MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU
BŘEZEN 2013
REGION JIŽNÍ ČECHY
Jihočeská centrála cestovního ruchu
B. Němcové 12/2
370 76 České Budějovice
Telefon: +420 387 201 283
e-mail: [email protected]
www.jiznicechy.cz
www.jccr.cz
O REGIONU
Kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky přírody, svou krásou překvapí každého
návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami, pochopí, jak osvícené a bohaté musely
být šlechtické rody a jak vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali zde totiž budoucím
generacím nespočet kulturně historických památek jako doklad bohaté a mnohotvárné
historie - starobylá města, plná života a kultury, majestátné gotické kostely, zasněné
renesanční zámky, kláštery, památky lidového stavitelství, zajímavé technické stavby včetně
důmyslných rybničních systémů.
Jižní Čechy mají však díky absenci velkých průmyslových podniků i vysokou krajinnou
hodnotu. Jejím důkazem je množství vyhlášených chráněných území. Jižní Čechy jsou
krajem nesčetných rybníků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť, oživeným siluetami měst i
venkovských kostelů, které skvěle harmonují s bělostnými blatskými statky. To je obraz
typické jihočeské krajiny v okolí Českých Budějovic, Třeboně či Veselí nad Lužnicí. Jižní
Čechy jsou však i drsná horská krajina majestátné Šumavy, Novohradských hor a Blanského
lesa. Bezpočet krás skrývá však i kraj jihovýchodně od Jindřichova Hradce – díky málo
narušené přírodě, hojným volně roztroušeným žulovým blokům, vysokým vrchům i velkým
rybníkům bývá právem nazýván Českou Kanadou.
Na severu je region ohraničen malebným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy a
Táborskem, které je známé zejména díky svému husitskému období. Současné hranice mezi
jižními Čechami, Rakouskem a Německem rozdělují krajinu, jejíž historie byla mnohdy
svázána s jedním šlechtickým rodem a se stejnými mocenskými zájmy. Poloha kraje
předurčuje i jeho kulturní bohatství – kulturní vlivy drsného germánského a anglosaského
severu se zde střetávaly s vytříbeným uměním italských renesančních mistrů. Města však
nejsou jakýmisi historickými skanzeny, ale naopak – tepe v nich každodenní život v
neopakovatelné atmosféře. Zastavte se, zůstaňte déle, přijeďte opět...
Další odkazy:
•
Článek o Jihočeském kraji na Wikipedii
MAPA REGIONU
JIHOČESKÝ KRAJ V ČÍSLECH
Rozloha: 10.057 km2
Počet obyvatel: 625.267
Nejvyšší místo: vrchol Plechý (1.378 m)
Nejnižší místo: hladina Orlické přehrady (350 m)
Počet kilometrů cyklotras přes 4.000 km
Počet kilometrů značených turistických tras přes 5.033 km
Počet splavných kilometrů:
•
•
•
Vltava cca. 250 km na území kraje
Lužnice 146 km
Otava 113 km
JIHOČESKÁ NEJ V RÁMCI ČR
1. nejnižší hustota obyvatel na km2 – 61,8 obyvatel/km2 www.kraj-jihocesky.cz
2. nejvyšší procentní podíl vodních ploch z celkové rozlohy kraje – 4 % www.kraj-
jihocesky.cz
3. největší přehradní nádrž – Lipno I – 4870 ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_nádrž_Lipno
4. největší rybník – Rožmberk – 489 ha www.trebonsko.cz
5. největší jezero – Černé jezero na Šumavě – 18,4 ha www.npsumava.cz
6. největší národní park – NP Šumava – 685,2 km2 www.npsumava.cz
7. nejstarší přírodní rezervace – Žofínský prales (1838) a Boubínský prales (1858)
www.novohradky.info
8. nejvýše položená hradní zřícenina - Vítkův Hrádek (1035 m n.m.)
www.vitkuvhradek.cz
9. nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn - Hoslovice (1352)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
www.muzeum.strakonice.eu
nejvýše položená observatoř v Čechách - Kleť (1027 m n.m.) www.klet.org
nejstarší kamnenná rozhledna - Kleť (1084 m .n.m.) www.klet.com
nejstarší přehradní nádrž - Jordán (1492) http://cs.wikipedia.org/wiki/Jordán
nejstarší dochovaný kamenný most - Písek (1348) www.icpisek.cz
nejstarší elektrifikovaná železniční trať - Bechyně - Tábor (1903) www.taborcz.eu
nejstarší koněspřežná železnice - České Budějovice - Linec - Gmunden (1827)
www.cb-info.cz
PŘÍRODA A KRAJINA
•
•
•
•
•
•
Národní park Šumava www.npsumava.cz
Chráněná krajinná oblast Šumava www.npsumava.cz
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko www.trebonsko.cz
Chráněná krajinná oblast Blanský les www.blanet.cz
24 Národních přírodních rezervací a Národních přírodních památek
a více než 250 přírodních rezervací a přírodních památek
PAMÁTKY ZAPSANÉ NA SEZNAMU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO
•
•
Holašovice www.holesovice.eu
Český Krumlov www.ckrumlov.cz
DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Automobilem
Jižní Čechy jsou ze severních a východních oblastí České republiky a ze sousedního
Rakouska dobře dostupné po silnici E 55 (Praha - České Budějovice - Linz), na kterou se
napojují místní dopravní uzly. Přibližné vzdálenosti a doby trvání cesty vozem z vybraných
měst do centra jižních Čech (České Budějovice)
Výchozí bod Přibližná vzdálenost (km) Přibližná doba trvání cesty
Praha
150 km
2 hod. 30 min.
Vídeň
200 km
3 hod. 45 min.
Linz
95 km
1 hod. 55 min.
Mnichov
330 km
5 hod. 20 min.
Pasov
130 km
2 hod. 55 min.
Autobusové spojení
Autobusové spojení zajišťuje v rámci pravidelné linkové dopravy v regionu několik dopravců.
Jízdenky zpravidla není potřeba rezervovat dopředu, jízdné se platí přímo řidiči po nástupu
do vozidla. Spojení z Prahy či dalších vzdálenějších center zajišťují pravidelné dálkové linky.
Železniční spojení
V současné době se dokončuje stavba IV. tranzitního železničního koridoru. Železniční trať
Praha – Benešov u Prahy – Tábor – České Budějovice – Horní Dvořiště patří k
nejdůležitějším tratím České republiky, spojující aglomeraci hlavního města s Táborskem a
Jižními Čechami. Vyšší kapacita a rychlost znamenají větší spolehlivost dopravy a
zkrácení cestovní doby.
Letiště
6 kilometrů od Českých Budějovic, směrem na Český Krumlov, se nachází mezinárodní
Letiště České Budějovice, které je jediným místem na jihu Čech umožňujícím letecké spojení
s celým světem. Letiště České Budějovice má v současné době licenci na provozování
neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí a je způsobilé pro lety za viditelnosti
(VFR) ve dne. Na dva a půl kilometrů dlouhé dráze mohou přistávat letadla do rozpětí křídel
36 metrů, lety, které potřebují Celní a pasovou službu, je třeba ohlásit 24 hodin předem.
Důkladná modernizace a rekonstrukce, kterou právě letiště prochází, jej zařadí do rodiny
standardních mezinárodních leteckých přístavů. Po dokončení bude Letiště České
Budějovice připraveno na odbavení středně velkých dopravních letadel, včetně zajištění
pravidelných i charterových letů www.airport-cb.cz
TÉMATA A AKTIVITY
CYKLOTURISTIKA
Jižní Čechy jsou protkány hustou sítí cest pro cyklisty, které umožňují jízdu krajinou v
ideálním tempu, aniž by člověk ztratil kontakt s jejími barvami, vůněmi a dalšími půvaby.
Pavučinu cyklotras a cyklostezek doplňují rozvíjející se služby speciálních autobusů a
půjčoven kol, které přibývají i na vlakových nádražích. Cykloturistika se v poslední době
stává stále oblíbenějším způsobem jak strávit dovolenou. V jižních Čechách prakticky není
oblast, kde by nebylo možné naplánovat cyklistický výlet nebo několikadenní trasu. Oblíbená
je rovina Třeboňska, pocit objevitelů lze zažít v příhraničních částech Jindřichohradecka či
na Novohradsku, přibývají kilometry tras podél Vltavy, Otavy, Lužnice a dalších řek. Zdatné
sportovce beze strachu z kopců odmění Šumava nadhledem, který bývá užitečný i po
návratu domů.
Nadace Jihočeské cyklostezky
Nadace Jihočeské cyklostezky je nevládní nezisková organizace založená na jaře 2004,
jejímž cílem je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji. Více informací na portálu
http://www.jihoceske-cyklostezky.cz
Dopravní systém Cyklotrans
V letních měsících jsou návštěvníkům jižních Čech k dispozici také cyklobusy odbavované v
rámci dopravního systému Cyklotrans. Bližší údaje o jízdních řádech cyklobusů,
doporučených trasách, tipech na výlety a dalších užitečných informacích naleznete přímo na
oficiálních stránkách dopravního systému Cyklotrans - http://www.cyklotrans.cz
PĚŠÍ TURISTIKA
Zažít a vychutnat si harmonii jižních Čech můžete v klidu při pěší túře. Turistických stezek,
jejichž skvěle propracovaný systém značení je evropským unikátem, stále přibývá. Na výběr
je přes 3000 kilometrů tras hlavně po Šumavě, Novohradských či Píseckých horách, podél
řek i v okolí měst. Je to nejlepší možnost, jak poznat kraj opravdu důvěrně a vychutnat si
jeho půvaby všemi smysly. Teprve v tichu, které neruší žádná doprava, lze naplno vnímat
vůně, zpěv ptáků a zvuk vody či pozorovat stínohru v korunách stromů.
PAMÁTKY
Jihočeský kraj je nejbohatší pokladnicí památek. Rožmberkové, Schwarzenbergové a další
slavné rody, zde zanechaly obrovské dědictví, jehož krása zušlechťuje a poutavá historie učí
moudrosti. Proslulé hrady a zámky jako například Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Červená Lhota, Rožmberk, kláštery ve Vyšším Brodě či Zlaté Koruně,
kamenný most v Písku, historická centra měst Tábora či Třeboně a mnoho dalších míst patří
k nejoblíbenějším výletním cílům. Další stovky památek jsou rozesety v celém kraji a
naprostá většina z nich je otevřena veřejnosti. Památky na jihu Čech často hostí kulturní
akce, poznat je můžete poutavou formou komentovaných prohlídek a to vše nejen v hlavní
turistické sezóně.
AKTIVNÍ DOVOLENÁ
Jižní Čechy mají co nabídnout milovníkům aktivního trávení dovolené a volného času. V kraji
se nachází hory i roviny, řeky protékající nádhernou přírodou, nespočet rybníků či ohromné
Lipenské jezero. Krajina jižních Čech vyhovuje příznivcům nejrůznějších sportovních
disciplín i lidem, kteří si chtějí jen občas trochu protáhnout tělo. Neustále se rozšiřuje síť
služeb spjatých se sportem, jako jsou půjčovny lodí, kol a dalšího vybaveni, a vznikají nové
sportovní areály. Pestrá je i nabídka adrenalinových zážitků - lanové parky, horolezectví,
seskoky padákem či paragliding.
GASTRONOMIE
Láska prochází žaludkem, a proto je snadné se zamilovat do jižních Čech. Třeboňský kapr a
další ryby pečené i smažené, skvěle upravená zvěřina, šťouchané brambory s kysaným
zelím, smetanová polévka kulajda a stejně tak doudlebská vepřová pečeně s věncem
knedlíků, houby, pečené zelňáky či sladké knedlíky s rozvařenými borůvkami, to vše je jen
krátkým výčtem z věhlasných pilířů poctivé jihočeské kuchyně. Jejím základem jsou čistě a
vysoce kvalitní zdroje surovin ze stovek rybníků, nekonečných lesů a rozlehlých pastvin.
Jihočeské výrobky z mléka jsou vyhlášené pro svou kvalitu nejen v Čechách. Vodou z hlubin
země se osvěžují velcí i malí a piva proslaveným v celém světě se rád napije každý milovník
tohoto moku. Kvalitní jihočeské produkty naleznete ve všech prodejnách. Nejlepší výrobky z
regionu se mohou pyšnit oceněním „Chutná hezky Jihočesky“ a řadou dalších cen. Unikátem
jižních Čech jsou výlovy rybníků, kde krom tradice můžete úlovky i ochutnat. Pro návštěvníky
kraje se každoročně koná mnoho kulinářských slavností. Svůj věhlas si získalo
Borůvkobraní, které se každoročně koná v červenci v Borovanech u Českých Budějovic.
K tradičním akcím pak patří například Rybářské slavnosti v Třeboni. Pořádají se ale i
nejrůznější festivaly sýrů, zelí, těstovin, nebo jablek. Za návštěvu jistě stojí i gastronomický
veletrh Gastrofest či Reprezentační slavnosti piva a minerálních vod. Gastronomie je úzce
spjata s kvalitní nabídkou restaurací a hotelů v jižních Čechách. Ochutnejte jižní Čechy a
přesvědčte se o harmonii chutí a vůní s překrásnou jihočeskou krajinou.
LÁZEŇSTVÍ A RELAXACE
Kraj, který uzdravuje – tak mluví o jižních Čechách mnozí vděční návštěvníci zdejších lázní.
Jsou proslulé zejména díky bohatým zásobám slatiny z rašelinišť, která je přírodním léčivým
zdrojem a má blahodárný účinek na pohybové ústrojí. Úspěšně toho využívají hlavně lázně v
Třeboni, Bechyni či Vráži u Písku. Pomáhají nejen pacientům po operacích, ale i zdravým
lidem, kteří si chtějí zlepšit kondici. V dnešní uspěchané době je třeba dopřát relax tělu i duši.
V jižních Čechách naleznete rozmanité wellness programy. K harmonii duše lze dospět v
různých místech kraje, například v šumavské přírodě, kde léčí každé hluboké nadechnuti či
každá cesta ke studánce. Za návštěvu stojí i vynikající relaxační centra.
RODINNÁ DOVOLENÁ
Jižní Čechy jsou ideálním místem pro rodinnou dovolenou, při níž je možné propojit sport,
kulturu, pobyt v přírodě, zábavu či adrenalinové zážitky tak, aby se vešly třeba i do jediného
dne a užili si ji všichni členové rodiny. Při ubytování, stravování i v programech vycházejí
organizátoři stále častěji vstříc potřebám rodin s dětmi. Nabídka je bohatá na interaktivní
expozice, herní prvky, naučné stezky pro všechny věkové kategorie, dětské koutky.
Novinkou letošního roku je stezka v korunách stromů, která poskytne nezapomenutelný
zážitek a poznání přírody z jiné perspektivy. Neváhejte a navštivte tento atraktivní kraj,
protože kdo jednou okusil jižní Čechy, rozhodně se do nich chce vrátit.
ZIMNÍ DOVOLENÁ
Přijměte pozvání do bíle zahalené krajiny jižních Čech a ochutnejte všechny krásy našeho
regionu, který nabízí řadu příležitostí pro nejrůznější zimní radovánky. K nejznámějším
oblastem bezesporu patři Šumava se svými rozsáhlými pláněmi s nadmořskou výškou nad
1000 m, která již tradičně přitahuje mnoho vyznavačů bílé stopy, mimo to ale má co
nabídnout i milovníkům sjezdového lyžování. Šumava však skrývá ještě jeden klenot –
v paprscích zimního slunce třpytící se Lipenské jezero, největší vodní plochu v České
republice. Hladina přehradní nádrže se v zimě změní na jedno velké kluziště, na kterém se
dá nejen výborně bruslit, ale i jezdit na běžkách, což je jistě nevšedním zážitkem. Vystoupat
můžete i na stezku v korunách stromů. Pro zimní radovánky jsou k dispozici i další lokality
vhodné pro zimní sporty. Vyhřát se pak můžete v relaxačních centrech či v útulné hospůdce.
ROK 2013 „JIŽNÍ ČECHY VÝSTAVNÍ“
Zemská výstava jižní Čechy - Horní Rakousko 2013
DÁVNÉ STOPY - NOVÉ CESTY
26. dubna - 3. listopadu 2013
S cílem představit prolínající se osudy dvou národů a přispět k upevnění vzájemných vazeb,
bude v roce 2013 na území Jihočeského kraje zahájena historicky první přeshraniční zemská
výstava. Její brány se otevřou v dubnu 2013 a jednotlivé expozice budou k vidění až do
listopadu téhož roku v několika městech v jižních Čechách a Horním Rakousku. Český
Krumlov, Vyšší Brod, Bad Leonfelden a Freistadt představí návštěvníkům expozice
zaměřené na život v příhraničí, kulturní a umělecké poklady, rozvoj obchodu, hospodářství a
další prvky, které ovlivnily vztahy Čech a Rakouska.
Výstava pod názvem "4 fotografové, 2 země, 1 region" představí v prostorách nově
zrekonstruované českokrumlovské synagogy práci čtyř fotografů, kteří působili na konci
19. a v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a
Freistadtu. Výstava fotografií bude zaměřena mj. na architekturu, tradice, náboženství,
výrobní odvětví a příběhy konkrétních rodin žijících v dané příhraniční oblasti. V Českém
Krumlově budou moci návštěvníci zavítat také do Regionálního muzea na výstavu
nerealizovaných projektů, které se váží k regionu jižních Čech a Horního Rakouska.
Rakouský Freistadt pozve návštěvníky do místního pivovaru na výstavu exponátů
zobrazujících měšťanský život a rozvoj obchodu. Kromě toho budou mít návštěvníci výstavy
možnost seznámit se i se samotným procesem výroby piva a ochutnat gastronomické
speciality z obou stran hranice.
Dějiny lékařství, péče o tělo a sociální oblast jsou stěžejními tématy výstavy v Bad
Leonfeldenu. Celkový dojem z výstavy jistě umocní umístění expozic v prostorách bývalého
měšťanského špitálu.
A v klášteře ve Vyšším Brodě budou moci návštěvníci „zažít" svět klášterů a šlechty v
kontextu dějinných zlomů, především střetů mezi Přemyslem Otakarem II. a Rudolfem I.
Habsburským. Skutečnou raritou bude veřejné vystavení vzácné památky - Závišova kříže.
Slavnostní zahájení Zemské výstavy:
25. dubna: Freistadt
2. května: Vyšší Brod
10. května: Bad Leonfelden
16. května: Český Krumlov
Andy Warhol – Zlatá šedesátá
13. července – 6. října 2013
V roce 2013 si Jihočeský kraj připomene šedesáté výročí vzniku Alšovy jihočeské galerie se
sídlem v Hluboké nad Vltavou. K tomuto výročí proběhne mnoho zajímavých doprovodných
akcí, ale stěžejním projektem nadcházející sezóny bude výstava americké pop-artové ikony
Andyho Warhola. Po letošní úspěšné výstavě „Andy Warhol / The Art of PoP“ v bavorském
Ambergu a následující inspirativní výstavě v Metropolitním muzeu umění v New Yorku
„Regarding Warhol: Sixty Artists, Fifty Years“, jsme se rozhodli pro příští rok připravit všem
obyvatelům a návštěvníkům Jihočeského kraje umělecký zážitek spojený se jménem Andyho
Warhola, světoznámého malíře a grafika s československými kořeny, v podobě velké
retrospektivní výstavy k nedožitým pětaosmdesátinám autora. Výstava bude tvořena v
minimálním rozsahu devadesáti velkoformátových originálních sériografií, ze zápůjček od
soukromých sběratelů a je nanejvýš pravděpodobné, že bude doplněna zajímavým
konvolutem
exponátů
z
Múzea
moderného
umenia
Andyho
Warhola
v
Medzilaborcích. Expozice proběhne v hlavním sále Zámecká jízdárna v Hluboké nad
Vltavou. Záměrně je zvolena i doba trvání výstavy, která koresponduje s hlavní turistickou
sezónou roku 2013. Tedy od 1. července do 25. srpna 2013 s možným prodloužením do 25.
září. 2013. Naším druhým záměrem je vedle představení nesporné umělecké kvality, zacílit
výstavu i směrem k nejširší veřejnosti, jako mimořádný projekt na podporu domácího
cestovního ruchu.
Kontakt:
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Zámecká jízdárna
Hluboká nad Vltavou 144
373 41
Telefon: +420 387 967 041
www.ajg.cz
Otevírací doba:
duben – říjen: 9:00 – 18:00
listopad – březen: 9:00 – 16:00
TOP NABÍDKA VHODNÁ I PRO PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH
Město Tábor a Táborsko
Tábor, druhé největší město Jihočeského kraje, tvoří přirozené centrum severní části
regionu. Leží na spojnici Prahy s jihem Čech, která je součástí mezinárodního silničního
systému. V Táboře žije 34 846 obyvatel. Historické centrum obklopené zelení a unikátními
hradbami a úzké klikaté uličky orámované starými domy působí na všechny návštěvníky
zvláštní atmosférou.
Současný Tábor je dynamicky se rozvíjející moderní město, o čemž svědčí řada investic do
dopravy, obchodních zón, ale též dokončení odpočinkových zón Komora a Jordán. Tyto zóny
poskytují nejen obyvatelům města, ale též jeho návštěvníkům vhodný prostor pro sportovní
vyžití a duševní regeneraci v současné hektické době.
Předností táborského regionu je rozmanitá kulturní nabídka, která poskytuje výběr z řady
divadel, kulturních domů, kin a galerií. Mezi nejoblíbenější patří akce pod širým nebem, jež
zpestřují především letní měsíce. Každoročně symbolicky přebírá slavný hejtman a husitský
vojevůdce Jan Žižka z Trocnova v polovině září vládu nad Táborem a město žije
mezinárodním historickým festivalem Táborská setkání. Nejčastější zdroj inspirace tvoří
historie podpořená autentickým prostředím historických center či hradních zřícenin.
Vedle kulturního vyžití nabízí Tábor mnoho příležitostí k sportovnímu vyžití. Krásná příroda
a rozmanitá krajina Táborska přímo vybízí k cyklistickým a pěším výletům. V letních měsících
poskytuje řadu možností koupání jak v přírodních koupalištích, tak v plaveckých areálech
s atrakcemi pod širým nebem. Mezi nejvýznamnější sportovní akce patří Táborský triatlon a
závody Světového poháru v cyklokrosu v areálu odpočinkové zóny Komora.
Tábor je město se specifickou tváří a společně se svým okolí tvoří místo, v němž se cítí
dobře a kam se rád vrací každý bez rozdílu věku. Všechna roční období umí spolehlivě
zaujmout a nabídnout příjemně strávený čas. Vítejte v Táboře!
10 důvodů, proč navštívit region Táborsko
Tábor (www.taborcz.eu)
1. radnice
- gotický sál s jezdeckou sochou Jana Žižky je druhým největším necírkevním
interiérem v gotickém slohu hned po Vladislavském sálu na Pražském hradě
- táborský orloj na věži radnice je raritou, neboť má 24 hodinový ciferník s jednou
hodinovou ručičkou
2. divadlo – táborské divadlo dostalo jméno podle slavného rodáka Oskara Nedbala,
unikátem ve střední Evropě je díky kombinaci jediného jeviště pro dvě pravoúhle
připojená hlediště
3. Jordán – nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, vznikla v roce 1492 přehrazením
Tismenického potoka jako zásobárna pitné vody, v současné době je Jordán
vypuštěn a probíhá zde rozsáhlá investiční akce „Odbahnění rybníka Jordán“
4. Táborský poklad – v roce 2001 byl při rekonstrukci domu čp. 308 ve Svatošově ulici
nalezen poklad čítající na 4 000 stříbrných mincí z jagellonského období, mince
a další nalezené předměty jsou vystaveny v bývalé sladovně hradu Kotnov.
5. Botanická zahrada – druhá nejstarší botanická zahrada v ČR, vznikla v roce 1866
a její jedinečností je tzv. „hospodářský systém“ orientovaný na užitkové plodiny
6. Bechyně (www.mestobechyne.cz)
-
renesanční zámek – expozice v goticko-renesančním křídle zámku osvětluje řadu
otázek týkajících se posledního Rožmberka Petra Voka
-
trať Tábor – Bechyně – Křižíkova elektrická dráha byla první elektrifikovanou tratí
v tehdejším Rakousku-Uhersku, první vůz vyjel na trať dlouhou 24 km dne 1. června
roku 1903
7. Chýnov (www.chynov.cz)
-
Chýnovská jeskyně – první turisticky zpřístupněná jeskyně v Čechách byla
objevena roku 1863. Díky své geologické stavbě patří mezi světové unikáty, u nás je
jednou z největších svého druhu.
-
František Bílek - sochař, malíř a grafik – dílo tohoto vynikajícího secesního umělce
je k vidění v ateliéru Bílkova domu (květen–září)
8. Jistebnice (www.jistebnice.cz)
-
Jistebnický kancionál – zpěvník s prvním záznamem husitského chorálu „Kdož sú
boží bojovníci“ byl v Jistebnici objeven v roce 1872
-
Pěšky, na kole, na koni, na lyže – Jistebnická vrchovina láká příznivce pěší turistiky,
cykloturistiky i běžeckého lyžování. Sjezdové lyžování i letní lyžování na trávě a nejen
to nabízí Monínec.
9. Sezimovo Ústí (www.sezimovo-usti.cz)
-
-
Benešova vila – uprostřed rozlehlého přírodního parku se nachází rodinná vila
druhého československého prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který zde často pobýval
a také zde zemřel.
Kozí hrádek – zřícenina, známá především jako místo pobytu reformátora katolické
církve Mistra Jana Husa
10. Soběslav (www.musobeslav.cz)
-
Soběslavsko-veselská blata – vesnice se stavbami lidové architektury označované
jako jihočeské selské baroko (Borkovice, Mažice, Zálší, Záluží, Mažice, Klečaty,
Komárov), četná rašeliniště v oblasti.
Návrh 2–3 denního výletu do regionu Táborsko
Pátek
Tábor – město Husitů
•
•
•
•
•
•
dopoledne prohlídka historického centra města
výstup na 78 m vysokou kostelní věž a prohlídka interiéru děkanského kostela na
Žižkově náměstí nebo výstup na věž původního hradu zvanou Kotnov, prohlídka
expozice v Bechyňské bráně „Život a práce středověké společnosti“
návštěva expozice Táborský poklad
oběd v některé z mnoha restaurací na Starém městě
odpoledne návštěva expozice Husitského muzea Tábor (prohlídka bez průvodce 1 - 3
hodiny) a podzemních chodeb pod Žižkovým náměstím (prohlídka s průvodcem cca 40
minut); případně návštěva strašidelného podzemí za kostelem
diskotéka nebo večer s hudbou
Sobota
Tábor – nová tvář města
•
•
•
•
•
•
•
dopoledne návštěva Muzea lega nebo Muzea čokolády a marcipánu
oběd na Starém městě
odpoledne návštěva poutního chrámu v Klokotech a geologické expozice Pod Klokoty
nebo procházka naučnou stezkou v lesoparku Pintovka (2 km za centrem města) spojená
s procházkou vilovou čtvrtí pod Kotnovem (k vidění prvorepublikové vily)
nebo relaxace v Botanické zahradě v Táboře nebo na Odpočinkové zóně Komora (u
Sídliště nad Lužnicí, přírodní posilovna, ovál na cyklistku a in-line bruslení)
nebo návštěva ZOO Větrovy (místní část Tábora - 4 km od historického centra; možno
využít MHD)
večeře v některé z restaurací na Novém městě
Neděle
Do přírody: Do Chýnovské jeskyně a na Kozí hrádek
•
•
•
•
výlet automobilem (nebo vlakem a pěšky) do Chýnovské jeskyně a přírodní rezervace
Pacova hora
oběd v Chýnově - (tři restaurace - u nádraží, na náměstí a u bazénu)
v Chýnově prohlídka ateliéru známého secesního sochaře Františka Bílka
při zpáteční cestě zastávka na Kozím hrádku, kde pobýval v 15. století Mistr Jan Hus
(verze pro auto)
Alternativa: Za lidovou architekturou na Soběslavsko-veselská blata
•
•
•
•
•
vydejte se do blatské krajiny výjimečné svou lidovou architekturou (západně od města
Soběslav)
typické stavby jihočeského selského baroka uvidíte ve vesnicích Záluží, Vlastiboř,
Komárov, Klečaty, Zálší a Mažice
navštivte Blatský skanzen v Záluží u Vlastiboře, kde si prohlédnete selskou světničku,
kovárnu, černou kuchyni a expozici dřevěných loutek
oběd v Dráchově, Soběslavi nebo ve Veselí nad Lužnicí
odpoledne se vydejte na pěší výlet po naučné stezce Borkovická blata, která návštěvníky
seznamuje s bývalou těžbou rašeliny a zvláštnostmi této chráněné přírody
Novinky v regionu Táborsko
Muzeum čokolády a marcipánu
(Kotnovská 138, tel. 381 211 784, www.cokomuzeum.cz)
marcipánové exponáty, čokoládová fontána, historie pěstování a zpracování kakaa,
pohádkový sklep, marcipánový model města, historické obaly a servisy na pití čokolády,
šlechtický salon, tvořivá dílna pro všechny, čokolatérie s ochutnávkami, butik nejen se
sladkými suvenýry
Otevírací doba:
duben–říjen
pondělí–neděle
10.00–19.00
listopad–březen
pondělí–neděle
10.00–17.00
Vstupné:
dospělý 130 Kč, děti od 6 do 14 let 90 Kč, senioři 100 Kč, rodinné (2+2 děti) 250–370 Kč
Muzeum lega
(Špitálském náměstí 275, tel. 602 697 207, www.muzeumlegatabor.cz)
stovky originálních modelů z celého světa, např. Větrný mlýn z roku 1964 či Rodinný dům
z roku 1969, laserová a světelná show Star Wars, modely kategorie Technic, dětský koutek
Otevírací doba:
červen–srpen
pondělí–neděle
10.00–18.00
duben, květen, září
pátek–neděle
10.00–18.00
říjen–březen
sobota–neděle
10.00–17.00
Vstupné:
červen–září: dospělý 130 Kč, děti, senioři 80 Kč, děti do 120 cm 70 Kč, rodinné 290 Kč
říjen–květen: dospělý 100 Kč, děti, senioři 80Kč, děti do 120 cm 70 Kč, rodinné 290 Kč
ZOO Větrovy
(Větrovy 104, tel. 381 278 797, www.zootabor-vetrovy.cz)
Největší zoologická zahrada na jihu Čech je zaměřena na faunu amerického kontinentu,
naleznete zde však i zástupce ostatních světadílů.
Otevírací doba:
duben, květen, září, říjen
pondělí–neděle
9.00–18.00
červen, červenec, srpen
pondělí–neděle
9.00–19.00
listopad–březen
pondělí–neděle
10.00–16.00
Vstupné:
dospělí 110 Kč, děti do 150 cm, studenti (ISIC) 60 Kč, děti v kočárku zdarma, rodina 320 Kč
Akce a eventy v regionu Táborsko v roce 2013
informace o kulturních akcí v Táboře naleznete na www.taborcz.eu odkaz Kultura
6.–9. února – Reprezentačních slavností piva a minerálních vod –23. ročník
4.–20. dubna – Táborský festival vína – 5. ročník největší přehlídky českých a moravských
vín na jihu Čech
4. května – Otevření turistické sezóny – kulturně zábavný program, soutěže pro děti,
cyklovýlety pro děti i dospělé, prezentace partnerského města
14.–23. června – Festival Léto nad Lužnicí – v rámci festivalu se 22. června uskuteční
oslavy 110. výročí elektrifikace dráhy Tábor - Bechyně
14.–16. června – Mistrovství České republiky v atletice
14. července – Bohemia Jazz Fest
9.–11.srpna – Komedianti v ulicích – 3. ročník mezinárodního festivalu pouličního divadla
13.–15. září – Táborská setkání – 22. ročník mezinárodního husitského festivalu
20.–22. září – Sjezd sběratelů a přátel EXLIBRIS
4.–5. října – Tabook – 2. ročník festivalu malých nakladatelů
prosinec – Táborské vánoce – nasvícení vánočního stromu, čertovské rojení pro děti,
adventní koncerty, staročeský vánoční trh, vánoční výstava a další akce pro děti i dospělé
Kontakt
INFOCENTRUM MĚSTO TÁBOR
Žižkovo nám. 2
390 01 Tábor
telefon: 381 486 230–4
e-mail: [email protected]
otevírací doba:
květen–září
říjen–duben
pondělí–pátek
8.30–19.00
sobota–neděle
10.00–16.00
pondělí–pátek
9.00–16.00
www.taborcz.eu
Český Krumlov: 5 nej očekávání v roce 2013
1. Zemská výstava jižní Čechy – Horní Rakousko
S cílem představit prolínající se osudy dvou národů a přispět k upevnění vzájemných
vazeb se v roce 2013 uskuteční historicky první přeshraniční Zemská výstava. Její brány
se otevřou v dubnu 2013 a jednotlivé expozice budou k vidění až do listopadu v několika
městech v jižních Čechách a Horních Rakousích. Český Krumlov, Vyšší Brod, Bad
Leonfelden a Freistadt představí expozice zaměřené na život v příhraničí, kulturní a
umělecké poklady, rozvoj obchodu, hospodářství a další prvky, které ovlivnily vztahy Čech
a Rakouska.
Hlavní akce v Českém Krumlově: Výstava pod názvem „4 fotografové, 2 země, 1
region“ představí v prostorách nově zrekonstruované českokrumlovské synagogy práci
čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. A v první polovině 20. Století v Českém
Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. Výstava fotografií bude
zaměřena mj. na architekturu, tradice, náboženství, výrobní odvětví a příběhy konkrétních
rodin žijících v příhraniční oblasti. Dalším příspěvkem k Zemské výstavě v Českém
Krumlově bude v Regionálním muzeu výstava nerealizovaných projektů, které se vážou
k regionu jižních Čech a Horních Rakous. (www.zemskavystava.cz)
2. Třetí meandr
Dokončení obnovy tzv. třetího meandru: zejména otevření synagogy a domku Egona
Schieleho. Projekt nabídne nové turisticky atraktivní cíle a zároveň klidné území pro
relaxaci návštěvníků města i jeho obyvatel. Jeho rekreační charakter předznamenala
rekonstrukce městského parku, další oázou se stane zvelebená a dosázená Růžová
zahrada.
3. Slavnosti pětilisté růže
27. ročník historických slavností, které každoročně navštíví cca 20 tisíc lidí
(www.ckrumlov.cz/slavnostipetilisteruze)
4. Mezinárodní hudební festival
Nejdelší hudební festival v ČR. Tváří 22. Ročníku bude lotyšská mezzosopranistka
Elīna Garanča, z dalšího programu bude atraktivní The Queen Symphony, gratulační
koncert k 25. Výročí skupiny Čechomor a koncert houslisty Maxima Vengerova.
(www.ckrumlov.cz/mhf2013)
5. Svatováclavské slavnosti
Velmi oblíbená akce spojující kulturu a gastronomii spjatá s Nocí otevřených galerií.
(www.ckrumlov.cz/svatovaclavskeslavnosti)
Český Krumlov převede turisty na druhý, méně známý břeh
Po 20. Výročí na seznamu UNESCO, které si Český Krumlov připomínal loni v prosinci, čeká
město letos další velká událost. V dubnu roku 2013 začne historicky první přeshraniční
zemská výstava, která propojí jižní Čechy s Horními Rakousy. Krumlov v témže čase
představí svoji méně známou tvář.
Nyní intenzivně pracuje na obnově a oživení takzvaného třetího meandru, což je část města
zahrnující Jižní terasy, domek Egona Schieleho, synagogu a Museum Fotoateliér Seidel až
k městskému parku. Čtvrť zvaná Plešivec leží jižně od historického jádra na levém břehu
Vltavy.
„Je to krásné území, které bylo ještě před deseti lety úplně opomíjené. Snažíme se pro ně
najít smysluplné využití, které vychází z jeho charakteru – jako perličky na šňůrce totiž
propojuje několik míst s krásnými příběhy a zvláštní, až intimní atmosférou,“ vysvětluje
Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF), který je
stoprocentní dceřinou společností města Český Krumlov.
I to bude krumlovský příspěvek k velké zemské výstavě, protože jí poskytne významný
prostor. V nově zrekonstruované synagoze se totiž uskuteční výstava nazvaná „4
fotografové, 2 země, 1 region“, jež představí práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. A
v první polovině 20. Století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a
Freistadtu. Výstava fotografií bude zaměřená na architekturu, tradice, náboženství, výrobní
odvětví a příběhy konkrétních rodin žijících v této příhraniční oblasti.
Projekt třetího meandru nabídne nové turisticky atraktivní cíle a zároveň klidné území pro
relaxaci návštěvníků města i jeho obyvatel. Jeho rekreační charakter předznamenala loni
ukončená rekonstrukce městského parku, další oázou se stane zvelebená a dosázená
Růžová zahrada.
Z ní lze sejít dolů směrem k Vltavě kolem domku, v němž roku 1911 pobýval malíř Egon
Schiele a zažíval zde období plné štěstí a bouřlivé inspirace, než ho pohoršení měšťané
vyhostili z města. Idylická nálada v útulném domku naštěstí zůstala, takže ČKRF ve
spolupráci s galerií Egon Schiele Art Centrum dokončuje jeho opravu a změní ho v místo,
kde si lidé mohou pobyt slavného umělce připomenout. Uvidí kopie jeho nábytku i
reprodukce kreseb a olejomaleb, které v Krumlově vznikly, nebo k nim Schiele v tomto městě
načerpal inspiraci. Přes zimu bude domek sloužit jako ateliér pro talentované umělce.
Na opačnou stranu z Růžové zahrady vede cesta k synagoze, kde je právě nyní čilý
stavební ruch. Objekt postavila v roce 1909 místní Židovská obec a patří k nemnoha
synagogám, které přečkaly válku. I tak byl ale její osud pohnutý, sloužila jako křesťanský
kostel pro vojáky americké armády, v letech 1945 až 1968 ji využívala Církev
československá husitská a stala se pak i skladištěm. Nyní ji vlastní pražská Židovská obec,
od níž si ji pronajal Českokrumlovský rozvojový fond. Rekonstruuje ji pro výstavy, koncerty a
společenské akce a chce tam nabídnout stálou expozici věnovanou historii židovské
komunity v regionu.
Třetí perla v tomto náhrdelníku už více než čtyři roky září v Linecké ulici – a letos v polovině
října se zaleskne v plné kráse. Museum Fotoateliér Seidel totiž právě dokončilo velký
projekt digitalizace, díky níž se mohou s jeho unikátním bohatstvím seznámit i lidé, kteří se
do Českého Krumlova vypraví jen virtuálně.
Databanka na www.seidel.cz je dalším z argumentů, že tento fotoateliér je kulturní
památkou světového významu. V secesním domě z roku 1905 se zachovalo původní
fotografické vybavení, ale především cca 140 000 skleněných desek, jakož i celuloidové
pásky s negativy. Jde o jedinečný soubor, jehož naprostá většina nyní dostala digitální
podobu. „Na snímcích z Fotoateliéru Seidel jsou obyvatelé Šumavy a jejich domovy od roku
1884 do roku 1952. Po uzavření ateliéru fotil František Seidel dál hlavně život v Českém
Krumlově až do začátku 90. Let minulého století. Na snímcích jsou miminka, děti, vojáci,
školy, staří lidé, svatby i pohřby,“ upřesnil manažer projektu Petr Hudičák. Letos vyšly na toto
téma i dvě reprezentativní knihy: fotografická publikace a kniha podrobně mapující historii
Fotoateliéru Seidel a lidí s ním spjatých.
Zemská výstava potrvá od dubna do listopadu 2013. Zapojí se do ní Český Krumlov, Vyšší
Brod, Bad Leonfelden a Freistadt. Představí expozice zaměřené na život v příhraničí, kulturní
a umělecké poklady, rozvoj obchodu, hospodářství a další prvky, které ovlivnily vztahy Čech
a Rakouska. V Českém Krumlově budou moci návštěvníci zavítat také do Regionálního
muzea na „výstavu nerealizovaných projektů, které se vážou k regionu jižních Čech a
Horních Rakous.
www.ckrumlov.cz
www.zemskavystava.cz
www.seidel.cz
TOP NABÍDKA VHODNÁ I PRO PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH
Český Krumlov
1. Více jak 20 let na Seznamu světového dědictví UNESCO
Historické centrum Českého Krumlova a Státní hrad a zámek jsou pro svou jedinečnost již
od roku 1992 zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Dny evropského dědictví
21.– 15. 9. 2013
Tyto dny přináší výjimečné až neopakovatelné příležitosti nahlédnout do běžně
nepřístupných míst významných památek i seznámit se s procesy jejich záchrany a obnovy.
V doprovodných odborných výkladech se návštěvníci dozvědí také mnoho zajímavého ze
stavební historie i ze soudobých poznatků.
2. Statní hrad a zámek Český Krumlov
Státní hrad a zámek Český Krumlov je druhý největší komplex v České republice a je
nositelem již dvou cen Evropa Nostra. První cenu získal v roce 2002 za obnovu depozitáře
pro fond zámeckého divadla a za vynikající výsledky restaurátorských prací na souborech
kulis, kostýmů a rekvizit. Druhou cenu získal v roce 2008 za konzervaci jižní fasády Horního
hradu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově.
3. Barokní divadlo na zámku a barokní kultura
Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu.
Původní divadelní fond je dochován jak v předmětných reáliích – budova, hlediště,
orchestřiště, jeviště, jevištní technika (tzv. mašinerie), dekorace, kostýmy, rekvisity,
osvětlovací technika, hasicí prostředky atd., tak i v bohaté archívní dokumentaci – libreta,
scénáře, texty, partitury, notový materiál, inventáře, účty, ikonografický materiál a jiné
informace o divadelním životě 17. – 19. Století. S krumlovským barokním divadlem je
srovnatelné pouze švédské královské divadlo v Drottningholmu u Stockholmu z roku 1766.
Festival komorní hudby
28. 6. – 7. 7. 2013
Spolu s létem přichází hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. Díky přízni významných
našich i zahraničních umělců se v průběhu let proměnil ze své kdysi skromné podoby
v oblíbenou
kulturní
událost
s věhlasným
mezinárodním
renomé.
Vyslovenou perlou pro návštěvníky festivalu je i věrně provedená zámecká slavnost z 18.
Století – Barokní noc na zámku Český Krumlov ®.
Festival barokních umění
20. – 22. 9. 2013
S roční pravidelností přibližuje díla barokních autoru v autentických historických prostorách
regionu, města a zámku Český Krumlov. Vždy v rámci každého ročníku probíhá v Barokním
divadle zámku Český Krumlov novodobá světová premiéra barokní opery v plně scénickém a
výpravném (autentickém) provedení.
4. Rozsáhlý soubor sakrální architektury
Kostel sv. Víta
Pozdně gotický chrám, jehož štíhlá bílá věž září nad červenými střechami starobylých domů
a spolu se zámeckou věží vytváří charakteristickou siluetu města. V interiéru smělé trojlodní
stavby čekají na obdiv návštěvníků gotické figurální fresky z počátku 15. Století, úžasná
klenba, raně barokní hlavní oltář či renesanční náhrobky.
Synagoga NOVINKA 2013
Od počátku 20. Století doplňuje panorama krumlovských věží židovská synagoga. Jako
jedna z mála přečkala válku a sloužila k bohoslužbám vojáků americké armády nebo jako
skladiště. Návštěvníci se však mohou přesvědčit, že jedinečnost a mystickou atmosféru si
tato stavba zachovala.
Kostel sv. Jošta
Na místě současného kostela stávala původně kaple nebo kostelík sv. Jošta, založený před
rokem 1334 Petrem I. Z Rožmberka, jenž byl součástí rožmberského panského špitálu
(Latrán č. p. 13). Na tuto budovu upomínají dochované gotické konstrukce a detaily.
Kaple na Křížové hoře
Osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže postavená roku 1710 je zaklenutá
osmidílnou klenbou a pokrytá stanovou střechou korunovanou lucernou s makovicí a
patriarším (dvojitým) křížem.
Kapli spravuje českokrumlovský farář, který zde od roku 1991 každoročně koná pouť na
svátek Povýšení sv. Kříže (14. 9.). Během roku je kaple nepřístupná.
Areál klášterů PŘIPRAVUJEME
V současnosti běží projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov.
Cíle projektu: Primárním cílem je revitalizace areálu pro poskytování moderních kulturních a
vzdělávacích služeb různým skupinám odborné a laické veřejnosti jako vzorového projektu
obnovy a využití významných památek obdobného typu. Sekundárním cílem je zatraktivnit
historické jádro pro obyvatele a celé město pro návštěvníky a investory.
Plánované kulturní a vzdělávací služby se tématicky váží nejen na specifické kulturní
dědictví spojené přímo s historií areálu klášterů a celého města, ale také na významné
součásti kulturního dědictví České republiky vztahující se hlavně k období gotiky, renesance
a baroka. Jednotlivá témata programové náplně budou řešena kombinací různých forem
(badatelská a dokumentační činnost, vzdělávací činnost, přednášky, workshopy a kurzy,
interaktivní a muzeální expozice, kulturní akce jako koncerty a divadelní představení) tak,
aby byly atraktivní pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Projekt přitom klade důraz jak na
kvantitativní stránku (velký počet plánovaných aktivit a návštěvníků), tak na kvalitativní
stránku náplně (tématické rozmanitost a vysoká odborná úroveň, při využití moderních a
efektivních forem).
Celkovým záměrem je vytvoření moderního kulturně vzdělávacího centra uchování,
dokumentace a prezentace kulturního dědictví uprostřed historického jádra města s celoroční
nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny odborné veřejnosti a laické veřejnosti
z Českého Krumlova i odjinud.
Termín realizace: 2010-2014
5. Město plné umělecké inspirace
Egon Schiele Art Centrum
Díla světoznámých osobností výtvarného umění představuje v rozsáhlé renesanční budově
bývalého městského pivovaru umělecké centrum, nesoucí jméno expresionisty Egona
Schieleho (1890–1918), jehož grafiky a akvarely jsou zde prezentovány formou trvalé
expozice. Proslulá galerie s 3 000 m2 výstavní plochy si svůj věhlas vydobyla úspěšnými
výstavami takových umělců, jakými byli Salvador Dalí, Marc Chagall, Andy Warhol, Oskar
Kokoschka a další.
Ateliér Egona Schiele NOVINKA 2013
Útulný domek na břehu Vltavy, obklopený růžemi a vinno révou, se stal místem, kde vznikla
řada děl Egona Schiele. Malíř zde roku 1911 pobýval a zažíval období plné štěstí a bouřlivé
inspirace. Idylická nálada v domku zůstala dodnes a návštěvníci si zde mohou pobyt
slavného umělce připomenout.
International Art Gallery, Galerie české kultury
Díla téměř všech výtvarných oborů včetně sochařství a designu mohou milovníci umění
navštívit v tichém a příjemném prostředí Máselnice na II. Hradním nádvoří a gotickorenesančních Václavských sklepů na nádvoří IV.
6. Soubor technických památek
Museum Fotoateliér Seidel
Žasnoucí návštěvník původního, ovšem nově zrekonstruovaného a nedávno otevřeného
fotoateliéru Josefa Seidela, průkopníka profesionální fotografie první poloviny 20. Století, se
pravděpodobně nevyhne jedné otázce: Jaký rok se vlastně právě píše? Veškeré vybavení
ateliéru je totiž zcela autentické a přitom stále funkční. Staré fotoaparáty, zvětšovací
přístroje, vybavení fotokomory. Iluzi idylických časů první republiky vyvolává množství
nádherných dobových fotografií a pohlednic, originální skleněné negativy a také osobní věci
Josefa Seidela, jako by ještě včera používané…
Grafitový důl
Nádech tajemství a dobrodružství v sobě nese poznávací exkurze do bývalého dolu na grafit.
Prohlídkový okruh rozsáhlým labyrintem důlního podzemí mohou v hornických oblecích a
s přilbou absolvovat i rodiny s dětmi. Návštěvníci zažijí jízdu originálním důlním vláčkem a
příjemnou pěší vycházku po stopách nedávné těžby grafitu.
Prohlídka pivovaru
Nejen milovníkům piva je určena lákavá nabídka nahlédnout pod pokličku jeho výroby
v pivovaru Eggenberg – místní tradice sahá až do roku 1560. Odborný výklad průvodce je
zpestřen nezbytnou degustací nepasterizovaného piva.
7. Kultura po celý rok
Český Krumlov v počtu a kvalitě kulturních aktivit dalece překračuje své rozměry. Město má
velký potenciál v občanech aktivně činných v oblasti kultury a působí zde zároveň řada
subjektů a institucí s celoroční činností zacílenou na občany i návštěvníky města.
Otáčivé hlediště
6. 6. – 7. 9. 2013
Činohra, opera či balet – především však výjimečný zážitek z divadelního představení
konaného za letní noci pod širým nebem. Inscenace světově proslulých autorů se odehrávají
v nádherných přírodních kulisách zámecké zahrady a na pozadí letohrádku Bellarie.
Neopakovatelnost prožitku je znásobena skvělými hereckými výkony a unikátním režijním
pojetím.
Slavnosti pětilisté růže
21. – 23. 6. 2013
Páni z Rožmberka, někdejší slavní majitelé panství, jsou zpátky! V renesančním duchu,
probuzeném na celé tři dny halasem rytířských turnajů, historických řemeslných trhů,
středověké hudby, pouličních divadel a šermířských soubojů, se odehrává i vrchol slavností
– velkolepý historický kostýmovaný průvod, v němž nechybí rytíři na koních a především
slavné osobnosti, spjaté s dávnou historií města. Ať už jsou očekávání či věk návštěvníků
jakékoli, všichni si zde přijdou na své.
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
19. 7. – 17. 8. 2013
Na české kulturní scéně neexistuje co do délky trvání větší hudební akce. Spojení
atraktivního prostředí historického města a koncertů hudby mnoha žánrů od 15. Století až po
současnost, navíc za účasti řady slavných našich i světových interpretů, vydobylo festivalu
skvělé renomé. Přehlídka je nejen vrcholem krumlovského kulturního léta, ale jednoznačně i
přední kulturní akcí v rámci celé České republiky. Za vše hovoří jména umělců, jejichž
účinkování je s festivalem spojeno a z nichž mnozí se na jeho scénu opakovaně vracejí, jako
například pěvkyně Eva Urbanová, houslisté Gabriela Demeterová a Pavel Šporcl, americká
sopranistka Renée Fleming nebo Alison Bolshoi, dirigent Maxim Šostakovič, argentinský
tenorista José Cura a další.
Tváří 22. Ročníku bude slavná lotyšská mezzosopranistka Elīna Garanča, která festival
zahájí operním recitálem za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu,
rezidenčního tělesa festivalu. MHF přiveze do Českého Krumlova symfonickou poctu
legendární kapele Queen, jejíž provedení letos v létě zhatilo počasí: The Queen
Symphony pod taktovkou skladatele Tolgy Kashifa. Těšit se můžete také na gratulační
koncert k 25. Výročí založení skupiny Čechomor či na sérii komorních koncertů
v Maškarním sále českokrumlovského zámku, jejichž počet se pro velký zájem rozšířil.
Zvláště výjimečný bude projekt „Harlekýn“ klarinetisty Karla Dohnala. Na pódium
Pivovarské zahrady se vrátí zpěváci z Broadwaye s populárními melodiemi z muzikálů a
rockových oper, chybět nebude ani koncert z volného cyklu Hvězdy světového jazzu
(tentokrát to bude americká skupina Také 6) a tzv. národní večer zaměřený na kulturu a
gastronomii některé země či regionu. Na závěr festivalu vystoupí v Zámecké jízdárně
proslulý houslista Maxim Vengerov spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
Svatováclavské slavnosti
27. – 29. 9. 2013
Svatý Václav je patronem nejen země české, ale i pivovarníků a vinařů, což připomínají
tradiční podzimní slavnosti, nabízející vedle kulturních i bohaté gastronomické zážitky.
Příjemnou atmosféru slavností dotváří přehlídka folklorních souborů či svatováclavský
jarmark. Dokonalou tečkou za celou akcí může být i zážitek z noční návštěvy muzeí a galerií,
umocněný působivým doprovodným programem.
8. Vltavské meandry
Vodáctví patří k oblíbeným způsobům sportovně pojaté dovolené, je nerozlučně spjato s
Vltavou a ta zase s Českým Krumlovem. Plavba náročnou, ale vodáky milovanou propustí
jezu pod Plášťovým mostem bývá vrcholem každého vodáckého putování a zároveň vyzvou.
Krumlovský vodácký maraton
11. - 12. 10. 2013
V pestré nabídce aktivit, spjatých s Českým Krumlovem, jsou i významná sportovní klání.
Jedním z nich je bezesporu nejpočetnější říční maraton v ČR, jenž každoročně přiláká stovky
milovníků vodáckého sportu, od ryzích amatérů až po mezinárodní elitu. Víkend spojený s
touto akcí nabízí i bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost - a pamatováno je i na
nejmladší návštěvníky.
Vyhlídkové plavby na vorech
“Po vodě a přesto suchou nohou” se jmenuje nevšední prohlídka města z voru unášeného
proudem řeky. Vltava rozmarně meandruje historickým centrem a voraři v dobovém oblečení
doplní výkladem výhledy na romantická zákoutí.
9. Místní gastronomie
Rožmberské menu vychází z tradičních českých ingrediencí. Očekávat můžete předkrm, dva
hlavní chody a sladký dovětek na závěr.
Místní tradiční potraviny:
Pivo Eggenberg
Světlý ležák Petr Vok
Limonády
Polotmavé pivo Nakouřený švihák
Pivní pálenka
Sýry Madeta – Niva
Krumlovské uzeniny Antoni
Krumlovská šunka
Krumlovský špek - absolutní vítěz mezi masnými výrobky v prestižní soutěži „Chutná
hezky. Jihočesky.“
Krumlovský zámecký salám
Svatomartinské hodování
11. - 17. 11. 2013
Jedenáctý den listopadu přijíždí dle tradice Martin na bílém koni a přiváží se sebou nejen
první sníh, ale také první víno roku. Tímto začíná v Českém Krumlově Svatomartinské
hodování a vybrané místní restaurace nabízejí nejen Svatomartinské víno nebo husu.
Hodování vyvrcholí zahradní slavností vína, kde si můžete vychutnat vína z Čech, Moravy i
zahraničí ve spojení s místními sýry a uzenářskými specialitami.
10. Genius loci
Architektonická krása a historická atmosféra se v Českém Krumlově snoubí s moderním
uměním a kulturou – sgrafitové fasády, dominanta zámecké věže, výstavy současných
umělců, pěvecká vystoupení hvězd hudebního nebe. Během celého roku žije město pestrým
životem – šlechta oslavuje honosné město, městem i zámkem se line hudba různých žánrů,
na jevišti barokního divadla ale i před otáčivým hledištěm se odehrávají dávné příběhy.
Jedinečná tvář města se ve 20. století vtiskla i do maleb Egona Schiele nebo do snímků
z Fotoateliéru Seidel.
Milovníci sportu si přijdou na své třeba na golfovém greenu nebo v kánoi na řece, děti rády
poodhalí tajemství loutkového divadla a dospělí jistě ocení místní pestrou gastronomii.
Snad každý člověk, různých zájmů i věku, může v tomto kouzelném městě a okolí najít něco
pro sebe.
Tip: ČESKÝ KRUMLOV CARD
Karta návštěvníky zavede do:
- Hradní muzeum a zámecká věž
- Regionální muzeum v Českém Krumlově
- Museum Fotoateliér Seidel
- Egon Schiele Art Centrum
Návštěvníci mohou vidět to nejlepší z Českého Krumlova a zároveň si vychutnat krásy města
podle svého tempa a gusta. Nemusí spěchat, aby stihli všechny expozice v jeden den. Na
poznávání historie i současnosti města mají 6 měsíců, po které karta platí. A pokud celou
nabídku karty nevyčerpají, mohou ji darovat dál. Navíc s Český Krumlov Card ušetří 50% z
běžného vstupného.
Český Krumlov Card je možné zakoupit v jednotlivých expozicích a v Infocentru na náměstí,
platba v hotovosti.
Akce a eventy v České Krumlově v roce 2013
www.ckrumlov.cz/highlights
Masopust
8. – 12. 2. 2013
Obnovená tradice lidové masopustní slavnosti s typickým pestrobarevným procesím masek,
provázeným pouličními divadelníky, kejklíři a muzikanty. A jelikož po veselici následuje půst,
nechybí ani bohatá hostina a tancovačka.
Kouzelný Krumlov
30. 4. – 1. 5. 2013
Pohádkově krásné prostředí středověkého města a magie prvomájové noci – dějiště oslav
měsíce lásky je připraveno. O slavnostním večeru nechybí čarodějnický rej, stavění májky,
hudební produkce či lampionový průvod. První máj poté nabídne volně přístupné výstavy a
expozice v rámci Dne otevřených muzeí a galerií, návštěvníci se mohou těšit i na řadu
novinek a zajímavostí.
Rallye Český Krumlov
24. – 25. 5. 2013
Již od roku 1971 trvá tradice automobilové soutěže patřící k vrcholným podnikům tohoto
motoristického odvětví u nás. Trať závodu přivádí závodníky i diváky do zajímavých zákoutí
regionu, která jinak řadě návštěvníků zůstanou utajena. Slavnostní start i vyhlášení vítězů v
bezprostřední blízkosti centra města jsou vždy vděčnou podívanou, a nejen pro kluky milující
burácení motorů.
Otáčivé hlediště
6. 6. – 7. 9. 2013
Činohra, opera či balet – především však výjimečný zážitek z divadelního představení
konaného za letní noci pod širým nebem. Inscenace světově proslulých autorů se odehrávají
v nádherných přírodních kulisách zámecké zahrady a na pozadí letohrádku Bellarie.
Neopakovatelnost prožitku je znásobena skvělými hereckými výkony a unikátním režijním
pojetím.
Slavnosti pětilisté růže
21. – 23. 6. 2013
Páni z Rožmberka, někdejší slavní majitelé panství, jsou zpátky! V renesančním duchu,
probuzeném na celé tři dny halasem rytířských turnajů, historických řemeslných trhů,
středověké hudby, pouličních divadel a šermířských soubojů, se odehrává i vrchol slavností
– velkolepý historický kostýmovaný průvod, v němž nechybí rytíři na koních a především
slavné osobnosti, spjaté s dávnou historií města. Ať už jsou očekávání či věk návštěvníků
jakékoli, všichni si zde přijdou na své.
Festival komorní hudby
28. 6. – 7. 7. 2013
Spolu s létem přichází hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. Díky přízni významných
našich i zahraničních umělců se v průběhu let proměnil ze své kdysi skromné podoby v
oblíbenou kulturní událost s věhlasným mezinárodním renomé. Vyslovenou perlou pro
návštěvníky festivalu je i věrně provedená zámecká slavnost z 18. století – Barokní noc na
zámku Český Krumlov.
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
19. 7. – 17. 8. 2013
Na české kulturní scéně neexistuje co do délky trvání větší hudební akce. Spojení
atraktivního prostředí historického města a koncertů hudby mnoha žánrů od 15. století až po
současnost, navíc za účasti řady slavných našich i světových interpretů, vydobylo festivalu
skvělé renomé. Přehlídka je nejen vrcholem krumlovského kulturního léta, ale jednoznačně i
přední kulturní akcí v rámci celé České republiky. Za vše hovoří jména umělců, jejichž
účinkování je s festivalem spojeno a z nichž mnozí se na jeho scénu opakovaně vracejí, jako
například pěvkyně Eva Urbanová, houslisté Gabriela Demeterová a Pavel Šporcl, americká
sopranistka Renée Fleming nebo Alison Bolshoi, dirigent Maxim Šostakovič, argentinský
tenorista José Cura a další.
Tváří 22. ročníku bude slavná lotyšská mezzosopranistka Elīna Garanča, která festival
zahájí operním recitálem za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu,
rezidenčního tělesa festivalu. MHF přiveze do Českého Krumlova symfonickou poctu
legendární kapele Queen, jejíž provedení letos v létě zhatilo počasí: The Queen
Symphony pod taktovkou skladatele Tolgy Kashifa. Těšit se můžete také na gratulační
koncert k 25. výročí založení skupiny Čechomor či na sérii komorních koncertů v Maškarním
sále českokrumlovského zámku, jejichž počet se pro velký zájem rozšířil. Zvláště výjimečný
bude projekt „Harlekýn" klarinetisty Karla Dohnala. Na pódium Pivovarské zahrady se vrátí
zpěváci z Broadwaye s populárními melodiemi z muzikálů a rockových oper, chybět nebude
ani koncert z volného cyklu Hvězdy světového jazzu (tentokrát to bude americká skupina
Take 6) a tzv. národní večer zaměřený na kulturu a gastronomii některé země či regionu.
Na závěr festivalu vystoupí v Zámecké jízdárně proslulý houslista Maxim Vengerov spolu
se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
Jazzky Krumlov
7. 9. 2013
Nejen tóny vážné hudby zní starobylým městem, zdejší akustika svědčí i jiným hudebním
proudům. Celoroční seriál koncertů jazzové a alternativní hudby kulminuje vždy na počátku
září tradičním víkendovým festivalem, kdy se na netradičních místech představí špičkoví
domácí i zahraniční interpreti těchto žánrů.
Den s handicapem – Den bez bariér
7. 9. 2013
Návštěva historického centra města – pro někoho příjemná procházka, pro jiného řada
nepřekonatelných překážek. V tento den se ale Český Krumlov otevře i svým
handicapovaným návštěvníkům. Z města pomyslně zmizí všechny schody – ať už na zámku
či v muzeích a galeriích, nevidomí si „prohlédnou“ fasády domů a pro ty, kdo mají rádi
dobrodružství, bude určitě zážitkem plavba po řece na voru nebo raftu. Tržiště chráněných
dílen a bohatý kulturní program pak den, plný zážitků, ještě doplní.
Dny evropského dědictví
7. – 15. 9. 2013
Tyto dny přináší výjimečné až neopakovatelné příležitosti nahlédnout do běžně
nepřístupných míst významných památek i seznámit se s procesy jejich záchrany a obnovy.
V doprovodných odborných výkladech se návštěvníci dozvědí také mnoho zajímavého ze
stavební historie i ze soudobých poznatků.
Festival barokních umění
20. – 22. 9. 2013
S roční pravidelností přibližuje díla barokních autoru v autentických historických prostorách
regionu, města a zámku Český Krumlov. Vždy v rámci každého ročníku probíhá v Barokním
divadle zámku Český Krumlov novodobá světová premiéra barokní opery v plně scénickém a
výpravném (autentickém) provedení.
Svatováclavské slavnosti
27. – 29. 9. 2013
Svatý Václav je patronem nejen země české, ale i pivovarníků a vinařů, což připomínají
tradiční podzimní slavnosti, nabízející vedle kulturních i bohaté gastronomické zážitky.
Příjemnou atmosféru slavností dotváří přehlídka folklorních souborů či svatováclavský
jarmark. Dokonalou tečkou za celou akcí může být i zážitek z noční návštěvy muzeí a galerií,
umocněný působivým doprovodným programem.
Krumlovské podzimní recitály
2. - 30. 11. 2013
Série komorních koncertů rozezní každou listopadovou sobotu renesanční sál Vlašského
dvora v Panské ulici. Právě tento prostor umožňuje prožít neopakovatelnou atmosféru mezi
interpretem a publikem a rozmanitý hudební program představuje vynikající hudebníky z
Čech i zahraničí.
Svatomartinské hodování
11. - 17. 11. 2013
Jedenáctý den listopadu přijíždí dle tradice Martin na bílém koni a přiváží se sebou nejen
první sníh, ale také první víno roku. Tímto začíná v Českém Krumlově Svatomartinské
hodování a vybrané místní restaurace nabízejí nejen Svatomartinské víno nebo husu.
Hodování vyvrcholí zahradní slavností vína, kde si můžete vychutnat vína z Čech, Moravy i
zahraničí ve spojení s místními sýry a uzenářskými specialitami.
Krumlovský vodácký maraton
11. - 12. 10. 2013
V pestré nabídce aktivit spjatých s Českým Krumlovem jsou i významná sportovní klání.
Jedním z nich je bezesporu nejpočetnější říční maraton v ČR, jenž každoročně přiláká stovky
milovníků vodáckého sportu, od ryzích amatérů až po mezinárodní elitu. Víkend spojený s
touto akcí nabízí i bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost - a pamatováno je i na
nejmladší návštěvníky.
Advent a Vánoce
1. 12. – 6. 1. 2014
S přicházející zimou ukazuje Český Krumlov zcela jinou tvář. Tvář plnou klidu a poezie. Čas
adventu je naplněn řadou překrásných setkání, počínaje společným rozsvícením vánočního
stromu, koledami, mikulášskou nadílkou a také Ježíškovou poštou. Kouzelným završením
předvánočního období je pak živý Betlém - biblický příběh ztvárněný písní a tancem, za
bohatého hudebního doprovodu. Adventní víkendy, zpestřené staročeským vánočním trhem
s punčem a vánočním cukrovím, jež provoní denně celé město, každého svátečně naladí.
Nejen pro rodiny s malými dětmi může začít Štědrý den setkáním na prvním zámeckém
nádvoří při příležitosti Medvědích Vánoc. Své nezaměnitelné kouzlo a poetiku má v Českém
Krumlově také vítání nového roku.
Kontakt
Infocentrum Český Krumlov
Náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Telefon: +420 380 704 622
E-mail: [email protected]
otevírací doba:
LEDEN - BŘEZEN
DUBEN - KVĚTEN
ČERVEN - SRPEN
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
LISTOPAD - PROSINEC
PO - PÁ
SO - NE
PO - PÁ
SO - NE
PO - PÁ
SO - NE
PO - PÁ
SO - NE
PO - PÁ
SO - NE
09:00 - 17:00
09:00 - 12:00
09:00 - 18:00
09:00 - 12:00
09:00 - 19:00
09:00 - 13:00
09:00 - 18:00
09:00 - 13:00
09:00 - 17:00
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
13:00 - 18:00
14:00 - 19:00
14:00 - 18:00
13:00 - 17:00
www.ckrumlov.cz/infocentrum
TOP NABÍDKA VHODNÁ I PRO PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH
Jindřichohradecko
1. Státní hrad a zámek „K životu na zámku mám jednu poznámku…“
Ó, kdyby jen jednu poznámku! Takový unikát, jakým Státní hrad a zámek v Jindřichově
Hradci bezesporu je, si zaslouží poznámek hned několik. Svou rozlohou se řadí na třetí
místo v České republice hned za Pražský hrad a zámek v Českém Krumlově. V jeho
útrobách se ukrývá na 300 místností, k jejichž otevření je zapotřebí zhruba pěti set klíčů.
Návštěvníci si v současnosti mohou vybrat z celkem tří prohlídkových tras.
Trasa „A“ – Adamovo stavení nabízí např. portrét Perchty z Rožmberka, slavné to Bílé paní
tohoto zámeckého panství. Mimořádně významnou uměleckou památkou je nástěnná malba
Legenda o svatém Jiří zdobící jednu z nejstarších místností gotického paláce, kterou nabízí
prohlídková trasa „B“ – Gotický hrad, stejně jako jednu z nejlépe dochovaných hradních
kuchyní u nás - Černou kuchyni, v níž se podle pověsti vařila známá sladká kaše pro chudé.
A konečně Trasa „C“ – Apartmány 18. a 19. století vám připraví skutečnou pastvu pro oči
v podobě prohlídky hudebního pavilonu Rondelu, který vyniká bohatou plastickou zlacenou
výzdobou ze 16. století.
Pro svou jedinečnou atmosféru je Státní hrad a zámek vyhledávaným místem pro konání
významných kulturních a společenských počinů: Jindřichohradecká činohra (červenec),
Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní (červenec, srpen), Opera na zámku (srpen),
Adventní a Vánoční trhy na zámku (prosinec).
Zajímavost: Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci byl v roce
1996 prohlášen národní kulturní památkou a může se pyšnit zřejmě nejkrásnějším číslem
popisným ve městě nad Vajgarem: 1/I.
Více informací najdete na: www.zamek-jindrichuvhradec.eu
Otevírací doba:
Sezóna trvá od 1. 4. – do 31. 10
duben, říjen: 10.00 – 15.15 hod.
květen, září: 10.00 – 16.15 hod.
červen – srpen: 9.00 – 16.30 hod.
Tel.: + 420 384 321 279
e-mail: [email protected]
GPS: 49°8'31.311"N, 15°0'1.735"E
Adresa: Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
2. Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec „Copak je to za vojáky…“
Muzeum naleznete na Státním hradu a zámku v J. Hradci (vchod z brány při vstupu na 1.
nádvoří). Je věnováno čs. armádě ze září 1938. Ke spatření je výzbroj a výstroj čs. pěchoty,
včetně těžkého kulometu v palebném postavení. Součástí je dobově vybavená a vyzbrojená
maketa místnosti celního úřadu, která navozuje atmosféru právě skončených bojů, model
bunkru v měřítku 1:1 s osazenou výzbrojí a vnitřním vybavením, vystrojený civilní protiletecký
kryt a dobové tábořiště vojáků. Nachází se tu i výstavka exponátů, s nimiž mohou
návštěvníci volně manipulovat a detailně si je prohlédnout. To zajisté ocení nejmladší
návštěvníci, kteří zde mají možnost vyzkoušet si pušku, lehký kulomet, přilby, plynové
masky, obléknout si uniformu a vyfotografovat se v ní.
Zajímavost: V muzeu je výběr literatury o čs. armádě a čs. opevnění, kterou v běžných
knihkupectvích nenajdete.
Více informací najdete na: www.zamek-jindrichuvhradec.eu
Otevírací doba: sezóna/ mimosezóna
duben, květen, červen, září: So – Ne 10.00 – 17.00 hod.
červenec, srpen: Po – Pá 10.00 – 17.00 hod.
So – Ne 10.00 – 18.00 hod.
Tel.: + 420 606 102 350, + 420 728 043 746
e-mail: [email protected]
GPS: 49°8'32.837"N, 15°0'4.393"E
Adresa: Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
3. Dům gobelínů „Sviť Měsíčku, sviť, ať mi šije niť…“
Kdepak, nemýlíme se! Svit Měsíce do podtitulu rozhodně patří. Není totiž pochyb o tom, že
šikovné ruce tkadlen musely pracovat mnohdy dlouho do noci, aby finální gobelínová díla
proslavila na začátku dvacátého století Jindřichův Hradec po celém světě. Přesně v roce
1910 založila ve městě své dílny pro tkaní a restaurování tapiserií Marie Hoppe Teinitzerová.
Po více než sto letech se unikátní rukodělná technika dočkala důstojného zázemí ve
zrekonstruovaném objektu bývalého zámeckého pivovaru. Pro návštěvníky je zde připravena
expozice Muzea Jindřichohradecka s názvem Život a dílo Marie Hoppe Teinitzerové, jakož i
tzv. živá expozice, kde zručné tkadleny nechají zájemce nahlédnout do tajů výroby a
restaurování tapiserií. Vítané jsou zde rodiny s dětmi, v dětském koutku či kinosále je čeká
nejedno překvapení. Zvídaví návštěvníci si mohou tkaní sami vyzkoušet.
Zajímavost: Marie Teinitzerová byla zakladatelkou dílensky tkané tapiserie v
Československu. Roku 1925 se zúčastnila Světové výstavy dekorativních umění v Paříži,
kde získala Grand prixza cyklus tapisérií s názvem „Řemesla“ podle návrhu F. Kysely. Tento
velký úspěch odstartoval její mezinárodní ohlas.
Více informací najdete na: www.dumgobelinu.cz
Otevírací doba: sezóna/ mimosezóna
duben – říjen denně mimo pondělí
otevřeno 9.30 – 12.00, 13.00 - 17.00 h
mimosezóna - možnost návštěvy po telefonické domluvě
prosinec – otevřeno týden před Adventem na zámku včetně
Tel.:384 370 880, 384 370 881, 720 217 707
e-mail: [email protected]
GPS: 49°8'33.906"N, 15°0'3.060"E
Adresa: Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
4. Muzeum Jindřichohradecka „Trocha historie nikoho nezabije…“
Hned ve dvou budovách, a to na Balbínově náměstí a ve Štítného ulici, sídlí Muzeum
Jindřichohradecka, jehož historie se píše od roku 1882. Většina expozic je situována do
objektu bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Nepochybně nejznámějším
exponátem Muzea Jindřichohradecka je největší lidový mechanický betlém na světě –
Krýzovy jesličky, na kterých jejich autor, místní punčochářský mistr Tomáš Krýza pracoval
více než 60 let. Toto unikátní dílo je právem zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů. Jesličky
obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z toho 133 pohyblivých.
Muzeum dále nabízí např. expozici malovaných ostrostřeleckých terčů a terčových zbraní,
síň věnovanou světoznámé operní pěvkyni Emě Destinnové nebo expozici s názvem
Letecká bitva nad Jindřichohradeckem. Kromě bývalého jezuitského semináře a objektu ve
Štítného ulici (je totožný s kostelem sv. Jana Křtitele a minoritským seminářem) spravuje
Muzeum Jindřichohradecka rovněž minoritský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele ve
Štítného ulici, městskou vyhlídkovou věž při proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie
a expozici Marie Hoppe-Teinitzerové v Domě gobelínů.
Zajímavost: Figurky v Krýzových jesličkách jsou vyrobeny z kašírovací hmoty (ze sádry, pilin,
mouky a klihu) nebo ze dřeva. Původní mechanismus, který byl zpočátku poháněn ručně,
rozvádí pohyb z jediného elektromotoru.
Více informací najdete na: www.mjh.cz
Otevírací doba: sezóna/ mimosezóna
Jezuitský seminář
od 1. dubna – 6. ledna denně mimo pondělí
červen – srpen – denně
od 15. prosince do 6. ledna denně
8.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Minoritský klášter – výstavy
květen – prosinec denně mimo pondělí
červenec – srpen denně
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.
Kostel sv. Jana Křtitele
červenec – srpen denně
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.
Tel.: + 420 384 363 660 (pokladna jezuitský seminář), + 420 384 363 661 (pracovny
minoritský klášter)
e-mail: [email protected]
GPS: 49°8'37.158"N, 15°0'1.336"E
Adresa: Balbínovo náměstí 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
5. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií „Já bych chtěl mít tvé foto…“
Je libo ve zlatém nebo docela obyčejném rámečku? V Jindřichově Hradci byste s rámečkem
a hlavně s fotografií rozhodně neměli mít sebemenší problém. Ve městě totiž sídlí Muzeum
fotografie a moderních obrazových médií. Objekt bývalé jezuitské koleje, který pro účely
muzea prošel rozsáhlou rekonstrukcí, se stal místem pro setkávání laické i odborné
veřejnosti. Ve sbírkách mají své zastoupení práce předních domácích i zahraničních autorů,
ale i neznámých fotografů. Velmi oblíbené jsou především u nastupující generace fotografů
tematicky zaměřené fotografické workshopy.
Zajímavost: Při rekonstrukci objektu bývalé jezuitské koleje byla pod téměř padesáti vrstvami
nátěru objevena stropní malba pitvy. To bylo šokující překvapení nejen pro restaurátora
Tomáše Švédu, ale i pro pracovníky z historického ústavu a lékařské fakulty. Jezuité totiž
měli zakázáno zacházet s lidským tělem, takže se ukázalo, že je v Jindřichově Hradci
absolutní rarita celosvětového významu.
Otevírací doba: sezóna/mimosezóna
denně mimo pondělí: duben – červen, říjen – listopad 12.00 – 17.00 hodin, červenec – září
10.00 – 17.00 hodin
Tel.: +420 384 362 459 (kancelář), +420 384 361 946 (pokladna)
GPS: 49°8'39.452"N, 15°0'2.761"E
Adresa: Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
6. Nežárecká brána „Když jsem já šel tou Nežáreckou branou…“
Dívalo se mnoho lidí za mnou…přesněji řečeno za ní. Brána, dříve zvaná též Linecká,
dodnes budí pozornost obyvatel i návštěvníků města. Jako jediná se totiž dochovala
z původních tří bran, jež byly součástí městského opevnění. Brána je na západní straně
ozdobena kamenným reliéfem městského znaku v renesanční kartuši, vnitřní strana brány
byla na konci 17. století opatřena malovanými erby Jana Jiřího Jáchyma Slavaty a jeho
manželky Marie Markéty z Rappachu. Původní středověká brána o dvou gotických patrech
byla rozšířena při výstavbě přilehlé budovy semináře o další patro pozdně renesanční
podoby s klíčovými střílnami a sedlovou střechou. Na počátku 19. století vznikl ještě
nástavec trojúhelníkového štítku, do něhož byly umístěny ciferníky hodin. V roce 1879 byly v
bráně instalovány věžní hodiny jindřichohradeckého hodináře Martina Rezka. Interiér
Nežárecké brány není přístupný, prostory využívá Muzeum Jindřichohradecka
Zajímavost: Pro zbourání dvou ze tří městských bran (Novoměstská a Rybnická) se rozhodli
tehdejší radní s ohledem na katastrofální následky ničivého požáru v roce 1801. Zároveň
došlo k zasypání hradebního příkopu mezi Novoměstským náměstím a údolím řeky Nežárky.
Zbytky hradeb tak dnes připomíná již jen okrouhlá bašta v Husových sadech, která byla
později klasicistně upravená, a také název Hradební ulice. Domy, které tu stojí, mají svá
průčelí situována směrem od bývalých hradeb do středu města a nikoliv do parku.
Více informací najdete na: www.mjh.cz
Otevírací doba: přístupná bez interiéru
Tel.: + 420 384 363 660
e-mail: [email protected]
GPS: 49°8'36.996"N, 14°59'59.949"E
7. 15. poledník „Překroč a něco si přej…“
Pokud by existovala soutěž o nejslavnější jindřichohradeckou čáru, dozajista by vyhrála ta,
kterou návštěvníci najdou na nároží proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie
v samotném centru města. Nenápadný pruh z dlažebních kostek na první pohled nevěstí nic
převratného, přesto je už řadu let jednou z největších jindřichohradeckých atrakcí. Ona čára
totiž vyznačuje místo, kterým prochází 15. poledník východní délky. Odkdy je poledník u
kostela vyznačen, tedy kdy naši předkové vpravili do dláždění obrubník, který tam byl před
nynější úpravou, nikdo neví.
Poledník můžeme definovat jako pomyslnou čáru (kružnici) kolem zemského glóbu
protínající oba póly a dvakrát kolmo rovník, musí tedy držet přesně severojižní směr. 15.
poledník se nachází 15° východně od Greenwichského poledníku. Od severního pólu
prochází přes Severní ledový oceán, Evropu, Afriku, Atlantský oceán, Jižní oceán k jižnímu
pólu. Sluneční čas 15. východního poledníku je středoevropským časem. A nadsázkou, ale i
docela vážně by se tak dalo konstatovat, že Jindřichohradečáci znají odpověď na naprosto
přesný středoevropský čas. Mnohem více se nejen o 15. poledníku dozvíte na Hvězdárně
Františka Nušla, která v Jindřichově Hradci sídlí již od roku 1961 a která se těší stále většímu
zájmu návštěvníků.
Zajímavost: Díky moderním technologiím, zvláště pak díky údajům z dostatečného počtu
družic, dospěli odborníci k závěru, že vyznačení 15. poledníku na nároží kostela
Nanebevzetí Panny Marie je chybné, stejně jako jeho směr – orientace podle světových
stran. Poledník sice Jindřichovým Hradcem vede, ale mnohem blíže k řece Nežárce, kterou
dokonce na Staré cestě přechází. Ať už návštěvník překročí 15. poledník v kterémkoliv
místě, určitě by si měl něco přát. Neměnná totiž zůstala legenda, podle níž se takové přání
do roka a do dne splní.
Více informací najdete na: www.hvezdarnajh.cz
Otevírací doba: volně přístupný
Tel.: + 420 384 322 564, (+420) 606 633 439, (+420) 725 763 207
e-mail: [email protected]
GPS: 49°8'40.730"N, 15°0'7.190"E
Adresa: nároží kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci
8. Městská vyhlídková věž (Město jako na dlani…)
Pokud by vás z horlivého hledání 15. poledníku začala bolet záda, můžete se jen o pár metrů
dále u proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie honem rychle narovnat a pro
tentokrát hledět směrem vzhůru. Alespoň na chvíli. Před vámi se totiž vyloupne městská
vyhlídková věž. Měří celkem 68,3 metru, z toho báň téměř 24 metrů. Koule na vrcholu má
průměr 1,2 metru a kříž na špici je 5 metrů vysoký. Návštěvník, který vystoupí po 153
schodech až nahoru, si bude město prohlížet z výšky 35,3 metru a octne se přitom ve výšce
513 metrů nad mořem. Vystoupat až na samý ochoz městské vyhlídkové věže se rozhodně
vyplatí. Pohled, který se odvážlivcům naskytne, určitě za všechnu tu námahu stojí.
Zajímavost: Již řadu let se 153 schody městské vyhlídkové věže snaží v co možná
nejrychlejším čase zdolat stovky nadšenců. Soutěž s názvem „Běž na věž“ se pravidelně
koná v měsíci květnu u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a pokaždé se těší velkému
zájmu veřejnosti.
Více informací najdete na: www.mjh.cz
Otevírací doba: sezóna/ mimosezóna
duben – září pouze o víkendech
červen – srpen denně: 10.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hod.
Tel.: + 420 384 363 660
e-mail: [email protected]
GPS: 49°8'39.149"N, 15°0'6.008"E
Adresa: Kostelní 80/I, 377 01 Jindřichův Hradec
9. Plavecký bazén a aquapark „Plavu si, ani nevím jak…“
Možná právě tuhle známou písničku si budete pobrukovat v okamžiku, kdy své tělo ponoříte
do některého z vnitřních nebo venkovních bazénů jindřichohradeckého vodního areálu na
sídlišti Vajgar. Krytá část nabízí uzavřené dětské bazény s atrakcemi, 25m plavecký bazén a
relaxační část, kde naleznete tobogán, protiproud, masážní trysky a parní kabinu. Komplex
služeb zahrnuje finskou, bylinkovou a infrasaunu, rychlé občerstvení a restauraci.
V aquaparku je nejmenším návštěvníkům k dispozici brouzdaliště, dospěláci mohou využít
vodní atrakce včetně protiproudu, perličkové masáže, chrličů a venkovního tobogánu.
K celému areálu náleží hřiště pro plážový volejbal, dětské prolézačky a velká louka ke
slunění s dech beroucím výhledem na rybník Vajgar a starobylou část města.
Více informací najdete na: www.bazen.jh.cz
Otevírací doba:
září – červen: Po – Pá 6.00 – 21.30 hod.,
So – Ne + svátky, prázdniny 10.00 – 20.00 hod.
červenec – srpen: 10.00 – 20.00 hod.
Tel.: + 420 384 321 236
e-mail: [email protected]
GPS: 49°8'32.151"N, 15°1'9.301"E
Adresa: Jáchymova 865/III, 377 01 Jindřichův Hradec
10. Jindřichohradecké úzkokolejky „Tam, kde cesta je cíl…“
760 mm! Přesně taková vzdálenost od sebe dělí kolejničky, po kterých si to šinou mašinky a
vagónky jindřichohradeckých úzkokolejek. Severní trať do Obrataně nabízí spoustu
půvabných výhledů do krajiny lesů a slunných strání. Cílovou stanicí jihočeské trati je pak
Nová Bystřice, vzdálená od Jindřichova Hradce 33 km. Trať se klikatí krajinou České Kanady
se spoustou hlubokých lesů, rybníků a bludných balvanů. V létě si pak cestující mohou
vychutnat jízdu vláčkem taženým historickou parní lokomotivou. Jindřichohradecké
úzkokolejky jsou nejen unikátní technickou památkou, ale také významným prostředkem
dopravní obsluhy v regionu.
Zajímavost: Obě tratě jsou lemovány malebnými nádražíčky a zastávkami, ze kterých
vychází hustá síť turistických i cykloturistických tras. Tou vůbec nejatraktivnější zastávkou je
bezpochyby Kaproun na trati do Nové Bystřice. Právě v těchto místech byl coby černý
pasažér vyhozen z vlaku český velikán Jára Cimrman. Na počest této události mu byla na
zastávce Kaproun umístěna pamětní deska a posléze vztyčena, spíše položena i socha a to
za účasti členů Divadla Járy Cimrmana.
Více informací najdete na: www.jhmd.cz
Tel.: + 420 384 361 165
e-mail: [email protected]
GPS: 49°9'18.562"N, 15°0'14.614"E
Adresa: Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Návrh 2–3 denního výletu do regionu Jindřichohradecka
(vhodné pro DCR, rodina s dětmi školního věku)
1.den
příjezd do Jindřichova Hradce – dopoledne prohlídka st. hradu a zámku, oběd v zámecké
restauraci
Odpoledne: návštěva Aquaparku (aquapark venkovní, relaxační bazén vnitřní)
Večer: Noční prohlídka s Bílou paní na st. hradu a zámku (ev. koncert, případně návštěva
divadla nebo kina).
2.den
celodenní výlet Jindřichohradeckou úzkokolejkou – parní lokomotiva z Jindřichova Hradce do
Nové Bystřice. Možnost využití cykloturistických a turistických tras v oblasti přírodního parku
Česká Kanada (česko-rakouské příhraničí), vhodná oblast na houbaření, sbírání borůvek,…
atd.
3.den
dopoledne návštěva Muzea Jindřichohradecka (Krýzovy jesličky – největší mechanický
lidový betlém na světě) i jeho nových expozic (letecká bitva nad JH, Landfrasova
tiskárna,…), oběd v centru města v nekuřácké restauraci s dětským koutkem a venkovní
zahrádkou.
Odpoledne - návštěva městského parku s dětským hřištěm u řeky Nežárky nebo případně
návštěva Domu gobelínů – kreativní prohlídka s ukázkou techniky tkaní gobelínů.
Akce a eventy v Jindřichově Hradci v roce 2013
www.jh.cz
Novinkou je unikátní aqua show, která je nainstalována v pasáži obchodně – medicínského
centra sv. Florián. Jedná se o nádhernou podívanou kombinace hudby, světelných efektů,
videoprojekce a obrazců tvořených kapkami padající vody
Z tradičních akcí, které ve městě v letošním roce proběhnou je nejvýznamnější operní
přestavení na st. hradu a zámku v JH, 24.8.2013 J. Strauss: Netopýr a na přelomu července
a srpna TOP týden:
27.7. 2013 – Oslavy „720 let města“
2.-4.8. 2013 – fotografování v historických kostýmech ( Muzeum fotografie a MOM)
3.-4.8. 2013 – ukázka modrotisku z dílny Danzinger z Olešnice na Moravě ( Dům gobelínů )
Kontakt
Informační středisko město Jindřichův Hradec
ul. Panská 136/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel. +420 384 363 546
e-mail : [email protected]
WWW: http://infocentrum.jh.cz/
Kde nás najdete: mapa
Otevírací doba Informačního střediska:
září - květen: Po-Pá: 8.00 - 17.00 hod., So: 8.00 - 12.00 hod.
červen: Po-Ne: 8.00 - 17.00 hod.
červenec, srpen: Po-Pá : 8.00 - 17.00 hod., So: 9.00 - 18.00 hod. Ne: 8.00 - 17.00 hod.
http://infocentrum.jh.cz/cs/infocentrum.html
TOP NABÍDKA VHODNÁ I PRO PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH
Českobudějovicko
České Budějovice v datech a číslech
•
•
•
•
•
•
Město založeno r. 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II. na soutoku řek
Malše a Vltavy
Metropole jižních Čech s 96 tisíci obyvateli na ploše 5 555 ha
Sídlo Jihočeské univerzity s osmi fakultami a dalších dvou vysokých škol
Sídlo Biologického ústavu Akademie věd ČR
Sídlo čtyřsouborového Jihočeského divadla, Jihočeské komorní filharmonie,
Jihočeského muzea, Jihočeské vědecké knihovny a ostatních kulturních zařízení
Sídlo významných podniků: Budějovický Budvar, Robert Bosh, Koh-i-Noor Hardtmuth,
Motor Jikov, Gama, Výstaviště
Atraktivity
•
Plavba lodí po Vltavě: ČB – Hluboká/Vlt. (9 km, v budoucnu do Týna/Vlt.)
•
Prohlídky historické radnice včetně vlastního chovu včel na střeše radnice
•
Prohlídka centra města s průvodcem
•
Prohlídka expozice historických motocyklů v Malé solnici
•
Prohlídky Budějovického Budvaru: výroba piva a multimediální expozice
•
Výstaviště Č. Budějovice a.s. – nejdůležitější výstavy 2013:
19. – 21. 4. MOBIL SALON + Veletrh cestovního ruchu
15. – 19. 5. HOBBY
29. 8. – 3. 9. ZEMĚ ŽIVITELKA
17. – 20. 10. HOBBY PODZIM
7. – 9. 11. GASTROFEST
•
„Budějovická ohlédnutí“ – noční hrané kostýmované prohlídky města se zaměřením
na architekturu, konání: od června do září každý sudý čtvrtek v měsíci Pořadatel
Agentura Kultur-Kontakt, www.kultur-kontakt.cz
1. Církevní a technické památky
odkazy na webové
www.npu-cb.eu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stránky:
www.bcb.cz,
www.c-budejovice.cz,
www.dekanstvi.cz,
katedrála sv. Mikuláše
dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie
kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele
kostel sv. Václava
kostel Panny Marie Růžencové www.petrini.cz
kostel sv. Jana Nepomuckého
poutní kostel Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě www.dobravodaucb.cz
kostel sv. Víta Rudolfov
kostel sv. Petra a Pavla Hosín
www.npu-cb.eu, www.c-budejovice.cz
Dlouhý a Zlatý most
Jiráskův jez a vodní elektrárna
Trilčův jez a vodní elektrárna
Vodárenská věž
Samsonova kašna
Městské opevnění – Rabenštejnská věž a Železná panna
Solnice
Černá věž – zvonice
Tužkárna Hardtmuth, www.koh-i-noor.cz
Koněspřežní železnice Č. Budějovice – Linec (dům U zelené ratolesti na Husově
třídě, solný sklad v České ul., Muzeum koněspřežky Mánesova ul.)
www.muzeumcb.cz
Lannova loděnice a přístaviště, www.c-budejovice.cz
2. Nejvýznamnější architektonické památky
odkazy na webové stránky: www.npu-cb.cz, www.c-budejovice.cz, www.cb-info.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
náměstí Přemysla Otakara II.
historická budova radnice
Samsonova kašna
Katedrála svatého Mikuláše
Černá věž
Wortnerův dům
Masné krámy
Rabenštejnská věž a Železná panna
dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie
Piaristické náměstí se solnicí
Česká a Panská ulice
Historie a současnost města
Velkorysé založení Českých Budějovic uprostřed kotliny na soutoku řek Vltavy a Malše bylo
dílem krále Přemysla Otakara II. Královské město bylo založeno roku 1265 a bylo obdařeno
četnými výsadami a stalo se brzy křižovatkou obchodních cest spojujících Čechy
s Podunajím. Město bohatlo nejen obchodem, ale i těžbou stříbra, jehož ložiska byla
nalezena v 16. Století na Rudolfově. Rozlehlé čtvercové náměstí, nebývale široké ulice a
výstavní domy svědčily o světském rozkvětu města, kdežto nejstarší stavba – dominikánský
klášter poukazoval na církevní hodnoty.
Chráněno královskou přízní a dobře spravováno svými radními město bohatlo a vzkvétalo
několik staletí. Úpadek nastal až vlivem třicetileté války. Koncem 18. Století se staly Č.
Budějovice sídlem biskupa, což předznamenávalo jejich nový význam jako kulturního
střediska se sítí církevních i světských škol.
V hospodářském ohledu bylo největším předělem otevření koněspřežní železnice mezi Č.
Budějovice a rakouským Lincem, která byla vystavěna v letech 1825 až 1832 podle plánů
otce a syna Gerstnerových a zajišťovala dopravu zboží – hlavně soli i osob. Mezi další
rozvíjející se průmyslová odvětví patřilo pivovarnictví a výroba tužek.
Po pádu tzv. železné opony, zažívá město nový hospodářský a kulturní rozvoj. Se svými
téměř sto tisíci obyvateli se České Budějovice staly největším a nejvýznamnějším městem
regionu. Svou domovskou scénu zde má soubor Jihočeského divadla a Jihočeská komorní
filharmonie, sídlí zde Jihočeské muzeum, Státní vědecká knihovna a Jihočeská univerzita
s osmi fakultami.
Výstavním a veletržním centrem Č. Budějovic je bezesporu místní areál Výstaviště, největší
v jihočeském regionu.
Velké množství značených tras a dobré železniční a autobusové spojení umožňují vydat se
z Č. Budějovic po zajímavých trasách a památkách v okolí.
Okruh po nejdůležitějších památkách
Pro množství historických a architektonických památek bylo jádro města vyhlášeno Městskou
památkovou rezervací. Prohlídka začíná na náměstí Přemysla Otakara II., které patří
k nejkrásnějším v České republice. Má čtvercový tvar o rozloze 1 ha a ze všech stran je
lemováno barokními měšťanskými domy s loubími.
V jeho středu se nachází barokní Samsonova kašna z 18. Století se sochou Samsona,
zápasícího se lvem. Nedaleko kašny je v dlažbě zasazen tzv. bludný kámen, na jehož místě
stávala ve středověku šibenice. Pověst praví, že kdo tento kámen překročí po desáté hodině
večerní, nenajde cestu domů. Nejvýznamnější budovou náměstí je historická radnice, která
svou nynější barokní podobu získala přestavbou v roce 1730. Její průčelí je bohatě zdobené
a na atice jsou umístěny sochy čtyř ctností: Moudrost, Opatrnost, Statečnost a Spravedlnost.
Prohlídka pokračuje z náměstí k dominantě města 72 metrů vysoké Černé věži, která
v minulosti sloužila jako zvonice a hláska. V jejím sousedství se nachází barokní chrám
svatého Mikuláše ze 17. Století.
Od chrámu pokračuje okruh na Piaristické náměstí, kde zaujme budova bývalé zbrojnice ,
později solného skladu a také bývalý dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny
Marie z roku 1265 – nejstarší dochovaná památka města. Z Piaristického náměstí není
daleko do Panské ulice se zachovalými měšťanskými domy a zajímavým interiérem
gotického srubu. Na konci této ulice se tyčí Rabenštejnská věž ze 14. Století, která byla
součástí původního opevnění města stejně jako věž Otakarka nebo Železná panna, která
sloužila jako mučírna. Tento okruh umožní poznat nejdůležitější památky města.
3. Náměstí Přemysla Otakara II. a Samsonova kašna
Rozlohou jednoho hektaru je jedním z největších a nejkrásnějších v Čechách. Má čtvercový
půdorys a jeho charakteristickým rysem jsou souvislé řady barokních a renesančních
měšťanských domů s loubími podél celého náměstí
Samsonova kašna z osmnáctého století uprostřed náměstí od sochaře Dietricha je
významným dílem jihočeského baroka. Je největší svého druhu v České republice.
4. Historická radnice
Původní gotická stavba pochází z patnáctého století. Dnešní barokní podoba je
z osmnáctého století. Rozložitá fasáda nese nad prostředním oknem městský znak,
obklopený zemskými znaky Moravy, Čech a Slezska. Průčelí radnice zdobí sochy
občanských ctností: Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a Opatrnost. V prostřední věži je
umístěna zvonkohra, která hraje každou hodinu. Obřadní sál v prvním patře je vyzdoben
nástropní freskou z osmnáctého století s tématem Šalamounova soudu.
5. Černá věž
Byla postavena v šestnáctém století jako strážní věž a zvonice a také měla vyjadřovat
rozmach renesančního města. Svou výškou 72 metrů je dominantou města. Věž je ukončena
renesančním ochozem, ze kterého je pěkný pohled na město a okolí.
6. Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie
Je nejstarším stavebním celkem města, byl založen v roce 1265 a jeho stavba byla
dokončena až v 15. Století. Na podobě areálu se podepsalo několik slohových období, ale
v zásadě zůstal gotický. Ke kostelu přiléhá gotická křížová chodba obklopující rajský dvůr.
Jedinečnými památkami jsou nově odhalené a zrestaurované gotické fresky uvnitř kostela a
nejpozoruhodnější je deset metrů vysoká freska sv. Kryštofa ze čtrnáctého století. Ke
klášteru přiléhá Bílá věž a klášterní zahrada s barokními sochami.
7. Městské opevnění
Do dnešních dnů se dochovaly části městského opevnění podél slepého ramene řeky Vltavy.
Patří do něho věže Železná panna ze 14. Století, věž Otakarka v Biskupské zahradě,
Polygonální bašta, kde je dne s Galerie pod kamennou žábou a renesanční Rabenštejnská
věž, která je nově zrekonstruována a zpřístupněna.
8. Solnice - zbrojnice
Nalézá se na Piaristickém náměstí, byla vystavěna v 16. Století jako sklad obilí, později
sloužila jako zbrojnice a solnice. Má vysoký stupňovitý štít se střílnami, kamenné masky na
fasádě připomínají podobu stavitele a pomocníků. V solnici je umístěno unikátní muzeum
sedmdesáti historických motocyklů, jízdních kol, leteckých modelů od konce devatenáctého
století po současnost.
9. Památky koněspřežní železnice
Jedním z fenoménů, jímž se České Budějovice odlišují od ostatních turistických cílů, je zdejší
koněspřežní železnice, její historie a pozůstatky, které se po ní dochovaly. Jako nejstarší
železnice na evropském kontinentě patří mezi prvořadé technické památky. Byla
vybudována počátkem 19. Století a sloužila pro dopravu zboží a osob mezi Českými
Budějovicemi a Lincem. Na území města se zachovaly tyto památky: strážní domek
v Mánesově ulici, kde je dnes muzeum koněspřežky. Dále původní zájezdní hostinec „U
zelené ratolesti“ na Husově třídě a solní sklad v České ulici, kde je dnes restaurace. 35
kilometrů jižně od Českých Budějovic je obec Bujanov, kde se nacházela přepřažní stanice,
kde je dnes také muzeum.
10. Chrám sv. Mikuláše
Katedrální kostel svatého Mikuláše, původně gotická stavba v proměnách času raně barokní
a klasicistní, se honosí významnými díly malířskými, sochařskými a uměleckého řemesla.
Z původní podoby se kvůli požáru nic nezachovalo. Současná podoba je ze 17. Století.
Nejdůležitější součást zařízení je hlavní oltář s obrazem svatého Mikuláše, rokoková
kazatelna a barokní oltáře v bočních kaplích.
11. Růženecký kostel
Novorománský kostel Panny Marie Růžencové z přelomu 19. – 20. Století, situovaný na
Žižkově třídě, za pozornost stojí výzdoba interiéru, který je v tzv. berounském stylu,
vycházejícím z prostory středověkého umění.
12. Jihočeské muzeum
Novorenesanční objekt vévodící Senovážnému náměstí z přelomu 19. – 20. Století.
Kromě stálých expozic, které vypovídají o přírodě, pravěku, středověku, horninách,
nerostech, houbách, lidové kultuře a umění a historii šestnáctého až osmnáctého století,
pořádá muzeum několik tematických výstav ročně.
13. Expozice historických motocyklů
V historickém centru města v objektu Malé solnice na Piaristickém náměstí je umístěno
motocyklové muzeum, kde najdete jednu z největších expozic historických motocyklů
v České republice přístupnou veřejnosti. V expozici je k vidění přes devadesát historických
motocyklů, z nichž některé jsou unikáty. Expozice je doplněna motocyklovými motory,
dobovými jízdními koly a modely letadel. K dokreslení atmosféry minulých let jsou zde
vystaveny reklamní tabule, diplomy, poháry ze závodů a další doplňky. Malé návštěvníky
potěší dětská vozítka, koloběžky, modely a hračky. Sběratelé historických vozidel tu mohou
získat informace, rady nebo podklady z bohatého archívu.
Otevřeno je od 1. dubna do 31. října, denně od 10.00 – 18.00 hodin.
14. Jihočeské divadlo
Empírová budova původně z počátku 19. století ležící u řeky Malše vedle Zlatého mostu.
V jeho průčelí je busta Josefa Kajetána Tyla, který zde naposledy vystoupil na jevišti. Na
nábřeží vedle divadla byl odhalen pomník světoznámé pěvkyně Emy Destinové, která
v našem městě zemřela roku 1930. Divadlo je čtyřsouborové – činohra, opera, loutkohra a
balet. V letních měsících soubory hrají na otáčivém hledišti v zámeckém parku v Českém
Krumlově.
15. Masné krámy
Původně to byly dřevěné kotce na hlavním náměstí, které sloužily k prodeji masa. Ve 14.
století byly přeneseny do dnešní Krajinské ulice a v 16. století byly přestavěny do dnešní
podoby. Tvoří je jednopatrová budova bazilikálního typu s původními kotci po obou stranách.
Dnes je zde restaurace. Fragment fresky medvěda uvázaného u kůlu v hlavní lodi interiéru je
historickou satirou parodující obchodní vztahy mezi městem a rodem Rožmberků.
16. Kostel Svaté Anny
Při své návštěvě Českých Budějovic založila královna Anna klášter s kostelem svaté Anny,
který byl císařem Josefem v 18. století zrušen. Dnes je kostel upraven na koncertní síň
Otakara Jeremiáše, sídlo Jihočeské komorní filharmonie a na prodejní galerii Zlatý kříž.
17. Wortnerův dům
Goticko-renesanční Wortnerův dům s krásnou atikou v ulici U Černé věže z 16. století.
V interiéru v prvním patře se zachoval dřevěný záklopový strop.
Dnes je v něm umístěna Alšova jihočeská galerie a pořádají se zde výstavy děl jihočeských
umělců a přednášky o umění.
Česká ulice
Česká ulice patří k nejklidnějším místům v centru města. Má téměř po celé délce zachovány
renesanční domy s podloubími. Dnešní podoba domů vznikala v patnáctém a šestnáctém
století. Ulice udivuje malebností a nenarušeným středověkým rázem.
Okolí města
Dobrá Voda
Nachází se 5 kilometrů východně od Českých Budějovic, někdejší vyhledávané poutní místo,
lázně a horní město, kde se těžilo zlato. Nejvýznamnější památkou je barokní poutní kostel
Panny Marie Bolestné z 18. století od architekta Dienzenhofera, klenbu pokryl freskami malíř
Reiner, sochy na průčelí zhotovil Josef Dietrich. Ve výklencích kapliček podél poutní cesty
byly instalovány nové obrazy křížové cesty od malířky Renaty Štolbové.
Rudolfov
Královské horní město 5 kilometrů východně od Českých Budějovic. Těžba stříbra začala na
tomto místě ve 14. století a v 16. století císař Rudolf II. povýšil osadu na svobodné horní
město s mnoha privilegii. Rudolfovem a jeho okolím nás provede naučná stezka, která nás
seznámí s důležitými památkami města, hlavně se zbytky těžby stříbra.
Hosín a Hluboká nad Vltavou
Nejvýznamnější památkou Hosína je novorománský kostel svatého Petra a Pavla z konce
19. století. Součástí kostela je původní románský kostelík z 11. století s křížovou klenbou a
vzácnými nástěnnými malbami – nejstarší sakrální stavba jižních Čech. Novogotický zámek
Hluboká je obdivován díky své výjimečné architektuře, nádhernému parku a bohatým
uměleckým sbírkám v interiéru. Svou dnešní podobu získal přestavbou v polovině 19. století
podle vzoru anglického Windsoru na přání majitelů šlechtického rodu Schwarzenbergů.
V areálu bývalé jízdárny je umístěna Alšova jihočeská galerie, jedna z největších v České
republice.
Lovecký zámek Ohrada
Barokní zámek postavený v 18. století nedaleko zámku Hluboká. V zámku se nachází
lovecké, rybářské a myslivecké muzeum a v jeho sousedství je zoologická zahrada
zaměřující se na českou faunu.
Nové Hrady a Žumberk
Původní osada z hradem je zmiňována prvně ve 13. století. Hrad vystavěli Vítkovci. Po bitvě
na Bílé Hoře připadl hrad i obec generálu Buquoyovi a jeho rodu až do konce druhé světové
války. Zachoval se gotický Starý hrad s opevněním a hradním příkopem, Novohradský
zámek z počátku 19. století a nově opravený Klášter servitů, který je celoročně přístupný
veřejnosti. Za městem začíná romantické Terčino údolí, upravované od 18. Století jako
přírodní park s pavilony, lázněmi a umělým vodopádem. Severozápadně 8 kilometrů od
Nových Hradů je soubor opevněné tvrze, dvorce a kostela Žumberk. V pevnosti Žumberk je
zpřístupněna expozice jihočeského lidového nábytku.
Holašovice
Vesnice 13 kilometrů jihozápadně od Českých Budějovic, založená ve 13. století Je
výjimečná dochovaným souborem zděné lidové architektury ve stylu selského baroka z 19.
století. Holašovice jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Každoročně se zde v červenci pořádají Holašovické slavnosti.
Římov
Obec Římov, ležící 20 km východně od Č. Budějovic na řece Malši, je významným poutním
místem. Na počátku 18. století zde krumlovští jezuité vybudovali poutní místo s loretánskou
kaplí, věrnou kopií Lorety v Itálii. Kolem lorety se nacházejí ambity s malovanými stěnami.
Dále se zde nachází kostel sv. Ducha a křížová cesta s 25 kaplemi, vytvářejícími 5 km okruh,
tzv. Římovské pašije. U obce se nachází vodní nádrž Římov na pitnou vodu, dokončená v r.
1980.
Kleť
Hora Kleť je nejvyšší vrchol chráněné krajinné oblasti Blanského lesa, 1084 metrů nad
mořem. Na vrchol vede lanová dráha. Je zde umístěna nejvýše položená hvězdárna
v Čechách, hostel a rozhledna, ve které je muzeum Blanského lesa. Rozhledna nabízí
krásný pohled na jihočeskou krajinu a někdy jsou vidět i Alpy.
Buškův hamr
Buškův hamr z osmnáctého století se nachází u Trhových Svinů a je to jedinečná technická
památka, která je funkční a dokumentuje strojní výrobu minulých století. V chodu je buchar,
výheň s dmychadly a brus. Vše je poháněno třemi vodními koly. Součástí expozice je
zajímavá kolekce rozličného hamerského nářadí. V obytné části hamru je muzeum lidového
nábytku, užitné keramiky a lidových řemesel.
Přírodní zajímavosti
Na území města se nalézají některé přírodní zajímavosti jako jsou přírodní rezervace,
přírodní památky, památné stromy a významné krajinné prvky.
Přírodní rezervace:
Přírodní rezervace Vrbenské rybníky o rozloze 246 ha slouží k ochraně významného
komplexu vodních, mokřadních, lesních a lučních stanovišť vysoké přírodovědné hodnoty.
Vyskytuje se zde celá řady ohrožených a ekologicky i geograficky významných druhů rostlin
a živočichů. Byl zde zjištěn výskyt více než 80 druhů hnízdících ptáků, což je více jak třetina
všech ptačích druhů hnízdících v jižních Čechách. Nezanedbatelný je i dochovaný komplex
mokřadního lesa typu bažinných olšin se zcela unikátní faunou motýlů, celkem 831 druhů (
30% entomofauny Čech), některé jsou endemické. Přírodní rezervací prochází naučná
stezka s 10 zastaveními.
Krajinné prvky a přírodní památky:
Mezi významné krajinné prvky patří městem protékající dvě velké řeky - Malše a Vltava a
řada malých toků a vodních nádrží a rybníky. Centrum obklopují registrované významné
krajinné prvky“ „Park na Sadech“, „Park Háječek“, „Sokolský ostrov“ a „Park Stromovka, který
se rozkládá se na 68 ha. Byl založen v padesátých letech na západním břehu Vltavy. Je
využíván jako rekreační oblast pro obyvatele města. Celkem je na území města 26
registrovaných významných krajinných prvků. Vyskytuje se zde 8 krajinářsky a esteticky
významných památných stromů. Parky jsou významným biotopem pro výskyt netopýrů,
ptáků, entomofauny, ale i hub a flóry.
Návrh 2–3 denního výletu do regionu Českobudějovicko
Program je určen jak pro individuální turistiku s vlastní nebo veřejnou dopravou, tak pro
organizovaný autobusový zájezd s variantami pro všechny věkové kategorie během hlavní
turistické sezóny.
1. den:
v dopoledních hodinách příjezd do Č. Budějovic, prohlídka centra města
individuálně nebo s průvodcem včetně prohlídky radnice a výstupu na Černou
věž.
Oběd v restauraci Masné krámy.
Odjezd do Budějovického Budvaru, prohlídka pivovaru a multimediální
expozice. Návrat do centra města, návštěva expozice historických vozidel
v Malé solnici.
Varianta pro rodiny s dětmi: návštěva koupaliště nebo dětského hřiště.
Večer návštěva kulturní akce buď veřejné nebo v některém kulturním zařízení
(divadlo, koncert) nebo individuální volno.
2. den:
dopoledne odjezd lodí z Č. Budějovic do Hluboké/Vltavou, prohlídka zámku.
Oběd v některé místní restauraci.
Pěšky z centra města kolem rybníka Bezdrev k loveckému zámku Ohrada,
prohlídka loveckého a mysliveckého muzea.
Varianta pro rodiny s dětmi: návštěva ZOO Hluboká nebo lanového centra.
Návrat do Č. Budějovic veřejnou dopravou.
Večer noční kostýmovaná hraná prohlídka Č. Budějovic nebo volno.
3. den:
cyklovýlet z Č. Budějovic do Holašovic, prohlídka návsi se stavbami selského
baroka, zapsanými v seznamu UNESCO.
Oběd v místní restauraci.
odjezd z Holašovic do Krásetína v CHKO Blanský les, lanovkou na nejvyšší
vrchol Kleť, návštěva rozhledny, odkud je krásný výhled na jižní Čechy.
Lanovkou zpět do Krásetína a na kolech návrat do Č. Budějovic.
Varianta pro rodiny s dětmi a seniory: výlet absolvovat autem nebo autobusem
nebo v kombinaci autobus – vlak.
Akce a eventy v Českých Budějovicích v roce 2013
21. - 23. 3. Jarní trhy
náměstí Přemysla Otakara II.
30. 4. Slet čarodějnic
Letní scéna u KD Slavie, zábavný podvečer se soutěžemi a kulturním programem pro
všechny věkové kategorie, zakončený malým ohňostrojem
4. 5. Křivonoska
náměstí Přemysla Otakara II., Mezinárodní soutěž historických motocyklů a automobilů
17. 5. Čtverylka
náměstí Přemysla Otakara II., synchronní provedení francouzské čtverylky v několika
městech Evropy ve stejnou dobu
1. 6. Den pro děti a dospělé
Sokolský ostrov, zábavný den se soutěžemi a kulturním programem
8. 6. 1/2Maraton České Budějovice 2013
náměstí Přemysla Otakara II., běh v centru města, okolo Malše a Vltavy
1. 7. – 6. 7. Múzy na vodě
soutok Vltavy a Malše, vícežánrový mezinárodní hudební festival na vodě, další ročník
festivalu v romantické přírodní kulise
červenec – srpen - Radniční léto
nádvoří radnice, divadelní a hudební festival po celé léto
červenec - Bohemia Jazz Fest
náměstí Přemysla Otakara II., celorepublikový festival, setkání nejlepších světových
hudebníků na otevřené scéně
srpen - Hudební večery na náměstí
náměstí Přemysla Otakara II., 7 letních večerů pod širým nebem zpříjemněných
vystoupeními převážně jazzových kapel
srpen – září - Hudební slavnosti Emy Destinnové
koncertní prostory v centru města, festival vážné hudby
7. 9. Vodní hry
slepé rameno řeky Malše, soutěžní klání družstev dospělých v recesistických disciplínách
nejen přes lávku
září - Překročme bariéry
Sportovní hala České Budějovice, zábavné dopoledne pro zdravé a handicapované děti
říjen - Odpoledne s vůní máty
KD Slavie, Jirsíkova 2, setkání seniorů s kulturním programem a pohoštěním
10. - 12. 10. Podzimní (švestkové) trhy
náměstí Přemysla Otakara II.
prosinec - Dobrá hodinka
KD Slavie, Jirsíkova 2, vánoční setkání seniorů s kulturním programem a pohoštěním
30. 11. - 26. 12. Budějovický advent 2013 – Vánoční trhy
Náměstí Přemysla Otakara II.
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
náměstí Přemysla Otakara II.
prosinec - Zvonkový průvod, Vránkovy koledy
Piaristické náměstí, náměstí Přemysla Otakara II.
5. 12. Přílet anděla
náměstí Přemysla Otakara II., Tradiční adventní přílet anděla do Českých Budějovic z Černé
věže
prosinec - Gospelové vánoce
Klášterní kostel obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, Koncert gospelového
souboru z USA
prosinec - Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské
Piaristické náměstí a Panská ulice, předvádění a prodej tradičního lidového umění –
vánoční ozdoby, perníčky, svíčky, keramika, prodej vánočních stromečků, jmelí a zvěřiny
prosinec - Živý Betlém
Piaristické náměstí, Borovanští Betlémáři pantomimicky vyprávějí betlémský příběh
Kontakt
Turistické informační centrum
Nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 92 České Budějovice
+420 386 801 413, 414
www.cb-info.cz
[email protected]
Otevírací doba:
hlavní turistická
sezóna
(1. červen - 30. září)
Po – Pá
8:30 - 18:00
So
8:30 – 17:00
Ne
10:00 – 16:00
mimosezóna
(1. říjen - 31. květen)
Po, St
9:00 - 17:00
Út, Čt, Pá
9:00 – 16:00
So
9:00 - 13:00
Ne
zavřeno
TOP NABÍDKA VHODNÁ I PRO PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH
Písecko
1. Kamenný most a řeka Otava
Písek jako jedno z mála českých měst nabízí přívětivá nábřeží řeky, která jsou na obou
březích dostupná jak pro pěší, tak pro cyklisty. Upravené a zrekonstruované nábřežní
promenády propojují město s jeho navazujícím přírodním zázemím. Pravobřežní část nabízí
pohled do urbanistické historie města, zatímco levobřežní partie doplněné městskou zelení
jsou vhodné pro aktivní trávení volného času jako je cyklistika, in-line ad. Spojujícím článkem
mozaiky je historický Kamenný most, nejdůležitější architektonický symbol města. Kamenný
most odkazuje na pevný, trvalý odkaz umění předků, vznešený a funkční lidský výtvor.
Kamenný most a okolí bude jedním z dějišť tradiční Městské slavnosti 14. - 16. 6.,
pohádkového Cipískoviště 17. – 19. 5., přivítá také první návštěvníky během Jarní
slavnosti 30. 3. či později Svatomartinské slavnosti 10. – 11. 11. Zejména ale bude
hlavní postavou letošních oslav 770. výročí od první písemné zmínky o městě Písku.
Prostřednictvím jubilejního loga „Písek slaví 770 let!“ se stane nedílnou součástí zážitků jeho
návštěvníků.
2. Prácheňské muzeum/Písecký hrad
Prácheňské muzeum již v minulosti oceněné prestižní cenou Evropské muzeum roku láká
své návštěvníky nejen na precizně zpracované stálé expozice vztahující se k životu
v původním tzv. Prácheňském kraji, ale nabízí také řadu dalších akcí, jako krátkodobé
výstavy, přednášky a kulturní a přírodovědné akce.
Prožijte s námi Muzejní noc
věnovanou poctě sv. J. Nepomuckého 17. 5. či se zúčastněte tradiční významné
Mineralogické burzy v prosinci. To vše v kulisách Píseckého hradu.
3. Jedinečné industriální stavby Sladovna a Městská elektrárna
Vůni pivovarského sladu v Písecké Sladovně již neokusíte, zato Vás přivítá podmanivý
galerijní prostor se stálou expozicí věnovanou dětským ilustrátorům. Jedinečná mohutná
industriální stavba olivově zelené Sladovny připoutá pohled každého návštěvníka města.
Nejenže její prostory na vás dýchnou časem dávno minulým, ale především pro dětské
návštěvníky nabízí v průběhu roku velkolepé interaktivní výstavy a akce, workshopy,
koncerty, přednášky ad. Navštivte již nyní interaktivní „Cestu do Neznáma“ inspirovanou
odysseovským mýtem nebo v létě přijeďte s rodinou na výstavu Petra Nikla „Play“
určenou pro všechny věkové skupiny, inspirovanou dílem J. A. Komenského Labyrint světa a
ráj srdce. Program kulturního prostoru je bohatý po celý rok. Rovněž stavba Elektrárny král.
města Písku, nejstarší svého druhu v Čechách, nabízí přednášky, exkurze a semináře v
oblasti obnovitelných zdrojů energie, environmentální výchovu dětí a mládeže a v neposlední
řadě muzejní expozici věnovanou energii vyrobené ze síly zdejší řeky Otavy. 4. 5. se stane
organizátorem již 3. ročník obnovené tradice pochodu Švejkova 50-tka.
4. Unikátní památky na Písecku (Hrad Zvíkov, Zámek Orlík, Klášter premonstrátů
v Milevsku)
Hrad Zvíkov je králem mezi českými hrady. Tyčí se na ostrohu nad soutokem důležitých
českých řek Vltavy a Otavy a po staletí je symbolem kraje hlubokých lesů a řek mezi
jihočeským Pískem a vzdálenou Prahou – podobně jako vznešený zámek Orlík jen o několik
málo kilometrů dál po proudu Vltavy. Obě dominanty kraje je možné navštívit s využitím říční
dopravy pro přehradě Orlík. Na Zvíkově v letních měsících můžete zažít typická
středověká vystoupení, případně koncerty a divadelní vystoupení. V nedalekém Milevsku
tvoří dominantu tohoto poklidného města dvě strohé věže prastarého premonstrátského
kláštera – nejstaršího v jižních Čechách. Návštěvníkům nabízí seznámení se s dějinami a
folklorem regionu.
5. Specifická krajina mostů a říčních kaňonů
Krajina říčních kaňonů a hlubokých lesů přímo vybízí k trávení poklidné dovolené. Své
milovníky si najde v každém ročním období. Především rybaření na píseckých řekách je
velmi oblíbenou kratochvílí. Ti, kteří někdy navštívili Písecko, možná žasli nad množstvím
mostů, které v tomto kraji spojují opačné břehy. Milovníky technických staveb zaujme
především Žďákovský most – Ocelový silniční most století, 2001; Podolský most –
Krásný most Evropy, 1937; Zvíkovské mosty – mostní dvojčata; Ocelový železniční
viadukt nad údolím Vltavy; Empírový řetězový most u Stádlece (vyvezen z Písecka při
stavbě mohutnějšího Podolského mostu); či v neposlední řadě Barokní kamenný most ve
Varvažově. Nelze opomenout ten nejdůležitější – Kamenný most v Písku. Pro návštěvy
alespoň některých z těchto skvostů si ovšem musíte vyčlenit více času. Zvolte si Písek jako
základu vašich cest do krajiny mostů!
6. Krajina pěším výletem
Díky své přívětivosti a zdravému klimatu si Písek už v minulosti vysloužil přezdívku
„Pensionopolis“ (město penzistů). Zveme nejenom seniory k aktivně stráveným chvilkám
na Písecku. Písku se přezdívá také město v moři lesů. Opravdu, vystoupíte-li na jeden
z vrcholů Píseckých hor a rozhlédnete se do kraje, naskytne se vám pohled na zelenavé
vlny píseckého moře lesů – mj. druhého nejrozsáhlejšího lesního majetku ve správě města
v celé zemi. Můžete zde potěšit svého ducha poznáním historie využívání krajiny a osvěžit
tělo procházkou po naučných stezkách chráněnými přírodními lokalitami či jen tak odpočívat
a užívat volného času. Ubytujte se v Písku samotném a vyrážejte na výlety do okolní krajiny.
7. Příroda ze sedla kola
Písecko je bohaté nejen kulturní nabídkou, ale také zdravou a pestrou přírodou, která tvoří
jeho přirozené zázemí. Ne náhodou byly na Písecku vymezeny lokality zařazené do
celoevropské sítě ochrany přírody a krajiny NATURA 2000 - Národní přírodní rezervace
Řežabinec a Řežabinecké tůně či rozsáhlá Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy. Jedinečný
krajinný ráz neosídlených lesů potom ukrývá Přírodní park Písecké hory. Najděte si zde
Vaši novou cestu třeba už jarním Píseckem na kole a vydejte se po značených
cyklostezkách: 1225 Podél řeky Otavy po legendární Sedláčkově stezce z Písku na Zvíkov;
po 1043 Malebnou krajinou rybníků do Ptačí oblasti Řežabinec; po 1091 Za lidovou
architekturou do chráněného území Zelendárky či po 1015 Probouzejícími se lesy Píseckých
hor za unikátními nalezišti vzácných minerálů.
8. Písek slaví 770 let!
V tomto roce oslaví Písek 770 let od první písemné zmínky. Většina kulturních akcí a celá
řada míst se bude po dobu hlavní turistické sezony pyšnit symbolem letošních oslav – logem
„Písek slaví 770 let!“ Ať již přijedete na:
jarní dřevorubecký závod v Timbersportu 21. 4.,
či pohádkové Cipískoviště 17. - 19. 5.
nebo letní Šrámkův Písek 24. - 26. 5.
či na Mezinárodní folklórní festival 21. - 25. 8.
nebo se zúčastníte tradiční červnové Městské slavnosti 14. - 16. 6.,
vždy vás přivítají symboly města (Kamenný most a řeka Otava) v typických městských
barvách. V létě ve Sladovně vystoupí oblíbené divadlo Continuo, v týdnech od 28. 6. do
7.7. pak známý soubor Buchty a loutky. Na podzim se můžete těšit na
Festival loutkových divadel 6. - 7. 9.; osvětlení historických památek v neobvyklém pojetí
video mappingu nebo přijít shlédnout ty nejlepší studentské filmy na 13. Mezinárodní
festival studentských filmů 4. – 6. 10. Na závěr roku vám Písek nabídne již tradičně
sváteční atmosféru Adventu v Písku 1. - 24. 12.
9. Vodní plochy pro rekreaci a tradiční rybolov
Písecko vedle desítek kilometrů vodních toků Otavy, Vltavy, Lomnice, Skalice a Blanice
nabízí bezpočet menších vodních ploch pro rekreaci. Písecko je známé především velkým
množstvím rybníků a rybničních soustav, které společně s architekturou venkovských
sídel dotvářejí typický obraz jižních Čech. Tradiční rybolov je provozován v několika revírech.
Vodní nádrž Orlík patří mezi vyhledávané oblasti letní dovolené. Za návštěvu a účast jistě
stojí tradiční podzimní výlovy, při kterých můžete vnímat melancholickou atmosféru
mlhavých oparů nad hladinami zdejších rybníků. Přijeďte to zažít!
10. Lidová architektura
Písecko se může pochlubit velkým množstvím památkově chráněných objektů nebo
souborů staveb. Lidová architektura jihočeského selského baroka a mnohdy nepřerušený
vlastnický vztah k půdě a usedlostem umožnil zachovat idylickou tvář venkovské krajiny a
jejích sídel. Při cestě po Písecku vás určitě překvapí, kolik vesnic a osad v sobě skrývá
poklady lidové architektury. Přijeďte se pokochat citem pro detail a vkusem našich předků do
vesnic s líbivými názvy Maletice, Selibov, Putim, Tálín, Čimelice a další. Budete mile
překvapeni!
Novinky 2013
Písek slaví 770 let! - Za čím stojí za to přijet na Písecko v roce 2013
• Písek slaví 770 let! Celoroční bohatý program pro všechny věkové skupiny.
Oblíbená jihočeská turistická destinace letos oslaví 770 let od první písemné zmínky o
městě. Písečtí nabídnou svým návštěvníkům široké spektrum kulturních a zážitkových akcí
pro celou rodinu a všechny věkové skupiny. Kdy přesně bylo založeno královské město
Písek, není známo. Jisté však je, že jeho jméno zaznamenal písař krále Václava I. roku 1243
na latinsky psanou listinu: „ APUD PEZCH“, čili v Písku či u Písku. Od tohoto okamžiku
uplyne v letošním roce právě 770 let. Přemyslovští panovníci projevovali Písku svoji přízeň
nejen tím, že zde často pobývali, činili významná rozhodnutí, ale též vydávali své listiny.
Udělili městu několik významných dekretů, z nichž Písek profituje do dnešních dnů.
Významná regionální instituce Prácheňské muzeum v Písku připravuje slavnostní odhalení
pamětní desky upomínající na dávnou přítomnost českých králů v interiéru prastarého
Píseckého hradu. Výstava „Příběh města Písku“ mapující nejvýznamnější prvky, které
formovaly po uplynulých 770 let tvář města, uvede každého návštěvníka do místních reálií při
návštěvě Turistického informačního centra.
Většina kulturních akcí a celá řada míst se bude po dobu hlavní turistické sezony pyšnit
symbolem letošních oslav – logem „Písek slaví 770 let!“ Ať již přijedete na kteroukoliv
z nich, vždy vás přivítají symboly města (Kamenný most a řeka Otava) v typických
městských barvách (www.pisek.eu)
• Zrekonstruované předpolí Kamenného mostu / Fügnerovo náměstí
V roce 2013 mohou návštěvníci Písku obdivovat krásu Kamenného mostu z nově
zrekonstruovaného pravobřežního mostního předpolí – Fügnerova náměstí, lokality u
malebného Domu U Slona. Úprava tohoto uzlového prostoru uzavřela pomyslný okruh kolem
původního historického jádra, kterým může návštěvník nerušeně procházet a vnímat všemi
smysly atmosféru města – vůni stromů v rozlehlých Palackého sadech, šumění splavu na
řece Otavě, krásu městského panoramatu a také třeba energii z původních hrubě
opracovaných kamenných kvádrů perly mezi českými mosty – Kamenného mostu v Písku.
Ne náhodnou se stal hlavním motivem loga letošních oslav a sám také přivítá jako dějiště
několik z nich: Jarní slavnosti a jarmark 30. 3., pohádkové Cipískoviště 17. – 19. 5.,
tradiční Městskou slavnost „Dotkni se Písku“ 14. - 16. 6., či později Svatomartinské
slavnosti 10. – 11. 11. Na sklonku října se mj. můžete těšit na jeho spektakulární nasvícení
pomocí moderní metody video mappingu. S oslavou výročí 770 let bude spojena i
exteriérová výstava Most(y), která bude slavnostně zahájena právě na Fügnerově náměstí
již 30. Března na Bílou sobotu.
• Sladovna
Vůni pivovarského sladu v Písecké Sladovně již neokusíte, zato Vás přivítá podmanivý
galerijní prostor se stálou expozicí věnovanou dětským ilustrátorům. Jedinečná mohutná
industriální stavba olivově zelené Sladovny připoutá pohled každého návštěvníka města.
Nejenže její prostory na vás dýchnou časem dávno minulým, ale především pro dětské
návštěvníky nabízí v průběhu roku velkolepé interaktivní výstavy a akce, workshopy,
koncerty, přednášky ad. Leitmotivem letošního roku v písecké Sladovně jsou 4 velké
interaktivní výstavy:nyní již probíhající „Cesta do neznáma“ inspirovaná odysseovským
mýtem; od 17. 5. potom výstava PLAY P. Nikla inspirovaná dílem J. A. Komenského Labyrint
světa a ráj srdce; od 10. 9. Historie Evropy a v neposlední řadě od 10. 12. Tvůrčí hnízdo
Baobabu. Program zdejšího „kulturního prostoru“ je bohatý po celý rok - jmenujme ještě
například červnové a červencové vystoupení známého souboru Buchty a loutky nebo
souboru Continuo, to vše Vás ve Sladovně ještě čeká.
• Přístupnější přírodní zázemí města / Písecké hory
Písek dlouhou dobu usiluje o zachování kvalitního přírodního zázemí města. I proto mu bylo
v minulosti propůjčeno několik ze vznešených přívlastků. Například město v moři lesů. Nyní
se snažíme o renesanci způsobu nahlížení na naše krásné město a jeho jedinečné přírodní
okolí. V uplynulých letech byly upraveny pobřežní pěší stezky a cyklostezky (část Otavské
cyklostezky č. 1225), které vás zavedou podél řeky Otavy legendární Sedláčkovou
stezkou například na vznešený hrad Zvíkov nebo na opačnou světovou stranu do
světoznámým vojákem Švejkem proslavené vesničky Putim. V blízkých Píseckých horách
byly revitalizovány soustavy lesních rybníků v tradiční rekreační zóně U Vodáka –
v docházkové vzdálenosti od centra města. Rovněž v Píseckých horách na vzdálenějším
Vysokém Kamýku můžete nově navštívit zvýšenou původní zeměměřičskou věž, ze
které se vám nabídne neopakovatelný pohled na krajinu jižních Čech.
• Mikoláš Aleš – věrný syn krajiny Písecka
V roce 2013 si zároveň připomínáme 100. výročí úmrtí velkého českého malíře Mikoláše
Alše (*18. 11. 1852 – 10. 7. 1913), jedné z nejvýznamnějších osobností tzv. „Generace
Národního divadla“. V Písku lze obdivovat jeho jedenáct vyobrazení života v jižních
Čechách na budově bývalého hotelu Dvořáček (Otava) - např. vyobrazení rýžování zlata na
Otavě, rytířského turnaje a další. V nedalekých Miroticích lze potom navštívit Památník
Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého, který se nachází přímo v Alšově rodném domku.
• Senior pas – TIP pro Vás
Díky své přívětivosti a zdravému klimatu si Písek už v minulosti vysloužil přezdívku
„Pensionopolis“ (město penzistů). I dnes je město a jeho okolí oblíbeným rekreačním
cílem. Zveme Vás, seniory, k aktivně stráveným chvilkám na Písecku. Můžete potěšit svého
ducha poznáním historie královského města Písku a osvěžit tělo procházkou píseckými lesy,
po naučných stezkách chráněnými přírodními lokalitami či jen tak odpočívat a užívat volného
času. Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a kulturními zařízeními jsme pro Vás
připravili tzv. „Senior pas“, kde najdete ucelený seznam kulturních, sportovních,
vzdělávacích a společenských akcí pořádaných ve městě Písku. Do Senior pasu byly
zařazeny akce, které jsou buď přímo určeny pro seniory nebo akce, kde se předpokládá
zájem ze strany seniorů. Jedná se o první počin svého druhu. Senioři jsou v Písku vítáni!
www.pisek.eu
www.cipiskoviste.cz
www.dopknisepisku.cz
www.ckpisek.cz
www.sladovna.cz
Návrh 2–3 denního výletu do regionu Písecko
Víkend na Písecku můžete strávit v každém ročním období. Spojte návštěvu města a zážitek
jeho kulturní atmosféry a urbanistického rozměru s cestami do jedinečného okolí. Písecko
nabízí čistý vzduch u moře lesů, kaňony nejznámějších českých řek, malebnou mozaiku
rybničních soustav a lidové architektury selského baroka a v neposlední řadě třeba také síť
dobře značených a bezpečných cyklotras, po kterých se brzy dostanete do klidných i
romantických koutů této části Česka.
Cestu Píseckem můžete začít večerní procházkou po nábřeží zlatonosné Otavy,
vychutnáním si pohledu na panorama města z nejstaršího gotického kamenného mostu
v Česku a následnou návštěvou některé ze zdejších restaurací připravující pokrmy
z lokálních produktů. Nezapomeňte na šampiona top 100 nejoblíbenějších českých hospod
roku 2010 Pilsner Urquel Pub Guide - restauraci u Reinerů v Palackého sadech. Nabídka
ubytování je široká a naplní očekávání i náročnějších hostů. Druhý den se nabízí několik
variant strávení volného času. Rodiny s dětmi jistě zaujme nabídka galerie Sladovna
věnovaná především dětským ilustrátorům. V letošním roce nabízející velkoryse pojaté
interaktivní výstavy, které zaujmou nejen dětské návštěvníky. Nebo se vydejte na dopolední
výlet do blízké vesničky Selibov a navštivte zdejší Pohádkovou kovárnu. Odpolední program
je ideální vyplnit procházkou nebo vyjížďkou do blízkých Píseckých hor. Zde se pokochejte
pohledem na jihočeské pánve a obzor ohraničený hřebeny Šumavy z vrcholu věže na kopci
Jarník. Cesta zpět do Písku se nabízí například naučnou stezkou drahokamů věrně
vyprávějící o zdejším lesním bohatství, druhém nejrozlehlejším městském lesním majetku
v Česku. V letních měsících je potom možné strávit podvečer například v prostorách krále
mezi českými hrady – na Zvíkově – na ostrohu nad soutokem řek Vltavy a Otavy. Přenocujte
v některém ze zdejších útulných penzionů a nedělní dopoledne si odpočiňte během
pohodové plavby pravidelné říční dopravy po přehradě Orlík například ze Zvíkova na
stejnojmenný zámek Orlík. Přijeďte si odpočinout a nabrat životní inspiraci na Písecko!
Akce a eventy v Písku v roce 2013
www.pisek.eu
• JARNÍ SLAVNOST
Na Velikonoce na Bílou sobotu - 30. 3. 2013
otevřeme na historickém Kamenném mostě Jarní slavností a jarmarkem letošní turistikou
sezónu a v průběhu dvou vernisáží nejprve představíme exteriérovou výstavu Most(y)
věnovanou regionálnímu fenoménu - mostům a dále pak v prostorách industriální Sladovny
výpravnou výstavu - Příběh města Písku.
www.pisek.eu
• TIMBERSPORTS
21. 4. 2013
Dubnový víkend v Písku rozezvoní zvuk seker a motorových pil na divácky vděčném klání
silných mužů a žen. Dřevorubecké sporty TIMBERSPORTS se představí ve městě
s dlouholetou tradicí působení lesnických škol a také ve městě s druhým nejrozsáhlejším
lesním majetkem města v celé zemi.
• CIPÍSKOVIŠTĚ
17. – 19. 5. 2013
již tradičně zveme všechny milovníky písku na naše pohádkové Cipískoviště. Námětem
obřích pískových soch na náplavce Otavy budou významné historické postavy spojené s
městem Písek (letos i náš železný a zlatý král). V rámci Cipískoviště se na řece mezi mosty
opět objeví dračí lodě - závod se na Otavě uskuteční již pošesté. Cipískoviště je doplněno
řadou dalších zajímavých akcí konajících se po celém městě. Palackého sady budou po
celý víkend centrem zábavního programu - pátek bude přes den patřit dětem, pískovištím a
dalším hrátkám; sobota sportu a neděle různým místním souborům. Večerní koncerty zde
představí Visací zámek (pátek), Fešáky (sobota) a The Backwords - Beatles revival (neděle).
Po představení se dále můžete vydat na after party na Městský ostrov či do některého z
píseckých klubů. Program pro hlavní cílovou skupinu Cipískoviště - "děti a jejich doprovod"
v sobotu odpoledne pokračuje v příměstské lesní oblasti v podobě tradičního Pochodu
pohádkovým lesem. O sobotním podvečeru a v neděli odpoledne zase se svými ratolestmi
můžete zavítat na Cipískovo zábavné odpoledne - poprvé do Palackého sadů a podruhé na
Městský ostrov. Výtvarné dílny budou připraveny v Městské knihovně a ve Sladovně,
pohádku pro děti pak zahraje loutkový spolek Nitka. Jedním z vrcholů programu bude
páteční otevření výstavy Petra Nikla PLAY ve Sladovně, v podvečer se zde uskuteční také
koncert Petra Nikla a přátel "Sváteční pop". První den akce večerní program obohatí Muzejní
noc s barokní slavností a procesím z Kamenného mostu k uctění sv. Jana Nepomuckého.
www.cipiskoviste.cz
• ŠRÁMKŮV PÍSEK
24. - 26. 5.
se uskuteční již 52. celostátní přehlídka experimentujícího divadla. Přehlídky se účastní
divadelní soubory, které se pouští po nevyšlapaných divadelních cestách, ať z hlediska
obsahového či formálního, překračují divadelní konvence i hranice uměleckých druhů,
zkrátka experimentují. Celostátní přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek
2013 pořádá z pověření Ministerstva kultury České republiky NIPOS-ARTAMA Praha ve
spolupráci s Centrem kultury Písek, o.s., Společností amatérské divadlo a svět a o.s. Pod
čarou Písek.
www.pisek.eu
• DUHOVÉ DIVADLO
31. 5. - 01.6.
V kulturním Písku proběhne další celostátní přehlídka – tentokrát dětských divadelních
souborů waldorfských škol a regionálních souborů. Odehraje se několik představení jak
v divadlech, tak i v historických kulisách města. Zúčastní se profesionální hosté i hosté ze
zahraničí. 8. ročník dětské divadelní přehlídky.
www.zssvobodna.cz
• MĚSTSKÁ SLAVNOST „DOTKNI SE PÍSKU“
14. - 16. 6
Jedním z vrcholů turistické sezóny je bezesporu červnová Městská slavnost „Dotkni se
Písku“, která se bude konat opět v historických kulisách města Písku a příjemném prostředí
nábřeží řeky Otavy. Uskuteční se již po jednadvacáté v novodobé historii. Letos bude
věnována oslavě činů a panování Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. Zároveň
bude jedním z vrcholů oslav 770. Výročí od první dochované písemné zmínky o Písku. Celé
město bude ve znamení oslav, událostí, představení, koncertů a na spojitost s hlavním
tématem vás vždy upozornění jubilejní logo Písek slaví 770 let! Odvézt na památku si jej
budete moci třeba na několika dárkových předmětech. Postava krále Přemysla Otakara v
železné zbroji, honosném plášti a zlatou korunou v doprovodu herolda a družiny rytířů
symbolicky otevřou historický program první den v 18 hodin na Velkém náměstí v Písku.
Městem již tradičně projde historický průvod. V průběhu slavností vystoupí řada umělců:
Martin Harich a Musitany hope, Hana a Petr Ulrychovi a Javory, KRYŠTOF, Kapela Pískomil
s vrací, Vltava, Pražský výběr, písecké spolky a soubory, Sokolové, Louisiana, Písečan, TC
ZIP a další. Těšit se můžete i na Extreme production. Doprovodné akce proběhnou na
Alšově náměstí s programem zejména pro děti, v Palackého sadech s programem pro
střední a hlavně starší generaci (Yvetta Simonová a Milan Drobný, slovácká dechová hudba
Rozmarýnka, Hastrmani) a na náměstí Florián, kde se představí hlavní historická a hudebně
divadelní scéna. Určitě nesmíte vynechat Gastro show za přítomnosti Zdeňka Polreicha a
Emanuela Ridiho. Městská slavnost bude již tradičně osvětlena nočním ohňostrojem na řece
Otavě.
www.dotknisepisku.cz
• MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
21. - 25. 8.
Již patnáctý ročník mezinárodního festivalu folklóru se uskuteční opět v jihočeském Písku.
Diváci se mohou opět těšit na vystoupení pod otevřeným nebem. Vedle velmi známých
regionálních folklorních souborů Čech, Moravy a Slezska vystoupí pro našince exotické
soubory například z Asie či méně známých koutů evropského kontinentu. Estetický zážitek
z tance a nevšedních krojů dotvoří i poslech tradiční etnické a regionální hudby.
www.pisecan.cz
• FESTIVAL LOUTKOVÝCH DIVADEL
6. - 7. 9.
Na začátku září bude Písek hostit 2. ročník přehlídky loutkového divadla. Festival
nepřímo naváže na poutavá vystoupení známého souboru Buchty a loutky, který bude od
června do září vystupovat s divadelní inscenací věnovanou jubileu města a nazvanou
Historie města Písku na nádvoří Sladovny. Bližší informace k Festivalu Loutkových divadel
naleznete na webovém odkazu.
www.nitka-pisek.cz
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
7. 9.
Dny Evropského dědictví nabízejí návštěvníkům netradiční pohled na hlavní památky jako
takové, ale i do běžně nepřístupných prostor těch nejzajímavějších objektů a staveb. Nechte
se překvapit a poznejte neznámé právě na Písecku.
• MEZINÁRODNÍ FESTIVAL STUDENTSKÝCH FILMŮ
4 .- 6. 10.
Písek je městem filmu. Ve městě samotném i jeho okolí bylo natočeno mnoho snímků.
Namátkou můžeme připomenout například první český zvukový film Hudba srdcí, Krškovo
Ohnivé léto či šrámkovské variace Stříbrný vítr či Měsíc nad řekou. Město však žije i žhavou
současností filmových škol, jejichž studenti se jistě nechávají ovlivnit silnou kulturní tradicí,
kterou můžete v Písku potkat na každém kroku. Mezinárodní festival studentských filmů
nabídne přehlídku toho nejaktuálnějšího, co nastupující generace filmařů připravuje.
www.filmfestpisek.cz
• LÉTO NA PÍSECKU
Dále Vás v červenci a srpnu v Písku přivítá Písecké kulturní léto – pestrá škála koncertů a
představení. 12. – 13. 7. pořádá o. s. Přátelé Kamenného mostu další ze slavností, tentokrát
Letní slavnost. V Čimelicích navštivte tradiční srpnovou výstavu květin; V Miroticích se
v srpnu setkejte s loutkami a hudbou již po desáté v řadě; v Kestřanech v tamějších tvrzích
vychutnejte červnové Středověké slavnosti; na Zvíkově zažijte historická představení.
Zkrátka nabídka je na Písecku opravdu pestrá, stačí si jen vybrat.
www.pisek.eu
www.ckpisek.cz
•
PODZIM NA PÍSECKU
Na podzim písečtí připravili pestrou škálu eventů: zářijové Pivovarské slavnosti; další
ročník Festivalu Cool v Plotě prezentující umělce vystupující samostatně pouze se svým
nástrojem; v neposlední řadě potom netradiční Viideo mapping – osvětlení památek na
sklonku října; Kamenný most pak znovu přivítá Martina na bílém koni na Svatomartinské
podzimní slavnosti 10. - 11.11.
www.pisek.eu
• ADVENT V PÍSKU
1. - 24. 12.
Na závěr roku vychutnejte všemi smysly sváteční období Adventu v historickém Písku.
Nezaměnitelnou tvář má město protknuté vůněmi a ozvučené krásnými melodiemi tradičních
vánočních písní. Písecký Advent má poklidnou atmosféru, která vás osloví.
www.adventvpisku.cz
Kontakt
Infocentrum Písek
Velké náměstí 113
Písek, 397 01
Telefon: +420 387 999 999
E-mail: [email protected]
www.pisek.eu
TOP NABÍDKA VHODNÁ I PRO PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH
Strakonicko
Z pohledu turisty je nevýznamnější strakonickou pamětihodností určitě
národní kulturní památka STRAKONICKÝ HRAD, který na soutoku řek Otavy a Volyňky
postupně vznikal od 13. století. Na první pohled zaujme rozmanitostí stavebních stylů od
románského až po barokní. Patří k jednomu z nejstarších šlechtických hradů jižních Čech a
nejrozsáhlejšímu dochovanému hradnímu komplexu v České republice.
S výstavbou hradu započal šlechtický rod Bavorů a díky věnování svých majetků řádu
johanitů se i tento církevní rytířský řád významně zapsal do historie hradního a zámeckého
objektu.
Od potvrzení majetků řádu právě v letošním roce 2013 uplyne 770. let.
Celý areál v letech 2005-2010 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byl proměněn ve skutečný
skvost na řece Otavě. A tak zde i pro dětské návštěvníky vzniklo v hradním příkopu oblíbené
hradní safari se zakrslými kozami, ovečkami, poníky a oslíkem. Novou tvář získal i hradní
park v západní části, který je využíván novomanželi k pořízení jejich první manželské
fotografie a na II. hradním nádvoří funguje stylová restaurace Hradní sklípek.
Z období gotiky pochází dochovaná vyhlídková věž Rumpál, která má válcovitý tvar
s břitem a v původním jižním hradním paláci s renesanční věží Jelenkou má své expozice
Muzeum středního Pootaví Strakonice s největší expozicí dud a dudáctví v Čechách.
Možná jste již zaznamenali i jeho nový marketingový slogan Navštiv a doporuč…
Hrad po celý rok žije nejen díky pořádání festivalů, slavností, výstav, divadel a koncertů, ale i
díky tomu, že je sídlem řady organizací, které přivádí své návštěvníky na hrad celoročně.
Na mysli máme např. Základní uměleckou školu se sídlem v barokním patrové zámecké
rezidenci, která tvoří vstupní bránu celého objektu. Zde najdete také Informační/mapové
centrum nebo Zámeckou galerii.
Nejstarší částí hradu je kostel sv. Prokopa, kapitulní síň s bohatou freskovou výzdobou,
dochovaným románským oknem a ambity s nádhernou stropní výzdobou v podobě hvězdné
oblohy.
Z nových interiérů za zmínku určitě stojí výstavní sály v hospodářských budovách bývalého
panského pivovaru pojmenované sál U Kata, Maltézský sál a Rytířský sál nebo černá
kuchyně s funkční pecí z 16. století.
Pokud se z hradu vydáte směrem do centra, na Velkém náměstí potkáte bronzovou sochu
Švandy dudáka, který se právě vrátil ze světa ke své milé Dorotce. Z historických domů si
dále určitě povšimnete bývalé radnice s bohatou sgrafitovou výzdobou, secesně
novorenesanční budovy České spořitelny, štítů Papežových domů se spirálovými volutami,
měšťanského domu s domovním znamením modrého hroznu nebo barokního portálu
masných krámů.
Palackému náměstí dominuje barokní mariánský sloup vybudovaný jako výraz díků za
odvrácení morové epidemie a na jeho okraji stojí renesanční kostel sv. Markéty s gotickými
prvky.
Mezi moderní stavby současnosti patří visutá lávka nad řekou Otavou, která propojila
soudobou architekturu s historickou zástavbou. Spojuje strakonický hrad s městem na levém
břehu řeky Otavy. Nedaleko ní můžete shlédnout také kopii sochy moai. V roce 1982 díky ní
Ing. Pavel Pavel vyřešil záhadu transportu těchto soch na Velikonočním ostrově.
Zvláštní péče města je v posledních letech věnována květinové výzdobě, protože i ta
přispívá k harmonii a podporuje pozitivní naladění turistů. Strakonice kvetou od jarních
měsíců až do podzimu. Každá lokalita má svůj osobitý charakter a pozornost zahradníků
není věnována jen centru a hradu, ale i kruhovým křižovatkám využívaným při tranzitní
dopravě.
Jižní Čechy obecně jsou rájem turistů, cyklistů i vodáků.
Všechny příležitosti pro aktivní turistiku najdete i ve Strakonicích a okolí. Přímo pod
strakonickým hradem začíná tříkilometrový okruh naučné stezky Podskalí, která vás
provede místní rekreační zónou stejného jména. Vyrazit můžete i na patnáctikilometrový
výlet po Naučné stezce Švandy dudáka.
Přímo po břehu řeky vede páteřní cyklostezka Otavská cyklistická cesta, která spojuje
všechna města na řece a vede dvěma kraji. Není však jedinou, protože území Strakonicka je
turistickými stezkami protkáno.
Řeka Otava je neodmyslitelně pravým rájem rybářů a vodáků. Její přednosti podporuje
projekt Otavské plavby. Řeka, která dříve byla zlatonosná s hojným výskytem perlorodky
říční, dávala obživu plavcům dříví i mlynářům. Dnes je řekou od Sušice vhodnou a přívětivou
i vodáckým začátečníkům.
Tradice
Město se snaží uchovat tradice, které jsou se Strakonicemi spjaty. Ať už jde o legendární
postavu bájného dudáka Švandy, kterého ve svém díle Strakonický dudák aneb Hody
divých žen zvěčnil Josef Kajetán Tyl nebo o dudy, pro které byly Strakonice nazývány také
Dudákovem nebo městem dudáků. Dnes jsou spjaty především se světově proslulým
Mezinárodním dudáckým festivalem, který se koná jednou za dva roky. Další bude však
až v roce 2014.
Již předkové říkali: „Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.“ A Strakonice se mohou pyšnit
Dudák – Měšťanským pivovarem, a.s., který vlastní město Strakonice. Právo vařit pivo
městu udělil již v roce 1367 Bavor IV., a tak i dnes si můžete ve zlatavém moku vychutnat
vůni sladu a chmele. Pivovar každoročně navštíví při prohlídkách téměř 1 500 návštěvníků,
kteří ochutnají tento pravý originál ze Strakonic – pivo Dudák.
Z průmyslový závodů nemůžeme vynechat také výrobu legendárních motocyklů značky
ČZ nebo v textilním průmyslu výrobu speciálních pokrývek hlavy – fezů.
Se Strakonickem jsou spojeny i originální výrobky regionální značky Prácheňsko, která se
snaží vyzvednout tradiční výrobky nebo řemesla zachovávající staré ruční techniky práce.
Proto, když na výlet, tak za naprostým unikátem, který se na Strakonicku nachází a nese
v sobě pohádkové kouzlo zastavení. Řeč je o národní kulturní památce středověký vodní
mlýn Hoslovice, která je ve správě Muzea středního Pootaví Strakonice.
Spojíme-li všechny marketingové slogany, dovolíme si vás na Strakonicko pozvat:
Nejdřív zažij AHOJ NA OTAVĚ, pak NAVŠTIV muzeum i strakonický hrad A DOPORUČ
Strakonice dál, protože jen tady ochutnáš Dudáka – PRAVÝ ORIGINÁL ZE STRAKONIC
a poznáš regionální produkt Prácheňsko. Další KOUZLO ZASTAVENÍ na tebe čeká
v HOSLOVICKÉM MLÝNĚ.
Akce a eventy ve Strakonicích v roce 2013
Rok je zaměřen na 770. let od potvrzení majetků řádu johanitů ve Strakonicích.
Z osvětových projektů můžeme zmínit Putování románovou krajinou. Cílem je přiblížit
významné osobnosti, jejichž pobyt nebo dílo je spjato s naším regionem. Letošní část je
zaměřena na na spisovatele.
Skupovy Strakonice
21.-23. března
loutkářská přehlídka profesionálních i amatérských souborů
MěKS: + 420 383 311 530
Velikonoční zahájení sezony v Hoslovickém mlýně
30. března
MSP: +420 380 422 608
Zahájení sezony na strakonickém hradě
30. března
otevření hradních expozic Muzea středního Pootaví Strakonice
MSP: +420 380 422 608
Tattoo Jam Strakonice
6. dubna
celostátní tetovací show
MěKS: + 420 383 311 530
Odemykání řeky Otavy
6. dubna
půjčovna lodí Slavík: +420 722 514 404
Salve Caritas - Salve Vita
17.-19. dubna
XI. ročník mezinárodního hudebního festivalu mentálně a zdravotně postižených
MěKS: + 420 383 311 530
Strakonické vítání léta
27. dubna
zahájení turistické sezony – celodenní kulturní a soutěžní program, cyklistický výlet a
procházka naučnou stezkou Švandy dudáka
MIC Strakonice: +420 383 700 700/1
Jaro na mlýně - Hoslovice
27. dubna
MSP: +420 380 422 608
Den otevřených dveří Muzea středního Pootaví Strakonice
18. května
prohlídka strakonického hradu s kapitulní síní, černou kuchyní, zámeckou galerií
MSP: +420 380 422 608
Den otevřených dveří v Hoslovickém mlýně
18. května
soutěž Klepač Podlesí, stříhání ovcí a zpracování vlny a mléka
MSP: +420 380 422 608
Noc kostelů
24. května
Římskokatolická farnost Strakonice: +420 380 429 797
Rytířská muzejní noc
31. května
netradiční prohlídka muzea plná zážitků
MSP: +420 380 422 608
Léto pod Rumpálem
červen – září
scéna strakonického hradu otevřena koncertům, přehlídkám a akcím
MSP: +420 380 422 608
Slet ultralightových letadel
1. června
p. Přibil, tel.: +420 602 461 283
Národní šampionát mažoretkových skupin – Zemské finále Čech
1. – 2. června
soutěž mažoretkových skupin v pochodovém defilé a pódiových formacích
MěKS: + 420 383 311 530
Koho čtení baví, ten s knihovnou slaví!
7. června
oslavy 170. výročí založení Šmidingerovy knihovny, strakonický hrad
ŠK: +420 380 422 700
DEP Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka
7. – 9. června
dálkový etapový pochod a cyklovýlet pro všechny věkové kategorie
p. Němec, tel.: +420 383 326 820, +420 723 537 573
Strakonický dudáček
13.-14. června
přehlídka dětských dudáckých muzik a souborů
MěKS: + 420 383 311 530
Dance show
15. června
přehlídka tanečních souborů a skupin z celé České republiky
MěKS: + 420 383 311 530
Den řemesel v Hoslovickém mlýně
22. června
MSP: +420 380 422 608
Strakonické historické domy ožívají za magického úplňku
23. června
komentovaná prohlídka městem s hranými obrazy z minulosti
MIC Strakonice: +420 383 700 700/1
Pivovarská pouť
29. června
zábavné odpoledne a podvečer pro děti a dospělé s neckyádou, hudbou a občerstvením
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.: +420 383 312 411
Dětský den v Hoslovickém mlýně
20. července
MSP: +420 380 422 608
Rumpálování
27. července
770. let od potvrzení majetků řádu johanitů ve Strakonicích
středověké tržiště s ukázkou zapomenutých řemesel, šermířská vystoupení, historická
řemesla
MSP: +420 380 422 608
Český skokový pohár
2.-4. srpna
parkurové závody pod strakonickým hradem
p. Polák: +420 608 919 979
Czech Open
3.-4. srpna
otevřené mistrovství ve vodním pólu
STARZ Strakonice: +420 383 324 209
Strakonický bazén
3.-4. srpna
celorepubliková soutěž v přesnosti přistání na cíl
p. Přibil, tel.: +420 602 461 283
Strakonický běh městem
21. srpna
na trať dlouhou 5,5 km mohou vyrazit sportovci všech věkových kategorií, na děti a příchozí
čeká trať v délce 2,7 km (start – letní kino)
TJ ČZ Strakonice – oddíl atletiky: +420 606 605 298
Dožínky na Hoslovickém mlýně
24. srpna
MSP: +420 380 422 608
Velký letecký den
7. září
p. Přibil, tel.: +420 602 461 283
Běh naděje
19. září
humanitární akce na podporu boje proti rakovině
Armáda ČR: +420 973 323 211
Václavská pouť
27.-29. září
největší jihočeská pouť, atrakce, hudební program, výstavy a sportovní utkání
MIC Strakonice: +420 383 700 700/1
Strakonický fez
28.-29. září
celorepubliková soutěž v přesnosti přistání na cíl
p. Přibil, tel.: +420 602 461 283
Rybářský den v Hoslovickém mlýně
21. září
MSP: +420 380 422 608
Běh okolo Kuřidla
5. října
závod v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie
Ski Club Strakonice: +420 732 409 140
Zamykání řeky Otavy
12. října
Půjčovna lodí Slavík: +420 722 514 404
Zabijačkové hody v Hoslovickém mlýně
26. října
MSP: +420 380 422 608
Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem
29. 11. – 1. 12.
strakonický hrad s vánočními výstavami, živý betlém, jarmark a tržiště
MSP: +420 380 422 608
Slavnostní zahájení adventu
1. prosince
rozsvícení předvánoční výzdoby města, příjezd ledové královny, zvonkový průvod, adventní
koncert
MIC Strakonice: +420 383 700 700/1
Novoroční ohňostroj
1. ledna
MIC Strakonice: +420 383 700 700/1
Výstavy na strakonickém hradě
16.2. - 17.3. Jeskyně křišťálové oči - výstava fotografií (MěKS, sál U Kata)
20. 2. - 1. 4. Život Ježíše Krista - velikonoční výstava (Muzeum středního Pootaví, kapitulní
síň)
6. 3. - 31. 3. Výstava dřevěných plastik - MUDr. Martin Gregora (MěKS, Maltézský sál)
6. 3. - 26. 4. Fotoklub Blatná - výstava (Muzeum středního Pootaví, zámecká galerie)
20. 3. – 24. 3. Výstava strašidel (MěKS, sál U Kata)
30. 3. – 28. 7. Po stopách archeologie - výstava (Muzeum středního Pootaví)
30. 3. - 4. 8. Káva, kafe, kafíčko - výstava (Muzeum středního Pootaví)
1. 5. - 31. 5. DDM Strakonice - výstava (Muzeum středního Pootaví, zámecká galerie)
5. 6. - 31. 7. Milan Kohout - grafika - výstava (Muzeum středního Pootaví, zámecká galerie)
10. 6. - 14. 6. - „ PRESTA JIŽNÍ ČECHY“ - 7. ročník soutěžní přehlídky stavebních realizací
(MěKS, sál U Kata)
20. 7. - 31. 8. Mezinárodní fotografická výstava Žena 2013 (MěKS, Maltézský sál)
3. 8. – 29. 9. Jiří Meitner - výstava (Muzeum středního Pootaví, zámecká galerie)
10. 8. – 31. 10. Panenky - výstava (Muzeum středního Pootaví)
14. 8. - 31. 10. Ateliér A6 / Gregorová - Šípová- výstava (Muzeum středního Pootaví)
17. 9. – 18. 10. Výstava Na svatého Václava pouť radost rozdává (město, MSP, kapitulní síň)
2. 10. - 31. 10. Dagmar Štibingerová - výstava (Muzeum středního Pootaví, zámecká galerie)
13. 11. - 24. 12. Vánoční dekorace - výstava (Muzeum středního Pootaví)
23. 11. - 26. 12. Andělé - výstava (Muzeum středního Pootaví, kapitulní síň)
Kontakt
Městské informační centrum Strakonice
tel.: +420 383 700 700/1
e-mail: [email protected]
www.strakonice.eu
www.hradstrakonice.cz
Návrh 2–3 denního výletu do regionu Prachaticko
1. Den
Prachatice – město na Zlaté stezce
•
•
•
•
•
•
•
Prohlídka historického centra s průvodcem
Návštěva Prachatického muzea (1 – 2 hod, bez průvodce)
Oběd v některé z místních restaurací
Výstup na kostelní věž kostela sv. Jakuba Většího
Procházka po naučné stezce kolem Městských hradeb
Prohlídka Národního muzea českých loutek a cirkusu
Volná zábava- možnost návštěvy restaurace, baru, večerní procházka v blízkém okolí
2. Den
Prachatice – Brána Šumavy
•
•
•
•
Pěší výlet k rozhledně Libín, cca 7km z Prachatic, návštěva 27m vysoké Libínské
rozhledny, kde za dobrého počasí uvidíme i Alpy
Oběd v restauraci na Libínském Sedle
Zpáteční cesta do Prachatic přes zříceninu hradu Hus, která se nachází na vysoké
skále, jenž je obtékána řekou Blanicí
Volná zábava- možnost návštěvy restaurace, baru, večerní procházka v blízkém okolí
3. Neděle
Výlet za slavným rodem Rožmberků
•
•
•
•
•
Návštěva státního zámku Kratochvíle nedaleko města Netolice,
Prohlídka města Netolice
Oběd v jedné z netolických restaurací
Prohlídka Muzea JUDr. Otakara Kudrny
Návštěva archeologického parku
Výlet za poznáním (verze pro Auto)
•
•
•
•
•
Prohlídka šumavského městečka Volary, které nese prvky alpského stylu starých
domů.
Přejezd do 8km vzdálené obce Lenora, návštěva sklářského muzea
Oběd v restauraci Zámeček Lenora
Procházka k Boubínskému pralesu, s možností návštěvy vyhlídkové věže na
Boubíně.
Nebo procházka po naučné stezce Soumarského rašeliniště
Akce a eventy v Prachaticích v roce 2013
www.prachatice.cz
16.02.2013 - Vepřové hody
26. – 27. 04.2013 - Turnaj Města v sálové kopané a volejbalu
30.04.2013 – Čarodějnice
14. – 24.05 2013 - Prezentační výstava – České centrum Vídeň
11.05.2013 - Zahájení cyklosezóny Na kole renesančním městem Prachatice
10.06.2013 - Cyklotours 2013 – slavnostní zahájení cyklojízdy
06.06., 13.06., 15.06, 20.06.2013 - Dny duchovní hudby + mše svatá
22. - 23.06.2013 – Přehlídka dechových souborů
28. - 29. 06. 2013 - Slavnosti Zlaté solné stezky
20.07.2013 - Bohemia Jazz fest
červenec 2013 - Letní škola staré hudby
28.07. – 02.08.2013 - Salve - Prachatický výtvarný workshop
10.8.2013 – XTERRA CZECH – Světový pohár v triatlonu
17.8.2013 – Mezibrány Soumarrock – rockový festival
Srpnové večery – středy a soboty hudby
14.-15.09.2013 - Dny evropského dědictví a Podzimní slavnosti
01.12., 08.12., 15.12., 22.12.2013 - tradiční Adventní večery a příjezd paní
01.01.2014 - Novoroční výstup na horu Libín
Kontakt
Informační centrum Prachatice
Velké nám. 1, 383 01 Prachatice
Tel. 388607574, Fax. 388 312 563
e-mail: [email protected]
http://www.kisprachatice.cz
K objektu je zajištěn bezbariérový přístup.
Parkoviště: veřejné cca. 50m
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
Download

Jižní Čechy