A U K C I J A A N T I K V I T E TA I S L I K A
Izložba:
30. maj – 7. jun 2010. godine. Vreme: 10 – 20h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
Aukcija:
7. jun 2010. godine. Vreme 19h
Opera & Theatre MADLENIANUM, ulica Glavna 32,
Zemun
A N T I Q U I T I E S & PA I N T I N G S A U C T I O N
Viewing:
30. May – 7. June 2010. (10 a.m. – 8 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Auction sale:
7. June 2010. (7 p.m.)
Opera & Theatre MADLENIANUM, 32 Glavna Street,
Zemun
Uslovi A.K. ”MADL’ART” kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta
A.K.’’MADL’ART’’ (u daljem tekstu A.K.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog na
aukciji.
U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog mišljenja
do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna mogućim,
kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih manjih, ne
navedenih.
A. Uslovi koji važe za prodavca
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika predmeta.
Prodavac može uz saglasnost A.K.odrediti donju cenu (’’rezervu’’) ispod koje ne želi da se predmet proda na aukciji.
A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 radnih dana po isplati iste od strane kupca.
Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto 24% (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
Vlasnik dostavlja i odnosi predmet koji izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku.
U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja, skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.
B. Uslovi koji važe za kupca
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
A.K. može da odbije ’’bid’’ čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je diskreciono pravo aukcionara.
Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 radnih dana po obavljenoj aukciji.
U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period prekoračenja.
U slučaju da ne plati pun iznos u predvišenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
Pored direktnog učešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ‘’paddle’’-a (palice) sa rednim brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet ne izdaje pre naplate istog ).
Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
- za iznose do1000 € po 25 €
- za iznose od 1000 - 2000 € po 50 €
- za iznose od 2000 - 5000 € po 100 €
- za iznose preko 5000 € po 200 €
NB: Postignuta cena se plaća u dinarima (euro je samo indikacija).
Madl`Art, 7. jun 2010.
1.
Porcelanska figura devojčice
Danska, posle 1923 god.
Žig: Royal Kopenhagen.
Visina: 13 cm.
€ 125
2.
Mačka u igri
Danska. Porcelan, žig: B&G Kopenhagen.
Dužina: 29 cm.
€ 50
3.
Porcelanski ibrik
Austrija, Žig: košnica.
Visina: 10 cm.
€ 75
4.
Porcelanska vaza
Nemačka. Žig: AK Kaiser.
Visina: 18 cm.
€ 50
3
5.
Porcelanska korpica
Mađarska. Herend.
Dužina:10 cm.
€ 50
Aukcija antikviteta i slika
4
6.
Porcelanski tanjir
Holandija. Johnon Bros Ekland. Prečnik: 25 cm.
€ 50
7.
Par porcelanskih tanjira
6
7
Nemačka, 1987 i 1989. god. Bavaria, R.Lorenz & Sohn
porzelanmanifaktur. Prečnik tanjira: 19 cm. (2 kom.)
€ 70
8.
Porcelanska vaza
Bavaria, Žig: Jaeger & Co. vVisina: 16,5 cm.
€ 70
9.
Par porcelanskih vaza
10.
Porcelanska urna
Dresden, Nemačka. Kraj XIX veka. Rukom oslikama
cvetnim motivima i pozlatom sa poklopcem.
Francuska. Stil: Louis Philippe. Visina: 45 cm.
Visina: 42 cm.
€ 525
€ 225
Madl`Art, 7. jun 2010.
11.
Staklena kruška
Višeslojno murano staklo Visina: 24 cm.
€ 150
12.
Vaza i pepeljara Art Deco stilu
11
Visina vaze: 22 cm, dužina pepeljare: 14 cm.
12
13
€ 100
13.
Staklena vaza u obliku srca
Murano staklo. Visina: 13,5 cm.
€ 100
14.
Kristalna Christofl posuda
Francuska, oko 1920. godine. Žig: Christofle.
Kristal i posrebreni obod pri vrhu. Prečnik: 19 cm.
€ 150
16
15.
Staklena krigla
sa poklopcem od zinn-a
Visina: 17,5 cm.
€ 60
16.
Par kristalnih čaša
Visina: 20 cm. (2 kom.)
15
€ 50
18
17
17.
Staklena krigla sa poklopcem
18.
Staklena čaša
Visina: 19 cm.
Sa natpisom: Sine deo nihil 1817:18 i krunom. Visina:10 cm.
€ 75
Aukcija antikviteta i slika
19.
Korpica za bonbone
20
Nemačka, oko 1900. god. Zinn.
Žig: KAYSER. Visina: 20 cm.
€ 50
19
21
22
20.
Posrebrena korpica sa dva
staklena uloška
Art Deco. Širina: 22 cm, visina: 14 cm.
€ 65
21.
Posrebrena činija
22.
Frutijera
Nemačka. Žig: A.Krupp Berndorf. Dužina: 22 cm.
Oko 1900. god. Mesing. Dimenzije: 37 x 22 cm.
€ 125
€ 50
23.
Posrebreni set za slatko
Beč, Austrija, oko 1900. godine. Žig: Argentor, ASI.G.
Činije za slatko i kašičice, 4 staklene čaše u držačima.
Neoklasičan stil sa floralnim motivima. Visina činije za
slatko: 13 cm. (6 kom)
€ 175
24.
Posrebreni set za kafu u Early
American stilu
Poslužavnik, 2 ibrika, doze za šećer i mleko.
Dimenzije poslužavnika: 60 x 34 cm. Visina
ibrika za čaj: 24 cm. (5 kom)
€ 250
Madl`Art, 7. jun 2010.
26
27
25.
Posrebrena vaza
sa staklenim uloškom
26.
Kandilo sa zidnim
nosačem
27.
Kandilo sa crvenim
uloškom
Francuska. Visina: 50 cm.
Oko 1930 god. Mesing polirani.
Visina: 20 cm (bez lanca).
Rusija, početak XIX veka. Tragovi
pozlate, visina: 16 cm (bez lanca).
€ 200
€ 275
€ 225
28.
Secesijsko stono
ogledalo
Oko 1900. god.
Originalno brušeno ogledalo,
u ramu tipične secesijske
ornamentike.
Dimenzije: 48 x 28 cm.
€ 200
29.
Kaminski sat
Italija. Bronza. Dimenzije:
42 x 22 x 14 cm.
€ 900
Aukcija antikviteta i slika
30.
Putni budilnik
optočen sedefom
Nemačka, oko 1920. god.
Dimenzije: 5 x 5 x 4,5 cm.
€ 90
31.
Ručni sat
Vacheron Constantin.
Švajcarska, 1937. god.
Zlato 18 K.
Model No:4073,
kućište No: 423544.
Prečnik: 33 mm.
€ 1.700
32.
Narukvica od žutog zlata
sa aplikacijom od belog zlata
Italija. Zlato: 18K (0,750), Težina: 59,39 gr.
Dužina: 20 cm.
€ 2.000
33
34
33.
Prsten od zlata i srebra
sa dijamantima
i ametistom
34.
Muški prsten od žutog zlata
sa potkovicom od belog zlata i
igla za kravatu
sa potkovicom od belog zlata
Dijamanti: 0,35 ct,
Ametist: 5,5 ct.
Težina zlata: 1,20 gr.
Prsten: Zlato:18 K(0,750),
težina: 7, 20 gr.
Težina igle: 2,50 gr. (2 kom.)
€ 450
€ 200 35.
Srebrna narukvica
Žig: Diana. Livenje, filigran.
Prečnik: 5,5 cm, širina: 2,6 cm.
35
€ 125
36
37
36.
Drvena tabakera
37.
Srebrni Enamluk
Duborez, grb Kraljevine SHS.
1930. god.
Relikvijar za pravoslavnu molitvu ili hodžin zapis (sura iz
Kurana). Prizren, KiM. Prva polovina XVIII veka.
Srebro, filigran i granulacija. Ahatni kamenčići i alem kamen.
Lanac dužine 61 cm.
€ 100
€ 550
Madl`Art, 7. jun 2010.
38
39
40
41
38.
Art Deco lampa
40.
Lampa sa porcelanskim telom i širmom
Oko 1930. god. Polirani mesing i višebojno staklo.
Visina: 66 cm.
Oko 1930. god. Visina: 51 cm
€ 275
€ 400
39.
Lampa sa mehanizmom za podešavanje
visine
41.
Art Deco lampa
Oko 1900. god. Polirani mesing. Visina: 63 cm.
Oko 1900. god. Polirani mesing. Višebojno duvano
staklo i brušene kuglice. Visina: 51 cm.
€ 275
€ 450
42.
Luster sa šest krakova
43.
Luster sa pet ornamentisanih krakova i
centralnom rozetom
Oko 1930. god. Polirani mesing i bele staklene
kugle. Prečnik: 86 cm, visina 115 cm.
€ 925
Oko 1930. god. Staklo i polirani mesing.
Prečnik: 60 cm, visina: 85 cm.
€ 450
Aukcija antikviteta i slika
44
45
44.
Salonska stolica
Kraj XIX veka.
Visina: 96 cm.
€ 250
45.
Štender za lampu
Oko 1920, Art Deco.
Visina: 82 cm.
€ 200
46.
Replika kasne srednjovekovne
tapiserije Glasnik
47.
Pietra dura
Italija.
Dimenzije: 12 x 16 cm.
Francuska. Štampano na juti.
Dimenzije: 194 x 141 cm.
€ 250
€ 250
48.
Opsada Beograda
(Griechisch
Weissenburg belagert)
Drvorez, Sebastian Muenster
(1488-1552).
Otisak iz 1580. god. Nemačka.
Izuzetna veduta turske opsade
Beograda 1521. god.
Interesantno da je lik
S.Muenster-a prikazan na
novčanici od DM 100 od 1962
do 1991. god.
€ 150
49.
Manastir Studenica, bakrorez
Nepoznati autor. Moskva, 1758. god.
Otisak sa originalne ploče.
Dimenzije ploče: 40,7 x 30,7 cm.
€ 200
Madl`Art, 7. jun 2010.
50.
Ruska, srebrna, putna ikona (triptih)
Sveta Trojica (Gostoljublje Avramovo), tempera na dasci.
Moskva, kraj XIX veka.
Izuzetan rad čuvene radionice Ivana Hlebnikova.
Žigovi carske Rusije, grada Moskve i finoće 84.
Dimenzije: 8 x 11 cm.
51.
Ikona Svetog Nikole
Makedonija, kraj XVIII veka.
Dimenzije: 24 x 18,5 cm.
€ 400
€ 600
52.
DANICA ANTIĆ
(1916-1989)
53.
MOMA ANTONOVIĆ
(1937)
Beograd
Uvek Moskva
€ 950
€ 2.600
Ulje na platnu, 45 x 65 cm.
Sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 60 x 70 cm.
2008, sign.
54.
A. AJDIČ
Akvarijum
55.
STOJAN ARALICA
(1883-1980)
€ 50
Predeo
Grafika A/O, 60 x 45 cm. 1973, sign.
Crtež na hartiji, 25 x 32 cm. Sign.
€ 400
56.
MILAN ARSIĆ DASKALO
(1885-1936)
57.
MIODRAG ATANACKOVIĆ
Beogradski motiv
Pristanište
€ 150
€ 200
Ulje na šperu, 43 x 29 cm. Sign.
Ulje na kartonu, 20 x 26 cm. Oko 1960, sign.
Madl`Art, 7. jun 2010.
58.
CORNEL BECIĆ VON RUSTENBERG
(1910-1999)
Satir i ljubavnici
Ulje na platnu, 86 x 67 cm. Sign.
59.
PAVLE BLESIĆ
(1924)
€ 450
Kapija
Ulje na lesonitu, 68 x 42 cm. 1996, sign.
€ 750
60.
KOSTA BOGDANOVIĆ
(1930)
61.
BOJIĆ
Predmetne senke
Ulje na platnu, 49 x 63 cm. Oko 1920, sign.
Folija, lim, 29 x 21,5 cm. 2009.
€ 200
Aukcija antikviteta i slika
Masline
€ 200
62.
KOSTA BRADIĆ
(1927)
Enterijer
Ulje na platnu, 52 x 63 cm.
1975. sign.
€ 1.200
63.
SLAVA BOGOJEVIĆ
(1922-1978)
64.
ANA BUKVIĆ
Polja
Ulje na platnu, 80 x 80 cm
1986, sign.
Akvarel na hartiji, 35 x 50 cm.
Oko 1960, sign.
€ 125
Klupa pod drvetom
€ 200
Madl`Art, 7. jun 2010.
65.
SANJA CIGARČIĆ
66.
SANJA CIGARČIĆ
Maska
Različit(a)
€ 550
€ 450
67.
STEVAN ĆALIĆ
(1893-1943)
68.
STEVAN ĆALIĆ
Dečak sa konjem
Krave
€ 225
€ 200
Ulje na platnu, 85 x 65 cm.
1987, sign.
Akvarel, 28 x 26 cm.
Oko 1930, sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 63 x 63 cm.
1983, sign.
Akvarel, 26 x 32,5 cm.
Oko 1930, sign.
69.
ALEKSANDAR DEROKO
(1894-1988)
70.
ALEKSANDAR DEROKO
Akt sa ogledalom
Akvarel na hartiji, 19 x 24 cm. Sign.
Crtež olovkom, 24 x 30 cm.
Oko 1970.
€ 250
€ 150
71.
BRANKO DIMITRIJEVIĆ
72.
EMILIJA DIMITRIJEVIĆ
More
Pejzaž
€ 300
€ 175
Ulje na platnu, 64 x 45 cm.
Svetkovina
Ulje na platnu, 46 x 33 cm. 1974, sign.
Madl`Art, 7. jun 2010.
73.
VASA DOLOVAČKI
(1960)
Devojčica i varošica
Ulje na platnu, 100 x 130 cm.
1994, sign.
€ 2.700
74.
VASA DOLOVAČKI
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 45 x 65 cm.
1997, sign.
€ 900
75.
PAUL DUBOY
(1830-1887)
Portret devojke
Terakota, visina: 60 cm. Kraj XIX veka, sign.
€ 300
Aukcija antikviteta i slika
77.
ŽIVKO ĐAK
(1942)
Ženski akt
Olovka na pausu, 34 x 48 cm. 1983.
76.
BOŽIDAR DŽEMERKOVIĆ
(1930)
€ 200
Iz crne vaze
Ulje na platnu, 65 x 50 cm. 2007, sign.
€ 1.300
78.
DADO ĐURIĆ
(1933)
79.
DADO ĐURIĆ
Dermatologie
Litografija 38/75, 48 x 66 cm. Sign.
Litografija 38/75, 48 x 66 cm. Sign.
€ 200
Bez naziva
€ 300
Madl`Art, 7. jun 2010.
80.
MILENKO ĐURIĆ
81.
NIKOLA GRAOVAC
(1907-2000)
Seoski motiv
Seoska idila
€ 400
€ 700
Akvarel na hartiji, 59 x 41 cm.
1939, sign.
Ulje na platnu, 47 x 63 cm.
Sign.
82.
NIKOLA GRAOVAC
83.
NIKOLA GRAOVAC
Kockari
Savski most
€ 500
€ 400
Ulje na kartonu, 35 x 47 cm.
Sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 22 x 31 cm.
Sign.
84.
RATOMIR GLIGORIJEVIĆ GLIGA
85.
GORLITZ
Vrbe
Nemački grad
€ 300
€ 75
Ulje na platnu, 50 x 70 cm.
1990, sign.
Bakropis, 34 x 47 cm.
Sign.
87.
NEDELJKO GVOZDENOVIĆ
(1902-1988)
Figure u ateljeu
86.
OLIVERA GRBIĆ
(1932)
Grafika, 17 x 24 cm.
Oko 1970, sign.
€ 75
Mrtva priroda
Ulje na platnu, 33 x 42 cm.
2002, sign.
€ 350
Madl`Art, 7. jun 2010.
88.
SEID HASANEFENDIĆ
Urbanizirani peizaž
Ulje na platnu, 120 x 100 cm.
Sign.
€ 350
89.
PAL HOMONAI
(1922)
Izlet
Tempera na platnu, 40 x 40 cm.
2009, sign.
€ 775
90.
MIHAIL MIHAJLOVIČ HRISOGUNOV
Pejzaž
Ulje na kartonu, 29 x 32 cm
1927, sign.
€ 150
91.
LOUIS ICART
(1888-1950)
Ležeći ženski akt
Suva igla i akvatinta 15/20, 33 x 48 cm.
1928, sign.
€ 350
Aukcija antikviteta i slika
92.
J. IVANETIĆ
Mokrice
Ulje na lesonitu, 56 x 120 cm.
1966, sign.
93.
OLJA IVANJICKI
€ 250
Bez naziva
Ulje na šperu, 22,5 x 38 cm.
Sign.
€ 600
94.
OLJA IVANJICKI
Portret
95.
OLJA IVANJICKI
(1931-2009)
Ulje na kartonu, 32 x 25 cm.
Sign.
Portret
€ 650
€ 450
Ulje na kartonu, 22 x 17 cm.Sign.
Madl`Art, 7. jun 2010.
96.
BOŽA ILIĆ
(1919-1993)
Mladić sa kačketom
Ulje na platnu, 100,8 x 71 cm.
Oko 1960, sign.
€ 4.900
97.
BOŽA ILIĆ
98.
BOŽA ILIĆ
99.
BOŽA ILIĆ
Seljak
Portret crnke
Pejzaž
€ 150
€ 125
€ 225
Pastel, 18,5 x 14 cm.
1985, sign.
Akvarel na hartiji, 28 x 19,5 cm.
Oko 1980, sign.
Aukcija antikviteta i slika
Tempera na kartonu, 15 x 20 cm.
Oko 1970, sign.
100.
BOGOLJUB IVKOVIĆ
(1924)
101.
LJUBODRAG JANKOVIĆ JALE
(1932)
Sabor
Vidarke
€ 650
€ 1.000
102.
JAKIMOVSKI
103.
ALEKSANDAR JEREMIĆ CIBE
(1925-2008)
Ulje na platnu, 81 x 65 cm.
Pre 1965.
Manastir
Ulje na platnu, 68 x 83 cm.
1984, sign.
€ 150
Komb. teh. na platnu, 65 x 34 cm.
2005, sign.
Pijanista
Ulje/lak na kartonu, 21,5 x 30 cm.
1969, sign.
€ 150
Madl`Art, 7. jun 2010.
104.
MARTIN JONAŠ
(1924-1996)
105.
VERA JOSIFOVIĆ
(1923-)
Seosko dvorište
Mrtva priroda sa svećom
€ 100
€ 350
Akvarelisana grafika, 46 x 29 cm.
1989, sign.
Ulje na lesonitu, 40 x 30 cm.
1954, sign.
107.
IVAN KIRILOV
106.
MILAN KERAC
(1914-1980)
Seoski motiv
Ulje na platnu, 50 x 70 cm. 1954, sign. na poleđini.
€ 1.250
Aukcija antikviteta i slika
Konji
Ulje na platnu, 65 x 108 cm.
1942, sign.
€ 300
108.
MIRA JURIŠIĆ KRKOVIĆ
(1928-1998)
109.
BRANKO KRAINOVIĆ
Nemir
Ulje na platnu kaš. na karton,19 x 18,5 cm.
1941, sign.
Liveni kamen, 67 x 32 x 32 cm.
1962.
€ 950
Logor
€ 200
110.
PIVO KARAMATIJEVIĆ
(1902-1963)
111.
PIVO KARAMATIJEVIĆ
Zbeg
Grafika A/O, 20 x 28 cm.
1958, sign.
Tuš na hartiji, 29 x 19 cm.
Oko 1946, sign.
€ 250
Sećanje
€ 150
Madl`Art, 7. jun 2010.
112.
FRANCE KRALJ
(1895-1960)
Majka autora
Ulje na platnu, 27 x 19 cm.
Oko 1920. sign.
€ 400
113.
KOSTA KRIVOKAPIĆ
(1912-1990)
Primorski pejzaž
Ulje na lesonitu, 60 x 56 cm.
1985, sign.
€ 500
114.
TOMISLAV KRIZMAN
(1882-1955)
115.
TOMISLAV KRIZMAN
Bosanska kasaba
Pastirica
€ 400
€ 500
Grafika u boji Ex 25/25, 38 x 48 cm.
1913, sign.
Bakropis Ex 5/20, 54 x 58 cm.
1915, sign.
Najznačajniji hrvatski grafičar s početka XX veka. U Zagrebu učio kod Crnčića i Čikoš Sesije, zatim u
Beču od 1902 do 1911. Formirao se u krugovima bečke secesije. Osnivač društva Medulić.
Aukcija antikviteta i slika
116.
KRSTIĆ
117.
A. KSENOZOV
Ženski portret
Pejzaž
€ 130
€ 400
Ulje na kartonu, 31,5 x 30,5 cm.
1939.
118.
JOVAN KUKIĆ
Pejzaž iz Šumadije
Ulje na platnu kaš. na karton, 43 x 53,5 cm.
1952, sign.
€ 300
Ulje na platnu, 57 x 80 cm.
1926/7, sign.
119.
IVAN LACKOVIĆ CROATA
(1932-2004)
Cvet
Kombinovana tehnika, 26 x 21 cm.
1986, sign.
€ 100
Madl`Art, 7. jun 2010.
120.
ALEKSANDAR LUKOVIĆ LUKIJAN
(1924)
121.
ALEKSANDAR LUKOVIĆ LUKIJAN
Poslednji tragovi igre
Ulje na platnu, 67 x 67 cm.
2005, sign.
Ulje na platnu, 70 x 60 cm.
2002, sign.
Ljudi vole ptice
€ 1.550
€ 1.550
122.
ALEKSANDAR LUKOVIĆ LUKIJAN
123.
ALEKSANDAR LUKOVIĆ LUKIJAN
Teško je dohvatiti zvezdu
Ornitolog
€ 1.300
€ 650
Ulje na platnu, 80 x 60 cm.
2010, sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 38 x 46 cm.
2005, sign.
124.
KATARINA LAZIĆ VASILJEVIĆ
(1968)
Ritam (par vaza)
Kamenina (1280°C), visina: 60 i 40 cm.
2009.
€ 625
126.
MARKOVIĆ
Kupačica
Tempera na hartiji, 48,5 x 68,5 cm.
Sign.
€ 350
125.
OZRENKA MAJSTOROVIĆ
Manastir Poganovo (kod Pirota)
Ulje na platnu, 156 x 196 cm.
1989, sign.
€ 800
127.
PETAR MARKOVIĆ
(1869-1952)
Pejzaž
Lavirani tuš na hartiji, 11 x 18,5 cm.
Oko 1920.
€ 150
Madl`Art, 7. jun 2010.
128.
JOVANKA MARKOVIĆ
STRAJNIĆ
(1883-1970)
Ležeći akt
Tuš na hartiji, 20 x 29 cm.
Oko 1910.
€ 250
Rad najverovatnije nastao tokom
studija slikarstva u Dahau (kod
Minhena)
129.
MARIO MASKARELI
(1918-1996)
Cveće
Ulje na platnu, 100 x 70 cm.
1962, sign.
€ 1.800
130.
SAVETA MIHIĆ
(1929)
Braon kapija sa dva hrasta
131.
SAVETA MIHIĆ
Velika kapija sa hrastom
Ulje na platnu, 40 x 50 cm.
2006, sign.
Ulje na platnu, 45 x 55 cm.
2006, sign.
€ 500
€ 500
Aukcija antikviteta i slika
133.
MILAN MINIĆ
(1937-2008)
Krčevina
Ulje na platnu, 75 x 65 cm.
1973, sign.
132.
PEĐA MILOSAVLJEVIĆ
(1908-1987)
€ 200
Riba
komb. teh. na japanskom papiru kaš. na karton, 38 x 51 cm.
Oko 1960, sign.
€ 1.600
134.
RADENKO MIŠEVIĆ
(1920-1995)
135.
LUKA MLADENOVIĆ
(1909-1996)
Stara kuća sa stepeništem
Stari Beograd
€ 550
€ 150
Ulje na platnu, 39 x 49 cm.
Sign.
Crtež olovkom, 27 x 40 cm.
Oko 1935, sign.
Madl`Art, 7. jun 2010.
136.
VOJKAN MORAR
(1966)
137.
MUJEZINOVIĆ
Sveta šuma
Majka sa detetom
€ 400
€ 300
138.
N.N. član MEDIALE
139.
PETAR OMČIKUS
(1926)
Ulje na platnu, 60 x 50 cm.
2007.
Bez naziva
Crtež na papiru, 38 x 28 cm.
€ 300
Ulje na lesonitu, 32 x 21,5 cm.
Oko 1960, sign.
Akrobata
Skica, komb. tehnika, 24 x 15,5 cm.
1980, sign.
€ 200
Aukcija antikviteta i slika
140.
OTTAVIANI
141.
ILIJA PANDUROVIĆ
(1933)
Ribarske barke
Dvoje
€ 250
€ 100
142.
MILENA PAVLOVIĆ BARILI
(1909-1945)
143.
JEFTA PERIĆ
(1895-1967)
Autoportret
Ženski portret
Srebreni bareljef, Italija, 21 x 31 cm.
Sign.
Grafika 97/100, 49 x 35 cm. Print iz 1995.
€ 125
Ulje na dasci, 20,5 x 29,5 cm.
2002, sign.
Ulje na lesonitu, 46 x 36,5 cm.
1955.
€ 200
Povodom 50 god. smrti, otisak Muzeja u Požarevcu.
Madl`Art, 7. jun 2010.
144.
VOJISLAV PECARSKI
Bez naziva
Akvarel na hartiji, 53 x 85 cm. 1965, sign.
145.
VOJISLAV PECARSKI
(1912-1991)
Primorski motiv
Izlagano na VI Oktobarskom salonu u Beogradu.
Akvarel na hartiji, 25,5 x 20,5 cm.
1954, sign.
€ 125
€ 50
146.
MILAN POPOVIĆ KROMPIR
(1915-1969)
147.
PETAR PUTIĆ
(1949)
Čovek sa pticom
Mrtva priroda s knjigom
€ 200
€ 350
Tuš na hartiji 17 x 13 cm, 1957.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 40 x 30 cm. Sign.
148.
JOVAN RAKIDŽIĆ
(1944)
149.
RADOMIR RELJIĆ
(1938-2006)
Hram
Bez naziva
€ 150
€ 250
150.
KRISTINA RISTIĆ
(1973)
151.
L. SENFF
Crtež krejonom na platnu kaš. na dasku,
31,5 x 31,5 cm. 2001, sign.
Bez naziva
Ulje na platnu, 140 x 100 cm. 2009, sign.
€ 1.100
Crtež u boji na pošt. koverti sa markama, 24 x 35 cm.
1991, sign.
Vetrenjače
Keramičke pločice, Holandija, 46 x 62 cm.
Sign.
€ 250
Madl`Art, 7. jun 2010.
152.
BORIS BORISOVIĆ RUMJANCEV
Pejzaž sa putićem
Tempera, 13,5 x 18,5 cm.
Oko 1940, sign.
€ 100
153.
BORIS BORISOVIĆ RUMJANCEV
Pejzaž sa rekom
Tempera, 13 x 17,5 cm.
Oko 1940, sign.
€ 100
154.
LJUBICA SOKIĆ CUCA
(1914-2009)
155.
FEĐA SORETIĆ
(1930)
Akt
Primorski motiv
€ 200
€ 700
Crtež, 34 x 21 cm. 1936, sign.
Ulje na platnu, 61 x 51 cm. Sign.
Aukcija antikviteta i slika
156.
MOMČILO STEVANOVIĆ
(1903-1990)
157.
PEĐA STOJANOVIĆ
Avram s malim Larusom
Ulje na platnu, 125 x 90 cm.
1986, sign.
Crtež olovkom na hartiji, 35 x 24 cm.
Oko 1930, sign.
Predah posle časa mačevanja
€ 300
€ 100
158.
ŽIVKO STOJSAVLJEVIĆ
(1900-1978)
Primorski motiv
Pastel na kartonu, 27 x 38,5 cm.
1960, sign.
€ 400
Madl`Art, 7. jun 2010.
159.
BOGDAN ŠUPUT
(1914-1942)
160.
BOGDAN ŠUPUT
Akt
Kuće na brdu
€ 175
€ 600
Ugalj na hartiji, 36 x 16 cm.
Sign.
161.
AFANASIJ ŠELOUMOV
(1892-1983)
Kozak
Ulje na platnu, 16,7 x 20,5 cm.
1931, sign.
€ 650
Aukcija antikviteta i slika
Akvarel na hartiji, 51 x 36,5 cm.
1936, sign.
162.
IVAN TABAKOVIĆ
(1898-1977)
Predeo sa mostom
Akvarel, 34 x 50 cm.
1952.
€ 1.650
Ovo delo je predložak za ulje
(1952) reprodukovano na str.
392, IV tom Likovne enciklopedije JLZ, Zagreb, 1966.
163.
IVAN TABAKOVIĆ
164.
IVAN TABAKOVIĆ
Fotosfera, hromosfera, emanacija
svetlosti...
Arhitektura ulaza u paviljon
YU turizma
€ 800
€ 200
Fotokolaž rukom dorađen u boji, 42 x 55 cm.
Olovke u boji na hartiji, 27,5 x 20 cm.Oko 1937.
Madl`Art, 7. jun 2010.
165.
UROŠ TOŠKOVIĆ
(1932)
Bez naziva
Tuš na hartiji, 41 x 28 cm.
1981, sign.
166.
JELENA TRAJKOVIĆ
(1980)
€ 150
Iskorak
Ulje na platnu, 175 x 80 cm. 2004, sign.
€ 925
167.
MIODRAG VUJAČIĆ MIRSKI
(1932-1997)
168.
IVANA ŽIVKOVIĆ
(1936)
Devojka sa plavim velom
Pejzaž Šumadije
€ 1.100
€ 800
Ulje na platnu, 91 x 72 cm. 1970, sign.
Aukcija antikviteta i slika
Ulje na platnu, 60 x 80 cm. 2008, sign.
169.
VLADA VELIČKOVIĆ
(1935)
170.
VLADA VELIČKOVIĆ
Fig. A
Fig. C
€ 150
€ 150
171.
VLADA VELIČKOVIĆ
172.
VLADA VELIČKOVIĆ
Fig. E
Fig. G
Grafika 54/99, 45 x 28 cm. 1977, sign.
Grafika 54/99, 45 x 28 cm. 1977, sign.
€ 150
Grafika 54/99, 45 x 28 cm. 1977, sign.
Grafika 54/99, 45 x 28 cm. 1977, sign.
€ 150
Madl`Art, 7. jun 2010.
Aukcija antikviteta i slika
Prikupljamo
eksponate za
sledeće aukcije
A.K. ”MadlArt”
Kralja Milana 21 11000 Beograd
tel: 011/3243-009 fax: 011/334-63-81
e-mail: [email protected]
Madl`Art, 7. jun 2010.
Aukcija antikviteta i slika
Download

20. Aukcija antikviteta i slika