Pezinské kultúrne centrum
Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová a Jirko Vitáloš vás pozývajú na
ORBIS HARMONIAE 14. ročník
(Svet harmónie)
v dňoch 9. a 10. marca 2013
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42
SOBOTA 9. marca 2013
Spoločenská sála:
9,00 – 10,30 Liečenie rakoviny energiou bezpodmienečnej lásky, ktorá rozširuje, otvára,odhaľuje, zdieľa
a lieči
Darina Balková
10,45 - 12,15 Sloboda vôle, osud, zdravie
MUDr. Ivan Rusnák
12,30 - 14,30 Tajomné rytmy v dejinách. Čo môţe stará múdrosť povedať dnešku RNDr. Emil Páleš,CSc.
14,45 - 16,45 Ţivot pohľadom astrológie po roku 2012
Ferenc Dudás
17,00 - 18,30 Tachyónová energia a jej vyuţitie v mojom ţivote. Tachyón - kľúč k celkovému zdraviu
Ing. Milan Repák
Salónik:
10,30 - 17,30 SLOBODNÝ DUCH TIBETU
Meditácie, rituály, diskusie s lámom Tiborom
Zrkadlová sála:
9,15 - 10,45 Iba človek - prostá existencia
Pavol Bartuš
11,00 – 12,30 Samoliečba zápalových chorôb
Štefan Zakuťanský
12,45 – 13,30 Ako sa doţiť sto rokov v plnom zdraví
Jozef Lupták
13,45 – 15,15 Technika uvoľňovania negatívnych emócií - nájdenie vnútorného pokoja
Michaela Sosenková
15,30 - 16,45 Naše vnútorné hodiny. Orgánové hodiny v praxi
RNDr. Mária Blehová, Svatava Blehová
17,00 - 18,30 Netradičné spôsoby veštenia
Ilja Matouš
NEDEĽA, 10. marca 2013
Spoločenská sála:
9,00 – 10,30 Numerológia a vzťahy
Eva Baková
10,45 – 12,00 Bunková pamäť
Monika Šindelárová
12,15 – 13,45 Ţivot bez stresu
lama Tibor Geljen
14,00 - 15,30 Tajomstvo šťastného ţivota podľa starovekej indo-tibetskej tradície
Ing. Milan Štrupl
17,00 CESTA ZVUKU
Roman Ravin a Swaymbhu
( Tibetské misy, alikvótny spev, bubny, basa,
tingša, zvony, didgeridoo, dračinely, šengy... )
Salónik:
9,45 – 11,00 Joga a sloboda
Mgr. Matej Štepita, Ing. Vlado Wágner
11,15 – 12,00 Ako sa zbaviť kyslosti tela od A po Z
Jozef Lupták
12,15 – 13,45 Pocity viny
Eva Baková
14,00 - 15,30 Reiki - úcta, láska, sloboda, zdravie
MVDr. Jana Širjovová
15,45 - 17,00 Ţivot s anjelmi. Workshop
Marta Pelešová
Zrkadlová sála:
WORKSHOPY:
9,00 – 10,30 Taiji quan - čínske cvičenie aj pre Slovákov
Juraj Melicherčík
10,45 – 12,45 Tanec, dych, kúpeľ vo zvukoch gongu
Nina Jassingerová
13,00 - 15,00 Joga
Mgr. Matej Štepita, Ing. Vlado Wágner
15,15 - 17,00 Tibetská joga
Mgr. Jan Dolensky
Sprievodné podujatia v priestoroch Pezinského kultúrneho centra:
Čajovňa Zelená Tara, terapie, masáţe, poradenstvo, konzultácie, zdravá výţiva, tachyóny, výklad tarotu,
mandaly, astrológia, numerológia, feng shui, falun gong, predaj prírodných prípravkov, drahých kameňov,
terapeutické pomôcky a ďalšie zaujímavosti.
Zmena programu vyhradená!
Vstupné: 6 eur/deň, 9 eur/dva dni
Kontakt: Mgr. Dária Fehérová: [email protected], 0905 387 230, 0911 204 991
www.astro-relax.sk
Download

Program - Barborano.sk