8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
prezentácia účastníkov
slávnostné otvorenie
vystúpenie Hudby MV SR a nástup Čestnej jednotky
Finančnej správy SR
príhovory
12.00 – 12.10
diskusia
12.30 – 13.30
obed
13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
14.30 – 14.40
14.40 – 15.00
prestávka (občerstvenie)
15.00 – 15.15
10.35 – 10.45
SIVOŠ, Jerguš:
Generál Gustáv Pongrácz – osobnosť slovenskej
policajnej histórie
SLAMEŇOVÁ, Zuzana:
Z pozostalosti generála Gustáva Pongrácza v zbierkach
Múzea polície SR – prípad Jakub Reinitz a spol.
RAGAČ, Radoslav:
Archívne fondy bezpečnostných zložiek v Slovenskom
národnom archíve. Prehľad a stav sprístupnenia
BARTOŠ, František:
Vznik a očakávania duchovnej služby v rezorte
Ministerstva vnútra SR
MIČIANIK, Pavel:
Četníctvo, polícia a finančná stráž v bojoch proti
maďarským teroristom v rokoch 1938 – 1939
diskusia
GALAŠ, Radek:
Prípad plukovníka Bazalu - vojna na Slovensku 1919
SKOŘEPA, Miloš – KELLER, Patrik:
Četnícke lyžiarske kurzy v 20. rokoch minulého
storočia
ZÁŇ, Roman:
Slovenské žandárstvo – osudy vrchného strážmajstra
Jozefa Jakubca
ŠUŠTIAK, Marcel:
Vývoj Finančnej stráže v rokoch 1918 – 1948
diskusia
10.45 – 11.00
prestávka (občerstvenie)
11.00 – 11.15
RULC, Jiří:
Historické začiatky služobnej kynológie na území nášho
štátu od roku 1900
NEVOLNÝ, Peter:
História a súčasnosť výcviku služobných psov
bezpečnostných zborov na území Slovenska
ŠTAUDINGER, Juraj:
Nadporučík Ján Magál, významná osobnosť kynológie na
Slovensku
DLOUHÝ, Michal:
Služobný pes ALTO a jeho pôsobenie v Nitre
(1929 – 1939)
16.00 – 16.10
BÁRTA, Milan:
Pôsobenie škpt. Štefana Kubíka v Paríži v rokoch
1948 – 1949
KALOUS, Jan:
Vyšetrovateľ Jozef Kubinec. Sonda do života
príslušníka ŠtB
SVOBODA, Libor:
Juhočeská stopa Michala Zibrína. Príslušníci VB
z Jindřichovho Hradca ako spolupracovníci
slovenského exilu
SUDEK, Čeněk – ČADEK, Jiří:
Renovácia historických policajných vozidiel
diskusia
16.15
16.30
19.00
záver konferencie
prehliadka priestorov hradu a expozície výstavy
posedenie v reštaurácii U mjr. Zemana
9.20 – 9.35
9.35 – 9.50
9.50 – 10.05
10.05 – 10.20
10.20 – 10.35
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
Poznámky:
Organizátori:
Partneri:
Bratislava X
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
HISTORICKÉ MÚZEUM
1.
KONFERENCIA
POLICAJNÝCH
HISTORIKOV
pod záštitou prezidenta Policajného zboru SR
gen. PaedDr. Tibora Gašpara
Bratislava, hrad
16. máj 2014
PROGRAM KONFERENCIE
Download

1. Konferencie policajných historikov