City Express d.o.o.
Kumodraška 240, Beograd
PIB: 101721247
Tel: +381 11 3093 000
Fax: +381 11 3093 022
www.cityexpress.rs
CENOVNIK I DRUGI KOMERCIJALNI USLOVI
ažurirano septembar/2011
Masa pošiljke u
kilogramima
Cena bez PDV-a, po
jednoj pošiljci (RSD)
PDV (18%)
Cena po jednoj
pošiljci sa PDV-om
(RSD )
do 0,5
170,00
30,60
200,60
0,5 - 1
220,00
39,60
259,60
1-2
280,00
50,40
330,40
2-5
350,00
63,00
413,00
5 - 10
500,00
90,00
590,00
10 - 20
650,00
117,00
767,00
20 - 30
750,00
135,00
885,00
30 - 50
1.000,00
180,00
1.180,00
50 - 70
1.350,00
243,00
1.593,00
70 - 100
1.800,00
324,00
2.124,00
- Svaki sledeći 1 kilogram je dodatno 17 bez PDV-a, 20,06 sa PDV-om
- Cena ne sadrži dodatak za gorivo koji u ovom trenutku iznosi 9% .
- City Express zadržava pravo da izvrši korekciju cena shodno tački 10 Posebnih uslova
- Broj paketa u pošiljci ne utiče na cenu
- Osiguranje prevoza je uračunato u cenu
Doplate za dodatne usluge:
1. COD (dostava sa povratom otkupnine)
- za uplatu otkupnine vrednosti do 1000 din. .......................25 din. + PDV
- za uplatu otkupnine vrednosti veće od 1000 din. ..............0,7% od vrednosti otkupnine + PDV
2. Dodatno osiguranje za pošiljke većih vrednosti prema Ugovoru o dostavi pošiljaka
3. Dostava sa povratom dokumentacije prema Ugovoru o dostavi pošiljaka
Download

CENOVNIK I DRUGI KOMERCIJALNI USLOVI