Univerzitet Singidunum
Departman za poslediplomske studije
Datum: 26.12.2014.
POSLEDIPLOMSKE STUDIJE - DODELA DIPLOMA
26. DECEMBAR 2014. GOD.
DOKTORI NAUKA ( 7 )
Br.sedišta
Broj diplome
1
IV-22/2014
Milica Žarevac
2
IV-23/2014
Željka Vuković
3
IV-24/2014
Marko Marković
4
IV-25/2014
Mirjana Orašanin
5
III-107/2014 Spomenka Paunović
6
III-108/2014 Ibrahim Ahmed A. Alhrari
7
III-110/2014 Ashraf S.M. Touba
Ime i prezime kandidata
MAGISTRI NAUKA ( 6 )
8
II-82/2014
Nebojša Jokić
9
II-83/2014
Ivana Josimović
10
II-87/2014
Jelena Zvekić-Petrović
11
II-88/2014
Dejan Zvekić
12
II-89/2014
Igor Momčilović
13
II-90/2014
Ankica Momčilović
MASTERI ( 69 )
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
I-1128/2014
I-1129/2014
I-1135/2014
I-1138/2014
I-1139/2014
I-1141/2014
I-1144/2014
I-1147/2014
I-1149/2014
I-1150/2014
I-1151/2014
I-1152/2014
I-1153/2014
Lidija Ristić
Maja Žeželj
Milorad Lečić
Goran Jovanović
Nikola Vuković
Gojko Ristanović
Branka Mavrenović
Jelena Vujošević
Mirjana Maričić
Sonja Oklobdžija
Jovana Marić
Bojan Rajak
Marija Dunjić
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
I-1155/2014
I-1158/2014
I-1159/2014
I-1163/2014
I-1166/2014
I-1168/2014
I-1172/2014
I-1175/2014
I-1178/2014
I-1181/2014
I-1182/2014
I-1183/2014
I-1185/2014
I-1188/2014
I-1190/2014
I-1192/2014
I-1193/2014
I-1194/2014
I-1196/2014
I-1199/2014
I-1201/2014
I-1204/2014
I-1205/2014
I-1207/2014
I-1209/2014
I-1210/2014
I-1212/2014
I-1215/2014
I-1217/2014
I-1218/2014
I-1219/2014
I-1220/2014
I-1221/2014
I-1223/2014
I-1224/2014
I-1227/2014
I-1230/2014
I-1231/2014
I-1232/2014
I-1233/2014
I-1234/2014
Jelena Miljević
Tana Srdanović
Nemanja Živković Bajin
Ana Račić
Nina Diklić
Ivana Radovanović
Ramiz Trtovac
Goran Vukosavljević
Jelena Filipović
Mina Popović
Darko Radibratović
Ana Ninčić
Marko Radosavljević
Lena Aranđelović
Srđan Jezdimirović
Bojan Ivović
Marina Jevđović
Jovan Garić
Nemanja Ćurguz
Miloš Vasić
Nevena Subotić
Aleksandra Ivanić
Sreten Dimović
Mirjana Grubišić
Aleksa Filipović
Milan Dragojević
Milica Pribišić
Aleksandar Kostadinović
Nikola Hrgić
Ana-Marija Berenji
Ljubica Bila
Marko Pavićević
Vladimir Lazović
Ana Vukadinović
Danijela Vasilić
Ana Perin
Ibrahim Ahmed A.Alhrari
Azam Elhadi Omar Hussein
Ashafie Muftah Ashafie Ashebani
Khalid A. Makhlaf
Jawaher G. Elghali
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
I-1236/2014
I-1237/2014
I-1238/2014
I-1239/2014
I-1240/2014
I-1242/2014
I-1243/2014
I-1244/2014
I-1254/2014
I-1255/2014
I-1259/2014
I-1260/2014
I-1261/2014
FUTURA
FUTURA
Mahmoud Saleh Etshaisna
Rwida M.Kreiw
Ashraf Mustafa Salem El Barah
Abdulhamid Mohamed Ali Daw
Fuzi Mohamed A.Saad
Faiza Suliman Mohamed Amatieg
Mohamed Ali S.Elahmer
Tareg Mohamed Omar Athouli
Mohamed Issa Masoud Hajam
Mohamed Alaulddin Adel Albla
Mohamed M.Omar Grifa
Entesar Yahya M. Elmgadmi
Mohamed Baroud
Sanela Ilić
Valeria Senti
OSNOVNE STUDIJE-FUTURA ( 3 )
83
84
85
169/2014
174/2014
180/2014
Ivana Petrić
Jelena Kujundžić
Tijana Radinović
Download

doktori nauka ( 7 ) - Univerzitet Singidunum