REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRAD BELI MANASTIR
INM - 4/2011-6.
Beli Manastir, 2. lipnja 2011.
Na temelju članka 20., 33. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.), Gradsko izborno povjerenstvo
Grada Belog Manastira donosi
ODLUKU
Prihvaćaju se kandidature:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nadežda Damjanović, Beli Manastir, Dr. Kamila Firingera 4, Ž
Slobodanka Gerdešić, Beli Manastir, Kralja Tomislava 18, Ž
Radmila Ognjenović, Beli Manastir, Kralja Zvonimira 28a, Ž
Slađana Milašinović, Beli Manastir, Josipa Bösendorfera 1b, Ž
Vesna Petković, Beli Manastir, Trg slobode 37, Ž
Jelena Stojanović Beli Manastir, Nikole Tesle 27, Ž
Dubravka Mamula, Beli Manastir, Franca Liszta 12, Ž
Snežana Milenković, Beli Manastir, Pionirska 27, Ž
Dragoljub Nikolić, Beli Manastir, Karanačka 31, M
Ilija Jasnić, Beli Manastir, Kralja Zvonimira 2b, M
Nikola Živković, Beli Manastir, Kralja Tomislava 9a, M
Rajko Knežević, Beli Manastir, Kralja Tomislava 4, M
Milan Ognjenović, Beli Manastir, Kralja Zvonimira 28a, M
Milenko Stanić, Beli Manastir, Vladimira Nazora 11, M
za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru koje je predložila SRPSKA
ORGANIZACIJA "PRAKTIČNA ŽENA" BELI MANASTIR.
Predsjednik
Robert Gojević, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRAD BELI MANASTIR
INM - 4/2011-7.
Beli Manastir, 2. lipnja 2011.
Na temelju članka 20., 33. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.), Gradsko izborno povjerenstvo
Grada Belog Manastira donosi
ODLUKU
Prihvaćaju se kandidature:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bojana Vukosavljević, Beli Manastir, Nikole Tesle 31, Ž
Bojan Tešić, Beli Manastir, Osječka 126, M
Svetlana Žarković, Beli Manastir, Ruđera Boškovića 8, Ž
Tatjana Žarković, Beli Manastir, Ruđera Boškovića 8, Ž
Jovana Vakanjac, Beli Manastir, Josipa Bösendorfera 12, Ž
Bojan Budimir, Beli Manastir, Alojzija Stepinca 4, M
Branimir Bošnjak, Šećerana, Žrtava Domovinskog rata 11, M
Stevan Ristić, Beli Manastir, Josipa J. Strossmayera 4, M
Miroslav Vuković, Beli Manastir, Bana Jelačića 58, M
Saša Brnjevarac, Beli Manastir, Alojzije Stepinca 7, M
Bojana Budimir, Beli Manastir, Matije Gupca 17, Ž
Nemanja Prekodravac, Beli Manastir, Josipa Bösendorfera 5, M
Aleksandra Marjanović-Šteković, Beli Manastir, Vladana Desnice 4, Ž
Vladimir Đurković, Branjin Vrh, Planina 8, M
Andrej Milanović, Beli Manastir, Osječka 116, M
za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru koje je predložila SRPSKO
NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U
REPUBLICI HRVATSKOJ.
Predsjednik
Robert Gojević, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRAD BELI MANASTIR
INM - 4/2011-8.
Beli Manastir, 2. lipnja 2011.
Na temelju članka 20., 33. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.), Gradsko izborno povjerenstvo
Grada Belog Manastira donosi
ODLUKU
Prihvaćaju se kandidature:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zdravko Damjanović, Beli Manastir, Kamila Firingera 4, M
Ivan Vakanjac, Beli Manastir, Hrvatskih branitelja 25, M
Dragana Nikolić, Beli Manastir, Karanačka 31, Ž
Miladin Ristić, Beli Manastir, Dunavska 14, M
Mile Obradović, Beli Manastir, Kralja P. Svačića 40, M
Aleksandar Belić, Beli Manastir, Školska 34, M
Svetlana Pešić, Beli Manastir, Imre Nagya 3, Ž
Đurđija Nenadić, Beli Manastir, Petra Preradovića 31, Ž
Ljubica Stanković, Beli Manastir, Vladana Desnice 15, Ž
Biljana Strajnić, Beli Manastir, Josipa Pančića 46, Ž
Lidija Đurić, Beli Manastir, Školska 23, Ž
Snežana Kovačević, Beli Manastir, Osječka 76, Ž
Marija Đurković, Beli Manastir, Hrvatskih branitelja 35, Ž
Borivoj Belić, Beli Manastir, Školska 34, M
Ljubomir Jeličić, Beli Manastir, Josipa Bösendorfera 1, M
za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru koje je predložila SRPSKO
KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO "JOVAN LAZIĆ" BELI MANASTIR.
Predsjednik
Robert Gojević, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRAD BELI MANASTIR
INM - 5/201-4.
Beli Manastir, 2. lipnja 2011.
Na temelju članka 20., 33. i 63. stavak 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.), Gradsko izborno
povjerenstvo Grada Belog Manastira sastavilo je i objavljuje
IZBORNU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
U GRADU BELOM MANASTIRU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Aleksandar Belić
Borivoj Belić
Branimir Bošnjak
Saša Brnjevarac
Bojan Budimir
Bojana Budimir
Nadežda Damjanović
Zdravko Damjanović
Lidija Đurić
Marija Đurković
Vladimir Đurković
Slobodanka Gerdešić
Ilija Jasnić
Ljubomir Jeličić
Rajko Knežević
Snežana Kovačević
Dubravka Mamula
Aleksandra Marjanović-Šteković
Andrej Milanović
Slađana Milašinović
Snežana Milenković
Đurđija Nenadić
Dragana Nikolić
Dragoljub Nikolić
Mile Obradović
Milan Ognjenović
Radmila Ognjenović
Svetlana Pešić
Vesna Petković
Nemanja Prekodravac
Miladin Ristić
Stevan Ristić
Milenko Stanić
Ljubica Stanković
Jelena Stojanović
Biljana Strajnić
Bojan Tešić
Ivan Vakanjac
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Jovana Vakanjac
Bojana Vukosavljević
Miroslav Vuković
Svetlana Žarković
Tatjana Žarković
Nikola Živković
Predsjednik
Robert Gojević, v.r.
Download

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO