Projekat
“NOVA ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U IMPLEMENTACIJI I
MONITORINGU JAVNIH POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU”
TRENING
Metodologija za pripremu, implementaciju i evaluaciju strateških planova
razvoja opština
SPISAK UČESNIKA
Ime
Prezime
Institucija
Adnan
Rebronja
NVO “Centar za seoski razvoj”
Anel
Muminović
NVO "Triton"
Bojan
Brajović
Opština Danilovgrad
Bojana
Zejak
NVO "Udruženje ekonomista"
Damir
Šarkinović
NVO "Exit B"
Darko
Mudreša
NVO "Građanski kreativni centar"
Dušan
Rakočević
NVO "Srce"
Dževat
Musić
Opština Plav
Đorđe
Trajčevski
NVO "Alternativni kreativni centar"
Ervin
Mandžukić
NVO "Foundation Caritas Luxembourg"
Filip
Stanojevic
NVO "Aktivna Zona"
Goran
Đurišić
Opština Andrijevica
Gorica
Vuković
Opština Žabljak
Jelena
Vucetic
Opština Mojkovac
Jelena
Bojović
Opština Žabljak
Jovana
Đurisić
NVO "9. decembar"
Kristina
Petrović
Opština Tivat
Miko
Račić
NVO "Za budućnost nase djece"
Mile
Glavicanin
Opština Kolašin
Projekat finansira Evropska
unija
Projekat realizuju ISSP, CEO i CASE
Milo
Vujanović
Opština Cetinje
Miloje
Bakić
Opština Andrijevica
Milorad
Rmandić
Opština Bijelo Polje
Miodrag
Latković
Ministarstvo ekonomije
Mujo
Vreva
Opština Bijelo Polje
Nebojša
Radović
NVO "Za budućnost nase djece"
Nikola
Rakočević
NVO “Matrix”
Predrag
Zejak
Opština Mojkovac
Radmila
Anđić
NVO "SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja"
Rajko
Bulatović
NVO "Etnografski muzej"
Ratko
Lakić
Opština Danilovgrad
Slađana
Knežević
Opština Žabljak
Slobodan
Ivanović
Opština Berane
Srećko
Rakočević
Opština Kolašin
Sulejman
Dešić
NVO "Triton"
Šukrija
Cikotić
Opština Plav
Tatjana
Krgušić
Opština Bijelo Polje
Vasilije
Koljevic
Opština Cetinje
Vesna
Đukić
NVO “Maslinarsko društvo Boka"
Zdravko
Gavrilović
NVO "Zavičaj"
Zdravko
Janjušević
NVO "Bjelopoljski demokratski centar"
Zorica
Jovetić
NVO “Ženska grupa Stela"
Zvonimir
Dubravčić
Opština Tivat
Željko
Đukič
MVO "Multimedial"
Miroslav
Ristić
NVO "Srce"
Projekat finansira Evropska
unija
Projekat realizuju ISSP, CEO i CASE
Download

SPISAK UČESNIKA