Kalendár kynologických akcií na rok 2013
SÚCHNO, ZŠK-SR
KALENDÁR KYNOLOGICKÝCH AKCIÍ 2013
Združenie technických a športových činností SR
Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky
Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 1-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
SÚCHNO, ZŠK-SR
SLOVENSKÁ ÚNIA CHOVATEĽOV
NEMECKÝCH OVČIAKOV
SEKRETARIÁT, HLAVNÁ PLEMENNÁ KNIHA, SERVISNÉ STREDISKO, REDAKCIA NOVÍN
KYNOLÓGOV
Kancelária:
Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/414 40 99
e-mail:[email protected]
www.suchno.sk
ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR
SEKRETARIÁT, SERVISNÉ STREDISKO, REDAKCIA NOVÍN KYNOLÓGOV
Kancelária:
Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/414 40 99
e-mail: [email protected]
www.zsk-sr.sk
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 2-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
SÚCHNO, ZŠK-SR
1. Medzinárodné akcie
Dátum
Informácie
Trenčín, Medzinárodná výstava Trenčín
26.01. - Výstava platí do chovu podľa smernice SÚCHNO č. 3/90 o chove NO na Slovensku
27.01. (organizuje ich ZŠK-SR v spolupráci s Úniou kynologických klubov SR, členom SÚCHNO
bude 80% výstavného poplatku na požiadanie refundované).
Nitra, Medzinárodná výstava Nitra
www.nitradog.sk
23.02. Výstava platí do chovu podľa smernice SÚCHNO č. 3/90 o chove NO na Slovensku
(organizuje ich ZŠK-SR v spolupráci s Úniou kynologických klubov SR, členom SÚCHNO
bude 80% výstavného poplatku na požiadanie refundované).
Nitra, Medzinárodná výstava Nitra
www.nitradog.sk
24.02. Výstava platí do chovu podľa smernice SÚCHNO č. 3/90 o chove NO na Slovensku
(organizuje ich ZŠK-SR v spolupráci s Úniou kynologických klubov SR, členom SÚCHNO
bude 80% výstavného poplatku na požiadanie refundované).
Rozhodca
NO: Gladbach
Karl-Heinz (SV)
NO: Jirí Šiška
A: F.Klemo - NL, B:
T.Hamersen - NOR,
dozor: P.Rapila Finsko
KK Vranov nad Topľou, , M SR ZŠK, 2.kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV, O pohár
A: P.Lengvarský, B:
03.05. - primátora mesta VT. Žigov memoriál /IPO1, SVV1/
I.Lengvarský, C:
05.05. Kontakt: Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907 680 228, J.Klíma, IPO1:
e-mail : [email protected]
R.Danek
16.05. Budapešť, Majstrovstvá sveta v Obedience
19.05.
IPO3:
MŠK-ZOK Kežmarok, CACIT, MSR SÚCHNO, Memoriál J.Lisoňa, 3.kvalifikačný pretek na A:P.Lengvarský,
31.05. MS FCI a WUSV
B:I.Lengvarský, C:B.
02.06.
Kontakt: Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303345
Kastelic-Sakoparnig,
IPO1: R.Danek
01.06. Nitra, Medzinárodná výstava Nitra
NO:Albín Masjsniar
02.06. Nitra, Medzinárodná výstava Nitra
NO:Milan Kadlecaj
14.06. Diest, Belgicko, WUSV Universalsieger
16.06.
Veľká Ida, Medzinárodná výstava Veľká Ida
Výstava platí do chovu podľa smernice SÚCHNO č. 3/90 o chove NO na Slovensku
06.07.
NO:Ján Sudimák
(organizuje ich ZŠK-SR v spolupráci s Úniou kynologických klubov SR, členom SÚCHNO
bude 80% výstavného poplatku na požiadanie refundované).
Veľká Ida, Medzinárodná výstava Veľká Ida
Výstava platí do chovu podľa smernice SÚCHNO č. 3/90 o chove NO na Slovensku
NO: Juraj
07.07.
(organizuje ich ZŠK-SR v spolupráci s Úniou kynologických klubov SR, členom SÚCHNO
Štaudinger
bude 80% výstavného poplatku na požiadanie refundované).
NO: rozhodca
17.08. Bratislava, Medzinárodná výstava Bratislava
SÚCHNO
NO: rozhodca
18.08. Bratislava, Medzinárodná výstava Bratislava
SÚCHNO, alebo
ČKNO
Malý Lapáš, Majstrovstvá SR v Obedience, CACIOB, 4.pretek so zadaním skúšky Ligy
Obedience 2013
07.09.
Ton Hoffman /NL/
Kontakt: Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0908466705,
[email protected]
13.09. - Göttingen, Nemecko, SV BSP 2013
15.09. Majstrovstvá Nemecka vo výkone Nemeckých ovčiakov
A: Z.Klicek - HR, B:
R.Carlson - DK, C:
18.09. Roudnice nad Labem, Česká republika, MS FCI
E.Scherkl - D, hl.
22.09.
rozhodca:
W.Schaepermeir
A: P.MAYERL - A, B:
16.10. H.Masuda - J, C: T.
Philadelphia, USA, MS WUSV
20.10.
Jonkers - NL, hl.
rozhodca: G.Diegel
11.04. - EBELTOFT - DJURSLAND, Dánsko, MS IPO-FH
14.04.
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 3-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
17.10. Taliansko, Cormons-Goricia , ME IPO-FH
20.10.
26.10. Bratislava, Medzinárodná výstava Bratislava
27.10. Bratislava, Medzinárodná výstava Bratislava
Nitra, Medzinárodná výstava Nitra
Výstava platí do chovu podľa smernice SÚCHNO č. 3/90 o chove NO na Slovensku
30.11.
(organizuje ich ZŠK-SR v spolupráci s Úniou kynologických klubov SR, členom SÚCHNO
bude 80% výstavného poplatku na požiadanie refundované).
Nitra, Medzinárodná výstava
Výstava platí do chovu podľa smernice SÚCHNO č. 3/90 o chove NO na Slovensku
01.12.
(organizuje ich ZŠK-SR v spolupráci s Úniou kynologických klubov SR, členom SÚCHNO
bude 80% výstavného poplatku na požiadanie refundované).
SÚCHNO, ZŠK-SR
NO: rozhodca
SÚCHNO
NO: rozhodca
ČKNO
2. Národné akcie
Dátum
Informácie
23.03. Bratislava, Šampión šampiónov
31.05. Senec, Celoštátna výstava psov
KK 047 Jablonica, M SR malých plemien podľa ZMMP, SMP1, SMP2 so zadaním skúšky
06.07. Kontakt: RNDr.Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0915311460,
[email protected]
13.09. - KK Nitra Chrenová, M SR BVK
15.09. Kontakt: Martin Tóth, 951 04 Malý Lapáš, 0903205219, miesto konania Malý Lapáš
Lučenec, Celoštátna výstava psov všetkých plemien Lučenec
Výstava platí do chovu podľa smernice SÚCHNO č. 3/90 o chove NO na Slovensku (organizuje ich
14.09.
ZŠK-SR v spolupráci s Úniou kynologických klubov SR, členom SÚCHNO bude 80% výstavného
poplatku na požiadanie refundované).
Lučenec, Národná výstava všetkých plemien
Výstava platí do chovu podľa smernice SÚCHNO č. 3/90 o chove NO na Slovensku (organizuje ich
15.09.
ZŠK-SR v spolupráci s Úniou kynologických klubov SR, členom SÚCHNO bude 80% výstavného
poplatku na požiadanie refundované).
28.09. Dudince , Hlavná špeciálna výstava NO
29.09.
Rozhodca
Milan
Kadlecaj
NO: Mgr.
Ivan Kočajda
NO:Albín
Majsniar
3. Kvalifikačné preteky
Dátum
Informácie
KK Vranov nad Topľou, Kvalifikačný pretek o postup na MS IPO-FH. !!!PRETEKY SA
16.03. - NEUSKUTOČNIA!!! Bližšie informácie budú zverejnené na stránke ZŠK.
17.03. Kontakt: Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, 0907680228,
[email protected]ý.com
Rozhodca
P.Čurila, R.Danek
IPO3 : A:
P.Lengvarský, B:
J.Klíma, C:
I.Lengvarský, IPO1 O.Bihari
IPO3: A:
KK Vranov nad Topľou, 2.kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV. O pohár primátora
P.Lengvarský, B:
03.05. - mesta VT. Žigov memoriál /IPO1, SVV1/
I.Lengvarský, C:
05.05. Kontakt: Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907 680 228, J.Klíma, IPO1:
e-mail : [email protected]
R.Danek, SVV1:
R.Danek
IPO3:
A:P.Lengvarský,
MŠK-ZOK Kežmarok, 3.kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV, CACIT, M SR SÚCHNO
B:I.Lengvarský, C:B.
31.05. - Kontakt: Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303345. Kvalifikačný pretek
Kastelic-Sakoparnig,
02.06. /IPO3/ je súčasťou CACITu, MSR SÚCHNO a Memoriálu J.Lisoňa. Ďalšie kategórie: SVV1,
IPO1: R.Danek,
SVV3, IPO1
SVV3: E.More,
SVV1: E.More
KK Laugaricio Trenčín, 1.kvalifikačný pretek na MS IPO-FH,kvalifikačný pretek na ME
P.Lengvarský,
07.09. IPO-FH
R.Danek
Kontakt: Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 08 Trenčín, 0907249574
DODIX Koválov, 1.kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV
05.04. - Kontakt: Ing. Dáša Mináriková, 913 11 Trenčianske Stankovce 591, mobil 0905 610421,
07.04. email: [email protected] Súčastne s kvalifikačným pretekom podľa IPO3 sa
uskutoční aj pretek podľa IPO1. Preteky sú so zadaním skúšky.
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 4-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
●
●
●
●
●
●
●
SÚCHNO, ZŠK-SR
Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV – započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri
splnení limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70.
Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov
V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má
Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia
umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu.
Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.
Postupový kľúč na MS stopárov - Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja
najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR.
Na pretekoch so zadaním skúšky (napr.CACIT), môže byť psovi zapísaná skúška do pracovného listu len v
prípade, že má splnenú požadovanú skúšku nižšieho stupňa.
Meniť a nahrádzať rozhodcov na jednotlivé disciplíny všetkých kvalifikačných pretekov môže usporiadateľ akceptovať len
po predchádzajúcom schválení Prezídiom ZŠK SR. Prezídium ZŠK SR si vyhradzuje právo zmeny personálneho obsadenia
akcií v mimoriadnych prípadoch.
UPOZORNENIE:
Pretekári, zúčastnení na jednotlivých pretekoch, sú povinní zúčastniť sa slávnostného vyhodnotenia pretekov. Pokiaľ sa
pretekári slávnostného vyhodnotenia nezúčastnia, alebo z pretekov odstúpia (s výnimkou zdravotných problémov psa),
budú diskvalifikovaní a nebude im umožnený štart na nasledujúcich kvalifikačných pretekoch. Jednotlivé priestupky bude
riešiť disciplinárna komisia ZŠK SR.
4. Oblastné výstavy NO
Dátum
Informácie
24.04. OKaH Prezídia Policajného zboru - OKaH Prezídia Policajného zboru /pplk. Ing. Vincúr/
27.04.
11.05.
07.09.
21.09.
05.10.
16.10.
●
●
●
Rozhodca
Ivan Kočajda
Jurgen
KK Poltár - Peter Rešutík, Horná 156/2, 980 52 Hrachovo
Hoffman
KK Anička Košice - Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841,
Silvia
www.kkanicka.sk
Lisonová
Albín
KK Trstice - Karol Nagy, 925 03 Horné Saliby 699, 0905 391277, [email protected]
Majsniar
Juraj
KK Vyhne - Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905 259122
Štaudinger
Juraj
KK Slovenský raj - Smižany - MVDr.Kristína Kovaľová, Astrová 4, 0905 903102 Spišská Nová Ves
Štaudinger
OKaH Prezídia Policajného zboru - OKaH Prezídia Policajného zboru /pplk. Ing. Vincúr/
Ivan Kočajda
Na uvedené oblastné výstavy NO deleguje rozhodcov Chovateľská skupina SÚCHNO na návrh (požiadanie) usporiadateľa.
Na výstavách v triede dospelých NO psov i sučiek je podmienkou k účasti platný RTG DBK a DLK (jedince narodené po
1.1.2006) a skúška z výkonu (platí aj ZM).
Exportovaní jedinci v majetku slovenských chovateľov musia mať exportný preukaz pôvodu a musia byť zapísaní do
plemennej knihy SÚCHNO. V opačnom prípade sa takýto jedinci nemôžu zúčastniť na výstave.
5.a/ Bonitácie NO
Dátum
02.03.
25.04.
11.05.
18.05.
25.05.
22.06.
17.10.
20.10.
Komisár
Mgr. Juraj
KK Lučenec - Kontakt: Ing.Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
Štaudinger
Mgr. Ivan
OKaH Prezídia Policajného zboru - OKaH Prezídia Policajného zboru /pplk. Ing. Vincúr/
Kočajda
Mgr. Juraj
KK Pohranice - Anton Konde, 951 02 Pohranice 25, 0905 720612
Štaudinger
Mgr. Ivan
KK Pliešovce - Bc.Ivan Teren, Tajovského 362/9, 96263 Pliešovce
Kočajda
Košice - Ing. Erika Albrechtová, Budulov 117, Moldava nad Bodvou 045 01
Ján Sudimák
Albín
KK Banská Belá - Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241
Majsniar
Mgr. Ivan
OKaH Prezídia Policajného zboru - OKaH Prezídia Policajného zboru /pplk. Ing. Vincúr/
Kočajda
CANIS Spišská Nová Ves - Milan Oravec, J.Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves, 0903638202 Ján Sudimák
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
Informácie
- 5-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
SÚCHNO, ZŠK-SR
26.10. MKK Brezno - Marián Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno
Albín
Majsniar
Podmienky účasti na bonitáciach NO:
●
●
●
●
●
●
skúška z výkonu min. SVV1, vykonaná na Slovensku, SchH a IPO vykonané na Slovensku, v SRN, v ČR a v Rakúsku a ZVV
vykonaná v ČR
výstavné hodnotenie min. "dobrý" z OV SÚCHNO alebo z HŠV SÚCHNO v tr. mladých, dospievajúcich, alebo dospelých
hodnotenie z národných a z medzinárodných výstav organizovaných na Slovensku platí len za predpokladu, že výstavu
posudzuje rozhodca SÚCHNO
RTG bedrových kĺbov do druhého stupňa (vrátane) a výsledok RTG na DBK – ak bol vykonaný pred kúpou, zo SRN,
Rakúska (ÖSV) a ČR
jedinci narodené po 1.1.2006 RTG lakťových kĺbov do druhého stupňa (vrátane)
chovnosť na základe prvej bonitácie platí nasledujúce 2 roky. Jedinci zaradení do chovu v r. 2009 musia absolvovať
rebonitáciu v r. 2011. Po uplynutí tejto doby a novom úspešnom absolvovaní bonitácie je chovnosť predĺžená doživotne
5.b/ Bonitácie SV
Dátum
Informácie
28.04. Banská Bystrica - Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, Banská Bystrica
28.09. KK Rohožník-Vajarská - MVDr.Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347, 0905521887
Komisár
Podmienky účasti na bonitáciach SV:
●
skúška z výkonu min. SVV1, IPO1, /SchH1 u rozhodcu SV/, RTG DBK A DLK vyhodnotené v Nemecku so zápisom v
plemennej knihe SV, AD skúška a výstava u rozhodcu SV
6. a/ Medzinárodné skúšky IPO
Dátum
Informácie
30.03. KK Záhorák Malacky, Ing. Milan Freund, Nová 39, 90101 Malacky, 0905544091
31.03.
KK J.Stolárika Modra, Veronika Uherčíková, Harmónia 3038, 900 01 Modra, 0902135690,
[email protected]
13.04. KK Chorvátsky Grob, Marta Majtásová, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava, 0908128331
13.04. MKK Imeľ, Vojtech Hubsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908415920
14.04. KK Fiľakovo, Norbert Mag , Lučenecká 47, 986 01 Fiľakovo, 0908091159, [email protected]
14.04. KK Excel Trenčín, Viliam Ružička, 913 04 Chocholná Velčice 454, 0903453389
20.04. MKK Nitra-mesto, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, Nitra, [email protected]
20.04. KK Pobedím, Jozef Bílik, Pobedim č.323, 91623 Pobedim, 0903250359
20.04.
20.04.
20.04.
21.04.
21.04.
Re-Spect Team Presov, Ing.Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov , 0905 227 031
!!! miesto konania Mokroluh !!!
KK Prešov 1, Andrej Sabanoš, Šípková 1, Prešov - Solivar, [email protected]
!!! mimoriadne skúšky - skúšky mimo kalendára kynologických akcií !!!
KŠK Pezinok, Beáta Jarášová, Nová 60, 900 23 Viničné, 0905 447269
KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907
680 228, e-mail : [email protected]
KŠK 1 Bratislava, Andrej Dudáš, Štefana Králika 16, 841 08 Bratislava, 0903 860817,
[email protected]
MKK Kolárovo, Tomáš Magdalin, Jilemnického 10, 94603 Kolárovo, 0905 791102,
Miesto konania Komoča
Rozhodca
Alžbeta
Hinerová
Miloš Bočkai
MVDr.
Vladimír Salai
MVDr.
Ľubomír Jaký
Ondrej Bihari
Bc. Jozef
Adamuščin
Ing. Marián
Ráček
Marta
Majtasová
Peter Čurila
Peter
Lengvarský
Miloš Bočkai
Ján Sudimák
Dušan Majtas
Vojtech
Hübsch
Ing. Marián
27.04. KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, 0905 483036, [email protected]
Ráček
27.04.
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 6-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
SÚCHNO, ZŠK-SR
Martin
Kozárek
Milan
Šamorín, Ingrid Tkáčová,, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0908466705, [email protected]
Kadlecaj
MŠK-ZOK Kežmarok, Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303345
Jozef Olearčin
Jana
KK Sliač 342, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, 0905892796, [email protected]
Honíšková
KK Staré ihrisko Bratisla, Mgr. Jana Guothová, Narcisová 40, 821 01 Bratislava, 0905594176
Miloš Bočkai
MVDr. Pavol
Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645,
Marton
Kynologicky klub Matis , Martin Holly, Homolova 27, 841 02 Bratislava, 0905 317 233
Alžbeta
!!! Mimoriadne skúšky - skúšky mimo kalendára kynologických akcií !!! Miesto konania: areál
Hinerová
futbalového ihriska Veľká Paka.
KK Žilina1, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, 0905358582
Jana Kucková
KK Banská Belá, Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241
Jana Kucková
KK Prešov 1, Andrej Sabanoš, Šípková 1, Prešov - Solivar, [email protected]
Peter Čurila
!!! mimoriadne skúšky - skúšky mimo kalendára kynologických akcií !!!
MVDr. Pavol
CANIS Spišská Nová Ves, Milan Oravec, J.Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves, 0903638202
Marton
KK Detva, Radomír Lipták, Piešť I.268, 962 12 Detva, tel.: 0905 251 699
Jana Kucková
KK 047 Jablonica, MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0905741494
Viliam
!!! mimoriadne skúšky - skúšky mimo kalendára kynologických akcií !!!
Ružička
KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
Peter Čurila
Podskalie - Strážov.vrchy, František Bajana, 0905410618, [email protected],
skúšky sa uskutočnia v rámci letného výcvikového tábora /Klub chovateľov Československého
Peter Čurila
vlčiaka/
MŠK-ZOK Kežmarok, Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303345
Ján Sudimák
KK Liptovský Hrádok, Libor Záhradník, Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, 0903353926,
Jana
[email protected]
Honíšková
Miroslav
ZOŠK ZTŠČ SR Prievidza, Juliana Balnová, Ružová 259/9, 972 41 Koš, 0907603395
Štrba
MKK Brezno, Marián Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno, [email protected]
Jana Kucková
Jana
KK Žilina1, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, 0905358582
Honíšková
MKK Hnúšťa, Ing.Oliva Vargová, Hlavná 14, 981 01 Hnúšťa, 0907882630, [email protected]
Jana Kucková
Milan
KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, 821 05 Bratislava, 0905910063
Kadlecaj
KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907
Peter Čurila
680 228, e-mail : [email protected]
MKK Lazany, Ján Baláž, Školská 432/31, Lazany, 0907 618650
Jozef Klíma
KK Sliač 342, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, 0905892796, [email protected] Ondrej Bihari
KŠK 1 Bratislava, Andrej Dudáš, Štefana Králika 16, 841 08 Bratislava, 0903 860817,
Milan
[email protected]
Kadlecaj
KK Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel, 0905620676
Miloš Bočkai
KK Orava Párnica, Ján Franko, Párnica 240, 0905525663
Jozef Klíma
Marta
DODIX Koválov, Peter Mitter, č.mobilu: 0915721756 , email:[email protected]
Majtasová
KK Žilina /Žilinský kynol, Jana Honíšková, Osíková 7, 010 07 Žilina, 0949204142
Rudolf Danek
KK Košice Anička, Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841,
Peter
www.kkanicka.sk
Lengvarský
MVDr. Pavol
KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
Marton
KK Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, [email protected]
Ondrej Bihari
KK Mladosť Mestečko, MVDr.Eva Klímová, Kľačno 326, 97215 Kľačno, 0903102686,
Jana
!!! miesto konania Kľačno !!!
Honíšková
KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, 0905 483036, [email protected] Ján Šaliga
Vojtech
KK Pohranice, Anton Kondé, 95102 Pohranice 25, 0905720612
Hübsch
KK Dog&Wolf;Turč. Kľačany, Ján Dírer, 038 61 Turčianske Kľačany 303, 0905929550
Jozef Klíma
27.04. KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, 821 05 Bratislava, 0905910063
28.04.
11.05.
11.05.
11.05.
12.05.
18.05.
25.05.
26.05.
26.05.
15.06.
15.06.
16.06.
20.07.
29.08.
14.09.
14.09.
14.09.
14.09.
28.09.
28.09.
28.09.
29.09.
05.10.
05.10.
06.10.
06.10.
06.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
13.10.
13.10.
26.10.
26.10.
26.10.
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 7-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
26.10. KK Staré ihrisko Bratisla, Mgr. Jana Guothová, Narcisová 40, 821 01 Bratislava, 0905594176
26.10.
MKŠK Martin-Odtoky, Mgr. Martina Babíková, S. Chalupku 16, 036 01 Martin,
0911175573,[email protected]
26.10. KK Chorvátsky Grob, Marta Majtásová, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava, 0908128331
26.10. KŠK Pezinok, Beáta Jarášová, Nová 60, 900 23 Viničné, 0905 447269
02.11. KK Skalica, Mgr. Ján Vašečka, Školská 27, 90901 Skalica, 0905783913
02.11. MKK Imeľ, Vojtech Hubsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908415920
09.11. Canis sport Bratislava, Marta Majtásová, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava, 0908128331
SÚCHNO, ZŠK-SR
Alžbeta
Hinerová
Rudolf Danek
Milan
Kadlecaj
Martin
Kozárek
Bc. Jozef
Adamuščin
Miroslav
Štrba
Miloš Bočkai
UPOZORNENIE:
●
Z rozhodnutia Výcvikovej komisie WUSV platí pre skúšku SchH1 pri disciplíne obrana na splnenie limitu skúšky 70 bodov.
Tento limit (70 bodov) neumožňuje pokračovanie na skúšku SchH2. V prípade záujmu o účasť na vyššej skúške musí byť
skúška SchH1 zopakovaná so splneným limitom 80 bodov.
b/ Obedience
Dátum
Informácie
Velká Paka, Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0908466705,
16.03.
[email protected]
20.04. Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645,
25.05. Turňa nad Bodvou, Mgr. Dana Tóthová, 044 71 Paňovce 135, 0948 119512
29.06. Mošovce, Ľudovít Krampe, Červenej armády 69, 039 01 Turčianske Teplice, 0905 493509
07.09.
Malý Lapáš, Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0908466705,
[email protected]
12.10. Hrabušice-Podlesok, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645,
Rozhodca
P.Tamáši,
I.Tkáčová
Jozef Olearčin
J.Olearčin,
D.Tóthová
P.Tamáši,
I.Tkáčová,
D.Tóthová
T.Hoffman
D.Tóthová,
J.Olearčin
c/ Špeciálne skúšky + SVV3
●
Môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich
psovodov u rozhodcov:
p. Adamčiaková, Benovič, Čurila, Hamerlík, Kadlecaj, Klíma, I.Lengvarský, P.Lengvarský, Majtas, Majtasová, Malina,
Mazúr, Palec, Petruš, Ráček, Ružička, Sláčková, Sudimák, Szabó, Šaliga, Štaudinger, Štrba, Tatarko.
❍
d/ Skúšky malých plemien
●
Skúšky malých plemien sa môžu vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania
maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom termíne u rozhodcov:
p Adamčiaková, Benovič, Gajdoš, Kadlecaj, Kozárek, I.Lengvarský, Majtas, Malina, Petruš, Prouza, Sitarčík, Slačková,
Sudimák, Szabó, Štaudinger, Tatarko.
❍
e/ Skúšky všestranného výcviku SVV
Dátum
Informácie
Rozhodca
KK Prašice, Milan Duchon, 0904 246494
Marta
30.03. mimoriadne skúšky - skúšky mimo kalendára kynologických akcií. Aj SVV3. Miesto konania futbalové
Majtasová
ihrisko Lehota /5km od Nitry/
Judita
13.04. KKM Sabinov, Ján Mihálik, Ružova 59, 083 01 Sabinov, 0911228713
Želtvayová
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 8-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
20.04. MKK Nitra-mesto, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, Nitra, [email protected]
20.04. KK Kolačno, Miloš Hudok, Kolačno 243, 95841 Kolačno, 0907331761
20.04. KK Smolinské, Vladimír Smolinský, 906 42 Smolinské 375, 090147964, [email protected]
20.04. KK Poltár, Peter Rešutík, Horná 156/2, 980 52 Hrachovo, 0905338640, [email protected]
20.04. ZPP Zálesie, Vladimir Dobrovodsky, Polná 77, 900 28 Zálesie, 0905646677, [email protected]
20.04. KK Banská Bystrica, Ivan Kočajda, Radvanská 25, Banská Bystrica, 0949861875
21.04. Canis sport Bratislava, Marta Majtásová, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava, 0908128331
KK Krásna nad Hornádom, Ing. Erika Albrechtová, Budulov 117, Moldava nad Bodvou 045 01,
[email protected]
27.04. KK Prašice, Peter Detko, 1. mája 167, 95622 Prašice, 0902 103184, [email protected]
27.04.
27.04. KK Lisková, Jozef Bukový, 034 81Lisková 377, 0903697058
27.04. KK Bratislava-Vtáčnik, Ľudovít Svoboda, Sibírska 29, 831 02 Bratislava, 0905962314
27.04.
KK Anička Košice, Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841,
www.kkanicka.sk
08.05. KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
11.05. KK Hokovce, Tibor Bagonya, Mládežnícka 21, 936 01 Šahy, 0905891208
11.05.
KK Liptovský Hrádok, Libor Záhradník, Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, 0903353926,
[email protected]
11.05. MKK Brezno, Marián Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno, [email protected]
18.05. KK1 Prešov, Andrej Sabanoš, Šípková 1, Prešov-Solivar tel. č. 0911 438581
18.05. KK Majer-Prievidza, Jozef Záň, Malookružná 13/3, 971 01 Prievidza, 0903251860
MKŠK Martin-Odtoky, Mgr.Martina Babíková, S. Chalupku 16, 036 01 Martin,
18.05.
0911175573,[email protected]
25.05. KK Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905 259122
26.05. KK Dog&Wolf; Turč.Kľačany, Ján Dírer, 038 61 Turčianske Kľačany 303, 0905929550
08.06. KK Slňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, 0915721324
08.06.
KK Turčianske Kľačany, Marián Soldán, M.R.Štefánika 6, 038 61 Vrútky, 0918930689
+ SMP
15.06. KK Orava Párnica, Ján Franko, Párnica 240, 0905525663
22.06. MŠK-ZOK Kežmarok, Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303345
22.06. KK Sliač 342, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, 0905892796, [email protected]
KK R.A.K. Považská Bystr, Ľubomír Radolec, Rozkvet 2041/79-35, 017 01 Považská Bystrica,
22.06.
0902415103
KK Most, Dáša Kostelná , www.kkmost.sk, [email protected]>
22.06.
!!! mimoriadne skúšky - skúšky mimo kalendára kynologických novín !!!
29.06. KK Lučenec, Ing. Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
29.06. KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
30.06. KK Rohožník-Vajarská, MVDr.Salai Vladimír, 906 38 Rohožník 347, 0905521887
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
SÚCHNO, ZŠK-SR
Vojtech
Hübsch
RNDr. PhDr.
Silvia
Marková
Alžbeta
Hinerová
Ondrej Bihari
Ing. Štefan
Hamerlík
Bc. Ivan
Teren
Martin
Kozárek
Bc. Eugen
Moré
Peter Mazúr
Mgr.
Miroslav
Surový
MVDr.
Ľubomír Jaký
Judita
Želtvayová
Peter
Lengvarský
Vojtech
Hübsch
Mgr.
Miroslav
Surový
Mgr. Juraj
Štaudinger
MVDr. Pavol
Marton
Ondrej Bihari
Rudolf Danek
Pharm.Dr.
Vasil Šatník
Ján Kačník
Marta
Majtasová
Miroslav
Nalevanko
MUDr.
Vladimír
Kormoš
Jozef Olearčin
Rudolf Danek
Miroslav
Nalevanko
Marta
Majtasová
Pharm.Dr.
Vasil Šatník
Bc. Eugen
Moré
Alžbeta
Hinerová
- 9-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
SÚCHNO, ZŠK-SR
24.08. KŠK Pezinok, Beáta Jarášová, Nová 60, 900 23 Viničné, 0905 447269
Marta
Majtasová
KK Handlová-Strelnica, Anton Šabík, Prievidzská 7/2, 972 51 Handlová, 0914109445,
07.09. [email protected]
SVV, ZMMP, SMP
Bc. Andrea
Adamčiaková
14.09. KK Blatné, MVDr.Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel, 0905620676
14.09.
KK J.Stolárika Modra, Veronika Uherčíková , Harmónia 3038, 900 01 Modra, 0902135690,
[email protected]
15.09. KK Bardejov, Anna Biľová, Nábrežná 29, 085 01 Bardejov, 0908651936
15.09. KK Dog&Wolf; Turč.Kľačany, Ján Dírer, 038 61 Turčianske Kľačany 303, 0905929550
28.09. Turčianske Teplice, Dušan Krupa, Kuzmányho 245/2, 03901 Turčianske Teplice, 0905 211118
28.09. ŠKK Dlhá nad Kysucou, Anton Barčák, Predmier 49, 023 54 Turzovka, 0908 935880
28.09. KK Mladosť Mestečko, Bc.Ivan Suchánek, Komenského 1651/88, 020 01 Púchov, 0905233443
28.09. KK Slovinky, Rudolf Vereš, Slovinky 44, 0915210011
Re-Spect Team Presov, Ing.Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov , 0905 227 031
28.09.
!!! miesto konania Mokroluh !!!
28.09. KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, [email protected]
KK 047 Jablonica, RNDr.Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0915311460,
29.09. [email protected],
SVV + SMP
Marta
Majtasová
Milan
Kadlecaj
Bc. Eugen
Moré
Rudolf Danek
Miroslav
Štrba
MUDr.
Vladimír
Kormoš
Viliam
Ružička
Štefan Szabó
Peter
Lengvarský
Jozef Olearčin
Igor Malina
Bc. Ivan
Teren
Miroslav
KK Námestovo I., František Ptačin, Mieru 275/4, 029 01 Námestovo, 0903 517691
Nalevanko
KK Slňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, 0915721324
Igor Malina
Ing. Jaroslava
KK Žilina1, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, 0905358582
Slačková
MUDr.
KK Zubrohlava, Miroslav Lešňovský, Lazová 388, 029 43 Zubrohlava
Vladimír
Kormoš
KK Záhorák Malacky, Ing. Milan Freund, Nová 39, 90101 Malacky, 0905544091
Dušan Majtas
RNDr. PhDr.
KK Excel Trenčín, Viliam Ružička, 913 04 Chocholná Velčice 454, 0903453389
Silvia
Marková
KK1 Prešov, Andrej Sabanoš, Šípková 1, Prešov-Solivar tel. č. 0911 438581
Jozef Olearčin
Mgr. Juraj
KK Banská Bystrica, Ivan Kočajda, Radvanská 25, Banská Bystrica, 0949861875
Štaudinger
Pharm.Dr.
KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, 0905 483036, [email protected]
Vasil Šatník
Bc. Eugen
Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645,
Moré
Ing. Štefan
KK Laugaricio Trenčín, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 08 Trenčín, 0907249574
Hamerlík
KK Gbely, Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely, 0905793501
Dušan Majtas
KK Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88, 0902113828
Marta
Miesto konamia: kynologický areál Radimov
Majtasová
Bc. Jozef
KK Rohožník-Vajarská, MVDr.Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347, 0905521887
Adamuščin
05.10. KK Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905 259122
05.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
26.10.
26.10.
26.10.
26.10.
27.10.
30.11.
7. Športové kynologické akcie
Dátum
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
Informácie
Rozhodca
- 10-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
16.02.
23.02.
KK Smolinské, ZZLK-obranársky pretek
Kontakt: Vladimír Smolinský, 906 42 Smolinské 375, 090147964, [email protected],
Pretek sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Borskom Mikuláši. Súťaži sa podľa SVV, IPO, SMP
/bez stôp/.
Malý Lapáš, Školenie rozhodcov a stewardov
Kontakt: Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0908466705,
[email protected]
MKK Dagnik Velká Paka, DUNA CUP-JOZEFOV POHÁR 2013
16.03. - Kontakt: Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Velká Paka, 0948000601 16.03.2013
17.03. kategórie: BH /so zápisom skúšky/,ZM,SMP,OBEDIENCE, najkrajsí pes, 17.03.2013 kategórie:
SVV1, IPO1, IPO3 /bez pachových prác/.
13.04.
27.04.
27.04.
27.04.
01.05.
11.05.
18.05.
18.05. 19.05.
25.05.
25.05.
25.05.
25.05.
01.06.
06.06. 09.06.
07.06. 09.06.
14.06. 16.06.
15.06.
29.06.
06.07.
06.07.
SÚCHNO, ZŠK-SR
KK Handlová-Strelnica, Kvalifikačný pretek v BVK o postup na M SR pre oblasť stred
Kontakt: Anton Šabík, Prievidzská 7/2, 972 51 Handlová, 0914109445, [email protected]
CANIS Spišská Nová Ves, Cena Spiša podľa SVV1, SVV2 so zadaním skúšky
Kontakt: Milan Oravec, J.Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves, 0903638202, Pretek je so
zadaním skúšky
KK Slňava, 1.kolo VVS Považský pohár podľa SVV1 a SVV2 bez zadania skúšky
Kontakt: Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, 0915721324
KK 047 Jablonica, Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ 11.ročník, podľa SVV a
SMP
Kontakt: RNDr.Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0915311460,
[email protected]
KKM Sabinov, Preteky podľa SVV1 a IPO1 bez zadania skúšky
Kontakt: Ján Mihalik, Ružová 59, 083 01 Sabinov, 0911228713
KK Horša, Pretek BVK
Kontakt: Iveta Ráčková - 0907586677, 0366223446 Pavel Šebo - 0915749862, 0366317724
KK Slovenský Raj-Smižany, Cena Slovenského Raja - podľa BH, so zadaním skúšky
Kontakt: MVDr.Kristína Kovaľová, Astrová 4, 0905 903102 Spišská Nová Ves, Pretek je so
zadaním skúšky.
KKM Sabinov, Bullshow - pretek pre plemená typu bull
Kontakt: Ján Mihalik, Ružová 59, 083 01 Sabinov, 0911228713
MKK Lazany, Pretek o Pohár starostu obce Lazany
Kontakt: Ján Baláž, Školská 432/31, Lazany, 0907 618650
KK Laugaricio Trenčín, 2.kolo VVS Považský pohár podľa SVV1 a SVV2 bez zadania skúšky
Kontakt: Alojz Pristach, Liptovská 2, Trenčín
MKZB Turčianske Teplice, Obranársky pretek mesta Turčianske Teplice
Kontakt: Dušan Krupa, Kuzmányho 245/2, 03901 Turčianske Teplice, 0905 211118
KK Laugarício Trenčín, Laugarício Cup - pretek podľa SVV3 bez zadania skúšky
Kontakt: Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 08 Trenčín, 0907249574
KŠK Nová Baňa, 2.ročník obranárskeho preteku o pohár primátora mesta Nová Baňa
Kontakt: Vladimír Tužinský, Moyzesova 8, 968 01 Nová Baňa, [email protected]
Canislog Poprad, Školenie výcvikár- figurant
Kontakt: Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad, 05801, t.č. 0905 544 645,
Tajov, Výcvikový seminár: Metodika výcviku Obedience
Kontakt: Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0908466705,
[email protected]
ZPP Zálesie, Medzinárodný obranársky seminár
Kontakt: Vladimír Dobrovodský, Polná 77, 900 28 Zálesie, 0905646677, [email protected]
KK Slovinky, Kvalifikačný pretek v BVK o postup na M SR pre oblasť východ
Kontakt: Rudolf Vereš, Slovinky 44, 0915 210011
KK Tomášov, Kvalifikačný pretek v BVK o postup na M SR, pre oblasť Bratislava a okolie
/možná zmena dátumu/
A.Štrasser, Svätej trojice 1, 900 44 Tomášov, 0905 815854
KK Prašice, Kvalifikačný pretek v BVK o postup na M SR pre oblasť západ
Kontakt: Peter Detko, 1. mája 167, 95622 Prašice, 0902 103184, [email protected]
KK 047 Jablonica, M SR malých plemien podľa ZMMP, SMP1, SMP2
Kontakt: RNDr.Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0915311460,
[email protected]
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
BH-Kadlecaj,
ZM-Adamčiaková,
SMP1-Sitarčík,
SVV1-Majtás,
IPO1-Radics/HU/,
IPO3-Adamuščin
Bc. Andrea
Adamčiaková
Štefan Szabó
Štefan Szabó
Milan Kadlecaj
- 11-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
SÚCHNO, ZŠK-SR
KK Handlová-Strelnica, 5.Letný výcvikový stanový tábor + pretek SMP1+ZM v sobotu, SOP v
12.07. - nedeľu
Bc. Andrea
14.07. Kontakt: Anton Šabík, Prievidzská 7/2, 972 51 Handlová, 0914109445, [email protected],
Adamčiaková
SMP1 a ZM bez možnosti zapísania skúšky
KK Bodona Piešťany, 3.kolo VVS Považský pohár podľa SVV1 a SVV2 bez zadania skúšky
11.08.
Kontakt: Bc.Milan Komandel, Jánošíková 66, 921 01 Piešťany, 0903868975, [email protected]
KK Anička Košice, Cassovia Multi Cup podľa SVV+SMP so zadaním skúšky, záchr., agility,
17.08. dog dancing
Ján Sudimák
18.08.
Kontakt: Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841, www.kkanicka.sk
KK Kolačno, O pohár SNP - voľný pretek podľa ZM, SVV1, IPO1
24.08.
Kontakt: Miloš Hudok, Kolačno 243, 95841 Kolačno, 0907331761, Bez zadania skúšky
KK Nitrica, BVK pretek
24.08. Kontakt: Havránek Jozef, Zaháje 155, 958 54 Hradište, tel: 0918 523 483, Pretek sa uskutoční v
Hradište-Zaháje
24.08. - KK Lučenec, Výcvikový seminár
25.08. Kontakt: Ing.Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
MKK Alekšince, Pretek o pohár starostu obce Alekšince podľa SVV1so zadaním skúšky
31.08.
Ján Šaliga
Kontakt: Róbert Faltus, Alekšice 46, 95122 Alekšice, 0903811737
ZO Čakajovce, Pretek o pohár starostu obce Čakajovce podľa SVV1 - so zadaním skúšky
RNDr. PhDr.
07.09.
Kontakt: Peter Marciš, Šuleková 33, 949 01 Nitra, 0905 548058
Silvia Marková
KK Nitrica, Pretek o putovný pohár KK Nitrica IX.ročník + VVS Považský pohár podľa SVV 1 a
07.09. SVV 2, štvrté kolo bez zadania skúšky
Kontakt: Havránek Jozef, Zaháje 155, 958 54 Hradište, tel: 0918 523 483
KK Banská Belá, Majstrovstvá SR Bradáčov podľa SMP 1, SVV 1, IPO 3 a zároveň VII. ročník
preteku o Pohár kynologického klubu Banská Belá podľa SVV 1 a IPO 1 (so zadaním skúšky
14.09.
Štefan Szabó
podľa NSP)
Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241, !!! pretek je so zadaním skúšky podľa NSP!!!
KŠK Tekovská Breznica, Súťaž KŠK podľa SVV a ZM so zadaním skúšky
14.09.
Miroslav Štrba
Kontakt: Jozef Juhás, 966 52 Tekovská Breznica 645, 0905826429
KK Turčianske Kľačany, Obranársky pretek, Memoriál Miroslava Mažáriho
14.09.
Kontakt: Marián Soldán, M.R.Štefánika 6, 038 61 Vrútky, 0918930689
MKK Zbehy, Národný pohár 2013 podľa SVV1, SVV2, SVV3 so zadaním skúšky
28.09.
Malina, Mazúr
Kontakt: Stanislav Žákovič, 951 42 Zbehy 511, 0905543692
KK Anička Košice, Working dog Cassovia Cup+obranársky pretek podľa SVV1, SVV2, SVV3,
28.09. SVV-Moré,
IPO1, IPO2, IPO3 so zadaním skúšky
29.09.
IPO-Bihári
Kontakt: Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841, www.kkanicka.sk
KK Bodona Piešťany, Súťaž podľa SVV1 bez stôp
29.09.
Kontakt: Bc.Milan Komandel, Jánošíková 66, 921 01 Piešťany, 0903868975, [email protected]
KK Prašice, Pretek prašických kynológov - 22.ročník /ZM, SVV1, SVV2/ - so zadaním skúšky
Ing. Štefan
05.10.
Kontakt: Peter Detko, 1. mája 167, 95622 Prašice, 0902 103184, [email protected]
Hamerlík
MKK Kolárovo, Pretek o Pohár MKK Kolárovo /so zadaním skúšky - ?/
12.10. Pretek je so zadaním skúšky. Miesto konania Komoča. Tomáš Magdalín, Jilemnického 10, 94603 Vojtech Hübsch
Kolárovo, 0905 791102
MKK Nitra-mesto, Memorál B.Šaligu podľa SVV a IPO so zadaním skúšky
SVV: Ružička,
12.10.
Kontakt: Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, Nitra, [email protected]
IPO: Ráček
12.10. - KK UVLF Košice, Pretek o pohár rektora UVLF podľa SVV a IPO so zápisom skúšky
SVV: Moré, IPO:
13.10. Kontakt: MVDr. Jana Farbáková tel.c.: 0907120713 e-mail: [email protected]
Čurila
Krásna nad Hornádom, Memoriál Petra Špacaya podľa IPO a SVV - !!! kategória IPO je so
zadaním skúšky !!!
26.10.
IPO - J. Sudimák
Ing. Erika Albrechtová, Budulov 117, Moldava nad Bodvou 045 01, [email protected] !!!
kategória IPO je so zadaním skúšky !!!
KK Pobedím, VVS Považský pohár V.kolo podľa SVV a IPO so zadaním skúšky
IPO: Ružička,
26.10.
Kontakt: Jozef Bílik, Pobedim č.323, 91623 Pobedim, 0903250359,
SVV: Malina
KK Most, Bratislavský pretek podľa BH, IPO1 so zadaním skúšky, 2.ročník
Bc. Jozef
26.10.
Kontakt: Dáša Kostelná, Narcisová 56, 821 05 Bratislava, 0905910063
Adamuščin
KK Poltár, Pretek o putovný pohár mesta Poltár podľa SVV1 bez stôp
26.10. Kontakt: Peter Rešutík, Horná 156/2, 980 52 Hrachovo, 0905338640, [email protected] Bc. Ivan Teren
pretek bez zadania skúšky
KK Agilis Lučenec, 12.Pretek o pohár firmy RÚR-GAS podľa BH, SVV1 /bez stôp/
09.11.
Kontakt: Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, [email protected]
KK Lučenec, O pohár predsedu ZO KK Lučenec
07.12.
Kontakt: Ing.Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 12-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
07.12.
08.12.
26.12.
SÚCHNO, ZŠK-SR
KK Excel Trenčín, Vianočný pretek kynológov podľa SVV1 bez stôp
Kontakt: Viliam Ružička, 913 04 Chocholná Velčice 454, 0903453389
ZPP Zálesie, Mikulášsky pretek podľa IPO1/bez stôp/ a BH /so zápisom skúšky/.
Miloš Bočkai
Kontakt: Vladimír Dobrovodský, Polná 77, 900 28 Zálesie, 0905646677, [email protected]
Canislog Poprad, Štefánsky pretek o pohár Výcvikovej školy Canislog
Bez zadania skúšky podľa ZM, SVV, BH, OB. Kontakt: Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad
05801, t.č. 0905 544 645,
8. Výcvikové kynologické tábory
Dátum
01.07. 07.07.
02.07. 07.07.
12.07. 14.07.
25.07. 28.07.
05.08. 10.08.
18.08. 24.08.
Informácie
Rozhodca
KK Prašice, Tábor - sústredenie končiace, 6.7.2013 Kvalifikačným pretekom o postup na MSR v
BVK pre oblasť západ.
Kontakt: Peter Detko, 1. mája 167, 95622 Prašice, 0902 103184, [email protected]
KK Pliešovce, Letný tábor so zadaním skúšky
Kontakt: Bc. Ivan Teren, Tájovského 362/9, 96263 Pliešovce, 0904678174, 0908867383,
Ondrej Bihari
[email protected]
KK Handlová-Strelnica, 5.Letný výcvikový stanový tábor + pretek SMP1+ZM v sobotu, SOP v
nedeľu
Kontakt: Anton Šabík, Prievidzská 7/2, 972 51 Handlová, 0914109445, [email protected], SMP1
a ZM bez možnosti zapísania skúšky
Mgr.
KK Agilis Lučenec, Letný výcvikový tábor so zadaním skúšky SVV
Miroslav
Kontakt: Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, [email protected]
Surový
KK Bodona Piešťany, Letný výcvikový tábor, VI. ročník so zadaním skúšky SVV
Viliam
Kontakt: Bc.Milan Komandel, Jánošíková 66, 921 01 Piešťany, 0903868975, [email protected]
Ružička
MKK Alekšince, Letný výcvikový tábor 2.ročník
Kontakt:Jozef Bohunický, 951 22 Alekšince 279, 0902288904
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 13-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
SÚCHNO, ZŠK-SR
Rozhodcovia pre: Výkon psov IPO
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Adamčiaková Andrea Bc., Železničná 955, 034 95 Likavka
2.
3.
4.
5.
6.
Adamuščin Jozef Bc., Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica
Bihari Ondrej , 966 15 Banská Belá 294
Bočkai Miloš , Osadná 18, 831 01 Bratislava
Čurila Peter , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa
Danek Rudolf , Záhradnícka 37, 010 04 Žilina
7.
Hamerlík Štefan Ing., Školská 6, 906 32 Jablonica
8. Hinerová Alžbeta , Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava
9. Honíšková Jana , Osiková 7, 010 01 Žilina
10. Hübsch Vojtech , 946 52 Imeľ 821
11. Jaký Ľubomír MVDr., Svätoplukova 50, 903 01 Senec
12. Kadlecaj Milan , Mierová 32, 900 44 Tomašov
13. Klíma Jozef , 972 15 Kľačno 326
14. Kozárek Martin , Mierová 856, 908 72 Závod
15. Kucková Jana , 976 33 Oravce 10
16. Lengvarský Peter , Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou
17. Lengvarský Igor Mgr., Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou
18. Majtas Dušan , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
19.
20.
21.
22.
Majtasová Marta , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
Marton Pavol MVDr., Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou
Olearčin Jozef , Dostojevského 45, 058 01 Poprad
Ráček Marián Ing., 935 31 Dolná Seč 273
23. Ružička Viliam , Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice
24.
25.
26.
27.
Salai Vladimír MVDr., 906 38 Rohožník 347
Šaliga Ján , J.Kráľa 110, 949 01 Nitra
Štrba Miroslav , Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa
Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
28. Szabó Štefan , Jovická 28, 048 01 Rožňava
29. Tóth Ján , Malý Lapáš 1, 951 04 Veľký Lapáš
Telefón
044/4331792, 0905
511 257
0907 738 031
0918 183 525
0915578630
0915 567 550
0905 358 582
034/6583226, 0904
165 079
0949 711 335
0949 204 142
0908 415 920
02/45923033, 0908
737 870
02/45958315, 0905
341 415
046/5445119, 0903
102 686
0918 529 864
0903 525 984
0907 680 228
057/4464781, 0905
249 334
02/45522441, 0907
716 290
0908 128 331
0905 604 281
0905 544 645
0903 219 471
032/6484038, 0903
453 389
0905 521 887
0907 295 245
045/6856244
0907 993 512
058/7343702, 0905
967 207
0903 795 693
Rozhodcovia pre: Národný skúšobný poriadok
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Adamčiaková Andrea Bc., Železničná 955, 034 95 Likavka
2.
3.
Adamuščin Jozef Bc., Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica
Bihari Ondrej , 966 15 Banská Belá 294
4.
Blaško Ján , Štefánikova 545, 059 38 Štrba
5.
6.
7.
Čurila Peter , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa
Danek Rudolf , Záhradnícka 37, 010 04 Žilina
Gajdoš Jaroslav , 038 47 Sklené 313
8.
Hamerlík Štefan Ing., Školská 6, 906 32 Jablonica
9. Hinerová Alžbeta , Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava
10. Hübsch Vojtech , 946 52 Imeľ 821
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
Telefón
044/4331792, 0905
511 257
0907 738 031
0918 183 525
052/7781370, 0903
995 420
0915 567 550
0905 358 582
0905 603 066
034/6583226, 0904
165 079
0949 711 335
0908 415 920
- 14-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
11. Jaký Ľubomír MVDr., Svätoplukova 50, 903 01 Senec
12. Jančiček Jaroslav , Holubyho 22, 920 03 Šulekovo
13. Kačník Ján , D.Makovického 73/4, 034 01 Ružomberok
14. Kadlecaj Milan , Mierová 32, 900 44 Tomašov
15. Kormoš Vladimír MUDr., Ústie nad priehradou 107, 028 01 Trstená
16. Kozárek Martin , Mierová 856, 908 72 Závod
17. Lengvarský Igor Mgr., Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou
18. Lengvarský Peter , Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou
19. Majtas Dušan , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Majtasová Marta , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
Malina Igor , Brigádnická 35, 911 01 Trenčín
Marková Silvia RNDr. PhDr., Pravenec 290, 972 16 Prievidza
Marton Pavol MVDr., Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou
Mazúr Peter , Dlhá 32/320, 935 37 Dolný Pial
Moré Eugen Bc., B.Němcovej 19, 080 05 Prešov
Nalevanko Miroslav , Benice 31, 038 42 Príbovce
Olearčin Jozef , Dostojevského 45, 058 01 Poprad
28. Palec Ivan , Ratnovce 322, 922 31 Sokolovce
29. Prouza Stanislav , Scherera 26, 921 01 Piešťany
30. Ráček Marián Ing., 935 31 Dolná Seč 273
31. Ružička Viliam , Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice
32.
33.
34.
35.
Salai Vladimír MVDr., 906 38 Rohožník 347
Šaliga Ján , J.Kráľa 110, 949 01 Nitra
Šatník Vasil Pharm.Dr., 976 34 Tajov 263
Sitarčík Jaroslav Mgr., Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
36. Slačková Jaroslava Ing., Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
37. Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
38. Štrba Miroslav , Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa
39. Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
40. Surový Miroslav Mgr., Strmá 7, 974 11 Banská Bystrica
41. Szabó Štefan , Jovická 28, 048 01 Rožňava
42. Teren Ivan Bc., Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce
43. Tóth Ján , Malý Lapáš 1, 951 04 Veľký Lapáš
44. Želtvayová Judita , Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce
SÚCHNO, ZŠK-SR
02/45923033, 0908
737 870
0902 219 415
044/4328203, 0904
985 740
02/45958315, 0905
341 415
043/5322024, 0905
522 417
0918 529 864
057/4464781, 0905
249 334
0907 680 228
02/45522441, 0907
716 290
0908 128 331
0944 534 295
046/5441412
0905 604 281
0907 225 758
0905 488 758
0907 557 651
0905 544 645
0918 154468,
033/7737246
033/7627664
0903 219 471
032/6484038, 0903
453 389
0905 521 887
0907 295 245
0907 818 436
0911 209 714
044/5533400, 0905
268 630
047/4323986, 0905
265 563
045/6856244
0907 993 512
0905 644 907
058/7343702, 0905
967 207
045/5562521, 0904
678 174
0903 795 693
056/6425633, 0908
972 916
Rozhodcovia pre: Obedience
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1. Olearčin Jozef , Dostojevského 45, 058 01 Poprad
2. Tamáši Pavel Ing., Karpatské námestie 17, 831 06 Bratislava
3. Tkáčová Ingrid Ing., Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava
4. Tóthová Dana Mgr., 044 71 Paňovce 135
Telefón
0905 544 645
0917 753 931
0908 466 705
0911 273 052
Rozhodcovia pre: PZ - záchranárske
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 15-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Adamčiaková Andrea Bc., Železničná 955, 034 95 Likavka
2.
3.
Gajdoš Jaroslav , 038 47 Sklené 313
Sitarčík Jaroslav Mgr., Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
4.
Slačková Jaroslava Ing., Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
5.
Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
SÚCHNO, ZŠK-SR
Telefón
044/4331792, 0905
511 257
0905 603 066
0911 209 714
044/5533400, 0905
268 630
047/4323986, 0905
265 563
Rozhodcovia pre: Exteriér NO
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1. Huľo Milan , Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo
2.
Kadlecaj Milan , Mierová 32, 900 44 Tomášov
3.
4.
Kočajda Ivan, Mgr. , Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica
Lisoňová Silvia , Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok
5.
Majsniar Albín , č.d. 93, 966 02 Vyhne
6.
7.
8.
Salai Vladimír, MVDr. , 908 38 Rohožník 347
Štaudinger Juraj Mgr. , L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
Telefón
0910 796 633
02/45958315, 0905
341 415
048/4104911
045/6772386, 0905
259 122
034/848455
047/4323986
0907 993 512
Bonitační komisári SÚCHNO
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Kadlecej Milan , Mierová 32, 900 44 Tomašov
2.
Kočajda Ivan Mgr., Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica
3.
Majsniar Albín , č.d. 93, 966 02 Vyhne
4.
5.
Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
Telefón
02/45958315, 0905
341 415
048/4104911
045/6772386, 0905
259 122
047/4323986
0907 993 512
- 16-
Kalendár kynologických akcií na rok 2013
SÚCHNO, ZŠK-SR
ORGANIZAČNÉ POKYNY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
skúšky mimo termínov uvedených v tomto kalendári sú platné po zaplatení poplatku 66,39 € na účet
ZŠK SR za 1 termín a po jeho odsúhlasení Prezídiom ZŠK SR
skúšky sa musia začínať o 8,00 hod. v poradí disciplín A, B, C (stopa, poslušnosť, obrana)
každá zmena v konaní skúšok (dátum, miesto, čas) musí byť schválená povereným členom Prezídia ZŠK
SR (Mgr. J. Štaudinger) po písomnom nahlásení na sekretariát ZŠK SR najneskôr 1 týždeň vopred
termíny uvedené v tomto Kalendári kynologických akcií sú menné vrámci príslušného kalendárneho
roka po vzájomnej dohode medzi usporiadateľom, delegovaným rozhodcom a ZŠK SR, maxinálne však
1 x v roku
v odôvodnených prípadoch treba požiadať o súhlas na zmenu delegovania rozhodcov (na adresu
sekretariátu ZŠK SR)
rozhodca, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prijať delegovanie podľa rozpisu tohto kalendára, osloví
povereného člena Prezídia ZŠK SR, ktorý dá pokyn na delegovanie iného rozhodcu sekretariátu ZŠK SR
rozhodca z výkonu je oprávnený posúdiť akciu so zadaním skúšky, uvedenú v KKA, len na
základe delegačného listu, ktorý obdrží od sekretariátu ZŠK SR. Delegačný list bude
rozhodcovi zaslaný len v prípade, že sekretariát ZŠK SR obdrží v stavenom čase od
usporiadateľskej organizácie Predbežné hlásenie o pripravovanej skúške /10 pracovných dní
pre akciou/. V prípade, že rozhodca z výkonu posúdi akciu bez delegačného listu, bude táto
neplatná. Rozhodca, vedúci skúšok a organizácia budú sankcionovaní podľa rozhodnutia
disciplinárnej komisie. Toto opatrenie sa nevzťahuje na akcie bez zadania skúšky a
kvalifikačné preteky.
rozhodnutím prezídia ZŠK SR je každý figurant, ktorý vykonáva prácu figuranta na akciách ZŠK SR,
povinný potvrdiť svojím podpisom na „Súpiske účastníkov skúšok“ počet psov, ktorých na akcii figuroval
ZŠK SR bude vykonávať kontrolu nad priebehom skúšok formou vysielania osôb, ktoré budú poverené
vykonaním kontroly a dohľadom nad priebehom skúšok
povinnosťou rozhodcu je do 14 dní od usporiadania akcie zaslať správu o jej priebehu, u
skúšok súpisku s potvrdeniami o vykonanej skúške na adresu sekretariátu ZŠK SR aj v prípade,
že sa jedná o pretek so zadaním titulu CACIT, alebo pretek so zadaním skúšky
formuláre (žiadosti) o výcvikové a chovateľské akcie na rok 2014 budú zaslané na členské ZO ZŠK SR
začiatkom júla 2013
Spracované na základe dodaných materiálov ZŠK SR a SÚCHNO
Spracoval: Bc. Jozef Adamuščin, Bc. Matúš Rohaľ
Za správnosť: Mgr. Juraj Štaudinger
Kalendár kynologických akcií bol schválený Prezídiom ZŠK SR v Banskej Bystrici
Vygenerované: 13.06.2013 12:06
- 17-
Download

Kalendár kynologických akcií SÚCHNO a ZŠK na rok 2013