Kros RTS 2009
Predškolski uzrast, devojčice
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Anđela Blagojević
Kristina Nicić
Sara Ristić
Doroteja Todorović
Anastasija Mladenović
Maja Krstić
Marija Mocić
Barbara Arifović
Sofija Gogin
Ana Necić
Vrtić
Vrtić „Zdravac“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Vrtić „Đulići”, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vrtić „Zdravac“, Zaječar
Vrtić „Maslačak“, Zaječar
Vrtić „Zdravac“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, Veliki Izvor
Vrtić „Đurđevak“, Zaječar
Vrtić „Plemenak”,Grljan
Predškolski uzrast, dečaci
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nikola Stevanović
Milan Miletić
Vojin Čočović
Jovan Kraguljav
Nikola Trmanović
Milan Simić
Lazar Cvetković
Lazar Kostić
Miroslav Đorđević
Jovan Bogdanović
Stefan Golubović
Zoran Lunganović
Mihajlo Stanković
Luka Milić
Vrtić
Vrtić „Đurđevak“, Zaječar
Vrtić „Ljiljan“, Zaječar
Vrtić „Zdravac“, Zaječar
Vrtić „Zdravac“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Vrtić „Zdravac“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vrtić „Ljiljan“, Zaječar
Vrtić „Ljiljan“, Zaječar
Vrtić „Plamenak“, Zaječar
Vrtić „Ljiljan”, Zaječar
Vrtić „Ljiljan“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Milan Lazarević
Aurel Todorović
Stefan Ristić
Andrej Milošević
Boris Bamburać
Veljko Mladenović
Nikola Milošević
Ilija Stojanović
Nemanja Stojanović
Nikola Jović
Veljko Randjelović
David Nikolić
Dario Dulović
Petar Stanković
Vrtić „Zdravac“, Zaječar
Vrtić „Zdravac“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vrtić „ljiljan“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vrtić „Ljiljan“, Zaječar
Vrtić „Zdravac“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Vrtić „Djulići“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vrtić „Djulići“, Zaječar
Prvi razred, devojčice
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Škola
Sofija Jovanović
Milica Milićević
Nađa Evgenijević
Andrijana Ilić
Milica Vračarević
Katarina Babović
Kristina Salić
Jovana Bešanić
Tamara Miljković
Marija Stojanović
GAK Leskovac
Anja Kojić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Tara Aleksić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Pedrija Ramljika
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Sofija Milojević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Java Niculović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jovana Stefanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
AK Užice
AK Morava, Ćuprija
AK Morava, Ćuprija
AK Morava, Ćuprija
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Marija Lungović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sladjana Pavlović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nevena Nešić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jelena Mladenović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sofija Stanković
AK Mladost, Zaječar
Dijana Todorović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Jelena Nikolov
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Tamara Stojanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nela Mitrović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Kristina Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Sara Djordjević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Ana Srbinoski
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jovana Bečejac
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Mina Mladenović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milena S
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Kristina Žikić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nevena Dinić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Tanja Parvanof
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Monika Djurić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Mia Randjelović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Katarina Nikodijević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Mina Marković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija Dimitrijević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Ivana Stoilkov
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
MArija Živić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jelena Petrović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Leonora Stojanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Vanja Golubović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Živić Sara
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Emilija Živković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Drugi razred, devojčice
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Škola
Emilija Aleksić
Gabrijela Matić
Nastasija Jotović
Teodora Jovanović
Tamara Kocev
Tamara Jovanović
Sandra Mišić
Sanja Nikolić
Marija Jovičić
Sara Stevanović
AK Vučje
Ana Pejović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Andrija Curović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Silvija Stanišić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Lola Jovanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Teodora Stanković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Iva Stanković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Milica Balanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sofija Madić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Đurđa Vučković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jovana Todorović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Maja Nicić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Tamara Milanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Maja Nikolić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Natalija Živković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Andjela Dimitrov
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nataša Jovanović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Mia Milošević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Kristina Veljković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Petra Lazarević
D.M
Andjela Petrović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Anđela Stankov
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
GAK Leskovac
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Gamzigrad
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Anđela Jevtov
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Maša Videnović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Tara RAnđelović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija BArbulović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sara Stojanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Emilija Avramović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Miljana Bojić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Anđela Predić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Valentina Jovanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Tamara Tosić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jelena Novković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
MArija Serjević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Dunja Dimitrijević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Jana Tošić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Barbara Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
MIlica Petrov
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Tijana Matijević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Sanela Dinulović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Iva Georgijev
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Katarina Jovanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Ankica Milovanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marta Stanišić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Lea Jovanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Katarina Đorović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Anđela Glišić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Martina MInić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija Krstić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Milica Vučković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marija Cvetković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jana Mišović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija Mladinov
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Bogdana Paunović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Prvi razred, dečaci – Trka „Branković, Đurović, Jovković, Mačev“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Škola
Miloš Živković
Đorđe Ilić
Kristijan Nikolić
Ilija Milijić
Nikola Golubović
Žarko Dimitrijević
Filip Novaković
Miloš Mladenović
Branko Tasić
Đorđe Đorđević
AK Mladost, Zaječar
Mladen Agić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jovan Mitić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Martin Ristić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Stefan Mladenović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Mladen Čolić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Pavle Jakovljević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
David Andjelković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Filip Ignjatović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nikola Djordjević
OŠ „Hajduk Veljko“, Gamzigrad
Ognjen Rakić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Aleksandar Radulović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Stefan Rančić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nikola Pavković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nikola Ljupković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Lazar Bošković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Lazar Gajdoš
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Lazar Jevremović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Ognjen Nikolić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
David Djordjević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Miloš Tošić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Lazar Bozic
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Filip Stevanovic
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Vladimir Stojković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Dalibor Makulović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Luka Milosavljević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marko Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Stefan Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nemanja Bađević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Martin Marinković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Mihajlo Zlatković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jovan Manojlovic
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sava Spisać
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Mladen Miljković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Drugi razred, dečaci – Memorijalna trka „Goran Raičević“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Škola
Pavle Nikolić
Nikola Ratinac
Uroš Abramović
Dušan Ilić
Filip Vojinović
Aleksandar Ilić
Miloš Marinković
David Stojadinović
Batica Rančić
Dušan Milutinović
AK Mladost, Zaječar
Lazar Djokić
AK Morava, Ćuprija
Filip Tošić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Željko Ristić
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Aleksandar Valjević
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Mateja Milosavljević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nemanja Rančić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nemanja Vorkapić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nikola Nikolić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
AK Radnički, Kragujevac
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
AK Vučje
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Dejan Dimitrijević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miloš Stanojlović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Aleksandar Kocić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Dragan Todorović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Pavle Randjelović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Ristić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Desko Selimović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Aleksandar Madić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Dragan Nikolić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, V. Jasikova
Boris Miletić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Marko Ilić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jovan Lunganović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Stefan Milosavljevic
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Đorđe Milenović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Filip Arifović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Tomislav Milošević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vukašin Dromljak
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milan Bogdanović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, V. Jasikova
Mateja Vrška
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Mateja Nikolić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Vukašin Marinković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksa Tošić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jovan Stojanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Aleksandar Udovički
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nikola Nedeljković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Luka Stanković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Aleksa Stojčić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Lazar Vučković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Dušan Simić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Miloš Ivković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miloš Urošević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Bogdan Milovanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Đorđe Rajić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Mihajlo Paunović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Dragan Todorović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Novak Jovanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Dušan Vukadinović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marko Milošević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Marko Videnović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Miloš Veljević
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Ilija Žikić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marko Mihajlović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miljan Krstić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Mladen Popović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
David Golubović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Marko Prvanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Miloš Stojanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Milutin Nikodijević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Mihajlo Dimitrijević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nikola Milojević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Treći razred, devojčice – Trka „Olivera Jevtić“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Škola
Aleksanda Jocić
Danica Petrović
Anja Milović
Milena Dimitrijević
Teodora Dišković
Andrijana Pejčić
Katarina Nanić
Jelena Nikolić
Nermine Ramljika
Katarina Simeonović
AK Morava, Ćuprija
Nevena Branković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Andjela Miletić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sofija Avramović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Teodora Andrić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, Zaječar
OŠ „Jovan Jovanopvić Zmaj“, Zaječar
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Nevena Tošić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nadja Janković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Aleksandra Petković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nina Simonović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nevena Stanković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Andjela Ilić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Ema Tomić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Petra Milanović
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Andjela Stanković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Saška Stanković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jovana Mladenović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Maša Stojanović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Emilija Pejović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Marija Vidanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sofija Janošević
AK Morava Ćuprija
Ana R.
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Isidora Lilić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Selena Mitrović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Milica Jović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jelena Paunković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Katarina Živić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jelena Stamenković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sandra Nikolić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Kristina Ćirković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marijeta Đorđević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nevena Mušatović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Milica Milijić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Lenka Stojadinović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Sara Brkić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Teodora Stojanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Ivana Zlatković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Kristina Jevtić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Kristina Jović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija Petković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Tijana Ilić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milica Stanić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Anđa Stevanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Anđela Stanković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Marija Ćirić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
MArija MIljković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Ana Jeremić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jovana Đurović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jovana Nikodijević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Andrijana Cerić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Tamara Jovanović
OŠ „Jovan Jovanopvić Zmaj“, Zaječar
Miljana Savić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Anđela Vasić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
JOvana Nikolić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Katarina Čolić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Marija Brkić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Anđela Bogdanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Slađana Kragović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Iva Branković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Katarina Janković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jovana Rančić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marjana Dimitrijević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Četvrti razred, devojčice
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anđela Milanović
Nataša Kostić
Nevena Gvozdenović
Milena Ranđelović
Jovana Rančić
Anastasija Đorđević
Snežana Mladenović
Nina Đorđević
Škola
AK Morava, Ćuprija
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
AK Morava, Ćuprija
AK Morava, Ćuprija
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
AK Niški Maraton, Niš
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Anđela Jovanović
Aleksandra Stanković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Katarina Marinković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija Živanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Kristina Baljević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Suzana Kocev
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Isidora Kolicović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Katarina Ćirić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Danijela Grubač
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Mila Stanković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marija Stojković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Bojana Stamenović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jovana Jeremić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Valentina Ljubisavljević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Anja Petković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Natalija Krstić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Iva Kožicić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Dunja Stanisavljević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Sandra Smailović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Aleksandra Pipović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Andjela Rajković
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Milica Tasić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Kristina Stojanović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Teodora Milanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nina Vučić
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Aleksandra Stojković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Emilija Gramić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Marija Mladenović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nina Antić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Jelena Petrović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Katarina Lazarević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Ivana Stojkovski
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Sara Jovanović
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Dejana Todorović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, Knjaževac
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Jovana Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Maja Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija Ilić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Ana Pantić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jelena Selimović
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Jovana Prvulović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija Milenković
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Alma Redžeplav
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Andrijana Simić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jelena Andrejević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija Ivković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Kaća Jurčević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Ljubica Milijević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Katarina Perić Đokovć
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nevena Đorđević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jovana Živić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Milica Marković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Teodora Milić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Zorana Stojkov
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Sandra Stevanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Anđela Kalinović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nada Milanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Ana Jocić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Milica Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marija Jocić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Marija Momčilović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Anđa Kamenović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Mina Nikolić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Anđela Petrović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Andrijana Stevanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Milena Rajić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Zorana Rajković
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Vanja Petković Z.
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Đurđina Veljković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
77.
Nada Kalinović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Treći razred, dečaci – Trka „dragan Perić“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Đorđe Miladinović
Aleksandar Cvetković
Ilija Injac
Pavle Kostić
Marko Jovanović
Aleksa Arsić
Dejan Stojanovski
Marijan Brkić
Stefan Mitrović
Vladimir Lilić
Škola
AK Morava, Ćuprija
AK Vučje
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nemanja Todorov
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Aleksa Mihajlović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Luka Kostadinović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Bojan Radosavljević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nemanja Mihajlović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Stefan Ivanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Mladen Milijić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Sava Dinić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Petar Minić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nenad Badjević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksa Stojanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marko Ignjatović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Milan Milić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Milan Milojković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Martin Lazarević
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Nemanja Nikolić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Stefan Manojlović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Stefan Meganović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Marjan Todorov
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Martin Djordjević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Miloš Stošić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Andrija Marković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Strahinja Alković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Luka Milojević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Dušan Milosavljević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Ivan Djokić
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Nikola Petrović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Stefan Pirević
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Martin Novaković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Strahinja Djordjević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Lazar Radovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Žarko Sokolović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Luka Ilić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Miloš Radosavljević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Miloš Milenković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Dimitrije Rašić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nemanja Novaković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miloš Lalović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Stefan Stanković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Petrović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Veljko Stevanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nenad Stanisavljević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miloš Manić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Andrej Horvatić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Stevan Nikolić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Stefan Milutinović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Luka Adamović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nemanja Milojević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jovan Nicić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Borislav Ilić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Pavle Ivanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Pavle Ninić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Boris Grnzanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Jovan Radojković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Lazar Jovanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Vasilije Serjević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sava Kostandinović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Filip Stojkov
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Andrej Jovanović
AK Morava, Ćuprija
Miloš Miljković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Ilić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Ratko Đrđević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jovan Prvulović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marko Milojković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Četvrti razred, dečaci – Trka „Vladimir Milić“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Škola
Tadija Jovanović
Miljan Stamenković
Mihajlo Cvetanović
Nikola Miljković
Aleks Golubović
Marko Ristić
Vladimir Itić
Nemanja Todorović
Željko Tasić
Darko Tošić
GAK Leskovac
Marko Vasiljević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Dušan Dimitrijević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miloš Boričić
AK Niški Maraton, Niš
Vladan Rajić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Saša Todorović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miloš Gospodinović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Jovan Stanković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Trukić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Jovan Babović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
AK Vučje
AK Vučje
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Lazar Petrović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Strahinja Djurović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Mario Šipka
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Petar Sajinović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Vlada Stefanović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vlada Nedeljković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Elvis Mehmeti
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Luka Jovanović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Stefan Milkić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Darko Aleksić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nikola Trailović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Dalibor Kostić
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Uglješa Nikodijević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Jovan Salić
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Filip Stojanović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Mladen Firković
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Veljko Nanić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Darko Todorović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nemanja Kojić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jovan Igić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Martin Basić
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Nikola Veljković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Duško Asanović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Lazar Kostić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
PavlePetrović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Dušan Živković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Stefan Novaković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jovan Cvetković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Danijel Savić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Miloš Ilić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Aleksa Jeremić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Đorđe Gambošević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Boža Ibrahimović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Uroš Đorđević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Nikola Veselinović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Aleksandar Mitrović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Delibor Dančić
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Marko Jovičić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Mihajlo Marković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Miloš Trandafilović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Dušan Mirčić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Lazar Ćirić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Manojlov
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Aca Gojković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Lukić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Bojan Ranđelović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Veljko Tošić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Miloš Krstić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nikola Rubežić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nemanja Branković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
David Stanojlović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Marko Jovanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nikola Pavlović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Mladen Simonović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Peti razred - mlađe pionirke
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Anđela Cvetković
Biljana Stefanović
Tamara Nešić
Jovana Stevanović
Milica Milojević
Turc Felicia Maria
Milica Milošević
Suzana Zdravković
Emilija Šavija
Marija Živković
Škola
AK Morava, Ćuprija
AK Užice
AK Morava, Ćuprija
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
OŠ „Dubrava“, Knjaževac
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Dubočani
AK Mladost, Zaječar
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Anita Djordjević
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Tijana Milosavljević
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
Melanija Dikić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Katarina Vučić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Leontina Janković
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Milena Trandafilović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jovana Jeremijić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Darsenka Ilić
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Jovana Tomić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Iva Petrović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Sara Milenović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Katarina Prvulović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nataša Stojčev
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Paulina Aleksić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Mila Stanojević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Katarina Dimitrijević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milica Nešić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Milica Ilić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Andrea Marinković
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
Ivona Lačević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marija Madić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Sanela Bogdanović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Jovana Kostić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marija Miladinović
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Milica Selimović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Kristina Radosavljević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Katarina Tomić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Aleksandra Maducić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Maša Simonović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Sandra Bogdanović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Darija Boskić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Simona Đorđević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
NAtaša Mihajlović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Kristina Žikić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zvezdan
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Natalija Nikolić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Monika Todorović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Monika Gazibarić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Teodora Petrović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Natalija Mladenović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Marija Milojković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jovana Vasilijević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Anđa Pejović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Emilija Đorđević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
JOvana Dimitrijević
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Olja Stojković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Aleksandra Firulović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Sara Nikolić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jovana Jovanović
OŠ „15 maj“, M-Jasenovac
Ivana Mitić
OŠ „Dubrava“, Knjaževac
Milica Veljković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Anja Nikolić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Katarina Colić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jelena Stanković
OŠ „15 maj“, M-Jasenovac
Anđela Petković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Maja Jelenković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Milica Jevreović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Dijana Đorđević
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Nina Veljković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jelena stefanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Milica Paković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nina Janošević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nevena Manojlović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nataša Dukić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Saška Milenković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marija Mijić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Milena MArinković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Tamara Perčić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Teodora Marković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
79.
80.
81.
Milena Maletić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Katarina Ilić
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Anđela Jocić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Šesti razred - mlađe pionirke
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Škola
Elvedina Žornić
Sandra Petrović
Nataša Popović
Nevena Đurđevac
Jelena Stanković
Zlata Radivojević
Miljana Mitrović
Vanja Pejčić
Iva Marković
Isidora Knežević
AK Novi Pazar
Milica Pavlović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marina Branković
OŠ „Vuk Karadžić“, Knjaževac
Anica Bogdanović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Teodora Stojanović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
-. Milutinović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Teodora Marinković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milica Milošević
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Silvija Predović
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Jovana Stefanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksandra Nikolić
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Katarina Radulović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksandra Milošević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nataša Stanojević
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Dunja Živić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Maja Mladenović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Jelena Aleksov
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jovana Milojković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
AK Morava, Ćuprija
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
AK Mladost Zajecar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Katarina Stankov
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jelena Popović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Lela Čolaković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Maja Branković
OŠ „Vuk Karadžić“, Knjaževac
Miljana Stojanović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Marija Rajković
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Nevena Milojević
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Danijela Cvetković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Anastasija Randjelović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Andjela Ignjatović
OŠ „Vuk Karadžić“, Knjaževac
Milena Stojanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Kristina Stanojević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marta Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Sanja Stojanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jovana Vučković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Katarina Ilić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miljana Ristić
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Irena Ćosić
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Iva Lindner
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Ivana Mijić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jelena JAnković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Jovana Abramović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Danijela Predić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Marina Milosavljević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miljana Nikolić
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Jelena Ilić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jovana Nikolić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Katarina Mihajlović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Dragana Milenković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Tamara Trandafilović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nevena Aleksić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Dijana Dimitrijević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marina Ilić
OŠ „pet kaplara“, Knjaževac
Anžela Tošić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Anica Stojanović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Kriustina Jovanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Milica Tošić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jelena MIlić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Marija Vučković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
TamaraSimonović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Mirjana Milosavljević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Kristina Janošević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Jovana Nikodijević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Sara Minčev
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Sara Stefanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Katarina Kotur
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Mlica Stojanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Ivana Trailović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Milica Najdanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Katarina Milanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jelena Tošić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Marija Nikolić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milica Radanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Hristina Marinković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Peti razred - mlađi pioniri – Trka „Miloš Srejović“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nemanja Gvozdenović
Dušan Vučić
Nikola Stevanović
Nikola Anđelić
Marko Stanković
Ivan Jošanović
Stefan Radivojević
Nikola Denković
Jasmin Hristović
Teodor Milenković
Škola
AK Morava, Ćuprija
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, Kladovo
OŠ „Vuk Karadžić“, Kladovo
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
AK Niški Maraton, Niš
OŠ „Dubrava“, Knjaževac
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Miloš Djordjević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Danijel Djordjević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Djordje Djokić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nenad Pavković
OŠ „Dubrava“, Knjaževac
Dragan Ailenović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Aleksandar Pipović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nikola Todorović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Lazar Gligorijević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nenad Manojlović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Ilija Nešić
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Nikola Jonović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milan Jovanović
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
Nikola Jokić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Dušan Grujić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nikola Dimitrijević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Srdjan Petrović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Branislav Mihajlović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Milan Mitić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Djordje Cvetanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Bojan Kalenović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Dubočane
Marko Vatović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Milan Todorikov
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Sladjan Panić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nikola Kujundžić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Ilić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Danijel Ilić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Marko Djordjević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milan Djordjević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vukan Milosavljević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Vladimir Janković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Dragan Radulović
OŠ „15Maj”, Mali Jasenovac
Strahinja Jelenković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Kravljača
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Ivan Dumitrašković
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Milan Žikić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Aleksa Agušević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miloš Marinković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Djordje Svetozarević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Darko Mitev
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Djordje Petrović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Ivica Kalimović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Glogovica
Luka Mladenović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marko Dinić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Stefan Todorović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zvezdan
Miloš Jovanović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Miloš Stanimirović
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Aleksandar Konstantinović
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Nikola MIšić
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Zdravko Šošić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Vladimir Pavlov
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miodrg Rančić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Glišić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
mArko Nikolić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Jovan Cvetković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miloš Bogdanović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Isamir Ažirović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Zlatko Gajić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Ivan Božilović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zvezdan
Mihajlo Grbić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Ninoslav Nikolić
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Stefan Nedeljković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zvezdan
Filip Trailović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Lazar Simić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Predrag Milovanović
OŠ „Dubrava“, Knjaževac
Marko Momirović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Stefan Ninić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Darko Mitrović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vladislav Stojković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Jeremić Božidar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nikola Todorović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Valentije Nikolić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Nikola Gligorov
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nikola Dobromirović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nikla Stojanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Veljko Petrović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Lazar Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nikola Đorđević
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Lazar Stojanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nikola Atanasković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Muhamed Meziri
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Lazar Marinković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Šesti razred - mlađi pioniri – Trka „Nenad Stekić“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Škola
Džemail Mašović
Strahinja Jovanović
Aleksandar Čeliković
Nikola Ranđelović
Aleksandar Ristić
Nemanja Radovanović
Andrija Milošević
Damjan Žitarević
Nikola Nikodijević
Uroš Jovanović
AK Novi Pazar
Nikola Zdravković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Ivan Milenković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marko Novaković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nikola Cvetić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Ivan Prvulecović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Miloš Zdjelar
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nemanja Jelenković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
AK Vučje
AK Užice
AK Morava, Ćuprija
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Valjevo
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, Kladovo
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Lazar Milošević
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Stefan Kocev
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Dejan Marinović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
David Ivković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Stefan Milivojević
OŠ „Mitropolit Mihajl”, Sokobanja
Marko Mladenović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Branislav Nikolić
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Nikola Nikolić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Stiven Gajić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marko Rančić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milan Rajković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marko Vučeljić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Predrag Djordjević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Gabrijel Bucović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Željko Nikolić
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Milan Dinić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Stefan Videnović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Nikola Šoidji
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Milan Djordjević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nikola Randjelović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Milan Pešić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nikola Simić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Danijel Anačkov
OŠ „15 Maj Mali”, Jasenovac
Aleksandar Rakić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marko Živković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Marko Pavlović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Djordje Vukić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Miljan Nikolić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Stefan Trailović
OŠ „15 Maj Mali”, Jasenovac
Miloš Avramović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Milan Nikodijević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Milan Tomić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Žarko Jovanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Miljan Mančić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Nemanja Pavlović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Luka Tunjić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nikola Kostadinović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Milan Morarević
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Slobodan Dojčinović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Milan Stanković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Uroš Jeremić
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Mario Andrejić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Vidoje Cvetković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Željko Kostić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Aleksandar Cvetković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nkola Miletić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Zoran Ljegondić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Sava Petrović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Goran Dimčić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Aleksandar Radenkov
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nemanja Branković
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Stefan Malenović
OŠ „Mitropolit Mihajl”, Sokobanja
Aleksa Mitić
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Milan Nikolić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksa Živadinović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Đorđe Malovrazić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Petar Pavlović
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Nikola Panić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Đorđe Krstić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Vlada Pejić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Aleksa Denčić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Aleksandar Stamenković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Vanja Milenković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nemanja Canić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Dejan Gicojević
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Sedmi razred - pionirke
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Škola
Ana Sekulić
Katarina Stojanovski
Milica Kostić
Jelena Mitić
Jelena Trifunović
Sara Mijalković
Nataša Surdulović
Milica Miljevski
Dunja Ilić
Sanja Pavlović
AK Užice
Karmina Antonijevič
OŠ „Stefanija Mihajlovič”, Brza Palanka
Monika Jovanović
OŠ „3.Oktobar”, Bor
Selena Maksimović
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Milena Ceković
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Sandra Marković
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
Marija Mitev
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Katarina Janković
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
Marija Petrović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Jelena Dinić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Katarina Joksimović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Irena Djordjević
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
Jovana Vidonović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milica Jovanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Andjela Radenković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jelena Nikolić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Simona Krstić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Tamara Vasiljević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Andjela Novaković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Snežana Vučković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Andjela Lazić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Katarina Stanisavljević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
AK Morava, Ćuprija
AK Vučje
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Nevena Zlatković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksandra Miladinović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Tamara Davidović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Danijela Pavković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Zoran Vešković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Aleksandra Ivanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Iva Vučković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Milica Marić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jelena Šarić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Karmina Antonijevič
OŠ „Stefanija Mihajlovič”, Brza Palanka
Monika Jovanović
OŠ „3.Oktobar”, Bor
Selena Maksimović
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Milena Ceković
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Sandra Marković
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
Marija Mitev
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Katarina Janković
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
Marija Petrović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Jelena Dinić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Katarina Joksimović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Irena Djordjević
OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Sokobanja
Jovana Vidonović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milica Jovanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Andjela Radenković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jelena Nikolić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Simona Krstić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Tamara Vasiljević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Andjela Novaković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Snežana Vučković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Andjela Lazić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Katarina Stanisavljević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nevena Zlatković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksandra Miladinović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Tamara Davidović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Danijela Pavković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
66.
67.
68.
69.
70.
Zoran Vešković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Aleksandra Ivanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Iva Vučković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Milica Marić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jelena Šarić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Osmi razred – pionirke – Trka „Biljana Petrović“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Marta Medoš
Tanja Račić
Milica Zeković
Lena Čolak
Tijana Živković
Ivana Stefanović
Anđela Jovanović
Katarina Radenković
Marija Trifunović
Mila Jovanović
Škola
AK Niški Maraton, Niš
AK Mladost, Zaječar
AK Napredak, Aleksinac
OŠ „3 oktobar“ Bor
OŠ „3 oktobar“ Bor
OŠ „Vuk Karadžić“, Kladovo
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
OŠ „3 oktobar“ Bor
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Antigona Neziraj
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Anka Denić
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Mila Janošević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Danica Krstić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Anita Todorović
OŠ „15 maj“, Jasenovac
Milena Stojković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Lola Milenković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Milena Mitrović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Andjela Petrović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Maja Matić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marija Kujundžić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Suzana Nedeljković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Kristina Mladenović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milica Djordjević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Jelena Veličkov
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Sanela Petković
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Katarina Žikić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jelena Savov
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Nevena Valjević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Milica Nikodijević
OŠ „Vladislav Petković DIS“, Grljan
Andjela Ćirić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Andjela Malovlačević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Tijana Ticojević
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Irena Petrović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Ana Žikić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Milica Mitić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Jelena Milenković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Aleksandra Ilić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Jovana Glišić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Anastasija Antić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Ana Đorđević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Anđela Ilić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Irena Stojković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Isidora Videnović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Katarina Savić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Marija M. Rajković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Anđa Paunović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Mila Rubežić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Dragana Jančić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Milica Veljković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Maša Marin
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Dragan Manojlović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Jelena Božić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Katarina Stojković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Katarina Stepanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Ana Apostolović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Dejana Gašević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nina Živadinović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Marija Marjanov
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Sandra Ignjatović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Ivana Stojanovska
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nataša Jović
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Milica Milenković
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Ana Stojčić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Milica Živanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Aleksandra Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Sandra Minić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Milica Tonić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Barbara Bordijanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Katarina Đorđević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Anita Đorđević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Katarina Milivojević
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Sedmi razred – pioniri – Trka „Slobodan Branković“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Škola
Janko Urošević
Ivan Nikolić
Predrag Olujić
Aleksandar Vasojević
Stefan Cvetković
Lazar Živković
Marko Dimitrijević
Ivica Pavlović
Dragan Bibulović
Petar Škaljac
AK Sloboda, Čačak
Nemanja Cvetković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Darko Gligorov
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Uroš Nikolić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksandar Stevanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Miloš Nešić
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Srećko Stanišić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Alen Malkočević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
AK Morava, Ćuprija
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, Kladovo
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
AK Napredak, Aleksinac
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
OŠ „Stefanija Nikolović“
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Uroš Petković
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Nikola Božinović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nemanja Djordjević
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Uroš Bogdanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Stefan Ristić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Ivan Kostić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Darko Gošić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milan Jovanović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Stefan Jovanović
OŠ „Mitropolit Mihajlo”, Sokobanja
Nikola Jovanović
OŠ „Pet kaplara“, Knjaževac
Stefan Ilić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Miloš Stanković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Aleksandar Ceković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Mladen Milenković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nemanja Marković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Miloš Lazarević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Stefan Itić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Branko Antić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Marko MIlenković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Srdjan Avramović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Stefan Djokić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nemanja Stefanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Vladimir Milić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Milorad Milićević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Miloš Ljeganušić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Aleksandar Mišić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nikola Miljković
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Stefan Jonić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Željko Kurnija
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Siniša Ilić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nikola Golubović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Marko Marković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Andrija Virijević
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Zoran Petrović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Ivan Cuković
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Marko Veljković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Dušan Ilić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nebojša Stanković
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Dušan Nikolić
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Mladenović Danijel
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Stefan Simeonović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nemanja Milenković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Nenad Radojković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Dušan PAvlović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Filip Stojanović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Vladimir Rašić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Saša Todolov
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miloš Stanković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Sava Nikolić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Jovan Davidović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Ivan Nikolić
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Marko Kamenović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marko Perindić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Nikola Todorović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Života Matejević
OŠ „Dositej Obradovć”, Vražogrnac
Željko Janković
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Igor Mitrović
OŠ „Dositej Obradovć”, Vražogrnac
Marko Sokolović
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Luka Strajnić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Miljan Ninić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Vlad Stanković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nikola Stevanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Dušan Dimitrijević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miloš Dinić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nemanja Mandić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Dušan Tomić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nikola Aleksić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Filip Spasojević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
86.
87.
88.
89.
Branislav Ristić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Miodrag Denčić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Lazar Simjanović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Petar Nikolić
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Osmi razred – pioniri – Trka „Dragutin Topić“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Nenad Kitanović
Kemal Zornić
Jovan Zdravković
Uroš Kutlešić
Predrag Aleksić
Stefan Kostić
Mladen Živanović
Dalibor Vukić
Nikola Marinković
David Kuzmanović
Škola
AK Niški Maraton, Niš
AK Novi Pazar
OŠ „Radoje Domanović“, Bošnjace
AK Užice
AK Morava, Ćuprija
AK Napredak, Aleksinac
AK Niški Maraton, Niš
AK Morava, Ćuprija
OŠ „Dubrava“, Knjaževac
OŠ „Vuk Karadžić“, Kladovo
Milan Zeković
AK Napredak, Aleksinac
Predrag Stanisavljević
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Stefan Stojanović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Aleksandar Nikolić
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Aleksandar Stankunić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Andrija Brkić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Gordan Todorović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Srećko Blagojević
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Željko Pejčić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Željko Avramović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Stefan Bogojević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milan Marinković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miloš Paunović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Aleksandar Stanojković
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Jovan Timilijić
OŠ „Dubrava“, Knjaževac
Stefan Jovanović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Saša Čarganović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milan Sibinović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Stefan Kovatanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miloš Simonović
OŠ „Vuk Karadžić“, Knjaževac
Vladimir Potović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Strahinja Milosavljević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Kristijan Miladinov
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Marijan Marinković
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Miloš Ilić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nemanja Jovanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Dejan Žikić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miloš Milenković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marko Mitrović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Predrag Nešković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nemanja Mihajlović
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Aleksandar Nikolić
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Miloš Popović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Stefan Stanković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Stefan Petrović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Ivan Rapadić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nikola Kostić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Željko Djordjević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksandar Cuković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Slobodan Marinković
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Milan Zeković
A.K Napredak Aleksinac
Predrag Stanisavljević
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Stefan Stojanović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Aleksandar Nikolić
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Aleksandar Stankunić
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Andrija Brkić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Gordan Todorović
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Srećko Blagojević
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Željko Pejčić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Željko Avramović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Stefan Bogojević
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milan Marinković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miloš Paunović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Aleksandar Stanojković
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Jovan Timilijić
OŠ „Dubrava“, Knjaževac
Stefan Jovanović
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Salaš
Saša Čarganović
OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar
Milan Sibinović
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Stefan Kovatanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Miloš Simonović
OŠ „Vuk Karadžić“, Knjaževac
Vladimir Potović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Strahinja Milosavljević
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Kristijan Miladinov
OŠ „Vuk Karadžić“, V. Izvor
Marijan Marinković
OŠ „15 Maj”, Mali Jasenovac
Miloš Ilić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nemanja Jovanović
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Dejan Žikić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Miloš Milenković
OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“, Zaječar
Marko Mitrović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Predrag Nešković
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Nemanja Mihajlović
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Aleksandar Nikolić
OŠ „Jeremija Ilić Jegor“, Rgotina
Miloš Popović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Stefan Stanković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Stefan Petrović
OŠ „Desanka Maksimović“, Zaječar
Ivan Rapadić
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Nikola Kostić
OŠ „Hajduk Veljko“, Zaječar
Željko Djordjević
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Aleksandar Cuković
OŠ „Ljuba Nešić“, Zaječar
Slobodan Marinković
OŠ „Dositej Obradović“, Vražogrnac
Trka VS i MUP-a
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Batica Sotirović
Jovan Josipović
Dragan Mamutović
Dejan Stojanović
David Kalabić
Emir Duran
Aleksandar Sazdanović
Boban Marjanović
Darko Barbulović
Nenad Rangelov
Davor Dragić
4662 Zaječar
4662 Zaječar
4662 Zaječar
4662 Zaječar
5 CO
4662 Zaječar
4662 Zaječar
5 CO
4662 Zaječar
4662 Zaječar
5 CO
Slaviša Bužejić
5 CO
Milan Đović
5 CO
Bojan Tričković
5 CO
Boban Milić
5 CO
Slobodan Brnović
4662 Zaječar
Marko Prokić
5 CO
Marko Stojanović
5 CO
Stefan Mladenov
5 CO
Marko S. Ilić
5 CO
Goran Radovanović
5 CO
Marko Kostadinović
5 CO
Nikola Nikolić
5 CO
Damir Cvejić
5 CO
Dalibor Predić
5 CO
Darko Jovanović
4662 Zaječar
Bojan Glogorijević
5 CO
Zoran Vučković
5 CO
Slavko Ćirković
4662 Zaječar
VP
Seniorke – Trka „Vera Nikolić“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kimani Lusija
Amela Terzić
Ana Subotić
Teodora Simović
Azra Eminović
Nevena Rajković
Katarina Radovanović
Marija Radovanović
AK
BIH
AK Novi Pazar
Javor Ivanjica
AK Novi Pazar
AK Novi Pazar
AK Kruševac
Crvena Zvezda, Beograd
Metalac, Valjevo
Seniori – Trka „Franjo Mihalić“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mirko Petrović
Darko Živanović
Sreten Ninković
Nemanja Cerovac
Danijel Vukajlović
Nikola Stamenić
Goran Miličić
Predrag Ranđelović
Dragan Rosić
Nenad Živković
Dragan Curović
Miloš Simeonović
Nenad Žigić
AK
AK Užice
AK Radnički Kragujevac
AK Ub
AK Užice
AK Užice
AK Užice
AK Kosovo Polje
Ak Niš
Ak Sloboda Čačak
AK Kruševac
Zaječar
Ak Fast Bor
Zaječar
Prvi razred srednješkole – omladinke - Trka „Olga Gere“
Ime i prezime
1.
2.
Bojana Kaličanin
Emilija Milanović
Škola
Ekonomska, Čačak
AK Niški Maraton, Niš
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Anica Savić
Marija Radovanović
Aleksanda Timovski
Nataša Milenović
Sandrina Radulović
Jelena Olujić
Emilija Stanković
Jelena Jovanović
Hemijska, Leskovac
Jelena Krivokapić
Medicinska, Zaječar
Katalina Stanesić
Medicinska, Zaječar
Nataša Papalučić
Medicinska, Zaječar
Nataša Mijovanović
Gimnazija, Zaječar
Aleksandra Popović
Gimnazija, Zaječar
Jelena Ristić
Gimnazija, Zaječar
Dragana Trijkić
Ekonomska, Zaječar
Ivana Nešić
Gimnazija, Zaječar
Minja Sekulić
Gimnazija, Zaječar
Aleksandra Todorović
Medicinska, Zaječar
Katarina Simonović
Medicinska, Zaječar
Ivana Bobić
Medicinska, Zaječar
Milica Savić
Medicinska, Zaječar
Sonja Kostić
Ekonomska, Zaječar
Milena Zlatanović
Medicinska, Zaječar
Krstina Milic
Medicinska, Zaječar
Teodora Rajić
Gimnazija, Zaječar
Lidija Micić
Gimnazija, Zaječar
Mina Kožicić
Ekonomska, Zaječar
Nataša Gligorijević
Medicinska, Zaječar
Milica Marković
Medicinska, Zaječar
Adelina Denisa Sintek
Medicinska, Zaječar
Dijana Trifunović
Gimnazija, Zaječar
Silvija Turanović
Tehnicka, Kladovo
Saška Gavrilović
Medicinska, Zaječar
Marijana Lupulović
Medicinska, Zaječar
Medicinska, Valjevo
Svet Sava, Kladovo
Ekonomska, Zaječar
Medicinska, Zaječar
Ekonomska, Zaječar
Medicinska, Zaječar
Ekonomska, Zaječar
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Nevena Aćimović
Medicinska, Zaječar
Tamara Stojanović
Medicinska, Zaječar
Dragana Zlatković
Medicinska, Zaječar
Ana Andonov
Medicinska, Zaječar
Natalija Mihailov
Medicinska, Zaječar
Nikolina Blagojević
Medicinska, Zaječar
Marija Jolić
Medicinska, Zaječar
Andrijana Trifunović
Medicinska, Zaječar
Dijana Jovanović
Gimnazija, Zaječar
Vilma Janković
Gimnazija, Zaječar
Katarina Živić
Medicinska, Zaječar
Aleksandra Mačkaški
Medicinska, Zaječar
Maja Nikodijević
Medicinska, Zaječar
Milica Stanković
Medicinska, Zaječar
Milena Veličković
Medicinska, Zaječar
Jovana Vešović
Medicinska, Zaječar
Tamara Deković
Ekonomska, Zaječar
Ana Stanisavljević
Gimnazija, Zaječar
Marija Bibović
Medicinska, Zaječar
Andrijana Simić
Medicinska, Zaječar
Ivana Žikić
Medicinska, Zaječar
Dragana Rajković
Ekonomska, Zaječar
Maja Stojanović
Medicinska, Zaječar
Sara Nikolić
Medicinska, Zaječar
Kristina Nikić
Medicinska, Zaječar
Katarina Milisavljević
Medicinska, Zaječar
Jovana Milojić
Medicinska, Zaječar
Danijela Vujaklija
Gimnazija, Zaječar
Marija Velić
Gimnazija, Zaječar
Milica Milosavljević
Gimnazija, Zaječar
Ivana Bjoncić
Ekonomska, Zaječar
Tanja Opricić
Medicinska, Zaječar
Jelena Kirkov
Medicinska, Zaječar
Marija Glišić
Medicinska, Zaječar
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Maja Andjelković
Medicinska, Zaječar
Sanja Jovanović
Medicinska, Zaječar
Tamara Dunić
Ekonomska, Zaječar
Minja Matejević
Medicinska, Zaječar
Marija Jelenković
Ekonomska, Zaječar
Katarina Glidarević
Gimnazija, Zaječar
Jovana Stamenović
Gimnazija, Zaječar
Jelisaveta Vesić
Gimnazija, Zaječar
Marija Dimitrijević
Medicinska, Zaječar
Marija Milenković
Medicinska, Zaječar
Emina Djedović
Medicinska, Zaječar
Sandra Mijić
Gimnazija, Zaječar
Bobana Djukić
Medicinska, Zaječar
Katarina Lalić
Medicinska, Zaječar
Nataša Stefanović
Medicinska, Zaječar
Jelena Stačković
Medicinska, Zaječar
Ivana Jerinić
Medicinska, Zaječar
Julija Drulić
Medicinska, Zaječar
Vanja Maravić
Ekonomska, Zaječar
Anica Blagojević
Medicinska, Zaječar
Jelena Sokolović
Ekonomska, Zaječar
Nadica Nikolić
Medicinska, Zaječar
Tijana Mladenović
Gimnazija, Zaječar
Sanja Srbulović
Gimnazija, Zaječar
Ivana Dimitrijević
Gimnazija, Zaječar
Natalija Nikolić
Gimnazija, Zaječar
Ana Božinović
Gimnazija, Zaječar
Andjela Ivić
Gimnazija, Zaječar
Ivana Popović
Medicinska, Zaječar
Petra Nikolić
Gimnazija, Zaječar
Ivana Božić
Gimnazija, Zaječar
Jelena Živadinović
Gimnazija, Zaječar
Nina Boškov
Medicinska, Zaječar
Sanja Salković
Medicinska, Zaječar
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
Sanja Ilić
Medicinska, Zaječar
Dragana Petrov
Gimnazija, Zaječar
Ivana Vidić
Medicinska, Zaječar
Djurdjina Tomić
Medicinska, Zaječar
Nina Andrejević
Medicinska, Zaječar
Jelena Momčilović
Medicinska, Zaječar
Teodora Milaćević
Medicinska, Zaječar
Marija Rajković
Ekonomska, Zaječar
Bobana Marković
Ekonomska, Zaječar
Marina Stanisavljević
Ekonomska, Zaječar
Aleksandra Reljić
Ekonomska, Zaječar
Milica Panajotović
Ekonomska, Zaječar
Jovana Žikanović
Gimnazija, Zaječar
Jelena Rančić
Ekonomska, Zaječar
Jelena Stevanović
Ekonomska, Zaječar
Želja Tešić
Ekonomska, Zaječar
Marija Stojanović
Ekonomska, Zaječar
Tamara Tasev
Medicinska, Zaječar
Aleksandra Ilijić
Tehnička, Zaječar
Katarina Ružić
Ekonomska, Zaječar
Milena djordjević
Medicinska, Zaječar
Ivana Božinović
Gimnazija, Zaječar
Sanja Getović
Gimnazija, Zaječar
Nevena Najdanović
Gimnazija, Zaječar
Renata Nikolić
Ekonomska, Zaječar
Suzana Stratijev
Ekonomska, Zaječar
Marina Stanušić
Medicinska, Zaječar
Marija Golubović
Medicinska, Zaječar
Jelena Djordjević
Gimnazija, Zaječar
Saška Dimitrijević
Ekonomska, Zaječar
Dragana Savić
Ekonomska, Zaječar
Biljana Ružić
Ekonomska, Zaječar
Jelena Milosavljević
Medicinska, Zaječar
Dijana Ružić
Ekonomska, Zaječar
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
Aleksandra Nedeljković
Gimnazija, Zaječar
Tamara Milosavljević
Tehnička, Zaječar
Minja Njagojević
Gimnazija, Zaječar
Milena Milojković
Tehnička, Zaječar
Tamara Živković
Gimnazija, Zaječar
Marija Aleksić
Gimnazija, Zaječar
Jula Kamenović
Gimnazija, Zaječar
Saška Smailović
Tehnička, Zaječar
Milica Lazarević
Gimnazija, Zaječar
Sanja Todorov
Medicinska, Zaječar
Jelena Ilić
Gimnazija, Zaječar
Marija Randjelović
Gimnazija, Zaječar
Nevena Mladenović
Gimnazija, Zaječar
Jana Živić
Gimnazija, Zaječar
Gabrijela Jovanović
Gimnazija, Zaječar
Nataša Ćirić
Gimnazija, Zaječar
Maja Aleksić
Gimnazija, Zaječar
Venesa Arslanović
Gimnazija, Zaječar
Tamara Trailović
Gimnazija, Zaječar
Marija Popović
Gimnazija, Zaječar
Marija Petković
Gimnazija, Zaječar
Jovana Lukić
Gimnazija, Zaječar
Katarina Todorović
Gimnazija, Zaječar
Drugi razred srednješkole – omladinke - Trka „Slobodanka Čolović“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gordana Savić
Mina Miladinović
Andrea Stanojević
Lidija Dančulović
Jovana Krstić
Marija Živković
Sanela Avramović
Škola
AK Graditelj Inđija
AK Niški Maraton, Niš
Knjaževačka gimnazija
Tehnička, Kladovo
Gimnazija, Zaječar
Gimnazija, Zaječar
Tehnička, Zaječar
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Milena Ćirić
Aleksandra Milićević
Aleksandra Nikolić
Knjaževačka, gimnazija
Nina Petrović
Medicinska, Zaječar
Milica Krstić
Gimnazija, Zaječar
Suzana Dinić
Medicinska, Zaječar
Zorica Mijatović
Ekonomska, Zaječar
Miljna Manić
Medicinska, Zaječar
Milena bogdanović
Medicinska, Zaječar
Marjana Popović
Medicinska, Zaječar
Zorica Đorđević
Ekonomska, Zaječar
Marjana Kirković
Gimnazija, Zaječar
Kristina Stefanovic
Ekonomska, Zaječar
Miljana Djordjevic
Medicinska, Zaječar
Milica Krojitorovic
Medicinska, Zaječar
Andjela Niculovic
Gimnazija, Zaječar
Jana Canović
Gimnazija, Zaječar
Ana Živadinović
Gimnazija, Zaječar
Vanja Šušter
Tehnička, Zaječar
Marija Milojković
Tehnička, Zaječar
Anita Popović
Tehnička, Zaječar
Anita Milojković
Medicinska, Zaječar
Gabrijela Šokić
Medicinska, Zaječar
Marijana Stanković
Medicinska, Zaječar
Ana Marinković
Ekonomska, Zaječar
Aleksandra Nikolić
Ekonomska, Zaječar
Gabrijela Dimitrijević
Gimnazija, Zaječar
Nina Gajić
Ekonomska, Zaječar
Jovana Ćirić
Medicinska, Zaječar
Milija Veličković
Ekonomska, Zaječar
Andrijana Prnaušić
Medicinska, Zaječar
Emina Rpulović
Medicinska, Zaječar
Kristina Točaković
Medicinska, Zaječar
Merlina Miljković
Medicinska, Zaječar
Medicinska, Zaječar
Tehnička, Zaječar
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Milica Stefanović
Medicinska, Zaječar
Milena Marinković
Ekonomska, Zaječar
Andjela Stamenković
Gimnazija, Zaječar
Maja Lukić
Ekonomska, Zaječar
Marija Stanković
Medicinska, Zaječar
Nevena Žikić
Gimnazija, Zaječar
Jelena Kocić
Gimnazija, Zaječar
Tijana Biculović
Gimnazija, Zaječar
Simona Stojkić
Medicinska, Zaječar
Marijana Lazarević
Ekonomska, Zaječar
Nevena Pacić
Gimnazija, Zaječar
Jovana Pajkić
Medicinska, Zaječar
Kristina Nikolić
Medicinska, Zaječar
Milica Jovanović
Medicinska, Zaječar
Jelena Bogojević
Tehnička, Zaječar
Jelena Nikolov
Ekonomska, Zaječar
Sandra Ljubić
Ekonomska, Zaječar
Irena Manuela Vasiljević
Medicinska, Zaječar
Miljana Rubežić
Medicinska, Zaječar
Lidija Čolaković
Medicinska, Zaječar
Ivana Matić
Medicinska, Zaječar
Alisa Agušević
Medicinska, Zaječar
Marija Nikolić
Medicinska, Zaječar
Aleksandra Blegić
Medicinska, Zaječar
Milena Rajković
Ekonomska, Zaječar
Jasmina Nikolić
Tehnička, Zaječar
Tamara Petrović
Medicinska, Zaječar
Anita Blažić
Medicinska, Zaječar
Ana Milošević
Medicinska, Zaječar
Neda Trcanović
Medicinska, Zaječar
Sanela vasiljević
Medicinska, Zaječar
Silvija Stanojević
Medicinska, Zaječar
Dragana Šiljković
Medicinska, Zaječar
Bojana Blagojević
Tehnička, Zaječar
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
Daliborka Balčanović
Medicinska, Zaječar
Radica Marinković
Medicinska, Zaječar
Ana Milutinović
Gimnazija, Zaječar
Tamara Berkenječević
Gimnazija, Zaječar
Aleksandra Zdravković
Ekonomska, Zaječar
Tanja Pipović
Medicinska, Zaječar
Jelena Sokolov
Medicinska, Zaječar
Sandra Vasiljević
Medicinska, Zaječar
Milica Miletić
Gimnazija, Zaječar
Jelena Randjelović
Ekonomska, Zaječar
Jelena Anasonović
Gimnazija, Zaječar
Nataša Petrišorović
Ekonomska, Zaječar
Anja Nikolić
Gimnazija, Zaječar
Biljana Božinović
Ekonomska, Zaječar
Dragana Đorđević
Gimnazija, Zaječar
Marina Mitić
Ekonomska, Zaječar
Tijana Peševska
Medicinska, Zaječar
Vanja Stojanović
Ekonomska, Zaječar
Aleksandra Vučić
Medicinska, Zaječar
Ivana Turšin
Medicinska, Zaječar
Tamara Peševska
Medicinska, Zaječar
Dragana Gergić
Medicinska, Zaječar
Milena Živković
Medicinska, Zaječar
Milena Milojković
Medicinska, Zaječar
Mirela Jovanović
Gimnazija, Zaječar
Milica Stojanović
Gimnazija, Zaječar
Ester Miftari
Gimnazija, Zaječar
Anđelija Anđelić
Gimnazija, Zaječar
Milica Đorđević
Gimnazija, Zaječar
Dragana Rajnić
Gimnazija, Zaječar
Natalija Tomić
Ekonomska, Zaječar
Snežana Đorđević
Gimnazija, Zaječar
Nataša Krstić
Ekonomska, Zaječar
Tijana Pavlović
Medicinska, Zaječar
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
Jelena Manić
Medicinska, Zaječar
Marica Mišić
Gimnazija, Zaječar
Sonja Radivojević
Gimnazija, Zaječar
Sandra Igić
Gimnazija, Zaječar
Milena Đorđević
Gimnazija, Zaječar
Milena Pajić
Gimnazija, Zaječar
Ana Sibić
Gimnazija, Zaječar
Jovana Kostić
Katarina Lukić
Minja Bujić
Gimnazija, Zaječar
Milena Mikojlović
Gimnazija, Zaječar
Isidora Simić
Ekonomska, Zaječar
Anđa Lilić
Gimnazija, Zaječar
Jelena Najdanović
Treći i četvrti razred srednješkole, omladinke - Trka „Snežana Pajkić“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Škola
Katarina Radovanović
Marijana Jovančević
Milica Anđelković
Aleksandra Jovanović
Andrijana Paunović
Ana Stanojkić
Dragana Kolovljanović
Merima Vasiljević
Jelena Momčilović
Tanja Otašević
Ekonomska, Valjevo
Miljana Stević
Medicinska, Zaječar
Maja Stefanovska
Medicinska, Zaječar
Marija Stevanović
Medicinska, Zaječar
Aleksandra Lazarević
Medicinska, Zaječar
Milica Matić
Medicinska, Zaječar
Jelena Raducović
Medicinska, Zaječar
Gimnazija, Čačak
AK Niški Maraton, Niš
Medicinska, Kruševac
AK Mladost, Zaječar
ETŠ, Bor
Tehnička, Kladovo
Medicinska, Zaječar
Gimnazija, Zaječar
Medicinska, Zaječar
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Ana Branković
Medicinska, Zaječar
Danica Rajković
Medicinska, Zaječar
Aleksandra Dimitrijević
Gimnazija, Zaječar
Ivana Ivanov
Gimnazija, Zaječar
Jelena Stojanović
Gimnazija, Zaječar
Jelena Sotirović
Gimnazija, Zaječar
Aleksandra Milutinović
Gimnazija, Zaječar
Jelena Jovanović
Gimnazija, Zaječar
Jelena Tošić
Gimnazija, Zaječar
Ivana Petrović
Gimnazija, Zaječar
Dragana Mihajlović
Medicinska, Zaječar
Miljana Mladenović
Medicinska, Zaječar
Martina Radisavljević
Gimnazija, Zaječar
Miljana Videnović
Gimnazija, Zaječar
Sanela Djikanović
Gimnazija, Zaječar
Teodora Videnović
Gimnazija, Zaječar
Jelena Mitić
Gimnazija, Zaječar
Ana Todorović
Medicinska, Zaječar
Dragana Marković
Gimnazija, Zaječar
Milica Djordjević
Gimnazija, Zaječar
Maja Stojanović
Gimnazija, Zaječar
Sanja Tošić
Gimnazija, Zaječar
Maja Krstić
Gimnazija, Zaječar
Milica Pejić
Gimnazija, Zaječar
Jovana Pavlović
Gimnazija, Zaječar
Tamara Djordjević
Gimnazija, Zaječar
Sanja Sibinović
Gimnazija, Zaječar
Svetlana Paunović
Medicinska, Zaječar
Aleksandra Vasiljević
Medicinska, Zaječar
Rujanac Aptarmanova
Ekonomska, Zaječar
Anka Tomić
Tehnička, Zaječar
Tanja Milošev
Tehnička, Zaječar
Aleksandra Karadžić
Medicinska, Zaječar
Andjelka Agušević
Tehnička, Zaječar
51.
Aleksandra Žikić
Gimnazija, Zaječar
Prvi razred srednje škole, omladinci - Trka „Ivan Gubijan“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Škola
Nemanja Kojić
Bogdan Pantić
Ivan Gajić
Dragan Pujić
Nikola Munćan
Stefan Njagojević
Predrag Falčić
Evin Didić
Zlatko Matić
Nemanja Kovačević
AK Mladost, Užice
Ilija Đukić
Gimnazija, Zaječar
Bojan Roško
Gimnazija, Zaječar
Marko Momirović
Tehnička, Zaječar
Predrag Milošević
Medicinska, Zaječar
Slobodan Protić
Ekonomska, Zaječar
Željko Vlatković
Gimnazija, Zaječar
Dušan Rudović
Gimnazija, Zaječar
Milan Milijić
Tehnička, Zaječar
Siniša Firulović
Tehnička, Zaječar
Nemanja Jonović
Ekonomska, Zaječar
Andrej Jovanović
Tehnička, Zaječar
Jakov Đorđević
Gimnazija, Zaječar
Nenad Ninković
Tehnička, Zaječar
Marko Đorđević
Medicinska, Zaječar
Mladen Lačković
Tehnička, Zaječar
Andreja Genčić
Gimnazija, Zaječar
Bojan Pantelić
Medicinska, Zaječar
Pavle Stojanović
Ekonomska, Zaječar
Uroš Petrović
Tehnička, Zaječar
AK Mladost, Užice
AK Mladost, Užice
Tehnička, Zaječar
Ekonomska, Zaječar
Medicinska, Zaječar
Tehnička, Kladovo
Ekonomska, Zaječar
Tehnička, Kladovo
Ekonomska, Zaječar
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Nikola Milenović
Gimnazija, Zaječar
Nikola Matejević
Tehnička, Zaječar
Aleksandar Svilarov
Gimnazija, Zaječar
Aleksandar Dinić
Tehnička, Zaječar
Stefan Davidović
Tehnička, Zaječar
Pavle Stojiljković
Ekonomska, Zaječar
Milan Urošević
Gimnazija, Zaječar
Miloš Stanković
Ekonomska, Zaječar
Dejan Konstadinović
Tehnička, Zaječar
Nemanja Ristić
Ekonomska, Zaječar
Nemanja Kojić
AK Mladost, Užice
Marjan Salijević
Medicinska, Zaječar
Marko Jonović
Tehnička, Zaječar
Vladan Zdravković
Medicinska, Zaječar
Igor Rajković
Gimnazija, Zaječar
Nikola Vukić
Tehnička, Zaječar
Miloš Nikodijević
Tehnička, Knjaževac
Danijel Sercić
Medicinska, Zaječar
Boban Kalabašević
Medicinska, Zaječar
Vuk Stanojević
Gimnazija, Zaječar
Ilija Cvetković
Ekonomska, Zaječar
Stefan Pavlović
Medicinska, Zaječar
Drugi razred srednje škole, omladinci - Trka „Dragan Zdravković“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Marko Ristić
Zoran Drakulić
Isa Brvić
Nenad Đorđević
Milan Lazarević
Milan Vasiljević
Dejan Dimčić
Stefan Rodić
Škola
AK Morava, Ćuprija
Đorđe Natošević, Inđija
Ekonomska, Bor
Tehnička, Zaječar
Tehnička, Kladovo
Gimnazija, Zaječar
Gimnazija, Zaječar
Gimnazija, Zaječar
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Jovan Rašić
Stefan Pejčić
Ekonomska, Zaječar
Tehnička, Zaječar
Petar Vidanović
Gimnazija, Zaječar
Aleksandar Bogović
Tehnička, Zaječar
Matija Marušić
Gimnazija, Zaječar
Marko Petrović
Ekonomska, Zaječar
Nenad Živković
Ekonomska, Zaječar
Stefan Bošković
Tehnička, Zaječar
Nikola Ilić
Ekonomska, Zaječar
Nenad Stevanović
Ekonomska, Zaječar
Predrag Simić
Ekonomska, Zaječar
Miloš Burazor
Gimnazija, Zaječar
Marko Zglavić
Gimnazija, Zaječar
Vladimir Aleksov
Gimnazija, Zaječar
Miljan Kolčić
Gimnazija, Zaječar
Darko Stevanović
Gimnazija, Zaječar
Stefan Videnović
Tehnička, Zaječar
Miloš Đokić
Medicinska, Zaječar
Marko Andrejić
Medicinska, Zaječar
Ivan Ivković
Tehnička, Zaječar
Uroš Kosić
Gimnazija, Zaječar
Aleksandar Cvetanovski
Tehnička, Zaječar
Miloš Mladenović
Tehnička, Zaječar
Aleksandar Beslić
Tehnička, Zaječar
Đorđević Nenad
Tehnička, Zaječar
Miladin Krstić
Gimnazija, Zaječar
Uroš Stamenković
Ekonomska, Zaječar
Jovan Barbulović
Tehnička, Zaječar
Dušan Arsić
Ekonomska, Zaječar
Stefan Janković
Ekonomska, Zaječar
Stefan Joldžić
Gimnazija, Zaječar
Željko Stefanović
Gimnazija, Zaječar
Predrag Krstić
Gimnazija, Zaječar
Mihajlo Milijić
Gimnazija, Zaječar
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Vladan Rajković
Gimnazija, Zaječar
Milan Stojanović
Gimnazija, Zaječar
Nikola Ružojević
Medicinska, Zaječar
Aleksandar Antić
Gimnazija, Zaječar
Miloš Trailović
Gimnazija, Zaječar
Davor Ursulović
Medicinska, Zaječar
Aleksandar Milosavljević
Gimnazija, Zaječar
Jovan Đorđević
Gimnazija, Zaječar
Stefan Jovanović
Ekonomska, Zaječar
Milan Mitić
Medicinska, Zaječar
Nikola Gujnić
Medicinska, Zaječar
Rasel Nurijević
Gimnazija, Zaječar
Milan Kostić
Medicinska, Zaječar
Vladimir Sokolović
Medicinska, Zaječar
Aleksandar Grozdanović
Tehnička, Zaječar
Ivan Matejev
Gimnazija, Zaječar
Nikola Milić
Medicinska, Zaječar
Miroslav Trbojević
Ekonomska, Zaječar
Marko Nikolić
Tehnička, Zaječar
Miloš Orsovanović
Tehnička, Zaječar
Danijel Pastronjević
Medicinska, Zaječar
Aleksandar Golubović
Medicinska, Zaječar
Stefan Stanojlović
Medicinska, Zaječar
Nikola Sandić
Gimnazija, Zaječar
Nemanja Pejčić
Tehnička, Zaječar
Dejan Jekić
Medicinska, Zaječar
Mladen Koravović
Medicinska, Zaječar
Branko Denač
Tehnička, Zaječar
Marko Živić
Tehnička, Zaječar
Nikola Ristić
Gimnazija, Zaječar
Dalibor Karuntanović
Medicinska, Zaječar
Miloš Đorđević
Medicinska, Zaječar
Marko Jović
Medicinska, Zaječar
Miloš Stamenović
Medicinska, Zaječar
77.
78.
79.
80.
81.
Dalibor Pavlović
Medicinska, Zaječar
Nikola Antić
Medicinska, Zaječar
Aleksandar Stojković
Tehnička, Zaječar
Aleksandar Stefanović
Tehnička, Zaječar
Nikola Nikolić
Tehnička, Zaječar
Treći i četvrti razred srednje škole, omladinci - Trka „Dane Korica“
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Škola
Milan Puđa
Boris Janković
Miloš Milojević
Rafet Plojović
Beriša Dario
Filip Repedžić
Stefan Jordačević
Pavle Veljković
Milan Momčilović
Nikola Milivojević
Mihajlo Pupin, Inđija
Milan Božinović
Gimnazija, Zaječar
Zlatko Veličkov
Gimnazija, Zaječar
Mihajlo Mandić
Gimnazija, Zaječar
Dejan Modoranović
Tehnička, Zaječar
Darko Sulejman
Tehnička, Zaječar
Predrag Popović
Gimnazija, Zaječar
Dejan Fakulović
Gimnazija, Zaječar
Zeljko Redić
Tehnička, Zaječar
Dusan Marinković
Gimnazija, Zaječar
Zoran Rajković
Gimnazija, Zaječar
Ivan Funtunjerović
Tehnička, Zaječar
Stefan Nikolić
Medicinska, Zaječar
Miloš Drndorević
Medicinska, Zaječar
Alen Stamenković
Ekonomska, Zaječar
Danijel Spaevski
Mašinska, Bor
Tehnička, Ćuprija
AK Morava, Ćuprija
AK Novi Pazar
Car Konstantin, Niš
Tehnička, Knjaževac
Tehnička, Kladovo
Ekonomska, Zaječar
Gimnazija, Zaječar
Gimnazija, Bor
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Stefan Cerovanović
Medicinska, Zaječar
Goran Jordačević
Tehnička, Zaječar
Antonio Brkić
Ekonomska, Zaječar
Vladimir Kocić
Gimnazija, Zaječar
Stefan cokić
Gimnazija, Zaječar
Boba Cekić
Gimnazija, Zaječar
Aleksandar Miletić
Gimnazija, Zaječar
Luka Živković
Gimnazija, Zaječar
Marko Tešanović
Gimnazija, Zaječar
Nemanja Aćimović
Tehnička, Zaječar
Miloš Biković
Mašinska, Bor
Marcu Aleksandru
Tehnička, Knjaževac
Aleksandar Veljković
Tehnička, Kladovo
Milan Ninović
Tehnička, Zaječar
Dino Đenović
Tehnička, Knjaževac
Ilija Laazrević
Gimnazija, Zaječar
Veterani
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
Staniša Aksić
Miodrag Grujić
Miodrag Kostić
Slavoljub Milić
Vojimir Stanković
AK
AK Fast Bor
AK Mladost Zaječar
Zaječar
Zaječar
Nova Gorica Slovenija
Download

ovde - Kros RTS