OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE
Br
1
2
3
IME I PREZIME
Stanislav Mađar
Srđan Jović
Zoran Zarić
MESTO
Kusiće
Topolovnik
Topolovnik
OPŠTINA
GOD.
Veliko Gradište
Veliko Gradište
Veliko Gradište
1967
1979
1983
TELEFON
065 8844 912
063 8241 616
069 1010 900
BROJ I
TIP
KOŠNICE
19 DB
19 DB
19 LR
OPŠTINA GOLUBAC
Br
1
2
3
IME I PREZIME
Dalibor Mihajlović
Ivan Rakić
Predrag Perić
MESTO
Vojilovo
Maleševo
Golubac
OPŠTINA
GOD.
TELEFON
Golubac
Golubac
Golubac
1985
1990
1977
065 8079 323
062 560 527
064 6659 269
BROJ I
TIP
KOŠNICE
19 DB
19 LR
19 LR
OPŠTINA MALO CRNIĆE
Br
1
2
IME I PREZIME
MESTO
OPŠTINA
GOD.
TELEFON
Novica Janković
Dalibor Dimitrijević
Veliko Selo
Veliko Selo
Malo Crniće
Malo Crniće
1960
1979
064 4330 724
064 9625 455
MESTO
OPŠTINA
GOD.
TELEFON
1974
1983
1978
1969
1970
1987
062 306 825
060 7642 514
060 0643 451
063 8291 163
060 6431 650
062 204 466
BROJ I
TIP
KOŠNICE
18 LR
18 DB
OPŠTINA ŽAGUBICA
Br
1
2
3
4
5
6
IME I PREZIME
Darko Jorgovanović
Aleksandar Milanov
Bojan Milenković
Selimir Martinović
Stojan Jovkić
Ivan Jerkić
Žagubica
Krepoljin
Žagubica
Osanica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
Žagubica
BROJ I
TIP
KOŠNICE
22 DB
22 DB
22 LR
22 LR
22 DB
22 LR
GRAD POŽAREVAC
Br
IME I PREZIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lidija Arsić
Milan Radojičić
Dragan Stanojević
Miloš Branković
Suzana Đorđević
Dušan Đorđević
Alisa Lecić
Branko Pavlović
Ljiljana Aćimović
Živadin Nikolić
MESTO
OPŠTINA
GOD.
TELEFON
Požarevac
Kostolac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Živica
Požarevac
Požarevac
Kličevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
1967
1955
1958
1975
1973
1988
1974
1965
1950
1965
064 1164 830
063 8839 251
069 2128 566
064 6511 311
066 6531 401
064 8084 491
064 8026 067
064 1919 683
061 6895 530
069 202 8566
BROJ I TIP
KOŠNICE
20 AŽ grom
22 DB
22 LR
22 LR
20 AŽ grom
22 LR
22 LR
20 AŽ grom
20 AŽ grom
20 AŽ grom
OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI
Br
IME I PREZIME
MESTO
OPŠTINA
GOD.
TELEFON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rodoljub Stevanović
Biljana Radosavljević
Dejan Đukić
Dejan Perić
Milan Miladinović
Ljubiša Radojković
Bojan Nikolić
Miodrag Ivković
Saša Gajić
Ljubiša Gogić
Nadica Đorđević
Ćovdin
Dobrnje
Oreškovica
Kamenovo
Petrovac
Stamnica
Petrovac
Dobrnje
Petrovac
Ranovac
Kamenovo
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
Petrovac
1965
1969
1978
1968
1980
1950
1964
1962
1972
1969
1970
062 319 257
064/5744-700
064 5053 273
063 5455 60
065 89 45 789
012 338 049
060 3269573
064 2768 910
063 392 654
063 8007 325
065/2333-128
*Ukupno 35 naprednih pčelara iz 6 opština.
*Ukupno 713 košnica: 195 AŽ grom, 292 LR, 226 DB.
BROJ I TIP
KOŠNICE
21 LR
19 AŽ grom
19 AŽ grom
19 AŽ grom
21 DB
21 DB
21 LR
19 AŽ grom
21 DB
19 AŽ grom
21 LR
Download

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE OPŠTINA GOLUBAC Br IME I