Spisak učenika na akciji Šetajmo u prirodi - Rokin salaš
13.04. 2014. god.
OŠ „Đuro Salaj“
1. Uroš Bjeloš
2. Marko Dragojević
3. Milovan Simić
4. Ognjen Adamović
5. Milica Rukavina
6. Veljko Ćirić
7. Manuel Tančik
8. Dajana Crnković
9. Melisa Ćorović
10. Dunja Išpanović
11. Filip Stančić
12. Vuk Gajčin
13. Vladimir Čanić
14. Ričard Kropai
15. Orhan Toplica
16. Mario Kočiš
17. Mira Gajić
18. Aljoša Tilinger
19. Ridvan Bajrami
20. Kristijan Kovačić
21. Jelena Nedić
22. Nemanja Bosanac
23. Aleksandra Mačković
24. Simić Aleksandar
25. Martina Šabić
26. Ljiljana Lipovina
27. Ljubiša Lukić
28. Nataša Ristić
29. Aleksandar Petrović
30. Boris Bajčetić
OŠ „Sečenji Ištvan“
1. Rebeka Kermeš
2. Milica Atanacković
3. Mihaela Karamatić
4. Martina Karamatić
5. Šejla Pećerić
6. Milica Panić
7. Jelena Srbinovski
8. Anja Cesar
9. Marković Miloš
10. Nikolina Matić
11. Dragana Stankić
12. Iva Toković
Nastavnici: Etela Zubarec
Goran Andrić
Ukupno 55 učesnika
13. Jelena Bugarski
14. Dragan Miškoljci
15. Valentina Čolić
16. Martina Orčić
17. Marković Jovan
18. Bukvić Kristina
19. Mirko Romić
20. Vidaković Tina
21. Dejana Godar
22. Kristina Kadar
23. Ballce Macai R.
OŠ Đuro Salaj i OŠ Kizur Ištvan
1. Dubičanac Roland
2. Blesič Vivien
3. Palotaš Adrijan
4. Sabo Antonio
5. Sabo David
6. Beviz Viktorija
7. Smit Aron
8. Jenei Noel
9. Bakić Milan
10. Bakić Vojin
11. Tančik Danijel
12. Slavnić Uroš
13. Šoš Hedvig
OŠ Kizur Ištvan
1. Šild Flora
2. Vakula Noemi
3. Hegediš Šara
4. Čajkaš Petra
5. Ereš Oliver
6. Toldi Norbert
7. Horvat Adam
8. Križan Deni
9. Čajkaš Hana
10.Vakula Viktor
11.Terek David
12.Konter Martin
13.Roža Arpad
14.Mak Leona
15.Calbert Sabina
16.Šild Kornelija
17.Ereš Elvira
18.Tenji Edit
19.Toldi Oksana
20.Čajkaš Kristina
21.Šoš Ištvan
22.Šoš Žužana
PK Spartak i gradjani
1. Zoran Vukmanov
2. Dijana Vukmanov
3. Tadija Vukmanov
4. Jovan Grba
5. Milica Majstorović
6. Biljana Vukomanović
7. Slavica daković
8. Nebojša Daković
9. Žužana Juhas Vranić
10.Nebojša Jović
11.Bojan Gorjanac
12.Dragan Todorović
13.Dragana Vujičić
14.Dragan Marinković
15.Gordana Dulić
16.Otilija Nikolovski
17.Antal Baka
18.Valerija Zedi
19.Ilona Almaši
20.Roža Vidaković
21.Uroš Vidaković
22.Gabrijela Nađ
23.Robert Šild
24.Renata Šipoš
25.Melinda Slavnić
26.Dušan Slavnić
27.Branka Marjanov
28.Marija Patoč
29.Edit Barta
30.Hajna Tot
31.Eleonora Grbić
32.Emina Ostrogonac
33.Ljiljana Vlaović
34.Cabai Tunde
35.Giza Petrović
36. Milica Ćulum
Download

Spisak učesnika - Ludasko jezero