Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
Građevinsko preduzeće
ENTEA d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Hifzi Bjelevca br. 82., Ilidža, BiH je Društvo čija je
osnovna djelatnost gradnja cesta i autocesta. Naše Društvo je naročito specijalizirano za
poslove tunelogradnje u kojoj oblasti smo stekli zavidne reference. Kako je u proteklom periodu
došlo do značajnog povećanja obima poslova, te angažmana našeg Društva na niz zahtjevnih
projekata od kojih su neki od vitalnog društvenog i državnog značaja, ukazala se potreba za
proširenjem našeg kolektiva i prijema novih zaposlenika u naš tim, pa je slijedom svega
navedenog raspisan ovaj oglas na slijedeće pozicije, a kako slijedi:
OGLAS
za prijem u radni odnos
1. Izvršni direktor-rukovodilac realizacije ugovora (dipl. ing.građ.) 1 izvršilac
2. Direktor projekta (dipl.ing.građ. ili rudarstva 1 izvršilac
1 / 10
Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
3. Rukovodilac transporta, mehanizacije i održavanja (dipl.ing.maš.) 1 izvršilac
4. Rukovodilac gradilišta
- tunelogradnja (dipl.ing.građ/ing.građ. ili rudarstva) 2 izvršioca
- niskogradnja (dipl.ing,građ./ing.građ) 1 izvršilac
- hidrogradnja (dipl.ing,građ./ing.građ) 1 izvršilac
- visokogradnja (dipl.ing,građ./ing.građ) 1 izvršilac
2 / 10
Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
5. Rukovodilac elektro radova (dipl. ing. el./ing.el.) 2 izvršioca
6. Geolog na gradilištu (dipl.ing.geologije) 1 izvršilac
7. Geotehničar (dipl. ing.geotehnike) 1 izvršilac
8. Geodeta (dipl. ing.geodezije/ing.geodezije) 4 izvršioca
9. Poslovođa u tunelogradnji (građ. /rud. tehničar) 3 izvršioca
3 / 10
Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
10. Inženjer na gradilištu – pripravnik ((dipl.ing.građ/ing.građ. ili rudarstva) 1 izvrš.
11. Rukovodilac računov. i finansija (dipl. ekonomista) 1 izvršilac
12. Skladištar (SSS Mašinski, ekonomski tehničar, građ.tehničar) 4 izvršioca
13. Rukovalac građevinske mehanizacije (rukov. gr.meh., vozač.mot.voz.)
- Bager (gusjeničar, točkaš) 3 izvršioca
- Buldozer 2 izvršioca
- Tunelska bušilica Boomer 3 izvršioca
4 / 10
Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
- Robot za torkret 3 izvršioca
- Damper 2 izvršioca
14. Vozač kamiona kipera i labudice 3 izvršioca
15. Vozač miksera 3 izvršioca
16. Rukovalac površinske bušilice (Tamrock) 2 izvršioca
5 / 10
Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
17. Rukovalac postrojenjem betonara 6 izvršioca
18. Rukovalac tunelske oplate 3 izvršioca
19. Mehaničar građevinske mehanizacije (meh. motora., automeh.) 5 izvršioca
20. Lakirer (autolimar, lakirer) 2 izvršioca
21. Električar (VKV, KV Električar, elektromeh, elektromon, elektroinstal) 8 izvršilaca
22. Mašinobravar-zavarivač (VKV, KV bravar, zavarivač) 3 izvršioca
6 / 10
Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
23. Hidroizolater (VKV, KV izolater) 4 izvršioca
24. Armirač i betonirac (VKV, KV armirač, betonirac) 10 izvršilaca
25. Tesar (VKV, KV Tesar) 3 izvršioca
26. Miner –palioc mina (rudarski teh. i stručni ispit za palioca mina) 3 izvršioca
27. Rukovodilac službe miniranja i službe zaštite na radu (dipl.ing.rudar.) 3 izvršioca
7 / 10
Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom, kandidati moraju
ispunjavati i slijedeće potrebne uslove:
- Stručna sprema
odgovarajućeg smjera;
- Za radna mjesta pod rb. 1-8 položen stručni ispit iz pomenute oblasti, radno
iskustvo minimalno 5 godina na traženim poslovima, dobre stručne, rukovodeće, organizacione
i komunikacijske sposobnosti, sposobnost samostalnog rješavanja problema, preciznost,
pouzdanost i odgovorni odnos prema poslu, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola;
- za radno mjesto
pod rb. 11. poželjno poznavanje rada na PANTEON
računovodstvenom programu
i posjedovanje certifikata samostalni računovođa, radno
iskustvo minimalno
5 godina;
- Za radna mjesta
poslovima;
pod rb. 12-26 radno iskustvo minimalno 3 godine na traženim
8 / 10
Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
Prijave sa kraćom biografijom, dokazom o stručnoj spremi, certifikati, uverenja, vozačka
dozvola, sa obaveznom naznakom za koje radno mjesto aplicirate možete dostaviti najkasnije
do 31.01.2015. g na e-mail konkursi. [email protected] , fax: 033/627-633 ili putem pošte na
adresu:
ENTEA d.o.o. Sarajevo
Hifzi Bjelevca br. 82.
71 210 Ilidža -Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.
Trenutno se svi poslovi odvijaju u BiH, smještaj i ishrana su obezbjeđeni.
9 / 10
Oglas za posao firme ENTEA doo
Autor Administrator
Utorak, 06 Januar 2015 09:25 - Ažurirano Utorak, 06 Januar 2015 09:29
10 / 10
Download

Oglas za posao firme ENTEA doo