Godišnji
izvještaj
2010.
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Mapa lokacija / Map of locations
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj, BiH
www.heidelbergcement.ba
Naša misija
Our Mision
Kultura naše kompanije zasniva se na korporacijskoj misiji HeidelbergCement grupacije kojoj pripadamo
od 2000. godine. Ideali i principi korporacijske misije predstavljaju osnovne vrijednosti i uvjerenja kojima se
Anual
Report
2010
vodimo u svakodnevnom radu. To su ciljevi koje smo sebi postavili kako bismo postigli svoje profesionalne
planove. A na kraju krajeva, oni su mjerilo uspjeha naših napora.
■
■
Gradimo na tri stupa održivog razvoja: ekonomskoj, ekološkoj i društvenoj odgovornosti.
Naši ekonomski ciljevi su da kontinuirano povećavamo svoju zaradu kroz racionalizaciju troškova i
dugoročni razvoj orijentiran ka pro tu.
■
■
■
■
Nastojimo održavati dugoročne odnose s kupcima zasnovane na povjerenju i integritetu.
Za naš uspjeh zaslužni su sposobni i odani zaposlenici te izvrstan rukovodni tim.
Zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa naši su prioritetni ciljevi u zaštiti okoliša.
Naša je politika informiranja da omogućimo otvorenu komunikaciju. Pružamo informacije na
odgovoran i vjerodostojan način.
■
Naša međusobna saradnja je protkana aktivnom i otvorenom komunikacijom.
The business culture of our company is based on the Corporate Mission of the HeidelbergCement
Group, to which we’ve belonged since 2000. The ideals and principles set forth in the Corporate Mission
Tvornica cementa Kakanj je dobitnik priznanja DOBRO’10 kao kompanija koja daje
represent the fundamental values and beliefs which guide us in our work every day. They are the goals
najbolji primjer brige o okolišu u Bosni i Hercegovini. U proteklih deset godina, kroz
which we set for ourselves as we set out to accomplish our professional aims. Finally, they are the measure
projekte modernizacije, u Tvornicu cementa Kakanj uložena su značajna sredstva
by which we judge the success of our efforts.
i napori kako bi se svi uticaji na okoliš doveli na norme koje propisuje Evropska
Unija. Održivi razvoj je glavni princip na kojem se zasniva poslovanje Tvornice
zajednicu.
Tvornica cementa Kakanj received the DOBRO’10 award as a company that makes
the best example of the environmental care in Bosnia and Herzegovina. During
the past ten year, Tvornica cementa Kakanj, through its modernization projects,
has invested signi cant funds and efforts to bring its impact on the environment to
the levels prescribed by the EU.The sustainable development is the main business
principle of Tvornica cementa Kakanj which includes the comprehensive care for
the environment, employees and local community.
■
Godišnji izvještaj 2010
cementa Kakanj, a koji uključuje sveukupnu brigu za okoliš, zaposlene i lokalnu
We are building on the three pillars of sustainable development: economy, ecology and social
responsibility.
■
Our economic goals are to continuously increase our earnings through cost leadership and longterm, pro t-oriented growth.
■
■
■
We strive for long-term customer relationships based on reliability and integrity.
Our success is based on competent, dedicated employees and an excellent management team.
Climate protection and conserving natural resources are matters of priority for our objectives in
environmental protection.
■
■
Our information policy is to provide open communication. We inform truthfully and responsibly.
Our dealings with each other are marked by active and open communication.
Osnovni ånansijski pokazatelji / Financial Highlights
Godišnji
izvještaj
2010.
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Mapa lokacija / Map of locations
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj, BiH
www.heidelbergcement.ba
Naša misija
Our Mision
Kultura naše kompanije zasniva se na korporacijskoj misiji HeidelbergCement grupacije kojoj pripadamo
od 2000. godine. Ideali i principi korporacijske misije predstavljaju osnovne vrijednosti i uvjerenja kojima se
Anual
Report
2010
vodimo u svakodnevnom radu. To su ciljevi koje smo sebi postavili kako bismo postigli svoje profesionalne
planove. A na kraju krajeva, oni su mjerilo uspjeha naših napora.
■
■
Gradimo na tri stupa održivog razvoja: ekonomskoj, ekološkoj i društvenoj odgovornosti.
Naši ekonomski ciljevi su da kontinuirano povećavamo svoju zaradu kroz racionalizaciju troškova i
dugoročni razvoj orijentiran ka pro tu.
■
■
■
■
Nastojimo održavati dugoročne odnose s kupcima zasnovane na povjerenju i integritetu.
Za naš uspjeh zaslužni su sposobni i odani zaposlenici te izvrstan rukovodni tim.
Zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa naši su prioritetni ciljevi u zaštiti okoliša.
Naša je politika informiranja da omogućimo otvorenu komunikaciju. Pružamo informacije na
odgovoran i vjerodostojan način.
■
Naša međusobna saradnja je protkana aktivnom i otvorenom komunikacijom.
The business culture of our company is based on the Corporate Mission of the HeidelbergCement
Group, to which we’ve belonged since 2000. The ideals and principles set forth in the Corporate Mission
Tvornica cementa Kakanj je dobitnik priznanja DOBRO’10 kao kompanija koja daje
represent the fundamental values and beliefs which guide us in our work every day. They are the goals
najbolji primjer brige o okolišu u Bosni i Hercegovini. U proteklih deset godina, kroz
which we set for ourselves as we set out to accomplish our professional aims. Finally, they are the measure
projekte modernizacije, u Tvornicu cementa Kakanj uložena su značajna sredstva
by which we judge the success of our efforts.
i napori kako bi se svi uticaji na okoliš doveli na norme koje propisuje Evropska
Unija. Održivi razvoj je glavni princip na kojem se zasniva poslovanje Tvornice
zajednicu.
Tvornica cementa Kakanj received the DOBRO’10 award as a company that makes
the best example of the environmental care in Bosnia and Herzegovina. During
the past ten year, Tvornica cementa Kakanj, through its modernization projects,
has invested signi cant funds and efforts to bring its impact on the environment to
the levels prescribed by the EU.The sustainable development is the main business
principle of Tvornica cementa Kakanj which includes the comprehensive care for
the environment, employees and local community.
■
Godišnji izvještaj 2010
cementa Kakanj, a koji uključuje sveukupnu brigu za okoliš, zaposlene i lokalnu
We are building on the three pillars of sustainable development: economy, ecology and social
responsibility.
■
Our economic goals are to continuously increase our earnings through cost leadership and longterm, pro t-oriented growth.
■
■
■
We strive for long-term customer relationships based on reliability and integrity.
Our success is based on competent, dedicated employees and an excellent management team.
Climate protection and conserving natural resources are matters of priority for our objectives in
environmental protection.
■
■
Our information policy is to provide open communication. We inform truthfully and responsibly.
Our dealings with each other are marked by active and open communication.
Osnovni ånansijski pokazatelji / Financial Highlights
Mapa lokacija
Map of Locations
Osnovni nansijski pokazatelji
Financial highlights
Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina
U 000 KM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TBG BH Kakanj
57.016
4.882
68.406
5.350
94.368
9.368
113.973
13.951
95.814
8.283
TBG BH Kakanj
2010
34.975
48.250
58.273
48.989
41.269
11.301
2.496
2.735
4.790
7.133
4.235
5.778
6.351
TBG BH Kakanj
0
0
0
0
0
3.247
31.648
37.711
53.039
65.407
53.224
50.295
6.486
8.138
18.004
26.618
18.282
13.375
284
78
574
1.914
291
1.520
6.378
8.393
18.485
28.533
19.727
13.570
0,67
0,88
1,95
2,70
2,08
1,43
127.924
104.097
98.368
Total Gross sales
Dobit prije nansijskog rezultata
EBIT
12.686
15.916
35.213
52.061
35.757
26.159
Earnings before interest and
taxes (EBIT)
555
153
1.122
3.744
570
2.972
12.475
16.415
36.154
55.805
38.583
26.540
1,32
1,73
3,82
5,28
4,07
2,80
11.619
8.235
6.133
12.514
10.826
Finansijska ulaganja
Total investicije
2009
29.152
103.736
Investicije u ksna sredstva
2008
TBG BH Kakanj
73.756
Zarada po dionici
2007
Tvornica cementa Kakanj
61.898
Neto dobit
2006
80.716
Total prihod od prodaje
Finansijski prihodi i rashodi
2005
Gross sales
Prihod od prodaje
Tvornica cementa Kakanj
U 000 EUR
8.439
Financial revenues and charges
Net Income
Earnings per share
Investments in xed assets
14.201
Financial investments
5.941
4.210
3.136
6.398
5.535
4.315
0
0
0
0
0
7.261
11.619
8.235
6.133
12.514
10.826
22.640
Total investments
5.941
4.210
3.136
6.398
5.535
11.576
Dugoročna imovina
118.158
118.240
115.985
120.573
122.528
130.764
Long-term assets
60.413
60.455
59.302
61.648
62.648
66.859
Kratkoročna imovina
38.226
49.690
89.028
135.409
58.703
53.408
Short-term assets
19.545
25.406
45.519
69.234
30.014
27.307
144.349
160.764
196.917
246.985
171.288
173.965
Capital
73.804
82.197
100.682
126.281
87.578
88.947
855
909
1.449
1.139
1.282
1.505
Long-term liabilities
437
465
741
582
655
769
11.180
6.257
6.647
7.858
8.661
8.702
Short-term liabilities
5.716
3.199
3.399
4.018
4.428
4.449
156.384
167.930
205.013
255.982
181.231
184.172
Total Balance Sheet
79.958
85.861
104.821
130.882
92.662
94.166
Kapital
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Total bilans stanja
Tvornica cementa Kakanj
TBG BH d.o.o.
Sjedište / HQ
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Selima ef. Merdanovica 146
72240 Kakanj, BiH
Sjedište / HQ
TBG BH d.o.o. Kakanj
Selima ef. Merdanovica 146
72240 Kakanj, BiH
Poslovna jedinica Sarajevo
Terminal za otpremu cementa
Business unit Sarajevo
Cement terminal
Halilovici bb
71000 Sarajevo, BiH
Poslovna jedinica Sarajevo
Business unit Sarajevo
Doglodi bb, Ilidža
71000 Sarajevo, BiH
Poslovna jedinica Banja Luka
Terminal za otpremu cementa
Business unit Banja Luka
Cement terminal
Ložionicka 2
78000 Banja Luka, BiH
VALPOVO
ĐAKOVO
VINKOVCI
SLAVONSKI BROD
BANJA LUKA
Poslovna jedinica Lukavac
Business unit Lukavac
Magistralni put bb
75250 Lukavac, BiH
SARAJEVO
Poslovna jedinica Banja Luka
Business unit Banja Luka
Ložionicka 2
78000 Banja Luka, BiH
TBG Beton d.o.o.
Poslovna jedinica Slavonski Brod /
Business Unit Slavonski Brod
Sjeverna vezna cesta bb,
35000 Slavonski Brod
Poslovna jedinica Đakovo /
Business Unit Đakovo
Grobljanska bb,
31401 Viškovci
Poslovna jedinica Valpovo /
Business Unit Valpovo
Kraljevci 4, 31550 Valpovo
Poslovna jedinica Osijek /
Business Unit Osijek
Nemetin 171c,
31000 Nemetin
Poslovna jedinica Vinkovci /
Business Unit Vinkovci
H.V. Hrvatinića bb,
32100 Vinkovci
LUKAVAC
KAKANJ
Hrvatska / Croatia
Sjedište / HQ
Ulica Savezne Republike Njemačke
410020 Zagreb, HR
OSIJEK
ZAGREB
Legenda / Legend
Tvornica cementa / Cement plant
Terminal za otpremu cementa /
Cement terminal
Betonara / RMC plant
Mapa lokacija
Map of Locations
Osnovni nansijski pokazatelji
Financial highlights
Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina
U 000 KM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TBG BH Kakanj
57.016
4.882
68.406
5.350
94.368
9.368
113.973
13.951
95.814
8.283
TBG BH Kakanj
2010
34.975
48.250
58.273
48.989
41.269
11.301
2.496
2.735
4.790
7.133
4.235
5.778
6.351
TBG BH Kakanj
0
0
0
0
0
3.247
31.648
37.711
53.039
65.407
53.224
50.295
6.486
8.138
18.004
26.618
18.282
13.375
284
78
574
1.914
291
1.520
6.378
8.393
18.485
28.533
19.727
13.570
0,67
0,88
1,95
2,70
2,08
1,43
127.924
104.097
98.368
Total Gross sales
Dobit prije nansijskog rezultata
EBIT
12.686
15.916
35.213
52.061
35.757
26.159
Earnings before interest and
taxes (EBIT)
555
153
1.122
3.744
570
2.972
12.475
16.415
36.154
55.805
38.583
26.540
1,32
1,73
3,82
5,28
4,07
2,80
11.619
8.235
6.133
12.514
10.826
Finansijska ulaganja
Total investicije
2009
29.152
103.736
Investicije u ksna sredstva
2008
TBG BH Kakanj
73.756
Zarada po dionici
2007
Tvornica cementa Kakanj
61.898
Neto dobit
2006
80.716
Total prihod od prodaje
Finansijski prihodi i rashodi
2005
Gross sales
Prihod od prodaje
Tvornica cementa Kakanj
U 000 EUR
8.439
Financial revenues and charges
Net Income
Earnings per share
Investments in xed assets
14.201
Financial investments
5.941
4.210
3.136
6.398
5.535
4.315
0
0
0
0
0
7.261
11.619
8.235
6.133
12.514
10.826
22.640
Total investments
5.941
4.210
3.136
6.398
5.535
11.576
Dugoročna imovina
118.158
118.240
115.985
120.573
122.528
130.764
Long-term assets
60.413
60.455
59.302
61.648
62.648
66.859
Kratkoročna imovina
38.226
49.690
89.028
135.409
58.703
53.408
Short-term assets
19.545
25.406
45.519
69.234
30.014
27.307
144.349
160.764
196.917
246.985
171.288
173.965
Capital
73.804
82.197
100.682
126.281
87.578
88.947
855
909
1.449
1.139
1.282
1.505
Long-term liabilities
437
465
741
582
655
769
11.180
6.257
6.647
7.858
8.661
8.702
Short-term liabilities
5.716
3.199
3.399
4.018
4.428
4.449
156.384
167.930
205.013
255.982
181.231
184.172
Total Balance Sheet
79.958
85.861
104.821
130.882
92.662
94.166
Kapital
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Total bilans stanja
Tvornica cementa Kakanj
TBG BH d.o.o.
Sjedište / HQ
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Selima ef. Merdanovica 146
72240 Kakanj, BiH
Sjedište / HQ
TBG BH d.o.o. Kakanj
Selima ef. Merdanovica 146
72240 Kakanj, BiH
Poslovna jedinica Sarajevo
Terminal za otpremu cementa
Business unit Sarajevo
Cement terminal
Halilovici bb
71000 Sarajevo, BiH
Poslovna jedinica Sarajevo
Business unit Sarajevo
Doglodi bb, Ilidža
71000 Sarajevo, BiH
Poslovna jedinica Banja Luka
Terminal za otpremu cementa
Business unit Banja Luka
Cement terminal
Ložionicka 2
78000 Banja Luka, BiH
VALPOVO
ĐAKOVO
VINKOVCI
SLAVONSKI BROD
BANJA LUKA
Poslovna jedinica Lukavac
Business unit Lukavac
Magistralni put bb
75250 Lukavac, BiH
SARAJEVO
Poslovna jedinica Banja Luka
Business unit Banja Luka
Ložionicka 2
78000 Banja Luka, BiH
TBG Beton d.o.o.
Poslovna jedinica Slavonski Brod /
Business Unit Slavonski Brod
Sjeverna vezna cesta bb,
35000 Slavonski Brod
Poslovna jedinica Đakovo /
Business Unit Đakovo
Grobljanska bb,
31401 Viškovci
Poslovna jedinica Valpovo /
Business Unit Valpovo
Kraljevci 4, 31550 Valpovo
Poslovna jedinica Osijek /
Business Unit Osijek
Nemetin 171c,
31000 Nemetin
Poslovna jedinica Vinkovci /
Business Unit Vinkovci
H.V. Hrvatinića bb,
32100 Vinkovci
LUKAVAC
KAKANJ
Hrvatska / Croatia
Sjedište / HQ
Ulica Savezne Republike Njemačke
410020 Zagreb, HR
OSIJEK
ZAGREB
Legenda / Legend
Tvornica cementa / Cement plant
Terminal za otpremu cementa /
Cement terminal
Betonara / RMC plant
Sadržaj
Content
Obraćanje direktora
/ Letter from the Company’s Director
2
Izvještaj Nadzornog odbora
/ Report of the Supervisory Board
8
Izvještaj Odbora za reviziju
/ Report of the Audit Committee
12
Uprava Tvornice cementa Kakanj / Management Board of Tvornica cementa Kakanj
16
Nadzorni odbor
/ Supervisory Board
18
Korporativno upravljanje
/ Corporate Governance
22
Dionice
/ Shares
26
Izvještaj Uprave
/ Report of the Management Board
32
Djelatnost i organizacijska struktura
Core Activities and Organizational Structure
32
Tvornica cementa Kakanj od privatizacije do 2010.
Tvornica cementa Kakanj since Privatization until 2010
32
Poslovni trend u 2010.
2010 Business Trends
38
Upravljanje rizicima
Risk Management
56
Istraživanje i razvoj
Research and Development
60
Integrirani sistem upravljanja
Integrated Management System
60
Zaposlenici i zaštita na radu
Employees and Safety at Work
62
Održivi razvoj i zaštita okoliša
Sustainable Development and Environmental Protection
66
Odgovornost prema lokalnoj zajednici
Responsibility towards the Local Community
72
Razvojni planovi i strategija
Prospects
72
Izvještaj nezavisnog revizora
/ Report of the Independent Auditor
78
Dodatne informacije
/ Additional Information
202
Glavni događaji u 2010. godini
Review of 2010 Events
202
Kontakti
Contacts
204
1
Branimir Muidža,
Generalni direktor Tvornice cementa Kakanj - General Manager of Tvornica cementa Kakanj
Obraćanje direktora
Letter from the Director
Dame i gospodo, poštovani dioničari,
U protekloj godini, koju su obilježile izuzetno nepovoljne privredne okolnosti i nansijska kretanja, kako u Bosni i
Hercegovini, tako i globalno, Tvornica cementa Kakanj je ponovo potvrdila svoj vodeći položaj na tržištu, te nastavila
sa ostvarivanjem pozitivnih poslovnih rezultata koji se postižu u dužem vremenskom kontinuitetu.
Recesijska godina dodatno je oslabila ionako nejaku privredu Bosne i Hercegovine, a najviše posljedica osjetila je
građevinska industrija kojoj pripada i naša kompanija. Nedostatak investicija, jačanje generičke konkurencije, otežani
uslovi kreditiranja i rast kamatnih stopa, izostanak adekvatnih mjera za reanimiranje ekonomije te pad životnog
standarda i sveprisutna nelikvidnost na tržištu BiH su okolnosti koje su obilježile protekli period i privredna kretanja.
Ipak, dodatnim zalaganjem naših menadžera i svih radnika, uspjeli smo realizirati sve naše ciljeve. Ostvarili smo dobre
rezultate, zadržali lidersku poziciju na tržištu, zavidnu razinu pro tabilnosti koja je znatno bolja od ostalih konkurenata
u širem regionu, nastavili sa investiranjem, te proširili poslovanje na nova tržišta što je zalog uspješnog poslovanja
i u budućnosti. Posebno je značajno i ohrabrujuće što su ovako dobri rezultati ostvareni u veoma nepovoljnom
ekonomskom okruženju.
Protekla godina u brojkama i zičkim pokazateljima
U 2010. godini na tržište smo plasirali 494.000 tona cementa i 180.000 m3 betona. Ovogodišnja ostvarena dobit
Tvornice cementa Kakanj i povezanih kompanija iznosi 26,5 miliona KM, što nas i u ovoj godini svrstava u sam vrh
među vodeće kompanije u BiH po ostvarenoj dobiti, odnosno pro tu. Uspjeh je time značajniji, imajući u vidu da se
bavimo proizvodnjom te da djelujemo u našoj osnovnoj djelatnosti građevinarstvu - grani privrede koja upravo trpi
najteže i najdublje posljedice ekonomske krize.
Za ovako dobre poslovne rezultate svakako je zaslužan i program racionalizacije poslovanja koji se aktivno i
djelotvorno provodi u svim poslovnim i organizacijskim segmentima. Taj smo program započeli već u 2008. godini,
po mnogo čemu rekordnoj godini za našu kompaniju, ali smo na vrijeme prepoznali i pripremili se za nepovoljne
ekonomske trendove. Program racionalizacije i štednje nastavljen i tokom 2009. i 2010. godine. Uradili smo analize
mogućih ušteda u svim segmentima proizvodnje i poslovanja, i na osnovu toga je Uprava Tvornice cementa usvojila i
poduzela vrlo konkretne mjere kojima smo ostvarili značajne uštede i poboljšali e kasnost rada. To nam je omogućilo
da i u 2010. godini budemo konkurentni, da nastavimo sa planiranim investicijama, da unaprijedimo poslovne procese
te da u maksimalnoj mjeri valoriziramo vrijednost dioničarima i njihovim udjelima.
Izgledi za 2011 godinu
Posmatrajući ove rezultate možemo reći da je situacija još uvijek dobra, ali da bi zadržali ovaj nivo rezultata i dalje
smo opredjeljeni da nastavimo sa mjerama štednje, jer se izlaz iz krize ne nazire ni u tekućoj godini. Uprava će i dalje
poduzimati sve neophodne mjere e kasnog poslovanja na dobrobit svih dioničara i zaposlenih.
Aktivnosti na tržištu i izvoz
Sa našim „sivim zlatom“ cementom prisutni smo na cijelom području Bosne i Hercegovine i na velikom dijelu tržišta
susjedne Hrvatske i ostalih zemalja u regionu. U posljednje dvije godine evidentna je proizvodna prekapacitiranost u
široj regiji pa da bi održali konkurentnost posebnu pažnju posvećujemo unapređenju naših proizvoda, usluga i logistike.
2
Obraćanje direktora
Letter from the Company’s Director
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Nadzorni odbor
Management Board of Tvornica cementa Kakanj
Supervisory Board
Ladies and gentlemen, dear shareholders,
During the past year, which was marked with extremely unfavorable economic circumstances and nancial trends in Bosnia and
Herzegovina as well as in the whole world, Tvornica cementa Kakanj once again con rmed its leading position in the market and
continued to make positive business results which have been continually achieved over a longer period of time.
The recession year additionally weakened already frail economy of Bosnia and Herzegovina, and the strongest consequences were
felt in the construction industry to which our company belongs. Lack of investments, strengthening of the generic competition,
more rigorous credit nancing conditions, lack of the adequate measures for economic reanimation as well as the in the living
standard and the omnipresent insolvency in the market of B&H are the circumstances which marked the past period and economic
trends.
However, with the additional efforts of our managers and all employees, we managed to realize all our goals. We have achieved
good results, kept the leading position in the market, had the desirable level of pro tability, which is much better than what other
competitors from the region have achieved, we continued to invest and expanded our business to new markets, which is a deposit
for successful business results in the future. It is extremely signi cant and encouraging that such good results have been achieved in
the very unfavorable economic environment.
Previous year in numbers and physical indicators
During 2010, we have sold 494,000 tons of cement and 180,000 m3 of concrete. The pro t that Tvornica cementa Kakanj
and dependent companies achieved in this year amounts to 26.5 million KM, which, also in this year, places us among the top
companies in B&H in terms of the achieved pro t. The success even more important if we take into account the fact that we are a
producer, and that our main business activity is the construction – branch of the economy that suffers the most dif cult and deepest
consequences of the economic crisis.
The good business results are also due to the program of rationalization of our business, which has been actively and effectively
implemented in all business and organizational segments. We started this program already in 2008, which was in many segments
the record breaking year for our company, and beforehand we recognized and prepared ourselves for unfavorable economic
trends. The program of rationalization and savings continued in 2009 and 2010 as well. We have analyzed possible savings in all
segments of the production and business, and on this basis, the Management of Tvornica cementa Kakanj adopted and undertook
very speci c measures through which we achieved signi cant savings and improved the work ef ciency. This enabled us to be
competitive in 2010 as well, to continue with the planned investments, to enhance business processes, and to maximize the value
for the shareholders and their shares.
Prospects for 2011
Bearing in mind these results, we can say that the situation is still favorable, but, since the end of the crisis is not foreseen in
the current year, and in order to keep this level of results, we are still committed to continue with the saving measures. The
Management will continue to undertake all necessary measures of effective business to the bene t of all shareholders and the
employees.
Activities in the market and export
With our “gray gold”-cement, we are present in the whole territory of Bosnia and Herzegovina and on the large part of the market of
neighboring Croatia and other countries in the region. During the past two years, it is possible to observe the production overcapacity in the
3
Pakovanje cementa visoke kvalitete u vreće od 50kg, a pogotovo od 25kg, sa atraktivnim i prepoznatljivim dizajnom,
korištenje euro-paleta kao i posebnih folija za omotavanje cementa na paletama, dodatno su učvrstili imidž i tržišnu
poziciju Tvornice cementa Kakanj. Započeli smo i aktivnosti na certi ciranju svih tipova cementa za tržište EU.
Našim betonom grade se najveći i najkorisniji infrastrukturni objekti i tržni centri na području Sarajeva, Banja Luke
i Tuzle. Tokom 2010. godine proširili smo poslovnu liniju proizvodnju betona na područje Hrvatske, kupovinom
kompanije TBG Beton d.o.o. Ova investicija omogućava dodatni plasman visokokvalitetnog kakanjskog cementa na
tržište susjedne Hrvatske, bolju konkurentsku poziciju i dugoročni stabilan razvoj Tvornice cementa Kakanj. Ponosni
smo i na činjenicu da smo jedna od rijetkih BiH kompanija koja svoje poslovanje širi i izvan granica BiH.
Trenutno u Sarajevu isporučujemo beton na najveće gradilište u BiH, Sarajevo City Center, u koji će biti ugrađeno
više od 70.000 kubičnih metara našeg gotovog betona. Ovakve projekte dobivamo isključivo zahvaljujući vrhunskoj
kvaliteti našeg cementa i betona i naprednoj tehnologiji koju koristimo uz profesionalnu uslugu koju pružamo našim
cijenjenim poslovnim partnerima.
S obzirom na potrebe tržišta za raznovrsnim vrstama cementa sa različitim svojstvima, odlučili smo da uložimo napor
u razvoj novog tipa cementa. Radi se o brzovezujućem cementu oznake CEM II / A-S 42,5R.
Kapitalna ulaganja u budućnost
Fokusirani smo i orijentirani na dugoročni razvoj pa smo tako ove godine poduzeli čitav niz aktivnosti i u pripremi
i realizaciji većih kapitalnih ulaganja odnosno investicija, kao što je izgradnja silosa klinkera kapaciteta 70.000 tona
čime i nadalje poboljšavamo okolinski aspekt jer je zaštita okoliša jedna od temeljnih odrednica našeg razvoja. Tokom
2010. godine je investirano u nova postrojenja i modernizaciju postojećih oko 8 miliona KM, a dio ulaganja odnosi se
na širenje mreže pogona za proizvodnju i prodaju gotovih betona, a ta vertikalna integracija poslovanja za koju smo
strateški dugotrajno opredijeljeni, omogućava najbolji mogući način plasmana cementa.
Isplata dividende dioničarima
Učinkovitom realizacijom naše poslovne vizije i strategije, te dobrim upravljanjem resursima koje posjedujemo, ostvarili
smo veoma pozitivno nancijsko poslovanje te time obezbijedili i novčana sredstva za isplatu dividendi dioničarima u
iznosu od 24 miliona KM koja je isplaćena tokom godine. Isplata dividende i ove kao i protekle godine u potpunosti je
nancirana i osigurana iz vlastitih izvora prihoda i gotovinskog toka kompanije.
Realizacija kupoprodajnog ugovora 2000-2010
S obzirom da je ovo prvi godišnji izvještaj predstavljen kroz publikaciju, te da je od privatizacije Tvornice cementa
proteklo deset godina, odlučili smo da u ovaj izvještaj uvrstimo i kratki pregled realizacije obaveza prema
privatizacijskom ugovoru. Privatizacijska obaveza je bila da do kraja 2010. godine uložimo 95,95 miliona KM u
modernizaciju cementare i povezane djelatnosti, a tu smo obavezu ispunili već nekoliko godina prije ugovorenog roka
na taj način potpuno ispunivši sve ugovorne obaveze u pogledu investiranja.
Naročito želim istaknuti i naglasiti naša kapitalna ulaganja, zalaganje i trud koji smo uložili u zaštitu okoliša.
Osavremenjivanje naših pogona, korištenje materijala, energije i najbolje svjetske dostupne tehnologije za rad koji
minimaliziraju naš uticaj na okoliš gdje su svi pokazatelji znatno ispod zakonski dozvoljenih granica i parametara,
najvažnije je dostignuće koje je važno i za lokalnu zajednicu u kojoj djelujemo.
4
Obaraćanje direktora
Letter from the Company’s Director
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Nadzorni odbor
Management Board of Tvornica cementa Kakanj
Supervisory Board
wider region. Hence, to keep our competitiveness, we pay a special attention to enhancing our products, services and logistics.
Packing the high-quality cement into 50 kilogram bags, and especially into 25 kilogram bags, with an attractive and recognizable
design, using euro-pallets and special foliage for wrapping the cement on the pallets, have additionally strengthened the image and
market position of Tvornica cementa Kakanj. We have also initiated the activities of certifying all cement types for the EU market.
The biggest and the most useful infrastructure objects and shopping malls in the areas of Sarajevo, Banja Luka and Tuzla are built
with our concrete. In 2010, we expanded our concrete business line to Croatia by acquiring the company TBG Beton d.o.o. This
investment provides additional placement of the high-quality Kakanj cement to the market of the neighboring Croatia, a better
competition position and a long-term stable development of Tvornica cementa Kakanj. We are proud of the fact that we are one of
the rare companies from B&H to expand its business outside the B&H’s borders.
Currently, in Sarajevo we deliver the concrete to the biggest construction site in Bosnia and Herzegovina, the Sarajevo City Center,
where more than 70,000 cubic meters of concrete will be built in. We get such projects only on the basis of the top quality of our
cement and concrete and the advanced technology that we use accompanied with the professional services we provide to our
respectable business partners
Considering the market needs for various cement types with different properties, we decided to invest additional efforts into
development of a new cement type. This is the fast binding cement marked as CEM II / A-S 42,5R.
Capital investments into future
We are focused and oriented towards the long-term development, and therefore in this year as well we have undertook numerous
activities to prepare and implement large capital investments, such as is the construction of the new clinker silo with the capacity
of 70,000 tons, through which we further improve the environmental aspect since the environment protection is one of the
fundamental direction of our development. In 2010, we have invested around 8 million KM into new plants and modernization,
and part of these investments is related to expanding the network plants for production and sale of ready-mixed concrete, and this
vertical integration of business, to which we are strategically committed on a long-term basis, provides us with the best possible
placement of cement.
Dividend payment to shareholders
The ef cient realization of our business vision and strategy, and the good management of our resources enabled us to achieve very
positive nancial business results providing funds for paying the dividend to the shareholders in the amount of 24 million KM which
was paid during the year. The dividend payment for this and the previous years had been completely nanced and ensured from our
own fund sources and the cash ow of the company.
Realization of the Share Purchase Agreement 2000-2010
Bearing in mind that this the rst annual report presented in a form of publication, and that ten years have passed from the
privatization of Tvornica cementa Kakanj, we decided to expand this report with a short overview of the realization of the
privatization agreement obligations. Privatization commitment was to invest 95.95 million KM into modernization of the cement
plant and related business by the end of 2010, and this commitment we ful lled already several years before the agreed term, and
in this way ful lled all agreed obligations in terms of investments.
I speci cally wish to emphasize and point out our capital investments, commitment and efforts we put into the environment
protection. Modernization of our plants, utilization of materials, energy, and the best available technique for working in a manner
minimizing our impact on environment thus achieving that all indicators are much below the legally permitted borders and
5
Kroz intenzivan program investiranja, te održavanje djelatnosti i razine zaposlenje aktivnosti u BiH, HeidelbergCement
je kao strateški partner pokazao koliko ozbiljno i odgovorno pristupa svim svojim obavezama, te je svojim aktivnostima
snažno doprinio ispunjenju svoje prvobitne namjere da Tvornicu cementa Kakanj dovede u najvišu klasu evropskih
proizvođača koja je konkurentna u svakom pogledu i koja posluje u skladu sa svim najprestižnijim svjetskim i evropskim
standardima.
Standardi poslovanja i društvena odgovornost
Uspješnost našeg poslovanja ne ogleda se samo dostignućima na tržištu te nancijskim rezultatima, već i u društveno
odgovornom djelovanju i ponašanju.
Koristeći i primjenjujuće standarde ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 14000 u našoj svakodnevnoj djelatnosti
omogućujemo da se poslovni procesi vrše na kvalitetan i odgovoran način koji omogućava i ostvarenje jednog od naših
temeljnih principa da u svakom trenutku djelujemo kao društveno odgovorna kompanija. Poslovanje na principima
društvene odgovornosti omogućava dodatnu izgradnju našeg ugleda te pozitivno djeluje na naše uposlenike da
nastave u pravcu dugoročnog rasta i razvoja kompanije. Stalna briga o našim zaposlenima, socijalna sigurnost,
mogućnost rada u a rmativnom okruženju te njihov kontinuirani razvoj kroz sticanje stručnih znanja dio su tradicije
koju njegujemo.
Aktivno potpomažemo aktivnosti i projekte od značaja za širu društvenu zajednicu kroz razne oblike suradnje i
pomoći, primarno fokusirani na zaštitu okoliša, znanje, edukaciju, mlade, kulturu, sport a pritom surađujemo sa više
obrazovnih, stručnih i znanstvenih institucija, udruženja i sportskih klubova.
U junu 2010 godine, većinski vlasnik Tvornice cementa Kakanj - HeidelbergCement Group – uključen je u DAX
kotaciju Frankfurtske burze na kojoj kotiraju 30 najvećih njemačkih kompanija, što dodatno potvrđuje stabilnost cijele
Grupe ali i naše Tvornice kao dio Grupe, te dodatno osigurava transparentnost u poslovanju i širi pozitivan impuls
zainteresiranim postojećim i potencijalnim dioničarima.
Želim zahvaliti svim vrijednim zaposlenicima na njihovom doprinosu i zalaganju da i ovu godinu zaključimo veoma
povoljnim rezultatima. Isto tako zahvaljujemo dioničarima i Nadzornom odboru na povjerenju u Tvornicu cementa
Kakanj, Upravu Društva i uposlene.
Tokom naredne godine intenzivno ćemo raditi na daljoj optimizaciji poslovnih procesa i uštedi troškova, jer pred
nama je još jedna godina puna izazova i poteškoća, ali i prilika koje trebamo prepoznati i iskoristiti u korist tvornice i
dioničara.
Naši prioriteti i usmjerenje ostaju i dalje nepromijenjeni. Opredijeljeni smo da i nadalje u potpunosti realiziramo
sve planirane aktivnosti te kroz vodeću tržišnu poziciju, rast, povećanu učinkovitost te povećanje zadovoljstva naših
kupaca, ostvarimo pozitivan nancijski rezultat koji omogućuje stabilan kontinuirani rast i razvoj naše kompanije.
Branimir Muidža
Generalni direktor Tvornice cementa Kakanj
6
Obaraćanje direktora
Letter from the Company’s Director
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Nadzorni odbor
Management Board of Tvornica cementa Kakanj
Supervisory Board
parameters, is the most signi cant achievement which is also important for the local community in which we operate.
Through an intensive investment program, and by maintaining the main business activity and the level of employment in B&H,
HeidelbergCement, as the strategic partner, has shown how seriously and responsibly it approaches all its commitments, and that
its activities have strongly contributed to its primary goal - to bring Tvornica cementa Kakanj to the highest class of European
producers, to be competitive in every aspect and to build its business in accordance with the most prestigious world’s and European
standards.
Business standards and social responsibility
The success of our business is not only re ected in market achievements and nancial results, but also in our socially responsible
actions and behavior.
Through utilization and application of the standards ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 14000 in our daily activities, we
ensure that our business processes are handled in a high-quality and responsible manner allowing realization of one of our basic
principles, to act as the socially responsible company in every moment. Building business on the social responsibility principles
provides additional strengthening to our reputation and motivates our employees to continue towards the long-term growth
and development of the Company. Constant care for our employees, the social security, the possibility to work in an af rmative
environment and their continuous development through professional education are the traditions which we have been fostering.
We actively support activities and projects signi cant to the wider social community through different types of the cooperation
and assistance, with the main focus on the environment protection, knowledge, education, youth, culture, sport, in terms of which
we cooperate with numerous educational, professional and scienti c institutions, associations and sport clubs.
In June 2010, the major shareholder of Tvornica cementa Kakanj – HeidelbergCement Group – was included into the DAX index
of the Frankfrut stock exchange, which comprises of 30 largest listed companies in Germany, which additionally con rms the
stability of the whole Group, and of our Plant as a part of this Group, and ensures the transparency in the business activities sending
a positive impulse to the existing and potential shareholders.
I would like to pass on my gratitude to all hard-working employees for their contribution and efforts to nalize this year with
the very favorable results. I would also like to thank to the shareholders and the Supervisory Board for putting their trust in Tvornica
cementa Kakanj, the Management of the Company and the employees.
During the next year, we will intensively work on the further optimization of the business processes and cost savings because we
are facing yet another year full of challenges and dif culties, but also of opportunities which we must recognize and use to the
bene t of our plant and shareholders.
Our priorities and direction remain unchanged. We are committed to fully accomplish all our planned activities, and, through the
leading market position, growth, increased ef ciency and increased customer satisfaction, to achieve positive nancial results for and
continual progress and development of our company.
Branimir Muidža
General Manager of Tvornica cementa Kakanj
7
János Szarkándi,
Predsjednik Nadzornog odbora - Chairman of the Bupervisory Board
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Uvod
Nadzorni odbor Društva u ovom sastavu imenovan je na Godišnjoj skupštini održanoj 16. 9. 2008. godine a čine
ga: János Szarkándi, predsjednik, te Andreas Kern i Gerhard Hugo Hirth kao članovi. Kao njihovi zamjenici tada su
imenovani Ferenc Söver, Miroslav Dušek i Ralf Keller. Na Skupštini Društva održanoj 29. 9. 2010. godine kao zamjenik
člana razriješen je Miroslav Dušek, a na njegovo mjesto imenovan Klaus Schwind. U poslovnoj / kalendarskoj 2010.
godini Nadzorni odbor je obavljao svoje funkcije, ovlaštenja i obaveze saglasno odredbama Zakona o privrednim
društvima, drugim propisima i odredbama Statuta Društva. Sve procedure za rad Nadzornog odbora utvrđene su u
Poslovniku o radu.
Izvještaj o radu Nadzornog odbora daje koncizan i kratak pregled aktivnosti u toku 2010. godine, dok su šire
elaboracije rada Društva, a time i Nadzornog odbora, date kroz druge dijelove Godišnjeg izvještaja.
Aktivnosti Nadzornog odbora
Rad i aktivnosti Nadzornog odbora u pravilu su ostvarivani na sjednicama koje su sazivane i održavane prema
odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i Poslovnika o radu, uz odgovarajuću i pravovremenu
pripremu i dostavljanje materijala. Sjednice su održavane s punim sazivom, uz vođenje zapisnika za svaku od njih.
Tokom 2010. godine Nadzorni odbor je održao četiri sjednice, na kojima su razmatrane ukupno 44 tačke dnevnog
reda.
Tematika održanih sjednica je bila aktuelna i raznovrsna a može se podijeliti u sljedeće tematske oblasti:
- poslovanje Društva,
- Skupština Društva i
- normativa.
Poslovanje Društva
U izvještajnom periodu Nadzorni odbor je prioritetnu i posebnu pažnju posvetio aktuelnoj problematici poslovanja
Društva u cjelini.
U okviru svojih ovlaštenja u pitanjima poslovanja i u nadzoru rada Uprave Društva, Nadzorni odbor je razmatrao i
usvojio nansijske izvještaje za 2009. godinu, odnosno tromjesečne i polugodišnje izvještaje za 2010. godinu
Skupština Društva
Nadzorni odbor je u skladu sa svojim obavezama izvršio organizacijske i pripremne radnje te sazvao redovnu Godišnju
skupštinu koja je održana 27. 5. 2010. godine, te vanrednu sjednicu Skupštine Društva, održanu 29. 9. 2010. godine.
Nakon održane dvije sjednice Skupštine Društva, Nadzorni odbor je pratio i razmatrao realizaciju donesenih odluka.
Normativa
Osnovna aktivnost u oblasti normative u izvještajnom periodu odnosila se je na donošenje potrebnih općih akata
za usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima kojima se uređuju odnosi unutar Društva.
U okviru ovih aktivnosti Nadzorni odbor je utvrdio Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Društva, koji je usvojen na
vanrednoj sjednici Skupštine Društva 29. 9. 2010. godine. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Statuta sadržani su u
činjenici da je bilo potrebno usaglašavanje Statuta s važećim pozitivnim pravnim propisima, kao i potrebama Društva.
8
Obaraćanje direktora
Letter from the Company’s Director
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Nadzorni odbor
Management Board of Tvornica cementa Kakanj
Supervisory Board
Introduction
The Supervisory Board of the Company, in its current form, was elected at the General Assembly held on 16 September
2008, and consists of the Chairman, János Szarkándi, and two members, Andreas Kern and Gerhard Hugo Hirth. Their
proxies, elected at the same General Assembly, were Ferenc Söver, Miroslav Dušek and Ralf Keller. At the General
Assembly held on 29 September 2010, proxy member, Miroslav Dušek, was released, and in his place Klaus Schwind
was elected. During the calendar year 2010, the Supervisory Board exercised its functions, authorities and obligations
in accordance with the provisions of the Law on Economic Companies, other positive regulations and provisions of the
Company’s Statute. All procedures related to the work of the Supervisory Board are set out in the Rules of Procedure.
The Report of the Supervisory Board provides a concise and brief review of the Company’s activities in 2010, while
detailed elaborations of the Company’s work, thus of the Supervisory Board as well, are given in other parts of the
Annual Report.
Supervisory Board activities
The work and activities of the Supervisory Board have generally been realized through its sessions convened and held
in accordance with the provisions of the Law on Business Companies, the Articles of Associations of the Company and
the Rules of Procedure, with the appropriate and timely preparation and delivery of materials. Sessions have been held
in full composition, and minutes were taken down for each.
In 2010, the Supervisory Board held four sessions, and discussed in total 44 points of the agenda.
Subject matters discussed at the session were actual and diverse, and they can be grouped as following:
business operations of the Company,
General Assembly of the Company, and
regulations.
Business Operations of the Company
During the reporting period, the Supervisory Board gave priority and paid special attention to the current business
operation issues of the Company.
Within its authorizations related to the issues of business operations and supervision of the Management Board’s
work, the Supervisory Board considered and adopted the nancial reports for 2009, and quarterly and semi-annual
reports for 2010.
General Assembly of the Company
In accordance with its obligations, the Supervisory Board organized, prepared and convened the regular General
Assembly, which was held on 27 May 2010, and an extraordinary General Assembly held on 29 September 2010.
Following the two sessions of the General Assembly, the Supervisory Board monitored and reviewed implementation
of the decisions passed.
Regulations
Basic activity in the eld of regulations during the reporting period was related to passing necessary general acts for
harmonization with the Law on Economic Companies and other regulations de ning relations within the Company.
The Supervisory Board determined the Proposal for changing and amending the Statute of the Company, which
was adopted at the extraordinary General Assembly, held on 29 September 2010. The reasons for passing changes
and amendments to the Statute lay in the fact that it was necessary to harmonize the Statute with the valid positive
regulations, as well as the needs of the Company.
9
Saradnja s Upravom Društva
Dobra saradnja Nadzornog odbora s Upravom Društva nastavljena je i tokom 2010. godine. Sva bitna pitanja rada i
poslovanja Društva rješavana su u punoj saglasnosti ovih dvaju organa.
U pripremi sjednica Nadzornog odbora, kao i u značajnijim aktivnostima izvan sjednica, Uprava Društva je
pravovremeno donosila obrazložene i argumentirane prijedloge koji su, prije svega, odražavali interese Društva kao
cjeline, kao i interese dioničara u njemu.
Nadzorni odbor je činio značajne napore da svojim aktivnostima, nadzorom i sugestijama omogući Upravi izvršavanje
postavljenih planskih ciljeva i zadataka. Istovremeno je, nadzirući rad Uprave, razmatrao potrebne izvještaje i
informacije o realizaciji tih ciljeva.
Ocjena stanja
Iako su normativno postavljeni principi i pravila korporativnog upravljanja u skladu s važećim propisima, izgradnja
sistema se još uvijek vrši, odnosno još uvijek postoji mogućnost daljnje nadgradnje i razvoja. Društvo nastoji da sistem
izvještavanja i informiranja dioničara i javnosti usavršava, osiguravajući objavljivanje svih bitnih događaja koji mogu
uticati na nansijsku ili poslovnu poziciju.
Na osnovu kontinuiranog nadzora poslovanja Društva i usvojenih izvještaja Uprave o njegovom poslovanju, Nadzorni
odbor konstatira da je poslovanje Društva u skladu s odlukama Skupštine i Statuta Društva, zakonima i drugim
propisima.
Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 6. aprila 2011. godine usvojio Izvještaj Uprave o poslovanju Društva prema
godišnjem obračunu za 2010. godinu, s bilansom stanja i bilansom uspjeha. Na istoj sjednici Nadzorni odbor je u okviru
svoje nadležnosti utvrdio Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2010. godinu s izvještajima nezavisnog revizora i
Odbora za reviziju.
János Szarkándi
Predsjednik Nadzornog odbora
10
Obaraćanje direktora
Letter from the Company’s Director
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Nadzorni odbor
Management Board of Tvornica cementa Kakanj
Supervisory Board
Cooperation with the Management Board of the Company
Good cooperation between the Supervisory Board and the Management Board of the Company continued during
2010. All important issues related to the work and business operations of the Company have been decided upon in full
agreement by both bodies.
In the preparations of the Supervisory Board sessions, as well as in other signi cant activities in addition to the
sessions, the Company Management Board provided timely explanations and well-argued proposals which, above all,
re ected the interests of the Company as a whole, as well as the shareholders’ interests.
The Supervisory Board invested signi cant efforts through its activities, supervision and suggestion to enable
the Management Board to execute the planned goals and tasks. At the same time, through its supervision of the
Management Board’s work, it reviewed the necessary reports and information about the realization of those goals.
Situation Assessment
Although the set principles and rules of corporate governance are in accordance with valid positive regulations,
the building of the system has continued, as there is still capacity for further improvement and development. The
Company strives to continually improve the reporting system and the system for providing information to the
shareholders and the public by ensuring publication of all important events that may in uence its nancial or business
position.
On the basis of continued supervision of the Company’s business and the adopted reports of the Management
Board, the Supervisory Board concludes that the Company’s business is in accordance with the decisions of the General
Assembly and the Statute of the Company, as well as relevant laws and other regulations.
The Supervisory Board, at is session held on 06 April 2011, adopted the Report of the Management Board on the
Company’s business for 2010, with the balance sheet and the pro t and loss statement. At the same session, in
accordance with its authorities, the Supervisory Board determined the Annual report of the Company’s Business for
2010 with the reports of the independent auditor and the Audit Committee.
János Szarkándi
Chairman of the Supervisory Board
11
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
ODBOR ZA REVIZIJU TVORNICE CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ
- SKUPŠTINI DIONIČARA
- NADZORNOM ODBORU
Na osnovu Statuta Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj, Skupština Društva je 16. septembra 2008. godine imenovala
Odbor za reviziju u sastavu:
1. Milan Dmitrović, predsjednik
2. Hajrudin Hadžimehanović, član
3. Muris Čičić, član
Odbor je u toku 2010. godine vršio sljedeće aktivnosti:
■ razmotrio i podnio mišljenje o setu nansijskih izvještaja Tvornice cementa Kakanj za 2009. godinu;
■ razmotrio i podnio mišljenje o setu konsolidiranih nansijskih izvještaja Tvornice cementa Kakanj i zavisnih
društava za 2009. godinu;
■ pratio i razmatrao mjesečne, tromjesečne i polugodišnje nansijske izvještaje Društva u toku 2010. godine;
■ u više navrata ostvarivao kontakte s Upravom Društva o pitanjima porezne, nansijske, računovodstvene i dr.
aktualne problematike u poslovanju Društva;
■ vršio uvid u ostale podatke i dokumentaciju koju je Uprava Društva, na zahtjev Odbora ili po vlastitoj inicijativi,
dostavljala Odboru;
■ pratio aktivnosti eksternog revizora Društva.
Članovi Odbora su u toku 2010. godine u više navrata informativno i savjetodavno kontaktirali sa članovima Uprave
Društva, a povodom pojedinih pitanja vezanih za tekuće poslovanje, poreznu problematiku, nansijsko izvještavanje,
računovodstvene politike i knjigovodstvene evidencije, posebno u vezi s primjenom poreznih propisa, kao i primjene
Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda nansijskog izvještavanja (IFRS).
Odbor nije imao zahtjeva dioničara za posebnu reviziju nansijskog poslovanja u smislu člana 113. Statuta Društva.
U momentu sačinjavanja ovog izvještaja Odbor za reviziju je raspolagao i izvještajem eksternog revizora o nansijskim
izvještajima Društva za 2010. godinu, kao i o konsolidiranim nansijskim izvještajima Grupe za 2010. godinu.
Na osnovu navedenoga, Odbor za reviziju Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj podnosi sljedeći
IZVJEŠTAJ
1. Mišljenje o setu nansijskih izvještaja Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj za 2010. godinu
U skladu sa svojim nadležnostima i Međunarodnim standardima revizije (ISA), Odbor za reviziju vršio je kontinuirani
uvid u nansijske izvještaje Društva u toku 2010. godine u cilju sagledavanja njihove usklađenosti s Međunarodnim
računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima nansijskog izvještavanja.
Set godišnjih nansijskih izvještaja za 2010. godinu sačinila je Uprava Društva, koja je odgovorna za tačnost iskazanih
12
Obaraćanje direktora
Letter from the Company’s Director
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Management Board of Tvornica cementa Kakanj
Nadzorni odbor
Supervisory Board
THE AUDIT COMMITTEE OF THE CEMENT FACTORY KAKANJ, joint-stock company
Attn.
- THE ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS
- SUPERVISORY BOARD
Pursuant to the Rule Book of the Cement Factory Kakanj, joint-stock company Kakanj, the Assembly of the Company,
on September 16, 2008 appointed an Audit Committee composed of the following members:
1. Milan Dmitrović, Chair
2. Hajrudin Hadžimehanović, member
3. Muris Čičić, member
The Committee performed the following activities during 2010:
■ Reviewed, and submitted its opinion on the set of the nancial reports of the Cement Factory Kakanj, JointStock Company Kakanj for the year 2010;
■ Reviewed, and submitted its opinion on the set of consolidated nancial reports of the Cement Factory Kakanj,
Joint-Stock Company Kakanj and associated companies for the year 2010;
■ Continuously followed up and reviewed monthly, quarterly and semi-annual nancial reports of the Company
during 2010;
■ Contacted on several occasions the Management of the Company on nancial, accounting, tax and other
current issues pertaining to Company activities;
■ Checked the other data and documentation that the management of the Company, at the request of the
Committee or its own initiative, submitted to the Committee;
■ Followed up on the activities of the external auditor of the Company.
During 2010, the members of the Committee maintained information sharing and consultation contacts with the
Management of the company related to current issues pertaining to current business operations, tax duties, nancial
reporting, accounting policies and bookkeeping records, particularly dealing with the application of the tax regulations,
as well as the application of the International Accounting Standards (IAS) and the International Financial Reporting
Standards (IFRS).
The Committee has not received any claims from the shareholders for special audits of the nancial operations in
terms of Article 113 of the Company’s Rule Book.
At the moment of the drafting of this report, the Audit Committee has obtained the draft report of the external auditor
on the set of nancial reports of the Company, as well as the consolidated nancial reports of the Group for 2010.
On the grounds of the abovementioned facts, the Audit Committee of the Cement factory Kakanj, joint-stock
company Kakanj, is submitting the following
REPORT
1. The opinion on the set of nancial reports of the Cement factory Kakanj, joint-stock
company Kakanj for the year 2010
Pursuant to its competencies and the International Standards of Audit (ISA), The Audit Committee has continuously
been checking the nancial reports of the Company during 2010, in order to review their concordance with the
International Accounting Standards and International Financial reporting Standards.
13
podataka. Odbor za reviziju izražava mišljenje o usklađenosti nansijskih izvještaja i primijenjenih računovodstvenih
politika s računovodstvenim standardima.
Po mišljenju Odbora za reviziju, nansijski izvještaji Društva za 2010. godinu, u svim materijalno značajnim aspektima,
objektivno, realno i u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima
nansijskog izvještavanja prikazuju nansijski položaj Društva na dan 31.12.2010. godine, kao i rezultate poslovanja,
promjene u kapitalu i novčane tokove Društva za 2010. godinu.
Primijenjene računovodstvene politike priznavanja i vrednovanja sredstava, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda
Društva u skladu su s Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima nansijskog
izvještavanja.
2. Mišljenje o setu konsolidiranih nansijskih izvještaja TC Kakanj d.d. Kakanj i zavisnih društava za 2010. godinu
Odbor za reviziju je izvršio uvid i u set konsolidiranih nansijskih izvještaja Grupe (Tvornice cementa Kakanj d.d. i
zavisnih društava TBG BH d.o.o. Kakanj, Transport servis d.o.o. Kakanj, Građevinski agregati d.o.o. Kakanj i TBG Beton
Zagreb) za 2010. godinu.
Set konsolidiranih nansijskih izvještaja Grupe sačinila je Uprava Društva, na osnovu pojedinačnih nansijskih
izvještaja matičnog društva i pojedinačnih nansijskih izvještaja zavisnih društava za 2010. godinu koje su sačinile
uprave članica Grupe i koje su i odgovorne za tačnost podataka iskazanih u tim pojedinačnim izvještajima. Odbor za
reviziju izražava mišljenje o usklađenosti seta konsolidiranih nansijskih izvještaja s Međunarodnim računovodstvenim
standardima i Zakonom.
Odbor za reviziju smatra da su konsolidirani nansijski izvještaji Grupe za 2010. godinu sačinjeni u skladu s
Međunarodnim računovodstvenim standardom 27 i drugim relevantnim MRS/MSFI, te da oni realno i objektivno, u
svim značajnim aspektima, odražavaju nansijski položaj, rezultate poslovanja, promjene u kapitalu i novčane tokove
Grupe.
3. Daljnje aktivnosti Odbora
Odbor za reviziju će i u toku 2011. godine kontinuirano pratiti i razmatrati nansijske izvještaje, procedure i pokazatelje
o poslovanju Društva.
Na zahtjev Skupštine dioničara, Nadzornog odbora i Uprave Društva, a u skladu sa svojim nadležnostima, Odbor će
se angažirati i u rješavanju svih aktuelnih pitanja u poslovanju Društva.
U Kaknju 8. 2. 2011. godine
Članovi Odbora:
Milan Dmitrović ____________________________
Muris Čičić ________________________________
14
Hajrudin Hadžimehanović ______________________________
Obaraćanje direktora
Letter from the Company’s Director
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Nadzorni odbor
Management Board of Tvornica cementa Kakanj
Supervisory Board
The management of the Company, who is responsible for the accuracy of the presented information, has made the
set of annual nancial reports for 2010. The Audit Committee is stating its opinion on the concordance of the nancial
reports and the applied accounting policies with the accounting standards.
It is the opinion of the Audit Committee that the nancial reports of the Company for the year 2010, in all
materially signi cant aspects, impartially, realistically, and in accordance with the International Accounting Standards/
International Financial Reporting Standards present the nancial status of the company on December 31 2010, as well
as the results of business operations, changes in capital and cash ows of the Company for 2010.
The applied accounting policies of acknowledging funds, liabilities, claims, capital, income and expenditures of the
Company have been in conformity with the International Accounting standards and International Financial Reporting
Standards.
2. The opinion on the set of the consolidated nancial reports of the Cement Factory Kakanj, joint-stock company
Kakanj and associated companies for 2010
The Audit Committee has also checked the set of the consolidated nancial reports of the Group (Cement factory
Kakanj, joint-stock company Kakanj and the associated companies TBG BH j.s.c. Kakanj, Transport servis j.s.c. Kakanj,
Građevinski agregati j.s.c. Kakanj and TBG Beton Zagreb) for the year 2010.
The management of the Company has made the set of the consolidated nancial reports of the Group, on the
basis of the individual nancial reports of the mother Company and the individual nancial reports of the associated
companies for the year 2010, made by the managements of the members of the Group, who are responsible for
the accuracy of the released data in these individual reports. The Audit Committee is stating its opinion on the
concordance of the set of the consolidated nancial reports with the International Accounting Standards and the law.
It is the opinion of the Audit Committee that the consolidated nancial reports of the Group for the year 2010 have
been made in accordance with the International Accounting Standard 27 and the other relevant IAS/IFRS, and that
they, impartially and realistically, in all signi cant aspects, re ect the nancial status, business results, changes in capital
and cash ows of the Group.
3. Forthcoming Activities of the Committee
It is the plan of the Audit Committee to continue with the ongoing follow up on and review of the nancial reports,
procedures and indicators on the Company’s business operations during 2011 as well.
Pursuant to its competencies, the Committee will also be engaged in solving all particular problems related to the
Company’s operations at the request of the Assembly of the Shareholders, the Supervisory Board and the management
of the Company.
Kakanj, February 8, 2011
Members of the Committee:
Milan Dmitrović __________________________
Hajrudin Hadžimehanović ________________________________
Muris Čičić _____________________________
15
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Management Board of TCK
Branimir Muidža
Branimir Muidža je generalni direktor Tvornice cementa
Kakanj i Country Manager HeidelbergCement grupacije
u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Također je član
Nadzornog odbora TBG BH. U proteklih jedanaest godina
radio je za HeidelbergCement na različitim rukovodećim
funkcijama.
Prije nego što se priključio HeidelbergCementu, Muidža
je tri godine radio kao broker i analitičar za hrvatske
Flacius Vrijednosnice d.o.o. Također je vodio Financije i
Računovodstvo d.o.o. u Hrvatskoj.
Diplomu ekonomista stekao je na Fakultetu ekonomije
i turizma u Puli, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska. Muidža
je ovlašteni broker za trgovanje vrijednosnim papirima u
Hrvatskoj.
Muidža je uspješno završio različite programe
menadžmenta u organizaciji Business School St.
Gallen, Harvard i Management Center Europe; kao i u
okviru HeidelbergCement grupacije kao što su: Senior
Management Development Program u organizaciji
INSEAD, CEE Management Development Program i HC
Executive Development Program.
Član je Upravnog odbora Udruženja za unapređenje
njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa i
predsjednik Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u
Sarajevu.
Muidža je izabran za menadžera godine u Bosni i
Hercegovini 2006. i 2007. godine. Pored toga, bio
je vođa SAP projekta 2001. godine, tokom prve SAP
implementacije u Bosni i Hercegovini.
Izudin Neimarlija
Izudin Neimarlija se pridružio timu Tvornice cementa
Kakanj 1997. godine. Radio je i usavršavao svoje znanje
na različitim inžinjerskim pozicijama, da bi 2003. godine
bio izabran na dužnost operativnog tehničkog direktora,
a 2004. na funkciju izvršnog direktora za proizvodnju i
tehnička pitanja i člana Uprave Tvornice cementa Kakanj.
Prije nego što se priključio Tvornici cementa Kakanj,
Neimarlija je radio kao inžinjer elektrotehnike za nekoliko
16
kompanija u Italiji, a do 1993. godine radio je kao
profesor u Srednjoj stručnoj školi u Kaknju.
Diplomu inžinjera elektrotehnike stekao je na
Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Zehra Obralija
Zehra Obralija se pridružila timu Tvornice cementa Kakanj
1991. godine, na poziciji referenta za raspodjelu, da bi
1993. godine bila imenovana na dužnost rukovodioca
nansijske službe. Na funkciju izvršnog direktora za
nansijske i ekonomske poslove i člana Uprave Tvornice
cementa Kakanj izabrana je 2001. godine.
Prije nego što se priključila Tvornici cementa Kakanj,
Zehra Obralija je tokom 1991. godine obavljala dužnost
direktorice kompanije Gradis, a u periodu od 1986.
do 1991. godine radila na poslovima referenta plana i
analize, te rukovodila nansijskom službom Zajednice
stanovanja i komunalnih poslova RZ Kakanj.
Diplomu ekonomista stekla je na Ekonomskom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu.
Obaraćanje direktora
Letter from the Company’s Director
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Nadzorni odbor
Branimir Muidža
Branimir Muidža is General
Manager of Tvornica cementa
Kakanj and Country Manager of
HeidelbergCement Group for Bosnia
and Herzegovina and Croatia. He is
also a member of the Supervisory
Board of TBG BH. For the last
eleven years he has been present at the Company in
various managing roles.
Prior to joining HeidelbergCement Group, Muidža was
a broker agent and analyst with the Croatian company
Flacius Vrijednosnice d.o.o. for three years. He also ran
the company Financije i Računovodstvo d.o.o. in Croatia.
He holds a B.A. degree in Finance from the Economy
and Tourism Faculty of Pula, the University of Rijeka,
Croatia. Muidža is a Licensed Broker Agent for Trading
Securities in Croatia.
Branimir Muidža has successfully completed various
career and management developmental programs
organized by Business School St. Gallen, Harvard
and Management Center Europe; and within the
HeidelbergCement Group such as: the Senior
Management Development Program delivered by
INSEAD, the CEE Management Development Program
and the HC Executive Development Program.
He is a Board member of the Association for the
promotion of German - B&H business affairs and a
member of the Advisory Board of the University of
Sarajevo - Faculty of Economics.
Muidža was elected as Businessman of the year in
Bosnia and Herzegovina in 2006 and 2007. In addition,
he was SAP Project leader in 2001, the rst SAP
implementation ever in Bosnia and Herzegovina.
Management Board of Tvornica cementa Kakanj
Supervisory Board
Izudin Neimarlija
Izudin Neimarlija joined Tvornica
cementa Kakanj in 1997. He
worked and gained experience in
different engineering positions,
and in 2003 was elected to the
position of Operational Technical
Director. In 2004 he was made
Executive Director for Production and Technical Issues
and Management Board member of Tvornica cementa
Kakanj.
Prior to joining Tvornica cementa Kakanj, Neimarlija
worked as electric engineer for different companies in
Italy, and until 1993 worked as an instructor at Kakanj’s
High School.
He holds a B.A. degree in electrical engineering from the
Faculty of Electrical Engineering, University of Sarajevo.
Zehra Obralija
Zehra Obralija joined Tvornica
cementa Kakanj in 1991 as the
Of cer for Allocation, and in 1993
she was elected to the position
of Finance Department Manager.
In 2001 she was appointed to
the position of Executive Director
for Finance and Economic issues and Member of the
Managing Board of Tvornica cementa Kakanj.
Prior to joining Tvornica cementa Kakanj, Zehra Obralija
was director of the Gradis company, while in during the
period from 1986 to 1991 she worked rst as the Of cer
for Planning and Analysis, and then as the Finance
Department Manager in the Municipal Administration for
Housing and Public Utilities of Kakanj.
She holds a B.A. degree in Finance from the Faculty of
Economy, University of Sarajevo.
17
Nadzorni odbor
Supervisory Board
János Szarkándi, predsjednik
János Szarkándi diplomirao je 1979. godine na tehničkom
fakultetu Pollack Mihály i stekao zvanje mašinskog
inžinjera za silicij.
Po završetku studija radnu karijeru započeo je u službi
održavanja u kompaniji Beremend Cementés Mészművek
Rt, koja je prethodnik Duna-Drava Cementa Kft. Nakon
obavljanja različitih funkcija, 1986. godine izabran je na
mjesto rukovodioca mašinske radionice, a 1993. godine
za rukovodioca sektora za održavanje i investicije.
Godine 1997., nakon spajanja tvornica Vác i
Beremend, izabran je na funkciju rukovodećeg
inžinjera tvornice u Vácu, a kasnije, 1999. godine,
na mjesto rukovodioca tvornice. Tokom tog perioda
učestvovao je u jednogodišnjem treningu u organizaciji
HeidelbergCementa koji se odvijao u Njemačkoj, Kanadi i
Belgiji. Tokom 2000. godine postao je tehnički savjetnik u
tek privatiziranoj Tvornici cementa Kakanj.
Od 2002. godine radio je kao tehnički direktor DunaDrava Cementa, a nakon što je pokazao talent u području
prodaje, 2005. godine imenovan je za direktora prodaje.
U periodu od 2003. do 2006. godine pohađao je i završio
MBA program na univerzitetu u Veszprému.
Od 2007. godine generalni je direktor Duna-Drava
Cementa i također je odgovoran za tehnički sektor
i sektor prodaje. U isto vrijeme radi na koordinaciji
investicija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Andreas Kern, član
Andreas Kern je 1983. godine diplomirao poslovnu
administraciju na Univerzitetu u Meinheimu, i odmah
po završetku studija pridružio se HeidelbergCementu.
Nakon obavljanja različitih funkcija u prodaji betona,
građevinskih materijala i posebno cementa, 1993. godine
je dobio puno pravo zastupanja. Godine 1994. preuzeo je
upravljanje uredom prodaje u južnoj Bavariji. Na poziciju
upravnog direktora Südbayerisches Portland-Zementwerk
Gebr. Wiesböck u Rohrdorfu izabran je 1998. godine. U
julu 2000. godine preuzeo je funkciju člana Upravnog
odbora HeidelbergCementa i odgovornost za regiju
18
Centralna Evropa - Zapad. Danas je Andreas Kern
odgovoran za regiju Centralna Evropa i Centralna Azija,
Njemačku, prodaju i marketing i za sekundarne cementne
materijale širom svijeta.
Gerhard Hugo Hirth, član
Gerhard Hugo Hirth je diplomirao industrijski inžinjering i
menadžment na Univerzitetu u Karlsruheu. Godine 1976.
izabran je na poziciju asistenta tehničkog direktora u
kompaniji Dyckerhoff AG u Wiesbadenu. Nakon nekoliko
godina provedenih na različitim pozicijama u sektorima
za planiranje, kontrolu i specijalne zadatke, 1984. godine
izabran je za generalnog direktora i direktora poslovne
linije u kompaniji Dyckerhoff Ausbauprodukte (linija
nalnih proizvoda).
Kompaniji Anneliese Zementwerke AG u Ennigerlohu
pridružio se 1993. godine na dužnosti glavnoga izvršnog
direktora.
Od maja 2000. godine Gerhard Hugo Hirth je upravni
direktor Schwenk grupacije, smještene u Ulmu, u
Njemačkoj, u glavnom uredu Schwenk Zement KG.
Intenzivno je uključen u aktivnosti njemačkih i evropskih
udruženja proizvođača cementa, kao i drugih udruženja i
kompanija građevinske i energetske industrije.
Obaraćanje direktora
Letter from the Company’s Director
Izvještaj Nadzornog odbora
Report of the Supervisory Board
Izvještaj Odbora za reviziju
Report of the Audit Committee
Uprava Tvornice cementa Kakanj
Nadzorni odbor
János Szarkándi, Chairman
János Szarkándi graduated from the
Pollack Mihály Technical College
as a silicate mechanical engineer
in 1979. After his studies he
started to work at the Maintenance
Department at Beremend Cementés Mészművek Rt, the predecessor
of Duna-Drava Cement Kft. After different jobs in 1986
he became the leader of the Mechanical Workshop, and
in 1993 the head of the Maintenance and Investment
Department.
In 1997, after the merger of the plants Vác and
Beremend, he was appointed Chief Engineer of Plant Vác
and later, in 1999, as Plant manager. During this period
he participated in a year long training program organized
by HeidelbergCement, in Germany, Canada and Belgium.
In 2000 he became technical advisor of the newly
privatized Tvornica cementa Kakanj.
Starting in 2002 he was the technical manager of
Duna-Drava Cement Kft., then from 2005 he proved
his talent in the area of sales, as was appointed sales
director. Between 2003 and 2006 he completed the MBA
Management Course at the University of Veszprém. From
2007 he has been the general manager of Duna-Dráva
Cement Kft. as well as the manager of the Technical
and Sales departments. At the same time he coordinates
investments in Croatia and Bosnia.
Andreas Kern, Member
Andreas Kern graduated with a
degree in Business Administration
from the University of Mannheim in
1983, and in the same year joined
HeidelbergCement. After taking
on various positions in concrete,
building materials, especially,
cement sales, he was granted full power of representation
in 1993. In 1994, he took over management of the
sales of ce for southern Bavaria. In 1998, he was
Management Board of Tvornica cementa Kakanj
Supervisory Board
appointed Managing Director of Südbayerisches
Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck in Rohrdorf. In
July 2000, he was appointed to the Managing Board
with regional responsibility for Central Europe West.
Today, Andreas Kern is in charge of the Eastern EuropeCentral Asia Group and Germany, Sales and Marketing,
and worldwide coordination of secondary cementitious
materials.
Gerhard Hugo Hirth, Member
Gerhard Hugo Hirth graduated
with a degree in industrial
engineering and management from
the University of Karlsruhe. In
1976, he entered Dyckerhoff AG
in Wiesbaden as assistant to the
Technical Director. After several
years of activities and responsibilities in the planning,
controlling and special tasks departments, he was
appointed General Manager and Divisional Manager of
Dyckerhoff Ausbauprodukte (Finishing Products Division)
in 1984.
In 1993 he joined Anneliese Zementwerke AG in
Ennigerloh as CEO.
Since May 2000 Gerhard Hugo Hirth is responsible for
Schwenk Group as Managing Director, situated in Ulm/
Germany, the head of ce of Schwenk Zement KG.
He performs extensive activities within German
and European cement associations as well as other
associations and companies in the construction and
energy industries.
19
Gradimo za
budućnost
Buidling for the Future
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Principi korporativnog upravljanja u Tvornici cementa
Kakanj (TCK) zasnovani su na pozitivnim propisima
Bosne i Hercegovine i njenih entiteta te usvojenim
međunarodnim standardima. Tvornica cementa Kakanj
usvojila je Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije
uvrštene na tržište Sarajevske berze vrijednosnih papira.
Usvojeni principi korporativnog upravljanja zasnivaju
se na odgovornom upravljanju, de niranju procedure
korporativnog upravljanja zasnovane na prepoznatljivim
usvojenim međunarodnim standardima, kao i nadzoru
nad vođenjem poslova, a sve u svrhu uspostave visokih
standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti
poslovanja kao osnove za zaštitu dioničara, investitora i
drugih interesnih strana, te brige za radnike, održivi razvoj
i zaštitu okoliša.
Kodeks korporativnog upravljanja predstavlja skup
najboljih svjetskih praksi vođenja kompanija, prilagođen
jednom tranzicijskom tržištu kao što je to u BiH. Pored
OECD-ovih principa korporativnog upravljanja, Kodeks
sadrži i odredbe koje su se pokazale e kasnim u
Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj. Kodeks je dostupan na
web stranici Sarajevske berze www.sase.ba
Pored toga, kao članica HeidelbergCement grupacije,
Tvornica cementa Kakanj usvojila je i pridržava se Principa
rukovođenja koji se primjenjuju u svim kompanijama
članicama HeidelbergCementa. Principi rukovođenja
dostupni su na web stranici kompanije
www.heidelbergcement.ba
Oblik organizacije Društva
U skladu s odredbama Zakona o privrednim društvima,
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj de nirana je kao
dioničko društvo.
Organizacija i upravljanje Društvom, pored pozitivnih
pravnih propisa koji uređuju ovu oblast, uređeni
su Statutom Društva. Statut je više puta mijenjan i
dopunjavan, a sada važeća verzija Statuta, izmijenjena i
dopunjana, donesena je u integralnom tekstu na sjednici
Skupštine Društva održanoj 29. 9. 2010. godine.
22
Uprava
Uprava je odgovorna za organizaciju rada i rukovođenje
poslovanjem, zastupanje i predstavljanje Društva te
za zakonitost poslovanja. Obavezna je da izvještava
Nadzorni odbor o rezultatima poslovanja najmanje
jedanput tromjesečno. Uprava podnosi izvještaj
dioničarima i obavezna je provoditi odluke Skupštine
dioničara Društva.
Upravu Tvornice cementa Kakanj čine direktor Društva i
izvršni direktori, od kojih je svaki odgovoran za određenu
oblast poslovanja, donošenje i nadgledanje izvršavanja
operativnih odluka. Mandat članova Uprave traje četiri
godine, a nakon toga mogu biti ponovo imenovani.
Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je
dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke
koje smatra potrebnim za uspješno poslovanje Društva.
Za određene odluke propisane Statutom potrebna je
saglasnost Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv
članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova
Društva u skladu s važećim zakonskim propisima i
Statutom, o čemu je dužan obavještavati Skupštinu
dioničara. Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana, a
biraju se na mandat od četiri godine.
Odbor za reviziju
Odbor za reviziju čine predsjednik i dva člana. Ovlašten
je i odgovoran za pripremu i predlaganje procedura
koje treba da minimiziraju rizik od prekršaja i prestupa,
za osiguravanje i nadzor primjene računovodstvenih
standarda i predlaganje računovodstvenih politika.
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
The corporate governance principles of Tvornica cementa
Kakanj (TCK) are founded upon positive regulations
as applied in Bosnia and Herzegovina and its entities,
and adopted international standards. Tvornica cementa
Kakanj has adopted the Code of Corporate Governance
for companies listed in the Sarajevo Stock Exchange.
The adopted corporate governance principles are
founded upon responsible management, de nition of
corporate governance procedures based on the adopted
recognized international standards and the supervision
of operations. Their underlying purpose is to establish
high corporate governance standards and transparency
of operations as the groundwork for protecting the
shareholders, investors and other stakeholders, as well as
for caring for employees, sustainable development and
environmental protection.
The Code of Corporate Governance contains the best
world practices of governing companies, adapted to
a transitional market, as is the market of Bosnia and
Herzegovina. In addition to OECD principles of corporate
governance, the Code also includes provisions which
have proved ef cient in Croatia, Austria and Germany.
The Code is available on the web site of the Sarajevo
Stock Exchange www.sase.ba
In addition, as member of HeidelbergCement Group,
Tvornica cementa Kakanj also adopted and acts in
accordance with the Leadership Principles applied to all
members of HeidelbergCement. Leadership Principles are
available on the company’s web site
www.heidelbergcement.ba
Organization of the Company
In accordance with the provisions of the Law on Business
Companies, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj is
organized as a joint stock company.
In addition to positive regulations in this eld, the
organization and management of the Company have
been de ned in the Statute of the Company. The
Statute was changed and amended several times, and
the currently valid version of the Statute, changed and
amended, was adopted in the integral text at the General
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
Assembly held on 29 September 2010.
Management Board
The Management Board is responsible for the
organization of work and business management, to
represent and act for and on behalf of the Company,
and for business legality. It has the obligation to report
to the Supervisory Board about business results, on an at
least quarterly basis. The Management Board submits the
report to the shareholders and is obliged to implement
the decisions of the General Assembly of the Company.
The Management Board of Tvornica cementa Kakanj
comprises the Company’s Director and Executive
Directors, and each is responsible for speci c areas of
business, as well as for passing operational decisions
and the supervision of their execution. The mandate of
the Management Board members lasts for four years,
and after its expiration the members may be reelected.
The Management Board conducts business at its own
accountability, and is obliged and authorized to undertake
all actions and pass decisions which it deems necessary
for the successful business operations of the Company.
Supervisory Board approval is needed for certain decisions
prescribed by the Statute.
Supervisory Board
The Supervisory Board is responsible for the appointment
and dismissal of Management Board members, and for
supervision of Company business in accordance with
the valid positive legal regulations and the Statute,
which obliges it to report to the General Assembly. The
Supervisory Board consists of the Chairman and two
members, and they are elected for a mandate of four years.
Audit Committee
The Audit Committee consists of the Chairman and two
members. It is authorized for preparation and proposal of
procedures which should minimize the risk of violations
and misdeeds, for ensuring and supervising application
of accounting standards, and for proposing accounting
policies.
23
Skupština dioničara
Skupština dioničara Društva donosi odluke o izboru i
opozivu Nadzornog odbora te ostale odluke određene
Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.
Redovna godišnja sjednica Skupštine Društva održana
je 27. 5. 2010. godine. Na Skupštini je bilo zastupljeno
9.476.540 dionica, što čini 96,60 posto ukupnog broja
dionica s pravom glasa. Na Skupštini su donesene sljedeće
odluke:
■ Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2009. s
izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora
za reviziju,
■ Odluka o raspodjeli dobiti i isplati dividendi,
■ Odluka o razrješenju vanjskog revizora,
■ Odluka o izboru vanjskog revizora,
■ Odluka o kupovini udjela TBG Beton d.o.o.
Zagreb.
Na vanrednoj sjednici Skupštine Društva održanoj 29. 9.
2010. godine donesene su sljedeće odluke:
■ Odluka o izmjenama i dopunama Statuta,
■ Odluka o razrješenju zamjenika člana Nadzornog
odbora,
■ Odluka o imenovanju novog zamjenika člana
Nadzornog odbora.
Društva s ograničenom odgovornošću
Tvornica cemenata Kakanj d.d. Kakanj ima u
100-postotnom vlasništvu četiri kompanije organizirane
kao društva s ograničenom odgovornošću, od kojih dvije
aktivno posluju - TBG BH d.o.o. Kakanj i TBG Beton
d.o.o. Zagreb.
Korporativne komunikacije
Putem web stranice Društva osigurana je dostupnost
osnovnih informacija o Društvu. Na web stranici se
također objavljuju nansijski izvještaji Društva, te
druge informacije koje mogu uticati na cijenu dionica.
Finansijski izvještaji zajedno s mišljenjem nezavisnog
revizora objavljuju se u dva dnevna lista. Obavještenje
24
o sazivanju Skupštine također se objavljuje i u dnevnim
listovima. Nakon objave svi dioničari imaju pravo uvida u
dokumentaciju relevantnu za donošenje odluka. Godišnji i
polugodišnji izvještaji na propisanim obrascima dostavljaju
se Berzi i Komisiji za vrijednosne papire u rokovim
propisanim Zakonom.
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shareholders’ Assembly
The Shareholder’s Assembly of the Company passes
decisions on appointing and releasing the Supervisory
Board, and other decisions as de ned by the Law on
Economic Companies and the Statute of the Company.
The regular Shareholders’ Assembly was held on 27 May
2010. There were 9.476.540 shares represented at the
Assembly, which is 96.6 per cent of the total number
of shares with voting rights. The Assembly passed the
following decisions:
■ Decision on adopting the Annual Report for 2009
with the reports of the auditor, Supervisory Board
and the Audit Committee,
■ Decision on pro t distribution and dividend
payment,
■ Decision on dismissing the external auditor,
■ Decision on appointing the external auditor,
■ Decision on acquisition of TBG Beton d.o.o.
Zagreb.
Corporate GovernanceSharesReport of the Management BoardReport of the Independent AuditorAdditional Information
Company, as well as other information that may in uence
the share price, are also regularly published on the web
site. Financial reports, together with the independent
auditor’s opinion, have also been published in two
daily newspapers. Announcements on the covening of
the Shareholder’s Assembly are also published in daily
newspapers. After the announcement is published, all
shareholders are entitled to review documents relevant
for passing decisions. Annual and semi-annual reports,
lled out on prescribed forms, are sent to the Stock
Exchange and to the Security Commission within the
timeframe prescribed by the Law.
The extraordinary Shareholders’ Assembly of the
Company, held on 29 September 2010, passed the
following decisions:
■ Decision on changing and amending the Statute,
■ Decision on dismissing a proxy member of the
Supervisory Board
■ Decision on appointing a new proxy member of
the Supervisory Board.
Limited Liability Companies
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj has 100 per cent
share in four companies organized as limited liability
companies, of which two are active - TBG BH d.o.o.
Kakanj and TBG Beton d.o.o. Zagreb.
Corporate Communications
Basic information about the Company is available on
the web site of the Company. Financial reports of the
25
Dionice
Shares
Struktura dioničara
Tvornica cementa Kakanj uvrštena je na Sarajevsku berzu
vrijednosnih papira pod simbolom emitenta TCMKR.
Temeljni kapital Društva iznosi 94.765.400 KM i
podijeljen je na 9.476.540 dionica nominalne vrijednosti
po 10 KM po dionici.
U skladu s pozitivnim propisima, Društvo osigurava
redovan pristup informacijama o svome radu i djelovanju
kao i podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu
uticati na cijenu dionica (cjenovno osjetljive informacije).
Društvo postupa na jednak način i pod jednakim uslovima
prema svim dioničarima, nezavisno od broja dionica
kojima raspolažu, zemlje njihova porijekla te drugih
njihovih osobina. Pravo glasa obuhvata sve dioničare
Društva na način da je broj glasova koji im pripada na
Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
Vlasnička struktura se nije bitno mijenjala u 2010.
godini. Ukupan broj dioničara na dan 31. 12. 2010.
godine iznosio je 359. Vlasnička struktura pet najvećih
dioničara data je u sljedećoj tabeli:
Tržišna vrijednost dionica Tvornice cementa Kakanj na
dan 31. 12. 2010. godine iznosila je 255 miliona KM, što
predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za
7,6 posto.
Početna vrijednost dionica je iznosila 25 KM, a krajnja
26,9 KM. Najveća cijena dionica bila je 28,5 KM, a
najmanja 24 KM.
Ukupan promet dionicama Tvornice cementa Kakanj u
2010. godini iznosio je 805 hiljada KM, a prometovano
je sa 32.886 dionica. U odnosu na prethodnu godinu
promet je povećan za 264 posto, a broj dionica kojima se
trgovalo za 310 posto.
Na dan 31. 12. 2010.
Dioničar
Udio u
vlasništvu %
Broj
dionica
Udio u
vlasništvu %
1.
CEEM Investment
8.638.253
91,1541
8.638.253
91,1541
2.
ZIF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo
324.985
3,4294
324.685
3,4262
3.
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar
175.814
1,8553
175.814
1,8553
4.
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i
Hercegovina
70.944
0,7486
64.239
0,6779
5.
UniCredit Bank d.d. Mostar
58.833
0,6208
40.307
0,4253
12.
Ostali dioničari
207.711
2,19
233.242
2,846
9.476.540
100
9.476.540
100
UKUPNO
26
Broj
dionica
Na dan 31. 12. 2009.
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Shareholding Structure
Tvornica cementa Kakanj is listed in the companies
quotation of the Sarajevo Stock Exchange under the
ticker symbol TCMKR.
The Company’s shareholders’ equity amounts to
94.765.400 KM, and comprises 9.476.540 shares with a
nominal value of 10 KM per share.
In keeping with the effective positive regulations, the
Company ensures regular access to information on its
work and operations as well as information on the facts
and circumstances that may bear in uence on share
price (price sensitive information). The Company applies
the same conditions to all of its shareholders equally,
regardless of the number of shares in their hands, the
country of their origin and other characteristics. Voting
rights encompass all of the Company’s shareholders
in that the number of votes they are entitled to at the
Shareholders’ Assembly equals the number of shares they
have in their possession.
In 2010, the ownership structure did not signi cantly
change. The total number of shareholders on 31
December 2010 was 359. The ve largest shareholders
are listed in the following table:
The market value of Tvornica cementa Kakanj’s shares on
31 December 2010 was 255 million KM, which represents
an increase of 7.6% over the previous year.
The starting share price was 25 KM, and the nal 26.9
KM. The highest share price was 28.5 KM, and the
lowest 24 KM.
The overall volume generated from trading shares of
Tvornica cementa Kakanj in 2010 accounted for 805
thousand KM, and in total, 32,886 shares constituted the
traded volume. Compared to the previous year, trading
has increased by 264 per cent, and the number of traded
shares increased by 310 per cent.
31 December 2010
Shareholder
No. of shares
31 December 2009
Ownership
share %
No. of shares
Ownership
share %
1.
CEEM Investment
8.638.253
91,1541
8.638.253
91,1541
2.
ZIF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo
324.985
3,4294
324.685
3,4262
3.
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar
175.814
1,8553
175.814
1,8553
4.
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i
Hercegovina
70.944
0,7486
64.239
0,6779
5.
UniCredit Bank d.d. Mostar
58.833
0,6208
40.307
0,4253
12.
Other shareholders
207.711
2,19
233.242
2,846
9.476.540
100
9.476.540
100
TOTAL
27
Informacije o dionicama
2010.
2009.
Cijena na dan 31. decembra
26,9
25
Najviša cijena u godini
28,5
34,99
Najniža cijena u godini
24
24,99
Broj trgovanih dionica
32886
8010
9476540
9476540
10
10
94765400
94765400
254918926
236913500
2,63
4,05
Ukupan broj dionica
Nominalna vrijednost dionica
Nominalna vrijednost temeljnog kapitala
Tržišna kapitalizacija na kraju perioda
Zarada po dionici
Na osnovu odluke Skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj u 2010. godini isplatila je dividende u iznosu od 2,5
KM po dionici.
Kretanje cijene dionica u razdoblju 2002.–2010.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
28
12.2010
11.2010
10.2010
09.2010
08.2010
07.2010
06.2010
05.2010
04.2010
03.2010
02.2010
01.2010
12.2009
08.2009
01.2009
12.2008
04.2008
11.2007
10.2007
09.2007
08.2007
04.2007
02.2007
01.2007
12.2006
10.2006
07.2006
05.2005
12.2005
01.2005
12.2004
01.2004
12.2003
01.2003
12.2002
09.2002
0
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Information about shares
2010
2009
Price on 31 December
26,9
25
Highest price in the year
28,5
34,99
Lowest price in the year
24
24,99
Number of shares traded
32886
8010
9476540
9476540
10
10
94765400
94765400
254918926
236913500
2,63
4,05
Total number of shares
Nominal value of a share
Nominal value of the shareholders’ equity
Market capitalization at the end of the period
Earnings per share
In accordance with the decision of the General Assembly, Tvornica cementa Kakanj in 2010 paid dividends in the
amount of 2.5 KM per share.
Share price during the period 2002-2010
90
80
70
60
50
40
30
20
10
11.2010
12.2010
10.2010
09.2010
08.2010
07.2010
06.2010
05.2010
04.2010
03.2010
02.2010
01.2010
12.2009
08.2009
01.2009
12.2008
11.2007
04.2008
10.2007
09.2007
08.2007
04.2007
02.2007
01.2007
12.2006
10.2006
07.2006
05.2005
12.2005
01.2005
12.2004
01.2004
12.2003
01.2003
12.2002
09.2002
0
29
1SPNFUEJPOJDBNBVSB[EPCMKVo0
KM/dionica
600000
80
540000
70
480000
420000
60
360000
50
300000
40
240000
30
180000
20
120000
10
60000
0
0
2002
30
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Promet dionica
1PćFUOBDJKFOBEJPOJDB
1SPTKFćOBDJKFOBEJPOJDB
,SBKOKBDJKFOBEJPOJDB
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Shares trading during the period 2002-2010
KM/share
600000
80
540000
70
480000
420000
60
360000
50
300000
40
240000
30
180000
20
120000
10
60000
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Trading of shares
Starting share price
Average share price
Final share price
2010
31
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Djelatnost i organizacijska
struktura
Tvornica cementa Kakanj od
privatizacije do 2010.
Osnovna je djelatnost Tvornice cementa Kakanj
proizvodnja i distribucija cementa. Distribucija se vrši iz
tvornice u Kaknju i sa dva prodajna terminala locirana
u dva najveća centra Bosne i Hercegovine, u Sarajevu
i Banjoj Luci. U Sarajevu se pored distribucije vrši i
pakovanje cementa. Oba terminala imaju silose za
rinfuzni cement. Plasman cementa se vrši na domaće
tržište i tržište Hrvatske.
Tvornica cementa Kakanj ima dva zavisna društva koja
aktivno posluju – TBG BH d.o.o. Kakanj i TBG Beton
d.o.o. Zagreb. Djelatnost zavisnih društava je proizvodnja
i distribucija gotovih betona.
TBG BH d.o.o. Kakanj proizvodi i distribuira gotov
beton na području Bosne i Hercegovine putem tri
pogona za proizvodnju gotovih betona locirana u
Sarajevu, Banjoj Luci i Lukavcu. Lociranost pogona daje
mogućnost zastupljenosti na najurbaniziranijem dijelu
bosanskohercegovačkog tržišta gdje je ujedno i najveća
potrošnja betona.
TBG Beton d.o.o. Zagreb proizvodi i distribuira beton
u Hrvatskoj, uglavnom na području Slavonije, putem
pet pogona za proizvodnju gotovih betona lociranih na
sljedećim lokacijama: Đakovo, Osijek, Slavonski Brod,
Valpovo i Vinkovci. TBG Beton ima vlastitu separaciju u
Slavonskom Šamcu.
TBG Beton ima 50-postotni udio u društvu TBG Strabag,
koji je jedan od većih proizvođača i distributera betona na
području grada Zagreba.
Tvornica cementa Kakanj bila je pilot-projekat velike
privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. U
konkurenciji nekoliko vodećih svjetskih proizvođača
cementa, na međunarodnom tenderu 51 posto dionica
Tvornice cementa Kakanj kupila je njemačka kompanija
HeidelbergCement. Ugovor o kupoprodaji između
Agencije za privatizaciju i HeidelbergCementa potpisan je
21. jula 2000. godine. Tako je Tvornica cementa Kakanj
postala članicom jednog od najvećih svjetskih proizvođača
građevinskog materijala – HeidelbergCement grupacije.
Ova prodaja kakanjske cementare svojevrsna je
prekretnica u dotadašnjem toku privatizacije u Federaciji
BiH. To je prvi primjer “velike privatizacije”, u kojoj je
većinski paket dionica jednog preduzeća-tvornice prodan
stranom kupcu. Uspješna prodaja cementare dovela
je u pitanje dotada važeći model privatizacije velikih
preduzeća isključivo kroz javni upis dionica.
I nakon deset godina prevladava mišljenje da je
privatizacija Tvornice cementa Kakanj bila jedna od
najuspješnijih privatizacija u Federaciji BiH.
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj zadržala je
osnovnu djelatnost Društva, kako je to regulirano
Statutom i upisano u registar kod Kantonalnog suda u
Zenici. Također je došlo do proširenja djelatnosti kroz
Društvo i povezana pravna lica na proizvodnji i distribuciji
betona, prijevozu robe u putnom saobraćaju i istraživanju,
proizvodnji i distribuciji agregata.
Kao dio HeidelbergCementa, Tvornica cementa Kakanj
bila je pionir na mnogim poljima u BiH, i dokaz kako
se sve može postići dogovorom i predanim radom. Bili
smo pilot-projekat velike privatizacije koji je, kao što to
naš razvoj i rezultati pokazuju, bio veoma uspješan. Prvi
smo u Bosni i Hercegovini uveli najsavremeniji poslovnoinformacijski sistem SAP, prva smo kompanija koja je
uvela integrirani sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom
Promjena obima konsolidacije
U 2010. godini Tvornica cementa Kakanj kupila je
100-postotni udio u kompaniji TBG Beton Zagreb. Kako je
ugovoreni datum preuzimanja kontrole bio 1. januar 2010.
godine, TBG Beton je uključen u izvještaje za cijelu 2010.
godinu.
32
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
Core Activities and Organizational
Structure
Tvornica cementa Kakanj since
Privatization until 2010
The core activity of Tvornica cementa Kakanj is the
production and distribution of cement. Distribution is
executed from the plant in Kakanj and from two sales
terminals located in the two largest centers of Bosnia
and Herzegovina, Sarajevo and Banja Luka. In addition
to distribution, the terminal in Sarajevo is equipped
with cement packaging equipment. Both terminals are
equipped with silos for bulk cement. Cement is sold on
the domestic market and the market of Croatia.
Tvornica cementa Kakanj has two active subsidiaries –
TBG BH d.o.o. Kakanj and TBG Beton d.o.o. Zagreb. The
core activity of these companies is the production and
distribution of ready-mixed concretes.
TBG BH d.o.o. Kakanj produces and distributes readymixed concrete in Bosnia and Herzegovina through three
ready-mixed concrete plants located in Sarajevo, Banja
Luka and Lukavac. The locations of the plants provide the
possibility of presence in the most urban parts of the B&H
market with the highest concrete consumption.
TBG Beton d.o.o. Zagreb produces and distributes
concrete in Croatia, mainly in the area of Slavonia, in
ve concrete plants for ready-mixed concrete production
located at the following locations: Đakovo, Osijek,
Slavonski Brod, Valpovo and Vinkovci. TBG Beton also
owns an aggregate pit in Slavonski Šamac.
TBG Beton has a 50 per cent stake in the company TBG
Strabag, which is one of the biggest producers and
distributors of concrete in the area of Zagreb.
Tvornica cementa Kakanj was the pilot project of the
large scale privatization in the Federation of Bosnia and
Herzegovina. At the international bid, competed for by
several international cement producers, 51 per cent of
shares of Tvornica cementa Kakanj were bought by the
German company HeidelbergCement. The share purchase
agreement between the Agency for Privatization and
HeidelbergCementa was signed on 21 July 2000. On this
date, Tvornica cementa Kakanj became a member of one
of the world’s largest construction material producers –
HeidelbergCement Group.
This sale of Kakanj’s cement plant was a certain kind
of turning point in the course fo privatization in the
Federation of Bosnia and Herzegovina. It was the rst
example of “large-scale privatization,” in which the
majority stake of one company-plant was sold to a
foreign buyer. The successful sale of the cement plant
brought into question the up to then valid model of
privatization of large companies exclusively through
public subscription of shares.
Even now, ten years after privatization, the opinion
prevails that the privatization of Tvornica cementa Kakanj
was one of the most successful privatization projects in
the Federation of Bosnia and Herzegovina.
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj kept the core
business activities of the Company, as regulated by the
Statute and registered at the Cantonal Court in Zenica.
The core activities have also been expanded through
the Company and subsidiaries to concrete production
and distribution, transportation, and aggregate research,
production and distribution.
As a part of HeidelbergCement, Tvornica cementa
Kakanj has been a pioneer in many elds in Bosnia
and Herzegovina, and proof that everything can be
achieved through agreement and hard work. We were
the pilot-project of a large-scale privatization, which, as
re ected through our development and results, was very
Change in Consolidation Scope
In 2010, Tvornica cementa Kakanj acquired a 100 per
cent stake in the company TBG Beton Zagreb. As the
agreed date of transferring control was 01 January 2010,
TBG Beton is included in reports for the whole of the year
2010.
33
okoliša i zaštitom zdravlja te sigurnošću na radu, a među
prvima u svijetu smo uveli jedinstveni zatvoreni sistem
otprašivanja. Sve su to uspješno provedeni projekti.
Investiranje u periodu 2000.–2010.
Ukupna ugovorena obaveza investiranja u Tvornicu
cementa Kakanj iznosila je oko 100 miliona KM i
u proteklih deset godina ta ugovorna obaveza je u
potpunosti ispunjena, odnosno čak i premašena za više
od 60 posto. To ukazuje na ozbiljnost i opredijeljenost
strateškog partnera HeidelbergCementa da poštuje sve
svoje obaveze i razvija poslovanje.
Tokom prve faze modernizacije, koja je trajala 24
mjeseca, u tvornicu je investirano 23,5 miliona KM.
Najveća pažnja posvećena je zaštiti okoliša, tako da je
u prvoj fazi modernizacije, koja je završena u julu 2002.
godine, u zaštitu okoliša uloženo oko 17,5 miliona
KM. Stari elektro lter zamijenjen je novim vrećastim
otprašivačem, čija je e kasnost otprašivanja značajno
bolja. Dovoljno govori činjenica da su emisije prašine
smanjene za više od 90 posto. Današnje emisije su manje
od onih dozvoljenih evropskim standardima i ne prelaze
10 mg/m³.
U prvoj fazi ugrađen je i novi hladnjak klinkera, koji
je sastavni dio sistema otprašivanja, pa je ugradnjom
hladnjaka nove generacije dodatno unaprijeđen i sistem
zaštite okoliša. Automatizacijom peći postignuta je
optimizacija procesa proizvodnje, što za rezultat ima
uštede u energiji i bolji kvalitet klinkera, dok je projekat
modernizacije laboratorija donio novu opremu u Kakanj,
čime su omogućena sva neophodna testiranja kvaliteta
proizvoda po savremenim metodama.
Iako je proizvodnja cementa osnovna djelatnost
Tvornice cementa Kakanj, briga za daljnji plasman
konačnog proizvoda – cementa – dovela je do ulaganja
i u povezane djelatnosti, prvenstveno proizvodnju i
dostavu gotovih betona, koje obavljaju kćerka kompanija
TBG BH d.o.o. Kakanj i TBG Beton d.o.o. Zagreb, koje
proizvode visokokvalitetne vrste transportnog betona.
Prvo je u 2003. godini otvorena nova betonara u Sarajevu
s najsavremenijom opremom za proizvodnju betona i
vlastitim laboratorijem za kontrolu kvaliteta i receptura,
Emisije prašine sa glavnog dimnjaka
200
Visina emisjie mg/m3
150
100
50
0
1999
2000
2001
;BLPOTLJMJNJU[B#J)J&6
34
2002
2002
vrFąBTUJ
ålUer
2003
2006
Godina
2007
2008
2009
2010
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
successful. We were the rst in Bosnia and Herzegovina
to introduce the state-of-art business information system
SAP, the rst company that introduced the integrated
management system for quality, environment and health
and safety, and one of the rst plants in the world to
install a closed dedusting system. All these projects have
been successfully implemented.
Investments in the Period 2000-2010
The total agreed obligation of investing in Tvornica
cementa Kakanj was around 100 million KM,
and in the past ten years this obligation has been
completely ful lled, even exceeded by more than 60
per cent. This demonstrates that the strategic partner
HeidelbergCement is serious and committed to ful lling
its obligations and developing the business.
During the rst phase of modernization, which lasted
for 24 months, 23.5 million KM was invested intthe plant.
Highest attention was given to environmental protection,
and therefore in the rst phase of modernization, which
was nalized in July 2002, around 17.5 million KM was
invested in environmental protection. The old electric
precipitator was replaced with the new bag house, the
ef ciency of which is signi cantly better. It is suf cient
to say that dust emissions have been reduced by more
than 90 per cent. Today’s emissions are lower than the EU
limits, and do not exceed 10 mg/m³.
During the rst phase, a new clinker cooler was also
installed, which is an integral part of the dedusting
system, so with the installation of the cooler of the new
generation we additionally improved the environment
protection system as well.
Automation of the kiln provided optimization of the
production process, which resulted in energy savings
and better clinker quality, while the project of laboratory
modernization brought new equipment to Kakanj,
enabling all necessary testing of product quality by stateof-the-art methods.
Although cement production is the core business activity
of Tvornica cementa Kakanj, care for further marketing
of the nal product – cement – led to investing into
related business activities as well, mainly into production
and delivery of ready-mixed concrete, which is executed
through the daughter companies TBG BH d.o.o. Kakanj
Dust emmision from the main stack
200
&mmision in mg/m3
150
100
50
0
1999
2000
2001
-FHBMMJNJUGPS#)BOE&6
2002
2002
2003
#BHåMUFS
2006
2007
2008
2009
2010
Year
35
a u 2006. godini betonara u Banjoj Luci. Kako bismo
zadovoljili zahtjeve tržišta za našim vrhunskim markama
betona, u 2010. godini investirali smo u nabavku
mobilne betonare, pa ćemo na taj način proširiti plasman
naših betona u sve dijelove Bosne i Hercegovine. A da
bismo poboljšali izvoz našeg „sivog zlata“ na hrvatsko
tržište, u 2010. godini smo investirali 14,2 miliona KM u
kupovinu kompanije TBG Beton d.o.o. Zagreb, koja ima
šest betonara pretežno stacioniranih u većim centrima
zapadne Hrvatske.
Da bismo kupcima omogućili lakši pristup proizvodima,
2004. godine pušten je u pogon terminal za pakovanje
i otpremu cementa u Sarajevu, a tokom 2007. godine
realiziran je projekat otvaranja novog terminala za
otpremu cementa i proizvodnju gotovih betona u Banjoj
Luci, čija je vrijednost preko četiri miliona KM. Otvaranje
ovog terminala ima strateški i dugoročni značaj za
plasman i pozicioniranje kakanjskog cementa u sjeverne
dijelove Bosne i Hercegovine.
Jedan od najvećih projekata, završen 2003. godine,
bilo je uvođenje uglja kao goriva. Ta je investicija,
vrijedna 15,5 miliona KM, omogućila još bližu saradnju
s Rudnikom mrkog uglja Kakanj, što daje dodatnu
pozitivnu dimenziju poslovnih odnosa i partnerstva s
domaćim kompanijama.
Novi kamenolom je najveći i zasigurno ključni projekt
u Tvornici cementa Kakanj jer produžava radni vijek
cementare za više od trideset godina. Realizacija ovog
projekta počela je 2003. godine, a kamenolom je počeo
s radom 2005. Pored toga, već je realiziran i projekat
rekultivacije kosina pristupnog puta za kamenolom, gdje
su zasađene autohtone vrste drveća.
Kada govorimo o modernoj tehnologiji, bitno je
napomenuti da je Tvornica cementa Kakanj 2001. godine
povezana u globalnu mrežu informacijske tehnologije, uz
korištenje SAP tehnologije, što je prva IT implementacija
takve vrste u Bosni i Hercegovini. SAP sistem je startao
maja 2001. godine javnom prezentacijom u medijima
Bosne i Hercegovine. Zvanično je u okviru TCK-a pušten
u rad 1. januara 2002. godine. Sistem je uveden da bi
36
se poboljšala e kasnost rada poslovne administracije,
odnosno da bi se njen rad uskladio sa sistemom
HeidelbergCementa. Istovremeno, taj sistem daje podršku
i pomaže menadžmentu u svakodnevnom odlučivanju.
Na taj način se, s jedne strane, poboljšava interni sistem
kontrole, dok su, s druge, omogućene transparentne
informacije dioničarima i drugim zainteresiranim
stranama. Pored e kasnosti u proizvodnji i pratećim
administrativnim poslovima, ovaj sistem nam je omogućio
potpunu transparentnost našeg poslovanja, planiranja,
ulaganja i razvijanja, što je naročito važno i što se pred
nas postavlja kao imperativ prema našim dioničarima i
poslovnim partnerima.
U prvoj polovini 2009. godine realiziran je projekat
izgradnje zatvorenoga cirkulacionog sistema tehnološke
vode, vrijedan više od milion KM, što je do sada
najznačajniji projekat u zaštiti i poboljšanju kvaliteta voda.
Primarni cilj projekta je smanjiti utrošak vode neophodne
za hlađenje postrojenja, odnosno smanjiti količinu
zahvata vode iz rijeke Bosne, čime se eliminiraju negativni
efekti vodostaja rijeke (mulj koji se taloži na stjenkama
postrojenja). Zatvoreni sistem snabdijevanja tehnološkom
vodom podrazumijeva cirkulaciju iste vode u kružnom
toku u postrojenjima, a zahvat vode se obavlja samo da bi
se nadoknadili gubici uzrokovani isparavanjem.
Pored toga, u 2007. godini završen je i projekat
modernizacije transporta klinkera u silose, čija je
vrijednost nešto više od pola miliona KM. Postojeći
gumeni transporteri zamijenjeni su metalnima.
Mjerenje temperature plašta peći još je jedan projekat
automatizacije iz 2006. i 2007. godine. Ugrađeni su
skeneri za kontinuirano mjerenje temperature na mjestima
gdje se to dotada moralo raditi ručno, pa se sada visina
temperature može čitati direktno iz tvorničke centralne
komande.
U okviru projekta reduciranja buke tokom 2005. godine
zamijenjena je primarna drobilica. Nova drobilica ima
mnogo bolju izolaciju i puno veći kapacitet, pa je broj
njezinih radnih sati znatno smanjen, što je direktno uticalo
na smanjenje buke. Pored toga, tokom 2009. i 2010.
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
and TBG Beton d.o.o. Zagreb, which produce highquality types of transported concrete. In 2003, we
opened a new concrete plant in Sarajevo with the stateof-art equipment for concrete production and our own
laboratory for quality and recipe control and in 2006
opened a concrete plant in Banja Luka. In order to satisfy
the market need for our top concrete types, in 2010 we
invested in purchasing a mobile concrete plant, so we can
expand the marketing of our concrete types in all parts of
Bosnia and Herzegovina. In order to enhance the export
of our “gray gold” to the market of Croatia, in 2010 we
invested 14.2 million KM into acquiring the company
TBG Beton d.o.o. Zagreb, which operates six concrete
plants, mainly located in the larger centers of western
Croatia.
In order to provide our customers with easier access
to our products, in 2004 we opened a terminal for the
packaging and delivery of cement in Sarajevo, and in
2007 realized the project of opening a new terminal for
cement delivery and ready-mixed concrete production in
Banja Luka, the value of which was over four million KM.
The opening of this terminal carries strategic and longterm importance for the sale and positioning of Kakanj’s
cement in the northern parts of Bosnia and Herzegovina.
One of the largest projects, nalized in 2003, was
the introduction of coal as our technological fuel. This
investment, worth 15.5 million KM, has enabled closer
cooperation with the Coal Mine Kakanj, giving an
additional positive dimension to our business relationships
and partnerships with domestic companies.
The new quarry is the largest and certainly the key
project for Tvornica cementa Kakanj since it will expand
the working life of the plant for more than thirty years.
Realization of this project started in 2003, and the quarry
was opened in 2005. In addition, we have already
implemented the project of recultivating the slopes of the
quarry access road by planting autochthonous trees.
In terms of modern technology, it is important to
mention that Tvornica cementa Kakanj was connected
to the global information technology network of
HeidelbergCement in 2001, and introduced SAP
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
technology, which was the rst IT implementation of
that kind in Bosnia and Herzegovina. The SAP system
implementation started in May 2001 with a public
presentation to media in Bosnia and Herzegovina. SAP
system went live in January 2002. This system was
introduced in order to improve the ef ciency of business
administration, and to harmonize administration with
the HeidelbergCement’s system. At the same time, this
system provides support and enables the management
in everyday decision making. In this way, the internal
control system has been improved, and transparent
information provided to shareholders and other
stakeholders. In addition to the ef ciency achieved in
production and administration, this system enables us to
have full transparency in our business, planning, investing
and development, which is very important and imperative
in relation to our shareholders and business partners.
The project of constructing the closed circulation
system for technical water, the value of which was more
than one million KM, was nalized in the rst half of
2009, and this was the most important project aimed at
protecting and improving water quality. The primary goal
of this project was to reduce the consumption of water
needed for cooling the facilities, and in this way to reduce
the quantity of water taken from the river Bosna, thus
eliminating the negative effects of water-level (sludge
sediment on the walls of facilities). The closed system
of technical water supply represents the circulation
of water through facilities in a closed circuit, with the
intake of water made only to compensate loss caused by
evaporation.
Additionally, in 2007 we nalized the project of
modernization of clinker transport into silos, the value
of which was more than a half million KM. The previous
rubber transporters were replaced with metal ones.
Measuring of the kiln shell temperature is another
automation project implemented during 2006 and 2007.
Scanners for continuous temperature measurement were
installed in places where it was previously measured
manually, so now the temperature may be measured
directly from the plant’s central command room.
37
godine zamijenjeni su motori i reduktori na mlinovima
cementa, što je investicija vrijedna četiri miliona KM.
Investirali smo i u modernizaciju mlina sirovine, pa će se
smanjiti emisija buke i troškovi održavanja, a povećati
proizvodna e kasnost. Završetak realizacije ovog projekta
očekuje se u prvom kvartalu 2011. godine, a njegova
vrijednost je oko 1,6 miliona KM.
Tokom 2010. godine završen je i projekat modernizacije
pakovanja cementa u Poslovnoj jedinici Sarajevo. Stari
ručni sistem zamijenjen je novim automatskim, koji
uključuje mašinu za pakovanje, paletizator i uređaj stretch
hood foliju. Vrijednost ovog projekta je 1,9 miliona KM.
Najznačajniji projekat koji smo započeli u 2010.
godini svakako je izgradnja novog silosa klinkera, čija
je procijenjena vrijednost oko 10 miliona KM. S novim
silosom eliminiraju se sekundarni izvori prašine - prašina
prilikom skladištenja i vraćanja klinkera u proizvodni
proces, a također se značajno smanjuju i dodatne
emisije CO2 i buke uzrokovane radom vozila. Trenutno
se radi na pripremi izrade betonske grede na vrhu zida,
montaža krova, pokrivanje krova i pripadajućih krovnih
konstrukcija, montaža opreme te uređenje okoline silosa.
Planirano je da projekat bude završen do kraja 2011.
godine.
Do kraja 2005. godine u potpunosti je ispunjena
ugovorna obaveza u pogledu investiranja, što je
potvrđeno revizorskim mišljenjem o valjanosti ispunjenja
ugovorenih obaveza po osnovu investiranja društva
HeidelbergCement A.G. Njemačka u društvo Tvornica
cementa Kakanj d.d. Kakanj. Međutim, investiranje je i
dalje nastavljeno u skladu s razvojnim planovima Društva.
Izvršena je modernizacija mlinova cementa, mlina
sirovine, drobilice i počela izgradnja novog silosa klinkera
kojim će se eliminirati vanjska deponija klinkera.
Održavanje broja zaposlenih
Privatizacijskim ugovorom iz 2000. godine
HeidelbergCement grupacija a samim tim i Tvornica
cementa Kakanj preuzele su u oblasti kadrovskih poslova
obavezu zadržavanja onog broja zaposlenih radnika
38
koliko ih je bilo u momentu privatizacije. Obaveza je u
potpunosti poštovana, pa u proteklom desetogodišnjem
periodu nije bilo smanjenja broja zaposlenika u Društvu.
Naprotiv, uz veoma dobru saradnju s lokalnom
zajednicom i provedbu brojnih zajedničkih projekata na
nivou kakanjske općine i kantona zeničko-dobojskog
broj zaposlenih u određenim periodima je rastao i više od
obavezujućeg broja nakon više prijema mladih ljudi svih
kvali kacijskih struktura. Tvornica cementa Kakanj je na
ovaj način pokazala da je društveno svjestan i odgovoran
dio lokalne zajednice, što je osnovni segment principa
poslovanja HeidelbergCementa, pa tako i svih njegovih
članica.
Poslovni trend u 2010.
Ekonomsko okruženje
Početak oporavka evropske ekonomije u 2010. samo se
djelomično odrazio na bosanskohercegovačku. Nastavljeni
su negativni trendovi na tržištu rada te pad novčanih
priliva iz inostranstva, što je sve skupa rezultiralo daljnjim
padom privatne i javne potrošnje.
Recesijom izazvan snažan pad investicija iz 2009.
godine nastavljen je u 2010., i to skoro nepromijenjenim
intenzitetom. Ovakav pad je rezultat smanjenja i privatnih
i javnih investicija. Kao glavni uzroci navode se slabi
poslovni rezultati preduzeća u protekle skoro dvije
godine, povećani rizici investiranja s obzirom na pad
i spori oporavak izvozne tražnje, te slab porast javnih
prihoda. Konačno, nastavak prošlogodišnjega snažnog
pada direktnih stranih investicija također je u određenoj
mjeri, istina nešto manjoj, otežao nansiranje ulaganja u
investicije.
S obzirom na to da građevinski radovi imaju najveći udio
u investicijama, ova je oblast osjetila i najteže posljedice.
Pad izvoza i opće ekonomske aktivnosti u proteklom
periodu, otežan pristup kreditima te skroman rast javnih
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
The primary crusher was replaced in 2005 as a part
of the noise reduction project. The new crusher has
much better isolation and much larger capacity, so the
number of working hours has been signi cantly reduced,
directly increasing noise reduction. Additionally, in 2009
and 2010, we replaced the motors and gear boxes on
the cement mills, which is an investment worth four
million KM. We also invested in the modernization of
the raw mill, thus further reducing noise emissions and
maintenance costs, and increasing production ef ciency.
Finalization of this project is expected in the rst quarter
of 2011, and its value will be around 1.6 million KM.
The project of modernization of the packing system in
BU Sarajevo was also nalized in 2010. The old manual
system was replaced by an automatic one, which includes
the packaging machine, palletizer and stretch hooding
machine. The value of this project was 1.9 million KM.
The most important project started in 2010 is certainly
the construction of a new clinker silo, and its estimated
value is around 10 million KM. The new silo shall
eliminate secondary dust sources – dust emitted during
storing and returning the clinker to the production
process, and shall signi cantly in uence reduction of
additional CO2 and noise emissions caused by vehicles
operation. Current activities include preparation for
constructing a concrete beam at the top of the wall,
erection of the roof and its construction, assembly of
equipment, and surrounding area re-cultivation. The
project is planned to be nalized atl the end of 2011.
The contracted investing obligation was completely
ful lled by the end of 2005, which was con rmed by
the auditor’s opinion on the validity of the ful llment
of contract obligations with regard to investments of
the company HeidelbergCement A.G. Germany in
the company Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj.
Notwithstanding, the investment continued in
accordance with the development plans of the Company.
Modernization of cement mills was realized, as was the
modernization of the raw mill and the crusher, and the
construction of the new clinker silo began with the aim of
eliminating the outdoor storage of clinker.
Additional Information
Maintaining the Number of Employees
Through the privatization agreement from 2000,
HeidelbergCement Group, and thus Tvornica cementa
Kakanj as well, assumed the obligation in the eld of
human resources to keep the number of employees
from the moment of privatization. This obligation
has been completely ful lled, so during the previous
ten-year period the number of employees of the
Company was not reduced. On the contrary, through
very good cooperation with the local community and
implementation of numerous joint projects with Kakanj
Municipality and Zenica-Doboj Canton, the number
of employees in certain periods of time grew over the
obligation number through employing young people
from all quali cation structures. Tvornica cementa
Kakanj has in this way proved that it is a socially aware
and responsible part of the local community, which
is the basic segment of the business principles of
HeidelbergCement and all its members.
2010 Business Trends
Economic Environment
The start of the recovery of the European economy
in 2010 was only partially re ected in Bosnia and
Herzegovina. Negative trends continued in the elds
of the market and cash in ow from abroad, which all
resulted in the further decline of private and public
spending.
The strong decline of investments in 2009 caused by
the recession continued in 2010 with almost unchanged
intensity. This decline is a result of the decrease of private
and public investment. The weak business results of
companies for almost two years, increased investment
risks due to the decline, the slow recovery of export
demands, as well as the weak increase of public revenue,
are the main reasons. Finally, the continuation of last
year’s strong decline of direct foreign investments has
39
prihoda destimulirali su i u velikoj mjeri opteretili rast
građevinske i investicijske djelatnosti uopće. Rezultat
djelovanja ovih faktora je bio pad vrijednosti izvršenih
građevinskih radova.
Pad građevinskih radova je zabilježen u svim
kategorijama, prije svega u privatnima, ali i u javnim
investicijama. Ipak, najveći pad je imala izgradnja
nestambenih zgrada. Ovo je prije svega odraz smanjenog
interesa ali i otežanog nansiranja privatnih investicija, s
jedne, te nedostatka budžetskih sredstava za nansiranje
javnih investicija, s druge strane. Pored toga, problemi
s javnim nansijama doveli su i do smanjenja izgradnje
ostalih kategorija javnih radova kao što su saobraćajna
infrastruktura, te cjevovodi i komunikacijski vodovi.
Konačno, smanjenje stambene izgradnje bilo je rezultat
pada raspoloživog dohotka građana.
Zbog smanjenja investicija države u infrastrukturne i
kapitalne objekte, a domaćih investitora u stanogradnju,
došlo je do smanjenja likvidnosti građevinskih kompanija
a nerijetko i do drastičnog smanjenja njihove poslovne
aktivnosti
Građevinarstvo je godinama imalo stalni rast vrijednosti
obavljenih radova, koji je prekinut 2009. godine pod
uticajem svjetske ekonomske krize. Tvornica cementa
Kakanj je i u tako otežanim uslovima poslovanja
građevinske djelatnosti ostvarila izvrstan poslovni rezultat
te bila četvrta kompanija u BiH po ostvarenoj neto dobiti
I u 2010. godini Tvornica cementa Kakanj zadržala
je vodeću poziciju na bosanskohercegovačkom tržištu,
a zahvaljujući realizaciji brojnih projekata optimizacije
troškova, postigla izuzetno dobre rezultate.
Tržište
Obim i struktura potrošnje cementa na tržištu BiH usko su
povezani sa stanjem ekonomskog razvoja kao i stadijem
privrednog ciklusa zemlje, što se re ektira i na ponašanje
učesnika na tržištu cementa. Nakon poslijeratnog perioda
stagnacije, bh. ekonomiju u proteklim godinama obilježilo
je i nekoliko važnih događaja, kao što je poslovanje na
principima tržišne ekonomije, liberalizacija i otvaranje
tržišta, stvaranje jedinstvenoga privrednog prostora,
uvođenje PDV-a, porast nivoa cijena, povećanje
AGREGATNA POTROŠNJA CEMENTA U BiH (t)
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Izvor: Asocijacija proizvođača cementa BiH i Statistički zavod BiH
40
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
also to a certain amount aggravated the decline in
nancial investment.
Bearing in mind that construction work has the highest
share in investments, this eld suffered the hardest
consequences. The decrease of exports and general
economic activities in the previous period, dif cult access
to loans, and the modest increase of public revenue,
de-stimulated and largely burdened the growth of
construction and investment activities in general. These
factors resulted in the decline of the value of nalized
construction works.
Construction work decline was recorded in all
categories, primarily in private, but also in public
investment. However, the biggest decline was in the
construction of non-residential buildings. This is mainly a
re ection of decreased interest and dif culty in nancing
private investment, and the lack of budget funds for
nancing public investment. Additionally, problems with
public nances led to decreased construction in other
categories of public works such as traf c infrastructure,
pipelines and communication ducts. Finally, the decrease
in residential construction was the result of a decline in
the available income of the population.
The decrease in the state’s investments in infrastructure
and capital facilities and the decrease of domestic
investors’ investments in residential buildings led to
the decreased liquidity of construction companies and,
frequently, to drastic drops in their business activities.
The construction industry had continuous growth in its
work for years, and this was stopped in 2009 under the
in uence of the world’s economic crisis. Even in these
dif cult circumstances Tvornica cementa Kakanj achieved
extraordinarily good business results and had the fourth
highest net pro t among companies in Bosnia and
Herzegovina.
Even in 2010 Tvornica cementa Kakanj kept its leading
position in the market of Bosnia and Herzegovina, and
owing to the realization of numerous cost optimization
projects, achieved extraordinarily good results.
Market
The volume and structure of cement consumption in the
market of Bosnia and Herzegovina are closely related to
the state of its economic development, as well as to the
STANDARD CEMENT CONSUMPTION IN B&H (t)
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source: Cement Association of B&H and the Statistics Institute of B&H
41
aktivnosti u sektorima građevinarstva i nansijskog
posredovanja te rast industrijske proizvodnje.
Kako ni tržište BiH nije imuno na aktuelne svjetske
trendove, na građevinsku industriju su u posljednje dvije
godine značajno uticale i globalne pojave - aktuelni
stresovi u nansijama i bankarstvu, visoke cijene energije,
rast kamatnih stopa, rastuća in acija, dugoročni stroži
uslovi kreditiranja, što je u 2009. i 2010. godini usporilo
ekonomski oporavak i dovelo BiH u recesiju.
Smanjene građevinske aktivnosti u 2010., koje
su rezultat nedostatka novih investicija, direktna
su posljedica uticaja globalne ekonomske krize na
građevinski sektor, odnosno na potrošnju cementa u BiH.
Pored toga, značajna nelikvidnost javnoga i privatnog
sektora uticala je na smanjenje ukupne prodaje i potrošnje
cementa.
Osnovni faktori koji su doveli do smanjenja potrošnje
cementa a samim tim i lošijih nansijskih rezultata u 2010.
godini su slijedeći: izostanak građevinskih aktivnosti,
nedostatak novih infrastrukturnih projekata, nepovoljna
investicijska klima i situacija na tržištu kredita, uz uvećane
kamatne stope i smanjenje kreditnih plasmana banaka.
Pozicija TCK-a je dodatno uslovljena puštanjem u
rad novih proizvodnih kapaciteta ostalih proizvođača
cementa u bližem okruženju, pa ta dodatna ponuda
stvara i dodatni pritisak na tržištu cementa te ugrožava
lidersku poziciju TCK-a na bh. tržištu. Osim toga, recesija
je zahvatila i susjedne zemlje, u prvom redu Hrvatsku, iz
koje se najviše cementa uvozi u Bosnu i Hercegovinu, a
zbog otežanog plasmana cementa na hrvatskom tržištu
proizvođači cementa iz Hrvatske povećavaju izvoz u BiH.
S druge strane, otvorenost zemlje i jaka konkurencija
proizvođača iz inostranstva zahtijevaju izuzetne napore da
se dođe do odgovarajućeg pristupa potrošačima i aktivira
ionako niska kupovna moć. Pojedinačna djelovanja
proizvođača cementa mogu bitno uticati na tržišnu cijenu,
a time i na obim i strukturu potrošnje proizvođačkih marki
na bh. tržištu. Spoznaja globalnog karaktera konkurencije
i uspjeh stranih konkurenata neki su od razloga da
Tvornica cementa Kakanj, pored fokusiranja na potrošače
42
i tržišta, ključni doprinos u ostvarivanju dugoročnog
uspjeha vidi u usmjerenju i na oblike konkurencije.
Ukupna potrošnja cementa na tržištu BiH u 2010. godini
procjenjuje se na 1,2 miliona tona, što je za oko 10 posto
manje u odnosu na prethodnu godinu. Taj pad je u 2009.
godini bio i znatno veći, i iznosio je oko 21 posto.
Ekonomsko okruženje u BiH nije sjajno, ali pruža
određenu osnovu za dalji razvoj i snažniji zamah privrede
i ekonomskih aktivnosti. Podizanjem nivoa domaće
proizvodnje, tržište BiH iako relativno malo, ipak pruža
dovoljno potencijala za dalji razvoj sudionika na tržištu
industrije cementa. Postoje zanačajni resursi koji nisu
ni približno iskorišteni, i tek predstoje velika ulaganja
u infrastrukturu, naročito putnu mrežu, željezničku
infrastrukturu, energetski sektor itd.
Širenje na tržište Hrvatske
U 2010. godini Tvornica cementa Kakanj kupila je
100-postotni udio kapitala TBG Beton Zagreb. Udio je
kupljen od kompanije Duna-Drava Cement, Mađarska,
koja je također članica HeidelbergCement grupacije.
Kupovina TBG Betona daje sljedeće mogućnosti:
■ širenje na strana tržišta,
■ jačanje konkurentske pozicije u regiji,
■ povećanje obima prodaje, a samim tim i bruto
prihoda putem:
- povećanja prodaje kompanijama u grupaciji,
- jačanja konkurentske pozicije kroz integraciju
faza proizvodnje i
- poboljšanje kanala distribucije.
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
stage of the economic cycle of the country, which is also
re ected in the behavior of participants in the cement
market. After the post-war stagnation, the B&H economy
during previous years was marked by several important
events, such as the introduction of business operations
on market economy principles, liberalization and opening
of the market, the creation of a unique economic space,
the introduction of VAT, increased price levels, increased
activities in the sectors of construction and nancial
intermediation, and an increase in industrial production.
Since the B&H market is not immune to actual world
trends, in the past two years the construction industry
has been signi cantly in uenced by global events – actual
stresses in nances and banking, high energy prices,
growth of interest rates, growing in ation and long-term
dif cult conditions for credit nancing, which in 2009 and
2010 slowed the economic recovery and led B&H into
recession.
The decrease in construction activities in 2010, which
was the result of shortfalls in new investment, is a direct
consequence of the global economic crisis’s in uence on
the construction sector, that is, on cement consumption
in B&H. Additionally, the signi cant insolvency of public
and private sectors caused a decrease in total cement
sales and consumption.
The main factors that led to decreased cement
consumption and therefore weaker nancial results in
2010 were the following: lack of construction activities,
lack of new infrastructure projects, an unfavorable
investment climate, and unfavorable situation in the loan
market, with increased interest rates and decreased bank
loan offers.
The position of Tvornica cementa Kakanj has
additionally been conditioned by the new production
capacities of other cement producers in the environment,
so this additional offer creates additional pressure in the
cement market and jeopardizes the leading position of
TCK in the B&H market. Furthermore, the recession hit
neighboring countries as well, including Croatia from
which a high volume of cement is imported into Bosnia
and Herzegovina, and due to dif cult sales of cement in
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
the Croatian market the cement producers from Croatia
have increased their imports to B&H.
In addition, the openness of the country and strong
competition of the producers from abroad require
extreme efforts to gain appropriate access to consumers
and activate still low purchasing power. The individual
actions of cement producers may signi cantly in uence
the market price, and in this way the volume and
structure of the consumption of production brands in
B&H’s market. Acknowledgment of competition’s global
characteristics and the success of foreign competitors
are some of the reasons that, in addition to focusing on
consumers and markets, Tvornica cementa Kakanj sees
the key contribution for the realization of long-term
success in focusing on different forms of competition.
Total cement consumption in Bosnia and Herzegovina’s
market in 2010 is estimated at 1.2 million tons, which is
around 10 per cent lower than in the previous year. This
decrease in 2009 was even higher, for about 21 per cent.
The economic environment in B&H is not ideal, but
it provides a certain basis for further development
and stronger impetus for the economy and economic
activities. By raising the level of domestic production, the
market of B&H, although relatively small, offers suf cient
potential for further development of participants in the
cement industry market. There are signi cant resources
that have not been utilized, and big investments
in infrastructure, especially road networks, railroad
infrastructure, the energy sector etc. are still to come.
Expansion to the Market in Croatia
In 2010, Tvornica cementa Kakanj acquired a 100 per
cent stake in TBG Beton Zagreb. It was acquired from
Duna-Drava Cement, Hungary, a company which is also
a member of HeidelbergCement Group.
The purchase of TBG Beton provides following
possibilities:
■ Expansion to foreign markets,
■ Strengthening competitive position in the region,
■ Increase of sales volume, resulting in the increase
43
Poslovna linija cement
Povećanje kapaciteta, modernizacija, novi kvalitet
poslovanja
Tvornica cementa Kakanj, nakon postepenog obnavljanja
i povećanja proizvodnih kapaciteta te okončanoga
privatizacijskog procesa, u potpunosti se a rmirala kao
savremena i tržišno orijentirana kompanija na domaćem i
na tržištu zemalja u okruženju.
S ulaskom TCK-a u lanac globalnih korporacijaproizvođača cementa na tržištu u BiH je došlo do
značajnog unapređenja postojećih tehnologija kao i
potpunog odmaka od postojećih tehnoloških rješenja i
korištenja, što je dovelo do potpuno drugačijega i novog
kvaliteta i poslovanja i odnosa prema korisnicima i ostalim
interesnim grupama.
Tehničko-tehnološko unapređenje procesa poslovanja
TCK-a imalo je efekta, i u proizvodno-poslovnom
procesu i na tržištu, u vidu vraćanja povjerenja korisnika
u domaće proizvođače i njezine brendove, pogotovo na
područjima na kojima su bile dominantne uvozne marke
cementa (jugozapadna Hercegovina, regija Banje Luke,
Unsko-sanski kanton itd.). Tako je danas, zahvaljujući
ovom faktoru, struktura potrošnje cementa inostranoga
i domaćeg porijekla značajno izmijenjena u odnosu na
protekli period.
Sve do 2002. godine na tržištu BiH trošeno je više
uvoznoga nego domaćeg cementa. Tek nakon 2002.
godine, kada je taj omjer iznosio 50 : 50, uočljiv je
trend povećanja potrošnje domaćega i značajnog
smanjenja potrošnje uvoznog cementa, što je rezultat
kako povećanja kapaciteta TCK-a, tako i intenzivnih
marketinških napora na tržištima unutar BiH, gdje je
Obim prodaje (u hilj. tona)
Tržište BiH
Tržište RH
44
zastupljenost domaćeg cementa bila veoma mala ili
nikakva. Stoga je na tržištu BiH u nekoliko posljednjih
godina prisutan značajan trend smanjenja uvoznog
cementa, tako da je u 2010. godini uvoz sveden na
procijenjenih 32 posto.
Vodeći se navedenim saznanjima i nastojeći da bude
što bliže izvorima najveće koncentracije stanovništva i
potražnje, kao i rastuće konkurencije, Tvornica cementa
Kakanj je u prethodnim godinama otvorila svoje prodajne
terminale u Sarajevu i Banjoj Luci.
Struktura prodaje
Nakon što je u 2008. godini zabilježena rekordna godišnja
prodaja cementa – 772 hiljade tona – u narednim
godinama došlo je do smanjenja obima prodaje kao
posljedice značajnog pada agregatne tražnje (koja je u
2010. pala na nivo iz 1999. godine) i opće ekonomske
krize.
No, Tvornica cementa Kakanj je i u ovim godinama
ostvarila vrlo uspješne poslovne rezultate, potvrdivši
tako trend stabilnosti prihoda od prodaje i stabilnosti u
poslovanju. Postignuti poslovni rezultati su tim značajniji
što su ostvareni u uslovima globalne recesije koja još
uvijek značajno pogađa tržište BiH.
Zadržavanje liderske pozicije na domaćem tržištu kao
i razvoj međunarodnog poslovanja u aktuelnim tržišnim
uslovima predstavljaju veliki uspjeh Tvornice cementa
Kakanj a rezultat su predanog rada i velikog angažmana
svih zaposlenika, koji su dali svoj maksimalni doprinos u
ostvarivanju zajedničkog cilja.
2009.
2010.
520,1
431,3
51,1
62,3
571,2
493,6
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
of gross income through:
- increasing sales to companies in the group,
- strengthening competitive position through
integration of production phases, and
- improving distribution channels.
Cement Business Line
Capacity Increase, Modernization, New Business Quality
After its gradual recovery and increase of production
capacities, as well as the nalization of the privatization
process, Tvornica cementa Kakanj has become completely
established as a modern and market oriented company in
the domestic market and the markets of the surrounding
countries.
Once TCK entered the chain of global corporationscement producers, the market of B&H experienced
signi cant improvements to its existing technologies
and a complete move away from the existing technical
solutions and utilizations, which led to a completely
different and new quality in terms of business and
relations towards customers and other stakeholders.
The technical-technological improvement of TCK’s
business processes has positively in uenced the
production-business process as well as the market in
terms of the recovery of consumers’ trust in domestic
producers and their brands, especially in regions
where foreign cement brands dominated (south-west
Herzegovina, Banja Luka region, Unsko-sanski Canton
etc.). Owing to this factor, today’s consumption structure
of domestic and foreign cement has signi cantly changed
compared to the previous period.
Up until 2002, the market of B&H consumed foreign
Sales volume (in thousands tons)
Additional Information
cement more than domestic. Only after 2002, when
this ratio was 50:50, is it possible to notice the trend
of increased consumption of domestic cement and
signi cant decrease of consumption of imported cement,
which is the result of TCK’s capacity increase as well as
intensive marketing efforts invested in B&H’s markets,
where the presence of domestic cement was very small
or non-existent. Therefore, a signi cant trend in the
decrease of imported cement has been present in B&H
for the past several years, so that by 2010 imports have
been reduced an estimated 32 per cent.
Led by these ndings, and striving to get closer to the
sources of the highest concentration of the population
and demand, as well as growing competition, Tvornica
cementa Kakanj has in the previous year opened sales
terminals in Sarajevo and Banja Luka.
Sales Structure
After a sales record of 772 thousand tons was reached in
2008, sales volumes decreased in the following years as
a consequence of the signi cant decrease of aggregate
demand (which in 2010 dropped to the level in 1999)
and the general economic crisis.
However, even in these years, Tvornica cementa Kakanj
achieved very successful business results, thus con rming
a stable trend of income from sales and business stability.
The achieved business results are even more signi cant
for being accomplished in the conditions of a global
recession that still signi cantly affects the market of B&H.
Keeping the leading position in the domestic market
as well as the development of international business in
current market conditions represent a great success of
Tvornica cementa Kakanj, which is a result of committed
2009
2010
Market of Bosnia and Herzegovina
520,1
431,3
Market of the Republic of Croatia
51,1
62,3
571,2
493,6
45
Inovacijama u proizvodnom procesu, savremenim
sistemom komuniciranja, transporta i obrade podataka,
praćenjem trendova u proizvodnji cementa TCK je u
posljednjih nekoliko godina postigla značajna unapređenja
tehnološkog procesa, kao i dugotrajnu ekonomsku i
ekološku korist.
Investicijama u proširenje kapaciteta, korištenjem
savremenih tehnoloških rješenja i snažnijim marketinškim
nastupom na domaćem i na inostranom tržištu postignuta
je prepoznatljivost marki cementa TCK-a, te eliminiran
trend dominacije uvoznog cementa na tržištima u BiH,
gdje je zastupljenost domaćeg cementa bila veoma mala
ili nikakva, i smanjen uvoz cementa iz zemalja okruženja.
Promjena u strukturi potrošnje uvoznoga i domaćeg
cementa ukazuje na činjenicu da su se proizvođačke
marke, brend, Tvornice cementa Kakanj u potpunosti
a rmirale na tržištu BiH, ali i tržištu susjednih zemalja, kao
i da su u značajnoj mjeri prisutne i priznate i na tržištima
susjednih zemalja (Hrvatska).
Poslovna linija beton
Struktura prodaje po tržištima
U 2010. godini Tvornica cementa Kakanj postala
je vlasnik TBG Beton d.o.o. Zagreb, kompanije
specijalizirane za proizvodnju i plasman gotovog betona.
Kompanija TBG Beton, sa šest pogona za proizvodnju
gotovih betona, uspješno posluje na hrvatskom tržištu od
1998. godine. Tvornica cementa Kakanj na ovom veoma
važnom i odvažnom koraku pokazuje da je uz podršku
HeidelbergCementa izrasla u veoma respektabilnu
kompaniju koja čvrstim i sigurnim koracima gazi u sigurnu
budućnost. Ova investicija omogućava dodatni plasman
Obim prodaje (u hilj. m³)
TBG BH, tržište BiH
TBG Beton ZG, tržište RH
46
visokokvalitetnog kakanjskog cementa na tržište susjedne
Hrvatske, bolju konkurentsku poziciju i dugoročni stabilan
razvoj TCK.
Spoznaja da se vrijednost za potrošača više ne kreira
samo u rmi, jasno je istaknula da odlučujuću ulogu u
stvaranju dodatne vrijednosti i konkurentske prednosti
imaju e kasno strukturirani i integrirani kanali marketinga.
Koristeći znanja i iskustva HeidelbergCementa, kao i
primjenu odgovarajućih strategija, Tvornica cementa
Kakanj stavlja na raspolaganje proizvode i usluge svojim
kupcima na način putem kojeg povećava vrijednost svoje
ukupne ponude i diferencira svoju ponudu gradeći lanac
vrijednosti na kanalima marketinga.
Uspostavljanjem vertikalnoga marketinškog sistema
Tvornica cementa Kakanj nastoji izgraditi postupne
faze proizvodnje i distribucije pod jednim vlasništvom,
te povezuje proizvodnju cementa s lancem betonara
koje posluju u sklopu poslovne linije Transport Beton
Group (TBG), čime se postiže integriran lanac distribucije
cementa (poluproizvoda) i betona (gotovog proizvoda)
do krajnjih korisnika.
Putem ovakvog načina sistema marketinga i distribucije
Tvornica cementa Kakanj također se brani i amortizira
nepovoljne tržišne uticaje na postojećem tržištu, plasira
svoj proizvod i ulazi na ciljna i inostrana tržišta koja su
pod dominacijom konkurenata.
Proizvodnja
Proizvodnja cementa u 2010. godini iznosila je 496 kt
(kilotona), što u odnosu na prošlu godinu predstavlja
smanjenje za 13 posto. Smanjenje proizvodnje posljedica
je smanjenja prodaje, odnosno potrošnje cementa.
Da bi se izbjeglo stvaranje viška zaliha i obrtni kapital
2009.
2010.
68,9
99,0
100,0
81,0
168,9
180,0
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
work and great involvement of all employees, who
invested maximum contribution into realization of the
common goal.
Over the past several years, TCK achieved signi cant
improvements in its technical process, as well as longterm economic and environmental bene ts, through
innovations in the production process, modern systems
of communication, transport and data processing, and by
following trends in cement production.
Increases in investments in capacity, utilization of
modern technical solutions and strong marketing
activities in domestic and foreign markets have led to the
recognition of TCK’s cement brands and the elimination
of imported cement domination in B&H’s markets, where
the presence of domestic cement was very low or nonexistent, and decreased cement imports from surrounding
countries. The changes in the structure of consumption
of imported and domestic cement points to the fact that
the production brands of Tvornica cementa Kakanj have
completely established themselves in the market of B&H,
as well as the markets of neighboring countries, where
they have also become signi cantly present (Croatia).
Concrete Business Line
Market sale structure
In 2010, Tvornica cementa Kakanj became the owner
of TBG Beton d.o.o. Zagreb, a company specialized for
the production and distribution of ready-mixed concrete.
TBG Beton, with six ready-mixed concrete plants, has
run a successful business in the Croatian market since
1998. With this very important and bold step, Tvornica
cementa Kakanj showed that, with the support of
Sales volume (in thousands m³)
TBG BH, B&H market
TBG Beton ZG, Croatian market
Additional Information
HeidelbergCement, it had grown into a very respectable
company which soundly and con dently steps into
an assured future. This investment enables additional
export of Kakanj’s high-quality cement to the market of
neighboring Croatia, a better competitive position and
the stable long-term development of TCK.
Acknowledgment that the value for the consumer is not
only created in the company has clearly emphasized that
effectively structured and integrated marketing channels
bear a decisive role in creating added valued and
competitive advantage. Through utilization of knowledge
and the experience of HeidelbergCement, as well as
through application of appropriate strategies, Tvornica
cementa Kakanj makes its products and services available
to customers in such a way that it increases the value
of its total offer and differentiates its offer by building a
chain of value through its marketing channels.
By establishing a vertical marketing system, Tvornica
cementa Kakanj strives to build gradual phases of
production and distribution under the same ownership,
thus connecting cement production with the chain of
concrete plants which form one business line Transport
Beton Group (TBG), and in this way achieve an integrated
chain of distribution of cement (semi- nished product) to
nal consumers.
Through this marketing and distribution system,
Tvornica cementa Kakanj also defends against and
alleviates unfavorable market in uences in the existing
market, places its products and enters target and foreign
markets dominated by competitors.
Production
Cement production in 2010 amounted to 496 kt
2009
2010
68,9
99,0
100,0
81,0
168,9
180,0
47
optimizirao, peć je zaustavljanja tri puta u toku godine, u
periodu februar-mart, u augustu i u periodu novembardecembar. Prva dva zastoja su iskorištena za djelomičan
remont i završetak investicija na postrojenjima vezanim za
peć, a u zadnjem zastoju, koji je trajao od 17. novembra
do kraja godine, izvršen je generalni remont postrojenja.
Uprkos otežanim uslovima poslovanja, proizvodnja i
distribucija betona u BiH zabilježila je rast od 43 posto.
Proizvodnja i distribucija betona u Hrvatskoj je smanjena
u odnosu na 2009. godinu za 10 posto.
Proizvodi
Pored dviju vrsta cementa koje Tvornica cementa Kakanj
proizvodi već dugi niz godina, na zahtjev tržišta tokom
2010. godine u svoj asortiman uvrstili smo i treću vrstu
cementa – tzv. rapid cement, za koji se kao dodatak
koristi troska visoke peći. Ovaj cement pogodan je za
uslove gdje je neophodno osigurati brzo vezivanje i ranu
početnu čvrstoću u proizvodnji gotovih betona.
■ CEM II/B - W 32,5 N
CEMENT CEM II/B - W 32,5 N je portland cement s
dodatkom kalcijskog letećeg pepela namijenjen pripremi
betona i morta za građevinske radove koji se izvode u
propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane
betonske elemente nižih razreda čvrstoće. Veliku primjenu
ima u gradnji porodičnih kuća i izradi stabilizacijskih
slojeva u cestogradnji. Sadrži minimalno 65% portland
cementnog klinkera; do 35% kalcijskog letećeg pepela
i do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja.
Ova kombinacija dodataka daje mu usporenu reakciju
hidratacije, nižu toplinu hidratacije, pri proizvodnji
betona daje dobru obradivost, lakšu ugradnju i povećanu
hemijsku otpornost u odnosu na čisti portland cement.
■ CEM II/B - W 42,5 N
CEMENT CEM II/B - W 42,5 N je portland cement s
dodatkom kalcijskog letećeg pepela namijenjen pripremi
48
betona i morta za sve građevinske radove koji se izvode
u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane
betonske elemente viših razreda čvrstoće (mostovi,
tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih
elemenata, pumpani beton). Sadrži 65-79% portland
cementnog klinkera i 21-35% dodatka kalcijskog
letećeg pepela te do 5% prirodnog gipsa kao regulatora
vezivanja. Ova kombinacija dodataka daje mu usporenu
reakciju hidratacije, nižu toplinu hidratacije, očekivanu
čvrstoću, pri proizvodnji betona daje dobru obradivost,
lakšu ugradnju i povećanu hemijsku otpornost u odnosu
na čisti portland cement.
■ CEMENT CEM II/A - S 42,5 R
CEMENT CEM II/A - S 42,5 R je portland cement s
dodatkom granulirane troske visokih peći namijenjen
pripremi betona i morta za sve građevinske radove koji
se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane
i nearmirane betonske elemente viših razreda čvrstoće
(mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih
betonskih elemenata, pumpani beton). Sadrži 80-94%
portland cementnog klinkera i 6-20% dodatka troske
te do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja.
Ova kombinacija dodataka mu daje ubrzanu reakciju
hidratacije, nešto veću toplinu hidratacije, uvećanu ranu
čvrstoću, pri proizvodnji betona daje dobru obradivost,
laku ugradnju i povećanu kemijsku otpornost u odnosu
na čisti portland cement.
Sistem upravljanja kvalitetom
Tvornica cementa Kakanj već duže od sedam godina ima
izgrađen i implementiran sistem upravljanja kvalitetom
u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008. Ovaj
sistem je dokumentiran, postavljen i integriran u sve
poslovne procese – tehnološke cjeline, čime je osigurana
potpuna sljedljivost u pogledu dokazivanja i stalnog
unapređenja kvaliteta proizvoda.
Razvijen je sistem identi kacije procesa, postavljanja
ciljeva i programa upravljanja, osiguranja potrebnih
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
(kilotons), which represents a decrease by 13 percent
compared to the previous year. Decrease in production
was the result of decreased sales and consumption. In
order to avoid creating excessive stocks and to optimize
working capital, the kiln was stopped three times during
the year: in February-March, August and NovemberDecember. The rst two stoppages were used for partial
maintenance repair and for nalizing investments on
facilities related to the operation of the kiln, and the last
stoppage, which lasted from 17 November until the end
of the year, was used for general maintenance works.
Despite dif cult business conditions, the production
and distribution of concrete in Bosnia and Herzegovina
increased by 43 per cent.
Production and distribution of concrete in Croatia
decreased by 10 per cent compared to the year 2009.
Products
In addition to two cement types which Tvornica cementa
Kakanj has been producing for years, based upon market
demand, during 2010 we introduced a third type of
cement – so-called rapid cement, where the blast furnace
slag is used in the production process. This cement is
appropriate for conditions where it is necessary to provide
fast binding and early starting hardness in the production
of ready-mixed concretes.
■ CEM II/B - W 32,5 N
CEMENT CEM II/B - W 32,5 N is a Portland cement
with the addition of calcium y ash intended for
preparation of concrete and mortar for all construction
works performed in prescribed construction conditions
for reinforced and non-reinforced concrete elements of
lower hardness grades. It has great application in the
construction of family houses and stabilization layers
in road construction. It contains a minimum of 65% of
Portland cement clinker; up to 35% of calcium y ash
and up to 5% of natural gypsum as the biding regulator.
This combination of additives provides a slow hydration
reaction, low heat of hydration, good workability in
concrete production, easier pour, and increased chemical
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
resistance in comparison to pure Portland cement.
■ CEM II/B - W 42,5 N
CEMENT CEM II/B - W 42,5 N is a Portland cement with
the addition of calcium y ash intended for preparation of
concrete and mortar for all construction works performed
in prescribed construction conditions for reinforced and
non-reinforced concrete elements of higher hardness
grades (bridges, tunnels, viaducts, residential buildings,
production of nished concrete elements, pumped
concrete). It contains 65-79% of Portland cement
clinker, a 21-35% addition of calcium y ash, and up
to 5% of natural gypsum as the binding regulator. This
combination of additives provides a slow hydration
reaction, low heat of hydration, expected hardness,
good workability in concrete production, easier pour,
and increased chemical resistance in comparison to pure
Portland cement.
■ CEMENT CEM II/A - S 42,5 R
CEMENT CEM II/A - S 42,5 R is a Portland cement with
an addition of granulated blast furnace slag intended for
preparation of concrete and mortar for all construction
works performed in prescribed construction conditions
for reinforced and non-reinforced concrete elements
of higher hardness grades (bridges, tunnels, viaducts,
residential buildings, production of nished concrete
elements, pumped concrete). It contains 80-94% of
Portland cement clinker, 6-20% addition of slag and up
to 5% of natural gypsum as the binding regulator. This
combination of additives provides fast hydration reaction,
somewhat higher heat of hydration, increased early
hardness, good workability in concrete production, easier
pour, and increased chemical resistance in comparison to
pure Portland cement.
Quality Management System
More than seven years ago Tvornica cementa Kakanj
built and implemented a quality management system
in accordance with the requirements of standard ISO
9001:2008. This system has been documented, set and
49
i ovisnih društava (Grupa) smanjen je u 2010. godini
u odnosu na 2009. godinu za 5,5 posto. Međutim,
isključenjem prihoda TBG Betona, koji je konsolidiran prvi
put u 2010. godini, smanjenje prihoda od prodaje iznosi
11,2 posto.
Smanjenje prihoda od prodaje izazvano je smanjenjem
prihoda od prodaje cementa. Naime, zbog teške situacije
na tržištu i smanjenja potrošnje cementa obim prodaje
cementa smanjen je u odnosu na 2009. godinu za 14
posto, pri čemu je na domaćem tržištu obim prodaje
smanjen za 17 posto, a izvoz je povećan za 21 posto.
Prodaja gotovih betona na bh. tržištu povećana je u
2010. godini za 43 posto, što je dovelo i do povećanja
prihoda od prodaje. Međutim, rast prihoda od prodaje
nije proporcionalan rastu obima prodaje jer je neto
prodajna cijena imala trend smanjenja, što je za rezultat
imalo povećanje bruto prihoda za 35,5 posto u odnosu na
2009. godinu. Prodaja betona na tržištu Hrvatske imala
je pad od 33 posto.
Troškovi prodaje, administracije te ostali operativni
rashodi Grupe povećani su u 2010. godini u odnosu
na 2009. godinu za 7,5 posto. Povećanje se odnosi na
troškove TBG Betona koji nisu bili uključeni u izvještaje za
2009. godinu.
Troškovi prodaje, administracije i opći troškovi Tvornice
cementa Kakanj smanjeni su za 7,2 posto. Smanjenje
troškova dijelom je posljedica smanjenja obima
proizvodnje, a dijelom rezultat optimizacije troškova.
Zbog smanjenog obima proizvodnje varijabilni troškovi
resursa, kontrole provođenja uz preduzimanje potrebnih
preventivnih ili korektivnih mjera, kako bi konačan
rezultat bio jedan od razloga za zadovoljstvo naših
kupaca.
Evropske norme
Zahvaljujući implementaciji sistema upravljanja kvalitetom
u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008,
Tvornica cementa Kakanj uspjela je napraviti korak više
u oblasti kvaliteta i prije više od četiri godine certi cirati
svoje proizvode u skladu sa zahtjevima evropskih normi
EN 197-1 i EN 197-2. Uspostavljena je stalna interna
i eksterna kontrola procesa proizvodnje u svim njenim
fazama (ulazna, međufazna i završna), kao i kontrola
kvaliteta konačnog proizvoda koju kontinuirano obavlja
vlastiti laboratorij i eksterni laboratoriji (IGH Zagreb, ZAG
Ljubljana, GIT Tuzla).
Betoni
Naša postrojenja proizvode različite vrste gotovih
betona, kao što su pumpani beton, beton otporan na
mraz i so, vodonepropusni beton, prskani beton, mlazni
beton s čeličnim vlaknima, beton otporan na sulfate,
mikroarmirani beton i laki beton. Pored toga, možemo
proizvesti i ostale vrste betona u dogovoru s kupcem u
pogledu osobina svježega i očvrsnulog betona.
Pozicije dobiti
Ukupan prihod od prodaje Tvornice cementa Kakanj
Grupa
2010.
KM 000
50
Društvo
2009.
KM 000
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Prihodi od prodaje
98.368
104.097
85.907
99.556
Bruto dobit
37.637
44.468
37.524
43.589
Dobit iz redovnog poslovanja
26.159
35.757
24.908
35.592
Dobit prije oporezivanja
26.729
38.729
25.141
38.506
Dobit nakon oporezivanja
26.540
38.583
24.966
38.383
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
integrated into all business processes – technological
units, ensuring full compliance in terms of insuring the
continuous improvement of product quality.
The system has been developed for identifying
processes, setting management targets and programs,
ensuring necessary resources, controlling implementation
including undertaking necessary preventive or corrective
measures, with the ultimate aim of satisfying our
customers.
types of concrete, as required by our customers in terms
of the characteristics of fresh and hardened concrete.
Financial Highlights
The total gross sales of Tvornica cementa Kakanj and
related parties (the Group) in 2010 decreased by 5.5%
in comparison to 2009. But, excluding the gross sales of
TBG Beton, which was consolidated for the rst time in
2010, the decrease in gross sales amounted to 11.2%.
The decrease in gross sales was caused by a decrease
in cement gross sales. Because of the dif cult situation
on the market and the decrease of cement consumption,
cement sales volume decreased by 14% compared to
2009, where domestic sales volume decreased by 17%
while exports increased by 21%.
In 2010, concrete sales volume on the B&H market
increased by 43%, which led to increased concrete
gross sales. However, the gross sales increase was not
proportional to the increase of sales volume due to the
decreasing trend of net sales price, which resulted in an
increase of gross sales by 35.5% in comparison to 2009.
Concrete sales on the Croatian market decreased by
33%.
The costs of sales and marketing, administration and
other operating costs of the Group increased by 7.5%
in comparison to 2009 and is related to the costs of TBG
Beton that were not included in reports for 2009.
The costs of sales and marketing, administration and
other operating costs of Tvornica cementa Kakanj
decreased by 7.2%. The cost decrease partly came from
European Norms
Owing to the implementation of the quality management
system in accordance with the requirements of standard
ISO 9001:2008, Tvornica cementa Kakanj succeeded in
making an advancement in the eld of quality, and more
than four years ago certi ed its products in accordance
with the requirements of European norms EN 197-1
and EN 197-2. Continual internal and external control
of production process has been introduced in all its
phases (entering, intermediate, and nal) as well as the
quality control of the nal product which is continuously
performed in our own laboratory and external
laboratories (IGH Zagreb, ZAG Ljubljana, GIT Tuzla).
Types of Concrete
Our plants produce different types of ready-mixed
concretes, such as pumped concrete, concrete resistant
to frost and salt, watertight concrete, shotcrete, sulfate
resistant concrete, micro-reinforced concrete and
lightweight concrete. In addition, we can produce other
Group
2010
KM 000
Gross sales
98.368
Company
2009
KM 000
104.097
2010
KM 000
85.907
2009
KM 000
99.556
Gross income
37.637
44.468
37.524
43.589
Income from operating activities
26.159
35.757
24.908
35.592
Income before taxes
26.729
38.729
25.141
38.506
Net income
26.540
38.583
24.966
38.383
51
su smanjeni za 3,9 miliona KM. S druge strane, varijabilni
troškovi po toni smanjeni su za 4,8 posto zahvaljujući
smanjenju cijena pogonskog goriva, cijena dodataka i
potrošnje vatrostalnog materijala.
Fiksni troškovi su također smanjeni u odnosu na
prethodnu godinu, i to prije svega zbog smanjenja usluga
trećih lica, odnosno njihove zamjene vlastitim radom.
Ostali rashodi Društva povećani su zbog otpisa
potraživanja po osnovu šteta zbog neispunjenja obaveza
dobavljača troske.
Grupa je ostvarila prihod od 1,8 miliona KM na razlici
između troškova sticanja TBG Beton Zagreb i neto
vrijednosti imovine.
Dobit Grupe od operativnog poslovanja smanjena je
za 26,8 posto, dok je dobit od operativnog poslovanja
Tvornice cementa Kakanj smanjena za 30 posto.
Finansijski prihodi Grupe smanjeni su za 2,1 milion KM,
a Tvornice cementa Kakanj za 2,4 miliona KM jer zbog
isplate dividendi u drugoj polovini 2009. godine i u 2010.
godini nije bilo raspoloživih sredstava za plasman.
Tvornica cementa Kakanj oslobođena je poreza na
dobit u Federaciji BiH na temelju odluke Skupštine o
investiranju 20 miliona KM u periodu od 2009. do 2013.
godine. U 2009. godini Društvo je ispunilo prvi uslov
poreznog oslobađanja – investirano je više od četiri
miliona KM.
Na dobit ostvarenu u PJ Banja Luka obračunat je
porez na dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit
Republike Srpske.
Pozicije novčanog toka
Tvornica cementa Kakanj i njena ovisna društva nemaju
kreditnih zaduženja. Tvornica cementa Kakanj je u
2010. godini iz vlastitih sredstava nansirala investicije
u iznosu od 7,5 miliona KM, zatim kupovinu udjela TBG
Beton Zagreb u iznosu 14,2 miliona KM te izvršila isplatu
dividendi u iznosu od 23,7 miliona KM (u 2009. godini
isplata dividendi je iznosila 114 miliona KM). U 2010.
godini sve aktivnosti se nansiraju iz vlastitih sredstava.
Pored toga, preostala su sredstva u iznosu od 16,6
miliona KM koje je Društvo plasiralo u banku kao depozit.
Osnovne pozicije novčanog toka date su u sljedećoj
tabeli:
Grupa
Poslovne aktivnosti
2009.
KM 000
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Dobit prije poreza
26.729
38.729
25.141
38.506
Novac iz poslovanja prije promjena u
obrtnom kapitalu
38.887
47.488
35.434
46.463
Novčana sredstva iz operativnih
aktivnosti
38.492
48.997
38.241
48.934
Neto novac (korišten) ostvaren u
ulagateljskim aktivnostima
-13.523
65.676
-15.193
68.884
Isplata dividende
-23.691
-114.280
-15.193
-114.280
1.083
245
-758
658
Neto povećanje novca i novčanih
ekvivalenata
52
2010.
KM 000
Društvo
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
production volume decreases and partly as a result of cost
optimization.
Due to decreased production volume variable costs
decreased by 3.9 million KM. On the other hand, variable
costs per ton decreased as well by 4.8% owing to lower
fuel price, additive price and consumption of refractories.
Fixed costs also decreased in comparison to the prior
year, mainly due to a decrease in third party services, or
their replacement by the Company’s own work.
Other expenses of the Company increased due to writeoff receivables related to damages arising from the nonful llment of contractual obligations by the GBFS supplier.
The Group achieved income in the amount of 1.8
million KM from the difference between the acquisition
costs of TBG Beton Zagreb and its assets’ net value.
The Group’s income from operating activities decreased
by 26.8%, while income from operating activities of
Tvornica cementa Kakanj decreased by 30%.
The Group’s nancial income decreased by 2.1 million
KM, while the nancial income of Tvornica cementa
Kakanj decreased by 2.4 million KM. This was due to
dividend payments in the second part of 2009, which left
no available funds for placement in 2010.
Tvornica cementa Kakanj is exempt from the income tax
on the basis of the General Assembly’s decision on the
investment of 20 million KM within the period of 2009 –
2013.
In 2009 the Company ful lled the rst requirement for
tax exemption, investing more than 4 million KM.
For income achieved in the Banja Luka business unit, tax
was calculated in accordance with the Law on Income tax
of the Republika Srpska.
Cash Flow Positions
Tvornica cementa Kakanj and its subsidiaries do not have
any credit liabilities. In 2010, Tvornica cementa Kakanj
from its own sources nanced investments in the amount
of 7.5 million KM, the acquisition of shares of TBG Beton
Zagreb in the amount of 14.2 million KM, and paid
dividends in the amount of 23.7 million KM (in 2009
dividend payments amounted to 114 million KM). All
activities in 2010 were nanced from the Company’s own
sources. In addition to this, there are also free funds in
the amount of 16.6 million KM which the Company has
bank deposited.
The basic positions of cash ow are shown in the
following table:
Group
Business activities
2010
KM 000
Company
2009
KM 000
2010
KM 000
2009
KM 000
Income before taxes
26.729
38.729
25.141
38.506
Cash from activities before changes in
work
38.887
47.488
35.434
46.463
Cash from operating activities
38.492
48.997
38.241
48.934
Net cash (used) achieved in investment
activities
-13.523
65.676
-15.193
68.884
Dividend payment
-23.691
-114.280
-15.193
-114.280
1.083
245
-758
658
Net increase of cash and cash
equivalents
53
Izvještaji po segmentu
Grupa (Tvornica cementa Kakanj i ovisna društva) ima
dva izvještajna segmenta: poslovnu liniju proizvodnje
cementa i poslovnu liniju proizvodnje betona.
Osnovni nansijski pokazatelji po segmentima dati su u
sljedećoj tabeli:
Investicije
Investicije Grupe u ksna sredstva tokom 2010. godine
iznosile su 8,3 miliona KM i smanjene su u odnosu na
prethodnu godinu za 2,5 miliona KM. Od ukupnih
ulaganja Grupe ulaganja matičnog društva iznosila su
sedam miliona KM, a ulaganja povezanog društva TBG
BH 1,3 miliona KM.
Najveća ulaganja Tvornice cementa Kakanj u 2010.
godini bila su ulaganja u novi silos klinkera. Iznosila su 3,3
miliona KM, što predstavlja 47 posto ukupnih investicija
TCK u ksna sredstva.
Novi silos klinkera
Projekat podrazumijeva konstrukciju silosa klinkera
kapaciteta 70.000 tona, a uključuje transportni sistem
od postojećih silosa klinkera do novog silosa, transportni
sistem od silosa klinkera do dozirne vage, sisteme
otprašivanja za sve transportere. Glavni su ciljevi ove
investicije da se u potpunosti eliminiraju sekundarne
emisije prašine uzrokovane vanjskim skladištenjem
klinkera i njegovim ponovnim vraćanjem u proizvodni
proces, da se poveća skladišni kapacitet (tokom zimskih
mjeseci klinker se mora skladištiti na vanjskoj deponiji u
količini od oko 70.000 tona), da se eliminira mogućnost
smanjenja kvaliteta i kvantiteta klinkera, te da se smanje
troškovi manipulacije i dodatne CO2 emisije uzrokovane
radom vozila.
Ukupna odobrena vrijednost projekta je 14.000.000 KM
(7.158.086 €).
Ostali projekti
Značajniji projekti Društva u 2010. godini bili su završetak
modernizacije pogona mlinica cementa, modernizacija
pogona mlina sirovine i nova opreme za pakovanje u PJ
Sarajevo.
Mobilna betonara
Najveća ulaganja TBG BH bila su ulaganja u mobilni
pogon za proizvodnju gotovih betona. TBG BH
trenutno ima tri pogona za proizvodnju gotovih betona
u tri glavna tržišna centra u BiH. Međutim, iz tih
pogona TBG BH ne može snabdijevati šire tržište zbog
karaktera proizvodnje, jer gotove betone nije moguće
transportovati na udaljene lokacije. S obzirom na to da
Bosna i Hercegovina nema razvijenu infrastrukturu, realno
Bruto prihod od prodaje
Dobit prije amortizacije
2010.
2010.
2009.
2009.
U 000 KM
Poslovne linije
Cement
85.907
99.556
33.698
43.705
Beton
17.652
8.283
764
931
43.924
50.902
17.230
22.346
9.025
4.235
390
476
U 000 EUR
Poslovne linije
Cement
Beton
54
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Reports by Segment
The Group (Tvornica cementa Kakanj and its subsidiaries)
has two reporting segments: Business line Cement and
Business line Ready Mixed Concrete.
The basic nancial gures by segment are shown in the
following table:
Investments
In 2010, investments of the Group into xed assets
amounted to 8.3 million KM and decreased compared
to the previous year by 2.5 million KM. Out of the total
of the Group’s investments, the investments of the
mother company amounted to seven million KM, and the
investments of the daughter company TBG BH amounted
to 1.3 million KM.
The highest investment amount of Tvornica cementa
Kakanj in 2010 was related to the project of the new
clinker silo. It was 3.3 million KM, which is 47 per cent of
the total of TCK’s investments in xed assets.
New Clinker Silo
This project includes the construction of a clinker silo
with a capacity of 70.000 tons of clinker, including the
transport system from the existing clinker silos to the new
silo, a transport system from the clinker silo to a dosing
weigh feeder, and de-dusting systems for all conveyors.
The main goals of this investment are to completely
eliminate secondary dust emissions caused by outdoor
clinker storage and its return to the production process,
to increase storage capacity (during winter time the
clinker has to be stored outside with an amount of about
70.000 tons), to eliminate the possibility of clinker quality
and quantity, and to decrease the clinker handling costs
and additional CO2 emissions caused by vehicle activities.
The total approved value of the project is 14.000.000 KM
(7.158.086 €).
Other Projects
Other signi cant projects of the Company in 2010 were
the nalization of the modernization of the cement
mills, modernization of the raw mill and new packaging
equipment in BU Sarajevo.
Mobile Concrete Plant
The largest investment of TBG BH was in a mobile plant
for producing ready-mixed concrete. TBG BH currently
operates three plants for ready-mixed concrete located
in three main market centers in B&H. However, TBG BH
cannot supply the broader market from these plants due
to the characteristics of the production since ready-mixed
concrete cannot be transported to distant locations. Given
that Bosnia and Herzegovina does not have a developed
infrastructure it is realistic to expect the construction of
infrastructure facilities to start, which, in spite of having
Gross sales
2010
Income before depreciation
2009
2010
2009
in 000 KM
Business line
Cement
85.907
99.556
33.698
43.705
Concrete
17.652
8.283
764
931
Cement
43.924
50.902
17.230
22.346
Concrete
9.025
4.235
390
476
in 000 EUR
Business line
55
Kratkoročna imovina Tvornice cementa Kakanj
smanjena je za 22 posto zbog smanjenja nansijske
imovine, zaliha i potraživanja.
Promjene u kapitalu su isplata dividendi Društva u 2010.
(koja je bila manja od dobiti iz 2009. godine za 14,6
miliona KM) i dobit tekuće godine.
Dugoročne obaveze Grupe su povećane za 17,4 posto,
a Tvornice cementa Kakanj za 15,6 posto zbog povećanja
rezerviranja po pokrenutim sudskim sporovima.
je očekivati radove na infrastrukturi koje sa postojeće
tri betonare, bez obzira na kapacitete, TBG BH ne može
pokriti zbog udaljenosti. Kupovinom mobilne betonare
TBG BH će moći da konkurira na svim većim projektima,
proširi prisutnost na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine
i, što je veoma važno, na takav način osigura dodatni
plasman cementa proizvedenog u Tvornici cementa
Kakanj.
Finansijska ulaganja
Finansijska ulaganja su iznosila 14,5 miliona KM, od
čega je 14,2 miliona KM trošak sticanja povezanog
društva TBG Beton Zagreb. Akvizicija TBG Beton Zagreb
predstavlja transakciju unutar grupe, jer je TBG Beton bio
u vlasništvu DDC Mađarska, koja je članica iste grupe kao
i Tvornica cementa Kakanj.
Događaji nakon datuma bilansa
Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa koji bi
uticali na nansijske izvještaje na dan 31. decembra 2010.
godine.
Upravljanje rizicima
Pozicije nansijskog položaja Društva i
Grupe 31. 12. 2010.
Dugoročna imovina Tvornice cementa Kakanj povećana
je za 9,9 posto zbog povećanja udjela u povezana pravna
lica, to jest TBG Beton Zagreb u iznosu 14,2 miliona KM.
Dugoročna imovina Grupe je povećana za 6,72 posto
zbog konsolidacije TBG Beton Zagreb čija je imovina prvi
put uključena u izvještaje za 2010.
Upravljanje rizicima se vrši u skladu s politikom i
procedurama HeidelbergCement grupacije.
Menadžment radi na identi kaciji rizika. Nakon
identi kacije vrši se kvanti ciranje rizika ako se radi
o kvantitativnom riziku. Ako se radi o kvalitativnom
Grupa
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Dugoročna imovina
130.764
122.528
137.510
125.110
Kratkoročna imovina
53.408
58.703
42.045
53.960
UKUPNA IMOVINA
184.172
181.231
179.555
179.070
Kapital i rezerve
173.965
171.288
170.961
169.686
Ukupno dugoročne obaveze
1.505
1.282
1.482
1.282
Kratkoročne obaveze
8.702
8.661
7.112
8.102
184.172
181.231
179.555
179.070
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE
56
Društvo
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
unutilized capacity, TBG BH can not cover with the
existing three concrete plants because of the distance.
Through purchasing the mobile concrete plant, TBG BH
could compete on all major projects, expanding its market
share to the entire area of Bosnia and Herzegovina and,
very importantly, thus ensuring the consumption of
cement from Kakanj Cement Plant for these projects.
The short-term assets of Tvornica cementa Kakanj
decreased by 22% due to the decrease of nancial assets,
inventories and receivables.
Changes in capital were related to dividend payments in
2010 (which were lower than the pro t for 2009 by 14.6
million KM) and pro t of the current year.
The long-term liabilities of the Group were increased by
17.4% and of Tvornica cementa Kakanj by 15.6% due to
increased provisions for initiated litigation.
Financial Investments
Financial investments amounted to 14.5 million KM, of
which 14.2 million KM was invested into acquiring the
related company TBG Beton Zagreb. This acquisition
represents a transaction within the group since TBG Beton
was owned by DDC, Hungary, which belongs to the same
group as does Tvornica cementa Kakanj.
Events after the Balance Date
There were no signi cant events after the balance date
that would impact the nancial statements as of 31st
December 2010.
Financial position of Company and the Group as of 31st
December 2010
The long-term assets of Tvornica cementa Kakanj
increased by 9.9% due to increased shares in related
parties, i.e. TBG Beton Zagreb in the amount of 14.2
million KM.
The long-term assets of the Group increased by 6.72%
due to the consolidation of TBG Beton Zagreb whose
property was for the rst time included in the reports in
2010.
Risk Management
Risk management is carried out in accordance with the
policies and procedures of the HeidelbergCement Group.
The Management Board identi es the risks. After
their identi cation, the quanti cation of risk is carried
out in the case of quantitative risks. If it is a qualitative
risk, a detailed description of the risk is made. For each
Group
31/12/2010
KM 000
Company
31/12/2009
KM 000
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Long-tern assets
130.764
122.528
137.510
125.110
Short-term assets
53.408
58.703
42.045
53.960
UKUPNA IMOVINA
184.172
181.231
179.555
179.070
Capital and reserves
173.965
171.288
170.961
169.686
Total long-term liabilities
1.505
1.282
1.482
1.282
Short-term liabilities
8.702
8.661
7.112
8.102
184.172
181.231
179.555
179.070
TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES
57
riziku, daje se detaljan opis rizika. Za svaki identi cirani
kvantitativni rizik čija je vrijednost preko dva miliona eura
kao i kvalitativne rizike de nira se vjerovatnoća, akcije i
odgovornosti.
Izvještaji o rizicima su dio seta izvještavanja. Izvještaji
o kvalitativnim rizicima se rade godišnje, a izvještaj o
kvantitativnim rizicima kvartalno. Dodatno se u slučaju
nastanka većeg rizika radi takozvani ad hoc izvještaj.
uspoređuje pro le dospijeća nansijske imovine i obaveza.
Rizik promjene deviznih tečajeva je rizik da će se
vrijednost nansijskih instrumenata mijenjati uslijed
promjene tečajeva. Tvornica cementa Kakanj većinu
prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, a manji dio na
stranom tržištu denominirano u eurima. Dio nabavki se
vrši na stranom tržištu, ali su i te nabavke denominirane
u euro. S obzirom na to da je tečaj konvertibilne marke
prema euru ksan, rizik nije značajan.
Monitoring provođenja akcija vrši menadžment.
Finansijski rizik
Finansijski rizik uključuje kreditni rizik, kamatni rizik,
valutni rizik i rizik likvidnosti. Tvornica cementa Kakanj
nije značajno izložena nijednoj od ovih vrsta nansijskog
rizika.
Kreditni rizik je rizik da jedna strana koja sudjeluje u
nansijskom instrumentu neće ispuniti svoje obaveze i
time uzrokovati gubitak drugoj strani. Rezerviranja za
sumnjiva i sporna potraživanja redovno su procjenjivana
i po potrebi mijenjana. Tvornica cementa Kakanj nema
značajnu koncentraciju kreditnog rizika ni prema jednoj
stranci ili grupi stranaka sa sličnim karakteristikama.
Potraživanja su uglavnom osigurana bankovnim
garancijama. Izloženost Grupe kreditnom riziku koji
proizlazi iz ostale nansijske imovine Grupe, koja se sastoji
od novca i novčanih ekvivalenata te danih zajmova,
proizlazi iz nemogućnosti druge strane da podmiri svoje
obveze, pri čemu je maksimalna izloženost jednaka
knjigovodstvenoj vrijednosti te imovine.
Tvornica cementa Kakanj nema kredite koji nose
kamate koje bi mogle društvo izložiti riziku kamatnih
stopa.
Rizik likvidnosti je rizik da će se Društvo susresti s
poteškoćama u prikupljanju sredstava za podmirivanje
obveza povezanih s nansijskim instrumentima. Tvornica
cementa Kakanj nema problema s likvidnošću. Društvo
upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi,
kao i ostalim izvorima nansiranja, time što konstantno
nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i
58
Tržišni rizik
Tržišni rizik je jedan od najvećih rizika kojima je izložena
Tvornica cementa Kakanj. Taj rizik je bio izuzetno velik
u 2010. godini zbog ekonomske krize od koje se Bosna
i Hercegovina nije počela oporavljati. S obzirom na to
da proizvodnja cementa i betona spada u djelatnost
građevinarstva koja je najviše pogođena krizom, odnosno
da plasman gotovih proizvoda direktno zavisi od obima
građevinskih radova, to je kriza neminovno vodila
smanjenju potrošnje cementa i betona na bh. tržištu.
Pored toga, pušteni su u pogon novi proizvodni kapaciteti
konkurenata koji se nalaze na tržištu Bosne i Hercegovine.
Dodatno je tržišni rizik domaćim proizvođačima cementa
povećan iz susjednih zemalja jer je zbog krize u tim
zemljama potrošnja cementa čak i više smanjena nego na
tržištu BiH.
Uprkos svim navedenim rizicima, Tvornica cementa
Kakanj je preduzimanjem niza marketinških aktivnosti
uspjela realizirati 90 posto plana prodaje i zadržati vodeću
poziciju na bh. tržištu, ali i povećati obim prodaje na
tržištu Hrvatske.
Operativni rizik
Jedna od najvećih stavki u strukturi troškova Tvornice
cementa Kakanj jeste pogonsko gorivo. Trenutno se kao
pogonsko gorivo koristi ugalj. Korištenjem alternativnih
goriva optimizirali bi se troškovi TCK-a, s jedne strane, a s
druge strane osiguralo bi se zbrinjavanje otpada, čuvanje
okoline i prirodnih resursa. Tvornica cementa Kakanj je
pokrenula postupak dobijanja dozvola.
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
identi ed quantitative risk whose value is above two
million as well as for qualitative risks, probability, actions
and responsibilities are de ned. Risk reporting is a part of
the reporting set. Reports about qualitative risks are made
annually, and reports about quantitative risks quarterly.
Additionally, in the case of higher risks arising a so-called
ad hoc report is made.
The monitoring of actions implementation is made by
the Management Board.
Financial risk
Financial risk includes credit risk, interest rate risk,
currency risk and liquidity risk. Tvornica cementa Kakanj
is not signi cantly exposed to any of these nancial risk
types.
Credit risk is the risk that one party involved in a
nancial instrument will default on its obligations and
thereby cause a loss to the other party. Provisions for bad
and doubtful debts are regularly evaluated and updated
if necessary. Tvornica cementa Kakanj has no signi cant
concentration of credit risk related either to any client or
group of clients with similar characteristics. Receivables
are generally secured by bank guarantees.
The Group’s exposure to credit risk arising from the
other nancial assets of the Group, consisting of cash
and cash equivalents and loans granted, coming from the
inability of the other party to meet its obligation, where
the maximum exposure is equal to the bookkeeping value
of these assets.
Tvornica cementa Kakanj has no loans which carry
interest that could expose the Company to interest rate
risk.
Liquidity risk is the risk that the Company will faced
with dif culty in collecting funds in order to meet
obligations related to nancial instruments. Tvornica
cementa Kakanj has no problem with liquidity. The
Company manages this risk by maintaining adequate
reserves, and other sources of funding, by continuously
monitoring forecast and actual cash ows and matching
the maturity pro les of nancial assets and liabilities.
Risk of changes in exchange rates is the risk that the
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
value of a nancial instrument will uctuate due to
changes in exchange rates. Tvornica cementa Kakanj
earns most of its revenue on the domestic market and a
small part on the foreign market denominated in euros.
A part of these purchases are made in foreign markets,
but these are also denominated in euros. Given that the
exchange rate of the convertible mark to euro is xed,
the risk is not signi cant.
Market Risk
Market risk is one of the biggest risks Tvornica cementa
Kakanj is exposed to. This risk was very high in 2010
due to the economic crisis from which Bosnia and
Herzegovina has not begun to recover. Given that
production of cement and concrete is one of the
construction activities that are most affected by the
crisis, and that sale of nished products depends on
construction work volume, the crisis inevitably reduced
the consumption of cement and concrete on the B&H
market. Besides this, new production capacities among
competitors were introduced who are present on the
market of Bosnia and Herzegovina.
Additionally, the market risk of domestic producers of
cement is increased by neighboring countries since, due
to the crisis in these countries, consumption of cement
has been reduced even more than on the B&H market.
Despite all of the abovementioned risks, Tvornica
cementa Kakanj, by undertaking a series of marketing
activities, managed to realize 90% of planned sales and
to keep a leading position in the B&H market, as well as
to increase sales volume on the Croatian market.
Operating Risk
One of the biggest components in the cost structure of
Tvornica cementa Kakanj is fuel costs. Currently, coal
is used as a fuel for production. By usage of alternative
fuels, the costs of Tvornica cementa Kakanj would be
optimized and, at the same time, it would ensure the
disposal of waste, and the protection of environment and
natural resources. Tvornica cementa Kakanj has started
the procedure for obtaining the necessary permits.
59
Nakon ugradnje novog vrećastog ltera i realizacije
brojnih drugih okolinskih projekata uticaj na okoliš je
sveden na minimum.
Veliki rizik predstavlja složena i dugotrajna procedura
oko dobijanja odobrenja općenito, počevši od okolinske
dozvole do odobrenja za građenje. S jedne strane to
može ugroziti operativne aktivnosti, a s druge usporava i
produžuje proces investiranja. Komunikacijom s lokalnim
vlastima nastoji se prevladati ili ublažiti ovaj rizik.
Istraživanje i razvoj
Prioritet u poslovanju i radu Tvornice cementa Kakanj
jeste zadovoljstvo naših kupaca, koje postižemo
neprikosnovenim kvalitetom i novim proizvodima. U julu
2010. godine, na preporuku naših kupaca, usvojili smo
tehnologiju za proizvodnju nove vrste cementa CEM
II/A-S 42,5 R i tako proširili svoj asortiman proizvoda.
Radi se o tzv. rapid cementu, koji je pogodan za uslove
gdje je neophodno brzo vezivanje i rana čvrstoća. Ovaj
cement proizvodi se u skladu sa zahtjevima evropske
norme EN 197-1, a namijenjen je i domaćem i izvoznom
tržištu. U procesu proizvodnje ove vrste cementa dodaje
se nusproizvod željezare – granulirana troska visoke peći,
tako da na ovaj način dodatno radimo na zaštiti prirodnih
resursa i smanjenju emisija.
Integrirani sistem upravljanja
Tvornica cementa Kakanj prva je kompanija u Bosni i
Hercegovini koja je razvila i implementirala integrirani
sistem upravljanja kvalitetom, okolinom te zdravljem i
sigurnošću na radu u skladu sa zahtjevima standarda ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, EN 197-1:2005 i OHSAS
60
18001:1999. Ovakav integrirani sistem predstavlja
ustvari proces koji podrazumijeva obavezu kontinuirane
nadgradnje i razvoja, što je u suštini i lozo ja standarda
iz ISO serije.
Osnovni motiv koji je menadžment TCK-a slijedio jeste
zadovoljenje interesa svih zainteresiranih strana, odnosno
učesnika u procesu, a to su kupci, dobavljači, okruženje,
vlasnici i radnici. Premda interesi ovih zainteresiranih
strana na prvi pogled izgledaju dijametralno suprotni
i nepomirljivi, ipak, zahvaljujući integriranom sistemu
upravljanja koji ima multidisciplinarni pristup, sve ove
zainteresirane strane postaju partneri koji funkcioniraju
kao jedan jedinstven tim.
Izgradnja i implementacija integriranog sistema
upravljanja bio je proces koji je imao svoje faze:
■ I faza – sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom
okoliša,
■ II faza – certi kacija proizvoda u skladu s
evropskom normom EN 197-1,
■ III faza – sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću
na radu.
Prva faza bila je izgradnja sistema upravljanja kvalitetom
u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2000. Ova
faza počela je u junu 2002. godine. Nakon godinu dana
rada na izgradnji i implementaciji osnovnih elemenata
standarda ISO 9001:2000, u junu 2003. godine prelazi
se na drugu fazu koja podrazumijeva ugrađivanje i
elemenata standarda ISO 14001:1996. U decembru
2003. godine uspješno je okončan proces certi kacije /
audit i Tvornica cementa Kakanj dobila je certi kate ISO
9001:2000 i ISO 14001:1996.
Osnovni ciljevi postignuti u ovoj prvoj fazi bili su:
■ optimizacija svih faza rada na svim organizacijskim
nivoima;
■ smanjenje troškova proizvodnje i održavanja;
■ zaštita svih prirodnih resursa, odnosno proizvodnja
na ekološki prihvatljiv način;
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
After installation of a new bag lter and realization of
many other environmental projects, the impact on the
environment will be reduced to a minimum.
The great risk is the complex and time-consuming
procedure of obtaining permission in general, starting
with environmental permits and building permits. This
also may jeopardize operational activities, and slow down
and extend the investment process.
By communication with the local authorities the
Company tries to overcome or mitigate this risk.
Research and Development
The business priority of Tvornica cementa Kakanj is
customer satisfaction, which is achieved through constant
high quality and new products. In July 2010, on the
recommendation of our customers, we introduced
technology for producing a new type of cement CEM
II/A-S 42,5R, and in this way expanded our product
range. This is so-called “rapid” cement appropriate
for conditions where it is necessary to enable fast
binding and early hardness. This cement is produced in
accordance with the requirements of European Norm
EN 197-1, and it is intended for domestic and foreign
markets. A by-product of steel works – granulated blast
furnace slag – is added in the production process of this
type of cement, and therefore, in this way we additionally
work on protecting natural resources and reducing
emissions.
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
protection and occupational health and safety, in
accordance with the requirements of standards ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, EN 197-1:2005 and
OHSAS 18001:1999. Such an integrated system actually
represents a process which includes a commitment to
continually upgrade and develop, which is basically the
ISO standards philosophy.
The basic motive leading the Management Board of
Tvornica cementa Kakanj was to satisfy the interests of
all participants in the process: customers, suppliers, local
community, owners and employees. Although at rst
sight the interests of these parties seem diametrically
opposed and con icting, thanks to the multidisciplinary
approach of the integrated management system, all the
interested parties become partners that function as one
team.
The building and implementation of the integrated
management system was one process divided into
phases:
■ I phase – quality and environment protection
system,
■ II phase – certi cation of products in accordance
with European Norm EN 197-1,
■ III phase – occupational health and safety
management system.
Integrated Management System
The rst phase was to build a quality management
system in accordance with the requirements of standard
ISO 9001:2000. This phase started in June 2002. After
one year of building and implementation of the basic
elements of standard ISO 9001:2000, in June 2003 we
also started with building and implementing elements
of standard ISO 14001:1996. In December 2003, the
rst audit was successfully conducted and the Kakanj
Cement Plant received certi cates ISO 9001:2000 and
ISO 14001:1996.
Tvornica cementa Kakanj is the rst organization in
Bosnia and Herzegovina that developed and implemented
an integrated system for managing quality, environment
The basic goals achieved in this phase were:
■ optimization of all working phases at all
organizational levels;
■ reduction of production and maintenance costs;
61
■ osiguranje stabilnog poslovanja u budućnosti.
S obzirom na to da su tokom 2004., 2008. i 2009.
godine predstavnici ISO organizacije radili reviziju
standarda ISO 14001:1996 i ISO 9001:2000, istovremeno
je i naš sistem usaglašen s novim zahtjevima, pa je
izvršena recerti kacija, tako da danas imamo zahtjevnije
certi kate ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009.
Druga faza je počela krajem 2005. i završena u julu
2006. godine. Odnosila se na certi kaciju proizvoda
(cementa) u skladu sa zahtjevima evropske norme EN
197-1. Razlozi za certi kaciju cementa u skladu sa
zahtjevima EN 197-1 bili su:
■ opredjeljenje za rad u skladu s važećim normama
EU-a,
■ osvajanje novih tržišta,
■ orijentacija ka izvozu.
Treća faza izgradnje i implementacije našeg integriranog
sistema upravljanja započela je neposredno pri završetku
druge faze, u junu 2006. godine. Cilj je bio ovladati
svim fazama rada s aspekta zaštite na radu u skladu
sa zahtjevima standarda OHSAS 18001:1999. I već u
decembru 2006. godine, nakon kombiniranog audita,
Tvornica cementa Kakanj postala je vlasnik prvog
integriranog sistema upravljanja u Bosni i Hercegovini.
Kako je u međuvremenu izvršena revizija i standarda
OHSAS 18001:1999, u decembru 2008. godine izvršena
je recerti kacija, čime smo postojeći OHSAS 18001:1999
zamijenili zahtjevnijim standardom OHSAS 18001:2007.
Rezultati ovakvoga integriranog sistema upravljanja su
sljedeći:
■ prepoznatljiv kvalitet na tržištu koji ima tendenciju
stalnog poboljšanja uz smanjenje troškova;
■ stalan razvoj i poboljšanje svih procesa na svim
nivoima;
■ uklapanje u nacionalne i internacionalne norme u
pogledu zaštite čovjekove okoline i zaštite na radu;
■ uspostavljanje procesa stalnog unapređenja na
principima održivog razvoja.
62
Na ovaj način Tvornica cementa Kakanj svrstala
se potpuno ravnopravno u red modernih evropskih
kompanija koje aktivno učestvuju i daju svoj doprinos u
rješavanju globalnih problema današnjice.
Politika upravljanja kvalitetom, okolinom, te zaštitom
zdravlja i sigurnošću na radu opisana je u poslovniku –
dokumentu koji dokazuje da je Tvornica cementa Kakanj
uspostavila, dokumentirala, te primjenjuje i održava
ovaj integrirani sistem upravljanja. Naš integrirani sistem
upravljanja kvalitetom, okolinom te zaštitom zdravlja i
sigurnošću na radu pod stalnim je internim nadzorom,
a svake godine podliježe eksternoj kontroli koju provodi
TÜV SÜD Management Service Münchhen.
Zaposlenici i zaštita na radu
Zaposlenici, njihove vještine i znanje su među
najznačajnijim vrijednostima naše rme. Tvornica
cementa Kakanj podržava obrazovanje svoga osoblja
pružajući radnicima brojne mogućnosti za profesionalni
i lični razvoj. Naša kompanija doprinosi poboljšanju
životnog standarda pružajući mogućnosti zapošljavanja
velikom broju ljudi iz okruženja. Poštujemo važeće
propise, kolektivne i individualne ugovore te štitimo sva
prava, dostojanstvo i ugled svih naših radnika.
Obuka
Tvornica cementa Kakanj kontinuirano radi na
poboljšanju kvali kacijske strukture zaposlenika i njihovoj
osposobljenosti, svjesna speci čnosti industrijske grane u
koju spada prozvodnja cementa sa zahtjevima posebne
tehnološke i operativne vještine zaposlenika. Rezultat
je takvih napora u proteklih 10 godina povećanje broja
zaposlenika s visokom stručnom spremom (VSS) sa 25
na 41, ili povećanje za 60 posto, zaposlenika sa srednjom
stručnom spremom (SSS) sa 64 na 86, što je povećanje
za 33 posto. Istovremeno je smanjan broj zaposlenika s
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
■ protection of all natural resources environmentally acceptable production;
■ ensuring rm business activities in the future.
Considering the fact that in 2004, 2008 and 2009 the
representatives of the ISO organization made revisions
to the ISO 14001:1996 standard, we also revised and
harmonized our system in accordance with the new
requirements, and so we recerti ed and replaced our
certi cates with the more demanding ISO 9001:2008 and
ISO 14001:2009 standards.
The second phase started by the end of 2005, and
nished in July 2006. In this phase we certi ed our
product (cement) in accordance with the requirements of
European Norm EN 197-1. The reasons for certi cation
were the following:
■ commitment to work in accordance with the valid
norms of the EU,
■ conquering new markets,
■ orientation towards exporting.
The third phase of building and implementation of
our integrated management system started just when
the second phase was nalized, in June 2006. The goal
was to oversee all production phases from the aspect
of occupational health and safety in accordance with
the OHSAS 18001:1999 standard. Already in December
2006, after a combined audit, the Kakanj Cement plant
became owner of the rst integrated management system
in Bosnia and Herzegovina. As the OHSAS standard
was revised in 2007, in December 2008 we obtained a
recerti cation and replaced our OHSAS 18001:1999 with
the more demanding OHSAS 18001:2007.
The results of this integrated management system are the
following:
■ recognizable quality in the market with a tendency
for continuous improvement and cost reduction;
■ continuous development and improvement of all
processes at all levels;
■ integration into national and international norms
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
related to environment protection and safety at
work;
■ setting-up a process of continuous improvement
on the principles of sustainability.
In this way, the Kakanj Cement plant has become a
modern European organization which actively participates
in and gives its contribution to solving contemporary
global problems.
The policy for managing quality, environmental
protection and health and safety has been described
in the rules of procedure – a document which testi es
that Tvornica cementa Kakanj has set, documented,
and implemented this integrated managing system. Our
integrated system for managing quality, environmental
protection and health and safety is constantly monitored
by internal supervision, and each year it subject to
external control conducted by TÜV SÜD Management
Service Münchhen.
Employees and Safety at Work
Employees, their skills and knowledge are one of
the most signi cant assets of the company. Tvornica
cementa Kakanj supports the education of its employees
by providing them with numerous opportunities for
professional and personal development. Our company
contributes to the improvement of life standards by
providing employment opportunities to a signi cant
number of residents from our surroundings. We respect
valid positive regulations, collective and individual
contracts, and protect the rights, dignity and integrity of
all our employees.
Training
Tvornica cementa Kakanj continuously works on
improving the quali cation structure of its employees
and their training, bearing in mind the particularity
of the industrial branch to which cement production
63
nižim kvali kacijama a do najvećeg smanjenja došlo je u
kategoriji polukvali kovanih zaposlenika (PK), i to za više
od 50 posto.
U oblasti ljudskih resursa naročita pažnja se poklanja
osposobljavanju zaposlenika svih profesionalnih pro la
s ciljem podizanja nivoa znanja zaposlenika u primjeni
novih tehnologija i važećih ISO standarda. Radni i
poslovni procesi su de nirani sistemskim procedurama
važećih standarda čija primjena omogućava dostizanje
optimalnih radnih rezultata na e kasan i siguran način.
U planu osposobljavanja zaposlenika na početku
godine navodi se vrsta i dinamika obuke, koja doprinosi
podizanju znanja i e kasnosti zaposlenika ili podizanja
nivoa stepena sigurnosti pri obavljanju svakodnevnih
poslova i radnih zadaka. Obuka se provodi internim
oblicima osposobljavanja, zalaganjem unutar Društva i
korištenjem vlastitih resursa i/ili eksternim oblicima putem
institucija ili specijaliziranih agencija.
Projekti HeidelbergCement grupacije, koji se
implementiraju istovremeno za sve članice grupacije
po različitim i ciljanim oblastima za sve dijelove procesa
rada, doprinose kako podizanju nivoa znanja učesnika
u projektima, tako i približavanju i povezivanju različitih
nacionalnih, kulturnih i tradicijskih okruženja članica ove
grupacije, što je veoma bitna karakteristika i jedan od
razloga uspješnosti HeidelbergCementa.
Izradom višegodišnjih planova nasljeđivanja TCK-a,
kao i prilagođenih razvojnih planova svih zaposlenika
koje upravljački tim ocijeni i prepozna kao potencijalne
kandidate za određene pozicije, osigurava se kontinuirani
razvoj pojedinaca i Društva u cjelini. Tvornica cementa
Kakanj i njene kćerke kompanije poslovne su sredine gdje
se pokazana želja zaposlenika za učenjem i razvojem
kontinuirano potiču i cijene a rezultati rada i doprinos
Društvu jasno uočavaju i nagrađuju.
Tokom 2010. godine posebna pažnja posvećena je
dodatnoj obuci iz oblasti IT tehnologija, a posebno smo
ponosni na činjenicu da su obuku organizirali i proveli
interni IT stručnjaci. Obuka je bila otvorenog tipa za
sve zainteresirane zaposlenike TCK-a, održavala se
64
svake druge sedmice, a obrađivane su teme koje se
tiču direktnih poslovnih aktivnosti njezinih učesnika.
Ovakva vrsta obuke pokazala se jako djelotvornom, pa se
nastavlja i u 2011. godini.
Pored toga, tokom 2010. godine uspješno je proveden
projekat HeidelbergCement grupacije pod nazivom
e-learning. Putem ovog programa obuku je moguće
prilagoditi speci čnim potrebama polaznika, a ona se
provodi na radnom mjestu putem računara. Prva tema
koja je obrađena na ovaj način je Kodeks poslovnog
ponašanja, a obuku su pohađali i uspješno završili svi
izvršni direktori, kao i rukovodioci sektora te zaposlenici
na pozicijama koje se smatraja važnim s aspekta kodeksa
poslovnog ponašanja.
Također smo aktivno učestvovali u
HeidelbergCementovom projektu uvođenja nove
intranetske platforme. Naši stručnjaci iz oblasti
komunikacija prošli su intenzivnu obuku u Republici
Češkoj i stekli zvanje administratora i trenera za oblasti
MS SharePoint, te su poslije uradili obuku odabranih ljudi
iz različitih sektora i odjeljenja zaduženih za plasiranje i
razmjenu informacija unutar i između različitih sektora /
odjeljenja.
Zaštita zdravlja i sigurnost na radu
U skladu s korporativnim opredjeljenjem, prema kojem
je čovjek najveća vrijednost na kojoj se temelji uspjeh
grupacije, Tvornica cementa Kakanj je implementirala i
sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u skladu
sa zahtjevima standarda OHSAS 18001:2007.
To znači da je izvršena identi kacija opasnosti i procjena
rizika na svim radnim mjestima u TCK-u, nakon čega
su postavljeni ciljevi i planovi upravljanja kako bi se svi
potencijalni rizici sveli na dopustivu i prihvatljivu mjeru.
Nakon implementacije ovog standarda, u periodu od
2006. do 2010. godine desile su se samo dvije lakše
povrede na radu, što ukazuje na najviši stepen e kasnosti
i osiguranja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
Sve je to dovelo do pozicioniranja Tvornice cementa
Kakanj na sami vrh HeidelbergCement grupacije u oblasti
sigurnosti na radu.
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
belongs, with the requirements for speci c technical and
operational skills of employees. The result of such efforts
in the past ten years has been an increase in the number
of employees with a university degree from 25 to 41,
which is an increase of 60 percent, and employees with a
high school degree from 64 to 86, which is an increase of
33 percent. At the same time, the number of employees
with low quali cations was decreased, and the highest
decrease was noted in the category of semi-quali ed
employees by more than 50 per cent.
In the eld of human resources, special attention is
paid to training employees of all professional pro les
aimed at achieving employees’ knowledge in applying
new technologies and valid ISO standards. Working and
business processes are de ned in system procedures of
the valid standards the application of which enables the
achievement of optimal working results in an ef cient
and safe manner. The employee training plan made at
the beginning of the year includes the type and dynamics
of the training, which contributes to raising knowledge
and the ef ciency of an employee or raising safety levels
in performing everyday works and tasks. The training is
conducted through internal processes, using the internal
efforts of the Company and using its own resources,
or/and externally through institutions and specialized
agencies.
The projects of HeidelbergCement Group, which are
implemented simultaneously for all Group members
in different and targeted elds for all working process,
contribute to raising the knowledge level of project
participants as well as to meeting and connecting
with the different national, cultural and traditional
environments of the Group members, which is a very
important characteristic and additional reason for the
success of HeidelbergCement.
The production of long-term plans of success in TCK
and adaptation of development plans of all employees
recognized by the management team as potential
candidates for certain positions ensure the continued
development of individuals and the Company as a whole.
Tvornica cementa Kakanj and its daughter companies are
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
business environments where the wishes expressed by
employees for learning and development are continually
supported and appreciated, and working results and
contributions to the Company clearly noticed and awarded.
In 2010, special attention was paid to additional training
in the IT eld, and we are very proud of the fact that this
training was organized and implemented by our internal
IT experts. The training was open to all employees of
TCK, and it was held every two weeks, including topics
related to the direct business activities of its participants.
This type of training proved to be very ef cient, so it will
be continued in 2011.
Additionally, in 2010, the e-learning project of
HeidelbergCement Group was successfully implemented.
Through this program, training may be adjusted to the
speci c needs of participants, and it is conducted in the
work place via PC. The rst training topic implemented in
this way was the Code of Business Conduct participated
and successfully nalized by executive directors, heads
of divisions, and employees working at positions deemed
important from the aspect of business conduct.
We have also actively participated in
HeidelbergCement’s project of introducing a new Intranet
platform. Our experts in the eld of communications
received intensive training in the Czech Republic and
obtained the quali cations of administrators and trainers
in the eld of MS SharePoint, and afterwards conducted
the training of our employees selected from different
sections and departments in charge of information
publishing and exchange within and between different
sections/departments.
Health and Safety
In accordance with a corporate culture highly valuing
employees as the foundation of the Group’s success,
Tvornica cementa Kakanj implemented a system for
managing health and safety in compliance with the
requirements of the standard OHSAS 18001:2007. This
means that risk identi cation and estimation was made
for all employment positions in TCK, followed by setting
goals and plans of management in order to reduce the
65
Broj zaposlenih
Na kraju perioda 2000.–2010. godina u sastavu
HeidelbergCement grupacije, pored Tvornice cementa
Kakanj u okviru poslovne linije za proizvodnju cementa
su i kćerke kompanije TBG BH i TBG Beton u okviru
poslovne linije za proizvodnju betona. Broj zaposlenih 31.
12. 2010. godine u ovim članicama HeidelbergCementa
prikazan je u tabeli dole.
sredine.
Tvornica cementa Kakanj je posredstvom
HeidelbergCementa aktivna sudionica WBCSD-a
(World Business Council for Sustainable Development)
– Svjetskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj. Time
je jasno iskazano njezino opredjeljenje za postizanje
prepoznatljivog kvaliteta njezinih proizvoda, ali na
ekološki prihvatljiv i iz aspekta sigurnosti na radu human
način.
Održivi razvoj i zaštita okoliša
Upravljanje zaštitom okoliša
Istovremeno s izgradnjom i implementacijom sistema
upravljanja kvalitetom, Tvornica cementa Kakanj
je implementirala i sistem okolinskog upravljanja u
skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2009. U
tom smislu izvršena je identi kacija i ocjenjivanje svih
ekoloških aspekata, a zatim postavljeni ciljevi i programi
upravljanja, kako bi se negativni uticaj TCK-a na okoliš
smanjio na najmanju moguću mjeru. Zahvaljujući jasnom
opredjeljenju za odgovornu zaštitu okoliša, kapitalnom
investiranju i primjeni najboljih raspoloživih BAT tehnika
(Best Available Technques), TCK je zagađujuće emisije za
vrlo kratko vrijeme smanjila za više od 95 posto.
U pogledu održivog razvoja i zaštite okoliša cilj nam je
postići ravnomjeran i održiv razvoj u skladu s evropskim
normama. Tvornica cementa Kakanj implementira
visoke standarde zaštite okoliša instalirajući vrhunske
tehnologije. Emisija prašine ne prelazi 10 mg/m³, što
je mnogo niže od zakonom propisanog limita u BiH i
Evropskoj uniji, koji iznosi 50 mg/m³. Od decembra
2003. godine TCK posjeduje i ISO certi kat 14001 za
upravljanje zaštitom okoliša, što je dokaz da smo na
pravom putu u izgradnji, razvoju i daljnjem unapređenju
sistema zaštite okoliša.
Zaštita okoliša je sastavni dio našega strateškog razvoja.
Svjesni speci čnosti svoga položaja, u svakom segmentu
poslovanja posebnu pažnju posvećujemo zaštiti životne
Naziv članice
Tvornica cementa Kakanj
TBG BH
Ukupno BiH
TBG BETON
Ukupno Grupa
66
Kako je Tvornica cementa Kakanj dio svjetski
renomirane HeidelbergCement grupacije, ona je
direktno uključena u borbu protiv klimatskih promjena
smanjenjem emisija stakleničkih gasova, kao i zaštitu
ozonskog omotača. Korištenjem alternativnih materijala,
2009.
2010.
Prosječan broj
Prosječan broj
374
372
26
28
400
400
39
439
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
potential risks to a permissible and acceptable level.
After this standard was implemented, in the period
2006 to 2010, only two minor work injuries occurred,
which indicates the highest level of ef ciency of health
and safety at work.
This positioned Tvornica cementa Kakanj at the very top
within HeidelbergCement Group in the eld of safety at
work.
Number of Employees
At the end of the period of 2000-2010, in addition to
Tvornica cementa Kakanj in the cement production
business line, HeidelbergCement Group was also joined
by daughter companies TBG BH and TBG Beton in
the concrete production business line. The number of
employees on 31 December 2010 in these members of
HeidelbergCement is given in the table below.
Sustainable Development and
Environmental Protection
In terms of sustainable development and environmental
protection, our goal is to achieve balanced and
sustainable development in accordance with European
norms. Tvornica cementa Kakanj has been implementing
high standards of environmental protection through the
installation of top technologies. Dust emissions do not
Member
Tvornica cementa Kakanj
TBG BH
Total B&H
Additional Information
exceed 10 mg/m³, which are signi cantly lower than
the legal limit in B&H and European Union of 50 mg/
m³. Since December 2003, Tvornica cementa Kakanj
owns ISO certi cate 14001 for environmental protection
management, which is a evidence that we are on the
right path to building, developing and further enhancing
our environmental protection system.
Environmental protection is an integral part of our
strategic development. Bearing in mind our speci c
position, we pay special attention to environmental
protection in each segment of our business.
Through HeidelbergCement, Tvornica cementa Kakanj
is an active participant in the World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD). This clearly
expresses its dedication to achieving the recognizable
quality of its products in an environmentally acceptable
and, from the aspect of safety at work, humane way.
Environmental Protection Management
While building and implementing its quality management
system, Tvornica cementa Kakanj also implemented a
system for environmental management in compliance
with the requirements of ISO 14001:2009. In this
sense, all ecologic aspects were identi ed and
evaluated, and managing goals and programs set in
order to maximally reduce TCK’s negative impact on
the environment. Owing to a clear commitment to
responsible environmental protection, capital investments
and application of BAT (Best Available Techniques) TCK
decreased polluting emissions by more than 95 per cent
in a very short period of time.
2009
2010
Average number
Average number
374
372
26
28
400
400
TBG BETON
39
Total Group
439
67
a u budućnosti i alternativnih izvora energije, TCK daje
direktan doprinos nastojanjima za povećanje energetske
e kasnosti i smanjenje upotrebe nepovratnih prirodnih
resursa.
Zaokruživanjem procesa modernizacije Tvornica
cementa Kakanj je svoj uticaj na sva tri eko-podsistema
(zemlja, voda, zrak) svela na minimalan nivo.
Sirovine
Pravedna raspodjela prirodnih resursa sadašnjim i
budućim generacijama jedan je od temeljnih ciljeva
održivog razvoja. Sve veći ekonomski napredak u mnogim
zemljama zahtijeva da se pametno postupa s njima.
Kako bismo ih sačuvali, sve više koristimo nusprodukte i
otpadne materijale drugih industrija.
Osim osnovnih sirovina, u procesu proizvodnje
cementa u TCK-u se koriste i zamjenske sirovine kao
dodatak, a u cilju očuvanja prirodnih sirovinskih resursa i
smanjenja udjela klinkera u krajnjem proizvodu cementu.
Korištenjem zamjenskih sirovina smanjuje se korištenje
neobnovljivih izvora krečnjaka. Kao zamjenske sirovine
koriste se nusprodukti drugih industrijskih grana – pepeo,
šljaka i granulirana troska iz visokih peći. Ovi materijali bi
se inače morali skladištiti na zelenim površinama.
Tokom dugogodišnjeg proučavanja cementi s
mineralnim dodacima pokazali su pozitivne osobine
i postali cijenjeni i poštovani kod kupaca. Oni nude
mnogo više prednosti od čistog portland cementa, kao
što je duže vrijeme vezivanja, dobra obradivost betona,
niska hidratacijska toplota, čime se smanjuje rizik od
stresova i termalnih pukotina, posebno na masivnim
konstrukcijama, a dobiva veliko povećanje čvrstoće
tokom dužeg perioda, velika čvrstoća betona, kao i
povećana otpornost na napade korozije.
Zbog svojih osobina miješani cementi su našli široku
primjenu u hidrauličkim vezivima u proizvodnji gotovog
68
betona, elemenata za cestovne i mostovne konstrukcije,
brana, tunela i drugih masivnih betonskih konstrukcija,
betona za hemijski agresivno okruženje kao i u ekološkoj
gradnji (zaštita od buke, lter pregrade). Proizvodnja
cementa s mineralnim dodacima ima pozitivan uticaj na
okoliš: čuvaju se prirodne sirovine, smanjuje se upotreba
energije, a smanjuju se i emisije, posebno emisije CO2.
Svi pogoni za proizvodnju gotovih betona opremljeni
su specijalnim stanicama za reciklažu, što omogućava
ponovno korištenje otpadne vode i čestica pijeska i
šljunka u kružnom toku. Pri ispiranju kamiona otpadna
voda s preostalim česticama vraća se u sistem za
reciklažu. Tu se voda koja sadrži ne čestice (<0,25
mm) odvaja od veće frakcije. Veća frakcija se taloži i
ponovo koristi kao agregat. Reciklirana voda se koristi
za čišćenje kamiona, a potom se može koristiti u procesu
proizvodnje betona kako bi se smanjila upotreba
svježe vode. Ekološke prednosti recikliranja betona,
isto kao i ekonomske, leže u smanjenju eksploatacije
prirodnih resursa, smanjenju potrošnje vode i potrebe za
odlagalištima.
Okolinska dozvola
Za sva nova postrojenja čija je gradnja započeta nakon
usvajanja Zakona o zaštiti okoliša i relevantnih pravilnika
Tvornica cementa Kakanj kao i zavisna društva imaju
okolinske dozvole.
Okolinske dozvole posjeduju i postojeća postrojenja za
proizvodnju gotovih betona.
Za postojeća postrojenja za proizvodnju cementa
postupak dobijanja okolinske dozvole je u toku.
Emisije prašine i drugih polutanata
Naš cilj je da kontinuirano smanjujemo sve vrste emisija,
pa zbog toga radimo na stalnoj optimizaciji proizvodnih
procesa. Redovno obavljamo modernizaciju svojih
postrojenja kako bismo te emisije sveli na minimum.
Osnovne vrste emisija u zrak karakteristične za
cementnu industriju su prašina, sumporni oksidi (SOx),
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Since Tvornica cementa Kakanj is a member of the
reputable HeidelbergCement Group, it is directly involved
in ghting against climate changes through reducing
emissions of greenhouse gases, and protecting the ozone
layer. By utilizing alternative raw materials, and in the
future alternative energy sources, TCK directly contributes
to efforts to increasing energy ef ciency and decreasing
utilization of non-renewable natural resources.
Through completion of modernization, Tvornica
cementa Kakanj has reduced its in uence on all three
ecological sub-systems (soil, water, air) to the minimum.
Raw Materials
Fair distribution of natural resources to current and
future generations is one of the fundamental goals of
sustainable development. Increasing economic progress
in many countries demands that we deal intelligently with
the resources. In order to conserve natural resources,
we are making increasing use of by-products or waste
materials from other industries.
In addition to basic raw materials, in the cement
production process TCK uses also raw material
alternatives, as additives, with the goal of preserving
natural raw material resources and decreasing clinker
participation in cement. Utilization of alternative
raw materials decreases utilization of non-renewable
limestone resources. As alternative raw materials we use
by-products of other industrial sectors – y ash, coal slag
and granulated blast furnace slag. These materials would
otherwise have been land lled in green areas.
During many years of study, cements with mineral
additives have proven their positive properties and
gained the respect and appreciation of customers. They
present a much wider range of advantages than the
typical Portland cements, for example: longer setting
time; good workability of the concrete; low hydration
heat which minimizes the risk of stresses and thermal
cracks especially for massive constructions; high increase
of strength over a longer period of time; high tightness
of concrete; as well as increased resistance to corrosive
attack.
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
Because of their properties, blended cements have
become a widely used hydraulic binder in the production
of ready mixed concrete, elements for road and bridge
constructions, dams, tunnels and other massive concrete
constructions, concrete in chemically aggressive
environments, as well as in ecological building (noise
barriers, lter screens). Production of cements with
mineral additives brings a positive environmental impact:
conserving natural raw materials, reducing energy use,
and lowering emissions, especially CO2.
All concrete plants are equipped with special recycling
stations which make it possible to reuse wastewater, sand
and gravel particles in a closed circuit. When washing out
the trucks, the waste water with remaining particles is led
back into a recycling system. There the water containing
ne particles (<0,25 mm) is separated from the coarse
fraction. The coarse fraction is sedimented and used again
as an aggregate. The recycled water is used for truck
cleaning and can then be used in the process of concrete
production in place of fresh water. Environmental as
well as economical bene ts of concrete recycling are in
less consumption of natural resources, reduced water
consumption and less need for land ll space.
Environmental Permit
Tvornica cementa Kakanj and its subsidiaries have
environmental permits for all new facilities the
construction of which started after the adoption of
the Law on Environmental Protection and relevant
regulations.
The facilities for production of ready mixed concrete
also have environmental permits.
The procedure for getting environmental permits for
other facilities is ongoing.
Emissions of Dust and Other Pollutants
Our goal is to continuously reduce all emissions. To
this end, we are optimizing the production processes.
We modernize our plants on a regular basis in order to
minimize emissions as much as possible.
Basic air emissions characteristic of the cement industry
69
azotni oksidi (NOx) i ugljendioksid (CO2), a nastaju kao
direktna posljedica sagorijevanja fosilnih goriva, uglja,
mazuta, plina i dr.).
Kada su u pitanju mjerenja, Tvornica cementa Kakanj
ima uređaj za kontinuirano mjerenje emisija prašine,
dok se preostale emisije mjere periodično, u skladu sa
zakonskim propisima, i izračunavaju na osnovu podataka
o utrošenim količinama goriva i proizvedenim količinama
klinkera i cementa u određenom vremenskom periodu.
Izvještaji o emisijama šalju se na mnoge adrese:
nadzornim autoritetima u HeidelbergCementu, Agenciji
za privatizaciju, nadležnom federalnom i kantonalnom
ministarstvu, federalnim i kantonalnim inspekcijskim
organima te nadležnim općinskim organima, a određeni
izvještaji se šalju i Federalnome hidrometeorološkom
zavodu. Konačno, određeni izvještaji se dostavljaju i
certi kacijskom organu.
■ Godišnji prosjek emisija prašine za 2010. godinu
bio je 5,54 mg/m³, a dozvoljeni zakonski limit je
50 mg/ m³.
■ Godišnji prosjek emisija sumpornih oksida SOx bio
je 2,75 mg/ m³, a dozvoljeni zakonski limit je 400
mg/ m³.
■ Godišnji prosjek emisija azotnih oksida NOx bio je
507,5 mg/ m³, a dozvoljeni zakonski limit je 800
mg/ m³.
Mjerenje emisije buke
Mjerenje ambijentalne buke izvršila je rma Dvokut PRO
krajem 2009. godine, što predstavlja takozvano „nulto
stanje”, odnosno stanje prije zamjene i druge pogonske
stanice na mlinici cementa. Ovo mjerenje je izvršeno
kako bi se dobio reper za poređenje trenutnog stanja
sa stanjem nakon zamjene i druge pogonske stanice
mlinice cementa. Na ovaj način će se jasno vidjeti kakvo
je unapređenje postignuto zamjenom pogonskih stanica,
odnosno primjenom BAT-a.
Nakon zamjene pogonskih stanica mlinova cementa
izvršeno je mjerenje buke u martu 2010. i rezultati
pokazuju da je emisija buke na izvoru - pogon mlinica
70
cementa - smanjena za oko 30 posto, a ambijentalna
buka izmjerena uz granice kruga TCK-a, prema
stambenim kućama, smanjena je za oko 10 do 15 posto.
Tehnološka voda
Potrošnja tehnološke vode je od 1. juna 2009. znatno
smanjena nakon puštanja u rad novoga zatvorenog
recirkulacionog sistema.
Puštanjem u rad ovog postrojenja Tvornica cementa
je svoj uticaj na biološko stanište rijeke Bosne svela
na minimalan nivo. Sirova voda zahvaćena iz rijeke
nakon prerade (omekšavanje i priprema za hlađenje
postrojenja), te nakon što prođe kroz postrojenja, više se
ne vraća u rijeku, nego u bazene za rashlađivanje novoga
recirkulacionog sistema i ponovo se koristi u zatvorenom
kružnom toku.
Otpad
Metalni otpad se šalje na reciklažu domaćim rmama,
kao i stari i neupotrebljivi papir. Otpadne masti i ulja,
zauljeni lteri i ambalaža, te toneri i ketridži prikupljeni
su i skladišteni u skladu sa zakonskim odredbama i ISO
procedurama, a potom predani ovlaštenom operateru koji
obavlja konačno zbrinjavanje prekograničnim izvozom
u spalionicu u Beču. Tokom 2010. godine ovakav sistem
upravljanja otpadom proširen je i na neispravne i dotrajale
neonske sijalice.
Nagrada Dobro ‘10 za brigu o okolišu
U oktobru 2010. godine Tvornica cementa Kakanj je
dobila prestižnu nagradu Dobro ‘10 u kategoriji briga o
okolišu. Veoma smo ponosni samim ulaskom u nale za
izbor najboljih u kategoriji brige o okolišu. U proteklih
deset godina uložili smo mnogo truda i sredstava u zaštitu
okoliša, a osvajanje ove nagrade nam pokazuje da smo
na pravom putu i da se naš trud prepoznaje. Ova nagrada
nam daje dodatni poticaj da ustrajemo na putu koji smo
zacrtali, putu održivog razvoja čiji je prioritet zaštita
okoliša.
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
are: dust, sulfur dioxides, nitrogen oxides (NOx) and
carbon dioxide (CO2), and are directly caused by fossil
fuel burning (coal, heavy oil, gas and similar fuels).
With regard to measuring this, Tvornica cementa Kakanj
has a device for continuous measuring of dust emissions,
while other emissions are measured periodically as
required by law, and calculated based on production
input quantities of fuel and produced quantities of clinker
and cement within a de ned timeframe.
Emission reports are sent to many addresses. In addition
to our supervisors in HeidelbergCement, reports are sent
to the Agency for Privatization, relevant Federal and
Cantonal Ministries, Federal and Cantonal inspection
organs, relevant municipal organs, and some reports are
sent to the certi cation body.
■ Annual average of dust emissions for 2010 was
5.54 mg/m³, and the legal limit is mg/ m³.
■ Annual average of sulfur oxides emissions SOx
was 2.75 mg/ m³, and the legal limit is 400 mg/
m³.
■ Annual average of nitric oxides NOx was 507.5
mg/ m³, and the legal limit is 800 mg/ m³.
Noise Emissions Measurement
Measuring ambient noise levels was executed by the
company Dvokut PRO by the end of 2009, which
represented a so-called “ ngerprint measurement”, that
is, measurement before replacing the second gear box on
the cement mill. This measurement was made in order
to get a bench mark for comparing the current situation
with the situation after the replacement. In this way
it will be possible to clearly observe the improvement
achieved after replacing gear boxes, that is, after the BAT
is introduced.
Subsequent to changing the gear boxes on the cement
mills, the measuring of noise was performed in March
2010, and the results show that the noise emission at the
source – the cement mill – has decreased by about 30 per
cent, and that ambient noise towards the housing area,
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
measured on the borders of the industrial area of TCK,
has been reduced by about 10 to 15 per cent.
Technical Water
As of 01 June 2009, the consumption of technical
water has been signi cantly decreased as the result of
introduction of a new closed re-circulation system.
With this facility, Tvornica cementa has minimized its
in uence on the biological habitat of the river Bosna. Raw
water taken from the river, after processing (softening
and preparation for cooling of facilities) runs through
the facilities, and is no longer returned into the river, but
instead into the cooling basins of the new re-circulation
system and is again used in the closed circuit.
Waste
Metal waste is sent for recycling to domestic companies,
just as is waste paper. Waste grease and oil, oiled lters
and packaging, and toners and cartridges are collected
and stored in accordance with legal provisions and ISO
procedures, and then handed over to an authorized
company which performs nal disposal through export
to an incinerator in Vienna. In 2010 this system of waste
management was expanded to waste neon bulbs.
Dobro ‘10 Award for Environmental Care
In October 2010, Tvornica cementa Kakanj received
the prestigious award Dobro ‘10 in the category
of environmental care. We are very proud just for
entering the nal round for selection of the best in the
environmental care category. In the past ten years we
invested many efforts and resources in environmental
protection, and winning this award shows us that we are
on the right path and that our efforts are recognized. This
award gives us additional energy to persevere on the road
we charted: the road of sustainable development with
environmental protection as a priority.
71
Odgovornost prema lokalnoj
zajednici
Svakodnevno djelujemo odgovorno i veoma aktivno
u našoj lokalnoj zajednici. Nastojimo održati otvoreni
dijalog s komšijama, građanima i političarima, kao i svim
drugim interesnim stranama. Primjeri naše transparentne
komunikacije su Dani otvorenih vrata, redovni obilasci
tvornice i druge prilike kada zainteresirani mogu saznati
više o našoj kompaniji i procesu proizvodnje.
Tvornica cementa Kakanj svojim aktivnostima nastoji na
svim poljima doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Primjeri
naše društvene odgovornosti su brojni: pomažemo
gotovo sva lokalna udruženja građana, škole, zdravstvene
i kulturne ustanove, sportske organizacije, a redovno
podržavamo aktivnosti Općine Kakanj na unapređenju
lokalne zajednice, čime pokazujemo svoju predanost
unapređenju javne dobrobiti.
Proširenjem proizvodnog programa uključujemo veći
broj privrednih subjekata s područja lokalne zajednice
u lanac uspješnog poslovanja. U modernizaciji naše
cementare u proteklih deset godina učestvovalo je
mnogo domaćih i svjetskih rmi i proizvođača, a kad god
smo mogli, prednost smo davali lokalnim izvođačima i
proizvođačima.
Pored donacija kojima redovno svake godine pomažemo
rad svih škola, zdravstvenih ustanova i kulturnih
institucija, sportskih društava i udruženja, kao i Općine,
tokom 2010. godine najveću smo pažnju posvetili
obrazovnim institucijama na području naše lokalne
zajednice, a najznačajniji projekti su bili opremanje
informatičkog kabineta lokalne područne škole,
nansiranje rekonstrukcije dijela kakanjskog vrtića u ekoatrij i donacija interaktivne table s pratećim projektorom
Gimnaziji u Kaknjuj. Na ovaj način želimo unaprijediti
obrazovne programe lokalne zajednice, jer ulaganje u
obrazovanje naših mladih ulaganje je u našu budućnost.
72
Razvojni planovi i strategija
Ekonomsko okruženje
U 2011. godini očekuje se početak ekonomskog oporavka
u Bosni i Hercegovini, uz ekonomski rast, nisku in acija
te smanjenje nezaposlenosti. Ekonomski rast će se, prema
analizama, najvećim dijelom temeljiti na izvozu koji je
već u fazi oporavka. Poboljšanje ekonomskog okruženja
moglo bi biti potaknuto i početkom oporavka stranih
investicija nakon dvogodišnjeg pada. U 2011. godini se
najavljuje i oporavak bankarskog sektora, što bi sve skupa
moglo doprinijeti povećanju investicijskih aktivnosti. Toj
konstataciji ide u prilog nastavak infrastrukturnih radova
na koridoru 5-C te najave novih investicija domaćih
elektroenergetskih kompanija u cilju širenje proizvodnih
kapaciteta.
S druge strane nema izgleda za poboljšanje životnog
standarda, što će dalje voditi smanjenju potrošnje
građevinskih materijala u privatnom sektoru. Postoji,
međutim, rizik da se ove procjene neće ostvariti zbog
problema oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini
nakon oktobarskih izbora, jer to može odbiti potencijalne
strane investitore.
Promet i rezultat
Na bazi očekivanja o početku ekonomskog oporavka BiH
u 2011. godini planira se veoma blagi rast obima prodaje,
kako za poslovnu liniju proizvodnje cementa, tako i za
liniju proizvodnje betona.
S obzirom na to da su u prethodne dvije godine
troškovi maksimalno optimizirani, ne očekuje se dodatna
optimizacija, što znači da se u 2011. očekuju rezultati
približni rezultatima u 2010. godini.
Investicije
U 2011. godini u TCK-u je usmjerenje na završetku
projekata započetih u 2010. godini, prije svega na
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Responsibility towards the Local
Community
We have a responsible and a very active role in our local
community on an everyday basis. We strive to keep an
open dialogue with our neighbors, citizens and policy
makers, as well as with all other stakeholders. Examples
of our transparent communication are Open Door events,
regular visits to the plant and other opportunities when
all interested parties may learn more about our company
and the production process.
Tvornica cementa Kakanj, with its activities, strives to
contribute to all aspects of local community development.
The examples of our social commitment are numerous:
we support all local citizens’ associations, schools,
health and culture institutions, and we regularly support
activities of the Kakanj Municipality aimed at improving
the local community, thus underlining our commitment to
the promotion of public welfare.
Through expansion of our production program we
involve more economic companies from the local
community into the chain of successful business. During
the past ten years, many domestic and international
companies participated in the modernization of our plant,
and whenever it was possible we gave preference to local
contractors and producers.
In addition to donations that we give to assist the
work of schools, health facilities, culture institutions,
sport associations, and citizens’ initiatives, as well as
the work of the municipality, the greatest attention in
2010 we paid was to educational institutions in our local
community. The most important projects include donation
of equipment for an information technology classroom
in one local primary school, nancing the reconstruction
of one part of Kakanj’s kindergarten, transforming it into
eco-atrium, and the donation of an interactive smart
board to Kakanj’s high school. In this way we aim to
improve education programs in the local community,
as we believe that the education of our youngest is an
investment in our future.
Additional Information
Prospects
Economic Environment
It is expected that Bosnia and Herzegovina’s economy
will start to recover in 2011, with economic growth, low
in ation and a decrease in unemployment. Economic
growth will, according to analyses, mainly be based
on exports, which have already been recovering. The
improvement of the economic environment might also
be enhanced by the beginning of foreign investment
recovery after a two year decline. Recovery of the
banking sector is also predicted for 2011, which might
altogether contribute to increasing investment activities.
This conclusion is supported by the continuation
of infrastructure works on the corridor 5-C and the
announcement of new investments in domestic electroenergetic companies aimed at the expansion of their
production capacities.
On the other hand, there is no possibility for the
improvement of living standards, which will further lead
to the decreased consumption of construction materials
in the private sector. There is, however, a risk that these
prognoses will not have a good outcome due to the
problems with forming a government in Bosnia and
Herzegovina after the October elections, since it can
discourage potential foreign investors.
Turnover and Results
On the basis of the expected economic recovery in B&H,
the 2011 plan includes a very slight increase in sales
volume for the business line of cement production as well
as for the line of concrete production.
Bearing in mind that the costs were maximally optimized
in the previous two years, additional optimization is not
expected, which leads to the conclusion that the results in
2011 are expected to be at the level of 2010.
Investments
During 2011, Tvornica cementa Kakanj will focus on
73
završetku izgradnje silosa klinkera.
Pored završavanja projekata započetih u 2010. godini,
planiran je nastavak automatizacije (pogoni mlinova),
pripreme za gradnju novog silosa cementa, te niz manjih
projekata modernizacije postrojenja.
Istraživanje i razvoj
Povećanje korištenja troske u proizvodnji cementa bit će
glavno usmjerenje. S tim u vezi u središtu će biti i razvoj
novih tipova cementa u skladu sa zahtjevima tržišta.
Optimizacija obrtnog kapitala
Optimizacija obrtnog kapitala realizira se putem dva
projekta.
Projekat smanjenja zaliha rezervnih dijelova, započet
u 2010. godini, rezultirao je smanjenjem zaliha za 1,2
miliona KM. Projekat će biti nastavljen i u 2011. godini
kada se očekuju dodatni efekti.
Drugi projekat, koji također vodi optimizaciji obrtnog
kapitala, jeste povećanje roka plaćanja obaveza, to jest
povećanje koe cijenta obrta obaveza (DPO projekat).
I ovaj projekat se nastavlja na bazi de niranih akcija za
poboljšanje.
Zaposlenci
Optimizacija broja zaposlenika je planirana u narednim
godinama. Dostizanje njihovoga optimalnog broja vršiti
će se postepeno putem penzionisanja.
Prilagođavanje organizacijske strukture i razvoj plana
nasljeđivanja bit će u fokusu naredne godine.
Rizici i šanse u narednoj godini
Najveći rizik u narednoj godini predstavlja
makroekonomsko okruženje. Ukoliko zbog političke
krize ne dođe do ekonomskog oporavka, postoji
opasnost od daljnjeg smanjenja investicijskih aktivnosti
a samim tim i smanjenja potrošnje cementa i betona na
bosanskohercegovačkom tržištu.
74
S druge strane, bude li ekonomskog oporavka, postoji
mogućnost da dođe do zamaha investicijskih aktivnosti,
što bi dovelo do povećanja potrošnje cementa i betona.
Strategija
Strategija Tvornice cementa Kakanj usmjerena je na
održavanje liderske pozicije na tržištu Bosne i Hercegovine
razvojem novih tipova cementa. Preduslov za proizvodnju
novih tipova cementa je izgradnja novog silosa cementa,
jer s postojećim kapacitetom silosa nema mogućnosti za
proizvodnju više tipova cementa.
Drugi strateški cilj, ne manje važan, jeste razvoj mreže
mobilnih betonara kako bi se osiguralo prisustvo na svim
većim projektima koji se planiraju realizirati na cijelom
području Bosne i Hercegovine (putevi i elektroenergetski
objekti).
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
nishing the projects started in 2010, with a focus on
nalizing the clinker silo construction.
In addition to nalizing projects started in 2010, we plan
to continue with automation (mills), to make preparations
for the new cement silo construction, and several smaller
projects of modernization.
Research and Development
The main focus will be on increasing blast furnace slag
utilization in cement production. In this regard, the focus
will also be put on the development of new cement types
in accordance with market requirements.
Working Capital Optimization
Working capital optimization has been implemented
through two projects.
The project of decreasing stocks of spare parts, which
started in 2010, resulted in decreasing stocks by 1.2
million KM. This project shall continue in 2011, when
additional effects are expected.
The second project, which is also aimed at the
optimization of working capital, is the extension of the
supplier’s payment terms, i.e. an increase in the “Days
Payables Outstanding accounts payables” coef cient
(DPO project). This project shall also be continued on the
basis of de ned improvement actions as well.
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
Bosnia and Herzegovina market.
On the other hand, if a macro-economic recovery is
reached, there is a possibility of an uplift in investment
activities leading to increased cement and concrete
consumption.
Strategy
The strategy of Tvornica cementa Kakanj is directed to
keeping a leading position in the market of Bosnia and
Herzegovina through developing new cement types.
The precondition for producing new cement types is the
construction of a new cement silo, since with the existing
capacity of silos there is no possibility of producing more
cement types.
The second important strategic goal is the development
of a mobile concrete plant network in order to
ensure a presence in all larger projects planned for
realization throughout the whole territory of Bosnia and
Herzegovina (roads and electrical energy facilities).
Employees
In the coming years, we plan to optimize the number
of employees, which will be achieved gradually through
retirements.
The main focus in the next year will be on adapting the
organizational structure and developing the succession
plan.
Risks and Opportunities in the Coming Year
The greatest risk in the coming year lies in the macroeconomic environment. If, due to the political crisis, an
economic recovery is not achieved, there is a danger of a
further decrease in investment activities, which will result
in a decrease in cement and concrete consumption in the
75
Gradimo na
čvrstim temeljima
Building on the solid
foundations
Sarajevo City Center
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ
NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE
I
NEKONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA
31. DECEMBRA 2010.
78
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
AND
UNCONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2010
79
Odgovornost za nekolnsolidovane nansijske izvještaje
Uprava je odgovorna da osigura da su nekonsolidovani nansijski izvještaji Društva Tvornica cementa Kakanj d.d.
(u daljem tekstu “Društvo”), za svaku nansijsku godinu, pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima
nansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji daju istinit i
fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za godinu koja je završila 31. decembra 2010.
Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati
odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju
nekonsolidovanih nansijskih izvještaja.
Odgovornosti Uprave pri izradi nekonsolidovanih nansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:
•
•
•
•
odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno
značajnih odstupanja u nekonsolidovanim nansijskim izvještajima i
sastavljanje nekonsolidovanih nansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja,
osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.
Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s
opravdanom tačnošću prikazuju nekonsolidovani nansijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti
se da nekonsolidovani nansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i
Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za
sprečavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.
Za i u ime Uprave
Branimir Muidža,
Generalni direktor
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
12. januar 2011. godine
80
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
Responsibility for the nancial statements
Pursuant to the Accounting and Audit Law of the Federation of Bosnia and Herzegovina the Management Board is
responsible for ensuring that unconsolidated nancial statements are prepared for each nancial year in accordance
with International Financial Reporting Standards (IFRS) as published by the International Accounting Standards Board
(IASB) which give a true and fair view of the state of affairs and results of the Company for the year ended on 31
December 2010.
After making enquiries, Management has a reasonable expectation that the Company has adequate resources to
continue in operational existence for the foreseeable future. For this reason, Management continues to adopt the
going concern basis in preparing the nancial statements.
In preparing those nancial statements, the responsibilities of Management include ensuring that:
•
•
•
•
suitable accounting policies are selected and then applied consistently;
judgments and estimates are reasonable and prudent;
applicable accounting standards are followed, subject to any material departures disclosed and explained in the
nancial statements; and
the nancial statements are prepared on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the
Company will continue in business.
Management is responsible for keeping proper accounting records, which disclose with reasonable accuracy at any
time, the nancial position of the Company. Management must also ensure that unconsolidated nancial statements
comply with the Accounting and Auditing Law of Federation of Bosnia and Herzegovina. Management is also
responsible for safeguarding the assets of the Company, and hence, for taking reasonable steps for the prevention and
detection of fraud and other irregularities.
Signed on behalf of Management
Branimir Muidža,
General Manager
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
12 January 2011
81
Dioničarima Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj:
Obavili smo reviziju nekonsolidovanih nansijskih izvještaja Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj (u daljnjem tekstu
“Društvo”), prikazanih na stranama 3. do 28., koji se sastoje od izvještaja o nekonsolidovanom nansijskom položaju
na dan 31. decembra 2010. godine, nekonsolidovanih izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama na
kapitalu i novčanim tokovima za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i
drugih napomena uz nekonsolidovane nansijske izvještaje.
Odgovornost Uprave za nekonsolidovane nansijske izvještaje
Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje priloženih nekonsolidovanih nansijskih izvještaja u skladu sa
Međunarodnim standardima nansijskog izvještavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju: dizajniranje, uspostavljanje
i održavanja internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje nekonsolidovanih nansijskih izvještaja koji
ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka; odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih
računovodstvenih politika; te davanje razboritih računovodstvenih procjena u datim uvjetima.
Odgovornost Revizora
Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim nekonsolidovanim nansijskim izvještajima na temelju
naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju
da postupamo u skladu s etičkim pravilima te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili
da nekonsolidovani nansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogreške.
Revizija uključuje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim
u nekonsolidovanim nansijskim izvještajima. Odabir postupaka zavisi od prosudbe revizora, uključujući i procjenu
rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza nekonsolidovanih nansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili
pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno
prezentiranje nekonsolidovanih nansijskih izvještaja kako bi odredio revizijske postupke primjerene datim okolnostima,
a ne kako bi izrazio mišljenje o učinkovitosti internih kontrola u Društvu. Revizija također uključuje i ocjenjivanje
primjerenosti primijenjenih računovodstvenih politika te značajnih procjena Uprave, kao i prikaza nekonsolidovanih
nansijskih izvještaja u cjelini.
Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, nekonsolidovani nansijski izvještaji prikazuju objektivno i realno, u svim materijalno značajnim
stavkama, nekonsolidovani nansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2010. godine, te rezultate njegovog
poslovanja i promjene na kapitalu i u novčanom toku za godinu koja je tada završila, u skladu s Međunarodnim
standardima nansijskog izvještavanja
PKF RE OPINION d.o.o.
Nihad Fejzić,
direktor i ovlašteni revizor
Sarajevo, 12. januar 2011. godine
82
Miroslav Branković,
ovlašteni revizor
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
To the Shareholders of Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj:
We have audited the accompanying unconsolidated nancial statements of Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj (the
“Company”), set out on pages 3 to 28, which comprise the unconsolidated statement of nancial position as at 31
December 2010, and the unconsolidated statement of comprehensive income, unconsolidated statement of changes
in equity and unconsolidated cash ow statement for the year then ended, and a summary of signi cant accounting
policies and other explanatory notes.
Management’s Responsibility for the Unconsolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these unconsolidated nancial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and
maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of unconsolidated nancial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting
policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these unconsolidated nancial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the unconsolidated
nancial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
unconsolidated nancial statements the procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the unconsolidated nancial statements, whether due to
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company’s
preparation and fair presentation of the unconsolidated nancial statements in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the
unconsolidated nancial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is suf cient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Opinion
In our opinion, the unconsolidated nancial statements present fairly, in all material respects, the unconsolidated
nancial position of the Company as of 31 December 2010, and the unconsolidated results of its operations and its
cash ows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.
PKF RE OPINION d.o.o.
Nihad Fejzić,
Director and Certi ed Auditor
Miroslav Branković,
Certi ed Auditor
Sarajevo, 12 January 2011
83
Nekonsolidovani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za
godinu koja je završila 31. decembra 2010.
2010.
KM 000
Napomena
Prihodi od prodaje
5
85.907
99.556
Troškovi prodaje
6
(48.383)
(55.967)
37.524
43.589
7
757
1.408
Opći i administrativni troškovi
8
(11.869)
(8.906)
Ostali rashodi
9
(1.504)
(499)
(12.616)
(7.997)
24.908
35.592
474
2.898
44
18
(283)
-
(2)
(2)
25.141
38.506
(175)
(123)
24.966
38.383
2.63
4.05
Bruto dobit:
Ostali operativni prihodi
Podzbir:
Dobit iz redovnog poslovanja
Prihodi od kamata
Prihodi po osnovu kursnih razlika, neto
Gubici od diskontiranja
16
Troškovi kamata
Dobit prije oporezivanja
Porez na dobit
10
Dobit nakon oporezivanja
Zarada po dionici u KM
11
Napomene u nastavku čine sastavni dio nekonsolidovanih nansijskih izvještaja.
84
2009.
KM 000
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Unconsolidated statement of comprehensive income
For the year ended 31 december 2010
2010
KM 000
Note
2009
KM 000
Revenue
5
85.907
99.556
Cost of sales
6
(48.383)
(55.967)
37.524
43.589
Gross pro t:
Other operating income
7
757
1.408
General and administrative costs
8
(11.869)
(8.906)
Other operating expenses
9
(1.504)
(499)
(12.616)
(7.997)
24.908
35.592
474
2.898
44
18
(283)
-
(2)
(2)
25.141
38.506
(175)
(123)
24.966
38.383
2.63
4.05
Subtotal:
Pro t from operations
Interest income
Foreign exchange gains, net
Loss from discount impairments
16
Interest expenses
Pro t before tax
Income tax
10
Net pro t for the year
Earnings per share in KM
11
The accompanying notes form an integral part of these unconsolidated nancial statements.
85
Nekonsolidovani izvještaj o nansijskom položaju na dan 31. decembra 2010.
31.12.2010.
KM 000
Napomena
31.12.2009.
KM 000
Dugoročna imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema
12
111.781
113.073
Nematerijalna imovina
13
374
379
Ulaganja u ovisna društva
14
24.452
10.251
Ostala ulaganja
15
10
10
33
497
16
860
900
137.510
125.110
Avansi za nekretnine postrojenja i opremu
Dati dugoročni zajmovi, neto
Ukupno dugoročna imovina:
Kratkoročna imovina
Depoziti
17
16.631
-
Zalihe
18
13.682
16.741
Potraživanja od kupaca
19
8.435
8.947
Krediti povezanim pravnim licima
20
-
22.948
Kratkoročni dio dugoročnih zajmova
16
57
-
Ostala potraživanja
21
165
1.491
Novac i novčani ekvivalenti
22
3.075
3.833
42.045
53.960
179.555
179.070
94.765
94.765
Zakonske rezerve
26.338
26.338
Akumulirana dobit
24.892
10.200
Dobit tekućeg perioda
24.966
38.383
170.961
169.686
1.482
1.282
1.482
1.282
Ukupno kratkoročna imovina:
UKUPNA IMOVINA
Kapital i rezerve
Dionički kapital
23
Ukupno kapital i rezerve:
Dugoročne obaveze
Dugoročna rezervisanja
24
Ukupno dugoročne obaveze:
Kratkoročne obaveze
Obaveze prema dobavljačima
25
5.166
6.620
Ostale obaveze
26
1.524
1.049
Kratkoročna rezervisanja
27
422
433
7.112
8.102
179.555
179.070
Ukupno kratkoročne obaveze:
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE
Napomene u nastavku čine sastavni dio nekonsolidovanih nansijskih izvještaja.
Potpisao za i u ime Društva 12. januara 2011. godine:
Branimir Muidža,
Generalni direktor
86
Zehra Obralija,
Izvršni direktor za ekonomske i nansijske poslove
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Unconsolidated statement of nancial position
As of 31 december 2010
31/12/2009
KM 000
31/12/2010
KM 000
Note
Non-current assets
Property, plant and equipment
12
111.781
113.073
Intangible assets
13
374
379
Investments in subsidiaries
14
24.452
10.251
Other investments
15
10
10
33
497
Advances paid for property, plant and equipment
Non – current loans receivable, net
16
Total non-current assets:
860
900
137.510
125.110
Current assets
Current bank deposits
17
16.631
-
Inventories
18
13.682
16.741
Trade receivables
19
8.435
8.947
Loans towards related parties
20
-
22.948
Current portion of long term loans receivables
16
57
-
Other receivables
21
165
1.491
Cash and cash equivalents
22
Total current assets:
TOTAL ASSETS
3.075
3.833
42.045
53.960
179.555
179.070
Equity and reserves
Equity and reserves
94.765
94.765
Statutory reserves
23
26.338
26.338
Retained earnings
24.892
10.200
Net pro t for the year
Total equity and reserves:
24.966
38.383
170.961
169.686
1.482
1.282
1.482
1.282
Non-current liabilities
Long-term provisions
24
Total non-current liabilities:
Current liabilities
Trade payables
25
5.166
6.620
Other payables
26
1.524
1.049
Short-term provisions
27
422
433
Total current liabilities:
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
7.112
8.102
179.555
179.070
The accompanying notes form an integral part of these unconsolidated nancial statements.
Signed on behalf of the Company on 12 January 2011
Branimir Muidža,
General Manager
Zehra Obralija,
Executive director for economic and nancial affairs
87
Nekonsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu
za godinu koja je završila 31. decembra 2010.
Dionički
kapital
KM 000
Stanje 31. decembar 2008.
Zakonske
rezerve
KM 000
94.765
Akumulirana
dobit
KM 000
26.338
Dobit
tekuće
godine
KM 000
Ukupno
KM 000
75.524
48.956
245.583
Prenos (sa) / na po raspodjeli
-
-
48.956
(48.956)
-
Isplaćena dividenda
-
-
(114.280)
-
(114.280)
Neto dobit nansijske godine
-
-
-
38.383
38.383
94.765
26.338
10.200
38.383
169.686
Prenos (sa) / na po raspodjeli
-
-
38.383
(38.383)
-
Isplaćena dividenda
-
-
(23.691)
-
(23.691)
Neto dobit nansijske godine
-
-
-
24.966
24.966
94.765
26.338
24.892
24.966
170.961
Stanje 31. decembar 2009.
Stanje 31. decembar 2010.
U skladu sa Odlukom Skupštine Društva od 27. maja 2010. godine izvršena je isplata dividende u iznosu od 23.691
hiljade KM ili 2,5 KM po dionici.
Napomene u nastavku čine sastavni dio nekonsolidovanih nansijskih izvještaja.
88
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Unconsolidated statement of changes in equity
For the year ended 31 december 2010
Share
capital
KM 000
Balance at 31 December 2008
Statutory
reserves
KM 000
94.765
Retained
earnings
KM 000
26.338
Net pro t
for the year
KM 000
75.524
48.956
Total
KM 000
245.583
Transfer (from) / to
-
-
48.956
(48.956)
-
Dividend paid
-
-
(114.280)
-
(114.280)
Net pro t for the year
-
-
-
38.383
38.383
94.765
26.338
10.200
38.383
169.686
Balance at 31 December 2009
Transfer (from) / to
-
-
38.383
(38.383)
-
Dividend paid
-
-
(23.691)
-
(23.691)
Net pro t for the year
-
-
-
24.966
24.966
94.765
26.338
24.892
24.966
170.961
Balance at 31 December 2010
In accordance with Shareholders’ General Annual Assembly Decision dated 27 May 2010 the Company paid dividend in
amount of KM 23,691 thousand which represents KM 2.5 per share.
The accompanying notes form an integral part of these unconsolidated nancial statements.
89
Nekonsolidovani izvještaj o novčanom toku
za godinu koja je završila 31. decembra 2010.
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Poslovne aktivnosti
Dobit prije oporezivanja
25.141
38.506
8.630
7.908
117
108
1.041
62
33
31
Usklađenje za:
Amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme
Amortizaciju nematerijalne imovine
Povećanje ispravke vrijednosti potraživanja
Gubitak od rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme
Gubitak od diskonta nansijske imovine
283
-
Povećanje dugoročnih rezervisanja
200
143
Smanjenje kratkoročnih rezervisanja
Novac iz poslovanja prije promjena u obrtnom kapitalu
Smanjenje zaliha
(11)
(295)
35.434
46.463
3.059
2.460
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca
358
(402)
Povećanje ostalih potraživanja
(35)
(1.644)
Smanjenje potraživanja za avanse za nekretnine, postrojenja i opremu
464
-
(1.454)
1.372
(Smanjenje)/povećanje obaveza prema dobavljačima
Povećanje ostalih obaveza
Novčana sredstva iz operativnih aktivnosti
Plaćene kamate
Plaćeni porez na dobit
Neto novac ostvaren poslovnim aktivnostima
415
685
38.241
48.934
(2)
(2.757)
(113)
(123)
38.126
46.054
(7.371)
(10.705)
(112)
(14)
Ulagateljske aktivnosti
Nabavka nekretnina, postrojenja i opreme
Povećanje nematerijalne imovine
Povećanje depozita kod banaka
Naplaćene kamate
Nabavka ulaganja u ovisna društva
Smanjenje datih kredita
(16.631)
-
474
2.891
(14.201)
-
22.648
76.712
(15.193)
68.884
(23.691)
(114.280)
(23.691)
(114.280)
Neto (smanjenje)/povećanje novca i novčanih ekvivalenata
(758)
658
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine
3.833
3.175
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine
3.075
3.833
Neto novac (korišten)/ostvaren u ulagateljskim aktivnostima
Finansijske aktivnosti
Isplaćena dividenda
Neto novac korišten u nansijskim aktivnostima
Napomene u nastavku čine sastavni dio nekonsolidovanih nansijskih izvještaja.
90
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Unconsolidated cash ow statement
For the year ended 31 december 2010
2010
KM 000
2009
KM 000
Operating activities
Pro t before tax
25.141
38.506
8.630
7.908
117
108
1.041
62
33
31
Adjustments for:
Depreciation of property, plant and equipment
Depreciation of intangible assets
Increase in impairment for trade and other receivables
Loss on disposal of property, plant and equipment
Loss on discounting of nancial assets
283
-
Increase in long term provision
200
143
Decrease in short term provision
Operating cash ow before changes in working capital
Decrease in inventories
(11)
(295)
35.434
46.463
3.059
2.460
Decrease/(increase) in trade receivables
358
(402)
Increase in other receivables
(35)
(1.644)
Decrease in advance receivables for property, plant and equipment
464
-
(1.454)
1.372
(Decrease)/increase in trade payables
Increase in other liabilities
Cash from operating activities
Interest paid
Income tax paid
Net cash provided from operating activities
415
685
38.241
48.934
(2)
(2.757)
(113)
(123)
38.126
46.054
(7.371)
(10.705)
(112)
(14)
Investing activities
Purchase of property, plant and equipment
Increase of intangible assets
Increase in bank deposits
(16.631)
-
474
2.891
(14.201)
-
Collected interest receivables
Investment in subsidiary
Decrease in loan receivables
22.648
76.712
(15.193)
68.884
(23.691)
(114.280)
(23.691)
(114.280)
Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
(758)
658
Cash and cash equivalents at beginning of year
3.833
3.175
Cash and cash equivalents at end of year
3.075
3.833
Net cash (used)/provided in investing activities
Financing activities
Dividend paid
Net cash used in nancing activities
The accompanying notes form an integral part of these unconsolidated nancial statements.
91
Napomene uz nekonsolidovane nansijske izvještaje za godinu koja je
završila 31. decembra 2010.
Notes to unconsolidated nancial statements for the year ended
31 december 2010
1. OPŠTI PODACI
Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-004696 od 1. decembra 2009. godine (zadnje relevantno
rješenje) registrovano je dioničarsko društvo Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj (“Društvo”), sa sjedištem u Kaknju,
Selima ef. Merdanovića 146.
U privatizacijskom postupku 2000. godine HeidelbergCement AG stekao je 51% udjela u vlasništvu. U martu 2001.
godine dionice su prenesene na HZK Beteiligungesellschaft mbH Heidelberg u Njemačkoj, a tokom 2003. godine udio
je povećan na 73,94%. U julu 2006. godine, udio od 73,94% dionica prenesen je od HZK Beteiligungesellschaft mbH u
CEEMINVESTMENT Fund. Oba su Društva dio HeidelbergCement Grupe. Nakon navedene transakcije Duna Drava, koja
je u vlasništvu HeidelbergCement AG (50%) i Schwenka (50%), došla je u posjed 85,94% vlasništva Društva.
Na dan 31. decembra 2010. godine većinski dioničar Tvornice cementa Kakanj je Ceeminvestment, Hertogenbosch,
Nizozemska, sa udjelom od 91,15%, a ostali dioničari su PIF-ovi, razni investicijski fondovi i zičke osobe.
Osnova aktivnost Društva je proizvodnja i prodaja cementa, te pružanje usluga. Svoju aktivnost Društvo provodi u Bosni
i Hercegovini te u inostranstvu.
Na dan 31. decembra 2010. godine Društvo je zapošljavalo 354 radnika (2009. – 354).
Uprava Društva:
Nadzorni odbor
Janos Szarkandi
Andreas Kern
Gerhard Hugo Hirth
Predsjednik
Član
Član
Uprava
Branimir Muidža
Zehra Obralija
Izudin Neimarlija
Generalni direktor
Izvršni direktor za ekonomske i nansijske poslove
Izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove
Odbor za reviziju
Milan Dmitrović
Predsjednik
Hajrudin Hadžimehanović Član
Muris Čičić
Član
92
Korporativno upravljanje
Dionice
Corporate Governance
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Report of the Independent Auditor
Additional Information
1. GENERAL
Tvornica Cementa Kakanj d.d. Kakanj („The Company“) is a joint-stock company, registered by a Decision of Zenica
Municipal Court No. 043-0-Reg-08-004696 (last relevant decision). The Company is located at Selima ef Merdanovića
street no 146, in Kakanj.
During privatisation procedure in year 2000 HeidelbergCement AG obtained 51% of shareholders equity. During March
2001, shares had been transferred towards HZK Beteiligungesellschaft GmbH Heidelberg in Germany. During the year
2003, mentioned equity ownership had been increased up to 73.94%. During July 2006, shareholders equity of 73.94%
had been transferred from HZK Beteiligungesellschaft mbH to CEEMINVESTMENT Fund. Both of the Companies are
part of HeidelbergCement Group. After mentioned transaction the Company Duna Drava, which is in ownership of
HeidelbergCement AG (50 % of shareholders equity) and in ownership of Schwenk (other 50% of shareholders equity)
obtained 85.94% of ownership of the Company.
As of 31 December 2010 major shareholder of The Company is Ceeminvestment Hertogensbosch, Netherlands, with
shareholders equity of 91.15%. Remaining shareholders are Privatisation funds, investment funds and individuals.
Basic operations of The Company refer to production and sale of cement, and rending related services. The Company is
providing its operative activities in area of Bosna and Hercegovina and abroad.
As of 31 December 2010 The Company has 354 employees (2009 – 354).
Directors and Management:
Supervisory board
Janos Szarkandi
Andreas Kern
Gerhard Hugo Hirth
Chairman
Member
Member
Management
Branimir Muidža
Zehra Obralija
Izudin Neimarlija
General manager
Executive director for economic and nancial affairs
Executive director for production and technical affairs
Audit Committee
Milan Dmitrović
Chairman
Hajrudin Hadžimehanović Member
Muris Čičić
Member
93
2. USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA
2.1 Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu
Na dan izdavanja ovih nansijskih izvještaja slijedeći Standardi i Tumačenja su efektivni za tekući period:
Na snazi za periode koji počinju 1. januara 2010. ili nakon toga
MSFI 1
Prva primjena Međunarodnih standarda nansijskog izvještavanja (Dodatna izuzeća za subjekte koji prvi put
primjenjuju MSFI-jeve, i ograničeno izuzeće iz obaveza objavljivanja usporednih podataka po MSFI-ju 7 na
snazi od 1. jula 2010. godine)
MSFI 2
Isplata po osnovu dionica (plaćanja unutar grupe temeljena na dionicama namirenjem u novcu)
MRS 32 Finansijski instrumenti: prezentiranje (klasi kacija pitanja prava na snazi od 1. februara 2010. godine)
MSFI 5
Dugoročna imovina namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja (podaci koji se obavezno objavljuju
o dugoročnoj imovini (ili skupinama za prodaju) razvrstanoj u portfolio namijenjen prodaji ili ukinutim
dijelovima poslovanja.
MSFI 8
Poslovni segmenti (objavljivanje informacija o segmentalnoj imovini)
MRS 1
Prezentacija nansijskih izvještaja (razvrstavanje konvertibilnih instrumenata u dugoročne i kratkoročne)
MRS 7
Izvještaj o novčanim tokovima (klasi kacija izdataka s naslova nepriznate imovine).
MRS 17 Najmovi (klasi kacija zemljišta i zgrada u najmu)
MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine (obračunska jedinica za testiranje goodwilla na umanjenje).
MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje (postupanje s penalima za prijevremenu otplatu zajmova kao s
usko povezanim izvedenicama, izuzeće ugovora o poslovnom spajanju iz djelokruga, računovodstvo zaštite
novčanih tokova, zaštita pomoću internih ugovora.
IFRIC 19 Gašenje nansijskih obaveza glavničkim instrumentima (na snazi od 1. jula 2010. godine)
Standardi i tumačenja koji su objavljeni i nisu još u upotrebi
Na dan izdavanja ovih nansijskih izvještaja, slijedeći standardi i tumačenja standarda su objavljeni i nisu još u upotrebi:
MSFI 9
MRS 24
IFRIC 14
Finansijski instrumenti: Klasi kacija i mjerenje (na snazi od 1. januara 2013.)
Objavljivanje povezanih strana (pojednostavljivanje zahtijeva za objavljivanje za subjekte kojma je Vlada
povezana strana i objašnjavanje de nicije povezane strane – na snazi od 1. januara 2011.)
Avansna uplata minimalnih potrebnih sredstava za nansiranje (na snazi od 1. januara 2011. godine)
Društvo je izabralo da ne usvoji ove standarde, amandmane standardima i tumačenja unaprijed, prije njihovog datuma
stupanja na snagu. Uprava Društva predviđa da usvajanje ovih standarda i tumačenja u budućim periodima neće
značajno uticati na nansijske izvještaje Društva.
94
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS
2.1 Standards and interpretations effective in current period
In the current year, the Company has adopted IFRS’s which were effective for annual reporting period:
(Effective for periods beginning on 1 January 2010 or after):
IFRS 1
First-time adoption of International Financial Reporting Standards (Additional exemptions for First-Time
Adopters, and IFRS 7 Short-term Disclosure Exemption
Effective on 1 July 2010)
IFRS 2
Share-based payment (Group Cash-settled Share based Payments)
IAS 32
Financial instruments: presentation (Classi cation of Rights Issues effective 1 February 2010)
IFRS 5
Non-current assets held for sale and discontinued operations (disclosures required in respect of non-current
assets (or disposal groups) classi ed as held for sale or discontinued operations).
IFRS 8
Operating segments (disclosure of information about segment assets)
IAS 1
Presentation of nancial statements (current/non-current classi cation of convertible instruments)
IAS 7
Statement of cash ows (classi cation of expenditures on unrecognised assets).
IAS 17
Leases (classi cation of leases of land and buildings)
IAS 36
Impairment of assets (unit of accounting for goodwill impairment test).
IAS 39
Financial instruments: Recognition and Measurement (treating loan prepayment penalties as closely related
derivatives, scope exemption for business combination contracts, cash ow hedge accounting).
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (effective 1 July 2010)
2.2 Standards and Interpretations in issue not yet adopted
At the date of authorisation of these nancial statements, the following Standards and Interpretations were in issue but
not yet effective:
IFRS 9
IAS 24
Financial Instruments: Classi cation and Measurement (effective 1 January 2013)
Related party disclosures (simplifying requests for disclosures for entities where the Government is related
party and clari cation of related party de nition – effective 1 January 2011)
IFRIC 14 Prepayments of a Minimum Funding Requirement (effective 1 January 2011)
Company will not to adopt these standards, amendments and interpretations in advance, before the date they enter
into force. Management anticipates that the adoption of these standards and interpretations in future periods will not
signi cantly affect Company’s nancial statements.
95
3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Izjava o usklađenosti
Nekonsolidovani nansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima nansijskog
izvještavanja (“MSFI”) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde.
Osnova prezentiranja
Nekonsolidovani nansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška, izuzev određenih nansijskih
instrumenata koji su iskazani u revaloriziranim iznosima. Finansijski izvještaji prezentirani su u konvertibilnim markama
(KM), s obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja u Društvu. Konvertibilna marka je
ksno vezana za euro (1 EUR = 1,95583 KM). Određeni iznosi iz prethodno objavljenih nansijskih izvještaja su
reklasi kovani kako bi se prilagodili fer prezentiranju stanja na dan 31. decembra 2010. godine u skladu sa zahtjevima
MSFI 7: “Finansijski instrumenti: Objavljivanje“.
3.1 Priznavanje prihoda
Prihod se priznaje onda kada je vjerovatno da će ekonomska korist povezane sa transakcijom priteći u Društvo i kad se
iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihod od prodaje priznaje se isključujući porez na dodatnu vrijednost i popuste
kod pružanja usluga.
Prihodi od kamata priznaju se na akrualnoj osnovi, koristeći ugovorenu kamatnu stopu.
3.2 Troškovi posuđivanja
Troškovi posuđivanja terete bilans uspjeha u periodu u kojem su nastali.
3.3 Strane valute
Poslovni događaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiže preračunavanjem po važećem kursu na datum
transakcije. Monetarna imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na datum bilansa
stanja primjenom kursa važećeg na taj datum. Dobici i gubici nastali preračunavanjem iskazuju se u okviru bilansa
uspjeha za period u kojem su nastali.
3.4 Primanja zaposlenih
Društvo, u toku poslovanja, uplaćuje u ime svojih zaposlenih penziono i zdravstveno osiguranje koje se obračunava
na bruto plate, te poreze na plate koji se obračunavaju na neto plate. Društvo uplaćuje navedene doprinose u korist
federalnog penzionog i zdravstvenog fonda u toku godine po zakonom utvrđenim stopama. Društvo također isplaćuje,
u skladu sa lokalnom legislativom, naknade za topli obrok, prevoz i regres. Ovi troškovi terete bilans uspjeha u periodu
u kojem su nastali. Društvo nema druge obaveze vezane za isplate penzija ili drugih bene cija, kako bivšim zaposlenim
tako i aktivnim zaposlenim.
Nagrade zaposlenima
Društvo isplaćuje svojim zaposlenima bene cije odnosno nagrade (bonuse) u skladu sa lokalnim zakonima.
Otpremnine za penzije i prijevremeni odlazak u penziju
Društvo isplaćuje zaposlenima otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 prosječne neto plate u Federaciji BiH ili
zaposlenika, zavisno o tome šta je za zaposlenika povoljnije.
96
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Statement of compliance
The unconsolidated nancial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (‘IFRS’) as published by the International Accounting Standards Board.
Basis of preparation
The nancial statements have been prepared on the historical cost basis, except for the revaluation of certain nancial
instruments. The nancial statements are presented in Convertible marks since that is the functional currency of the
Company. The Convertible mark (KM) is of cially tied to the Euro (EUR 1 = KM 1.95583).
Particular amounts from previously issued nancial statements have been reclassi ed in order to adjust fair presentation
of balances as of 31 December 2008 as required per IFRS 7: “Financial Instruments: Disclosures”
3.1 Revenue recognition
Revenue is recognised when it is probable that the economic bene ts associated with the transaction will ow to
the enterprise and that the amount of the revenue can be measured reliably. Revenue is recognised net of VAT and
discounts when the service is provided.
Interest income is recognised at accrual basis, using contracted interest rate.
3.2 Borrowing costs
Borrowing costs are charged to the statement of income in the period incurred.
3.3 Foreign currencies
Transactions in currencies other than KM are initially recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the
transactions. Monetary assets and liabilities denominated in such currencies are retranslated at the rates ruling on the
balance sheet date. Foreign exchange pro ts and losses arising on exchange are included in net pro t or loss for the
period.
3.4 Employee bene ts
On behalf of its employees, the Company is paying pension and health insurance which are calculated on the gross
salary paid, as well as tax on salaries which are calculated on the net salary paid. The Company is paying the above
contributions into the Federal Pension and Health Fund, as per the set legal rates during the course of the year. In
addition, meal allowances, transport allowances and vacation bonuses are paid in accordance with the local legislation.
These expenses are recorded in the income statement in the period in which the salary expense is incurred. The
Company has no other liability related to disbursement of retirements or other bene ts, related to prior as well as to
present employees.
Jubilee and other employee awards
The Company pays to its employee’s bene ts for long-term work (jubilee awards) and other awards in accordance with
local laws.
Retirement severance payments and early retirement bonuses
The Company pays to its employees retirement severance bene ts upon retirements in the amount representing 3
average salaries paid in the Company or to the employee in question, depending of what is more favourable to the
employee.
97
Troškovi ove vrste primanja zaposlenih utvrđuju se metodom projektovane kreditne jedinice, pri čemu se aktuarske
procjene obavljaju na svaki datum bilansa uspjeha. Dobici i gubici nastali aktuarskom procjenom priznaju se u punom
iznosu u periodu u kojem su nastali. Priznaju se izvan dobiti i gubitka i prezentiraju u sklopu priznatih prihoda i
rashoda. Trošak minulog rada priznaje se odmah u onoj mjeri u kojoj su prava na primanja već stečena. U suprotnom,
amortizira se ravnomjerno tokom prosječnog perioda sve do trenutka sticanja prava na primanja.
3.5 Oporezivanje
Poreski rashod s temelja poreza na dobit jest zbirni iznos tekuće poreske obaveze i odgođenih poreza.
Tekuća poreska obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti
perioda iskazanoj u bilansu uspjeha jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u
drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća poreska obaveza Društva izračunava se
primjenom poreskih stopa koje su na snazi, odnosno u postupku donošenja na datum bilansa.
Odgođeni porez jest iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obaveza ili povrat na osnovu razlike između
knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u nansijskim izvještajima i pripadajuće poreske osnovice koja se koristi
za izračunavanje oporezive dobiti, a obračunava se metodom bilansne obaveze.
Odgođene poreske obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena poreska imovina
se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerojatno da će biti raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje je moguće iskoristiti
odbitne privremene razlike koje se odbijaju.
Knjigovodstveni iznos odgođene poreske imovine provjerava se na svaki datum bilansa i umanjuje u onoj mjeri u kojoj
više nije vjerovatno da će biti raspoloživ dostatan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela poreske imovine.
Odgođeni porez obračunava se po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu u kojem će
doći do podmirenja obaveze ili realizacije sredstva. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim
ako se ne odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, u kom slučaju se odgođeni porez također
iskazuje u okviru kapitala.
3.6 Nekretnine, postrojenja i oprema
Novonabavljene nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po nabavnoj cijeni umanjenoj za akumuliranu
amortizaciju i umanjenje vrijednosti ako umanjenje postoji. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove
direktno povezane s dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Troškovi tekućeg održavanja
i popravaka, zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su nastali. Troškovi
značajnih investicijskih održavanja i zamjene se kapitaliziraju. Dobici i gubici nastali na osnovu rashodovanja ili otuđenja
nekretnina, postrojenja i opreme iskazuju se u bilansu uspjeha u periodu u kojem su nastali.
Nekretnine u izgradnji iskazane su po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke od umanjenja. Obračun
amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu. Amortizacija se obračunava
tako da se nabavna ili procijenjena vrijednost imovine, osim zemljišta i investicija u toku, otpisuje tokom procijenjenog
korisnog vijeka imovine primjenom linearne metode po sljedećim stopama:
Zgrade
Infrastrukturni objekti
Oprema za proizvodnju cementa
Ostala oprema
98
10 do 40 godina (2,50 % - 10,00%)
7 do 25 godina (4,00% - 14,30%)
10 do 25 godina (5,00% - 10,00%)
3 do 10 godina (10,00 % – 33,30%)
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
The cost of providing bene ts is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being
carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised in full in the period in which they
occur. They are recognised outside pro t or loss and presented in the statement of recognised income and expense.
Past service cost is recognised immediately to the extent that the bene ts are already vested, and otherwise is
amortised on a straight-line basis over the average period until the bene ts become vested.
3.5 Taxation
Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. The tax currently payable is
based on taxable pro t for the year. Taxable pro t differs from net pro t as reported in the income statement because
it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that
are never taxable or deductible. The Company’s liability for current tax is calculated using tax rates that have been
enacted or substantively enacted by the balance sheet date.
Deferred tax is the tax expected to be payable or recoverable on differences between the carrying amount of assets
and liabilities in the nancial statements and the corresponding tax basis used in the computation of taxable pro t, and
is accounted for using the balance sheet liability method.
Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences and deferred tax assets are
recognised to the extent that it is probable that taxable pro ts will be available against which deductible temporary
differences can be utilised.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date and reduced to the extent that it
is no longer probable that suf cient taxable pro t will be available to allow all or part of the asset to be recovered.
Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability is settled or the
asset realised. Deferred tax is charged or credited in the income statement, except when it relates to items charged or
credited directly to equity, in which case the deferred tax is also dealt with in equity.
3.6 Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment
losses. Cost includes the purchase price and directly associated cost of bringing the asset to a working condition for
its intended use. Maintenance and repairs, replacements and improvements of minor importance are expensed as
incurred. Signi cant improvements and replacement of assets are capitalised. Gains or losses on the retirement or
disposal of property, plant and equipment are included in the income statement in the period they occur.
Properties in the course of construction are carried at cost, less impairment loss, if any. Depreciation commences when
the assets are ready for their intended use. Depreciation is charged so as to write-off the cost or valuation of assets,
other than land and properties under construction, over their estimated useful lives, using the straight-line method, on
the following annual bases:
Buildings
Infrastructure
Cement production equipment
Other equipment
10 to 40 years (2.50 % - 10.00%)
7 to 25 years (4.00% - 14.30%)
10 to 25 years (5.00% - 10.00%)
3 to 10 years (10.00 % – 33.30%)
99
3.7 Nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina početno se mjeri po trošku nabavke umanjeno za amortizaciju i eventualno umanjenje
vrijednosti. Obračun amortizacije je linearan tokom procijenjenog vijeka upotrebe kako slijedi:
Koncesija
30 godina (3,33%)
Licence
5 godina (20,00%)
Software
5 godina (20,00%)
3.8 Novac i novčani ekvivalenti
Novac i novčani ekvivalenti obuhvataju depozite po viđenju i oročene depozite sa dospijećem do tri mjeseca.
3.9 Umanjenja
Na svaki datum bilansa stanja Društvo preispituje knjigovodstvene iznose svojih nekretnina, postrojenja i opreme da bi
utvrdilo postoje li naznake da je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve
naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem.
Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja
generira novac, a kojoj to sredstvo pripada.
Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe
procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primjenom
diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike
speci čne za to sredstvo.
Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generira novac) manji od knjigovodstvenog iznosa, onda
se knjigovodstveni iznos toga sredstva (ili jedinice koja generira novac) umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od
umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo nije zemljište ili zgrada koje se ne koristi kao
investicijska nekretnina koja je iskazana po revalorizovanom iznosu, u kojem slučaju se gubitak od umanjenja iskazuje
kao smanjenje vrijednosti nastalo revalorizacijom sredstva.
Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice koja generira
novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknadivog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena
vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih
gubitaka na tom sredstvu (jedinici koja generira novac) uslijed umanjenja vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja
vrijednosti odmah se priznaje kao prihod, osim ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, u
kojem slučaju se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje uslijed revalorizacije
3.10 Zalihe
Zalihe se iskazuju po trošku ili neto ostvarivoj vrijednosti, zavisno o tome šta je niže. Trošak obuhvata direktan materijal
i, ako je primjenjivo, direktne troškove rada i sve režijske/indirektne troškove povezane s dovođenjem zaliha do njihove
sadašnje lokacije i u sadašnje stanje. Trošak se utvrđuje primjenom metode prosječnog ponderisanog troška.
Od 2006. godine Društvo primjenjuje vrijednosno usklađenje zaliha u skladu s instrukcijama Heidelberg Cement
Grupe. Vrijednosno usklađivanje rađeno je na osnovi kretanja materijala. Dva tipa kretanja su relevantna - primici (ulazi
materijala ) i potrošnja (izlazi materijala). Starosna struktura se utvrđuje FIFO metodom (prva ulazna je prva izlazna)
Društvo koristi slijedeće postotke za vrijednosno usklađivanje zaliha:
100
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
3.7 Intangible assets
Intangible assets are measured initially at purchase cost and are amortised on a straight-line basis over their estimated
useful lives, on the following basis:
Concession
30 years (3.33%)
Licence
5 years (20.00%)
Software
5 years (20.00%)
3.8 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include demand accounts and xed deposits with an original maturity of three months or
less.
3.9 Impairment
At each balance sheet date, the Company reviews the carrying amounts of its property, plant and equipment to
determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication
exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if
any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the
recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.
Recoverable amount is the greater of net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future
cash ows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that re ects current market assessments
of the time value of money and the risks speci c to the asset.
If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the
carrying amount of the asset (cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. Impairment losses are
recognised as an expense immediately, unless the relevant asset is land or buildings other than investment property
carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.
Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is increased
to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the
carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (cashgenerating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised as income immediately, unless the
relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a
revaluation increase.
3.10 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is comprised of direct materials and, where
applicable, directs labour costs and those overheads that have been incurred in bringing the inventories to their present
location and condition. Cost is calculated using the weighted average method.
Since 2006, the Company applies instructions for impairment of inventories in accordance with Haidelberg Cement
Group. Impairment is based upon turnovers of inventories. The Company is rst monitoring entrance of material, and
as second, dispatch of materials. Ageing structure is set upon FIFO method ( rst in rst out). The Company is using
following rates for impairment of inventories:
101
Zadnje izdavanje/primitak Smanjenje vrijednosti
1. godina
30%
2. godina
30%
3. godina
60%
4. godina
60%
5. godina
60%
6. godina
90%
3.11 Zakonske rezerve
Zakonske rezerve se formiraju izdvajanjem najmanje 10% ostvarene dobiti, iskazane u godišnjem izvještaju, tokom pet
godina, sve dok ne dosegnu minimalan iznos od 25% dioničkog kapitala Društva.
3.12 Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog
razdoblja i ako postoji vjerovatnoća da će Društvo morati podmiriti navedenu obavezu. Iznos priznat kao rezervisanje
je najbolja procjena iznosa potrebnog za podmirenje postojeće obaveze na dan bilansa stanja, uzevši u obzir rizike i
nesigurnosti vezane za obavezu. Kada se rezervacija mjeri pomoću novčanih tokova koji su po procjeni dovoljni za
podmirenje postojeće obaveze, njen knjigovodstveni iznos jeste postojeća vrijednost tih novčanih tokova.
3.13 Finansijska imovina
Sva nansijska imovina se priznaje odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja nansijskog
sredstva de nisana ugovorenim datumom isporuke nansijskog sredstva u rokovima utvrđenima prema konvencijama
na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove, osim nansijske
imovine klasi kovane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja je inicijalno iskazana po fer vrijednosti.
Finansijska imovina je klasi kovana u sljedeće kategorije: „ulaganja u ovisna društva (preko 50% vlasništva)“ te
‘‘dati krediti i potraživanja”. Klasi kacija zavisi o prirodi i svrsi nansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog
priznavanja.
Metoda efektivne kamatne stope
Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortizovanog troška nansijske imovine i raspoređivanja
prihoda od kamata tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje
buduća novčana primanja kroz očekivani vijek trajanja nansijske imovine, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda.
Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate stope za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Ulaganja u ovisna društva (preko 50% vlasništva)
Ulaganja u ovisna društva evidentiraju se prema trošku ulaganja. Ulaganja u pridružena društva (u vlasništvu od 20%
do 50%) evidentiraju se prema metodi udjela.
Dati krediti i potraživanja
Potraživanja od kupaca, krediti i ostala potraživanja sa ksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom
tržištu klasi kuju se kao krediti i potraživanja. Krediti i potraživanja mjere se po amortizovanom trošku primjenom metode
efektivne kamatne stope, umanjenom za procijenjeno umanjenje vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom
efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo nematerijalno.
102
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Last dispatch/entrance
1 year
2 years
3 years
4 years
5 years
6 years
Additional Information
Impairment
30%
30%
60%
60%
60%
90%
3.11 Statutory reserves
Statutory reserves are formed by transfers of at least 10% of realised pro t stated by the yearly statement over a
period of 5 years, until they reach a minimum of 25% of the Company’s shareholders’ equity.
3.12 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past
event, is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of
the amount of the obligation. The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required
to settle the present obligation at the balance sheet date, taking into account the risks and uncertainties surrounding
the obligation. Where a provision is measured using the cash ows estimated to settle the present obligation, its
carrying amount is the present value of those cash ows
3.13 Financial assets
Investments are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of an investment is under a
contract whose terms require delivery of the investment within the timeframe established by the market concerned,
and are initially measured at fair value, plus transaction costs, except for those nancial assets classi ed as at fair value
through pro t or loss, which are initially measured at fair value.
Financial assets are classi ed into the following speci ed categories: “investment in subsidiaries (ownership over
50%)” and ‘’loans and receivables’’. The classi cation depends on the nature and purpose of the nancial assets and is
determined at the time of initial recognition.
Effective interest method
The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a nancial asset and of allocating
interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated
future cash receipts (including all fees on points paid or received that form an integral part of the effective interest
rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the nancial asset, or, where
appropriate, a shorter period. Income is recognised on an effective interest basis for debt instruments other than those
nancial assets designated as at FVTPL.
Investments in subsidiaries (over 50% ownership)
Investments in subsidiaries are registered at cost of investment. Investments in associates (in ownership between 20%
and 50%) are registered at equity method.
Loans and receivables
Trade receivables, loans, and other receivables that have xed or determinable payments that are not quoted in an
active market are classi ed as loans and receivables. Loans and receivables are measured at amortised cost using the
effective interest method, less any impairment. Interest income is recognised by applying the effective interest rate,
except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.
103
Umanjenja nansijske imovine
Finansijska imovina, osim imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, je procijenjena za indikatore
umanjenja na svaki datum bilansa stanja. Finansijska imovina je umanjena tamo gdje je dokazano da, kao rezultat
jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja nansijske imovine, procijenjeni budući novčani
tokovi investicije su izmijenjeni.
Za dionice koje ne kotiraju na berzi a klasi kovane su kao ulaganja u ovisna ili pridružena lica, značajan ili produžen
pad u fer vrijednosti vrijednosnog papira ispod njegovog troška smatra se objektivnim dokazom umanjenja.
Za svu ostalu nansijsku imovinu, objektivan dokaz umanjenja može uključiti:
• značajne nansijske teškoće izdavaoca ili korisnika; ili
• propust ili delinkvencija u otplati kamate ili glavnice; ili
• mogućnost da će dužnik pasti pod stečaj ili nansijsku reorganizaciju.
Za određene kategorije nansijske imovine, kao što su potraživanja od kupaca, sredstva za koja je procijenjeno da nisu
umanjena pojedinačno se naknadno procjenjuju za umanjenje na kolektivnoj osnovi.
Objektivan dokaz umanjenja portfolija potraživanja mogao bi uključiti prethodno iskustvo Društva u naplati,
kašnjenje u naplati nakon perioda dospijeća, kao i promjene u nacionalnim ili lokalnim ekonomskim uslovima koji
stoje u uzajamnoj vezi sa neizvršenjem potraživanja. Za nansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos
umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih
tokova, diskontovanih koristeći originalnu efektivnu kamatnu stopu nansijskog sredstva.
Knjigovodstvena vrijednost nansijske imovine je umanjena za gubitke umanjenja direktno za svu nansijsku imovinu
osim za potraživanja gdje je knjigovodstvena vrijednost umanjena kroz upotrebu rezervacija za umanjenje vrijednosti.
Kada nije moguće naplatiti potraživanja od kupaca, onda su ista otpisana na teret rezervacije za umanjenje vrijednosti
(maksimalno nakon godinu dana). Naknadni povrat iznosa koji su prethodno otpisani se oprihoduje u korist rezervacije
za umanjenje vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti rezervacije za umanjenje vrijednosti evidentiraju se u
bilansu uspjeha.
Prestanak priznavanja nansijske imovine
Društvo će prestati priznavati nansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od nansijske
imovine isteknu; ili ako prenese nansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi
subjekt. Ako Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad nansijskom
imovinom, Društvo nastavlja da priznaje nansijsku imovinu.
Klasi kacija kao nansijska obaveza ili kapital
Dužnički ili vlasnički instrumenti su klasi kovani ili kao nansijske obaveze ili kao kapital u skladu sa suštinom
ugovornog angažmana.
104
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Impairment of nancial assets
Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each balance sheet date.
Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred
after the initial recognition of the nancial asset, the estimated future cash ows of the investment have been
impacted.
For unlisted shares classi ed as investment in subsidiaries, a signi cant or prolonged decline in the fair value of the
security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.
For all other nancial assets, objective evidence of impairment could include:
• signi cant nancial dif culty of the issuer or counterparty; or
• default or delinquency in interest or principal payments; or
• it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or nancial re-organisation.
For certain categories of nancial asset, such as trade receivables, assets that are assessed not to be impaired
individually are subsequently assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for
a portfolio of receivables could include the Company’s past experience of collecting payments, delays in collecting
payments after maturity period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate
with default on receivables. For nancial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the
difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash ows, discounted at the
nancial asset’s original effective interest rate.
The carrying amount of the nancial asset is reduced by the impairment loss directly for all nancial assets with the
exception of trade receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an impairment account.
When a trade receivable is considered uncollectible (uncollected over 1 year), it is written off against the allowance
account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the impairment account.
Changes in the carrying amount of the imapirment account are recognised in pro t or loss.
In respect of AFS equity securities, impairment losses previously recognized through pro t or loss are not reversed
through pro t or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in equity.
Derecognition of nancial assets
The Company derecognises a nancial asset only when the contractual rights to the cash ows from the asset expire;
or it transfers the nancial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.
If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to
control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for
amounts it may have to pay.
Classi cation as debt or equity
Debt and equity instruments are classi ed as either nancial liabilities or as equity in accordance with the substance of
the contractual arrangement.
105
3.14 Finansijske obaveze i vlasnički instrumenti izdati od strane Društva
Vlasnički instrumenti
Vlasnički instrument je ugovor koji dokazuje pravo na preostali iznos udjela i imovini drugog preduzeća, nakon
umanjenja svih njegovih obaveza. Vlasnički instrumenti koje je Društvo izdalo knjiže se u iznosu primljenih sredstava,
umanjenih za troškove izdavanja.
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze klasi kuju se kao ‘’ nansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha’’ ili ‘’ostale nansijske
obaveze’’.
Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Finansijske obaveze su klasi kovane kao nansijske obaveze “po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha“ ukoliko je
nansijska obaveza raspoloživa za prodaju ili je iskazana kao nansijska obaveza “po fer vrijednosti kroz bilans
uspjeha“.
Finansijska obaveza je klasi kovana kao raspoloživa za prodaju ako:
• je stečena sa ciljem prodaje u bliskoj budućnosti; ili
• je dio identi ciranog portfolija nansijskih instrumenata kojima Društvo upravlja, i koji se ponaša po šablonu
kratkoročne zarade; ili
• je derivativni instrument koji nije okarakterisan i ne koristi se kao instrument zaštite.
Finansijska obaveza može biti priznata kao nansijska obaveza iskazana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iako nije
“namijenjena za trgovanje” ukoliko:
• takva klasi kacija eliminiše ili značajno reducira nekonzistentnost mjerenja i priznavanja koja bi inače nastala; ili
• je nansijska obaveza dio grupe nansijskih sredstava ili obaveza, čiji je učinak mjeren na bazi fer vrijednosti, u
skladu s dokumentovanim upravljanjem rizika Društva ili njegovom investicijskom strategijom, i informacijama
oko internog grupisanja sredstava na toj osnovi; ili
• je dio ugovora koji sadrži jedan ili više ugrađenih derivativa, a prema MRS 39: “Finansijski instrumenti: “Priznavanje i mjerenje” koji kaže da svi elementi ovakvog kombinovanog ugovora mogu biti kvali kovani iskazani po
fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se po fer vrijednosti, rezultirajuća dobit ili gubitak
priznaju se u bilansu uspjeha. Neto dobit ili gubitak priznat u bilansu uspjeha uključuje kamate plaćene po ovom
osnovu. Fer vrijednost se određuje na način opisan u Napomeni 32.
Ostale nansijske obaveze
Ostale nansijske obaveze, uključujući i obaveze po kreditima, se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za
transakcijske troškove. Ostale nansijske obaveze su naknadno mjerene po amortiziranom trošku koristeći metodu
efektivne kamatne stope. Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije nansijske obaveze
i određivanja troška kamate za relevantni period. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskontuje procijenjena
buduća plaćanja u gotovini kroz očekivano trajanje nansijske obaveze, ili, gdje je to moguće, u kraćem periodu.
Prestanak priznavanja nansijske obaveze
Društvo prestaje priznavati nansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Društva prestale, otkazane ili ističu.
106
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
3.14 Financial liabilities and equity instruments issued by the Company
Equity instruments
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its
liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.
Financial liabilities
Financial liabilities are classi ed as either nancial liabilities ‘’at FVTPL’’ or ‘’other nancial liabilities’’.
Financial liabilities at FVTPL
Financial liabilities are classi ed as at FVTPL where the nancial liability is either held for trading or it is designated as at
FVTPL. A nancial liability is classi ed as held for trading if:
• it has been incurred principally for the purpose of repurchasing in the near future; or
• it is a part of an identi ed portfolio of nancial instruments that the Company manages together and has a
recent actual pattern of short-term pro t-taking; or
• it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.
A nancial liability other than a nancial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial
recognition if:
• such designation eliminates or signi cantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would
otherwise arise; or
• the nancial liability forms part of a Company of nancial assets or nancial liabilities or both, which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with the Company’s documented
risk management or investment strategy, and information about the Companying is provided internally on that
basis; or
• it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and IAS 39: “Financial Instruments:
Recognition and Measurement” permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at
FVTPL.
Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognised in pro t or loss. The net
gain or loss recognised in pro t or loss incorporates any interest paid on the nancial liability. Fair value is determined
in the manner described in note 31.
Other nancial liabilities
Other nancial liabilities, including borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs.
Other nancial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, with interest
expense recognised on an effective yield basis.
The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a nancial liability and of allocating
interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future
cash payments through the expected life of the nancial liability, or, where appropriate, a shorter period.
Derecognition of nancial liabilities
The Company derecognises nancial liabilities when, and only when, the Company’s obligations are discharged,
cancelled or they expire.
107
4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE
Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3, Uprava Društva donosi odluke, te daje procjene i
pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke
zasnivaju se na prijašnjem i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih.
Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko
se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće
periode.
4.1 Ključni izvori procjene neizvjesnosti
Slijedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum
bilansa stanja, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i
obaveza u narednoj nansijskoj godini.
Procjene se koriste, iako ne samo ograničeno u te svrhe: periode amortizacije i sadašnje vrijednosti imovine, postrojenja
i opreme i nematerijalne imovine, rezervacije za umanjenje vrijednosti zaliha i sumnjivih potraživanja, obračunate
interkonekcijske prihode i troškove te za procjene rezervacija za dugoročne i kratkoročne naknade zaposlenim. Budući
događaji i njihovi efekti ne mogu biti procijenjeni sa sigurnošću. Prema tome, računovodstvene procjene zahtijevaju
profesionalno mišljenje koje je uključeno u pripremanje nansijskih izvještaja koja će biti promijenjena kada nastupe
novi događaji, kada se stekne novo iskustvo, kada budu prikupljene nove informacije i kada se promijeni poslovno
okruženje Društva. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od procijenjenih.
Vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme
Kao što je opisano u Napomeni 3, Društvo pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju
svakog godišnjeg izvještajnog perioda.
Fer vrijednost nansijskih instrumenata
Uprava koristi procjenu u odabiru odgovarajuće tehnike vrednovanja za nansijske instrumente koji ne kotiraju
na aktivnom tržištu. Primjenjuju se tehnike vrednovanja koje se obično koriste na tržištu. Finansijski instrumenti se
vrednuju analizom diskontovanih novčanih tokova na osnovu pretpostavki podržanih tržišnim cijenama ili stopama,
ako je moguće. Detalji korištenih pretpostavki i rezultati analize osjetljivosti ovih pretpostavki se nalaze u Napomeni 31.
108
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND KEY SOURCES OF
ESTIMATION UNCERTAINTY
In the application of the Company’s accounting policies, which are described in note 3, the directors are required to
make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily
apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other
factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are
recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the
revision and future periods if the revision affects both current and future periods.
4.1 Key sources of estimation uncertainty
The following are the key assumptions concerning the future, and other key sources of estimation uncertainty at the
balance sheet date, that have a signi cant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and
liabilities within the next nancial year.
Estimations are used but not limited to: periods of amortisation and remained property, plant and equipment value and
intangibles value, correction of inventory value and allowance for impairment of receivables, accrued interconnection
revenues and expenses and provisions for long-term and short-term employees’ bene ts. Future events and their
effects may not be estimated precisely. Accordingly, the accounting estimates require professional opinion included in
the preparation of nancial statements which will be changed when new events occur, when new experience is gained,
when new information is obtained and when the operating environment of the Company changes. Actual results
might defer from the estimated.
Useful lives of property, plant and equipment
As described in the Note 3, the Company reviews the estimated useful lives of property, plant and equipment at the
end of each annual reporting period.
Fair value of nancial instruments
Directors use their judgment in selecting an appropriate valuation technique for nancial instruments not quoted in
an active market. Valuation techniques commonly used by market practitioners are applied. Financial instruments are
valued using a discounted cash ow analysis based on assumptions supported, where possible, by observable market
prices or rates. The estimation of fair value of unlisted shares includes some assumptions not supported by observable
market prices or rates. Details of the assumptions used and of the results of sensitivity analyses regarding these
assumptions are provided in note 31.
109
5. PRIHODI
2010.
KM 000
Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od prodaje roba
Prihodi od usluga (transport)
Ukupno:
2009.
KM 000
74.924
88.821
8.339
8.293
2.644
2.442
85.907
99.556
66.615
81.436
Po geografskom području
Prihodi od prodaje proizvoda u zemlji
Prihodi od prodaje proizvoda u inostranstvu
8.309
7.385
74.924
88.821
Prihodi od prodaje robe u zemlji
1.367
1.220
Prihodi od prodaje robe u inostranstvu
6.972
7.073
Podzbir:
8.339
8.293
977
1.169
Prihodi od usluga prijevoza u inostranstvu
1.667
1.273
Podzbir:
2.644
2.442
Ukupno:
85.907
99.556
Podzbir:
Prihodi od usluga prijevoza u zemlji
Tokom 2010. godine Društvo je prodalo 494 hiljade tona cementa (u 2009. 571 hiljada tona). Pad prodaje cementa
posljedica je negativnih efekata recesije koji su značajno uticali na građevinsku djelatnost. Nadalje, tokom 2010. godine
prodano je 225 hiljada tona granulisane visokopećne troske nabavljene kao roba za prodaju (u 2009. godini 152 hiljade
tona).
110
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
5. REVENUE
2010
KM 000
Sales of nished products
Sales of goods
Services provided (transportation)
2009
KM 000
74.924
88.821
8.339
8.293
2.644
2.442
85.907
99.556
66.615
81.436
8.309
7.385
74.924
88.821
Domestic sales of goods
1.367
1.220
International sales of goods
6.972
7.073
Subtotal:
8.339
8.293
977
1.169
1.667
1.273
Total:
Revenue by geographical areas
Domestic sales of nished products
International sales of nished products
Subtotal:
Domestic transportation services
International transportation services
Subtotal:
Total:
2.644
2.442
85.907
99.556
During the year 2010 the Company sold 494 thousand tons of cement (2009 – 571 thousand tons). Decrease in
sales refers to effects of recession to construction industry. Furthermore, during the year 2010 the Company sold
225 thousand tons of granulated slag of oxygen, purchased as goods for sale (during the year 2009 amount of 152
thousand tons).
111
6. TROŠKOVI PRODAJE
2010.
KM 000
Trošak energije
2009.
KM 000
15.410
17.550
Trošak materijala
8.682
10.438
Trošak plaća i ostalih naknada zaposlenim
8.228
8.200
Amortizacija
8.215
7.534
Održavanje
1.206
1.682
Troškovi transporta
915
756
Ostale usluge
581
1.456
Ostali troškovi
280
445
Promjena u zalihama nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
Podzbir:
Nabavna vrijednost prodate robe
Ukupno:
(200)
1.029
43.317
49.090
5.066
6.877
48.383
55.967
7. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI
2010.
KM 000
Prihodi od ukidanja ispravke vrijednosti zaliha
Vlastiti kapitalizirani rad
467
-
68
81
Prihodi od pruženih usluga
62
44
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
20
-
Prihodi od smanjenja rezervisanja
12
163
-
864
Prihodi od fakturisanih penala
112
2009.
KM 000
Ostalo
128
256
Ukupno:
757
1.408
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
6. COST OF SALES
2010
KM 000
Energy expenses
2009
KM 000
15.410
17.550
Material expenses
8.682
10.438
Employees’ salary and other contribution expenses
8.228
8.200
Depreciation
8.215
7.534
Maintenance
1.206
1.682
Transportation
915
756
Other services
581
1.456
Other expenses
280
445
Changes in work in progress and nished products
Subtotal:
Cost of goods sold
Total:
(200)
1.029
43.317
49.090
5.066
6.877
48.383
55.967
7. OTHER OPERATING INCOME
2010
KM 000
Income from decrease in allowance for inventories
2009
KM 000
467
-
Income from capitalized work
68
81
Income from services provided
62
44
Income from collected written off receivables
20
-
Income from decrease of provision
12
163
-
864
Income from invoiced penalties
Other
128
256
Total:
757
1.408
113
8. OPĆI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Troškovi transporta
4.851
3.201
Troškovi zaposlenih
2.666
2.417
Amortizacija
532
483
Troškovi materijala
458
360
Troškovi naknada i doprinosa
442
224
Reklama
253
270
Troškovi osiguranja
195
274
Usluge trećih lica
181
376
2.291
1.301
11.869
8.906
Ostalo
Ukupno:
9. OSTALI RASHODI
2010.
KM 000
Ispravka vrijednosti potraživanja (Napomene 19 i 21)
1.041
62
206
244
33
31
Donacije
Neotpisana vrijednost rashodovane materijalne imovine
Vrijednosno usklađenje zaliha
27
125
197
37
1.504
499
Ostalo
Ukupno:
2009.
KM 000
10. POREZ NA DOBIT
Usklađenje poreza na dobit za godinu s dobiti iskazanom u bilansu uspjeha je kako slijedi:
2010.
KM 000
Dobit prije oporezivanja
Poreski učinak nepriznatih rashoda
Ukupno oporeziva dobit
Porez na dobit u zemlji po stopi od 10%
25.141
38.506
1.398
132
26.539
38.638
2.654
3.864
(2.654)
(3.864)
Porez na dobit u Republici Srpskoj
175
123
Trošak poreza na dobit
175
123
0.70%
0.32%
Umanjenje obaveze po osnovu reinvestiranja
Efektivna poreska stopa
114
2009.
KM 000
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
8. GENERAL AND ADMINISTRATIVE COSTS
2010
KM 000
2009
KM 000
Transportation costs
4.851
3.201
Employees cost
2.666
2.417
Depreciation
532
483
Material costs
458
360
Contributions and membership fees
442
224
Advertising and marketing
253
270
Insurance
195
274
Other services
181
376
Other
2.291
1.301
Total:
11.869
8.906
9. OTHER OPERATING EXPENSES
2010
KM 000
Impairment of bad and doubtful receivables (Notes 19, 21)
2009
KM 000
1.041
62
206
244
33
31
Donations
Loss on disposal of property, plant and equipment
Increase in allowance for inventories
27
125
Other
197
37
Total:
1.504
499
10. INCOME TAX
The charge for the year can be reconciled to the pro t per income statement as follows:
2010
KM 000
Pro t before tax
Non-deductible expenses
Taxable income
Tax at the domestic income tax rate of 10%
2009
KM 000
25.141
38.506
1.398
132
26.539
38.638
2.654
3.864
(2.654)
(3.864)
Income tax in Republika Srpska
175
123
Tax expense for the year
175
123
0.70%
0.32%
Tax relief (due to reinvesting pro t )
Effective tax rate
115
11. ZARADA PO DIONICI
2010.
KM 000
Neto dobit
Ponderisani prosječni broj dionica za izračunavanje zarade po dionici (‘000)
Osnovna zarada po dionici u KM
2009.
KM 000
24.966
38.383
9.477
9.477
2.63
4.05
12. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Zemljište
KM 000
Postrojenja i
oprema
KM 000
Zgrade
KM 000
Investicije u
toku
KM 000
Ukupno
KM 000
NABAVNA VRIJEDNOST
Na dan 31. decembra 2009.
7.360
139.444
135.631
11.544
293.979
-
-
1.485
5.886
7.371
Prenos sa / na
-
626
6.920
(7.546)
-
Rashodovanja
-
-
(6.265)
-
(6.265)
7.360
140.070
137.771
9.884
295.085
-
79.730
101.176
-
180.906
Povećanja
Na dan 31. decembra 2010.
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA
Na dan 31. decembra 2009.
Trošak amortizacije
-
3.433
5.197
-
8.630
Rashodovanja
-
-
(6.232)
-
(6.232)
Na dan 31. decembra 2009.
-
83.163
100.141
-
183.304
Na dan 31. decembra 2010.
7.360
56.907
37.630
9.884
111.781
Na dan 31. decembra 2009.
7.360
59.714
34.455
11.544
113.073
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST
U toku 2010. godine Društvo je izvršilo prijenos rezervnih dijelova na opremu u iznosu od 1.078 hiljada KM (2009.
iznos od 1.622 hiljada KM) u skladu sa MRS 16: Nekretnine, postrojenja i oprema. Također, izvršena je kapitalizacija
troškova u iznosu od 407 hiljada KM (2009. u iznosu od 918 hiljada KM).
116
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
11. EARININGS PER SHARE
2010
KM 000
Net pro t
Weighted average number of ordinary shares outstanding (000)
Basic earnings per share in KM
2009
KM 000
24.966
38.383
9.477
9.477
2.63
4.05
12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Land
KM 000
Plant and
equipment
KM 000
Buildings
KM 000
Investment in
progress
KM 000
Total
KM 000
COST
As of 31 December 2009
7.360
139.444
135.631
11.544
293.979
-
-
1.485
5.886
7.371
Transfers from/to
-
626
6.920
(7.546)
-
Disposal
-
-
(6.265)
-
(6.265)
7.360
140.070
137.771
9.884
295.085
-
79.730
101.176
-
180.906
Additions
As of 31 December 2010
ACCUMULATED DEPRECIATION
As of 31 December 2009
Depreciation
-
3.433
5.197
-
8.630
Disposals
-
-
(6.232)
-
(6.232)
As of 31 December 2010
-
83.163
100.141
-
183.304
CARRYING AMOUNT
As of 31 December 2010
7.360
56.907
37.630
9.884
111.781
As of 31 December 2009
7.360
59.714
34.455
11.544
113.073
During 2010, Company has reclassi ed spare parts to equipment in total amount of KM 1,078 thousands (in 2009
amount of KM 1,622 thousands) in accordance with IAS 16: Property, plant and equipment. Furthermore, the
Company has capitalised costs in amount of KM 407 thousands (in 2009 amount of KM 918 thousands).
117
13. NEMATERIJALNA IMOVINA
Software
i ostala
imovina
KM 000
Koncesije
KM 000
Investicije u
toku
KM 000
Ukupno
KM 000
NABAVNA VRIJEDNOST
Na dan 31. decembra 2009.
309
1.974
-
2.283
Povećanja
-
-
112
112
Prenos sa / na
-
112
(112)
-
309
2.086
-
2.395
Na dan 31. decembra 2009.
94
1.810
-
1.904
Trošak amortizacije
10
107
-
117
104
1.917
-
2.021
Na dan 31. decembra 2010.
205
169
-
374
Na dan 31. decembra 2009.
215
164
-
379
Na dan 31. decembra 2010.
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA
Na dan 31. decembra 2010.
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST
U skladu sa Rješenjem izdatim od strane Zeničko-dobojskog kantona broj 04-18-4737-4/04 od 10. februara 2004.
godine odobrena je eksploatacija mineralne sirovine krečnjaka na period od 30 godina.
14. ULAGANJA U OVISNA DRUŠTVA
%
vlasništva
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
TBG Croatia
100%
14.201
-
TBG BH d.o.o. Kakanj
100%
10.247
10.247
Transport servis d.o.o. Kakanj
100%
2
2
Građevinski agregati d.o.o. Kakanj
100%
Ukupno:
2
2
24.452
10.251
Društvo je dana 7. jula 2010. godine potpisalo ugovor o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela u društvu TBG Beton
d.o.o. Zagreb sa Duna – Drava Cement kft Mađarska, čime je postalo 100% vlasnik istog. Prodajna cijena utvrđena
ugovorom iznosila je 7.200 hiljada EUR (uvećano za zavisne troškove nabavke).
118
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
13. INTANGIBLE ASSETS
Concessions
KM 000
Software and
other assets
KM 000
Investments
in progress
KM 000
Total
KM 000
COST
As of 31 December 2009
309
1.974
-
2.283
Additions
-
-
112
112
Transfers from/to
-
112
(112)
-
309
2.086
-
2.395
As of 31 December 2009
94
1.810
-
1.904
Depreciation
10
107
-
117
104
1.917
-
2.021
As of 31 December 2010
205
169
-
374
As of 31 December 2009
215
164
-
379
As of 31 December 2010
ACCUMULATED DEPRECIATION
As of 31 December 2010
CARRYING AMOUNT
In accordance with Resolution made by atuthorities of Zeničko-dobojski kanton, Number 04-18-4737-4/04 dated on
10 February 2004, extraction of raw materials (limestone) has been approved to the Company for period of 30 years.
14. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
%
ownership
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
TBG Croatia
100%
14.201
-
TBG BH d.o.o. Kakanj
100%
10.247
10.247
Transport servis d.o.o. Kakanj
100%
2
2
Građevinski agregati d.o.o. Kakanj
100%
Total:
2
2
24.452
10.251
As of 7 July 2010 the Company contracted purchase of owners capital in TBG Beton d.o.o. Zagreb with seller Drava
Cement kft Hungary. In accordance with contracted, the Company gained 100% ownership of TBG Beton d.o.o.
Zagreb. Purchase price of mentioned transacion amounted to EUR 7,200 thousand (purchased price had been
increased for amounts of overheads and mentioned amount had been registered as investment in subsidiary).
119
15. OSTALA ULAGANJA
Na dan 31. decembra 2010. i 2009. godine Društvo je iskazalo ulog u Asocijaciju proizvođača cementa BiH u iznosu od
10 hiljada KM.
16. DATI DUGOROČNI ZAJMOVI, NETO
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Dugoročni krediti odobreni Upravi Društva
1.200
900
Umanjenje po osnovu diskontiranja
(283)
-
Manje: tekuće dospijeće datih dugoročnih kredita i kratkoročni dati krediti
(57)
-
Ukupno:
860
900
Promjene u umanjenju vrijednosti datih dugoročnih kredita mogu se prikazati kako slijedi:
2010.
KM 000
Stanje na početku godine
2009.
KM 000
-
-
Diskont nansijske imovine
283
-
Stanje na kraju godine
283
-
Tokom 2008. godine članovima Uprave Društva odobrena su 3 kredita u ukupnom iznosu od 900 hiljada KM, koji su
tokom 2010. godine uvećani za iznos od 300 hiljada KM. Rok otplate je 7 godina uz kamatnu stopu od 2%. Otplata
počinje u 2011. godini.
17. DEPOZITI
Na dan 31. decembra 2010. godine Društvo je imalo oročeni depozit kod Raiffeisen bank BiH d.d. Sarajevo – Flexi
Plus potpisan na rok od 60 mjeseci i kamatnu stopu od 3,45% godišnje. U periodu važenja ugovora Društvo raspolaže
sredstvima u potpunosti do iznosa od 100 hiljada KM koje je obavezno držati na računu u periodu trajanja ugovora.
18. ZALIHE
31.12.2010.
KM 000
Sirovine i rezervni dijelovi
9.920
9.136
Nedovršena proizvodnja i poluproizvodi
3.140
3.041
324
223
Gotovi proizvodi
Trgovačka roba
Ukupno:
120
31.12.2009.
KM 000
298
4.341
13.682
16.741
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
15. OTHER INVESTMENTS
As of 31 December 2010 and 2009 the Company has presented investment in association “Asocijacija proizvođaća
cementa BiH” in total amount of KM 10 thousands.
16. NON-CURRENT LOANS RECEIVABLE, NET
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Non-current loans approved to Management
1.200
900
Decreases for discounting
(283)
-
Less: current portion of non-current loans approved and short-term loans
(57)
-
Total:
860
900
Changes in allowance for loan impairment can be presented as follows:
2010
KM 000
Opening balance
2009
KM 000
-
-
Discounting of nancial assets
283
-
Closing balance
283
-
During the year 2008, Company approved 3 loans to Management in total amount of KM 900 thousands. During the
year 2010 loan receivables increased for amount of KM 300 thousands. Maturity date is 7 years with interest rate of
2%. Repayment starts in 2011.
17. DEPOSITS
As of 31 December 2010 the Company had term deposit in Reiffeisen bank BiH d.d. Sarajevo – Flexi PLUS for period
of 60 months and interest rate of 3.45% p.a. In contracted period the Company may place and withdraw assets;
however the Company has to keep minimal amount of KM 100 thousand at this account.
18. INVENTORIES
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Raw materials and spare parts
9.920
9.136
Work in progress and intermediate goods
3.140
3.041
324
223
Finished products
Goods
Total:
298
4.341
13.682
16.741
121
19. POTRAŽIVANJA OD KUPACA
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Potraživanja od kupaca
5.179
4.841
Potraživanja od povezanih pravnih lica (Grupa)
4.066
4.782
Manje: umanjenje vrijednosti potraživanja
(810)
(676)
Ukupno:
8.435
8.947
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
676
623
Promjene u umanjenju vrijednosti potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:
Stanje na početku godine
Povećanje (Napomena 9)
154
62
Smanjenje po osnovu naplate
(20)
(9)
Stanje na kraju godine
810
676
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Nedospjela potraživanja
2.161
3.669
Dospijelo od 1 do 30 dana
1.716
1.843
Dospijelo od 31 do 90 dana
3.249
2.027
Dospijelo od 91 do 180 dana
1.196
1.187
923
897
Starosna struktura potraživanja može se prikazati kako slijedi:
Dospijelo više od 180 dana
Ispravka vrijednosti potraživanja
(810)
(676)
Ukupno:
8.435
8.947
Na dan 31. decembra 2010. godine, Društvo je imalo pokrenute sudske postupke protiv trećih lica u ukupnom iznosu
od 788 hiljada KM po osnovu prodaje i pruženih usluga.
122
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
19. TRADE RECEIVABLES
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Trade receivables
5.179
4.841
Receivables from related parties (Group)
4.066
4.782
Less: allowance for impairment of receivables
(810)
(676)
Total:
8.435
8.947
Changes in allowancae for impairment of receivables can be presented as follows:
31/12/2010
KM 000
Balance at the beginning of the year
676
31/12/2009
KM 000
623
Increase in allowance
154
62
Release of allowance due to collections
(20)
(9)
Balance at the end of year
810
676
Age-debt structure of trade receivables can be presented as follows:
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Non-matured receivables
2.161
3.669
Matured from 1 to 30 days
1.716
1.843
Matured from 31 to 90 days
3.249
2.027
Matured from 91 to 180 days
1.196
1.187
923
897
Matured from more than 180 days
Allowance for impairment of receivables
(810)
(676)
Total:
8.435
8.947
As of 31 December 2010, the Company had outstanding claims against third parties in amount of KM 788 thousands
related to sales and services provided.
123
20. KREDITI POVEZANIM PRAVNIM LICIMA
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
SCHWENK
-
15.060
HC Group
-
7.823
Kamata - Schwenk
-
35
Kamata – HC Group
-
30
Ukupno:
-
22.948
Društvo je odobrilo tri kratkoročna kredita povezanim pravnim licima u novembru i decembru 2009. godine u
ukupnom iznosu od 22.883 hiljade KM uz kamatnu stopu od 2.5% godišnje. Do datuma revizije izvršen je povrat
sredstava.
21. OSTALA POTRAŽIVANJA
31.12.2010.
KM 000
Potraživanja za pretplatu poreza na dodanu vrijednost
Potraživanja za date avanse dobavljačima
31.12.2009.
KM 000
128
118
23
409
Potraživanja za fakturisane penale
-
864
Potraživanja po nansijskom najmu
-
43
Sumnjiva i sporna potraživanja
-
838
Potraživanja za pretplatu poreza na dobit (Republika Srpska)
-
30
Ostala potraživanja
Podzbir:
14
27
165
2.329
Manje: umanjenje vrijednosti sumnjivih i spornih ostalih potraživanja
Ukupno:
-
(828)
165
1.491
Promjene u umanjenju vrijednosti potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:
31.12.2010.
KM 000
Transakcioni računi kod banaka
838
838
Devizni računi u bankama
887
-
Blagajna
Stanje na kraju godine
124
31.12.2009.
KM 000
(1.725)
-
-
838
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
20. LOANS APROVED TO RELATED PARTIES
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
SCHWENK
-
15.060
HC Group
-
7.823
Interest - Schwenk
-
35
Interest – HC Group
-
30
Total:
-
22.948
Company has approved three short-term loans to related parties in November and December of year 2009 in total
amount of KM 22,883 thousands with interest rate of 2.5% p.a. Up to date of nal audit receivables had been
collected in full.
21. OTHER RECEIVABLES
31/12/2010
KM 000
Prepaid value added tax
Advances paid to suppliers
31/12/2009
KM 000
128
118
23
409
Receivables for invoiced penalties
-
864
Receivables for nance lease
-
43
Bad and doubtful other receivables
-
838
Prepaid income tax (Republic Srpska)
-
30
Other receivables
Subtotal:
14
27
165
2.329
Less: allowance for impairment of other receivables
Total:
-
(828)
165
1.491
Movement in allowance for impairment of other receivables can be presented as follows:
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Balance at the beginning of year
838
838
Increase in allowance (Note 9)
887
-
Release of allowance due to write-offs
Balance at the end of year
(1.725)
-
-
838
125
22. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Transakcioni računi kod banaka
1.680
1.806
Devizni računi u bankama
1.392
2.026
Blagajna
3
1
Ukupno:
3.075
3.833
Kamatna stopa na depozite po viđenju 0,3% na godišnjem nivou.
23. DIONIČKI KAPITAL
Registrovani kapital Društva u iznosu od 94.765 hiljada KM podijeljen je na 9.476.540 redovnih dionica nominalne
vrijednosti 10 KM. Vlasnička struktura Društva može se prikazati kako slijedi:
Učešće %
Ceem Investment, Hertogenbosch Nizozemska
Dionice u vlasništvu PIF-ova i privatnih lica
Ukupno:
91,15
31.12.2010.
Učešće %
86.382
8,85
8.383
100,00
94.765
31.12.2009.
86.382
8.383
100,00
94.765
24. DUGOROČNA REZERVISANJA
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Rezervisanja za rekultivaciju
884
848
Rezervisanja za otpremnine
316
290
Rezervisanja za sudske sporove
Ukupno:
282
144
1.482
1.282
Rezervisanja za rekultivaciju obračunavaju se na bazi mjesečnih količina izvađenog vapnenca pomnoženog sa 0,2 KM
po toni, a u skladu sa Ugovorom sa Ministarstvom za industriju, energetiku i rudarstvo Zeničko-dobojskog kantona
broj KC 001/2000 od 12. septembra 2000. godine.
126
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
22. CASH AND CASH EQUIVALENTS
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Current bank accounts in KM
1.680
1.806
Foreign currency bank accounts
1.392
2.026
3
1
3.075
3.833
Cash on hand
Total:
Interest rate on demand deposits is 0.3% p.a.
23. SHARE CAPITAL
The registered shareholders’ equity amounts to KM 94,765 thousands divided into 9,476,540 ordinary shares with a
nominal value of KM 10 each. The ownership structure can be summarised as follows:
Share %
Ceem Investment, Hertogenbosch Nizozemska
Privatisation funds and individuals
Total:
91,15
31/12/2010
Share %
86.382
8,85
8.383
100,00
94.765
31/12/2009
86.382
8.383
100,00
94.765
24. LONG-TERM PROVISIONS
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Provisions for reclamation of excavated areas
884
848
Provisions for severance payments
316
290
Provisions for court claims
Total:
282
144
1.482
1.282
Provisions for reclamation of excavated areas are being calculated based on monthly quantities of excavated limestone
multiplied with 0.2 KM per ton, in accordance with Contract with Ministry of industry, mining and energy of Zeničkodobojski kanton number KC 001/2000 signed on 12 September 2000.
127
Kretanja na rezervacijama mogu se predstaviti na slijedeći način:
2010.
2009.
Rekultivacija
000 KM
Otpremnine
000 KM
Sudski
sporovi 000
KM
Rekultivacija
000 KM
Otpremnine
000 KM
Sudski
sporovi 000
KM
848
290
144
742
274
123
Povećanje
61
37
155
106
23
28
Smanjenje
(25)
(11)
(17)
-
(7)
(7)
Stanje na kraju godine
884
316
282
848
290
144
Stanje na početku godine
25. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
31.12.2010.
KM 000
Obaveze prema dobavljačima u zemlji
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Obaveze prema dobavljačima – povezana pravna lica (Grupa)
Ukupno:
31.12.2009.
KM 000
4.519
4.913
335
1.520
312
187
5.166
6.620
26. OSTALE OBAVEZE
31.12.2010.
KM 000
Obaveze prema zaposlenim
579
Obaveze prema dioničarima
351
-
Porezi i doprinosi na i iz plata
336
311
544
Obaveze za porez na dobit
62
-
Ostale obaveze prema državi
54
59
Primljeni avansi
46
19
Ostalo
96
116
1.524
1.049
Ukupno:
128
31.12.2009.
KM 000
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Changes on provisions may be presented as follows:
2010
Reclamation
000 KM
2009
Severance
payments
000KM
Court claims
000KM
Reclamation
000 KM
144
742
Severance
payments
000KM
Court claims
000KM
Balance at the beginning of the
year
Increase in provisions
848
290
274
123
61
37
155
106
23
28
Decrease
(25)
(11)
(17)
-
(7)
(7)
Balance at the end of year
884
316
282
848
290
144
25. TRADE PAYABLES
31/12/2010
KM 000
Domestic trade payables
Foreign trade payables
Trade payables-related parties (Group)
Total:
31/12/2009
KM 000
4.519
4.913
335
1.520
312
187
5.166
6.620
26. OTHER LIABILITIES
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Liabilities towards employees
579
544
Liabilities towards shareholders
351
-
Taxes and contributions on salaries
336
311
Income tax liabilities
62
-
Other liabilities towards state
54
59
Advances received
46
19
Other
96
116
Total:
1.524
1.049
129
27. KRATKOROČNA REZERVISANJA
31.12.2010.
KM 000
Rezervisanja za bonuse
Rezervisanja za neiskorištene dane godišnjeg odmora
Ukupno:
414
31.12.2009.
KM 000
414
8
19
422
433
28. PREUZETE OBAVEZE
Na dan bilansa stanja Društvo je raspolagalo dugoročnim planovima o novim inveticijama u proizvodne nekretnine,
postrojenja i opremu za period do 5 godina i u iznosu od 73.091 hiljade KM. Uprava Društva smatra da je navedeni
iznos planiranih investicija promjenljiva kategorija, ovisno od opće investicione strategije grupacije.
29. POTENCIJALNE OBAVEZE
Na dan 31. decembra 2010. godine, u toku su pravni sporovi protiv Društva u ukupnom iznosu od 150 hiljada KM.
Društvo je napravilo rezervisanja u iznosu od 282 hiljade KM (Napomena 24) na osnovu procjene Uprave za negativne
ishode ovih sporova uvećano za troškove postupka.
130
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
27. SHORT-TERM PROVISIONS
31/12/2010
KM 000
Provisions for bonuses
Provisions for unused vacations days
Total:
414
31/12/2009
KM 000
414
8
19
422
433
28. COMMITMENTS
At the balance sheet date the Company had initiated long-term plans upon new investments in production property,
assets and equipment for period up to 5 years. Mentioned investmens amount to KM 73,091 thousand. In accordance
with Management, mentioned amount might vary through periods, whereas investment plan is depending upon
general strategy of the group.
29. CONTINGENT LIABILITIES
As of 31 December 2010, court proceedings were initiated against the Company in total amount of KM 150
thousands. Company has made provision in total amount of KM 282 thousands (Note 24) based on the Management
estimate of the outcome of this proceedings and costs of proceedings.
131
30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA
U nastavku je dat pregled potraživanja i obaveza Društva prema povezanim stranama na dan 31. decembra 2010. i
2009. godine:
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
IMOVINA
DDC d.o.o. Zagreb
3.682
3.610
Krediti zaposlenim (Uprava)
917
-
Carpat Cement Holding Romania
332
92
TBG BH d.o.o. Kakanj
52
1.080
SCHWENK Cement – dati krediti
-
15.060
Heidelberg Zement – dati krediti
-
7.823
SCHWENK Cement – kamata
-
35
Heidelberg Zement – kamata
-
30
4.983
27.730
256
-
Ukupno:
OBAVEZE
Heidelberg Zement AG
Heidelberg Zement Technology
56
-
-
187
312
187
HV Trading Inc
Ukupno:
U nastavku je dat pregled potraživanja i obaveza Društva prema povezanim stranama na dan 31. decembra 2010. i 2009. godine:
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Prihodi od prodaje
DDC d.o.o. Zagreb
10.029
8.657
TBG BH d.o.o.
5.191
3.786
Carpat Cement Holding Romania
4.667
5.269
Duna – Drava Cement
1.054
1.568
315
1.651
Schwenk Zement KG - kamate
Heidelberg Zement AG - kamate
Ukupno:
122
1.088
21.378
22.019
6.550
2.508
Rashodi
HC Trading Inc
Heidelberg Cement AG
257
237
Technology Center
39
531
TBG BH d.o.o.
23
9
HC Fuels
-
2.603
Cimentaries CBR Belgium
-
7
6.869
5.895
Ukupno:
132
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
30. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Receivables and liabilities from transactions with related parties as of 31 December 2010 and 2009 may be presented
as follows:
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
ASSETS
DDC d.o.o. Zagreb
3.682
3.610
Loans towards employees (Management)
917
-
Carpat Cement Holding Romania
332
92
TBG BH d.o.o. Kakanj
52
1.080
SCHWENK Cement – loan receivables
-
15.060
Heidelberg Zement – loan receivables
-
7.823
SCHWENK Cement – interest
-
35
Heidelberg Zement – interest
-
30
4.983
27.730
256
-
Total:
LIABILITES
Heidelberg Zement AG
Heidelberg Zement Technology
56
-
-
187
312
187
HV Trading Inc
Total:
Income and expenses from transactions with related parties during 2010 and 2009 may be presented as follows:
2010
KM 000
2009
KM 000
Sales income
DDC d.o.o. Zagreb
10.029
8.657
TBG BH d.o.o.
5.191
3.786
Carpat Cement Holding Romania
4.667
5.269
Duna – Drava Cement
1.054
1.568
315
1.651
Schwenk Zement KG - interest
Heidelberg Zement AG - interest
122
1.088
21.378
22.019
6.550
2.508
257
237
Technology Center
39
531
TBG BH d.o.o.
23
9
HC Fuels
-
2.603
Cimentaries CBR Belgium
-
7
6.869
5.895
Total:
Expenses
HC Trading Inc
Heidelberg Cement AG
Total:
133
Isplate članovima Uprave
Članovima Uprave, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju isplaćene su tokom godine sljedeće naknade:
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Neto plate i varijabilni dio
407
324
Porezi i doprinosi na i iz plata
292
306
Najamnina za stan
75
37
Ostalo
65
22
839
689
Ukupno:
U toku 2010. godine Društvo nije isplaćivalo naknade Nadzornom odboru.
31. FINANSIJSKI INSTRUMENTI
31.1 Upravljanje kapitalnim rizikom
Društvo upravlja kapitalom na način da omogući nastavak poslovanja i maksimizira povrat vlasnicima nalazeći
optimalni odnos duga i kapitala. Opšta strategija Društva nije promijenjena u odnosu na 2009. godinu. Finansijska
struktura Društva uključuje ukupni kapital Društva.
31.1.1 Koe cijent zaduženosti
Uprava prati strukturu izvora nansiranja na mjesečnoj osnovi. Kao dio ovog praćenja, Uprava uzima u obzir trošak
nansiranja i rizike povezane sa svakom od klasa izvora nansiranja. Na dan 31. decembra 2010. godine Društvo nije
koristilo eksterne izvore nansiranja.
31.2 Kategorije nansijskih instrumenata
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Finansijska imovina
Krediti i potraživanja (uključujući novac i novčane ekvivalente)
29.256
38.616
Finansijska imovina (ulaganja u ovisna društva, te ostala ulaganja)
24.462
10.261
Podzbir:
53.718
48.877
Po amortiziranom trošku
-
-
Podzbir:
-
-
Finansijske obaveze
31.3 Ciljevi upravljanja nansijskim rizikom
Funkcija riznice Društva pruža usluge operacijama, koordinira pristupom domaćim i međunarodnim nansijskim
tržištima, nadzire i upravlja nansijskim rizikom koji se odnosi na operacije Društva kroz interne izvještaje o riziku,
koji analiziraju izloženost prema stepenu i veličini rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući valutni rizik, rizik
kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka kamatne stope.
134
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
Payments to members of Management
Payments to members of Management, Supervisory Board and Audit Board during the year may be presented as
follows:
2010
KM 000
2009
KM 000
Net salaries and variable part of salary
407
324
Taxes and contributions from/on salaries
292
306
Rent for apartments
75
37
Other
65
22
Total
839
689
During 2010, Company did not paid fees for Supervisory Board.
31. FINANCIAL INSTRUMENTS
31.1 Capital risk management
The Company manages its capital to ensure that entities in the Company will be able to continue as a going concern
while maximising the return to stakeholders through the optimisation of the debt and equity balance. The general
Company’s strategy did not change in comparison to 2009. Capital only consists of equity balance.
31.1.1 Gearing (solvency) ratio
The Management reviews the capital structure on a monthly basis. As part of this review, the Management considers
the cost of capital and the risks associated with each class of capital. As of 31 December 2010 the Company did not
use external sources of nances.
31.2 Categories of nancial instruments
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Financial assets
Loans and receivables (including cash and cash equivalents)
29.256
38.616
Financial assets (investments in subsidiaries and other investments)
24.462
10.261
Subtotal:
53.718
48.877
Amortised cost
-
-
Subtotal:
-
-
Financial liabilities
31.3 Financial risk management objectives
The Company’s Corporate Treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and
international nancial markets, monitors and manages the nancial risks relating to the operations of the Company
through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk
(including currency risk, fair value interest rate risk and price risk), credit risk, liquidity risk and cash ow interest rate risk.
135
31.4 Tržišni rizik
Aktivnosti Društva su primarno izložene nansijskom riziku promjene kursa strane valute i kamatne stope (vidi dolje).
Izloženost tržišnom riziku se dopunjava analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili
načinu na koji se upravlja i mjeri rizik.
31.5 Upravljanje valutnim rizikom
Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovu kojih dolazi do izloženosti
promjenama kursa stranih valuta. Izloženošću kursu valute se upravlja u okviru odobrenih parametara politika koji
koriste terminske ugovore za strane valute.
Knjigovodstvena vrijednost novčanih sredstava, nansijske imovine i obaveza Društva denominiranih u stranoj valuti na
dan izvještavanja je kako slijedi:
Imovina
Obaveze
31.12.2010.
KM 000
31.12.2010.
KM 000
EUR
20.279
647
USD
-
-
31.5.1 Analiza osjetljivosti strane valute
Društvo je izloženo valutnom riziku u slučaju promjene kursa eura (EUR) te eventualno američkog dolara (USD). U
nastavku je prikazana analiza efekata promjene kursa KM u iznosu na povećanje ili smanjenje vrijednosti KM za 10%
u odnosu na EUR. 10% je stopa koja se koristi pri internom izvještavanju Uprave o riziku strane valute i predstavlja
procjenu Uprave o razumno mogućim promjenama kurseva stranih valuta.
Analiza se vrši samo za potraživanja i obaveze nominirane u stranoj valuti i predstavlja usklađenje njihove vrijednosti na
kraju perioda za promjenu kursa od 10%.
Pozitivan iznos niže ukazuje na povećanje dobiti kada KM u odnosu na relevantnu valutu jača za 10% ili u iznosu od
1.963 hiljade KM. Za 10% slabljenja KM u odnosu na relevantnu valutu, efekat bi bio isti, ali u negativnom iznosu.
Po mišljenju Uprave, analiza osjetljivosti nije reprezentativna u smislu inherentnog valutnog rizika jer je u skladu sa
Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM ksno vezana za EUR. Izmjena kursa bi zahtijevala izmjenu
zakona i usvajanje od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
31.6 Upravljanje kamatnim rizikom
Društvo nije izloženo kamatnom riziku obzirom da na dan 31. decembra 2010. godine nije koristilo eksterne izvore
nansiranja.
31.7 Upravljanje kreditnim rizikom
Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati nansijskim
gubitkom Društva. Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi
dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i nansijskih gubitaka.
136
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
31.4 Market risk
The Company’s activities expose it primarily to the nancial risks of changes in foreign currency exchange rates and
interest rates (see below). Market risk exposures are supplemented by sensitivity analysis. There has been no change to
the Company’s exposure to market risks or the manner in which it manages and measures the risk.
31.5 Foreign currency risk management
The Company undertakes certain transactions denominated in foreign currencies. Hence, exposures to exchange rate
uctuations arise. Exchange rate exposures are managed within approved policy parameters utilizing forward foreign
exchange contracts. The carrying amounts of the Company’s foreign currency denominated monetary assets and
monetary liabilities at the reporting date are as follows:
Assets
Liabilities
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
EUR
20.279
647
USD
-
-
31.5.1 Foreign currency sensitivity analysis
The Company is exposed to foreign currency risk related to EUR and USD. The following table details the Company’s
sensitivity to a 10% increase and decrease in KM against the relevant foreign currencies. 10% is the sensitivity rate
used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel.
The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their
translation at the period end for a 10% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis includes external
loans where the denomination of the loan is in a currency other than the currency of the lender or the borrower. A
positive number below indicates an increase in pro t and other equity where KM strengthens 10% against the relevant
currency. For a 10% weakening of KM against the relevant currency, there would be an equal and opposite impact on
the pro t and other equity, and the balances below would be negative.
Positive effects represents increase in revenue when KM in comparing with relevant currency increased in 10%, in
amount of 1,963 thousand KM. If KM decreases value in amount of 10% in comparing with relevant currency, effect
would be the same but negative.
In management’s opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk since in
accordance with the Law on Central Bank of Bosnia and Herzegovina the Convertible Mark (“KM”) is of cially tied
to the Euro. Change in the exchange rate would require the amendments of the law and approval by Parliamentary
Assembly of Bosnia and Herzegovina.
31.6 Interest rate risk management
The Company is not exposed to interest risk considering the fact that as of 31 December 2010 the Company had not
used external nance resources.
31.7 Credit risk management
Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in nancial loss to
137
Izloženost Društva i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je
razdijeljena između odobrenih klijenata. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koje godišnje pregleda
i odobrava Uprava. Potraživanja od kupaca, neto, razdijeljena su na značajan broj klijenata u građevinskoj industriji te
geografskim područjima.
Društvo nema značajnu izloženost kreditnom riziku ni prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine.
Društvo de nira kupce da imaju slične osobine ako su povezana lica.
Izuzev za navedeno u dole datoj tabeli, knjigovodstvena vrijednost nansijske imovine prikazana u nansijskim
izvještajima, umanjena za gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti, predstavlja maksimalnu izloženost Društva
kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti prikupljenih kolaterala.
Kreditna eksponiranost i kolaterali
Vrijednost
kolaterala
Finansijska imovina
Finansijska
imovina
31. decembar 2010.
Garancije izdate od strane poslovnih banaka
2.536
8.435
31.8 Upravljanje rizikom likvidnosti
Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi Društva, koja je izgradila odgovarajući okvir
za upravljanje rizikom likvidnosti u skladu sa kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama za upravljanje
likvidnošću Društva. Društvo upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, kao i ostalim izvorima nansiranja,
time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i uspoređuje pro le dospijeća nansijske imovine
i obaveza.
31.8.1 Tabele za kamatni rizik i rizik likvidnosti
Sljedeća tabela detaljno prikazuju preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivativnu nansijsku imovinu. Tabela
je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova nansijske imovine uključujući i kamate na tu imovinu koje će
biti zarađene osim na sredstva za koja Društvo očekuje da će se novčani tok pojaviti u drugom periodu.
Dospijeće nederivativne nansijske imovine
Ponderisana
prosječna
kamatna
stopa
%
Do 1
mjesec
KM 000
1-6
mjeseci
KM 000
6 -12
mjeseci
KM 000
1-5
godina
KM 000
Preko 5
godina
KM 000
Ukupno
KM 000
31. decembar 2010.
Bez kamata
Instrumenti po ksnoj
kamatnoj stopi
UKUPNO
138
-
11.708
-
-
-
24.462
36.170
3,35%
17.213
65
-
502
715
18.495
28.921
65
-
502
25.177
54.665
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
the Company. The Company has adopted a policy of only dealing with creditworthy counterparties and obtaining
suf cient collateral, where appropriate, as a means of mitigating the risk of nancial loss from defaults.
The Company’s exposure and the credit ratings of its counterparties are continuously monitored and the aggregate
value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by
counterparty limits that are reviewed and approved by the risk management committee annually. Trade receivables
consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas.
The Company does not have any signi cant credit risk exposure to any single counterparty or any group of
counterparties having similar characteristics. The Company de nes counterparties as having similar characteristics
if they are related entities. Except for stated in table below, the carrying amount of nancial assets recorded in the
nancial statements, which is net of impairment losses, represents the Company’s maximum exposure to credit risk
without taking account of the value of any collateral obtained
Credit exposure and collateral
Collateral
value
Financial assets
Financial
assets
31 December 2010
Guarantees issued by commercial banks
2.536
8.435
31.8 Liquidity risk management
Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate
liquidity risk management framework for the management of the Company’s short, medium and long-term funding
and liquidity management requirements. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves,
banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash ows and
matching the maturity pro les of nancial assets and liabilities.
The following tables detail the Company’s remaining contractual maturity for its non-derivative nancial liabilities. The
tables have been drawn up based on the undiscounted cash ows of nancial liabilities based on the earliest date on
which the Company can be required to pay.
Maturity for non-derivative nancial assets
Weighted
average
effective
interest
rate
Less than
1 month
1-6 months
6 to
12 months
Over 5
years
11.708
-
-
17.213
65
-
502
715
18.495
28.921
65
-
502
25.177
54.665
1-5 years
Total
31 December 2010
Non-interest bearing
Fixed interest rate
instruments
TOTAL
3,35%
-
24.462
36.170
139
Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivativne nansijske obaveze. Tabela
je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova nansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se
od Društva može tražiti da plati.
Dospijeće nederivativnih nansijskih obaveza
Ponderisana
prosječna
kamatna
stopa
%
Do 1
mjesec
KM
1-6
mjeseci
KM
6 -12
mjeseci
KM
1-5
godina
KM
Preko 5
godina
KM
Ukupno izmjenjeno
KM
31. decembar 2010.
Bez kamata
UKUPNO
-
6.690
-
-
-
-
6.690
6.690
-
-
-
-
6.690
31.9 Fer vrijednost nansijskih instrumenata
Fer vrijednost nansijske imovine i nansijskih obaveza određuje se na slijedeći način:
• Fer vrijednost nansijske imovine i nansijskih obaveza sa standardnim uslovima i kojima se trguje na aktivnim
likvidnim tržištima određuje se prema kotiranoj tržišnoj cijeni;
• Fer vrijednost ostale nansijske imovine i nansijskih obaveza se određuje u skladu sa generalno prihvaćenim
modelima određivanja cijena na osnovu analize diskontiranog novčanog toka korištenjem cijena iz postojećih
tržišnih transakcija.
32. ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Finansijske izvještaje usvojila je Uprava i odobrila njihovo izdavanje dana 12. januara 2011. godine.
Branimir Muidža,
Generalni direktor
Zehra Obralija,
Izvršni direktor za ekonomske i nansijske poslove
140
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
The following tables detail the Company’s remaining contractual maturity for its non-derivative nancial liabilities. The
tables have been drawn up based on the undiscounted cash ows of nancial liabilities based on the earliest date on
which the Company can be required to pay.
Maturity for non-derivative nancial liabilities
Weighted
average
effective
interest
rate
Less than
1 month
1-6 months
6 to
12 months
Over 5
years
6.690
-
-
-
-
6.690
6.690
-
-
-
-
6.690
1-5 years
Total changed
31 December 2010
Non-interest bearing
TOTAL
-
31.9 Fair value of nancial instruments
The fair values of nancial assets and nancial liabilities are determined as follows:
• the fair value of nancial assets and nancial liabilities with standard terms and conditions and traded on active
liquid markets is determined with reference to quoted market prices;
• The fair value of other nancial assets and nancial liabilities is determined in accordance with generally accepted pricing models based on discounted cash ow analysis using prices from observable current market
transactions and dealer quotes for similar instruments.
32. APPROVAL OF FINANCIAL INSTRUMENTS
The nancial statements were approved by the Management board and authorised for issue on 12 January 2011.
Branimir Muidža,
General Manager
Zehra Obralija,
Executive director for economic and nancial affairs
141
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ
I OVISNA DRUŠTVA
NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE
I
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA
31. DECEMBRA 2010.
142
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ
AND ITS SUBSIDIARIES
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
AND
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2010
143
Odgovornost za konsolidovane nansijske izvještaje
U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine pravna osoba je dužna da vodi
knjigovodstvo i sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima nansijskog
izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer
pregled stanja u Društvu i Grupi, kao i njihove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje
Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo i Grupa u dogledno vrijeme
raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri
sastavljanju konsolidovanih nansijskih izvještaja.
Odgovornosti Uprave pri izradi konsolidovanih nansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:
■ odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
■ davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
■ postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih
odstupanja u konsolidovanim nansijskim izvještajima i
■ sastavljanje konsolidovanih nansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja,
osim ako pretpostavka da će Društvo i Grupa nastaviti poslovanje nije primjerena.
Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom
točnošću prikazuju nansijski položaj Društva i Grupe. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da konsolidovani
nansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava
je odgovorna za čuvanje imovine Društva i Grupe, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprečavanje i otkrivanje
prijevare i drugih nepravilnosti.
Za i u ime Uprave
Branimir Muidža,
direktor
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
14. januar 2011. godine
144
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
Responsibility for the consolidated nancial statements
Pursuant to the Accounting and Audit Law of the Federation of Bosnia and Herzegovina the Management Board is
responsible for ensuring that nancial statements are prepared for each nancial year in accordance with International
Financial Reporting Standards (IFRS) as published by the International Accounting Standards Board (IASB) which give a
true and fair view of the state of affairs and results of the Company and the Group for that period.
After making enquiries, the Board has a reasonable expectation that the Company and the Group has adequate
resources to continue in operational existence for the foreseeable future. For this reason, the Board continues to adopt
the going concern basis in preparing the nancial statements.
In preparing those nancial statements, the responsibilities of the Board include ensuring that:
■ suitable accounting policies are selected and then applied consistently;
■ judgments and estimates are reasonable and prudent;
■ applicable accounting standards are followed, subject to any material departures disclosed and explained in the
nancial statements; and
■ The nancial statements are prepared on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the
Company and the Group will continue in business.
The Board is responsible for keeping proper accounting records, which disclose with reasonable accuracy at any time
the nancial position of the Company and the Group. The Board must also ensure that the nancial statements comply
with the Accounting and Audit Law of Bosnia and Herzegovina. The Board is also responsible for safeguarding the
assets of the Company and the Group and hence for taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud
and other irregularities.
Signed on behalf of the Board
Branimir Muidža,
Manager
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
14 January 2011
145
Dioničarima Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj:
Obavili smo reviziju konsolidovanih nansijskih izvještaja Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj (u daljnjem tekstu:
“Društvo”) i ovisnih lica Društva (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom”Grupa”) prikazanih na stranicama od
3. do 26., koji se sastoje od konsolidovanih izvještaja o nansijskom položaju na dan 31. decembra 2010. godine,
izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na dioničkom kapitalu za
godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena.
Odgovornost Uprave za konsolidovane nansijske izvještaje
Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje priloženih konsolidovanih nansijskih izvještaja u skladu sa
Međunarodnim standardima nansijskog izvještavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju slijedeće: dizajniranje,
uspostavljanje i održavanje sistema internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje konsolidovanih
nansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka; odabir i dosljednu
primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; te davanje razboritih računovodstvenih procjena u datim uvjetima.
Odgovornost Revizora
Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim konsolidovanim nansijskim izvjaštajima na temelju naše
revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da
reviziju planiramo i obavimo na način da dobijemo razumno uvjerenje da konsolidovani nansijski izvještaji ne sadrže
materijalno značajne pogreške.
Revizija uključuje provjeru dokaza pomoću testiranja, koji potkrepljuju iznose i druge informacije objavljene u
konsolidovanim nansijskim izvještajima. Odabir procedura zavisi od prosudbi Revizora, uključujući ocjenu rizika da
konsolidovani nansijski izvještaji sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka. Za potrebe
ocjene rizika, Revizor vrši procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje konsolidovanih
nansijskih izvještaja, u svrhu određivanja revizorskih procedura u datim uvjetima, ali ne u svrhu davanja mišljenja u
pogledu funkcionisanja internih kontrola Društva. Revizija također uključuje i procjenu primijenjenih računovodstvenih
politika te ocjenu značajnih procjena Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza konsolidovanih nansijskih izvještaja.
Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, konsolidovani nansijski izvještaji prikazuju objektivno i realno u svim materijalno značajnim
stavkama konsolidovani nansijski položaj Društva i Grupe na dan 31. decembra 2010. godine, te rezultate njenog
poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila, u skladu s Međunarodnim standardima
nansijskog izvještavanja.
PKF Re Opinion d.o.o.
Nihad Fejzić,
ovlašteni revizor i direktor
Sarajevo, 14. januar 2011. godine
146
Miroslav Branković,
ovlašteni revizor
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Towards shareholders of Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj:
We have audited the accompanying consolidated nancial statements of Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
(the ‘‘Company’’), and its subsidiaries (the “Group”) set out on pages 3 to 26 which comprise of the consolidated
statement of nancial position as at 31 December 2010, and the consolidated statement of comprehensive income,
statement of changes in equity and cash ow statement for the year then ended, and a summary of signi cant
accounting policies and other explanatory notes.
Management’s responsibility for the consolidated nancial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated nancial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and
maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of consolidated nancial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting
policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated nancial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the consolidated
nancial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
consolidated nancial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment
of the risks of material misstatement of the consolidated nancial statements, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation
of the consolidated nancial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances,
but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated nancial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is suf cient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Opinion
In our opinion, the consolidated nancial statements present fairly, in all material respects, the consolidated nancial
position of the Group as of 31 December 2010, and the consolidated results of its operations and its cash ows for the
year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.
PKF Re Opinion d.o.o.
Nihad Fejzić,
Director and Certi ed auditor
Miroslav Branković,
Certi ed auditor
Sarajevo, 14 January 2011
147
Konsolidovani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za
godinu koja je završila 31. decembra 2010.
2010.
KM 000
Napomena
Prihodi od prodaje
5
98.368
104.097
Troškovi prodaje
6
(60.731)
(59.629)
37.637
44.468
1.048
1.472
1.789
-
(12.380)
(9.628)
Bruto dobit:
Ostali operativni prihodi
7
Prihodi po osnovu viška sticateljeva udjela u neto fer
vrijednosti imovine i obaveza
Opći i administrativni troškovi
8
Ostali rashodi
9
Podzbir:
Dobit iz redovnog poslovanja
Prihodi od kamata
Prihodi po osnovu kursnih razlika, neto
Gubici od diskontiranja
16
Troškovi kamata
Dobit prije oporezivanja
Porez na dobit
10
Dobit nakon oporezivanja
Zarada po dionici u KM
11
Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih konsolidovanih nansijskih izvještaja.
148
2009.
KM 000
(1.935)
(555)
(11.478)
(8.711)
26.159
35.757
815
2.956
44
18
(283)
-
(6)
(2)
26.729
38.729
(189)
(146)
26.540
38.583
2,80
4,07
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Consolidated statement of comprehensive income
For the year 31 december 2010
2010
KM 000
Note
2009
KM 000
Revenue
5
98.368
104.097
Cost of sales
6
(60.731)
(59.629)
37.637
44.468
7
1.048
1.472
1.789
-
General and administrative costs
8
(12.380)
(9.628)
Other operating expenses
9
(1.935)
(555)
(11.478)
(8.711)
26.159
35.757
815
2.956
44
18
Gross pro t:
Other operating income
Net gain in fair value of assets and liabilities of acquirer
Subtotal:
Pro t from operations
Interest income
Foreign exchange gains, net
Loss from discount impairments
16
Interest expenses
Pro t before tax
Income tax
10
Net pro t for the year
Earnings per share in KM
11
(283)
-
(6)
(2)
26.729
38.729
(189)
(146)
26.540
38.583
2,80
4,07
The accompanying notes are an integral part of these consolidated nancial statements.
149
Konsolidovani izvještaj o nansijskom položaju na dan 31. decembra 2010.
31.12.2010.
KM 000
Napomena
31.12.2009.
KM 000
Dugoročna imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema
12
127.339
120.226
Nematerijalna imovina
13
878
895
Dati dugoročni krediti, neto
14
860
900
Udjeli u ovisna lica
15
1.634
-
Ostala dugoročna imovina
16
53
507
130.764
122.528
Ukupno dugoročna imovina:
Kratkoročna imovina
Zalihe
17
14.581
17.044
Potraživanja od kupaca
18
12.405
10.438
Krediti povezanim pravnim licima
19
1.366
24.320
Ostala potraživanja
20
1.051
1.613
Kratkoročni depoziti
21
17.634
-
Novac i novčani ekvivalenti
22
6.371
5.288
Ukupno kratkoročna imovina:
UKUPNA IMOVINA
53.408
58.703
184.172
181.231
94.765
94.765
26.338
26.338
Kapital i rezerve
Dionički kapital
23
Zakonske rezerve
Revalorizacijske rezerve
Zadržana dobit
Dobit tekućeg perioda
Ukupno kapital i rezerve:
413
413
25.909
11.189
26.540
38.583
173.965
171.288
1.505
1.282
1.505
1.282
Dugoročne obaveze
Dugoročna rezervisanja
24
Ukupno dugoročne obaveze:
Kratkoročne obaveze
Obaveze prema dobavljačima
25
5.964
6.964
Ostale obaveze
26
2.316
1.216
Kratkoročna rezervisanja
27
422
481
Ukupno kratkoročne obaveze:
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE
8.702
8.661
184.172
181.231
Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih konsolidovanih nansijskih izvještaja.
Potpisali za i u ime Društva dana 14. januara 2011. godine:
Branimir Muidža,
Generalni direktor
150
Zehra Obralija,
Izvršni direktor za ekonomske i nansijske poslove
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Consolidated statement of nancial position As at 31 december 2010
31/12/2010
KM 000
Note
31/12/2009
KM 000
Non-current assets
Property, plant and equipment
12
127.339
120.226
Intangible assets
13
878
895
Non – current loans receivable, net
14
860
900
Investments in subsidiaries
15
1.634
-
Other non-current assets
16
53
507
130.764
122.528
Total non-current assets:
Current assets
Inventories
17
14.581
17.044
Trade receivables
18
12.405
10.438
Loans towards related parties
19
1.366
24.320
Other receivables
20
1.051
1.613
Short term bank deposits
21
17.634
-
Cash and cash equivalents
22
Total current assets:
TOTAL ASSETS
6.371
5.288
53.408
58.703
184.172
181.231
94.765
94.765
26.338
26.338
Equity and reserves
Share capital
23
Retained earnings
Statutory reserves
Revalorisation reserves
Net pro t for the year
Total equity and reserves
413
413
25.909
11.189
26.540
38.583
173.965
171.288
Long-term liabilities
Long-term provisions
24
1.505
1.282
1.505
1.282
25
5.964
6.964
Other payables
26
2.316
1.216
Short-term provisions
27
422
481
Total long-term liabilities
Short-term liabilities
Trade payables
Total short-term liabilities
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
8.702
8.661
184.172
181.231
The accompanying notes are an integral part of these consolidated nancial statements.
Signed on behalf of the Company on 14 January 2011
Branimir Muidža,
General Manager
Zehra Obralija,
Executive director for economic and nancial affairs
151
Konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu
za godinu koja je završila 31. decembra 2010.
Dionički
kapital
KM 000
Zakonske
rezerve
KM 000
Revalorizacijske
rezerve
KM 000
Zadržana
dobit
KM 000
Zadržana
dobit
KM 000
94.765
26.338
413
75.401
50.068
246.985
Raspored dobiti iz 2008. godine
-
-
-
50.068
(50.068)
-
Isplata dividende
-
-
-
50.068
-
(114.280)
Stanje 1. januara 2009.
Neto dobit za 2009.
Zadržana
dobit
KM 000
-
-
-
-
38.583
38.583
94.765
26.338
413
11.189
38.583
171.288
Prijenos sa / na po raspodjeli
-
-
-
38.583
(38.583)
-
Isplata dividende
-
-
-
(23.691)
-
(23.691)
Stanje 1. januara 2010.
Kursne razlike od ulaganja u inostranstvu
-
-
-
(172)
-
(172)
Neto dobit za 2010. godinu
-
-
-
-
26.540
26.540
Stanje 31. decembar 2010.
94.765
26.338
413
25.909
26.540
173.965
U skladu sa Odlukom Skupštine Društva od 27. maja 2010. godine izvršena je isplata dividende u iznosu od 23.691
hiljade KM ili 2,5 KM po dionici.
Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih konsolidovanih nansijskih izvještaja.
152
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Consolidated statement of changes in equity
For the year ended 31 december 2010
Share
capital
KM 000
Statutory
reserves
KM 000
Revalorisation
reserves
KM 000
Retained
earnings
KM 000
Net
pro t for
the year
KM 000
94.765
26.338
413
75.401
50.068
246.985
Transfer (from) / to
-
-
-
50.068
(50.068)
-
Dividend paid
-
-
-
50.068
-
(114.280)
Balance 1 January 2009
Net pro t for the year 2009
Total
KM 000
-
-
-
-
38.583
38.583
94.765
26.338
413
11.189
38.583
171.288
Transfer (from) / to
-
-
-
38.583
(38.583)
-
Dividend paid
-
-
-
(23.691)
-
(23.691)
Balance 1 January 2010
Foreign change from investment abroad
-
-
-
(172)
-
(172)
Net pro t for the year 2010
-
-
-
-
26.540
26.540
Balance 31 December 2010
94.765
26.338
413
25.909
26.540
173.965
In accordance with Shareholders General Annual Assembly Decision dated 27 May 2010 the Company paid dividend in
amount of KM 23,691 thousand which represents KM 2.5 per share.
The accompanying notes are an integral part of these consolidated nancial statements.
153
Konsolidovani izvještaj o novčanim tokovima
za godinu koja je završila 31. decembra 2010.
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Poslovne aktivnosti
Dobit prije poreza
26.729
38.729
10.409
8.778
131
-
1.198
83
283
-
Povećanje/(smanjenje) ukupnih rezervisanja, neto
164
(153)
Neotpisana vrijednost rashodovane materijalne imovine
145
51
Usklađenje za:
Amortizaciju i umanjenja
Kursne razlike i reklasi kacije stalnih sredstava
Povećanje ispravke vrijednosti potraživanja
Gubitak od diskonta nansijske imovine
Kursne razlike
Novac iz poslovanja prije promjena u obrtnom kapitalu
Smanjenje ostale dugoročne imovine
Smanjenje zaliha
(172)
-
38.887
47.488
454
-
2.463
2.534
Povećanje potraživanja od kupaca
(2.271)
(190)
Povećanje ostalih potraživanja
(1.147)
(1.936)
(Smanjenje)/povećanje obaveza prema dobavljačima
(1.000)
1.207
Povećanje/(smanjenje) ostalih kratkoročnih obaveza
Novčana sredstva iz operativnih aktivnosti
Plaćene kamate
Plaćeni porez na dobit
Neto novac ostvaren poslovnim aktivnostima
1.106
(106)
38.492
48.997
(6)
(2)
(189)
(146)
38.297
48.849
Ulagateljske aktivnosti
Naplaćene kamate
815
2.913
Povrat datih kredita
22.711
73.590
Povećanje depozita
(17.634)
-
Povećanje stalnih sredstva pri konsolidaciji, neto
(8.592)
-
Kupovina materijalne i nematerijalne imovine
(9.189)
(10.827)
Povećanje ulaganja pri konsolidaciji
Neto novac (korišten)/ostvaren u ulagateljskim aktivnostima
(1.634)
-
(13.523)
65.676
(23.691)
(114.280)
Finansijske aktivnosti
Isplata dividende
Neto novac korišten u nansijskim aktivnostima
(23.691)
(114.280)
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata
1.083
245
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine
5.288
5.043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine
6.371
5.288
Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih konsolidovanih nansijskih izvještaja.
154
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Consolidated cash ow statement
For the year ended 31 december 2010
2010
KM 000
2009
KM 000
Operating activities
Pro t before tax
26.729
38.729
10.409
8.778
131
-
1.198
83
283
-
Increase/(decrease) in total provisions, net
164
(153)
Loss on disposal of property, plant and equipment
145
51
Adjustments for:
Depreciation and impairment of property, plant and equipment
Foreign change and reclassi cation of property, plant and equipment
Increase in impairment of receivables
Loss upon discounting of nancial assets
Foreign exchange
Operating cash ow before changes in working capital
Decrease in other long term assets
Decrease in inventories
(172)
-
38.887
47.488
454
-
2.463
2.534
Increase in trade receivables
(2.271)
(190)
Increase in other receivables
(1.147)
(1.936)
(Decrease)/increase in trade payables
(1.000)
1.207
Increase/(decrease) in other payables
Cash from operating activities
Interest paid
Income taxes paid
Net cash provided from operating activities
1.106
(106)
38.492
48.997
(6)
(2)
(189)
(146)
38.297
48.849
Investing activities
Collected interest receivables
Decrease in loan receivables
Increase in bank deposits
815
2.913
22.711
73.590
(17.634)
-
Increase in property, plant and equipment due to consolidation transfer, net
(8.592)
-
Purchase of property, plant and equipment
(9.189)
(10.827)
Increase in investments throught consolidation
(1.634)
-
Net cash (used)/provided in investing activities
(13.523)
65.676
(23.691)
(114.280)
Financing activities
Dividend paid
Net cash used in nancing activities
(23.691)
(114.280)
Net increase in cash and cash equivalents
1.083
245
Cash and cash equivalents at beginning of year
5.288
5.043
Cash and cash equivalents at end of year
6.371
5.288
The accompanying notes are an integral part of these consolidated nancial statements.
155
Napomene uz konsolidovane nansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. Decembra 2010.
Notes to consolidated nancial statement
for the year ended 31 december 2010
1. OPŠTI PODACI
Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-004696 od 1. decembra 2009. godine (zadnje relevantno
rješenje) registrovano je dioničarsko društvo Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj ( “Društvo”), sa sjedištem u Kaknju,
Selima ef. Merdanovića 146.
U privatizacijskom postupku 2000. godine HeidelbergCement AG stekao je 51% udjela u vlasništvu. U martu 2001.
godine dionice su prenesene na HZK Beteiligungesellschaft mbH Heidelberg u Njemačkoj, a tokom 2003. godine udio
je povećan na 73,94%. U julu 2006. godine, udio od 73,94% dionica prenesen je od HZK Beteiligungesellschaft mbH
u CEEMINVESTMENT Fund. Oba su Društva dio HeidelbergCement Grupe. Nakon navedene transakcije Duna Drava,
koja je u vlasništvu HeidelbergCement AG (50%) i Schwenka (50%), došla je u posjed 85,94% vlasništva Društva.
Na dan 31. decembra 2010. godine većinski dioničar Tvornice cementa Kakanj je Ceeminvestment, Hertogenbosch,
Nizozemska, sa udjelom od 91,15%, a ostali dioničari su PIF-ovi, razni investicijski fondovi i zičke osobe.
Osnova aktivnost Društva je proizvodnja i prodaja cementa, te pružanje usluga. Svoju aktivnost Društvo provodi u
Bosni i Hercegovini te u inostranstvu.
Na dan 31. decembra 2010. godine Društvo je zapošljavalo 415 radnika (2009. – 380).
Uprava Društva:
Nadzorni odbor
Janos Szarkandi
Andreas Kern
Gerhard Hugo Hirth
Predsjednik
Član
Član
Uprava
Branimir Muidža
Zehra Obralija
Izudin Neimarlija
Generalni direktor
Izvršni direktor za ekonomske i nansijske poslove
Izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove
Odbor za reviziju
Milan Dmitrović
Predsjednik
Hajrudin Hadžimehanović Član
Muris Čičić
Član
Povezana strana Društva, konsolidovana u nansijske izvještaje Grupe, je kako slijedi:
Povezano pravno lice
Djelatnost
Zemlja
31.12.2010.
% vlasništva
31.12.2009.
% vlasništva
TBG Beton d.o.o. Zagreb
Proizvodnja
Bosna i Hercegovina
100,00
-
TBG BH d.o.o.
Proizvodnja
Bosna i Hercegovina
100,00
100,00
Transport servis d.o.o.
Proizvodnja
Bosna i Hercegovina
100,00
100,00
Građevinski agregati d.o.o
Proizvodnja
Bosna i Hercegovina
100,00
100,00
Povezane strane uključene su u uobičajene poslovne aktivnosti vezano za svoje djelatnosti kako je naprijed prikazano.
156
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
1. GENERAL
Tvornica Cementa Kakanj d.d. Kakanj („The Company“) is a joint-stock company, registered by a Decision of Zenica
Municipal Court No. 043-0-Reg-08-004696(last relevant decision). The Company is located at Selima ef Merdanovića
street no 146, in Kakanj.
During privatisation procedure in year 2000 HeidelbergCement AG obtained 51% of shareholders equity. During
March 2001, shares had been transferred towards HZK Beteiligungesellschaft GmbH Heidelberg in Germany. During the year 2003, mentioned equity ownership had been increased up to 73.94%. During July 2006, shareholders
equity of 73.94% had been transferred from HZK Beteiligungesellschaft mbH to CEEMINVESTMENT Fund. Both of
the Companies are part of HeidelbergCement Group. After mentioned transaction the Company Duna Drava, which
is in ownership of HeidelbergCement AG (50 % of shareholders equity) and in ownership of Schwenk (other 50% of
shareholders equity) obtained 85.94% of ownership of the Company.
As of 31 December 2010 major shareholder of The Company is Ceeminvestment Hertogensbosch, Netherlands, with
shareholders equity of 91.15%. Remaining shareholders are Privatisation funds, investment funds and individuals.
Basic business activity of The Company refers to production and sale of cement, and rending related services. The
Company is providing its operative activities in area of Bosna and Hercegovina and abroad.
As of 31 December 2010 The Company has 415 employees (2009 – 380).
Directors and Management:
Supervisory board
Janos Szarkandi
Chairman
Andreas Kern
Member
Gerhard Hugo Hirth
Member
Management
Branimir Muidža
Zehra Obralija
Izudin Neimarlija
General manager
Executive director for economic and nancial affairs
Executive director for production and technical affairs
Audit Committee
Milan Dmitrović
Chairman
Hajrudin Hadžimehanović Member
Muris Čičić
Member
Related parties of the Company that had been consolidated may be presented as follows:
Related party
Industry
Country
31/12/2010
% ownership
31/12/2009
% ownership
TBG Beton d.o.o. Zagreb
Proizvodnja
Bosna i Hercegovina
100,00
-
TBG BH d.o.o.
Proizvodnja
Bosna i Hercegovina
100,00
100,00
Transport servis d.o.o.
Proizvodnja
Bosna i Hercegovina
100,00
100,00
Građevinski agregati d.o.o
Proizvodnja
Bosna i Hercegovina
100,00
100,00
Subsidiaries are included into operating activities as stated above.
157
2. USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA
2.1 Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu
Na dan izdavanja ovih nansijskih izvještaja slijedeći Standardi i Tumačenja su efektivni za tekući period:
Na snazi za periode koji počinju 1. januara 2010. ili nakon toga
MSFI 1
Prva primjena Međunarodnih standarda nansijskog izvještavanja (Dodatna izuzeća za subjekte koji prvi put
primjenjuju MSFI-jeve, i ograničeno izuzeće iz obaveza objavljivanja usporednih podataka po MSFI-ju 7 na
snazi od 1. jula 2010. godine)
MSFI 2
Isplata po osnovu dionica (plaćanja unutar grupe temeljena na dionicama namirenjem u novcu)
MRS 32 Finansijski instrumenti: prezentiranje (klasi kacija pitanja prava na snazi od 1. februara 2010. godine)
MSFI 5
Dugoročna imovina namijenjena prodaji i ukinuti dijelovi poslovanja (podaci koji se obavezno objavljuju
o dugoročnoj imovini (ili skupinama za prodaju) razvrstanoj u portfolio namijenjen prodaji ili ukinutim
dijelovima poslovanja.
MSFI 8
Poslovni segmenti (objavljivanje informacija o segmentalnoj imovini)
MRS 1
Prezentacija nansijskih izvještaja (razvrstavanje konvertibilnih instrumenata u dugoročne i kratkoročne)
MRS 7
Izvještaj o novčanim tokovima (klasi kacija izdataka s naslova nepriznate imovine).
MRS 17 Najmovi (klasi kacija zemljišta i zgrada u najmu)
MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine (obračunska jedinica za testiranje goodwilla na umanjenje).
MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje (postupanje s penalima za prijevremenu otplatu zajmova kao s
usko povezanim izvedenicama, izuzeće ugovora o poslovnom spajanju iz djelokruga, računovodstvo zaštite
novčanih tokova, zaštita pomoću internih ugovora.
IFRIC 19 Gašenje nansijskih obaveza glavničkim instrumentima (na snazi od 1. jula 2010. godine)
Standardi i tumačenja koji su objavljeni i nisu još u upotrebi
Na dan izdavanja ovih nansijskih izvještaja, slijedeći standardi i tumačenja standarda su objavljeni i nisu još u upotrebi:
MSFI 9
Finansijski instrumenti: Klasi kacija i mjerenje (na snazi od 1. januara 2013.)
MRS 24 Objavljivanje povezanih strana (pojednostavljivanje zahtijeva za objavljivanje za subjekte kojma je Vlada
povezana strana i objašnjavanje de nicije povezane strane – na snazi od 1. januara 2011.)
IFRIC 14 Avansna uplata minimalnih potrebnih sredstava za nansiranje (na snazi od 1. januara 2011. godine)
Društvo i Grupa su izabrali da ne usvoje ove standarde, amandmane standardima i tumačenja unaprijed, prije njihovog datuma stupanja na snagu. Uprava Društva i Grupe predviđa da usvajanje ovih standarda i tumačenja u budućim
periodima neće značajno uticati na nansijske izvještaje Društva i Grupe.
158
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS
2.1 Standards and interpretations effective in current period
In the current year, the Company has adopted IFRS’s which were effective for annual reporting period:
Effective for periods beginning on 1 January 2010 or after
MSFI 1
First-time adoption of International Financial Reporting Standards (Additional exemptions for First-Time
Adopters, and IFRS 7 Short-term Disclosure Exemption Effective on 1 July 2010)
MSFI 2
Share-based payment (Group Cash-settled Share based Payments)
MRS 32 Financial instruments: presentation (Classi cation of Rights Issues effective 1 February 2010)
MSFI 5
Non-current assets held for sale and discontinued operations (disclosures required in respect of non-current
assets (or disposal groups) classi ed as held for sale or discontinued operations)
MSFI 8
Operating segments (disclosure of information about segment assets)
MRS 1
Presentation of nancial statements (current/non-current classi cation of convertible instruments)
MRS 7
Statement of cash ows (classi cation of expenditures on unrecognised assets)
MRS 17 Leases (classi cation of leases of land and buildings)
MRS 36 Impairment of assets (unit of accounting for goodwill impairment test)
MRS 39 Financial instruments: Recognition and Measurement (treating loan prepayment penalties as closely related
derivatives, scope exemption for business combination contracts, cash ow hedge accounting).
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (effective 1 July 2010)
Standards and Interpretations in issue not yet adopted
At the date of authorisation of these nancial statements, the following Standards and Interpretations were in issue but
not yet effective:
MSFI 9
Financial Instruments: Classi cation and Measurement (effective 1 January 2013)
MRS 24 Related party disclosures (simplifying requests for disclosures for entities where the Government is related
party and clari cation of related party de nition – effective 1 January 2011)
IFRIC 14 Prepayments of a Minimum Funding Requirement (effective 1 January 2011)
The Company and Group will not to adopt these standards, amendments and interpretations in advance, before the
date they enter into force. Management anticipates that the adoption of these standards and interpretations in future
periods will not signi cantly affect Company’s nancial statements.
159
3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Konsolidovani nansijski izvještaji prikazani na stranama 3 do 6 sastavljeni su na osnovu nansijskih informacija
Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj i njenih ovisnih lica, a u skladu sa Međunarodnim standardima nansijskog
izvještavanja.
Finasijski izvještaji prikazani su za Grupu. Finansijski izvještaji za Društvo su prikazani odvojeno. Finansijski izvještaji
Grupe su u skladu sa konsolidovanim nansijskim izvještajima Društva i njegovih ovisnih lica. Ovisna lica su ona
preduzeća koja su kontrolisana od strane Društva.
Kontrola postoji kad Društvo ima moć, direktnu ili indirektnu, da upravlja nansijskim i poslovnim aktivnostima
preduzeća te da stiće korist od njihovih djelatnosti. Finansijski izvještaji povezanih lica su uključeni u konsolidovane
nansijske izvještaje Grupe od dana kad kontrola počinje do dana kad kontrola prestaje. Interni bilansi i transakcije
unutar grupe, te bilo koja nerealizovana dobit od internih transakcija, su isključeni iz konsolidovanih nansijskih
izvještaja. Nerealizovani prinosi koji proizilaze iz transakcija sa povezanim stranama su isključeni do iznosa učešća
Grupe u preduzeću. Nerealizovani prinosi koji rezultiraju iz transakcija sa povezanim licima su isključeni do iznosa
ulaganja u preduzeće. Nerealizovani gubici su isključeni na isti način kao i nerealizovani prinosi.
Neka računovodstvena načela, koja su propisana Zakonom, razlikuju se od onih koja su općenito priznata na
međunarodnim nansijskim tržištima. Kako bismo mogli prezentirati nansijski položaj i rezultate poslovanja u skladu
sa Međunarodnim standardima nansijskog izvještavanja (“MSFI”), obavljene su izvjesne reklasi kacije u odnosu na
propisane nansijske izvještaje. Prezentiranje nansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima nansijskog
izvještavanja zahtjeva od Uprave stvaranje procjena i pretpostavki koje se odražavaju na prezentiranu aktivu i pasivu,
te objavljivanje vanbilansnih sredstava i obaveza na dan nansijskog izvještaja i utvrđene iznose prihoda i rashoda za
izvještajni period. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od tih procjena.
3.1 Priznavanje prihoda
Prihodi od prodaje priznaju se prilikom isporuke robe i prijenosa vlasništva. Prihodi od kamata priznaju se po načelu
obračunatih kamata na temelju nepodmirene glavnice i po efektivnim kamatnim stopama koje su u primjeni.
3.2 Strane valute
Poslovni događaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiže preračunavanjem po važećem kursu na datum
transakcije. Finansijska imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na datum bilansa
stanja primjenom zvaničnog kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine. Dobici i gubici nastali preračunavanjem
uključuju se u neto dobit ili gubitak perioda.
3.3 Manjinski interes
Manjinski interes je onaj dio neto rezultata poslovanja i neto sredstava podružnice, koji se može pripisati interesima koji
nisu vlasništvo matice, direktno ili indirektno, kroz podružnice.
3.4 Goodwill
Goodwill se iskazuje po trošku sticanja kao višak troška sticanja poslovne kombinacije nad udjelom Grupe u fer
vrijednosti prepoznatljive imovine, obaveza i potencijalnih obaveza. Nakon početnog priznavanja, goodwill se mjeri po
trošku umanjenom za akumulirane gubitke od umanjenja.
160
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Consolidated nancial statements presented at pages 3 to 6 are presented in accordance with nancial information
of Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj and its subsidiaries in accordance with International standards of nancial
reporting.
Financial statements are presented for the Group. The Company’s nancial statements are presented separately. The
Group’s nancial statements comprise the consolidated nancial statements of the Company and its subsidiary entity.
Subsidiaries are those enterprises controlled by the Company.
Control exists when the Bank has the power, directly or indirectly, to govern the nancial and operating policies of an
enterprise so as to obtain bene ts from its activities. The nancial statements of the subsidiaries are included in the
Group nancial statements on a consolidated basis from the date that control commences until the date that control
ceases. Intra-group balances and transactions, and any unrealised gains arising from intra-group transactions, are
eliminated in preparing the consolidated nancial statements. Unrealised gains arising from transactions with associates
are eliminated to the extent of the Group’s interest in the enterprise. Unrealised gains resulting from transactions with
associates are eliminated against the investment in the associate. Unrealised losses are eliminated in the same way as
unrealised gains.
Certain of the accounting principles prescribed for statutory purposes are different from those generally recognized in
the international nancial markets. In order to present the nancial position and results of operations in accordance
with International Financial Reporting Standards (‘IFRS’), certain adjustments have been made to the Group’s statutory
accounts. The presentation of nancial statements in conformity with International Financial Reporting Standards
requires management to make estimates and assumptions. These estimates and assumptions affect the reported
amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the nancial statements
and their reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results may differ from those
estimates.
3.1 Revenue recognition
Revenue is recognised upon dispatch of goods and upon transition of ownership owner object of transaction. Interest
income is accrued on a timely basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate
applicable.
3.2 Foreign currencies
Transactions in currencies other than KM are initially recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the
transactions. Monetary assets and liabilities denominated in such currencies are retranslated at the rates ruling on the
balance sheet date. Foreign exchange pro ts and losses arising on exchange are included in net pro t or loss for the
period.
3.3 Minority interest
Minority interest is that portion of the pro t or loss and net assets of a subsidiary attributable to equity interests that
are not owned, directly or indirectly through subsidiaries, by the parent.
3.4 Goodwill
Goodwill is initially recognised at cost as net of the acquisition-date amounts of the identi able assets acquired and the
liabilities assumed. After initial recognition, goodwill is recognised at cost, less any impairment loss.
161
Umanjenje se određuje procjenom povrative vrijednosti jedinice koja stvara novac (grupe jedinica koje stvaraju
novac) na koju se odnosi goodwill. Kada je povrativa vrijednost jedinice koja stvara novac manja od knjigovodstvene
vrijednosti, priznaje se gubitak od umanjenja vrijednosti. U slučaju kada goodwill čini dio jedinice koja stvara novac,
a dio poslovanja te jedinice se napušta, goodwill povezan s tim dijelom poslovanja se uključuje u knjigovodstvenu
vrijednost napuštenog poslovanja kada se određuje dobit ili gubitak od napuštanaj poslovanja. Goodwill koji je na ovaj
način rashodovan mjeri se na osnovu relativne vrijednosti napuštenog poslovanja i zadržanog dijela jednice koja stvara
novac.
3.5 Troškovi nansiranja
Troškovi nansiranja koji se mogu izravno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi određenog sredstva, a to je sredstvo
koje nužno zahtijeva značajno vrijeme da bi bilo spremno za svoju namjeravanu upotrebu ili prodaju, dodaju se trošku
navedenog sredstva sve dok sredstvo većim dijelom nije spremno za svoju namjeravanu upotrebu ili prodaju. Prihodi
od ulaganja zarađeni privremenim ulaganjem namjenskih kreditnih sredstava tokom njihovog trošenja za to sredstvo
oduzimaju se od troškova posudbe koji se mogu kapitalizirati.
Svi drugi troškovi nansiranja priznaju se u neto dobit ili gubitak perioda u kojem su nastali.
3.6 Troškovi penzionog i zdravstvenog osiguranja
Uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje knjiže se kao trošak perioda. Grupa, u toku poslovanja, uplaćuje
u ime svojih zaposlenih penziono i zdravstveno osiguranje, te poreze na i iz plate, koji se obračunavaju na bruto plate.
Grupa nema druge obaveze vezane za isplate penzija ili drugih bene cija, kako bivšim zaposlenim tako i aktivnim
zaposlenim.
3.7 Oporezivanje
Trošak poreza na dobit predstavlja zbirni iznos tekuće porezne obaveze i odgođenih poreza.
Tekuća porezna obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti
razdoblja iskazanoj u bilansu uspjeha jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u
drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obaveza Društva izračunava se
primjenom poreznih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum bilansa stanja.
Odgođeni porez jest iznos za koji se očekuje da će biti plativ odnosno povrativ na temelju razlike između
knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u nansijskim izvještajima i pripadajuće porezne osnovice koja se
koristi za izračunavanje oporezive dobiti i obračunava se metodom bilansne obaveze. Odgođene porezne obaveze
općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena porezna imovina se priznaje u onoj mjeri u
kojoj je vjerojatno da će biti raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje je moguće iskoristiti privremene razlike koje
se odbijaju. Knjigovodstveni iznos odgođene porezne imovine preispituje se na svaki datum bilansa stanja i umanjuje
u onoj mjeri u kojoj više nije vjerojatno da će biti raspoloživ dovoljan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela
porezne imovine.
Odgođeni porez obračunava se po poreznim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u razdoblju u kojem će doći
do podmirenja obaveze ili realizacije sredstva. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim ako se
odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, u kojem slučaju se odgođeni porez također iskazuje
u okviru kapitala. Odgođena porezna imovina i obaveze se prebijaju ako se odnose na poreze na dobit koje je nametnula
ista porezna vlast i ako Društvo namjerava podmiriti svoju tekuću poreznu imovinu i obaveze na neto osnovi.
162
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
An impairment loss shall be recognised for a cash-generating unit (the group of cash-generating units) to which
goodwill has been allocated. If, and only if, the recoverable amount of the unit (group of units) is less than the
carrying amount of the unit (group of units), the impairment loss shall be allocated to reduce the carrying amount of
the assets of the unit (group of units). In case when goodwill is part of cash-generating unit, and partly the Company
is discontinuing operations of that cash-generating unit, goodwill related to that part of operations is included in
current value of discontinued operations upon registration of loss or gain of discontinuing operations. Goodwill that
had been disposed at this manner is valued in accordance with relative value of discontinuing operations and retained
part of cash-generating unit.
3.5 Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets
that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of
those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale. Investment income
earned on the temporary investment of speci c borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted
from the borrowing costs eligible for capitalisation.
All other borrowing costs are recognised in net pro t or loss in the period in which they are incurred.
3.6 Payments for pension and health contributions
Payments for pensions and health care are charged as expense in the same period as the related salary expense. In the
course of its operations, the Group makes payments on behalf of its employees for pensions, health care, and personal
income tax, which are calculated on the gross salaries and wages.
The Group has no other obligation in respect of pensions or other bene ts to former and current employees.
3.7 Taxation
Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.
The tax currently payable is based on taxable pro t for the year. Taxable pro t differs from net pro t as reported in the
income statement because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it
further excludes items that are never taxable or deductible. The Company’s liability for current tax is calculated using
tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.
Deferred tax is the tax expected to be payable or recoverable on differences between the carrying amount of assets
and liabilities in the nancial statements and the corresponding tax basis used in the computation of taxable pro t, and
is accounted for using the balance sheet liability method. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable
temporary differences and deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable pro ts will
be available against which deductible temporary differences can be utilised.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date and reduced to the extent that it is no
longer probable that suf cient taxable pro t will be available to allow all or part of the asset to be recovered. Deferred
tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability is settled or the asset realised.
Deferred tax is charged or credited in the income statement, except when it relates to items charged or credited directly
to equity, in which case the deferred tax is also dealt with in equity.
163
3.8 Nekretnine, postrojenja i oprema
Novonabavljene nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po nabavnoj cijeni umanjenoj za akumuliranu
amortizaciju i umanjenje vrijednosti ako umanjenje postoji. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove
direktno povezane s dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Troškovi tekućeg održavanja
i popravaka, zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su nastali. Troškovi
značajnih investicijskih održavanja i zamjene se kapitaliziraju. Dobici i gubici nastali na osnovu rashodovanja ili otuđenja
nekretnina, postrojenja i opreme iskazuju se u bilansu uspjeha u periodu u kojem su nastali.
Nekretnine u izgradnji iskazane su po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke od umanjenja. Obračun
amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu. Amortizacija se obračunava
tako da se nabavna ili procijenjena vrijednost imovine, osim zemljišta i investicija u toku, otpisuje tokom procijenjenog
korisnog vijeka imovine primjenom linearne metode po sljedećim stopama:
Zgrade
Infrastrukturni objekti
Oprema za proizvodnju cementa
Ostala oprema
10 do 40 godina (2,50 % - 10,00%)
7 do 25 godina (4,00% - 14,30%)
10 do 25 godina (5,00% - 10,00%)
3 do 10 godina (10,00 % – 33,30%)
Dobici ili gubici nastali otuđenjem ili rashodovanjem određenog sredstva utvrđuju se kao razlika između prihoda od
prodaje i knjigovodstvenog iznosa toga sredstva i priznaju u korist, odnosno na teret prihoda.
3.9 Imovina pod nansijskim lizingom
Imovina pod nansijskim lizingom, koja nosi prava i obaveze slične onima za imovinu u vlasništvu, se kapitalizira po fer
vrijednosti i amortizuje tokom korisnog vijeka korištenja. Iznos glavnice nansijskog lizinga se iskazuje kao obaveza za
nansijski lizing, dok troškovi kamate terete bilans uspjeha tokom perioda trajanja lizinga.
3.10 Nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina početno se mjeri po trošku nabavke umanjeno za amortizaciju i eventualno umanjenje
vrijednosti. Obračun amortizacije je linearan tokom procijenjenog vijeka upotrebe kako slijedi:
Koncesije
Licence
Software
30 godina (3,33%)
5 godina (20,00%)
5 godina (20,00%)
3.11 Zalihe
Zalihe se iskazuju po trošku ili neto ostvarivoj vrijednosti, zavisno o tome šta je niže. Trošak obuhvata direktan materijal
i, ako je primjenjivo, direktne troškove rada i sve režijske/indirektne troškove povezane s dovođenjem zaliha do njihove
sadašnje lokacije i u sadašnje stanje. Trošak se utvrđuje primjenom metode prosječnog ponderisanog troška.
Od 2006. godine Društvo i Grupa primjenjuje vrijednosno usklađenje zaliha u skladu s instrukcijama Heidelberg
Cement Grupe. Vrijednosno usklađivanje rađeno je na osnovi kretanja materijala. Dva tipa kretanja su relevantna primici (ulazi materijala) i potrošnja (izlazi materijala). Starosna struktura se utvrđuje FIFO metodom (prva ulazna je
prva izlazna) Društvo i Grupa koristi slijedeće postotke za vrijednosno usklađivanje zaliha:
164
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
3.8 Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment
losses. Cost includes the purchase price and directly associated cost of bringing the asset to a working condition for
its intended use. Maintenance and repairs, replacements and improvements of minor importance are expensed as
incurred. Signi cant improvements and replacement of assets are capitalised. Gains or losses on the retirement or
disposal of property, plant and equipment are included in the income statement in the period they occur.
Properties in the course of construction are carried at cost, less impairment loss, if any. Depreciation commences when
the assets are ready for their intended use. Depreciation is charged so as to write-off the cost or valuation of assets,
other than land and properties under construction, over their estimated useful lives, using the straight-line method, on
the following annual bases:
Buildings
Infrastructure
Cement production equipment
Other equipment
10 to 40 years (2.50 % - 10.00%)
7 to 25 years (4.00% - 14.30%)
10 to 25 years (5.00% - 10.00%)
3 to 10 years (10.00 % – 33.30%)
Gains or loss from disposal of assets are registered as difference between income from disposed assets and current
value of same asset. Mentioned difference is presented as income of period.
3.9 Assets held under nance leases
Assets held under nance leases, which confer rights and obligations similar to those attached to owned assets, are
capitalized at their fair value and depreciated over the useful lives of assets. The capital element of each future lease
obligation is recorded as a liability, while the interest elements are charged to expense over the period of the leases to
produce a constant rate of charge on the balance of capital payments outstanding.
3.10 Intangible assets
Intangible assets are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Intangible
assets of the Group are depreciated using strait-line method during its useful period of time, with rates as following:
Concession
Licence
Software
30 years (3.33%)
5 years (20.00%)
5 years (20.00%)
3.11 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is comprised of direct materials and, where
applicable, directs labour costs and those overheads that have been incurred in bringing the inventories to their present
location and condition. Cost is calculated using the weighted average method.
Since 2006, the Company and Group apply instructions for impairment of inventories in accordance with Heidelberg
Cement Group. Impairment is based upon turnovers of inventories. The Company is rst monitoring entrance of
material, and as second, dispatch of materials. Ageing structure is set upon FIFO method ( rst in rst out). The
Company and Group are using following rates for impairment of inventories:
165
Zadnje izdavanje/primitak Smanjenje vrijednosti
1. godina
30%
2. godina
30%
3. godina
60%
4. godina
60%
5. godina
60%
6. godina
90%
3.12 Zakonske rezerve
Zakonske rezerve se formiraju izdvajanjem najmanje 10% ostvarene dobiti, iskazane u godišnjem izvještaju, tokom pet
godina, sve dok ne dosegnu minimalan iznos od 25% dioničkog kapitala Grupe.
3.13 Novac i novčani ekvivalenti
Novac i novčani ekvivalenti obuhvataju depozite po viđenju i oročene depozite sa dospijećem do tri mjeseca.
3.14 Umanjenja
Na svaki datum bilansa stanja Grupa preispituje knjigovodstvene iznose svojih nekretnina, postrojenja i opreme da bi
utvrdilo postoje li naznake da je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve
naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem.
Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Grupa procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja
generira novac, a kojoj to sredstvo pripada.
Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe
procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primjenom
diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike
speci čne za to sredstvo. Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generira novac) manji od
knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos toga sredstva (ili jedinice koja generira novac) umanjuje do
nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo nije zemljište
ili zgrada koje se ne koristi kao investicijska nekretnina koja je iskazana po revalorizovanom iznosu, u kojem slučaju se
gubitak od umanjenja iskazuje kao smanjenje vrijednosti nastalo revalorizacijom sredstva.
Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice koja generira
novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknadivog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena
vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih
gubitaka na tom sredstvu (jedinici koja generira novac) uslijed umanjenja vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja
vrijednosti odmah se priznaje kao prihod, osim ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, u
kojem slučaju se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje uslijed revalorizacije
3.15 Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju ako Društvo i Grupa trenutno imaju pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz
prethodnih perioda i ako postoji vjerovatnoća da će Društvo i Grupa morati podmiriti navedenu obavezu. Iznos priznat
kao rezervisanje je najbolja procjena iznosa potrebnog za podmirenje postojeće obaveze na dan bilansa stanja, uzevši
u obzir rizike i nesigurnosti vezane za obavezu. Kada se rezervacija mjeri pomoću novčanih tokova koji su po procjeni
dovoljni za podmirenje postojeće obaveze, njen knjigovodstveni iznos jeste postojeća vrijednost tih novčanih tokova.
166
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Last dispatch/entrance
1 year
2 years
3 years
4 years
5 years
6 years
Additional Information
Impairment
30%
30%
60%
60%
60%
90%
3.12 Statutory reserves
Statutory reserves are formed by transfers of at least 10% of realised pro t stated by the yearly statement over a
period of 5 years, until they reach a minimum of 25% of the Group’s shareholders’ equity.
3.13 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include demand accounts and xed deposits with an original maturity of three months or
less.
3.14 Impairment
At each balance sheet date, the Company reviews the carrying amounts of its property, plant and equipment to
determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication
exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if
any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the
recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.
Recoverable amount is the greater of net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future
cash ows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that re ects current market assessments
of the time value of money and the risks speci c to the asset. If the recoverable amount of an asset (or cashgenerating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash-generating
unit) is reduced to its recoverable amount. Impairment losses are recognised as an expense immediately, unless the
relevant asset is land or buildings other than investment property carried at a revalued amount, in which case the
impairment loss is treated as a revaluation decrease.
Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is increased
to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the
carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (cashgenerating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised as income immediately, unless the
relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a
revaluation increase.
3.15 Provisions
Provisions are recognised when the Company and Group have a present obligation (legal or constructive) as a result
of a past event, and it is probable that the Company and Group will be required to settle the obligation, and a reliable
estimate can be made of the amount of the obligation. The amount recognised as a provision is the best estimate of
the consideration required to settle the present obligation at the balance sheet date, taking into account the risks and
uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash ows estimated to settle the
present obligation, its carrying amount is the present value of those cash ows.
167
3.16 Finansijska imovina
Sva nansijska imovina se priznaje odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja nansijskog
sredstva de nisana ugovorenim datumom isporuke nansijskog sredstva u rokovima utvrđenima prema konvencijama
na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove, osim nansijske
imovine klasi kovane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja je inicijalno iskazana po fer vrijednosti.
Finansijska imovina je klasi kovana u sljedeće kategorije: „ulaganja u ovisna društva (preko 50% vlasništva)“ te
‘‘dati krediti i potraživanja”. Klasi kacija zavisi o prirodi i svrsi nansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog
priznavanja.
Metoda efektivne kamatne stope
Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortizovanog troška nansijske imovine i raspoređivanja
prihoda od kamata tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje
buduća novčana primanja kroz očekivani vijek trajanja nansijske imovine, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda.
Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate stope za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Ulaganja u ovisna društva (preko 50% vlasništva)
Ulaganja u ovisna društva evidentiraju se prema trošku ulaganja. Ulaganja u pridružena društva (u vlasništvu od 20%
do 50%) evidentiraju se prema metodi udjela.
Dati krediti i potraživanja
Potraživanja od kupaca, krediti i ostala potraživanja sa ksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom
tržištu klasi kuju se kao krediti i potraživanja. Krediti i potraživanja mjere se po amortizovanom trošku primjenom
metode efektivne kamatne stope, umanjenom za procijenjeno umanjenje vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje
primjenom efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo
nematerijalno.
Umanjenja nansijske imovine
Finansijska imovina, osim imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, je procijenjena za indikatore
umanjenja na svaki datum bilansa stanja. Finansijska imovina je umanjena tamo gdje je dokazano da, kao rezultat
jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja nansijske imovine, procijenjeni budući novčani
tokovi investicije su izmijenjeni.
Za dionice koje ne kotiraju na berzi a klasi kovane su kao ulaganja u ovisna ili pridružena lica, značajan ili produžen
pad u fer vrijednosti vrijednosnog papira ispod njegovog troška smatra se objektivnim dokazom umanjenja.
Za svu ostalu nansijsku imovinu, objektivan dokaz umanjenja može uključiti:
• značajne nansijske teškoće izdavaoca ili korisnika; ili
• propust ili delinkvencija u otplati kamate ili glavnice; ili
• mogućnost da će dužnik pasti pod stečaj ili nansijsku reorganizaciju.
Za određene kategorije nansijske imovine, kao što su potraživanja od kupaca, sredstva za koja je procijenjeno da nisu
umanjena pojedinačno se naknadno procjenjuju za umanjenje na kolektivnoj osnovi.
168
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
3.16 Financial assets
Investments are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of an investment is under a
contract whose terms require delivery of the investment within the timeframe established by the market concerned,
and are initially measured at fair value, plus transaction costs, except for those nancial assets classi ed as at fair value
through pro t or loss, which are initially measured at fair value.
Financial assets are classi ed into the following speci ed categories: „investments in subsidiaries (owner 50% of
ownership) and „loans and receivables“. The classi cation depends on the nature and purpose of the nancial assets
and is determined at the time of initial recognition.
Effective interest method
The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a nancial asset and of allocating
interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated
future cash receipts (including all fees on points paid or received that form an integral part of the effective interest
rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the nancial asset, or, where
appropriate, a shorter period. Income is recognised on an effective interest basis for debt instruments other than those
nancial assets designated as at FVTPL.
Investment in subsidiaries (over 50% ownership)
Investments in subsidiaries are registered at cost of investment. Investments in associates (in ownership between 20%
and 50%) are registered at equity method.
Loans and receivables
Trade receivables, loans, and other receivables that have xed or determinable payments that are not quoted in an
active market are classi ed as loans and receivables. Loans and receivables are measured at amortised cost using the
effective interest method, less any impairment. Interest income is recognised by applying the effective interest rate,
except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.
Impairment of nancial assets
Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each balance sheet date.
Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred
after the initial recognition of the nancial asset, the estimated future cash ows of the investment have been
impacted.
For unlisted shares classi ed as AFS, a signi cant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is
considered to be objective evidence of impairment.
For all other nancial assets, including redeemable notes classi ed as AFS and nance lease receivables, objective
evidence of impairment could include:
• signi cant nancial dif culty of the issuer or counterparty; or
• default or delinquency in interest or principal payments; or
• it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or nancial re-organisation.
For certain categories of nancial asset, such as trade receivables, assets that are assessed not to be impaired
individually are subsequently assessed for impairment on a collective basis.
169
Objektivan dokaz umanjenja portfolija potraživanja mogao bi uključiti prethodno iskustvo Društva i Grupe u naplati,
kašnjenje u naplati nakon perioda dospijeća, kao i promjene u nacionalnim ili lokalnim ekonomskim uslovima koji
stoje u uzajamnoj vezi sa neizvršenjem potraživanja. Za nansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos
umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih
tokova, diskontovanih koristeći originalnu efektivnu kamatnu stopu nansijskog sredstva.
Knjigovodstvena vrijednost nansijske imovine je umanjena za gubitke umanjenja direktno za svu nansijsku imovinu
osim za potraživanja gdje je knjigovodstvena vrijednost umanjena kroz upotrebu rezervacija za umanjenje vrijednosti.
Kada nije moguće naplatiti potraživanja od kupaca, onda su ista otpisana na teret rezervacije za umanjenje vrijednosti
(maksimalno nakon godinu dana). Naknadni povrat iznosa koji su prethodno otpisani se oprihoduje u korist rezervacije
za umanjenje vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti rezervacije za umanjenje vrijednosti evidentiraju se u
bilansu uspjeha.
Prestanak priznavanja nansijske imovine
Društvo će prestati priznavati nansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od nansijske
imovine isteknu; ili ako prenese nansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi
subjekt. Ako Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad nansijskom
imovinom, Društvo nastavlja da priznaje nansijsku imovinu.
Klasi kacija kao nansijska obaveza ili kapital
Dužnički ili vlasnički instrumenti su klasi kovani ili kao nansijske obaveze ili kao kapital u skladu sa suštinom
ugovornog angažmana.
3.17 Finansijske obaveze i vlasnički instrumenti izdati od strane Društva i Grupe
Vlasnički instrumenti
Vlasnički instrument je ugovor koji dokazuje pravo na preostali iznos udjela i imovini drugog preduzeća, nakon
umanjenja svih njegovih obaveza. Vlasnički instrumenti koje su Društvo i Grupa izdali knjiže se u iznosu primljenih
sredstava, umanjenih za troškove izdavanja.
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze klasi kuju se kao ‘’ nansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha’’ ili ‘’ostale nansijske
obaveze’’.
Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
Finansijske obaveze su klasi kovane kao nansijske obaveze “po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha“ ukoliko je
nansijska obaveza raspoloživa za prodaju ili je iskazana kao nansijska obaveza “po fer vrijednosti kroz bilans
uspjeha“.
Finansijska obaveza je klasi kovana kao raspoloživa za prodaju ako:
• je stečena sa ciljem prodaje u bliskoj budućnosti; ili
• je dio identi ciranog portfolija nansijskih instrumenata kojima Društvo upravlja, i koji se ponaša po šablonu
kratkoročne zarade; ili
• je derivativni instrument koji nije okarakterisan i ne koristi se kao instrument zaštite.
170
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company’s past experience of
collecting payments, delays in collecting payments after maturity period, as well as observable changes in national or
local economic conditions that correlate with default on receivables. For nancial assets carried at amortised cost, the
amount of the impairment is the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated
future cash ows, discounted at the nancial asset’s original effective interest rate.
The carrying amount of the nancial asset is reduced by the impairment loss directly for all nancial assets with the
exception of trade receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When
a trade receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries
of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the
allowance account are recognised in pro t or loss.
Derecognition of nancial assets
The Company derecognises a nancial asset only when the contractual rights to the cash ows from the asset expire;
or it transfers the nancial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.
If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to
control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for
amounts it may have to pay.
Classi cation as debt or equity
Debt and equity instruments are classi ed as either nancial liabilities or as equity in accordance with the substance of
the contractual arrangement.
3.17 Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and Group
Equity instruments
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of
its liabilities. Equity instruments issued by the Company and Group are recorded at the proceeds received, net of direct
issue costs.
Financial liabilities
Financial liabilities are classi ed as either nancial liabilities ‘’at FVTPL’’ or ‘’other nancial liabilities’’.
Financial liabilities at FVTPL
Financial liabilities are classi ed as at FVTPL where the nancial liability is either held for trading or it is designated as at
FVTPL.
A nancial liability is classi ed as held for trading if:
• it has been incurred principally for the purpose of repurchasing in the near future; or
• it is a part of an identi ed portfolio of nancial instruments that the Company manages together and has a
recent actual pattern of short-term pro t-taking; or
• it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.
171
Finansijska obaveza može biti priznata kao nansijska obaveza iskazana po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iako nije
“namijenjena za trgovanje” ukoliko:
• takva klasi kacija eliminiše ili značajno reducira nekonzistentnost mjerenja i priznavanja koja bi inače nastala; ili
• je nansijska obaveza dio grupe nansijskih sredstava ili obaveza, čiji je učinak mjeren na bazi fer vrijednosti, u
skladu s dokumentovanim upravljanjem rizika Društva ili njegovom investicijskom strategijom, i informacijama
oko internog grupisanja sredstava na toj osnovi; ili
• je dio ugovora koji sadrži jedan ili više ugrađenih derivativa, a prema MRS 39: “Finansijski instrumenti:
“Priznavanje i mjerenje” koji kaže da svi elementi ovakvog kombinovanog ugovora mogu biti kvali kovani
iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se po fer vrijednosti, rezultirajuća dobit ili gubitak
priznaju se u bilansu uspjeha. Neto dobit ili gubitak priznat u bilansu uspjeha uključuje kamate plaćene po ovom
osnovu.
Ostale nansijske obaveze
Ostale nansijske obaveze, uključujući i obaveze po kreditima, se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za
transakcijske troškove. Ostale nansijske obaveze su naknadno mjerene po amortiziranom trošku koristeći metodu
efektivne kamatne stope. Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije nansijske obaveze
i određivanja troška kamate za relevantni period. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskontuje procijenjena
buduća plaćanja u gotovini kroz očekivano trajanje nansijske obaveze, ili, gdje je to moguće, u kraćem periodu.
Prestanak priznavanja nansijske obaveze
Grupa prestaje priznavati nansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Grupe prestale, otkazane ili ističu.
172
Korporativno upravljanje
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Corporate Governance
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
A nancial liability other than a nancial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial
recognition if:
• such designation eliminates or signi cantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would
otherwise arise; or
• the nancial liability forms part of a Group of nancial assets or nancial liabilities or both, which is managed
and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with the Company’s documented risk management or investment strategy, and information about the Companying is provided internally on that basis; or
• it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and IAS 39: “Financial Instruments:
Recognition and Measurement” permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at
FVTPL.
Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognised in pro t or loss. The net
gain or loss recognised in pro t or loss incorporates any interest paid on the nancial liability.
Other nancial liabilities
Other nancial liabilities, including borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs. Other
nancial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, with interest
expense recognised on an effective yield basis. The effective interest method is a method of calculating the amortised
cost of a nancial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the
rate that exactly discounts estimated future cash payments through the expected life of the nancial liability, or, where
appropriate, a shorter period.
Derecognition of nancial liabilities
The Group derecognises nancial liabilities when, and only when, the Group’s obligations are discharged, cancelled or
they expire.
173
4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE
Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3, Uprava Grupe donosi odluke, te daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih. Procjene i
pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose
samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.
4.1 Ključni izvori procjene neizvjesnosti
Slijedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum
bilansa stanja, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i
obaveza u narednoj nansijskoj godini.
Procjene se koriste, iako ne samo ograničeno u te svrhe: periode amortizacije i sadašnje vrijednosti imovine, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine, rezervacije za umanjenje vrijednosti zaliha i sumnjivih potraživanja, obračunate
interkonekcijske prihode i troškove te za procjene rezervacija za dugoročne i kratkoročne naknade zaposlenim. Budući
događaji i njihovi efekti ne mogu biti procijenjeni sa sigurnošću. Prema tome, računovodstvene procjene zahtijevaju
profesionalno mišljenje koje je uključeno u pripremanje nansijskih izvještaja koja će biti promijenjena kada nastupe novi
događaji, kada se stekne novo iskustvo, kada budu prikupljene nove informacije i kada se promijeni poslovno okruženje
Društva. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od procijenjenih.
Vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme
Kao što je opisano u Napomeni 3, Društvo pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju
svakog godišnjeg izvještajnog perioda.
Fer vrijednost nansijskih instrumenata
Uprava koristi procjenu u odabiru odgovarajuće tehnike vrednovanja za nansijske instrumente koji ne kotiraju na aktivnom tržištu. Primjenjuju se tehnike vrednovanja koje se obično koriste na tržištu. Finansijski instrumenti se vrednuju analizom diskontovanih novčanih tokova na osnovu pretpostavki podržanih tržišnim cijenama ili stopama, ako je
moguće. Detalji korištenih pretpostavki i rezultati analize osjetljivosti ovih pretpostavki se nalaze u pojedinačnim nansijskim izvještajima Društva i ovisnih pravnih lica.
174
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND KEY SOURCES OF
ESTIMATION UNCERTAINTY
In the application of the Group’s accounting policies, which are described in note 3, the directors are required to make
judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent
from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that
are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates. The estimates and underlying assumptions
are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate
is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects
both current and future periods.
4.1 Key sources of estimation uncertainty
The following are the key assumptions concerning the future, and other key sources of estimation uncertainty at the
balance sheet date, that have a signi cant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and
liabilities within the next nancial year.
Estimations are used but not limited to: periods of amortisation and remained property, plant and equipment value and
intangibles value, correction of inventory value and allowance for impairment of receivables, accrued interconnection
revenues and expenses and provisions for long-term and short-term employees’ bene ts. Future events and their effects may not be estimated precisely. Accordingly, the accounting estimates require professional opinion included in the
preparation of nancial statements which will be changed when new events occur, when new experience is gained,
when new information is obtained and when the operating environment of the Company changes. Actual results might
defer from the estimated.
Useful lives of property, plant and equipment
As described in the Note 3, the Company reviews the estimated useful lives of property, plant and equipment at the end
of each annual reporting period.
Fair value of nancial instruments
Directors use their judgment in selecting an appropriate valuation technique for nancial instruments not quoted in an
active market. Valuation techniques commonly used by market practitioners are applied. Financial instruments are valued
using a discounted cash ow analysis based on assumptions supported, where possible, by observable market prices or
rates. The estimation of fair value of unlisted shares includes some assumptions not supported by observable market
prices or rates. Details of the assumptions used and of the results of sensitivity analyses regarding these assumptions are
provided in notes of individual nancial statements of the Company and its subsidiaries.
175
5. PRIHODI OD PRODAJE
2010.
KM 000
Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od prodaje roba
Prihodi od usluga (transport)
Ukupno:
2009.
KM 000
85.724
92.547
8.424
8.351
4.220
3.199
98.368
104.097
Tokom 2010. godine Društvo je prodalo 494 hiljade tona cementa (u 2009. 571 hiljada tona). Pad prodaje cementa
posljedica je negativnih efekata recesije koji su značajno uticali na građevinsku djelatnost. Nadalje, tokom 2010. godine
prodano je 225 hiljada tona granulisane visokopećne troske nabavljene kao roba za prodaju (u 2009. godini 152 hiljade
tona).
6. TROŠKOVI PRODATIH PROIZVODA
2010.
KM 000
Trošak energije
15.706
17.757
Trošak materijala
15.567
12.492
Amortizacija
9.820
8.254
Trošak plaća i ostalih naknada zaposlenim
9.840
8.665
Održavanje
1.278
1.733
Ostale usluge
1.117
1.499
915
756
1.193
481
Troškovi transporta
Ostali troškovi
Promjena u zalihama nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
Podzbir:
Nabavna vrijednost prodate robe
Ukupno:
176
2009.
KM 000
(200)
1.029
55.236
52.666
5.495
6.963
60.731
59.629
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
5. REVENUE
2010
KM 000
Sales of nished products
Sales of goods
Services provided (transportation)
Total:
2009
KM 000
85.724
92.547
8.424
8.351
4.220
3.199
98.368
104.097
During the year 2010 the Company sold 494 thousand tons of cement (2009 – 571 thousand tons). Decrease in
sales refers to effects of recession to construction industry. Furthermore, during the year 2010 the Company sold
225 thousand tons of granulated slag of oxygen, purchased as goods for sale (during the year 2009 amount of 152
thousand tons).
6. COST OF SALES
2010
KM 000
2009
KM 000
Energy expenses
15.706
17.757
Material expenses
15.567
12.492
Depreciation
9.820
8.254
Employees’ salary and other contribution expenses
9.840
8.665
Maintenance
1.278
1.733
Other services
1.117
1.499
Transportation
915
756
1.193
481
Other expenses
Changes in work in progress and nished products
Subtotal:
Cost of goods sold
Total:
(200)
1.029
55.236
52.666
5.495
6.963
60.731
59.629
177
7. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI
2010.
KM 000
Prihodi od ukidanja ispravke vrijednosti zaliha
2009.
KM 000
469
-
Vlastiti kapitalizirani rad
68
81
Prihodi od pruženih usluga
47
3
Naplaćena otpisana potraživanja
21
20
Prihodi od smanjenja rezervacija
12
163
-
864
Prihodi od naplaćenih kazni po ugovoru
Ostali prihodi
Ukupno:
431
341
1.048
1.472
8. OPĆI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Troškovi transporta
5.071
2.717
Plate i naknade zaposlenim
2.941
2.687
Amortizacija
568
524
Troškovi materijala
471
377
Troškovi naknada i doprinosa
442
224
Troškovi reklame
258
270
Troškovi osiguranja
195
282
Usluge trećih lica
Ostalo
Ukupno:
178
437
2.256
2.110
12.380
9.628
9. OSTALI RASHODI
2010.
KM 000
Ispravka vrijednosti potraživanja (Napomene 19 i 21)
1.198
83
Donacije
206
244
Vrijednosno usklađenje zaliha
127
147
Neotpisana vrijednost rashodovane materijalne imovine
33
48
Umanjenje vrijednosti goodwill-a
21
-
Ostalo
Ukupno:
178
2009.
KM 000
350
33
1.935
555
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
7. OTHER OPERATING INCOME
2010
KM 000
Income from decrease in allowance for inventories
2009
KM 000
469
-
Income from capitalized work
68
81
Income from services provided
47
3
Income from collected written off receivables
21
20
Income from decrease of provision
12
163
-
864
Income from invoiced penalties
Other
TOTAL
431
341
1.048
1.472
8. GENERAL AND ADMINISTRATIVE COSTS
2010
KM 000
2009
KM 000
Transportation costs
5.071
2.717
Employees cost
2.941
2.687
Depreciation
568
524
Material costs
471
377
Contributions and membership fees
442
224
Advertising and marketing
258
270
Insurance
195
282
Other services
178
437
Other
2.256
2.110
TOTAL
12.380
9.628
9. OTHER OPERATING EXPENSES
2010
KM 000
Impairment for bad and doubtful receivables
2009
KM 000
1.198
83
Donations
206
244
Impairment of inventories
127
147
Loss on disposal of property, plant and equipment
33
48
Impairment of goodwill
21
-
Other
TOTAL
350
33
1.935
555
179
10. POREZ NA DOBIT
Porez na dobit u zemlji obračunava se po stopi od 10% koja se primjenjuje na procijenjenu oporezivu dobit za godine
koje su završile 31.12.2010. i 2009. Društvo i povezana pravna lica ne pripremaju konsolidovanu poresku prijavu.
Iskazani iznos za 2010. i 2009. godinu odnosi se na zbir pojedinačnih obaveza po porezu na dobit Društva i povezanih
pravnih lica.
11. ZARADA PO DIONICI
2010.
KM 000
Neto dobit
Ponderisani prosječni broj redovnih dionica za izračunavanje dobiti po dionici (000)
Zarada po dionici u KM
2009.
KM 000
26.540
38.583
9.477
9.477
2,80
4,07
12. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Zemljište
KM 000
Postrojenja i
oprema
KM 000
Zgrade
KM 000
Investicije u
toku
KM 000
Ukupno
KM 000
NABAVNA VRIJEDNOST
Na dan 1. januara 2010.
Donos pri konsolidaciji
8.713
141.737
142.814
11.548
304.812
666
2.257
11.160
503
14.586
Povećanja
-
-
1.488
7.590
9.078
Prijenos sa investicija u toku
4
626
7.990
(8.620)
-
Reklasi kacija
-
-
(371)
-
(371)
Kursne razlike
(7)
(24)
(122)
(5)
(158)
11.016
321.497
Otuđenja i rashod
-
(2)
(6.448)
9.376
144.594
156.511
Na dan 1. januara 2010.
-
80.238
104.348
-
184.586
Donos pri konsolidaciji
-
833
5.191
-
6.024
Amortizacija za godinu
-
3.639
6.612
-
10.251
Kursne razlike
-
(9)
(58)
-
(67)
Na dan 31. decembra 2010.
(6.450)
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
Reklasi kacija
-
-
(331)
-
(331)
Otuđenja
-
-
(6.305)
-
(6.305)
Na dan 31. decembra 2010.
-
84.701
109.457
-
194.158
Na dan 31. decembra 2010.
9.376
59.893
47.054
11.016
127.339
Na dan 1. januara 2010.
8.713
61.499
38.466
11.548
120.226
Neto knjigovodstvena vrijednost
180
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
10. INCOME TAX
Domestic income tax is calculated at 10% of the estimated assessable pro t for the years ended on 31 December 2010
and 2009. Company and its subsidiaries do not prepare consolidated tax application. Presented amount for the year of
2010 and 2009 relates to total sum of single liabilities for income tax of the Company and its subsidiaries.
11. EARNINGS PER SHARE
2010
KM 000
Net pro t
Weighted average number of ordinary shares outstanding (000)
Basic earnings per share (KM)
2009
KM 000
26.540
38.583
9.477
9.477
2,80
4,07
12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Land
KM 000
Plant and
equipment
KM 000
Buildings
KM 000
Investments
in progress
KM 000
Total
KM 000
COST
As of 1 January 2010
Transfer through consolidation
8.713
141.737
142.814
11.548
304.812
666
2.257
11.160
503
14.586
Additions
-
-
1.488
7.590
9.078
Transfers from/to
4
626
7.990
(8.620)
-
Reclassi cation
Exchange rate differences, net
Disposals
As of 31 December 2010
-
-
(371)
-
(371)
(7)
(24)
(122)
(5)
(158)
-
(2)
(6.448)
9.376
144.594
156.511
11.016
321.497
(6.450)
-
80.238
104.348
-
184.586
ACCUMULATED DEPRECIATION
As of 1 January 2010
Transfer through consolidation
-
833
5.191
-
6.024
Depreciation
-
3.639
6.612
-
10.251
Exchange rate differences, net
-
(9)
(58)
-
(67)
Reclassi cation
-
-
(331)
-
(331)
Disposals
-
-
(6.305)
-
(6.305)
As of 1 January 2010
-
84.701
109.457
-
194.158
As of 31 December 2010
9.376
59.893
47.054
11.016
127.339
As of 1 January 2010
8.713
61.499
38.466
11.548
120.226
NET CARRYING AMOUNT
181
U toku 2010. godine Grupa je izvršila prijenos rezervnih dijelova na opremu u iznosu od 1.078 hiljada KM (2009. iznos
od 1.622 hiljada KM) u skladu sa MRS 16: Nekretnine, postrojenja i oprema. Također, izvršena je kapitalizacija troškova
u iznosu od 407 hiljada KM (2009. u iznosu od 918 hiljada KM).
13. NEMATERIJALNA IMOVINA
Software
i ostala
imovina
KM 000
Koncesije
KM 000
Investicije u
toku
KM 000
Goodwill
KM 000
Ukupno
KM 000
NABAVNA VRIJEDNOST
Na dan 1. januara 2010.
331
2.080
487
-
2.898
Donos pri konsolidaciji
-
338
Kursne razlike
-
(3)
150
-
488
(2)
-
(5)
Povećanja
-
-
-
111
111
Prenos sa / na
-
111
-
(111)
-
331
2.526
635
-
3.492
10
1.893
-
-
2.003
-
329
129
-
458
21
Na dan 31. decembra 2010.
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA
Na dan 1. januara 2010.
Donos pri konsolidaciji
Umanjenje vrijednosti
Trošak amortizacije
Kursne razlike
Na dan 31. decembra 2010.
-
-
10
127
-
(3)
120
2.346
-
21
-
137
(2)
-
(5)
148
-
2.614
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST
Na dan 31. decembra 2010.
211
180
487
-
878
Na dan 1. januara 2010.
221
187
487
-
895
U skladu sa Rješenjem izdatim od strane Zeničko-dobojskog kantona broj 04-18-4737-4/04 od 10. februara 2004.
godine odobrena je eksploatacija mineralne sirovine krečnjaka na period od 30 godina.
182
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
During 2010, Company has reclassi ed spare parts to equipment in total amount of KM 1,078 thousands (in 2009
amount of KM 1,622 thousands) in accordance with IAS 16: Property, plant and equipment. Furthermore, the
Company has capitalised costs in amount of KM 407 thousands (in 2009 amount of KM 918 thousands).
13. INTANGIBLE ASSETS
Concessions
KM 000
Software and
other assets
KM 000
Investments
in progress
KM 000
Goodwill
KM 000
Total
KM 000
COST
As of 1 January 2010
331
2.080
487
-
2.898
Transfer through consolidation
-
338
Exchange rate differences, net
-
(3)
150
-
488
(2)
-
(5)
Additions
-
-
-
111
111
Transfers from/to
-
111
-
(111)
-
331
2.526
635
-
3.492
10
1.893
-
-
2.003
-
329
129
-
458
21
As of 31 December 2010
ACCUMULATED DEPRECIATION
As of 1 January 2010
Transfer through consolidation
Impairment of assets
Depreciation
Foreign exchange, net
As of 31 December 2010
-
-
10
127
-
(3)
120
2.346
-
21
-
137
(2)
-
(5)
148
-
2.614
CARRYING AMOUNT
As of 31 December 2010
211
180
487
-
878
As of 1 January 2010
221
187
487
-
895
In accordance with Resolution made by authorities of Zeničko-dobojski kanton, Number 04-18-4737-4/04 dated 10
February 2004, extraction of raw materials (limestone) has been approved to the Company for period of 30 years.
183
14. DATI DUGOROČNI KREDITI, NETO
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Dugoročni krediti odobreni Upravi Društva
1.200
900
Umanjenje po osnovu diskontiranja
(283)
-
Manje: tekuće dospijeće datih dugoročnih kredita
(57)
-
UKUPNO
860
900
Promjene u umanjenju vrijednosti datih dugoročnih kredita mogu se prikazati kako slijedi:
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Stanje na početku godine
-
-
Diskont nansijske imovine
283
-
Stanje na kraju godine
283
-
Tokom 2008. godine članovima Uprave Društva odobrena su 3 kredita u ukupnom iznosu od 900 hiljada KM, koji su
tokom 2010. godine uvećani za iznos od 300 hiljada KM. Rok otplate je 7 godina uz kamatnu stopu od 2%. Otplata
počinje u 2011. godini.
15. UDJELI U OVISNA PRAVNA LICA
Na dan 31. decembra 2010. godine Grupa je iskazala ulaganja u TGB Strabag d.o.o. Zagreb (joint venture). Ovisno
pravno lice je u 50% vlasništvu Grupe i konsoliduje se na nivou matičnog društva.
16. OSTALA DUGOROČNA IMOVINA
31.12.2010.
KM 000
184
31.12.2009.
KM 000
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu
33
497
Asocijacija proizvođača cementa BiH
10
10
Unaprijed plaćeni troškovi zakupa
10
-
UKUPNO
53
507
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
14. NON-CURRENT LOANS RECEIVABLE, NET
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Non-current loans approved to Management
1.200
900
Decreases for discounting
(283)
-
Less: current portion of non-current loans approved to Management
(57)
-
Total:
860
900
Movement in allowance for loan impairment can be presented as follows:
2010
KM 000
2009
KM 000
Balance at the beginning of year
-
-
Discounting of nancial assets
283
-
Balance at the end of year
283
-
During the year 2008, Company approved 3 loans to Management in total amount of KM 900 thousands. During
the year 2010 loan receivables were increased for amount of KM 300 thousands. Maturity date is within 7 years with
interest rate of 2%. Repayment starts in 2011.
15. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
As of 31 December 2010 the Company disclosed investment in TBG Strabag d.o.o. Zagreb (joint venture). Subsidiary is
in 50% ownership of the Group and therefore is consolidated in Parent company.
16. OTHER NON-CURRENT ASSETS
31/12/2010
KM 000
Advances paid for property, plant and equipment
31/12/2009
KM 000
33
497
Receivables from „Asocijacija proizvođača cementa BiH“
10
10
Prepaid rent costs
10
-
Total
53
507
185
17. ZALIHE
31.12.2010.
KM 000
Sirovine i rezervni dijelovi
31.12.2009.
KM 000
10.808
9.437
3.140
2.234
Gotovi proizvodi
324
1.030
Roba
309
4.343
14.581
17.044
Proizvodnja u toku
UKUPNO
18. POTRAŽIVANJA OD KUPACA
31.12.2010.
KM 000
Potraživanja po osnovu prodaje
Potraživanja od povezanih pravnih lica
31.12.2009.
KM 000
10.188
7.563
4.140
3.702
Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca
(1.923)
(827)
UKUPNO
12.405
10.438
Promjene u ispravci vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca mogu se prikazati kako slijedi:
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Stanje na dan 1. januara
827
759
Donos pri konsolidaciji
847
-
Povećanje ispravke vrijednosti (Napomena 9)
304
82
Naplaćena potraživanja od kupaca
(21)
(14)
Otpis potraživanja za koja je napravljena ispravka vrijednosti
(25)
-
(9)
-
1.923
827
Kursne razlike
Stanje na dan 31. decembra
Na dan 31. decembra 2010. godine, Grupa je imala pokrenute sudske postupke protiv trećih lica u ukupnom iznosu od
1.193 hiljada KM po osnovu prodaje proizvoda i pruženih usluga.
186
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
17. INVENTORIES
31/12/2010
KM 000
Raw materials and spare parts
31/12/2009
KM 000
10.808
9.437
Work in progress
3.140
2.234
Finished products
324
1.030
Merchandise
309
4.343
14.581
17.044
Total
18. TRADE RECEIVABLES
31/12/2010
KM 000
Trade receivables
Trade receivables-related parties
31/12/2009
KM 000
10.188
7.563
4.140
3.702
Allowance for impairment of receivables
(1.923)
(827)
Total
12.405
10.438
Changes in allowance for impairment of trade receivables can be presented as follows:
2010
KM 000
2009
KM 000
Balance at the beginning of year
827
759
Transfers through consolidation
847
-
Increase in allowance
304
82
Release of allowance due to collections
(21)
(14)
Release of allowance due to write-offs
(25)
-
(9)
-
1.923
827
Foreign currency exchange rate differences, net
Balance at the end of year
As of 31 December 2010, the Group had outstanding claims against third parties in total amount of KM 1,193
thousands related to sales and services provided.
187
19. KREDITI POVEZANIM PRAVNIM LICIMA
31.12.2010.
KM 000
Krediti ostalim povezanim pravnim licima
31.12.2009.
KM 000
1.309
-
SCHWENK
-
16.429
HC Group
-
7.823
Kamata - Schwenk
-
38
Kamata – HC Group
-
30
57
-
1.366
24.320
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita zaposlenim
UKUPNO
Društvo je odobrilo tri kratkoročna kredita povezanim pravnim licima u novembru i decembru 2009. godine u
ukupnom iznosu od 22.883 hiljade KM uz kamatnu stopu od 2.5% godišnje. Do datuma revizije izvršen je povrat
sredstava.
20. OSTALA POTRAŽIVANJA
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Potraživanja za date avanse dobavljačima
615
411
Potraživanja za pretplatu poreza na dodanu vrijednost
207
118
Potraživanja za pretplatu poreza na dobit (Republika Srpska)
71
30
Imovina namjenjena prodaji
83
-
Potraživanja za fakturisane penale
-
864
Potraživanja po nansijskom najmu
-
43
Sumnjiva i sporna potraživanja
-
838
75
147
1.051
2.451
-
(838)
1.051
1.613
Ostala potraživanja
Podzbir:
Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih ostalih potraživanja
UKUPNO
Promjene u umanjenju vrijednosti potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:
2010.
KM 000
Stanje na početku godine
838
838
Povećanje (Napomena 9)
894
-
Smanjenje po osnovu otpisa
Stanje na kraju godine
188
2009.
KM 000
(1.732)
-
-
838
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
19. LOANS APROVED TO RELATED PARTIES
31/12/2010
KM 000
Loans approved to other related parties
31/12/2009
KM 000
1.309
-
SCHWENK
-
16.429
HC Group
-
7.823
Interest - Schwenk
-
38
Interest – HC Group
-
30
57
-
1.366
24.320
Current portion of non-current loans approved to employees
Total:
During November and December 2009 the Company approved three short-term loans to related parties in total
amount of KM 22,883 thousands with interest rate of 2.5% yearly. Up to date of nal audit receivables had been
collected in full.
20. OTHER RECEIVABLES
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Advances paid
615
411
Prepaid VAT
207
118
Prepaid income tax (Srpska Republic)
71
30
Assets held for sale
83
-
Receivables for invoiced penalties
-
864
Receivables for nance lease
-
43
Bad and doubtful other receivables
-
838
75
147
1.051
2.451
-
(838)
1.051
1.613
Other receivables
Subtotal:
Allowance for impairment of other receivables
Total
Changes in allowance for impairment of other receivables can be presented as follows:
2010
KM 000
2009
KM 000
At the beginning of year
838
838
Increase in allowance
894
-
Release of allowance due to write-offs
At the end of year
(1.732)
-
-
838
189
21. KRATKOROČNI DEPOZITI
Grupa je na dan 31. decembra 2010. godine oročila sredstva kod Raiffeisen banke d.d. BiH na period od 60 mjeseci
uz kamatne stope od 3,15% do 3,45% godišnje. Sredstva su oročena po principu exi depozita. U periodu važenja
ugovora Društvo raspolaže sredstvima u potpunosti do iznosa od 100 hiljada KM koje je obavezno držati na računu
u periodu trajanja ugovora. Obzirom da Uprava namjerava razročiti dio sredstava u roku od 12 mjeseci, depoziti su
prezentirani u okviru kratkoročne imovine.
22. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
Transakcioni računi kod banaka
4.395
3.245
Devizni računi u bankama
1.971
2.042
Blagajna
UKUPNO
5
1
6.371
5.288
Kamatna stopa na depozite po viđenju 0,3% na godišnjem nivou.
23. DIONIČKI KAPITAL
Registrovani kapital matičnog Društva u iznosu od 94.765 hiljada KM podijeljen je na 9.476.540 redovnih dionica
nominalne vrijednosti 10 KM. Vlasnička struktura Društva može se prikazati kako slijedi:
Učešće %
Ceem Investment, Hertogenbosch Nizozemska
Dionice u vlasništvu PIF-ova i privatnih lica
Ukupno:
31.12.2010.
Učešće %
31.12.2009.
91,15
86.382
91,15
86.382
8,85
8.383
8,85
8.383
100,00
94.765
100,00
94.765
24. DUGOROČNA REZERVISANJA
31.12.2010.
KM 000
Rezervisanja za rekultivaciju
884
848
Rezervisanja za otpremnine
316
290
Rezervisanja za sudske sporove
UKUPNO
190
31.12.2009.
KM 000
305
144
1.505
1.282
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
21. SHORT-TERM DEPOSITS
As at 31 December 2010, the Company deposited funds at Raiffeisen Bank d.d. BH with maturity period of 60 months
and interest rate from 3.15 to 3.45%. Funds are deposited in a exible deposit manner. In contracted period the
Company may place and withdraw assets; however the Company has to keep minimal amount of KM 100 thousand
at this account. Considering that the Management intends to withdraw the funds within 12 months, deposit was
presented within current assets.
22. CASH AND CASH EQUIVALENTS
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Current bank accounts
4.395
3.245
Foreign currency bank accounts
1.971
2.042
Cash on hand
Total:
5
1
6.371
5.288
Interest rate on demand deposits is 0.3% yearly.
23. SHAREHOLDERS’ EQUITY
The registered shareholders’ equity of mother Company amounts to KM 94,765 thousands divided into 9,476,540
ordinary shares with a nominal value of KM 10 each. The ownership structure can be summarised as follows:
Share %
Ceem Investment, Hertogenbosch Holland
Privatisation funds and individuals
Total:
31/12/2010
Share %
31/12/2009
91,15
86.382
91,15
86.382
8,85
8.383
8,85
8.383
100,00
94.765
100,00
94.765
24. NON-CURRENT PROVISIONS
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Provision for reclamation of excavated areas
884
848
Provision for severance payments
316
290
Provision for legal proceedings
Total:
305
144
1.505
1.282
191
Rezervisanja za rekultivaciju obračunavaju se na bazi mjesečnih količina izvađenog vapnenca pomnoženog sa 0,2 KM
po toni, a u skladu sa Ugovorom sa Ministarstvom za industriju, energetiku i rudarstvo Zeničko-dobojskog kantona
broj KC 001/2000 od 12. septembra 2000. godine.
Kretanja na rezervacijama mogu se predstaviti na slijedeći način:
2009.
2010.
Rekultivacija
000 KM
Otpremnine
000KM
848
290
61
-
Smanjenje
Stanje na kraju godine
Stanje na početku godine
Povećanje
Donos pri konsolidaciji
Sudski
sporovi
000KM
Sudski
sporovi
000KM
Rekultivacija
000 KM
Otpremnine
000KM
144
742
274
123
37
154
106
23
28
-
23
(25)
(11)
(16)
-
(7)
(7)
884
316
305
848
290
144
25. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
31.12.2010.
KM 000
Obaveze prema dobavljačima u zemlji
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Obaveze prema dobavljačima – povezana pravna lica
UKUPNO
31.12.2009.
KM 000
5.163
5.246
384
1.531
417
187
5.964
6.964
26. OSTALE OBAVEZE
31.12.2010.
KM 000
Obaveze prema zaposlenim
755
579
Primljeni avansi
520
19
Porezi i doprinosi na i iz plata
444
330
Obaveze prema dioničarima
351
-
Ostale obaveze prema državi
60
112
Ostalo
UKUPNO
192
31.12.2009.
KM 000
186
176
2.316
1.216
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Provisions for reclamation of excavated areas are being calculated based on monthly quantities of excavated limestone
multiplied with 0.2 KM per ton, in accordance with Contract with Ministry of industry, mining and energy of Zeničkodobojski kanton number KC 001/2000 dated 12 September 2000.
Changes on provisions may be presented as follows:
2009
2010
Reclamation
000 KM
At the beginning of year
Severance
payments
000KM
Court
claims
000KM
Reclamation
000 KM
Severance
payments
000KM
Court
claims
000KM
848
290
144
742
274
123
61
37
154
106
23
28
-
-
23
Decrease
(25)
(11)
(16)
-
(7)
(7)
At the end of year
884
316
305
848
290
144
Increase
Transfer through consolidation
25. TRADE PAYABLES
31/12/2010
KM 000
Domestic trade payables
Foreign trade payables
Trade payables- related parties
Total
31/12/2009
KM 000
5.163
5.246
384
1.531
417
187
5.964
6.964
26. OTHER LIABILITIES
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
Liabilities towards employees
755
579
Advances received
520
19
Taxes and contributions from/on salaries
444
330
Liabilities towards shareholders
351
-
60
112
Other liabilities towards state
Other
TOTAL
186
176
2.316
1.216
193
27. KRATKOROČNA REZERVISANJA
31.12.2010.
KM 000
Rezervisanja za bonuse
Rezervisanja za neiskorištene dane godišnjeg odmora
UKUPNO
31.12.2009.
KM 000
414
462
8
19
422
481
28. PREUZETE OBAVEZE
Na dan bilansa stanja Grupa je raspolagala dugoročnim planovima o novim inveticijama u proizvodne nekretnine,
postrojenja i opremu za period do 5 godina i u iznosu od 73.091 hiljade KM. Uprava Društva smatra da je navedeni
iznos planiranih investicija promjenljiva kategorija, ovisno od opće investicione strategije grupacije.
29. POTENCIJALNE OBAVEZE
Na dan 31. decembra 2010. godine, u toku su pravni sporovi protiv Grupe u ukupnom iznosu od 288 hiljada KM.
Društvo je napravilo rezervisanja u iznosu od 305 hiljada KM (Napomena 25) na osnovu procjene Uprave za negativne
ishode ovih sporova uvećano za troškove postupka.
194
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
27. SHORT-TERM PROVISIONS
31/12/2010
KM 000
Provision for bonuses
Provision for unused vacation days
Total:
31/12/2009
KM 000
414
462
8
19
422
481
28. COMMITMENTS
At the balance sheet date the Company had initiated long-term plans upon new investments in production property,
assets and equipment for period up to 5 years. Mentioned investments amount to KM 73,091 thousand. In accordance
with Management, mentioned amount might vary through periods, whereas investment plan is depending upon
general strategy of the Group.
29. CONTINGENT LIABILITIES
As of 31 December 2010, court proceedings were initiated against the Group in total amount of KM 288 thousands.
The Company has made provision in amount of KM 305 thousands (Note 25) based on the Management estimate of
the outcome of these proceedings and costs of proceedings.
195
30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA
U nastavku je dat pregled potraživanja i obaveza Društva i Grupe prema povezanim stranama na dan 31. decembra
2010. i 2009. godine:
31.12.2010.
KM 000
31.12.2009.
KM 000
IMOVINA
DDC d.o.o. Zagreb
3.682
3.610
Krediti zaposlenim (Uprava)
917
-
Carpat Cement Holding Romania
332
92
SCHWENK Cement – dati krediti
-
16.429
Heidelberg Zement – dati krediti
-
7.823
SCHWENK Cement – kamata
-
38
Heidelberg Zement – kamata
-
30
4.931
28.022
292
-
56
-
Ukupno:
OBAVEZE
Heidelberg Zement AG
Heidelberg Zement Technology
HV Trading Inc
Ukupno:
-
187
348
187
U nastavku je dat pregled prihoda i rashoda Društva ostvarenih u poslovanju sa povezanim stranama u toku 2010. i 2009. godine:
2010.
KM 000
2009.
KM 000
Prihodi od prodaje
DDC d.o.o. Zagreb
10.029
8.657
Carpat Cement Holding Romania
4.667
5.269
Duna – Drava Cement
1.054
1.568
330
1.651
Schwenk Zement KG - kamate
Heidelberg Zement AG - kamate
120
1.088
16.202
18.233
6.550
2.508
293
272
39
531
HC Fuels
-
2.603
Cimentaries CBR Belgium
-
7
6.882
5.921
Ukupno:
Rashodi
HC Trading Inc
Heidelberg Cement AG
Technology Center
Ukupno:
196
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
30. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Receivables and liabilities from transactions with related parties of Company and Group as of 31 December 2010 and
2009 can be presented as follows:
31/12/2010
KM 000
31/12/2009
KM 000
ASSETS
DDC d.o.o. Zagreb
3.682
3.610
Loans approved to employees (Management)
917
-
Carpat Cement Holding Romania
332
92
SCHWENK Cement – loan receivables
-
16.429
Heidelberg Zement – loan receivables
-
7.823
SCHWENK Cement – interest receivables
-
38
Heidelberg Zement – interest receivables
-
30
4.931
28.022
292
-
56
-
-
187
348
187
Total:
LIABILITIES
Heidelberg Zement AG
Heidelberg Zement Technology
HV Trading Inc
Total:
Income and expenses from transactions with related parties of Company during 2010 and 2009 can be presented as follows:
2010
KM 000
2009
KM 000
Sales income
DDC d.o.o. Zagreb
10.029
8.657
Carpat Cement Holding Romania
4.667
5.269
Duna – Drava Cement
1.054
1.568
Schwenk Zement KG - interest income
330
1.651
Heidelberg Zement AG - interest income
120
1.088
16.202
18.233
6.550
2.508
293
272
39
531
HC Fuels
-
2.603
Cimentaries CBR Belgium
-
7
6.882
5.921
Total:
Expenses
HC Trading Inc
Heidelberg Cement AG
Technology Center
Total:
197
Isplate članovima Uprave
Članovima Uprave, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju isplaćene su tokom godine sljedeće naknade:
2010.
KM 000
Bruto plate
951
630
Najamnina za stan
75
37
Nakande plata i bonus
29
-
Ostalo
Ukupno:
U toku 2010. godine Grupa nije isplaćivala naknade Nadzornom odboru.
198
2009.
KM 000
65
22
1.120
689
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Payments to members of Management
Payments to members of Management, Supervisory Board and Audit Board made during the year can be presented as
follows:
2010
KM 000
Gross salaries
2009
KM 000
951
630
Rent of apartment
75
37
Bonuses
29
-
Other
65
22
Total:
1.120
689
During 2010, Group has not paid any fees to Supervisory Board.
199
Gradimo na principima
održivog razvoja
Building on Sustainability
Dodatne informacije
Additional Information
Glavni događaji u 2010. godini
Isporuka betona za Sarajevo City Center
Početkom januara započeta je isporuka betona za Sarajevo City Center, koji je jedan od najznačajnijih projekta za
koji se vršila isporuka betona u 2010. a koji proizvodi TBG BH. Za ovaj projekat je planirano isporučiti 70.000 kubika
betona.
Međunarodna konferencija „Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom u regiji“
U februaru je u Zenici održana međunarodna konferencija „Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom u regiji“, u
organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Na konferenciji je učestvovala i Tvornica cementa Kakanj, koja
je tom prilikom predstavila integralni sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i zaštitom zdravlja i sigurnošću
na radu. Također je predstavila i prijedlog projekta zbrinjavanja starih automobilskih guma njihovom upotrebom kao
alternativnoga goriva u cementnoj industriji.
Alternative Fuels and Raw Materials (AFR) workshop
U aprilu je u sarajevskom hotelu Radon Plaza održan seminar na temu alternativnih goriva, na kome su, pored
predstavnika HeidelbergCementa iz regije Centralna Evropa-Centralna Azija, učestvovali i predstavnici lokalne zajednice
iz Kaknja. Ovo je redovni seminar HeidelbergCement grupacije koji se održava jednom godišnje, a 2010. godine
Tvornica cementa Kakanj je bila domaćin.
Potpisivanje ugovora - TBG Beton
Počekom jula potpisan je ugovor između Tvornice cementa Kakanj i Duna-Drava Cementa kojim je TCK postala vlasnik
kompanije TBG Beton d.o.o., specijalizirane za proizvodnju i plasman transportnog betona. Sjedište ove kompanije je u
Zagrebu.
Dani otvorenih vrata
Deveti put po redu održani su Dani otvorenih vrata. Pod sloganom „Zaigrajmo se“, program je obilovao sportskim
takmičenjima i zabavom za djecu.
Novi cement
Prioritet u poslovanju i radu Tvornice cementa Kakanj je zadovoljstvo naših kupaca, koje postižemo neprikosnovenim
kvalitetom i novim proizvodima. U julu 2010. godine, na preporuku naših kupaca, usvojili smo tehnologiju za
proizvodnju nove vrste cementa CEM II/A-S 42,5 R i tako proširili svoj asortiman proizvoda. Radi se o tzv. rapid
cementu s većim početnim čvrstoćama. Ovaj cement proizvodi se u skladu sa zahtjevima evropske norme EN 197-1, a
namijenjen je domaćem i izvoznom tržištu.
Priznanje Privredne štampe – 100 najvećih u BiH
Tvornica cementa Kakanj je dobila priznanje Privredne štampe za izvanredne rezultate poslovanja u 2009. godini.
Tvornica se u 2009. godini po ostvarenoj dobiti plasirala na 4. mjesto, odmah iza telekom operatera i Elektroprivrede
BiH.
Nagrada Dobro ‘10
„Dobro je biti dobar“ slogan je pod kojim su Fondacija Mozaik, Agencija MaŠta i Međunarodna nansijska korporacija
(IFC) odabrali društveno odgovorne kompanije i dodijelili priznanja DOBRO ‘10 za društvenu odgovornost. Tvornica
cementa Kakanj je dobila priznanje DOBRO ‘10 za društveno odgovornu kompaniju u kategoriji briga o okolišu.
Nagrada FIPA
U decembru mjesecu Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH (FIPA) dodijelila je priznanje Investitor godine
2009. Ovo prestižno priznanje Tvornica cementa Kakanj je dobila u kategoriji „New job creation“.
202
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Izvještaj Uprave
Izvještaj nezavisnog revizora
Dodatne informacije
Shares
Report of the Management Board
Report of the Independent Auditor
Additional Information
Review of 2010 Events
Concrete Delivery to Sarajevo City Center
At the beginning of January, we started concrete delivery to Sarajevo City Center, which is one of the most important
of TBG BH’s concrete delivery projects in 2010. The plan is to deliver 70,000 cubic meters of concrete for this project.
International Conference “Managing dangerous and non-dangerous waste in the region”
In February, the International conference “Managing dangerous and non-dangerous waste in the region,” organized
by the Federal Ministry for the Environment and Tourism, was held in Zenica. Tvornica cementa Kakanj participated in
the conference and presented an integrated system of quality management, environmental protection and health and
safety. We also presented our project proposal for treating waste car tires as an alternative fuel in the cement industry.
Alternative Fuels and Raw Materials (AFR) Workshop
The alternative fuels workshop was held in April in the Sarajevo hotel Radon Plaza, which, in addition to
HeidelbergCement participants from Central Europe-Central Asia, was also attended by representatives of Kakanj’s
local community. This is a regular workshop of HeidelbergCement Group that is held once a year, and Tvornica
cementa Kakanj was the host in 2010.
Contract Signing for TBG Beton
A contract between Tvornica cementa Kakanj and Duna-Drava Cement was signed at the beginning of July, by
which Tvornica cementa Kakanj became owner of the company TBG Beton d.o.o., specialized in the production and
distribution of concrete. The seat of this company is in Zagreb.
Open Door Event
An open door event was held for the ninth time. The program was held under the slogan “Let’s play” and was
outreach for sport competitions and children activities.
New Cement
Tvornica cementa Kakanj’s business priority is the satisfaction of our customers, which we achieve through
unquestionable quality and new products. In July 2010, on the recommendation of our buyers, we introduced
technology for producing a new type of cement CEM II/A-S 42,5 R thus expanding our product offers. This is so-called
rapid cement with higher starting hardness. This cement is produced in compliance with requirements of European
norm EN 197-1, and is intended for domestic and export markets.
Award of Privredna štampa (Business Seal) – 100 greatest in B&H
Tvornica cementa Kakanj received the award of Privredna štampa for extraordinary business results in 2009. In 2009,
Tvornica was in fourth place in the category of achieved pro t, right after telecoms and Elektorprivreda BiH (Electric
Power Industry of B&H).
Dobro ‘10 Award
“It is good to be good” was the slogan used by the Mozaik foundation, MaŠta agency and International Finance
Corporation (IFC) to select socially responsible companies and present the DOBRO’10 award for social responsibility.
Tvornica cementa Kakanj received the DOBRO’10 award as a socially responsible company in the category of
environmental protection.
FIPA Award
In December, the Foreign Investments Promotion Agency in B&H (FIPA) awarded Tvornica cementa Kakanj with the
award Investor of the Year 2009. Tvornica cementa Kakanj won this prestigious award in the category “New job
creation.”
203
Kontakti
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0)32 557 500
Fax: +387 (0)32 557 600
Uprava
Direktor
Branimir Muidža
Izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove
Izudin Neimarlija
Izvršni direktor za nansije i ekonomske poslove
Zehra Obralija
Zajednički poslovi
Sekretar Društva
Sead Kovačević
Rukovodilac Odjela nabavke
Armin Hadžić
Rukovodilac Odjela marketinga i prodaje
Bajazid Tursun
Rukovodilac IT odjela
Emir Bilalović
Koordinator za komunikacije
Emina Dedić
Tehnička podrška
Nurdin Salihbegović
Stručni suradnik za ISO standarde i zaštitu okoliša
Almir Bajtarević
Proizvodnja
204
Rukovodilac Sektora proizvodnje
Edin Bjelopoljak
Rukovodilac Službe održavanja
Hakija Salkić
Rukovodilac Službe za kamenolom i investicije
Vehbija-Kemo Delibašić
Rukovodilac Laboratorija
Anto Radoš
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Contacts
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0)32 557 500
Fax: +387 (0)32 557 600
Management Board
Director
Branimir Muidža
Executive Director for Production
and Technical Issues
Izudin Neimarlija
Executive Director for Finances and
Economic Issues
Zehra Obralija
Common Affairs
Secretary of the Company
Sead Kovačević
Head of Purchasing
Armin Hadžić
Head of Marketing and Sales
Bajazid Tursun
Head of IT
Emir Bilalović
Communications Coordinator
Emina Dedić
Technical Support
Nurdin Salihbegović
QMS Manager
Almir Bajtarević
Production
Head of Production Division
Edin Bjelopoljak
Head of Maintenance Division
Hakija Salkić
Head of Quarry and Quality Control Division
Vehbija-Kemo Delibašić
Head of the Laboratory
Anto Radoš
205
Poslovnice
Rukovodilac Poslovne jedinice Sarajevo
Suvad Avdispahić
Halilovići b.b.
71000 Sarajevo
Tel. +387 (0)33 767 340
Fax: +387 (0)33 767 341
Rukovodilac Poslovne jedinice Banja Luka
Darko Kos
Ložionička 2
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 (0)51 345 175
Povezana društva
TBG BH d.o.o.
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
Direktorica
Ehlimana Šehmehmedović
Magistralni put b.b.
75250 Lukavac, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 (0)35 553 250
Rukovodilac Poslovne jedinice
Sarajevo
Asim Mešić
Rukovodilac Poslovne jedinice
Lukavac
Almir Vejzović
TBG Beton d.o.o.
Ulica Savezne Republike Njemačke 4
10020 Zagreb
Tel. +385 (0)1/6607-360, 6607-353
Fax: +385 (0)1/6608-540
Voditelj prodaje za područje Đakovo, Osijek, Valpovo
Sanjin Kalaica
Mob. +385 (0)91/352 1368
Voditelj prodaje za područje Slavonski Brod, Vinkovci
Siniša Kalaica
Mob. +385 (0)91/352 1363
206
Rukovodilac Poslovne jedinice
Banja Luka
Dejan Vasilić
Korporativno upravljanje
Corporate Governance
Dionice
Shares
Izvještaj Uprave
Report of the Management Board
Izvještaj nezavisnog revizora
Report of the Independent Auditor
Dodatne informacije
Additional Information
Business Units
Head of BU Sarajevo
Suvad Avdispahić
Halilovići b.b.
71000 Sarajevo
Tel. +387 (0)33 767 340
Fax: +387 (0)33 767 341
Head of BU Banja Luka
Darko Kos
Ložionička 2
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 (0)51 345 175
Subsidiaries
TBG BH d.o.o.
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina
Director
Ehlimana Šehmehmedović
Magistralni put b.b.
75250 Lukavac, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 (0)35 553 250
Head of BU Sarajevo
Asim Mešić
Head of BU Lukavac
Almir Vejzović
Head of BU Banja Luka
Dejan Vasilić
TBG Beton d.o.o.
Ulica Savezne Republike Njemačke 4
10020 Zagreb
Tel. +385 (0)1/6607-360, 6607-353
Fax: +385 (0)1/6608-540
Sales Manager for Đakovo, Osijek, Valpovo
Sanjin Kalaica
Mob. +385 (0)91/352 1368
Sales Manager for Slavonski Brod, Vinkovci
Siniša Kalaica
Mob. +385 (0)91/352 1363
207
Impresum / Imprint
Izdavač / Publisher
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef Merdanovića 146
72240 Kakanj
BiH / B&H
Fotogra je / Photographs
Arhiva Tvornice cementa Kakanj / Tvornica cementa Kakanj archive
Arhiva HeidelbergCement Group / HeidelbergCement Group archive
Emina Dedić
Studio TNT Sarajevo
Lektura / Proofreading
(ne uključuje izvještaje nezavisnog revizora) / (does not include the reports of the independent auditor)
Faik Imamović, Michael Mehen
DTP
Japonica d.o.o. Sarajevo
Štampa / Printing
Atlantik d.o.o. Banja Luka
Kontakt / Contact
Odnosi sa investitorima / Investor relations
Telefon / Phone: + 387 32 557 538
Fax: +387 32 557 600
Komunikacije / Communications:
Telefon / Phone: + 387 32 557 552
Fax: +387 32 557 600
208
Mapa lokacija
Map of Locations
Osnovni nansijski pokazatelji
Financial highlights
Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina
U 000 KM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TBG BH Kakanj
57.016
4.882
68.406
5.350
94.368
9.368
113.973
13.951
95.814
8.283
TBG BH Kakanj
2010
34.975
48.250
58.273
48.989
41.269
11.301
2.496
2.735
4.790
7.133
4.235
5.778
6.351
TBG BH Kakanj
0
0
0
0
0
3.247
31.648
37.711
53.039
65.407
53.224
50.295
6.486
8.138
18.004
26.618
18.282
13.375
284
78
574
1.914
291
1.520
6.378
8.393
18.485
28.533
19.727
13.570
0,67
0,88
1,95
2,70
2,08
1,43
127.924
104.097
98.368
Total Gross sales
Dobit prije nansijskog rezultata
EBIT
12.686
15.916
35.213
52.061
35.757
26.159
Earnings before interest and
taxes (EBIT)
555
153
1.122
3.744
570
2.972
12.475
16.415
36.154
55.805
38.583
26.540
1,32
1,73
3,82
5,28
4,07
2,80
11.619
8.235
6.133
12.514
10.826
Finansijska ulaganja
Total investicije
2009
29.152
103.736
Investicije u ksna sredstva
2008
TBG BH Kakanj
73.756
Zarada po dionici
2007
Tvornica cementa Kakanj
61.898
Neto dobit
2006
80.716
Total prihod od prodaje
Finansijski prihodi i rashodi
2005
Gross sales
Prihod od prodaje
Tvornica cementa Kakanj
U 000 EUR
8.439
Financial revenues and charges
Net Income
Earnings per share
Investments in xed assets
14.201
Financial investments
5.941
4.210
3.136
6.398
5.535
4.315
0
0
0
0
0
7.261
11.619
8.235
6.133
12.514
10.826
22.640
Total investments
5.941
4.210
3.136
6.398
5.535
11.576
Dugoročna imovina
118.158
118.240
115.985
120.573
122.528
130.764
Long-term assets
60.413
60.455
59.302
61.648
62.648
66.859
Kratkoročna imovina
38.226
49.690
89.028
135.409
58.703
53.408
Short-term assets
19.545
25.406
45.519
69.234
30.014
27.307
144.349
160.764
196.917
246.985
171.288
173.965
Capital
73.804
82.197
100.682
126.281
87.578
88.947
855
909
1.449
1.139
1.282
1.505
Long-term liabilities
437
465
741
582
655
769
11.180
6.257
6.647
7.858
8.661
8.702
Short-term liabilities
5.716
3.199
3.399
4.018
4.428
4.449
156.384
167.930
205.013
255.982
181.231
184.172
Total Balance Sheet
79.958
85.861
104.821
130.882
92.662
94.166
Kapital
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Total bilans stanja
Tvornica cementa Kakanj
TBG BH d.o.o.
Sjedište / HQ
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Selima ef. Merdanovica 146
72240 Kakanj, BiH
Sjedište / HQ
TBG BH d.o.o. Kakanj
Selima ef. Merdanovica 146
72240 Kakanj, BiH
Poslovna jedinica Sarajevo
Terminal za otpremu cementa
Business unit Sarajevo
Cement terminal
Halilovici bb
71000 Sarajevo, BiH
Poslovna jedinica Sarajevo
Business unit Sarajevo
Doglodi bb, Ilidža
71000 Sarajevo, BiH
Poslovna jedinica Banja Luka
Terminal za otpremu cementa
Business unit Banja Luka
Cement terminal
Ložionicka 2
78000 Banja Luka, BiH
VALPOVO
ĐAKOVO
VINKOVCI
SLAVONSKI BROD
BANJA LUKA
Poslovna jedinica Lukavac
Business unit Lukavac
Magistralni put bb
75250 Lukavac, BiH
SARAJEVO
Poslovna jedinica Banja Luka
Business unit Banja Luka
Ložionicka 2
78000 Banja Luka, BiH
TBG Beton d.o.o.
Poslovna jedinica Slavonski Brod /
Business Unit Slavonski Brod
Sjeverna vezna cesta bb,
35000 Slavonski Brod
Poslovna jedinica Đakovo /
Business Unit Đakovo
Grobljanska bb,
31401 Viškovci
Poslovna jedinica Valpovo /
Business Unit Valpovo
Kraljevci 4, 31550 Valpovo
Poslovna jedinica Osijek /
Business Unit Osijek
Nemetin 171c,
31000 Nemetin
Poslovna jedinica Vinkovci /
Business Unit Vinkovci
H.V. Hrvatinića bb,
32100 Vinkovci
LUKAVAC
KAKANJ
Hrvatska / Croatia
Sjedište / HQ
Ulica Savezne Republike Njemačke
410020 Zagreb, HR
OSIJEK
ZAGREB
Legenda / Legend
Tvornica cementa / Cement plant
Terminal za otpremu cementa /
Cement terminal
Betonara / RMC plant
Mapa lokacija
Map of Locations
Osnovni nansijski pokazatelji
Financial highlights
Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina
U 000 KM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TBG BH Kakanj
57.016
4.882
68.406
5.350
94.368
9.368
113.973
13.951
95.814
8.283
TBG BH Kakanj
2010
34.975
48.250
58.273
48.989
41.269
11.301
2.496
2.735
4.790
7.133
4.235
5.778
6.351
TBG BH Kakanj
0
0
0
0
0
3.247
31.648
37.711
53.039
65.407
53.224
50.295
6.486
8.138
18.004
26.618
18.282
13.375
284
78
574
1.914
291
1.520
6.378
8.393
18.485
28.533
19.727
13.570
0,67
0,88
1,95
2,70
2,08
1,43
127.924
104.097
98.368
Total Gross sales
Dobit prije nansijskog rezultata
EBIT
12.686
15.916
35.213
52.061
35.757
26.159
Earnings before interest and
taxes (EBIT)
555
153
1.122
3.744
570
2.972
12.475
16.415
36.154
55.805
38.583
26.540
1,32
1,73
3,82
5,28
4,07
2,80
11.619
8.235
6.133
12.514
10.826
Finansijska ulaganja
Total investicije
2009
29.152
103.736
Investicije u ksna sredstva
2008
TBG BH Kakanj
73.756
Zarada po dionici
2007
Tvornica cementa Kakanj
61.898
Neto dobit
2006
80.716
Total prihod od prodaje
Finansijski prihodi i rashodi
2005
Gross sales
Prihod od prodaje
Tvornica cementa Kakanj
U 000 EUR
8.439
Financial revenues and charges
Net Income
Earnings per share
Investments in xed assets
14.201
Financial investments
5.941
4.210
3.136
6.398
5.535
4.315
0
0
0
0
0
7.261
11.619
8.235
6.133
12.514
10.826
22.640
Total investments
5.941
4.210
3.136
6.398
5.535
11.576
Dugoročna imovina
118.158
118.240
115.985
120.573
122.528
130.764
Long-term assets
60.413
60.455
59.302
61.648
62.648
66.859
Kratkoročna imovina
38.226
49.690
89.028
135.409
58.703
53.408
Short-term assets
19.545
25.406
45.519
69.234
30.014
27.307
144.349
160.764
196.917
246.985
171.288
173.965
Capital
73.804
82.197
100.682
126.281
87.578
88.947
855
909
1.449
1.139
1.282
1.505
Long-term liabilities
437
465
741
582
655
769
11.180
6.257
6.647
7.858
8.661
8.702
Short-term liabilities
5.716
3.199
3.399
4.018
4.428
4.449
156.384
167.930
205.013
255.982
181.231
184.172
Total Balance Sheet
79.958
85.861
104.821
130.882
92.662
94.166
Kapital
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Total bilans stanja
Tvornica cementa Kakanj
TBG BH d.o.o.
Sjedište / HQ
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Selima ef. Merdanovica 146
72240 Kakanj, BiH
Sjedište / HQ
TBG BH d.o.o. Kakanj
Selima ef. Merdanovica 146
72240 Kakanj, BiH
Poslovna jedinica Sarajevo
Terminal za otpremu cementa
Business unit Sarajevo
Cement terminal
Halilovici bb
71000 Sarajevo, BiH
Poslovna jedinica Sarajevo
Business unit Sarajevo
Doglodi bb, Ilidža
71000 Sarajevo, BiH
Poslovna jedinica Banja Luka
Terminal za otpremu cementa
Business unit Banja Luka
Cement terminal
Ložionicka 2
78000 Banja Luka, BiH
VALPOVO
ĐAKOVO
VINKOVCI
SLAVONSKI BROD
BANJA LUKA
Poslovna jedinica Lukavac
Business unit Lukavac
Magistralni put bb
75250 Lukavac, BiH
SARAJEVO
Poslovna jedinica Banja Luka
Business unit Banja Luka
Ložionicka 2
78000 Banja Luka, BiH
TBG Beton d.o.o.
Poslovna jedinica Slavonski Brod /
Business Unit Slavonski Brod
Sjeverna vezna cesta bb,
35000 Slavonski Brod
Poslovna jedinica Đakovo /
Business Unit Đakovo
Grobljanska bb,
31401 Viškovci
Poslovna jedinica Valpovo /
Business Unit Valpovo
Kraljevci 4, 31550 Valpovo
Poslovna jedinica Osijek /
Business Unit Osijek
Nemetin 171c,
31000 Nemetin
Poslovna jedinica Vinkovci /
Business Unit Vinkovci
H.V. Hrvatinića bb,
32100 Vinkovci
LUKAVAC
KAKANJ
Hrvatska / Croatia
Sjedište / HQ
Ulica Savezne Republike Njemačke
410020 Zagreb, HR
OSIJEK
ZAGREB
Legenda / Legend
Tvornica cementa / Cement plant
Terminal za otpremu cementa /
Cement terminal
Betonara / RMC plant
Godišnji
izvještaj
2010.
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Mapa lokacija / Map of locations
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj, BiH
www.heidelbergcement.ba
Naša misija
Our Mision
Kultura naše kompanije zasniva se na korporacijskoj misiji HeidelbergCement grupacije kojoj pripadamo
od 2000. godine. Ideali i principi korporacijske misije predstavljaju osnovne vrijednosti i uvjerenja kojima se
Anual
Report
2010
vodimo u svakodnevnom radu. To su ciljevi koje smo sebi postavili kako bismo postigli svoje profesionalne
planove. A na kraju krajeva, oni su mjerilo uspjeha naših napora.
■
■
Gradimo na tri stupa održivog razvoja: ekonomskoj, ekološkoj i društvenoj odgovornosti.
Naši ekonomski ciljevi su da kontinuirano povećavamo svoju zaradu kroz racionalizaciju troškova i
dugoročni razvoj orijentiran ka pro tu.
■
■
■
■
Nastojimo održavati dugoročne odnose s kupcima zasnovane na povjerenju i integritetu.
Za naš uspjeh zaslužni su sposobni i odani zaposlenici te izvrstan rukovodni tim.
Zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa naši su prioritetni ciljevi u zaštiti okoliša.
Naša je politika informiranja da omogućimo otvorenu komunikaciju. Pružamo informacije na
odgovoran i vjerodostojan način.
■
Naša međusobna saradnja je protkana aktivnom i otvorenom komunikacijom.
The business culture of our company is based on the Corporate Mission of the HeidelbergCement
Group, to which we’ve belonged since 2000. The ideals and principles set forth in the Corporate Mission
Tvornica cementa Kakanj je dobitnik priznanja DOBRO’10 kao kompanija koja daje
represent the fundamental values and beliefs which guide us in our work every day. They are the goals
najbolji primjer brige o okolišu u Bosni i Hercegovini. U proteklih deset godina, kroz
which we set for ourselves as we set out to accomplish our professional aims. Finally, they are the measure
projekte modernizacije, u Tvornicu cementa Kakanj uložena su značajna sredstva
by which we judge the success of our efforts.
i napori kako bi se svi uticaji na okoliš doveli na norme koje propisuje Evropska
Unija. Održivi razvoj je glavni princip na kojem se zasniva poslovanje Tvornice
zajednicu.
Tvornica cementa Kakanj received the DOBRO’10 award as a company that makes
the best example of the environmental care in Bosnia and Herzegovina. During
the past ten year, Tvornica cementa Kakanj, through its modernization projects,
has invested signi cant funds and efforts to bring its impact on the environment to
the levels prescribed by the EU.The sustainable development is the main business
principle of Tvornica cementa Kakanj which includes the comprehensive care for
the environment, employees and local community.
■
Godišnji izvještaj 2010
cementa Kakanj, a koji uključuje sveukupnu brigu za okoliš, zaposlene i lokalnu
We are building on the three pillars of sustainable development: economy, ecology and social
responsibility.
■
Our economic goals are to continuously increase our earnings through cost leadership and longterm, pro t-oriented growth.
■
■
■
We strive for long-term customer relationships based on reliability and integrity.
Our success is based on competent, dedicated employees and an excellent management team.
Climate protection and conserving natural resources are matters of priority for our objectives in
environmental protection.
■
■
Our information policy is to provide open communication. We inform truthfully and responsibly.
Our dealings with each other are marked by active and open communication.
Osnovni ånansijski pokazatelji / Financial Highlights
Godišnji
izvještaj
2010.
Tvornica cementa Kakanj d.d.
Mapa lokacija / Map of locations
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj, BiH
www.heidelbergcement.ba
Naša misija
Our Mision
Kultura naše kompanije zasniva se na korporacijskoj misiji HeidelbergCement grupacije kojoj pripadamo
od 2000. godine. Ideali i principi korporacijske misije predstavljaju osnovne vrijednosti i uvjerenja kojima se
Anual
Report
2010
vodimo u svakodnevnom radu. To su ciljevi koje smo sebi postavili kako bismo postigli svoje profesionalne
planove. A na kraju krajeva, oni su mjerilo uspjeha naših napora.
■
■
Gradimo na tri stupa održivog razvoja: ekonomskoj, ekološkoj i društvenoj odgovornosti.
Naši ekonomski ciljevi su da kontinuirano povećavamo svoju zaradu kroz racionalizaciju troškova i
dugoročni razvoj orijentiran ka pro tu.
■
■
■
■
Nastojimo održavati dugoročne odnose s kupcima zasnovane na povjerenju i integritetu.
Za naš uspjeh zaslužni su sposobni i odani zaposlenici te izvrstan rukovodni tim.
Zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa naši su prioritetni ciljevi u zaštiti okoliša.
Naša je politika informiranja da omogućimo otvorenu komunikaciju. Pružamo informacije na
odgovoran i vjerodostojan način.
■
Naša međusobna saradnja je protkana aktivnom i otvorenom komunikacijom.
The business culture of our company is based on the Corporate Mission of the HeidelbergCement
Group, to which we’ve belonged since 2000. The ideals and principles set forth in the Corporate Mission
Tvornica cementa Kakanj je dobitnik priznanja DOBRO’10 kao kompanija koja daje
represent the fundamental values and beliefs which guide us in our work every day. They are the goals
najbolji primjer brige o okolišu u Bosni i Hercegovini. U proteklih deset godina, kroz
which we set for ourselves as we set out to accomplish our professional aims. Finally, they are the measure
projekte modernizacije, u Tvornicu cementa Kakanj uložena su značajna sredstva
by which we judge the success of our efforts.
i napori kako bi se svi uticaji na okoliš doveli na norme koje propisuje Evropska
Unija. Održivi razvoj je glavni princip na kojem se zasniva poslovanje Tvornice
zajednicu.
Tvornica cementa Kakanj received the DOBRO’10 award as a company that makes
the best example of the environmental care in Bosnia and Herzegovina. During
the past ten year, Tvornica cementa Kakanj, through its modernization projects,
has invested signi cant funds and efforts to bring its impact on the environment to
the levels prescribed by the EU.The sustainable development is the main business
principle of Tvornica cementa Kakanj which includes the comprehensive care for
the environment, employees and local community.
■
Godišnji izvještaj 2010
cementa Kakanj, a koji uključuje sveukupnu brigu za okoliš, zaposlene i lokalnu
We are building on the three pillars of sustainable development: economy, ecology and social
responsibility.
■
Our economic goals are to continuously increase our earnings through cost leadership and longterm, pro t-oriented growth.
■
■
■
We strive for long-term customer relationships based on reliability and integrity.
Our success is based on competent, dedicated employees and an excellent management team.
Climate protection and conserving natural resources are matters of priority for our objectives in
environmental protection.
■
■
Our information policy is to provide open communication. We inform truthfully and responsibly.
Our dealings with each other are marked by active and open communication.
Osnovni ånansijski pokazatelji / Financial Highlights
Download

Godišnji izvještaj za 2010. godinu