Promocija knjige Seada Šlakovića
RJEČNIK OSMANSKE LEKSIKE
BARSKOGA KRAJA
Bar, 10. oktobar 2013.
institut za crnogorski jezik i književnost
Ogranak
Bar
imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na promociju knjige Seada Šlakovića
RJEČNIK OSMANSKE LEKSIKE
BARSKOGA KR AJA
govore
Adnan Čirgić, direktor Instituta za crnogorski jezik i književnost
Sead Šlaković, autor
Ivan Jovović, predśednik Ogranka Matice crnogorske Bar
Jasmina Đorđević, turkolog
Bar, Dvorac kralja Nikole
četvrtak, 10. oktobar 2013. u 20 sati
Download

rječnik osmanske leksike barskoga kraja