SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE
Broj: __________
Trebinje, 05.05.2014. godine
Pedesetdruga sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je
dana 29.04.2014. godine sa početkom rada u 14,00 časova u prostorijama Generalnog
direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.
Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Zoran Komatina, Jovanka Ćurtović,
Petar Ukropina, Luka Petrović i Radoslav Marić.
Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.
DNEVNI RED
1.
Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice s osvrtom na izvršenje odluka.
2.
Razmatranje prigovora na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Swisslion
Industrije alata a.d .Trebinje.
Usvajanje Izvještaja Komisije za popis ulja, maziva, soli, gasova, goriva, lakova,
lab. materijala, ručnog alata, steznog pribora i poravnjivača.
3.
4.
Usvajanje Izvještaja Komisije o utvrđenim manjkovima gotovih proizvoda i novca
nastalih izvršenjem krivičnog djela provalne krađe u prodavnici br. 1 Trebinje.
Prije prelaska na dnevni red, članovi Upravnog odbora su konstatovali da postoji kvorum
za punovažno odlučivanje, a potom su usvojili dnevni red jednoglasno bez primjedbi.
Ad 1.
- Usvaja se Zapisnik sa 51. sjednice Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d.
Trebinje, kao u prijedlogu teksta, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.
Ad 2.
- Usvajaju se prigovori na utvrđenu sistematizaciju radnih mjesta za slijedeće
organizacione dijelove i pojedinačna radna mjesta, i to:
PO PRIJEDLOGU PRAVILNIKA
r.
br.
naziv radnog mesta
Opis posla
broj
izvrs.
Koef.
1
5.50
SEKTOR FRE
Služba knjigovodstva i računovodstva
opšte
Menadžer
Knjigovodja-Blagajnik-Likvidator
Menadžer
vođenje knjigovodstva ino-kupaca i
dobavljača
vođenje blagajne, osnovnih sredstava i
osiguranja lica
vođenje knjigovodstva kupaca DBJ i
dobavljača
1
1
3.60
5.50
Glavni knjigovođa
Knjigovođa robnog i materijalnog knjig
Služba AOP
Menadžer AOP-a
Menadžer sistema hardvera
Menadžer sistema hardvera
vođenje glavne knjige
vođenje robnog i materijalnog knjigovodstva
1
1
3.90
3.60
organizacija i koordinacija rada službe
kontrola i održavanje hardvera i sajta
kontrola i održavanje hardvera i sajta
1
1
1
ugovor
6.00
5.50
organizacija i koordinacija rada sektora
1
ugovor
vođenje knjigovodstva kupaca i dobavljača
vođenje glavne knjige
vođenje blagajne, osnovnih sredstava i
osiguranja lica
vođenje robnog i materijalnog knjigovodstva
2
1
5.50
4.30
organizacija i koordinacija rada službe
kontrola i održavanje hardvera, softvera i
sajta
kontrola i održavanje hardvera i softvera
1
ugovor
1
1
6.00
5.50
učešće u organizacija i koordinacija rada
4
3.60
organizacija i koordinacija rada službe
organizacija skladištenja i izdavanja
prijem i otprema gotovih proizvoda
skladištenje i izdavanje gotovih proizvoda
1
1
4
5
3.90
3.30
3.00
3.00
organizacija i koordinacija rada službe
Obilježavanje i štelovanje lasera
Interni transport alata
1
4
1
3.60
2.50
2.50
organizacija i koordinacija rada službe
štampanje etiketa
Konzerviranje gotovih proizvoda
pakovanje gotovih proizvoda
1
2
1
14
3.90
3.00
2.50
2.50
organizacija i koordinacija rada
učešće u organizacija i koordinacija rada
4
5
5.50
3.60
organizacija i koordinacija rada OJ
organizacija skladištenja, izdavanja i
otpreme
prijem i otprema gotovih proizvoda
1
3.90
1
3.30
5
3.00
USVOJENE IZMJENE
SEKTOR FRE
Izvršni direktor
Služba knjigovodstva i računovodstva
Menadžer
Glavni knjigovođa
Knjigovodja-Blagajnik-Likvidator
Knjigovođa
Služba EOP
Menadžer EOP-a
Menadžer sistema hardvera i softvera
Menadžer sistema hardvera
1
1
4.00
3.60
PO PRIJEDLOGU
PRAVILNIKA
SEKTOR KOMERCIJALA
SLUZBA PRODAJE
Poslovnice
Referent
MAGACIN GOTOVE ROBE (MGR)
Sluzba skladista I otpreme
Poslovođa
Predradnik
Operater
Skladištar
SERVISNA SLUZBA OBILJEŽAVANJA I
PAKOVANJA
Servisna sluzba obiljezavanja
Predradnik
Obilježavač
Transportni radnik
Servisna sluzba konzerviranja i
pakovanja
Poslovođa
Operater
Radnik na konzerviranju alata
Paker
USVOJENE IZMJENE
SEKTOR KOMERCIJALA
SLUZBA PRODAJE
OJ Poslovnice
Menadzer
Referent
OJ skladiste i otprema
Poslovođa
Predradnik
Operater
-2-
Skladištar
OJ obiljezavanja
Poslovođa
Obilježavač
Obilježavač
OJ konzerviranja i pakovanja
Poslovođa
Operater
Paker
Radnik na konzerviranju alata
Transportni radnik
skladištenje, izdavanje i otprema gotovih
proizvoda
6
3.00
organizacija i koordinacija rada OJ
Obilježavanje laserski
obilježavanje elektrohemijski
1
1
3
3.90
3.00
2.70
organizacija i koordinacija rada OJ
štampanje etiketa
pakovanje gotovih proizvoda
Konzerviranje gotovih proizvoda
Interni transport alata
1
2
14
1
1
3.90
3.00
2.70
2.70
2.50
organizacija i koordinacija rada sektora
1
6.50
1
4.30
PO PRIJEDLOGU PRAVILNIKA
SEKTOR KONTROLE
KVALITETA
Administrativna sluzba
Izvršni direktor
ISO SISTEM KVALITETA
Menadžer
Kontrolor mjernog alata
PRIJEMNA KONTROLA
Vodeći inzinjer
Prijemni kontrolor
SLUŽBA ZAVRŠNOG KONTROLISANJA
PROIZVODA
Poslovođa
Tehnički kontrolor
obezbjeđenje i unaprijeđenje sistema
kvaliteta
Atestiranje i popravka MIKO i kontrola
kontrolnog alata
1
3.00
Metalurško-hemijsko ispitivanje
Prijemna kontrolIsanje ulaznih materjala
2
1
4.30
3.60
organizacija i koordinacija rada službe
Završno kontrolisanje alata
3
4
3.90
3.60
organizacija i koordinacija rada sektora
1
ugovor
1
5.00
USVOJENE IZMJENE
SEKTOR KONTROLE
KVALITETA
Administrativna sluzba
Izvršni direktor
ISO SISTEM KVALITETA
Menadžer
Kontrolor
SLUŽBA PRIJEMNE KONTROLE
Vodeći inzinjer
Prijemni kontrolor
SLUŽBA ZAVRŠNOG KONTROLISANJA
PROIZVODA
Poslovođa
Tehnički kontrolor
obezbjeđenje i unaprijeđenje sistema
kvaliteta
Atestiranje i popravka MIKO i kontrola
kontrolnog alata
1
3.60
Metalurško-hemijsko ispitivanje
Prijemna kontrolIsanje ulaznih materjala
2
1
5.50
3.60
organizacija i koordinacija rada službe
Završno kontrolisanje alata
3
4
3.90
3.60
Konstruisanje standard. I spec. proizvoda I
razrada TP
Razrada KT dokumentacije
4
2
5.50
4.30
analiza I izrada normativa vremena I
ucinaka standard. I slozenih alata
1
5.00
PO PRIJEDLOGU PRAVILNIKA
SLUŽBA TEHNICKA PRIPREMA
PROIZVODNJE
Konstruktivna tehnologija
Vodeći konstruktor tehnolog
Tehnolog
Operativno planska priprema
proizvodnje
Služba norme i učinka
Normirac-Analiticar
-3-
USVOJENE IZMJENE
SLUŽBA TEHNICKA PRIPREMA
PROIZVODNJE
OJ Konstruktivna tehnologija
Vodeći konstruktor tehnolog
Tehnolog
OJ Operativno planska priprema
proizvodnje
OJ Služba norme i učinka
Glavni normirac
Konstruisanje standard. I spec. proizvoda I
razrada TP
Razrada KT dokumentacije
5
3
5.50
4.30
analiza I izrada normativa vremena I
ucinaka standard. I slozenih alata
1
5.50
kontrolisanje dokumentacije i komada
1
3.00
kontrolisanje dokumentacije i komada
1
3.00
Mehaničko obilježavanje, planiranje i
kontrola žigova
1
Profilisanje segmenata za valjanje
1
3.60
Strugarski poslovi (automat)
1
3.00
Mehaničko obilježavanje, planiranje i
kontrola žigova
1
Profilisanje segmenata za valjanje
1
Strugarski poslovi na viševretenom
automatu
1
Struganje na CNC
2
PO PRIJEDLOGU PRAVILNIKA
PRIPREMA PROIZVODNJE
Kontrolor
USVOJENE IZMJENE
PRIPREMA PROIZVODNJE
Kontrolor
PO PRIJEDLOGU PRAVILNIKA
PROFITNI CENTAR PROIZVODNJE
ALATA ZA BUŠENJE
Otpuštanje u pari i meh. obilježavanje
Obilježavač-planer
LINIJA VALJANIH BURGIJA
Priprema odsijec i šiljenje
Brusač
PRIPREMA PROIZVODNJE ALATA ZA
BUŠENJE
Strugar
3.00
USVOJENE IZMJENE
PROFITNI CENTAR PROIZVODNJE
ALATA ZA BUŠENJE
Otpuštanje u pari i meh. obilježavanje
Predradnik
LINIJA VALJANIH BURGIJA
Priprema odsijec i šiljenje
Brusač
PRIPREMA PROIZVODNJE ALATA ZA
BUŠENJE
Strugar
3.60
3.90
3.30
PO PRIJEDLOGU
PRAVILNIKA
PROFITNI CENTAR PROIZVODNJE
ALATA ZA NAVOJ
LINIJA UREZNIKA PREKO M16, Na i
ONA
Univerzalno struganje
Strugar
USVOJENE IZMJENE
PROFITNI CENTAR PROIZVODNJE
ALATA ZA NAVOJ
LINIJA UREZNIKA PREKO M16, Na i
-4-
3.30
ONA
Univerzalno struganje
Strugar
Struganje na CNC
2
3.60
Struganje na CNC
4
3.30
Složeni oštrački poslovi
Složeniji oštrački poslovi
1
3
3.90
3.60
Mašinsko-bravarski poslovi
3
3.60
Struganje na CNC
4
3.60
Složeni oštrački poslovi
Složeniji oštrački poslovi
2
2
3.90
3.60
Složeni mašinsko-bravarski poslovi
Mašinsko-bravarski poslovi
1
2
3.90
3.60
Priprema i kalenje i otpuštanje u soli
15
3.00
Organizacija i priprema, kalenje i otpuštanje
u soli
Priprema i kalenje i otpuštanje u soli
3
12
vodjenje arhive, unos podataka u sistem i
ref. zašt. na radu
1
FT obezbjeđenje imovine društva
održavanje higijene
3
5
vodjenje arhive, unos podataka u sistem i
ref. zašt. na radu
1
PO PRIJEDLOGU PRAVILNIKA
PROFITNI CENTAR PROIZVODNJE
SPECIJALNOG ALATA
Strugarski poslovi
Strugar
Brusački poslovi i oštrački poslovi
Oštrač
Oštrač
ODRŽ. PROCESNE OPREME FAS
Mašinobravar
USVOJENE IZMJENE
PROFITNI CENTAR PROIZVODNJE
SPECIJALNOG ALATA
Strugarski poslovi
Strugar
Brusački poslovi i oštrački poslovi
Oštrač
Oštrač
ODRŽ. PROCESNE OPREME FAS
Mašinobravar
Mašinobravar
PO PRIJEDLOGU
PRAVILNIKA
SLUŽBA TERMIČKA I
TERMOHEMIJSKA OBRADA
Kalionica u soli
Kalioc
USVOJENE IZMJENE
SLUŽBA TERMIČKA I
TERMOHEMIJSKA OBRADA
Kalionica u soli
Vodeći kalioc
Kalioc
3.30
3.00
PO PRIJEDLOGU PRAVILNIKA
SEKTOR USLUZNIH
POSLOVA
Zajednički poslovi
Operater
Fizičko tehničko obezbjeđenje i higijena
Stražar
Higijeničar
3.60
3.00
2.05
USVOJENE IZMJENE
SEKTOR USLUZNIH
POSLOVA
Zajednički poslovi
Refarent
Fizičko tehničko obezbjeđenje i higijena
-5-
3.60
Stražar
Higijeničar
FT obezbjeđenje imovine društva
održavanje higijene
6
5
3.00
2.30
Ad. 3.
- Usvaja se Izvještaja Komisije za popis ulja, maziva, soli, gasova, goriva, lakova, lab.
materijala, ručnog alata, steznog pribora i poravnjivača, pa se otpisuju slijedeće
stavke:
 So za kaljenje 750 u količini od 1450 kg, u vrijednosti od 1.464.50 KM.
 So za otpuštranje AS 135 u količini od 1125 kg, u vrijednosti od 1.136.25 KM.
 So Ceconsant 80 u količini od 1250 kg, u vrijednosti od 4.372.50 KM.
Sveukupno: 3825 kg u vrijednosti od 6.973.25 KM.
 Segmenti za kružne testere Aztest 00013, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 u
vrijednosti od 7.600.95 KM.
Ad. 4.
- Usvaja se Izvještaj Komisije o utvrđenim manjkovima gotovih proizvoda i novca
nastalih izvršenjem krivičnog djela provalne krađe u prodavnici br. 1 Trebinje, prema
stavkama na ukupnu vrijednost u robi od 18.981.89 KM i od 140.00 KM gotovog
novca koji je zatečen u kasi prodavnice. Prema istoj vrijednosti vrši se otpis imovine.
Sjednica je završena u 16.00 časova.
Predsjednik
Upravnog odbora SL IAT
______________________
Zoran Komatina
-6-
Download

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE