DOKU INFO
workshop
Cílem workshopu je představit účastníkům, neboli - špiclům μ-site. Pomocí μ-site,
na kterou budou v rámci projektu publikovat aktuality.
V teoretických části se seznámíme se základními pravidly práce s informací pro
μ-site.
V rámci workshoupu bude
praktická dílní ve které špiclům budou předsteaveny
technologie pro zpracování
audivizuálních materiálů.
Každý účastník se na
workshopu naučí vhodně
vybírat obrazový materiál a
psát pro účely čojč.
Der Workshop soll den Teilnehmern oder einzuführen
- Spion - μ-site. Mit μ-site, auf welche das Projekt
MAGNET.
Im theoretischen Teil werden
die grundlegenden Regeln
für den Umgang mit Informationen für μ-site.
Innerhalb workshoupu werden praktische Workshops.
(i) blok - Představení μ-site/Vorstellung μ-site
Petr, Martin a Míša
Ukázka μ-site, představení grafického řešení, funkčního zpracování, administrace a přístupu pro každého špicla. Jak bude tato μ-site fungovat během
konání projektu Čojč MAGNET. Co bude s μ-site po skonření Magnetů.
Vorstellung μ-Site, Sitegrafick, Funktions Bearbeitung, Administration und Userasarbeit. Wie arbwiten wir mit μ-site währent die Čojč MAGNET und was wir
machen mit μ-site nach dem projekt.
(ii) blok - Teoretický blok/Theoretical block
Martin
Teorie informací, terorie sdělování, obrazové teorie a manipulace s obrazem.
Směřování μ-site pro Magnet projekt jako dokumentační nástroj s možností
využítí v rámci sítě čojč.
Informationstheorie, terorie Kommunikation, Bildtheorie und Bildbearbeitung.
Gegen μ-Website für Magnet-Projekt wie eine Dokumentations.
(iii) blok - Multimediální workshop/Multimedial workshop
»»
»»
»»
Audio a video (Martin)
Psaní/scheriben (Denis)
Postprodukce-tion (Martin)
(iv) blok - Reflexe a závěr/Reflexion und Schluss
Martin, Denis
Diskuze nad závěrečnými pracemi.
Diskussion über die Schlussarbeit.
Martin Krupa/02/23/
Download

Program workshopu