Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
KALENDÁR KYNOLOGICKÝCH AKCIÍ 2015
Združenie technických a športových činností SR
Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky
Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
- 1-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
SLOVENSKÁ ÚNIA CHOVATEĽOV
NEMECKÝCH OVČIAKOV
SEKRETARIÁT, HLAVNÁ PLEMENNÁ KNIHA, SERVISNÉ STREDISKO, REDAKCIA NOVÍN
KYNOLÓGOV
Kancelária:
Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/414 40 99
e-mail:[email protected]
www.suchno.sk
ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR
SEKRETARIÁT, SERVISNÉ STREDISKO, REDAKCIA NOVÍN KYNOLÓGOV
Kancelária:
Medený Hámor 7
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/414 40 99
e-mail: [email protected]
www.zsk-sr.sk
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
- 2-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
1. Medzinárodné akcie
Dátum
01.01.
07.05. 10.05.
14.05. 17.05.
05.06. 07.06.
19.06. 21.06.
04.09. 06.09.
10.09. 13.09.
24.09. 27.09.
Informácie
Rozhodca
Dodatočne, ME v stopách
!!! Dátum a miesto zverejnené dodatočne !!!
Česká republika, Písek, MS FMBB
Rusko, Moskva, MS IPO-FH
Taliansko, Campogalliano/Modena, MS WUSV - Universalsieger
Taliansko, Turín, MS Obedience
Nemecko, Nürnberg, Bundessiegerzuchtschau
Švajčiarsko, Delémont, MS FCI
Fínsko, Lahti, MS WUSV
Z POLYTANU SK Malý Lapáš, Pretek o pohár firmy Z POLYTANU SK CACIT + CACT /so zadaním
16.10. - skúšky/
18.10. MSR - Belgických ovčiakov, MSR - Dobermanov, MSR - Rottweilerov, Pretek so zadaním skúšky
BH-VT, IPO1, IPO3, SVV1
2. Národné akcie
Dátum
Informácie
Rozhodca
KK Jablonica, M SR Malých plemien
23.05. MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, tel.č.:0905 741 494,
[email protected]
10.07. - KŠK Vrbové, GRAND PRIX KYNOLOGICKÁ REVUE CACIT-IPO3,IPO1,SVV1
12.07. Miroslav Slovák, Hoštáky 112/3, 922 03 Vrbové, tel.č.:0905 811 727
04.09. KK HERO Poruba, M SR v BVK
06.09.
05.09. - Malý Lapáš, Majstrovstvá ZŠK SR Obedience /CACIOB/
06.09. Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava, tel.č.:0948 386 705, [email protected]
MKK Zbehy, Majstrovstvá Slovenska ZŠK SR SVV3
D.Majtas,
19.09. Stanislav Žákovič, Zbehy 511, 951 42 Zbehy, tel.č.:0905 543 692 V rámci majstrovstiev aj Národný M.Majtásová,
pohár Zbehy podľa SVV1,SVV2,SVV3 so zadaním skúšky.
J:Štaudinger
3. Kvalifikačné preteky
Dátum
Informácie
KK Vranov nad Topľou, I. Kvalifikačný pretek na MS IPO-FH
10.04. Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907 680 228, e-mail :
12.04.
[email protected] V prípade nepriaznivého počasia zmena termínu vyhradená!
18.04. KK UVLF Košice, BVK kvalifikácia oblasť východ
KŠK Saxon Šaštín Stráže, 1. kvalifikačný pretek na MS a majstrovstvá ZŠK SR
24.04. Artur Daniš, Zapotočna 1006, 90841 Šaštin Straže, email: [email protected], tel.0905 491
26.04.
047 so zadaním skúšky IPO1, IPO3
KK Lučenec, BVK kvalifikácia pre oblasť stred
KK Vranov nad Topľou, MSR, CACIT, 2.kvalifikačný pretek o postup na MS IPO a WUSV podľa
22.05. - IPO3,IPO1,SVV1,IPO-BH
24.05. Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.č.:0907 680 228,
[email protected]ý.com
KK Prašice, BVK kvalifikácia pre oblasť západ
13.06.
Peter Detko, 1. Mája 167, 956 22 Prašice, tel.č.: 0902 103 184, [email protected]
Rozhodca
IPO3 - A:
P.Lengvarský,
B: D.Majtas,
C: G.Scheyer
16.05.
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
IPO3 - A:
M.Raček, B:
R.Danek, C:
F.Suszter
- 3-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
26.06. - K9 S-VET Budimír, 3. kvalifikačný pretek na MS
28.06. MVDr. Zdenko Snítil, Budimír 83, 044 43 Budimír
IPO3 - A:
P.Lengvarský,
B+C:
R.Danek
KK Tomášov, BVK kvalifikácia pre oblasť BA a okolie
Anton Strasser, Svätej Trojice 1, 900 44 Tomášov tel.č.:0905815854, [email protected]
05.09. - KK Agilis Lučenec, II. Kvalifikačný pretek na MS IPO-FH
06.09. Peter Dóža, Sadová 26, 984 01 Lučenec, tel.č.:0907 172 590, [email protected]
18.07.
●
●
●
●
●
●
●
Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV – započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri
splnení limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70.
Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov
V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má
Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia
umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu.
Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.
Postupový kľúč na MS stopárov - Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja
najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR.
Na pretekoch so zadaním skúšky (napr.CACIT), môže byť psovi zapísaná skúška do pracovného listu len v
prípade, že má splnenú požadovanú skúšku nižšieho stupňa.
Meniť a nahrádzať rozhodcov na jednotlivé disciplíny všetkých kvalifikačných pretekov môže usporiadateľ akceptovať len
po predchádzajúcom schválení Prezídiom ZŠK SR. Prezídium ZŠK SR si vyhradzuje právo zmeny personálneho obsadenia
akcií v mimoriadnych prípadoch.
UPOZORNENIE:
Pretekári, zúčastnení na jednotlivých pretekoch, sú povinní zúčastniť sa slávnostného vyhodnotenia pretekov. Pokiaľ sa
pretekári slávnostného vyhodnotenia nezúčastnia, alebo z pretekov odstúpia (s výnimkou zdravotných problémov psa),
budú diskvalifikovaní a nebude im umožnený štart na nasledujúcich kvalifikačných pretekoch. Jednotlivé priestupky bude
riešiť disciplinárna komisia ZŠK SR.
4. Oblastné výstavy NO
Dátum
Informácie
18.03. OKaH Prezídia policajného zboru - OKaH Prezídia policajného zboru
11.04. KK Sĺňava - KK Sĺňava+KK Pobedím
KK Vranov nad Topľou - Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.č.:0907
18.04.
680 228, [email protected]ý.com
25.04. KK Lisková - Pavol Demko, Lisková 494, 034 84, tel.č.:0918 402 068
KK Slovenský raj - Smižany - MVDr. Kristína Kovaľová, Astrová 4, 052 01 Spišská Nová Ves,
20.06.
tel.č.:0905 903 102, [email protected]
29.08. KK Trstice - Nagy Karol, Horné Saliby 669, 925 03 , tel.č.:0905 391 277, [email protected]
Rozhodca
Otakar
Meloun
12.09. KK Orava-Párnica - Ján Franko, Párnica 240, 026 01 Párnica
Jurgen
Dudince, Hlavná špeciálna výstava - Slavomír Talaj, Bány 48, Pohronská Polhora, tel.č.: 0908 239
Hoffman SV,
382
Hans Karl
KK CANIS Spišská Nová Ves - Milan Oravec, J. Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves,
17.10.
tel.č.:0903 638 202
21.10. OKaH Prezídia policajného zboru - OKaH Prezídia policajného zboru
26.09.
●
●
●
Na uvedené oblastné výstavy NO deleguje rozhodcov Chovateľská skupina SÚCHNO na návrh (požiadanie) usporiadateľa.
Na výstavách v triede dospelých NO psov i sučiek je podmienkou k účasti platný RTG DBK a DLK (jedince narodené po
1.1.2006) a skúška z výkonu (platí aj ZM).
Exportovaní jedinci v majetku slovenských chovateľov musia mať exportný preukaz pôvodu a musia byť zapísaní do
plemennej knihy SÚCHNO. V opačnom prípade sa takýto jedinci nemôžu zúčastniť na výstave.
5.a/ Bonitácie NO
Dátum
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
Informácie
Komisár
- 4-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
15.03. KK Lučenec - Ing. Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič
OKH PPZ - OKaH Prezídia policajného zboru
Bonitácia iba pre potreby OKaH PPZ !!!
02.05. KK Poprad - Stanislava Vnenčáková, Markušovského 503, Štrba , tel.č.:0944 266 268
18.03.
23.05. KK Gbely - Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely
06.06. KK Banská Belá - Milan Babirád, Banská Belá 241, 966 15, tel.č.:0905 963 376
KK Canis Spišská Nová Ves - Milan Oravec, J. Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves,
tel.č.:0903 638 202
20.09. KK Lisková - Pavol Demko, Lisková 494, 034 84, tel.č.:0918 402 068
27.06.
10.10. KK Pobedim - Ján Skovajsa, Považská 5, Nové Mesto nad Váhom, tel.č.:0905 497 342
22.10.
OKH PPZ - OKaH Prezídia policajného zboru
Bonitácia iba pre potreby OKaH PPZ !!!
24.10. KŠK ECE Bardejov - Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
07.11. MKK Brezno - Petrek Marian, ČSA 56, 977 01 Brezno, tel.č.:0905 207 066
Mgr. Ivan
Kočajda
Mgr. Ivan
Kočajda
Ján Sudimák
Milan
Kadlecej
Albín
Majsniar
Albín
Majsniar
Ján Sudimák
Mgr. Juraj
Štaudinger
Mgr. Ivan
Kočajda
Mgr. Juraj
Štaudinger
Mgr. Ivan
Kočajda
Podmienky účasti na bonitáciach NO:
●
●
●
●
●
●
skúška z výkonu min. SVV1, vykonaná na Slovensku, SchH a IPO vykonané na Slovensku, v SRN, v ČR a v Rakúsku a ZVV
vykonaná v ČR
výstavné hodnotenie min. "dobrý" z OV SÚCHNO alebo z HŠV SÚCHNO v tr. mladých, dospievajúcich, alebo dospelých
hodnotenie z národných a z medzinárodných výstav organizovaných na Slovensku platí len za predpokladu, že výstavu
posudzuje rozhodca SÚCHNO
RTG bedrových kĺbov do druhého stupňa (vrátane) a výsledok RTG na DBK – ak bol vykonaný pred kúpou, zo SRN,
Rakúska (ÖSV) a ČR
jedinci narodené po 1.1.2006 RTG lakťových kĺbov do druhého stupňa (vrátane)
chovnosť na základe prvej bonitácie platí nasledujúce 2 roky. Jedinci zaradení do chovu v r. 2009 musia absolvovať
rebonitáciu v r. 2011. Po uplynutí tejto doby a novom úspešnom absolvovaní bonitácie je chovnosť predĺžená doživotne
5.b/ Bonitácie SV
Dátum
Informácie
26.04. KK Banská Bystrica - Ivan Kočajda, Radvanská 25, 97405 Banská Bystrica
Komisár
Jurgen
Hoffman
19.09. KK Holíč - Martin Foriška, 908 47 Radimov 88, tel.č.:0902 113 828
Podmienky účasti na bonitáciach SV:
●
skúška z výkonu min. SVV1, IPO1, /SchH1 u rozhodcu SV/, RTG DBK A DLK vyhodnotené v Nemecku so zápisom v
plemennej knihe SV, AD skúška a výstava u rozhodcu SV
6. a/ Medzinárodné skúšky IPO
Dátum
28.03.
04.04.
04.04.
05.04.
11.04.
12.04.
Informácie
KK DODIX Trenčianske Stan, Dáša Mináriková, Trenčianske Stankovce 591, tel.č.: 0905 610 421,
[email protected]
KK Dogsport, Zuzana Švajdová, Trnavská 733/1, 906 32 Jablonica, tel.č.: 0905256236,
[email protected]
KK Dolná Streda, Ivan Dobiš, Mierové námestie 237, Šintava 925 51, tel.č.:0903 677 769
KK Sliač, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, tel.č.: 0905 892 796,
[email protected]
KK Smolinské, Vladimír Smolinský , 908 42 Smolinské 345, tel.č.:0908 147 964
KŠK 1 Bratislava, Andrej Dudáš, Štefana Králika 16, 841 08 Bratislava, tel.č.: 0903 860 817,
[email protected]
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
Rozhodca
Jana
Honíšková
Bc. Jozef
Adamuščin
Miloš Bočkai
Jana
Honíšková
Dušan Majtas
Anton
Strasser
- 5-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
12.04. KK Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel, tel.č.:0905 620 676
18.04.
OZ KK Liptovský Hrádok, Ing. Ľubomír Richter, Hviezdoslavova 164, 033 01 Liptovský Hrádok,
tel.č.:0949 203 741, [email protected]
18.04. KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov, tel.č.:0907 993 512
KK RONA Košice, Maroš Poruban, 1.Mája 11, 040 18 Košice-Krásna nad Hornádom, telč.:0905 440
271
KK Canis sport Bratislava, Mgr. Dušan Majtas, Pri hrádzi č.9, 821 06 Bratislava, tel.č.:0907 716
18.04.
290
25.04. MKK Hnúšťa, Ing. Oliva Vargová, Hlavná 14, 981 01 Hnúšťa, tel.č.:0907 882 630
KK Dubnica nad Váhom, Šťastný Martin, Murgašova 921/49, 018 41 Dubnica nad Váhom,
25.04.
tel.č.:0903 956 493
18.04.
25.04. MKK Imeľ, Vojtech Hübsch, Hradná 821/10, 946 52, tel.č.:0908 415 920
25.04. KŠK Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, tel.č.:0905 554 997
KK Staré ihrisko Bratisla, Mgr. Jana Guothová, Narcisová 40, 821 01 Bratislava, tel.č.:0905 594
25.04.
176
KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.č.:0907
25.04.
680 228, [email protected]
26.04. KK J.Stolárika Modra, Rastislav Takáč, Lúčna 13, 900 01 Modra, tel.č.:0904 944 558
26.04.
MKK Nitra-mesto, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 01 Nitra, tel.č.:0907 654 308,
[email protected]
02.05. KK Dog&Wolf; Turčianske K, Ján Direr, Turčianske Kľačany 303, 038 61 Turčianske Kľačany
09.05. KK Bojnice, Radoslav Lomnický, tel.č.:0907 604 889
09.05. KK Košice-Krásna, Piotr Čurila, Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa
16.05. KK Kolárovo, Marcel Molnár, Mierová 119, 946 03 Kolárovo, tel.č.:0915 111 705
KK Žilina 1, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, tel.č.: 0905 358 582,
16.05.
[email protected]
KK Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.:0907 172 590,
17.05.
[email protected]
24.05. KK Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany
31.05. KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, 821 01 Bratislava, tel.č.:0905 910 063
20.06. KK Šalková, Ivan Plavec, Hronská 55, 974 01 Banská Bystrica - Šalková
KŠK ECE Bardejov, Ing. Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0905 227 013
20.06.
Miesto konania MOKROLUH!!!
28.06. KŠK Vrbové, Miroslav Slovák, Hoštáky 112/3, 922 03 Vrbové, tel.č.:0905 811 727
18.07.
KK Holíč, Martin Foriška, Radimov 88, 908 47 Radimov, tel.č.:0902113828
- 19.07.
KK Sliač, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, tel.č.: 0905 892 796,
06.09.
[email protected]
Alžbeta
Jamnikar
Jana
Honíšková
Peter
Lengvarský
Peter Čurila
Miloš Bočkai
Jana Kucková
Jana
Honíšková
Miroslav
Štrba
Miloš Bočkai
Marek
Lenard
Peter Čurila
Alžbeta
Jamnikar
Vojtech
Hübsch
Jana
Honíšková
Bc. Jozef
Adamuščin
Matúš Balun
Ján Šaliga
Jana Kucková
Ondrej Bihari
Marek
Lenard
Ing. Pavel
Tamáši
Jana Kucková
Matúš Balun
Martin
Kozárek
Rozhodca SV
Rudolf Danek
Miroslav
Štrba
KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov, tel.č.:0907 993 512
Jozef Olearčin
KK RONA Košice, Maroš Poruban, 1.Mája 11, 040 18 Košice-Krásna nad Hornádom, telč.:0905 440 Peter
271
Lengvarský
Ing. Marián
KK Kolárovo, Marcel Molnár, Mierová 119, 946 03 Kolárovo, tel.č.:0915 111 705
Ráček
Marek
KŠK Saxon , Artur Daniš, Zápotočná 1006, 908 41 Šaštín Stráže, tel.č.: 0905 491 047
Lenard
KK CANIS-Spišská Nová Ves, Milan Oravec, J. Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves,
Jozef Olearčin
tel.č.:0903 638 202
MVDr. Pavol
KK Mesta Sabinov, Martin Ceperko, Pod Švabľovkou 43, 083 01 Sabinov, 0903 537 137
Marton
12.09. KK Detva, Radomír Lipták, Poľovnícka 3, 962 01 Zvolenská Slatina, tel.č.:0905251699
12.09.
26.09.
03.10.
03.10.
03.10.
04.10.
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
- 6-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
04.10.
SÚCHNO, ZŠK-SR
KŠK 1 Bratislava, Andrej Dudáš, Štefana Králika 16, 841 08 Bratislava, tel.č.: 0903 860 817,
[email protected]
04.10. KK Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel, tel.č.:0905 620 676
KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.č.:0907
680 228, [email protected]
04.10. KK Orava-Párnica, Ján Franko, Párnica 240, 026 01 Párnica
ŠKK Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, tel.č.:0905
10.10.
544 645, [email protected]
KK Staré ihrisko Bratisla, Mgr. Jana Guothová, Narcisová 40, 821 01 Bratislava, tel.č.:0905 594
10.10.
176
04.10.
17.10. KK EXCEL Trenčín, Ružička Viliam, 913 04 Chocholná - Velčice č. 454, tel.č.:0903 453 389
17.10. KK Smolinské, Vladimír Smolinský, 908 42 Smolinské 345, tel.č.:0908 147 964
17.10.
KK Anička Košice, Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, tel.č.:0908 092 841,
www.kkanicka.sk
24.10. KK Skalica, Mgr. Ján Vašečka, Školská 27, 909 01 Skalica, tel.č.:0905 783 913
24.10. KK Bojnice, Radoslav Lomnický, tel.č.:0907 604 889
24.10. KŠK Pezinok, Novota Roman, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, tel.č.:0905 554 997
24.10. KK Pohranice, Anton Kondé, Pohranice 25, 951 02 Pohranice, tel.č.:0905 720 612
KK Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.:0907 172 590,
[email protected]
KK Sliač, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, tel.č.: 0905 892 796,
25.10.
[email protected]
25.10.
25.10. KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, 821 01 Bratislava, tel.č.:0905 910 063
MKSK Martin, Mgr. Martina Babíková, S.Chalupku 16, 036 01 Martin tel.č.:0911 175 573,
[email protected]
31.10. MKK Imeľ, Vojtech Hübsch, Hradná 821/10, 946 52, tel.č.:0908 415 920
KK Žilina 1, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, tel.č.: 0905 358 582,
31.10.
[email protected]
07.11. KK Banská Belá, Milan Babirád, Banská Belá 241, 966 15, tel.č.:0905 963 376
31.10.
07.11. KK Dog&Wolf; Turčianske K, Ján Direr, Turčianske Kľačany 303, 038 61 Turčianske Kľačany
Anton
Strasser
Ing. Pavel
Tamáši
Ján Sudimák
Rudolf Danek
Matúš Balun
Anton
Strasser
Bc. Jozef
Adamuščin
Marek
Lenard
Peter Čurila
Marek
Lenard
Ing. Marián
Ráček
Ing. Pavel
Tamáši
Viliam
Ružička
Jana Kucková
Ing. Marián
Ráček
Anton
Strasser
Jana Kucková
Ján Šaliga
Ondrej Bihari
Rudolf Danek
Jana
Honíšková
b/ Obedience
Dátum
Informácie
Nitra Agrokomplex, Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava, tel.č.:0948 386 705,
28.02. [email protected]
- 01.03. Halové preteky s zadaním skúšky pri medzinárodnej výstave psov v rámci 2. kola pretekov Ligy
Obedience
Trenčín KK Excel, Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava, tel.č.:0948 386 705,
25.04. [email protected]
Skúšky sa uskutočnia v rámci 3.kola pretekov Ligy Obedience
ŠKK Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, tel.č.:0905
02.05.
544 645, [email protected]
Košice, Ingrid Ďurčanská, Kalinčiakova 9, 040 01 Košice, tel.č.:0905 651 868
16.05.
Skúšky sa uskutočnia v rámci 4.kola pretekov Ligy Obedience
Blatnica Golfové ihrisko , Ľudevít Krampe, Červenej armády 69, 039 01 Turčianske Teplice,
27.06. tel.č.:0905 493 509
Skúšky sa uskutočnia v rámci 5.kola pretekov Ligy Obedience
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
Rozhodca
Ing. Pavel
Tamáši
Ďurčanská,
Tkáčová,
Tamáši
Jozef Olearčin
Tkáčová,
Ďurčanská,
Olearčin,
Tamáši
- 7-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
Malý Lapáš, Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava, tel.č.:0948 386 705,
05.09. [email protected]
- 06.09. Skúšky sa uskutočnia v rámci 6.kola pretekov Ligy Obedience a Majstrovstiev ZŠK SR Obedience
/CACIOB/
zahraničný,
Tamáši,
Tkáčová,
Ďurčanská,
Olearčin
Hrabušice-Podlesok Ranč K, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, tel.č.: 0905 544
14.11. 645
Halové preteky so zadaním skúšky sa uskutočnia v rámci 1. kola pretekov Ligy Obedience 2016
Ďurčanská,
Tamáši
c/ Špeciálne skúšky + SVV3
●
Môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich
psovodov u rozhodcov:
p. Adamčiaková, Benovič, Čurila, Danek, Hamerlík, Kadlecaj, I.Lengvarský, P.Lengvarský, Majtas, Majtasová, Malina,
Mazúr, E. Moré, Palec, Petruš, Ráček, Ružička, Sláčková, Sudimák, Szabó, Šaliga, Štaudinger, Štrba.
❍
d/ Skúšky malých plemien
●
Skúšky malých plemien sa môžu vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania
maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom termíne u rozhodcov:
p Adamčiaková, Benovič, Gajdoš, Kadlecaj, Kozárek, I.Lengvarský, Majtas, Malina, Petruš, Sitarčík, Slačková, Sudimák,
Szabó, Štaudinger.
❍
e/ Skúšky všestranného výcviku SVV
Dátum
Informácie
29.03. KK J. Stolárika Modra, Rastislav Takáč, Lúčna 13, 900 01 Modra, tel.č.:0904 944 558
KK RONA Košice, Maroš Poruban, 1.Mája 11, 040 18 Košice-Krásna nad Hornádom, telč.:0905 440
271
KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice, tel.č.:0905 483 036,
11.04.
[email protected]
11.04. KK Banská Belá, Milan Babirád, Banská Belá 241, 966 15, tel.č.:0905 963 376
ŠKK Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, tel.č.:0905
18.04.
544 645, [email protected]
04.04.
18.04.
18.04.
18.04.
18.04.
18.04.
18.04.
19.04.
19.04.
19.04.
25.04.
25.04.
25.04.
25.04.
25.04.
Rozhodca
Alžbeta
Jamnikar
Ján Sudimák
Radomír
Lipták
Rudolf Danek
Bc. Eugen
Moré
Radomír
KK Vyhne, Albín Majsniar, Vyhne 93, 966 02 Vyhne, tel.č.:0905 259 122
Lipták
KK EXCEL Trenčín, Ružička Viliam, 913 04 Chocholná - Velčice č. 454, tel.č.:0903 453 389
Igor Malina
Bc. Ivan
KK Banská Bystrica, Ivan Kočajda, Radvanská 25, 97405 Banská Bystrica
Teren
KK Košice-Krásna, Piotr Čurila, Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa
Matúš Balun
KK Žilina, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, tel.č.: 0905 358 582, [email protected] Ján Kačník
KK Handlová Strelnica, Rudolf Kubiš, Duklianska 17, 972 51 Handlová, tel.č.: 0908 822 807
Mgr. Juraj
BH-SK, ZM, SVV1, SVV2, ZMMP, SMP
Štaudinger
KK Kolačno, Miloš Hudok, Kolačno 243, 958 41 Kolačno, tel.č.: 0907 331 761, 0908 278 767
Igor Malina
KK Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.: 0907 172 590,
Pharm.Dr.
[email protected]
Vasil Šatník
MKK Nitra-mesto, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 01 Nitra, tel.č.:0907 654 308,
Marta
[email protected]
Majtasová
Vojtech
KK Prašice, Peter Detko, 1. Mája 167, 956 22 Prašice, tel.č.: 0902 103 184, [email protected]
Hübsch
Štefan
KK Záhorák Malacky, Anton Gašpar, Vajanského 4, Malacky, tel.č.:0911 159 169
Pongrácz
Záchr. kyn. brigáda Turči, Dušan Krupa, Horné Rakovce č. 1378/13, 039 01 Turčianske Teplice,
Rudolf Danek
tel.č.:0905 211 118
Martin
KK Smolinské, Vladimír Smolinský, 908 42 Smolinské 345, tel.č.:0908 147 964
Kozárek
Miroslav
KŠK Tekovská Breznica, Jozef Juhás, 966 52 Tekovská Breznica 645, tel.č.:0905826429
Nalevanko
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
- 8-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
25.04. MKK Brezno, Petrek Marian, ČSA 56, 977 01 Brezno, tel.č.:0905 207 066
25.04. KK Dog&Wolf; Turčianske K, Ján Direr, Turčianske Kľačany 303, 038 61 Turčianske Kľačany
25.04. KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov, tel.č.:0907 993 512
KK Anička Košice, Bc. Miachaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, tel.č.:0908 092 841,
25.04. www.kkanicka.sk
+ malé plemená
25.04. KMK Dagnik, Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Velká Paka, 0948000601
02.05. KK Malá Fatra Varín, Peter Podhorský, Hájik č.413, 013 03 Varín, tel.č.:0905 265 564
09.05. KK Hokovce, Tibor Bagonya, Mládežnícka 21, 936 01 Šahy, tel.č.:0905 891 208
09.05. KK Vyhne, Albín Majsniar, Vyhne 93, 966 02 Vyhne, tel.č.:0905 259 122
09.05. KK Podbreziny, Pavol Pavnica, Jefremovská 614/7, Liptovský Mikuláš, tel.č.:0905 343 352
09.05. KK Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany
16.05. KK Pobedim, Ján Skovajsa, Nové Mesto nad Váhom, Považská 5, tel.č.:0905 497 342
16.05. KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov, tel.č.:0907 993 512
23.05. KK Rohožník, Gabriela Salaiová, Rohožník 347, 906 38 Rohožník, tel.č.:0905 521 887
KK Jablonica, MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, tel.č.:0905 741 494,
23.05. [email protected]
SMP, SVV+ BH-SK
30.05. KK Turčianske Kľačany, Vladimír Bednář, Za Jordánom 75, Martin, tel.č.:0908 964 624
30.05. KK Lisková, Pavol Demko, Lisková 494, 034 84, tel.č.:0918 402 068
30.05.
30.05.
06.06.
13.06.
13.06.
13.06.
15.06.
27.06.
15.08.
29.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
19.09.
19.09.
20.09.
KŠK Trstená - mesto, Milan Frelich, Hertela 265/14-2, 028 01 Trstená, tel.č.:0903 513 542,
[email protected]
KK Námestovo, František Ptačin, Mieru 275/4 Námestovo, tel.č.:0903 517 691
KK pri SPOŠ Michalovce, Judita Želtvayová, Štefániková 28, 071 01 Michalovce, tel.č.: 0908 972
916
MKSK Martin, Mgr. Martina Babíková, S.Chalupku 16, 036 01 Martin tel.č.:0911 175 573,
[email protected]
KK Slovenský raj - Smžany, MVDr. Kristína Kovaľová, Astrová 4, Spišská Nová Ves, tel.č.:0905
903 102, [email protected]
KK Lučenec, Ing. Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halíč
SVV, ZM, BH-SK
SÚCHNO, ZŠK-SR
Mgr. Juraj
Štaudinger
Bc. Andrea
Adamčiaková
Jozef Olearčin
Bc. Eugen
Moré
Ing. Štefan
Hamerlík
Ján Kačník
Ing. Marián
Ráček
Bc. Ivan
Teren
Ing. Jaroslava
Slačková
Igor Malina
Viliam
Ružička
Matúš Balun
Marta
Majtasová
Dušan Majtas
Ondrej Bihari
Mgr.
Miroslav
Surový
Ján Kačník
Rudolf Danek
Bc. Eugen
Moré
Miroslav
Štrba
Štefan Szabó
Bc. Ivan
Teren
Bc. Andrea
KK Zubohlava, Milan Huľo, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo, tel.č.:0910 796 633
Adamčiaková
Mgr.
KK Gäceľ Dolný Kubín, Jozef Kurcin, Bziny-Lazy 2097/19, 02601 Dolný Kubín, tel.č.:0905 704 019 Miroslav
Surový
KK Majer Prievidza, Jozef Záň, Malookružná 13/3, Prievidza, tel.č.:0903 251 860
Igor Malina
Štefan
KŠK Pezinok, Novota Roman, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, tel.č.:0905 554 997
Pongrácz
KK Turčianske Kľačany, Vladimír Bednář, Za Jordánom 75, Martin, tel.č.:0908 964 624
Ondrej Bihari
KK Prešov 2 - Bikoš, Dávid Štofanik, Malý Šariš 372
Ján Sudimák
Igor
KK Handlová Strelnica, Milan Krčmárik, Kvetná 14, 972 51 Handlová, 0918 081 115
Podmanický
OZ KK Liptovský Hrádok, Ing. Ľubomír Richter, Hviezdoslavova 164, 033 01 Liptovský Hrádok,
Ján Kačník
tel.č.:0949 203 741, [email protected]
Štefan
KK Abrahám, Eva Kollárová, Abrahám 323, 925 45, tel.č.:0948 175 955
Pongrácz
Martin
KŠK Vrbové, Miroslav Slovák, Hoštáky 112/3, 922 03 Vrbové, tel.č.:0905 811 727
Kozárek
KK Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.:0907 172 590,
Štefan Szabó
[email protected]
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
- 9-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
26.09. MKK Imeľ, Vojtech Hübsch, Hradná 821/10, 946 52, tel.č.:0908 415 920
03.10. ŠKK Dlhá nad Kysucou, Štefan Malik, Korňa 472, 023 21 Korňa, tel.č.:0908 235 609
KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice, tel.č.:0905 483 036,
03.10.
[email protected]
03.10. MKK Hnúšťa, Ing. Oliva Vargová, Hlavná 14, 981 01 Hnúšťa, tel.č.:0907 882 630
03.10. KK Vyhne, Albín Majsniar, Vyhne 93, 966 02 Vyhne, tel.č.:0905 259 122
03.10.
KK Dubnica nad Váhom, Miroslav Letko, Pod hájom 1365/164, 018 41 Dubnica nad Váhom,
tel.č.:0902 945 103
10.10. KK Hokovce, Tibor Bagonya, Mládežnícka 21, 936 01 Šahy, tel.č.:0905 891 208
10.10. KK Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany
10.10. KŠK ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov, tel.č.:0907 993 512
17.10. KK Malá Fatra Varín, Podhorský Peter, Hájik č.413, 013 03 Varín, tel.č.:0905 265 564
17.10. MKK Brezno, Petrek Marian, ČSA 56, 977 01 Brezno, tel.č.:0905 207 066
24.10. KK Basnká Bystrica, Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica
24.10. KK Holíč, Martin Foriška, Radimov 88, 908 47 Radimov, tel.č.:0902113828
31.10. KK Záhorák Malacky, Anton Gašpar, Vajanského 4, Malacky, tel.č.:0911 159 169
KŠK ECE Bardejov, Ing. Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0905 227 013
31.10.
Miesto konania MOKROLUH!!!
KK Canis sport Bratislava, Mgr. Dušan Majtas, Pri hrádzi č.9, 821 06 Bratislava, tel.č.:0907 716
31.10.
290
Ján Šaliga
Igor Malina
Miroslav
Štrba
Igor
Podmanický
Pharm.Dr.
Vasil Šatník
Ing. Štefan
Hamerlík
Viliam
Ružička
Milan
Kadlecaj
MVDr. Pavol
Marton
Pharm.Dr.
Vasil Šatník
Ondrej Bihari
Pharm.Dr.
Vasil Šatník
Marta
Majtasová
Dušan Majtas
Peter
Lengvarský
Štefan
Pongrácz
7. Športové kynologické akcie
Dátum
Informácie
KK Jablonica, Stopárske preteky - ZZLK
MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, tel.č.:0905 741 494,
[email protected]
KMK DAGNIK Malá Paka, DUNA CUP-Jozefov pohár
21.03. - 21.3.2015 BH/VT- so zadaním skúšky ZM+Obedience+najkrajší pes-bez zadania skúšky 22.3.2015
22.03. SVV1, IPO1, IPO3 - bez sôp Kontakt: Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Velká Paka,
0948000601
ŠKK Canislog Poprad, Školenie výcvikár - figurant ZŠK SR
28.03.
Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, tel.č.:0905 544 645, [email protected]
KK Mesta Sabinov, Cena Sabinova podľa /SVV,IPO/ so zadaním skúšky
01.05.
Martin Ceperko, Pod Švabľovkou 43, 083 01 Sabinov, tel.:0903 537 137
KK Slovenský raj - Smižany, Cena Slovenského raja - pretek podľa BH, so zadaním skúšky
02.05. MVDr. Kristína Kovaľová, Astrová 4, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.č.:0905 903 102,
[email protected]
KK Drienov, Memoriál Jozefa Pavúra so zadaním skúšky podľa /SVV, IPO/
08.05.
Miroslav Mruz, Revolučná 13, 082 04 Drienov, tel.č.:0910 907 885
KK CANIS - Spišská Nová Ves, Pretek klubu CANIS so zadaním skúšky BH
09.05.
Milan Oravec, J. Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves, tel.č.:0903 638 202
Záchr.kyn.brigáda Turčianske Teplice, Obranárske preteky mesta Turčianske Teplice
30.05.
Dušan Krupa, Horné Rakovce č.1378/13, 039 01 Turčianske Teplice, tel.č.:0905 211 118
KK Laugaricio Trenčín, LAUGARICIO CUP podľa SVV3 bez zadania skúšky
30.05.
Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 08 Trenčín, tel.č.:0907 249 574
KŠK Nová Baňa, Obranársky pretek o pohár primátora mesta Nová Baňa
06.06.
Tužinská Lenka, Viničná I/65, 968 01 Nová Baňa, tel.č.:0907 880 420
KK CANIS - Spišská Nová Ves, Cena Spiša so zadaním skúšky SVV1, IPO1
20.06.
Milan Oravec, J. Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves, tel.č.:0903 638 202
KK Agilis Lučenec, Výcvikový seminár- zamerané na pachové práce
04.07.
Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.:0907 172 590, [email protected]
Rozhodca
31.01.
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
SVV: More,
IPO: Čurila
Jozef Olearčin
SVV: Móre,
IPO: Sudimák
Štefan Szabó
SVV: Szabo,
IPO: Marton
- 10-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
ŠKK Canislog Poprad, Pretek so zadaním skúšky /IPO/ o pohár Výcvikovej školy Canislog
Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, tel.č.:0905 544 645, [email protected]
KK Anička Košice, Cassovia Multicup podľa SVV + malé plemená so zadaním skúšky, agility,
15.08. záchranárske skúšky
16.08.
Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, tel.č.:0908 092 841, www.kkanicka.sk
21.08. - KK Lučenec, Všeobecný výcvikový seminár Lučenec
22.08. Ing. Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič
KK Kolačno, XVIII. ročník " O POHÁR SNP" - voľný pretek SVV1, SVV2, IPO1
22.08.
1. Kolo - liga západoslovenských kynológov - IPO1, SVV1, SVV2 - " O veľkú cenu firmy VVS SK"
KK Turčianske Kľačany, 4.ročník Obranársky pretek, Memoriál Miroslava Mažáriho
05.09.
Marián Soldán, M.R.Štefánika 6, 038 61 Vrútky, tel.č.:0918 930 689
KK Čakajovce, Pretek o pohár starostu obce Čakajovce so zadaním skúšky podľa SVV1, SVV2,
05.09. SVV3
Peter Marčiš, Šulekova 33, 949 01 Nitra, tel.č.:0905 548 058
ZO Chovateľov a priateľov psov Nitrica, 11. ročník "O putovný pohár KK-Nitrica" + Liga
12.09. západoslovenských kynológov "O veľkú cenu firmy VVS SK" podľa SVV1,SVV2,IPO1
Branislav Ondrka, Žitná Radiša, tel.č.:0918 245 609
15.08.
SÚCHNO, ZŠK-SR
Matúš Balun
Štefan Szabó
Ing. Štefan
Hamerlík
SVV: Pongrac,
IPO:
Adamuščin
KK Anička Košice, Working dog Cassovia cup podľa SVV1,SVV2,SVV3,IPO1,IPO2,IPO3 so
SVV: Čurila,
03.10. zadaním skúšky + obranársky pretek
IPO:
04.10.
Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, tel.č.:0908 092 841, www.kkanicka.sk
P.Lengvarský
KK UVLF Košice, Pretek "O pohár rektora UVLF" (BH,SVV1 a IPO1) so zadaním skúšky
SVV: More,
10.10.
MVDr. Jana Farbáková, Národná trieda 29, 040 01 Košice, tel.č.:0902 673 736, [email protected] IPO: Szabo
KŠK Tekovská Breznica, Pretek KŠK podľa ZM, SVV1, SVV2, SVV3 so zadaním skúšky
Ing. Marián
10.10.
Jozef Juhás, 966 52 Tekovská Breznica 645, tel.č.:0905826429
Ráček
MKK Nitra-mesto, 25. ročník Memoriálu Bohumíra Šaligu so zadaním skúšky podľa SVV, IPO
SVV: Pongrác,
10.10.
Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 01 Nitra, tel.č.:0907 654 308, [email protected]
IPO: Jamnikar
KK BODONA Piešťany, Kynologická súťaž podľa SVV1 bez stopy
11.10.
Bc. Milan Komadel, ul. Jánošikova 66, 921 01 Piešťany, tel.č.:0903 868 975, [email protected]
KŠK Nová Baňa, Pretek so zadaním skúšky podľa skúšobného poriadku ZM
17.10.
Ján Šaliga
Tužinská Lenka, Viničná I/65, 968 01 Nová Baňa, tel.č.:0907 880 420
KK Levoča, Pretek so zadaním skúšky IPO1
MVDr. Pavol
17.10.
Milan Hutlák, Pri Prameni 2, 054 01 Levoča
Marton
17.10. - KK Šalková, Šalkovský pretek so zadaním skúšky SVV1,SVV2,SVV3
Mgr. Juraj
18.10. Ivan Plavec, Hronská 55, 974 01 Banská Bystrica - Šalková
Štaudinger
SVV:
KK Pobedim, Pretek o Pohár KK Pobedim so zadaním skúšky podľa SVV a IPO
Hamerlík,
24.10.
Ján Skovajsa, Nové Mesto nad Váhom, Považská 5, tel.č.:0905 497 342
IPO:
Adamuščin
KK Abrahám, Pretek podľa BH, IPO1 so zadaním skúšky
24.10.
Miloš Bočkai
Eva Kollárová, Abrahám 323, 925 45, tel.č.:0948 175 955
KK Košice-Krásna, Špacayov memoriál so zadaním skúšky SVV a IPO
SVV: More,
31.10.
Piotr Čurila, Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa
IPO: Sudimák
KK Laugaricio Trenčín, 3.kolo-Liga západoslovenských kynológov IPO1,SVV1,SVV2 "O veľkú
SVV: Malina,
31.10. cenu firmy VVS SK" so zadaním skúšky
IPO:
Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 08 Trenčín, tel.č.:0907 249 574
Adamuščin
KK Agilis Lučenec, 14. Pretek o pohár firmy Rúr-Gas, podľa SVV1, IPO1 bez stôp
14.11.
Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.:0907 172 590, [email protected]
KK EXCEL Trenčín, Vianočný pretek kynológov
05.12.
Viliam Ružička, 913 04 Chocholná - Velčice č. 454, tel.č.:0903 453 389
KK Lučenec, Memoriál Imricha Vargu a Obranársky pretek o putovný pohár predsedu KK Lučenec
05.12.
Ing. Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič
03.10.
KK Prašice, Pretek prašických kynológov /ZM, SVV1, SVV2, IPO1/ so zadaním skúšky
Peter Detko, 1. Mája 167, 956 22 Prašice, tel.č.: 0902 103 184, [email protected]
8. Výcvikové kynologické tábory
Dátum
26.07. 01.08.
30.07. 02.08.
Informácie
KK Prašice, Letný výcvikový tábor 4. ročník
Peter Detko, 1. Mája 167, 956 22 Prašice, tel.č.: 0902 103 184, [email protected]
KK Hero, Výcvikový tábor - pretek podľa ZM a SMP bez stôp
Zlatica Lőrinczová, Kpt.Nálepku 1122/28, 972 01 Bojnice, tel.č.:0905 541 701
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
Rozhodca
- 11-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
03.08. - KK BODONA Piešťany, Letný výcvikový tábor kynológov VIII. ročník - so zadaním skúšky
08.08. Bc. Milan Komadel, ul. Jánošíkova 66, 921 01 Piešťany, tel.č.:0903 868 975, [email protected]
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
- 12-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
Rozhodcovia pre: Výkon psov IPO
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1. Adamuščin Jozef Bc., Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica
2.
Balun Matúš , Banícka 5, 080 05 Prešov
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bihari Ondrej , 966 15 Banská Belá 294
Bočkai Miloš , Osadná 18, 831 01 Bratislava
Čurila Peter , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa
Danek Rudolf , Záhradnícka 37, 010 04 Žilina
Hamerlík Štefan Ing., Školská 6, 906 32 Jablonica
Honíšková Jana , Osiková 7, 010 01 Žilina
Hübsch Vojtech , 946 52 Imeľ 821
10. Jaký Ľubomír MVDr., Svätoplukova 50, 903 01 Senec
11. Jamnikar Alžbeta , Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava
12. Kadlecaj Milan , Mierová 32, 900 44 Tomašov
13.
14.
15.
16.
Klíma Jozef , 900 63 JAKUBOV 384
Kozárek Martin , Mierová 856, 908 72 Závod
Kucková Jana , 976 33 Oravce 10
Lenard Marek , 906 02 Dojč 319, [email protected]
17. Lengvarský Igor Mgr., Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou
18. Lengvarský Peter , Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou
19. Majtas Dušan , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
20.
21.
22.
23.
Majtasová Marta , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
Marton Pavol MVDr., Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou
Olearčin Jozef , Dostojevského 45, 058 01 Poprad
Ráček Marián Ing., 935 31 Dolná Seč 273
24. Ružička Viliam , Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice
25.
26.
27.
28.
29.
Salai Vladimír MVDr., 906 38 Rohožník 347
Šaliga Ján , J.Kráľa 110, 949 01 Nitra
Strasser Anton , Svätej Trojice 1, 900 44 Tomášov, [email protected]
Štrba Miroslav , Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa
Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
30. Szabó Štefan , Jovická 28, 048 01 Rožňava
31. Tamáši Pavel Ing., Karpatské námestie 17, 831 06 Bratislava
32. Tamáši Pavel Ing., Karpatské námestie 17, 831 06 Bratislava
33. Tóth Ján , Malý Lapáš 1, 951 04 Veľký Lapáš
Telefón
0907 738 031
0905 129846,
[email protected]
0918 183 525
0915578630
0915 567 550
0905 358 582
0904 165 079
0949 204 142
0908 415 920
02/45923033, 0908 737
870
0949 711 335
02/45958315, 0905 341
415
0903 102 686
0918 529 864
0903 525 984
0908927335
057/4464781, 0905 249
334
0907 680 228
02/45522441, 0907 716
290
0908 128 331
0905 604 281
0905 544 645
0903 219 471
032/6484038, 0903 453
389
0905 521 887
0907 295 245
0905 815854
045/6856244
0907 993 512
058/7343702, 0905 967
207
0917 753 931
0917 753931,
[email protected]
0903 795 693
Rozhodcovia pre: Národný skúšobný poriadok
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Adamčiaková Andrea Bc., Železničná 955, 034 95 Likavka
2.
Adamuščin Jozef Bc., Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica
3.
Balun Matúš , Banícka 5, 080 05 Prešov
4.
Bihari Ondrej , 966 15 Banská Belá 294
5.
Blaško Ján , Štefánikova 545, 059 38 Štrba
6.
7.
Čurila Peter , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa
Danek Rudolf , Záhradnícka 37, 010 04 Žilina
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
Telefón
044/4331792, 0905
511 257
0907 738 031
0905 129846,
[email protected]
0918 183 525
052/7781370, 0903
995 420
0915 567 550
0905 358 582
- 13-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
8.
9.
Hamerlík Štefan Ing., Školská 6, 906 32 Jablonica
Hübsch Vojtech , 946 52 Imeľ 821
10. Jaký Ľubomír MVDr., Svätoplukova 50, 903 01 Senec
11. Jamnikar Alžbeta , Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava
12. Jančiček Jaroslav , Holubyho 22, 920 03 Šulekovo
13. Kačník Ján , D.Makovického 73/4, 034 01 Ružomberok
14. Kadlecaj Milan , Mierová 32, 900 44 Tomašov
15. Kormoš Vladimír MUDr., Ústie nad priehradou 107, 028 01 Trstená
16. Kozárek Martin , Mierová 856, 908 72 Závod
17. Lengvarský Igor Mgr., Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou
18. Lengvarský Peter , Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou
19. Lipták Radomír , Piešť 1, č.d.268, 962 12 Detva, [email protected]
20. Majtas Dušan , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Majtasová Marta , Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava
Malina Igor , Brigádnická 35, 911 01 Trenčín
Marková Silvia RNDr. PhDr., Pravenec 290, 972 16 Prievidza
Marton Pavol MVDr., Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou
Moré Eugen Bc., B.Němcovej 19, 080 05 Prešov
Nalevanko Miroslav , Benice 31, 038 42 Príbovce
Olearčin Jozef , Dostojevského 45, 058 01 Poprad
Podmanický Igor , Jilemnického 462, 97 645 Hronec
29. Pongrácz Štefan , Hviezdna 5, 931 01 Šamorín
30. Ráček Marián Ing., 935 31 Dolná Seč 273
31. Ružička Viliam , Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice
32.
33.
34.
35.
Salai Vladimír MVDr., 906 38 Rohožník 347
Šaliga Ján , J.Kráľa 110, 949 01 Nitra
Šatník Vasil Pharm.Dr., 976 34 Tajov 263
Sitarčík Jaroslav Mgr., Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
36. Slačková Jaroslava Ing., Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
37. Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
38. Štrba Miroslav , Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa
39. Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
40. Surový Miroslav Mgr., Strmá 7, 974 11 Banská Bystrica
41. Szabó Štefan , Jovická 28, 048 01 Rožňava
42. Teren Ivan Bc., Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce
43. Tóth Ján , Malý Lapáš 1, 951 04 Veľký Lapáš
44. Želtvayová Judita , Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce
SÚCHNO, ZŠK-SR
0904 165 079
0908 415 920
02/45923033, 0908
737 870
0949 711 335
0902 219 415
044/4328203, 0904
985 740
02/45958315, 0905
341 415
043/5322024, 0905
522 417
0918 529 864
057/4464781, 0905
249 334
0907 680 228
0905251699
02/45522441, 0907
716 290
0908 128 331
0944 534 295
046/5441412
0905 604 281
0905 488 758
0907 557 651
0905 544 645
0908 284876
0903 864849,
[email protected]
0903 219 471
032/6484038, 0903
453 389
0905 521 887
0907 295 245
0907 818 436
0911 209 714
044/5533400, 0905
268 630
047/4323986, 0905
265 563
045/6856244
0907 993 512
0905 644 907
058/7343702, 0905
967 207
045/5562521, 0904
678 174
0903 795 693
056/6425633, 0908
972 916
Rozhodcovia pre: Obedience
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1. Ďurčanská Karin , Kalinčiakova 9, 040 01 Košice
2. Olearčin Jozef , Dostojevského 45, 058 01 Poprad
3. Tamáši Pavel Ing., Karpatské námestie 17, 831 06 Bratislava
4.
Tamáši Pavel Ing., Karpatské námestie 17, 831 06 Bratislava
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
Telefón
0905 109 428
0905 544 645
0917 753 931
0917 753931,
[email protected]
- 14-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
5.
6.
Tkáčová Ingrid Ing., Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava
Tóthová Dana Mgr., 044 71 Paňovce 135
SÚCHNO, ZŠK-SR
0948 386 705
0911 273 052
Rozhodcovia pre: PZ - záchranárske
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Adamčiaková Andrea Bc., Železničná 955, 034 95 Likavka
2.
3.
Gajdoš Jaroslav , 038 47 Sklené 313
Sitarčík Jaroslav Mgr., Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
4.
Slačková Jaroslava Ing., Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
5.
Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
Telefón
044/4331792, 0905
511 257
0905 603 066
0911 209 714
044/5533400, 0905
268 630
047/4323986, 0905
265 563
Rozhodcovia pre: Exteriér NO
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1. Huľo Milan , Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo
2.
Kadlecaj Milan , Mierová 32, 900 44 Tomášov
3.
4.
Kočajda Ivan, Mgr. , Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica
Lisoňová Silvia , Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok
5.
Majsniar Albín , č.d. 93, 966 02 Vyhne
6.
7.
8.
Salai Vladimír, MVDr. , 908 38 Rohožník 347
Štaudinger Juraj Mgr. , L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
Telefón
0910 796 633
02/45958315, 0905
341 415
0949861875
0903508355
045/6772386, 0905
259 122
034/848455
047/4323986
0907 993 512
Bonitační komisári SÚCHNO
P.č.
Priezvisko, meno, titul, adresa
1.
Kadlecej Milan , Mierová 32, 900 44 Tomašov
2.
Kočajda Ivan Mgr., Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica
3.
Majsniar Albín , č.d. 93, 966 02 Vyhne
4.
5.
Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec
Sudimák Ján , Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
Telefón
02/45958315, 0905
341 415
0949861875
045/6772386, 0905
259 122
047/4323986
0907 993 512
- 15-
Kalendár kynologických akcií na rok 2015
SÚCHNO, ZŠK-SR
ORGANIZAČNÉ POKYNY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
skúšky mimo termínov uvedených v tomto kalendári sú platné po zaplatení poplatku 66,39 € na účet
ZŠK SR za 1 termín a po jeho odsúhlasení Prezídiom ZŠK SR
skúšky sa musia začínať o 8,00 hod. v poradí disciplín A, B, C (stopa, poslušnosť, obrana)
každá zmena v konaní skúšok (dátum, miesto, čas) musí byť schválená povereným členom Prezídia ZŠK
SR (Mgr. J. Štaudinger) po písomnom nahlásení na sekretariát ZŠK SR najneskôr 1 týždeň vopred
termíny uvedené v tomto Kalendári kynologických akcií sú menné vrámci príslušného kalendárneho
roka po vzájomnej dohode medzi usporiadateľom, delegovaným rozhodcom a ZŠK SR, maxinálne však
1 x v roku
v odôvodnených prípadoch treba požiadať o súhlas na zmenu delegovania rozhodcov (na adresu
sekretariátu ZŠK SR)
rozhodca, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prijať delegovanie podľa rozpisu tohto kalendára, osloví
povereného člena Prezídia ZŠK SR, ktorý dá pokyn na delegovanie iného rozhodcu sekretariátu ZŠK SR
rozhodca z výkonu je oprávnený posúdiť akciu so zadaním skúšky, uvedenú v KKA, len na
základe delegačného listu, ktorý obdrží od sekretariátu ZŠK SR. Delegačný list bude
rozhodcovi zaslaný len v prípade, že sekretariát ZŠK SR obdrží v stavenom čase od
usporiadateľskej organizácie Predbežné hlásenie o pripravovanej skúške /10 pracovných dní
pre akciou/. V prípade, že rozhodca z výkonu posúdi akciu bez delegačného listu, bude táto
neplatná. Rozhodca, vedúci skúšok a organizácia budú sankcionovaní podľa rozhodnutia
disciplinárnej komisie. Toto opatrenie sa nevzťahuje na akcie bez zadania skúšky a
kvalifikačné preteky.
rozhodnutím prezídia ZŠK SR je každý figurant, ktorý vykonáva prácu figuranta na akciách ZŠK SR,
povinný potvrdiť svojím podpisom na „Súpiske účastníkov skúšok“ počet psov, ktorých na akcii figuroval
ZŠK SR bude vykonávať kontrolu nad priebehom skúšok formou vysielania osôb, ktoré budú poverené
vykonaním kontroly a dohľadom nad priebehom skúšok
povinnosťou rozhodcu je do 14 dní od usporiadania akcie zaslať správu o jej priebehu, u
skúšok súpisku s potvrdeniami o vykonanej skúške na adresu sekretariátu ZŠK SR aj v prípade,
že sa jedná o pretek so zadaním titulu CACIT, alebo pretek so zadaním skúšky
formuláre (žiadosti) o výcvikové a chovateľské akcie na rok 2015 budú zaslané na členské ZO ZŠK SR
začiatkom júla 2015
Spracované na základe dodaných materiálov ZŠK SR a SÚCHNO
Spracoval: Bc. Jozef Adamuščin, Bc. Matúš Rohaľ
Za správnosť: Mgr. Juraj Štaudinger
Kalendár kynologických akcií bol schválený Prezídiom ZŠK SR v Banskej Bystrici
Vygenerované: 4.01.2015 18:01
- 16-
Download

Kalendár kynologických akcií SÚCHNO a ZŠK na rok 2015