Europass
Curriculum Vitae
Osobne informacije
Ime / Prezime
Enes Šiljak
Adresa
Nerkeza Smailagića 3, 71000 Sarajevo
Telefon
061 907 345
E-mail
Nacionalnost
Datum rođenja
Spol
[email protected]
Bošnjak
14.03.1978
muški
Radno iskustvo
Period
Zanimanje ili radno mjesto
Glavne aktivnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Vrsta posla ili sektor
Period
Zanimanje ili radno mjesto
Glavne aktivnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Vrsta posla ili sektor
Period
Zanimanje ili radno mjesto
Glavne aktivnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Vrsta posla ili sektor
Period
Zanimanje ili radno mjesto
Glavne aktivnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Vrsta posla ili sektor
Page 1/2 - Curriculum vitae
Šiljak Enes
Napisan 19 dec. 13
Oktobar 2013 - danas
Inženjer projektant
• Projektovanje i analiza konstrukcija,
• Izrada proračuna, nacrta i prateće dokumentacije.
Euro-Engineer d.o.o. Sarajevo
Građevinarstvo
Maj 2013 – Oktobar 2013
Šef gradilišta
• Praćenje gradilišta kako bi se osigurao napredak i usklađenost sa projektovanim specifikacijama i
sigurnosnim standardima,
• Izrada planova aktivnosti, sedmičnih i mjesečnih izvještaja,
• Planiranje nabavke materijala i opreme.
Erbu d.o.o. Sarajevo
Građevinarstvo
Oktobar 2011 – April 2013
Inženjer na gradilištu
• Prirprema mjesečnih situacija.
Ea d.o.o. Sarajevo
Građevinarstvo
Septembar 2005 – Avgust 2008
Građevinski inženjer
• Projektovanje i analiza konstrukcija objekata na vodovodnoj mreži (rezervoari, pumpne stanice i
prateći objekti),
• Izrada nacrta za izvođenje.
Hidrogradnja d.d. Libija
Građevinarstvo
Period
Zanimanje ili radno mjesto
Glavne aktivnosti i odgovornosti
Naziv i adresa poslodavca
Vrsta posla ili sektor
Mart 2003 – Septembar 2005
Inženjer na gradilištu
• Praćenje gradilišta kako bi se osigurao napredak i usklađenost sa projektovanim specifikacijama,
• Planiranje nabavke materijala i opreme,
• Izrada planova aktivnosti, sedmičnih i mjesečnih izvještaja.
Hidrogradnja d.d. Sarajevo
Građevinarstvo
Obrazovanje
Period
Stečena kvalifikacija
Glavna oblast/područje zanimanja
Naziv i vrsta organizacije
za pružanje obrazovanja i obuke
Nivo u nacionalnoj ili
međunarodnoj klasifikaciji
Period
Stečena kvalifikacija
Glavna oblast/područje zanimanja
Naziv i vrsta organizacije
za pružanje obrazovanja i obuke
Nivo u nacionalnoj ili
međunarodnoj klasifikaciji
Oktobar 2008 – Oktobar 2010
Master of Science in Computational Engineering
Proračunsko inženjerstvo
Ruhr Univerzitet Bochum, Građevinski fakultet, Computational Engineering.
Master ili ekvivalentan nivo
Oktobar 1996 – Oktobar 2002
Diplomirani inženjer građevinarstva
Građevinske konstrukcije
Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, Odsjek za konstrukcije
Master ili ekvivalentan nivo
Osobne vještine i
kompetencije
Maternji jezik
Bosanski
Drugi jezici
Samoprocjena
Evropski nivo (*)
Razumijevanje
Slušanje
Čitanje
Govor
Govorna interakcija
Pisanje
Govorno izvođenje
Engleski
C1 Napredni korisnik C1 Napredni korisnik B2 Nezavisni korisnik B2 Nezavisni korisnik B2 Nezavisni korisnik
Njemački
B1 Nezavisni korisnik B2 Nezavisni korisnik A2 Osnovni korisnik A2 Osnovni korisnik A2 Osnovni korisnik
(*) Common European Framework of Reference for Languages
Računarske sposobnosti i
kompetencije
Windows i Linux i uobičajene aplikacije,
Dobro poznavanje AutoCADa i .NET API prilagođavanja AutoCADa,
Dobro poznavanje programa za analizu konstrukcija SAP2000, Tower, Robot, Plaxis,
Dobro poznavanje sistema za računarsku algebru: Maxima, Scilab, Mathematica, Matlab, Mathcad.
Dodatne informacije Publikacije
Hasanović, V., Šiljak, E. (2005), Dokaz graničnih stanja armiranobetonskih linijskih konstrukcija prema
EC-2 i PBAB-87 primjenom kompjuterskog programa Linpro, Građevinski
fakultet u Sarajevu
Page 2/2 - Curriculum vitae
Šiljak Enes
Napisan 19 dec. 13
Download

Europass Curriculum Vitae