45cm, celovrtané,násada buk. Nové,
zatravněný dvůr, kde se dá parkovat. Fond
oprav a nájem je cca 1 000,- Kč měsíčně,
volný ihned.777 128 848
Prodám byt 3+1 v OV, Jakubská ul. JH,
zrekonstruovaný s balkonem , cena 1 370
000 Kč, tel. 606 556 456
Prodám byt 4+1 v OV na Hvězdárně,
1p.slunný,tel. 723 755 441
5 m3 prvtřídních bukových fošen 50
mm, po 12 000 Kč, 720 480 599
Suché trámky, prkna, fošny, levně, 720
480 599
Prodám garsoniéru v Jindřichově Hradci v Nádražní ulici. Zděná s novou kuch.
linkou. 1. patro, 2 sklepy. Nízké nálady
na bydlení. Cena 540 tis. k jednání. tel.
602620722
Pěkný manažerský notebook IBM Think
Pad, Windows XP,WiFi,Bluetooth aj..I na
dobírku.Tel.722 138 670
Různé kojenecké vel.62/68 dohromady
i jednotlivě, foto emailem 5,- až 100kč/ks
tel.607 651 955
Prodám garsonku v Jarošově nad Ne-
•
•
•
Nové černé kotníkové boty vel. 42/2, Dřevěná chata (26 m2), polosamota
tel.724 301 454
nad řekou Nežárkou, kousek od Lásenice,
Prodám kombinovaný sporák Mora, el. vlastní pozemek okolo je 178 m2. Koupáčasování, tel. 721 439 448
ní, rybaření, cena 350 000,- Kč.777 128 848
levně -570kč/ks.Tel.721 785 363
Prodám postel-letiště s čelem a s uložným prostorem.Tel.728 848 174
Prodám NOVOU NENOŠENOU kombinézu na novor.holčičku vel 50.Zakoupenou v Bambinu.PC 400Kč, tel. 607 651 955
žárkou, cena 220 000 Kč, spěchá, tel. 605
389 370
Prodám dětskou zimní kombinezu Wolf,
vel 74, petrolejová modrá, jako nová, Kč
100,-tel.: 607647407
Prodám povlečení do dětské postýlky s
Prodám různé oblečení a boty na děti od
10kč, Slavonice, autosedačku vajíčko 250
kč,tel. 608 632 330
Plet.stroj Dopleta 180, sedačka na kolo,
knihy o kaktusech a akvaristice, obrazy,
724 301 454
Prodám VW Passat 1.8i,110KW Bílé
barvy r.v 1998 STK 4/2015 tel.602 873 044
Prodám hokejku Lion Superior 9905.
Nová,nepoužitá.Záhyb Nový TS–11L, tvrdost 2xSTIFF. 300 Kč tel.607 135 468
NABÍZÍME
PARCELY NA STAVBU
Z AHR ADNÍCH DOMKŮ
y V k.ú. Jindřiš, u „pískárny“
y Inž. sítě v místě
Cena 325 Kč/m2
•
•
•
•
•
Tel. 776 319 466 •
•
•
•
•
•
•
•
str. 13
ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prodám bílé svatební šaty.Bez ramí- Rozládací pohovku, válendu s úložným Časopisy Máma a já odč.6/12, cena 20 tivátor nesený, 606 251 616
nek,záda na šněrování,bohatá tylová suk- prostorem cena 1000 Kč,velký pultový Kč/ks JH, 607 545 094
Letní Kleber 185/65 R14 na ráfku 6J/14, rozně,jemná růžová výšivka tel.723 444 223
mrazák, cena 1000 Kč, tel. 737 204 552
Hyundai Lantra 1.6, 16V, rv. 96, stříbrná teč 4x100 6 mm, cena 1800 Kč, 723 729 822 JH
•
•
Holinky Novesta prof.(42),holinky Fo- Dřevěné kulaté necky na paření, 723 904 771 barva, levý zadek, odhlášená, 777 206 810
Televizor Hyundai+set top box s přehrárest Jack (43),Kanady Prabos(10,5),vše s Autogenní sada hořáků+hodiny nové, Akvarel mik.alše r.1907 a grafiký list voj. vačem, málo užívaný, vše 800 Kč, JH, 724
ocel.špicí a nové, tel. 725 257 016
723 904 771
hynaise r.1890, signováno autory, 720 390 062 051 584
•
•
Prodám budovu na okraji centra města Zimní kombinéza dívčí zn. Wolf, růžová, Plastika sisyfos od Lad. Beneše r.1940, Pneu 165/70 R13 Barum Polaris 2 sada 4
– nebytové prostory se soc. zázemím (nyní vel. 86, cena 350 Kč, zimní boty v.25, růžo- signováno autorem, roz.35 cmx25x12, JH, ks vzorek 7 mm 1200 Kč sada, 724 732 934
autoservis, může být výroba či sklad). vé sněhule, 728 983 758
776 878 222
Kompresor 10 atm.tlak na 380V téměř
K tomu lze přikoupit či pronajmout až 7 Dřevo buk 500 Kč, 728 983 758
nový cena dle dohody, 736 535 209
Krosna-300 Kč, 723 717 320
navazujících garáží, které jsou za oploce- Dětská postýlka s matrací menší 300 Kč, Kombin.bojler Dražice 160 l, funkční
ným pozemkem. Vodovod, kanalizace, el., 728 983 758
pouze ohřev elektrikou, cena 1000 Kč, 723
ÚT plyn, dobrý stav, cena 1,6 mil. Kč + Vybavení myslivecké místnosti, nábytek, 739 477
daň. 608 12 88 48.
selská jizba, srnčí trofeje, vyčiněná kůže 300 ks nahraných vidoekazet-1 Kč, rybářské holinky vysoké č.8 300 Kč, 723 717 320
Prodám chalupu v obci Březina na Jind- divočáka, 602 859 007
řichohradecku, tel. 724 732 934
Prodám palivové dřevo v okolí Kunžaku, Jarošova a Studené. Vlastní doprava
výhodou. Cena 700 -1000,-Kč za prostorový metr, dle délky a druhu dřeva.TEL:
384 392 389, 777 314 111
Prodám zahradu v Jindř.Hradci, Pražské předměstí(639m2) nebo její polovinu
(320m2)Tel.725 546 815
Prodám velké el. auto na dálkové ovládá-
Vdovec 82 let, prodá zcela nové 21dílů
titanového nádobí, stěhování-výhodná
cena, 607 732 613
Lednice s mrazákem-spěchá, přestavba
kuchyně, 728 993 331
Dětský kočárek kombinace červená,
khaki, béžová, zn. Haberkorn Austria, levně, pěkný, 607 964 136
Brambory na zimní uskladnění, odrůda
Adéla, žlutomasé, ručně sbírané, 721 239 852
Zetor 3011+sklápěcí kára, jednoosá, vše
bez spz a ND na Zetor, 721 239 852
Litinová kamna na dřevoa dřevěné brikety zn. Jotul 3TD, málo použitá, jako
nová, 723 888 507
Výrobky z korálků (prsteny, náušnice,
Stará vyšívaná kabelka po babičce, s ko- soupravy), 606 189 182
vovým zapínáním, stará cca 70 let-600 Kč, Nové kosmetické křeslo s povlaky, kosme607 282 301
tický stolek nový, cena 5000 Kč, 737 204 552
Horkovzdušná trouba 800 Kč, 607 282 301
Letní pneu 4x s diskem+rezerva 170/70
R13, Felicie, Favorit, cena do 2000 Kč, 607
282 301
Italština pro samouky s klíčem +2kazety-100 Kč, nepožité, [email protected]
Rohový PC stůl +dětská polohovací židle za 500 Kč, 721 632 256
ní PC 3500 nyní 1000 Kč, tel. 721 799 285
Rotoped, cena dohodou, 602 895 007
Starší el. trouba, plyn.deska 4 hořákyProdám byt 2+1 v JH, U Nádraží, 64m2, Harmonika delicia Junior, dohodou, 602 dohodou, 776 041 683
tel. 602 618 095
859 007
Okno hnědé dřevěné, zlatá mřížka s rámem 150x100 cm, cena 500 Kč, 776 041 683
Vojenská maskovací síť 8x5 m, cena 500
Kč, šrouby Raab K ks 18004,8x35 mm do
plech.střech, 776 041 683
4 ks pneu R14 Pireli 195/70 rozteč 80
mm, včetně hliníkových disků, vše za 4000
Kč, 702 032 237
Sporák rekreant a větší sporák Fiko, sporáky vhodné na chatu atd., 606 795 277
Starý šicí stroj-šlapací JH, 728 282 780
Stavební dekoraci na auto-ženich, nevěsta, ostatní auta, cena 400 Kč, 606 254 421
Dvouradličný nesený pluh za traktorkul-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
str. 14
•
•
•
•
•
ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
•
Dvě dětská platsová odrážedla-100 Kč,
737 204 552
Dětské kolo vel. 20 ve velmi dobrém stavu zn. levně, 606 301 049
•
•
•
•
Kombichladnička
Elektrolux,
beznámrazová 180x60x60, funkční displey,
A, 245/78, 721 799 285
,PTUFMO­+JOEÎJDIÔW)SBEFD
GPS: 49°8’40.415“N, 15°0’7.997“E
tel.: 734 528 739
•
Autom.pračka 1700 Kč, vysavač 500 Kč, Peugeot 405 SRI 2:0 rv. 87 konec stk
607 835 685
09/13, spz v depozitu, vhodné na ND, cena
Dětská postýlka, televizní stolek, 607 835 685 5000 Kč, 720 148 430
Značkové školní batohy do školy Topgall, Venkovní světla 2 ks, jedno málo používané,
dívčí i chlapecké, cena 250 Kč, 607 835 685 druhé originál zabalené 300 Kč, 721 227 090
MJTUPQBEV
0UFW­S¡NFNMBE¡B
TWBUPNBSUJOTL¡W­OB
;OPW­O;OPKNP
•
W­LFOEPW½)VT­PCÅE
BMJTUPQBEV
%PN¡D­CPT¡LZB[FM­EWPVCBSFW
SF[FSWVKUFQPSDF
-- 5½EFO-076
MJTUPQBEV
7ÐF[KJIPÁFTL½DISZCO­LÔBMFTÔ
4SOÁ­EBOÁ­LBOÁ­NVGMPOKFMFO
6[FO©SZCZ
-- QSPTJODF
;BCJKBÁLBW6E­SOÅ
+JUSOJDFKFM­ULBTVMDUMBÁFOLB
•
•
•
•
Pokladna do obchodu, nová ještě v krabici El. sporák Mora, 3 plotýnky, trouba, gril, Satelitní komplet 500 Kč, DVD přehráza 4 400 Kč, má fiskální paměť, 723 854 837 zachovalý-390 Kč, 384 363 061
vač 200 Kč, málo používaný, 721 227 090
Tv za 500 Kč, větší zn. JVC, nutno odvézt, 723 854 837
3F[FSWVKUFTJVO¡TGJSFNO­4JMWFTUS
OFCPSPEJOOPVPTMBWV
"×N­TUWFTUZMPW©NQSPTUÎFE­
Tel.: 734 528 739
•
•
Barevná televize 80 cm, kabát myslivecký
Hubertus 2 ks, cena dohodou, 728 862 342
Starož.lustr 3 koule+lampička, lis-telus-ruční dvoušroubový, brusle na kličku,
daruji, vrak kola, 736 759 583
10 kg vlašských ořechů, neloupané, cena
3-fázový al. elektromotor, přírubový Různé druhy formiček na pečení-nové, 80 Kč za kilo, 723 422 842
mez 370w otáčky 2840/min, krytí IP 44, orig.krabičky, seznam zašlu na email, 777
606 301 049
099 436
•
•
•
•
•
•
•
Vyžazený laminátový rybářský člun
1500 Kč, 724 606 120
4 ks zimní kola na Fabia 185/60 R14, cena
4000 Kč, disky plechové, 80%, 724 606 120
Notebook Asus K401 i s taškou a příslušenstvím-5000 Kč, 721 151 180
Š felicie combi rv. 96, stk 1/14, modrá
metalíza, taž.zařízení, letní i zimní pnu,
cena 8000 Kč, dobrý stav, 728 198 359
Mazda 323, 1.7D, 3dv, rv 88, pojízdné
na ND, pouze celé, 4000 Kč, příp.dohoda
možná, 773 977 908
Nissan Sunny sedan N13, 1.7D, 4dv, rv.
87, závěs, pojízdné na ND, pouze celé 4
200 Kč, 773 977 908
•
•
str. 15
ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
Mitsubishi Colt 1.3glm 3dc, rv.90, černá
b., šíbr, pojízdné na nD, je celé 4 500 Kč,
777 282 844
Autorádia digitálnína kazetu různýc
značek od 300-1000 Kč, možnot výběru,
dovezu, 728 425 959
Nissan Micra 1.0-1.2, 3-5dv, rv. 87-91 na
ND nebo pneu 145-155/70-80R12 155/7080R13 ceny dohodou, 728 425 959
•
•
•
Pronajmu 2+1 v RD se zahradou, podlah. vytápění. 7000 Kč měs. Dohoda, tel.
720 526 799
Pronajmu 2 míst. 40 m2 a 25 m2 + sociál. zař. na školku, ordinaci, kancelář u
zeměděl. školy JH,Trinex, tel. 720 480 599
Pronajmu garsonku ve st. Otíně, novostavba, zařízená, MHD, příroda, 1-2 os.
Bez dětí, zvířat, tel. 724 792 911
•
•
•
Majitel pronajme v J.H. na Vajgaru přízemní byt, zařízený, nejraději manželům
důchodcům i s pejskem či akvaristovi.
Pronajmu garáž na Hvězdárně/za sta- Měsíční nájem s poplatky 6000 Kč, +
kauce 10 000 Kč. tel. 732 437 291
rou benzínou/ tel. 736 765 338
Pronajmu zařízený apartmán s vl. vchodem u nemocnice, max. 3 os. pouze zaměstnané tel.723 122 635, ne RK
Pronajmu garáž na Hliněnce v JH, měs.
650 Kč, tel. 721 332 957
• Tyrskysové plesové šaty 38, PC 2 200 Kč, •
nyní 900 Kč, 721 937 539 JH
• Peugeot 206, HDI 2.0, zel.metalíza, rv. •
2000, 120 000 km, cena 47 000 Kč zimní
pneu, 607 977 863
Vnitřní starší dveře v dobrém stavu 60 a
70 cm i prosklené za 200 Kč, 604 969 992
•
zařízená za 5000 Kč v ceně vše. Dvouměsíční kauce, tel. 721 748 458
PRONAJMU BYT 3+1 V J. H. S. POD
KASÁRNY, RD- 1.P. ČÁSTKA 5000 KČ
+ ENERGIE, TEL. 724 349 785
•
•
• Pronajmu byt 1+1, Vajgar JH, volný
tel. 724 202 669
• Pronajmu byt 2+kk 58m2 U Nádraží , po ihned,
•
Pronajmu garsonku v JH, u České spořirekonstrukci, zahrádka, sklep, půda, kůlna, přízemní, klidné místo, tel. 724 224 729
•
Pronajmu byt 2+kk,sídl. Hvězdárna,částečně zařízený,volný ihned,cena
6500,-včetně energií. Tel.602 317 522
Pronájem garsonky bytu 1+1- zařízené ,
po rekostrukci, s. U Nádraží v JH, požadovaná kauce, tel. 724 104 206
•
telny, 5000 Kč + poplatky, tel. 733 198 285
• Pronajmu posléze možnost odkoupe- • Pronajmu dlouhodobě 1+1 v RD-Otín. • Koupě.
ní zařízení chalupy pro rodinu na bydNájem 5500 Kč vč. nákladů. Tel. 603 159 260. • Koupím starší,ale plně pojízdnou a
lení max. 4. osob bez psa, Staré město
• Pronajmu byt 2+kk, sídl. Hvězdárna, částeč- funkční kanoi. Jindřichúv Hradec nebo
pod Landštejnem 30 km od JH, pouze
ně zařízený,volný ihned, cena 6500,- vč. energií. nejbližší okolí.tel.777 648 822
zaměstnaným, tel. 723 122 635, ne rk
• Pronajmu garsonku v JH, tel. 602 162 082 • Pronajmu garsonku po přestavbě v Tře- • Koupím staré květináče a misky bez gla-
boni, tel. 603 396 958
Pronájem garsonky na sídl. Hvězdárna,byt.komplex Panorama. Nájem
vč.poplatků 5987 Kč Tel.777 321 270
Pronajmu byt 3+1 v JH, vhodný pro
studenty nebo rodinu, tel. 731 607 986
Pronajmu garsonku na Vajgaře, volná,
•
•
•
str. 16
zury. Tel. 776 365 400.
Koupím ruskou digitální hru Jen počkej nebo jinou na stejný způsob.tel.777
309 414
Koupím byt 3+1 s balkonem v Jindř. Hradci v OV. Nabídněte. RK ne.tel.
607589189.
•
•
KŘÍŽOVKA O CENY, ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
•
•
•
•
•
•
Koupím časopisy Čtyřlístek od roku
Hledám hodného muže do 60 let, jsem
1969 do 1975.Tel.777 309 414
rozvedená 52 let, 728 977 113
Různé
Koupím staré motorky JAWA, ČZ, STA- Nabízím relaxační masáže v domácím pro- Hledám práci těžba dřeva palivo,jsem
DION,autoveterány. email [email protected] středí, po – ne, tel. 737 946 342 Na Kopečku neslyšicí, NOVÁ BYSTŘICE sms 737
cz, tel. 777 322 33
84, Radouňka JH, emil. [email protected] 597 670
Daruji za odvoz mládě křečka džungarského.Odvoz konec října 2013. Kunžak Zvůle tel. 723 101 804
36 let, 174 cm, obyč. Normální chlap,
svobodný, bez závazku s vlastním bydlením
hledá ženu k seznámení, tel. 721 380 402
Doučím němčinu, angličtinu, ruštinu
případně i holandštinu. Cena dohodou.
Tel. 602 574 549
31letý muž hledá kamarádku popřípadě
přítelkyni do 28let, vážný vztah vítaný, dětí
nejsou překážkou,tel. 723 833 872
Doučím německý jazyk, /student/
Koupím železniční dřevěné pražce, Hledám práci jako uklízečka nebo cena 40-80 Kč /h. dle dohody , hledám
oblázky na skalku, tel. 774 309 020
pokojská v okolí Třeboňska, telefon: odborníka v oblasti frazeologie ,tel. 723
833 872
Koupím dům v J.H.,možno i s věcným 728 145 861
Chcete na vánoce krásný stříbrný smrk?
Možnost vlastního výběru v JH, obj. od
září. výhodná cena, tel. 731 622 125
Daruji za odvoz rozkládací gauč a křeslo
/foto meilem/ tel. 603 279 075
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
břemenem. Nabízím odpovídající péči a
pomoc. Mám zkušenosti s péčí o nemocné
a postižené.Tel. 723 555 233
Koupím garáž na sídlišti Vajgar, tel. 721
799 285
Koupím traktor zetor 3011 nebo 4011
v dobrém stavu s SPZ+TP, tel.777322335
nebo [email protected]
Koupím zemědělské pozemky v jižních čechách a na Vysočině od 2ha.
Dále lesy včetně pozemku od 1ha. Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.
Tel. 739 641 944
•
Nabízíme práci jako přivýdělek (agenturní činnost) - sháníme komunikativního, inteligentního, příjemného a zodpovědného člověka. Práce převážně na PC a
telefonu, za provizi. Orientace v hudební
oblasti výhodou. Kontakt 774 138 060
• Vymaluju Váš byt,opravím drobnosti,pomůžu s úpravou nemovitosti tel.607 929 685
•
Zlato zaplatím víc než jiní. Šperky
i poškozené, zlomky, zubní korunky/
zuby nevadí/, mince. Dále stříbrné věci,
bankovky. Veškeré starožitnosti pohledy,
hodiny, hodinky, obrazy, housle, harmoniky. Drobnosti, vyznamenání, ale
i nábytek, sbírky, pozůstalost. Tel. 607 Kdo daruje křeslo z padesátých, šedesá- Jseš sama neuspokojená něco s tím uděláme, tel. 606 977 955
613 463
tých let za odvoz. Volejte 702 516 756
48/185/85 muž hledá přítelkyni do 40 Hledám důchod.který by udržoval cha- Kdo daruje matce se třemi dětmi funkčlet, 721 433 638
lupu v zimní sezoně,mož. i přespávání ní pračku/těžká životní situace/ tel. 607
118 197
Najde se nezadaný muž 64-71 let, který 30km od J.H.t 723 122 635
nechce být sám? Nabízím přátelství 728
491 462
56/160 hledá optimistu okolo 60 let, kteVÝMĚNA
rý je sám, sms na 607 627 294
Výměna.
Vyměním městsky byt na sídl. Hvězdár- Potřebujete uklidit půdu a zbavit se nena 2+kk za větší na Hvězdárně nebo Vajga- potřebných věci? zavolejte 728 596 506
ře, mob. 720 572 360
Hledám ženu 20-35 let nezadanou k
Vyměním městský byt v Třeboni 1+1 za JH nezávazným schůzkám, 721 472 794,
muž 35 let
podobný či menší. Děkuji, tel. 720 567 103
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
str. 17
KŘÍŽOVKA, ŘÁDKOVÁ INZERCE
é¾UV
VCLGPM[
475-ž
Ą'-#
15.18'0ª
8&#0¦
ä'0;
.'5-.º
0ž6ö4
èž56
561&1.;
56#8'$0ª
1&2#&
%*'/<0 i8º%#45-ž Ąª/èª5.
'4$+#
Ą'-#
50
(10'6
*.ž5-#
(X)
,+*1
52<
6121.è#0; '84125-º
21.1-'Ą
*Ą+$18+6ž
*17$#
57/'45-¦
/ö561
*145-ž
2#568+0#
/ö0,'&0
.16;i5-#
/.*#
Ąª/èª5.
300
8#&;0#
270è1i'
1$780+%-¦
.'2+&.1
5216Ą'$0ª
&47ä5681
1<08º-107
-Čþ·
21564#00ª
èž56
i-1&.+8º
/16º.'-
.+&18¦
2ª50+è-žĄ
568ª
5-.#&
2Ąª56#80ª
<#Ąª<'0ª
215.'&0ª
41ä/$'4-
2Ą'&0ª
èž56
81<7
24+/ž6
52<-.#618
,'&0/#)
+0&7-%'
6'5.#
2158ž60º
$º8i'%*01
#0).
21*ž&-18ž
2156#8#
/7ä'
5$7Ą+0-17
$#.6+%-¦
/1Ą'
4#i'.+00¦
$#*01
,'/0º
0ž&'%*
.+64
-4#,
OKOLO
5/ö0'è0º
47è+6'.
67è01.+56ž
4156.+0#
21.'&0ª
,ª&.1
ODPOR
8-#46ž%*
8è'.ª
521.'è'0
LUDOLFOVO
èª5.1
%*'/<0
-;5.ª-7
670#
(161)4#(+'
6Ąª5-#
5.18
15.18'0ª
$1*#
5672'þ /#6'Ą5-¦
521&0ª <0#/¦0-1
-Ąª&;
Ąª/èª5.
)'1.1)
6
2Ą+6#-ž0ª
%*'/<0
&75ª-7
21&.'
#-#&'/
6+67.
0#-#ä.+8ž
%*141$#
475-º
517*.#5
é¾UV
VCLGPM[
%*'/<0
5-#0&+#
&.17*¦
8.0;
181%0ž
<#*4#&#
4/76
*145-ž
*+/#.ž,
5-72+0#
$#*'00ª
26ž5&.17*º/
<1$ž-'/
5740#(6#
21*1Ąª
8Ą'%-7
5ª&.1/·<
241561
418º
·*'.
52#6
8ö018#0º
2Ą'&/ö6
&1.0ª
-10è'6+0#
$'&7ª0
2.žiĊ
-.#0
1$1418ž
014/#
,'&0è#57
5'-70&#
Ąª/èª5.
500
5'8'4
8º-10
(16$#.+56;
26#èª
2164#8+0#
5.18#0
&4%'0¦
-#/'0+81
#0).
1<0241
521,'0¦
0ž41&;
56#41
Ą'%-º
$#,-#Ą
2480ª
+0&(+./
/4#8;
-#/#
4ž&-#
25#(ª-#
1<0
21.1/ö47
2#./#
é¾UV
VCLGPM[
0ž5'2
,'56.+ä'
5.18
Ą'%-¦
2ª5/'01
/
-#010
/'64
%*'/<0
$147
,'&05ª.;
0'9610
M&M reality holding a.s.
pobočka J. Hradec, Růžová 33/II
mobil: 777 944 140
e-mail: [email protected]
0ž218ö&#70#-##,#0&;##4##..
é¾UV
VCLGPM[
;<12#26ž0¦.
8[NWwV÷PQWVCLGPMW\CwNGVGRąÊOQFQTGFCMEGPCCFTGUW/ö5ªè0ª-0'102TCXFQXC++,KPFąKEJčX*TCFGE
8ÚJGTEKDWFQW\XGąGLP÷PKXRąÊwVÊOéÊUNG5.1518ž0ª241$ö*0'8ä&;8/ö5ª%+
8[NQUQXCPÊXÚJGTEKUKEGP[OQJQWX[\XGFPQWFQXGHKTO÷6+'4#+08'56UTQDWFQXC8CPGNNWU,CTQwQXUM¾,*
6CLGPMC\OKPWNÆJQéÊUNC6+'44#+08'568;-727,'.'5;8%'.¦è'5-¦4'27$.+%'
Výherci: $GFP¾ą.KDQT8ÊFGÿUM¾0$[UVąKEGiCPFC,CTQUNCX5EJYCKITQXC++,*/GKUNQX¾/CTKG-COGPPÚ/CNÊMQX08éGNPKEG
•
Dopřejte si konečně Vánoce v klidu a
svoje starosti předejte nám. Okamžité zastavení dražeb, exekucí, nebankovní úvěry až na 30 let, bezplatné poradenství a
spoustu dalších služeb.tel.777 480 144
Kčt zve na 16 km výšlap z Kunžaku na
Landštejn 17. 11. Odjezd busem 9.05 hod.
Kčt zve na 17 km výšlap ze Strmilova přes
Jitra do Kunžaku. 1.12. Odjezd busem v
10 07 hod.
Hledáme 3 ženy na proměnu účesu –
kadeřnice + účes , střih, barva zdarma +
posezení pro ženy - vstup 99 Kč, tel. 607
282 301
Patrik 25 let/179cm, 80kg, hnědé vlasy-krátký sestřih, hledá roštěnku do pelíšku,
tel. 608 334 325
Jen kvůli tobě jsem podal tento inzerát,
pojď si hrát s klukem co mu je 30 let, čekám na tebe, tel. 739 989 898
•
•
•
•
•
Renata 28 let, 167 cm, hnědozelené oči,
hnědorézaté kudrnaté vlasy nad ramena. Nekouřím, nepiju. Jsem milá, hodná,
upřímná, hodně romantická . . . . . Hledám
přítele, těším se na naše setkaní. Tel. 606
174 037
•
Je mi 35 let a zůstal jsem sám a hledám
kamarádku pro všední dny na flirt, tel. 777
let, pouze čestný, rodinný typ, který má
322 488
Nabízíme práci jako přivýdělek (agen- rád děti, nejlépe okres JH, Pe, Jihlava,
turní činnost) - sháníme komunika- 721 865 499
tivního, inteligentního, příjemného a Také je vám samotné smutno? Je-li vám
40-50 let a chcete se seznámit? pošlete
sms na 723 268 353
Překáží Vám v garáži, ve stodole, na
zahradě, jakékoliv staré, nepojízdné auto-veterán, nabídněte, 607 550 935
Muž 43 hledá přítelkyni do 40 let, 721
433 638
Daruji za odvoz dvě válendy s úložnými
prostory po dětech, tel. 732 884 427
Hledám nezadaného kamaráda-kultura, tanec, popovídání (zatím), pouze JH,
kolem 70 let, 605 803 624
Kdo daruje nebo levně prodá MT
zodpovědného člověka. Práce převážně S.Ericsson K310i i jiný-Nokia, 728
na PC a telefonu, za provizi. Orientace v 425 959
hudební oblasti výhodou. Kontakt. 774 55 let, tělesně postižený, žijící v domově
seniorů, by rád poznal ženu, která by sdí138 060
Vdova 51 let, 165 cm,90 kg, jsem mtka lela život, 723 867 780
dvou holek 8 a 11 z Pe, najde se muž Kdo daruje starou lehkou skříň pro poabstinent a nekuřák, auto vítáno, 48-53 třeby na půdu, 604 969 992 JH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MĚSÍČNÍK NEON – měsíčník pro regionální inzerci, reklamu a informace. Distribuováno zdarma do každé domácnosti v J. Hradci a na frekventovaná místa okolních obcí.
Měsíčník Neon nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. Originální návrhy naší reklamy je možno dále rozšiřovat pouze se souhlasem majitele měsíčníku
Neon! VYDÁVÁ: Petr Růžička, J. Hradec, SAZBA: RAIN Tiskárna s. r. o., Pravdova 568/II, J. Hradec, tel. : 384 362 512. TISK: RAIN Tiskárna s. r. o. REDAKCE, Příjem zakázek: Pravdova
568/II, J. Hradec, tel.: 607 165 939, 607 874 450, 384 361 350. Redakční uzávěrka 25. předcházejícího měsíce, termín vydání 7. 11. 2013, 11/2013, registrační číslo: MK ČR E11461, IČO: 63241765
str. 18
ROZHOVOR MĚSÍCE
MAŽORETKY V JINDŘICHOVĚ HRADCI JIŽ DRUHÝM ROKEM
Většina mladých mužů ráda obdivuje dovednost mladých dívek a slečen, které hbitě pohybují hůlkou, jsou pěkně ustrojené, a mají postavičku
jedna jako druhá. I já jsem zavítala mezi tyto šikovné slečny a vyzpovídala paní trenérku Ing. Vendulu Dvořákovou, vojákyni z povolání, sloužící
u VÚ v Jindřichově Hradci, která se již druhým rokem věnuje malým začínajícím mažoretkám 6. ZŠ.
První otázka zní, koho vůbec napadlo založit
kroužek mažoretek v J. Hradci?
S touto myšlenkou přišla paní ředitelka 6. ZŠ Jaroslava Rážová. Pomohla mi s organizací, díky
ní máme, kde trénovat, a prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy jsme děvčatům mohly pořídit oblečení na vystupování. Za což jsme
opravdu moc vděčné. Kroužek zde působí při
škole druhým rokem.
Když jsme u té choreografie, kdo Vám vymýšlí
sestavy a hudbu?
Z počátku já sama, ale později jsem nechala
prostor i děvčatům. Takže v současné době sestavu vymýšlíme společně. Ale poslední slovo
mám samozřejmě já.
nářem nebo hasičem. Poslední vystoupení měly
mažoretky na Den železnice, který se konal 21.
září. Letos jsme pozvány na několik plesů jako
doprovodný program.
Ještě bych chtěla zdůraznit, že nejsme profi oddíl mažoretek. Na to bychom museli trénovat
o hodně více. A i moje povolání neumožňuje
neustálou moji přítomnost na tréninkách.
Hudba je rozmanitá, nemusí to být vždy pochod. Můžeme vytvořit sestavu na jakýkoliv
rytmický žánr. Teď právě trénujeme sestavu
na plesovou sezonu 2013-14 a už se moc těšíme
na vystoupení.
V čem děvčata vystupují, myslím tím oblečení, kostýmy?
Jsou oblečené do sukýnek, triček, na hlavě mají
lodičky, na nohou balerínky, a v ruce hůlku. Klasické kostýmy nemáme, jsou hodně drahé a teprve začínáme. Snad se v budoucnu dočkáme
i kozaček, které jsou součástí obleků mažoretek.
Dále bychom potřebovali mít sponzora na oblečení a hlavně na dopravu děvčat na vystoupení,
které nám dělá stále problémy.
Práce s děvčaty je příjemná a je vždy milé, vidět
je na pódiu rozzářené, a slyšet potlesk z obecenstva za perfektně provedenou sestavu.
Do budoucna se chcete ještě rozšiřovat?
Zatím o dalším náboru děvčat neuvažujeme.
Ale určitě, kdo má chuť je vítán. Ale musí být
žákem 6 ZŠ. Uvidíme do budoucna. Je možné,
Kde všude jste již vystupovali a budete vystupovat i v letošním roce?
8. května jsme vystupovaly na akci Pomoz, pomoct, dále v červnu na Akademii 6. ZŠ, konané pro rodiče a přátele této školy, mažoretky se
účastnily slavnostního otevření hokejbalového
hřiště na Hvězdárně, a nechyběly ani 14. září
na dni IZS s názvem: Staň se policistou, záchra-
že budeme moci přibrat zájemkyně i z jiných
škol. Záleží na situaci a možnostech.
Děkuji za příjemný rozhovor a za redakci měsíčníku Neon Vám přeji mnoho krásných sestav
a povedených vystoupení, a ať se vám v nadcházející sezoně daří.
(text: M. Růžičková, V. Dvořáková,
foto archiv)
Já sama jsem byla 8 let mažoretkou, tak jsem se
ráda ujmula role trenérky. I moje povolání mi
v tréninku mažoretek k něčemu je.
Kolik holčiček v letošním roce navštěvuje
kroužek?
Letos jsme již pro větší zájem museli rozdělit
kroužek na dvě skupiny a to na Freecoolinky,
kam chodí dívky z 6. a 7. tříd, a na Sovičky. Zde
máme holčičky z 3. a 4. tříd.
Tréninky máme dvakrát týdně 1,5 hodiny. Starší děvčata dochází zároveň pomáhat mladším
na jejich trénink a jdou jim příkladem. Učí je
správné držení těla, kroky, točit hůlkou a podobně. Na kroužek dochází 14 starších a 9 mladších dívek.
str. 19
KULTURNÍ AKCE
KD STŘELNICE
10. listopadu, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
12. listopadu, 18.00 – 22.00 hod.
SNOW FILM FEST
21. listopadu, 17.00 hod
MEDITACE
16. listopadu, 14.00 hod.
NOŽÍK TOMÁŠE KRÝZY - 4. ročník
Mezinárodní soutěžní výstavy betlémů
26. listopadu, 16.30 hod.
BIBLICKÉ DĚJINY XIII.
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
Sociální služby, Česká ulice
KAPLE SV. M. MAGDALENY
9. listopadu, 17.00 hod.
PS SMETANA
11. listopadu, 19.00 hod.
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY
MUZEA JINDŘICHOHRADECKA
19. listopadu, 19.00 hod.
FIVE STAR CLARINET QUARTET
14. listopadu
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. listopadu, 19.00 hod.
TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI
HOTEL JELEN NOVÁ VČELNICE
ke 100. výročí založení obchodní akademie T. G. Masaryka v Jindřichově Hradci
14. listopadu, 16.00 hod.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ
EXPOZICE EMY DESTINNOVÉ
24. listopadu, 10.30 hod.
FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ s Majdou
14. - 16. listopadu, 10.30 hod.
BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ II.
25. listopadu, 19.00 hod.
„JEŠTĚRKA NA SLUNCI“
22. listopadu 18.00 hod.
CZECH SPITFIRE CLUB JIHLAVA
26. listopadu, 19.00 hod.
Neil Simon „SUNNY BOYS“
GVN J. HRADEC
17. listopadu, 16.00 hod.
„NA KOUZELNÉM PALOUČKU“
21. listopadu, 19.00 hod.
13. ROČNÍK MISS JH
23. listopadu, 20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
10. listopadu, 9.30 hod.
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
12. listopadu, 17.00 hod.
YUEN - Cesta za hranice možného
29. listopadu, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
13. listopadu, 16.30 hod.
HAVAJSKÉ OSTROVY
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
19. listopadu, 16.30 hod.
DOJMY Z ALJAŠKY
4. 12. 2013 od 19:00 hodin, KD Střelnice Jindřichův Hradec
Stolová úprava s možností občerstvení, předprodej v pokladně KD Střelnice
str. 20
23. listopadu
ROZTROUŠENÁ NADĚJE
13.30 hod. DDM, 17.00 hod. Kaple
sv. M. Magdaleny, 19.00 hod. KC Jitka
29. LISTOPADU, 13.00 HOD.
DOBROVOLNICTVÍ VE VÝZKUMU
A V PRAXI - Fakulta managementu VŠE
30. LISTOPADU
VÁNOČNÍ OTEVŘENÝ DVŮR V PLASNÉ
Plasná u Kardašovy Řečice
15. listopadu, 20.00 hod.
VEČERNÍ PROMÍTÁNÍ
16. listopadu, 15.00 hod.
ODPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
16. LISTOPADU
METALOVÁ NOC V HOTELU JELEN
22. - 24. listopadu
VEPŘOVÉ HODY
30. listopad
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
OSTATNÍ
14. listopadu, 18.00 hod.
SLAVNOSTNÍ KONCERT
K POCTĚ EMĚ DESTINNOVÉ
20. listopadu, 16.30 hod.
MILADA PETRŮ:
DOVOLENÁ V TANZANII
11. listopadu, 18:00 hod
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SV. MARTINA
sraz v parku „Pod gymplem“
KINO
9. - 10. 11.
20.00
Don Jon
14. - 15. 11.
17.00 20.00
Gravitace
16. - 17. 11.
17.00 - 20.00
Lásky čas
20. 11.
19.00
Nepravděpodobná romance (ART)
21. - 22. 11.
17.00 - 20.00
Hunger Games: Vražedná pomsta
23. - 24. 11.
17.30 - 20.00
Thor: Temný svět
28. - 29. 11.
17.30 - 20.00
Konzultant
30. 11. - 1. 12.
17.30
Cesta za vánoční hvězdou
30. 11. - 1. 12.
20.00
Jen 17
www.neonjh.cz
PODNIKATELSKÝ SERVIS
VŮZ PŘIPRAVENÝ NA ZIMU SNÍŽÍ RIZIKO NEHODY
K
luzké vozovky a horší viditelnost každoročně způsobují v zimě více nehod než v letním období. Zhoršeným podmínkám je potřeba
přizpůsobit nejen styl jízdy, ale i stav vozidla. „Například kvalitní zimní pneumatiky mohou zkrátit brzdnou dráhu až na polovinu,“ říká Josef Sviták, majitel Autosalonu Sviták.
Přestože použití zimních pneumatik je již pět let
na některých českých silnicích povinné, stále se
najdou řidiči, kteří zkouší „přežít“ zimu na letním obutí. Ohrožují tak sami sebe, ale i další
účastníky silničního provozu. „Ze 2400 nehod,
ke kterým na jihočeských silnicích od začátku roku došlo, byl ve čtvrtině případů příčinou mokrý nebo kluzký povrch,“ poznamenává mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.
Zažité pravidlo říká, že zimní pneumatiky jsou bezpečnější než letní
ve chvíli, kdy teploty klesnou pod sedm stupňů Celsia. Směs použitá
v zimních pláštích nemůže při těchto teplotách zamrznout. Důležitá je
i hloubka dezénu. „Ta by neměla klesnout pod čtyři milimetry, což je
polovina hloubky vzorku nové pneumatiky. Podcenit by se nemělo
ani nahuštění, které by během zimy mělo být asi o 0,2 baru vyšší než
jsou údaje od výrobce, protože ty jsou určeny pro teplotu kolem 20
stupňů,“ vysvětluje Sviták.
Příprava vozidla na zimu není pouze o výměně pneumatik. Patří sem také například kontrola chladící a brzdové kapaliny, doporučuje se výměna
oleje a dolití nemrznoucí směsi do ostřikovačů. Důležitý je i stav akumulátoru. V Autosalonu Sviták zahrnuje dvacet kontrolních bodů. „Přípravou vozu lze předejít mnohem větším výdajům v budoucnu. Vždy platí, že prevence je levnější než následné odstraňování problémů, proto
během listopadu nabízíme prohlídku vozu před zimou zdarma,“ představuje akční nabídku Sviták.
Zájemci o bezplatnou prohlídku se mohou objednat na adrese autosalon.
[email protected] nebo telefonicky na čísle 602 490 629.
(ms)
str. 21
ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SETKÁNÍ V J. HRADCI
J
indřichohradecké hudební veřejnosti se nabízí neobvyklá příležitost zhlédnout a vyslechnout koncert v rámci tradičního setkání
hráčů na smyčcové nástroje. U této příleži-
tosti se setkají hudebníci z jindřichohradecka
a rakouského Waldviertelu. Mezi rakouskými a jihočeskými muzikanty existuje již dlouhou dobu přátelství, které vyústilo do hudeb-
ní spolupráce. Tato spolupráce spočívá mimo
jiné v společném nacvičování a koncertování
v rakouských městech Waidhofen/Th, Zwettl,
Gmünd a Schrems. V letošním roce byla organizací tohoto hostování poctěna Základní
umělecká škola Vítězslava Nováka a setkání tedy proběhne v Jindřichově Hradci.
Několik desítek violoncellistů, violistů a houslistů širokého věkového rozmezí (rozptylu,
rozdílu) (od 6 do 70 let) se sejde v časných
odpoledních hodinách ke společnému nácviku skladeb, na kterých již samostatně pracovali od začátku školního roku. Hudebníci budou
rozděleni do tří skupin podle svých hráčských
schopností a nejvyspělejší skupina vytvoří orchestr doplněný i o dechové nástroje. Na programu jsou skladby G. F. Händela, P. I. Čajkovského a dalších.
Výsledek celého snažení pak budou mít milovníci hudby možnost posoudit na veřejném
koncertě v neděli 10. listopadu 2013 od 17:00
v Domě dětí a mládeže (Růžová 10, Jindřichův Hradec).
(Miroslav Chytka)
[email protected]
www.zus-jhradec.cz
INZERCE
str. 22
str. 23
ŠAMANISMUS V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
ABY SE DUCH ČLOVĚKA NEZTRATIL DOCELA
Č
eho je člověk schopen a co všechno v sobě nosí? To neví ani on sám dokud se neoctne v situaci, která v něm otevře do té doby utajené dveře a on sám sebe někdy ani nepoznává. Ten koho
to potkalo, poznal, že moudrý člověk se zkušeností
neříká: „Tak tohle bych já nikdy neudělal/a“.
Emoce, které jsou barvami na obraze našeho života, se na té paletě jediného okamžiku někdy divně pomíchají. A to jen proto, že jim nerozumíme, že přehlížíme odstíny a ani nás nenapadne, že
emoce tu nejsou proto, aby s námi cvičily, ale abychom je poznali a využili jejich potenciál. Jako divoké koně, které je třeba osedlat pokud chceme
využít jejích síly k dobré věci. Jako psy pokažené
člověkem potřebujeme vrátit do rovnováhy, abychom s nimi mohli žít a těšit se z jejich společnosti.
Oč jde? O vystoupení ze starých, generacemi pouze převzatých modelů chování a myšlení, jakési vynoření se nad hladinu nebo vykouknutí z jeskyně
do slunce. Pomalu, abychom neoslepli, si zvykat
na to, že jsme emocionální bytosti a že to nejsou
jen nervy, které je na čase vyladit. Že hodně nevíme a žijeme jen ze zvyků.
Tolik literatury, kolik se v ní dnes o mimosmyslovém píše, nebylo snad nikdy.
Přesto není společenské vědomí ještě dost naplněné nvým poznáním tak, aby člověka napadlo, že je
živou bytostí, a nejen on sám, ve které si žijí energie vlastním životem. Tedy do doby, než je začne poznávat a ovlivňovat je jak se sluší na lidskou bytost obdařenou schopností myslet, silou
představivosti a tvořivou duší. Do doby než vez-
me na vědomí, že má vědomí, které si může být
samo sebe vědomé. A stane se pokornějším vůči té zvláštní síle, která ho, ať chce nebo nechce,
sune k vývoji na všech rovinách bytí. Do doby,
než mu dojde, že svůj život si právě těmito dary
tvoříme my sami. Do doby než se setká se smrtí
tak blízko, že v těle pocítí velký smutek z toho,
co mohl prožít a neprožil. To jsou vzácné chvíle, které zprvu nevypadají vůbec vzácně – člověk
otevřel dno pytle, do kterého si do té doby odkládal to, co nechtěl vidět ani pociťovat, natož vzít
na vědomí a postavit se tomu čelem. Jsou to místa , která hnisají a jsou citlivá na všechny doteky,
jsou to stíny, které zatuhly v neprožitých citech,
činech a emocích. Vrstvíme je. Každý odpor má
v sobě potenci odpor násobit. Na každý takový
vzdor, odpor, člověk vynaloží hodně energie a ta
mu pak schází. Odkkrývání starých podloží proto
nebývá vždy příjemné a člověk si s tím často sám
neví rady. Je v pasti – rozhodl se být k sobě pocti-
vý a začal se cítit hůř než předtím, a tak to vzdá
a požádá o nějaké léky.
Kdyby se mohl uvidět jako energetická, magická bytost, jeho srdce by zahořelo citem k životu,
k sobě, ke všem bytostem. Naštěstí či na smůlu
takto se uvidět nejde většinou hned, brání tomu
staré představy, postoje a zamrzlé city. Odkrývat
je znamená začít se vracet k sobě a přestat se bát.
Čím jde hlouběji, tím jsou stíny temnější a těžší,
ale také je za nimi více světla! Jen člověk, který se
k sobě vydal s opravdovostí, projde. Pouhá zvědavost je chycena a sevřena dvěma velkými strážci
podsvětí, kteří dusí strachem. Projít do vyšší roviny vědomí, uzdravit si kus své duše a dovolit prozářit světlu ducha člověka za to ale stojí. Zdá se, že
přišel čas, kdy budeme tlačeni k vytahování stínů, aby na světě, tady na této Zemi, mezi lidmi
i v krajině, přibylo světla. Šamanismus je jeden
z permanentně se vyvíjejících systémů, adekvátně kultuře a společenským dogmatům. Využívá
staré a osvědčené a protahuje vlnovkou poznání
s novými možnostmi, aby člověk porozuměl tomu, co potřebuje, aby mohl dobře žít. Je to pak
ještě šamanismus? Odpovědět si musí každý
sám a být poctivý k sobě, aby poznal nakolik jeho odpověď ovlivňují staré představy a předsudky o tom,co šamanismus vlastně je a co používá
k obnově života. Odtud už je jen krůček k tomu
začít ho poznávat i jinak než dosud – třeba jako
něco co spojuje s velkým Neznámem, aby se zachoval a vyvíjel život v jeho pestrosti, aby se Duch
člověka neztratil docela.
(Marta Pejchalová)
INZERCE
www.jhcomp.cz
Váš regionální poskytovatel internetu již od roku 2003.
Vysokorychlostní, kvalitní
a neomezený internet
7Jednoduché a srozumitelné smluvní podmínky s možností
službu přerušit či ukončit v krátké výpovědní lhůtě
7Možnost osobního jednání přímo v Jindřichově Hradci
7Kvalitní servis a on-line podpora
ZDARMA
73 měsíce připojení pro nové zákazníky
7technologie připojení pro zákazníky, kteří přicházejí
od konkurenční služby
Kamerové systémy
7instalace, servis, pronájem
7kamery ve vysokém rozlišení
7inteligentní systém - detekce pohybu,
zvuku, poškození kamery atd.
7srozumitelný software v češtině
Další informace včetně
nezávazné poptávky naleznete na
www.jhcomp.cz/kamerovesystemy
Objednávky a bližší informace
JHComp s.r.o., Nádražní 510/II, Jindřichův Hradec, tel.: 384 325 158, 734 310 278, [email protected], www.jhcomp.cz
str. 24
str. 25
FILM FEST, INDIÁNSKÉ LÉTO
INDIÁNSKÉ LÉTO
P
12. listopad 2013
KINO STŘELNICE
18.00 - 22.00 hod.
Rezervace vstupenek na e-mailu:
[email protected]
www.SnowFilm.cz
MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM
16. listopadu - KURZ FOTOŠKOLA MF a MOM
Pro začátečníky - základy fotografování
17. listopadu - KURZ FOTOŠKOLA MF a MOM
Pro pokročilé - žánry portrét, architektura, dokument a reportáž, krajina
FOTOCAFÉ
12. listopadu, 18.00 hod. - SCIENCE CAFÉ
13. listopadu, 17.30 hod. - ŠAMANISMUS
14. listopadu, 17.30 hod. - SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ
20. listopadu, 17.30 hod. - DUCHOVNÍ A DUŠEVNÍ PŘÍČINY NADVÁHY
29. listopadu, 16.00 - 19.00 hod. - VAZBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
30. listopadu, 14.00 - 17.00 hod. - ZDOBENÍ PERNÍKŮ
odzim je nejbarevnějším obdobím roku. Ten letošní díky déletrvajícímu suchému, teplému a slunečnému počasí změnil tvář celé krajiny
do pestré škály různých barev. Každý keř, strom i list dostaly svou vlastní nezaměnitelnou barvu a zemi pokryla mozaika spadaného listí. Tato
malebnost pozdního podzimu tak trochu evokuje americké indiánské léto. Sice se nejedná o gejzír barev, kterým na konci podzimu hýří severoamerické lesy, ale i v našich podmínkách si můžeme vychutnat podzimní
bujnost přírody, aniž by bylo třeba vážit cestu až do Ameriky. Atmosféru
indiánského léta, i když v malém si můžeme užít v některé z přírodních zahrad, v nichž díky druhové rozmanitosti vegetace vyniká fascinující barevnost
a pestrost podzimu. Hvězdami podzimní zahrady jsou astry - hvězdnice, které si počkaly až většina květin odkvete, aby se mohly pochlubit svými květy,
které ještě na poslední chvíli poskytnou
potravu včelám a motýlům. V trávě se
objevily křehké a fialově bledé ocúny. Modročerné kulaté plody kokoříků
připomínají borůvky. Ozdobou zdí se staly ohnivě červené listy přísavníků. Vysoké struktury barevných okrasných trav vytvořily malebná zákoutí. Leskle černé kuličky ptačího zobu, karmínově červené tobolky brslenu
zvané biskupské čepičky a bílé bobule pámelníku ozdobily živé ploty. Velmi
dekorativní jsou listy a plody kaliny, svídy, dřišťálu a mnohých dalších keřů
a stromů. Tyto výjimečné barvy a formy podzimu přímo vybízejí ke kreativitě a bohatá mnohotvárnost podzimní přírodní zahrady inspiruje k tvorbě originálních dekorací. Stačí posbírat různé druhy zajímavě vybarveného
listí, přidat podzimní plody, vše vzájemně zkombinovat a je z toho pestrobarevný veselý věnec. Anebo si z toho všeho můžeme vytvořit podzimní zátiší. Záleží už jenom na fantazii a na tom, jak a v jakých kompozicích
tento jedinečný přírodní materiál využijeme. Pokud nevíte jak na to, přijďte se podívat do přírodní zahrady v Plavsku. Začátkem prosince zde proběhne již IV. Floristický workshop – adventní speciál, tentokrát zaměřený
na tvorbu vánočních dekorací. (Ateliér Z&J Gebr Plavsko, tel. 737 585 490)
INZERCE
str. 26
www.neonjh.cz
HOROSKOP
str. 27
BIOSTYL, NABÍDKA PSŮ A KOČEK
„TY NAŠE CHALOUPKY ČESKÉ“ - ...co se to stalo s vámi, byly
Biožitíčko
Z BIODYNAMICKÉHO KALENDÁŘE - Listopad - Svatý
Martin (11. 11.) zřejmě nechá letos svého bělouše ještě chvíli doma. Období
výsadby – Od 23. 10. (odp.) do 5. 11. a od 20. 11. do 3. 12. Pro biopráce nevhodné dny - 3., 6., 8., 9., 10. a 11. 11. (Zdroj: Thunovi - Výsevní dny 2013.)
JDE TO I BEZ CHEMIE - Leč bez „čistého“ kompostu jen těžko. Že je dobrý kompost základem veškerého „bio“ pěstování, to už snad
ani není třeba vysvětlovat. Také už na nejedné zahrádce přibývají „kompostovací bedny“ všeho druhu. Jakou zvolit tu nejlepší, co a jak lze kompostovat, zda a jak často přehazovat - tak na to příjde každý sám. Rád bych
ale zmínil, že mnohé rady jak
„vylepšit“ kompost různými
chemikáliemi, jsou opravdu
„mimo mísu“. Většinou více
škodí než prospívají. Základním znakem kvalitního kompostu je výskyt dostatečného
počtu žížal. Ty žádný chemidoping nepotřebují. A málo
se zdůrazňuje fakt, že vše, co
projde trávicím traktem žížaly z ní vychází v - pro rostliny
ideální - neutrální reakci „kyselosti“, ať už žížala pozřela cokoliv. A dobrá zkušenost závěrem - než přehážeme veškeré
„komponenty“ do kompostovací bedny, necháme je pár
dní „homogenizovat“ slepicemi - viz foto. Nejenže si zde nahrabou mnoho
prospěšného ke své výživě, ale ještě se urychlí následný rozkladný proces,
aniž bychom tam sypali různé „urychlovače či vylepšovače“.
jste takové hezké... tak si lidé zpívali v době, kdy na venkově vládla ještě vkusná zástavba selskými staveními. Říkalo se tomu „selské baroko“. O původním uměleckém baroku se říkalo že „je hezké pro
oko“. I statky ve stylu „selského baroka“ se dodnes chlubí nejedna vesnice, kde se většinou původní obyvatelé nechtěli „vyrovnat svým vkusem městu“. Leč mění
se doba i (ne)vkus. Dnes
„frčí“ výstavba, které se
posměšně říká „podnikatelské baroko“. Přitom
i původní venkovská sídla lze modernizovat s citem k přírodnímu prostředí. „Venkov“ kvapem
mizí a je vytlačován „satelitními městskými sídlišti“. A v horším případě
i sklady a fabrikami nadnárodních společností. Ty s ještě větší necitlivostí
než byly „kolchozní“ velkostavby likvidují zbytky přírodního venkovského
prostředí. Volně podle publikace Obnova venkova (Píša a kol. MZeČR 1992).
INZERCE
str. 28
Tak začal LISTOPAD,
už k zemi lístek spad.
Však to ale není zmar,
leč od přírody milý dar.
Teď červení a žlutí svítí,
jako příští jarní kvítí.
[email protected]
str. 29
str. 30
str. 31
Download

sami si zvolte, kolik za telefon u nás zaplatíte títe