KNJIGE I SKRIPTE IZDANJA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
Knjige i skripte izdanja Građevinskog fakulteta starija od tri godine studenti mogu kupiti u
biblioteci po umanjenim cijenama, tako da izdanja starija od tri godine koštaju samo 10
KM, a izdanja starija od šest godina koštaju samo 5 KM.
Za ostale kupce je cijena izdanja starijih od šest godina umanjena za 25% u odnosu na
regularne cijene.
AUTOR, GODINA IZDANJA, NASLOV
Bajraktarević-Dobran H. (2012): Rasprostiranje otpadnih voda u
otvorenim vodotocima – Procesi difuzije i disperzije
Barbalić, Z. (1989): Riječna hidrotehnika
Bičakčić, Šteković (1991): Zbirka zadataka iz matematske analize II
Bublin, M. (2013): Autocesta na koridoru Vc – Najveći razvojni
projekat Bosne I Hercegovine
Bublin, M. (2007): Planiranje saobraćaja i saobraćajnica
Bublin.M. (2011): Saobraćajna ekonomija (ograničen broj)
Bublin M. (2012): Funkcionalne karakteristike saobraćajnica
Bublin, M. (2010) Prostorno planiranje i zaštita okoline
Ćorović, A. (1989): Snabdijevanje vodom
Dolarević, S. (2011): Statika konstrukcija
Dolarević, S., Hrasnica, M., Madžarević, M. (2002): Praktično
projektovanje konstrukcionim betonom
Ferušić, S. (1996): Zavarene čelične konstrukcije
Hadžić, E.. (2013): Osnove zaštite podzemnih voda u granularnim
sredinama
Hasanović, V. (2001): Silosi
Hasanović, V., Šiljak, E. (2005): Dokaz graničnih stanja
armiranobetonskih linijskih konstrukcija prema EC-2 i PBAB-87
primjenom kompjuterskog programa LINPRO 2005
Hrasnica, M. (2005): Seizmička analiza zgrada
Hrasnica M. (2012): Aseizmičko građenje
Hrasnica M. (2012): Nesimetrične zgrade izložene potresu
Hrelja-Mulaomerović (2012): Analiza hidroloških vremenskih serija
Hrelja, H. (2000): Vjerovatnoća i statistika u hidrologiji
Ibrahimbegović, A. (2010): Nelinearna mehanika deformabilnih
tijela
Ivanović, M. (1990): Konstrukcije koncentričnih klotoidnih krivina
Ivanović, M. (1992): Putevi
Joksić, Z. (1983): Projektovanje, građenje i održavanje kolovoznih
konstrukcija savremenih puteva
Kisin, S. (1986): Teorija stabilnosti
Kisin, S., Mujčić, H. (1989): Zbirka zadataka iz teorije statički
određenih linijskih nosača
Kisin S., Mujčić, H. (1990): Zbirka zadataka iz teorije statički
neodređenih linijskih nosača
Kogoj, D. (2006): Mjerenje dužine elektronskim daljinomjerima
Kupusović-Milašinović (1989):Zbirka zadataka iz mehanike fluida
Kurpjel, B. (1979): Osnovi hidrotehnike
Kurtović, A. (2014): Kamen u graditeljstvu
Cijena (KM)
za studente
za ostale
(uz indeks)
25
30
5
5
22,50
22,50
30
50
5
10
25
10
5
10
22,50
50
30
37,50
22,50
40
5
22,50
5
22,50
20
30
5
22,50
5
22,50
5
25
15
15
5
22,50
40
25
30
22,50
10
37,50
5
5
22,50
22,50
5
22,50
5
22,50
5
22,50
5
22,50
5
22,50
5
22,50
5
25
22,50
40
1
AUTOR, GODINA IZDANJA, NASLOV
Lončarić, D. (2007): Metalne konstrukcije 1
Lončarić, D. (2007): Tehnologija drveta
Maglajlić, Z. (2002): Visoki armirani betonski zidovi
Maglajlić, Z., Ademović, N. (2009): Inženjerske metode u dinamici
konstrukcija
Maglajlić, Z. (2009): Ljuske
Mazić, B. (2003): Uticajni zimski indikatori za projektovanje
kolovoznih konstrukcija
Mazić, B. (2006): Alati za ekonomsko vrednovanje u niskogradnji
Mazić, B. (2007): Asfaltne kolovozne konstrukcije
Mazić, B. (2012): Aerodromi
Mešić E.-Miljanović S. (2013): Savremeni konstrukcijski koncepti
višespratnih zgrada – metalne i spregnute konstrukcije
Mešić E.-Miljanović S. (2013): Savremeni koncepti rasponskih
konstrukcija – drvene i metalne konstrukcije
Mešić, E. (2006): Analiza okvirnih konstrukcija sa popustljivim
vezama u čvorovima
Milašinović, Z. (2004): Upojni bunari u vodosnabdijevanju
Mujčić-Terzić (2000): Mehanika I – Statika
Muminagić, A. (1981): Viša geodezija I
Pašalić, S. (1984): Račun izravnanja
Ponjavić, M: (2010): Osnovi geoinformacija
Pržulj, M. (1986): Spregnute konstrukcije
Sarač, Dž. (1989): Mehanika tla
Šlaković, S. (1986): Matematika
Šlaković, S., Hadžiomerspahić (1990): Matematska analiza
Veljković, B. (1987): Saobraćajnice
Vukotić, Nj. (1991): Sfera
Cijena (KM)
za studente
za ostale
(uz indeks)
5
22,50
5
22,50
5
22,50
10
30
10
30
5
22,50
5
5
15
22,50
22,50
30
20
40
30
50
5
22,50
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
22,50
22,50
22,50
22,50
37,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
PLAĆANJE:
- Uplatom iznosa na transakcijski račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu broj
1610000002610087 kod Raiffeisen bank. (Svrha uplate Kupovina knjiga; Primalac
Građevinski fakultet u Sarajevu)
- Prema računu uplatom na transakcijski račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu broj
1610000002610087 kod Raiffeisen bank.
- Prema računu uplatom na DEVIZNI RAČUN:
IBAN CODE: BA391611000001218572; SWIFT CODE: RZBABA2S; Raiffeisen
banka d.d. Bosna i Hercegovina
Za sve ostale informacije obratite se bibliotekarima na telefon +387 33 278 453 ili fax +387
33 200 158 ili na E-mail adresu [email protected]
2
Download

Posebni popusti na knjige i skripte!