TABLICE MNOŽENJA U SLICI
sreda, 05 januar 2011 12:38 - Poslednje ažurirano nedelja, 09 januar 2011 11:09
Veliki broj odraslih ljudi, kada pomisle na nastavu matematike u školi, nemaju lepa sećanja.
Matematiku često povezujemo sa mukom i naporom a vrlo retko sa igrom. Deca vole da se
igraju i to treba iskoristiti u svim predmetima u školi. Matemika je posebno predmet koji kod
dece može da razvije radoznalost a i zadivljenost, kada im se daju zadaci koji će im pokazati da
se u matematici kriju razna iznenađenja i čudesni poredak stvari....
Ovaj primer nam prikazuje kako se deca mogu na kreativan način lakše uvesti u priču o
tablicama množenja, ili ih vežbati, kada ih nauče.
1. Na papiru nacrtamo veliki krug i obeležimo ga kao na slici. Mada izgleda kao sat, brojevi su
drugačije obeleženi. Na vrhu je 0, na dnu je 5.
Zatim rešimo koju ćemo tablicu množenja da isprobamo. Na primer - 3. Od broja 0 krećemo da
povlačimo liniju do broja 3, pa od 3 do 6, pa od 6 do 9, pa od 9 do 2 posto je to druga cifra u
1/4
TABLICE MNOŽENJA U SLICI
sreda, 05 januar 2011 12:38 - Poslednje ažurirano nedelja, 09 januar 2011 11:09
broju 12..... Deci možemo da kažemo da ćemo svaki put odbrojavati po 3 broja, pa krenemo od
0 i brojimo: 1,2,3 i od 0 do 3 nacrtamo liniju. Zatim od 3 opet odbrojimo 3 broja: 1,2,3 i dodjemo
do broja 6 i tako dalje, do 9, pa do 2 za 12......
Ovako nastavimo dok ne stignemo do tačke od koje smo počeli - 0. Dobićemo divan oblik
desetokrake zvezde.
2/4
TABLICE MNOŽENJA U SLICI
sreda, 05 januar 2011 12:38 - Poslednje ažurirano nedelja, 09 januar 2011 11:09
Deca to
kako
gamože
ondada
mogu
izgleda:
obojiti i može se napraviti izložba njihovih "slika tablice množenja". Evo
3/4
TABLICE MNOŽENJA U SLICI
sreda, 05 januar 2011 12:38 - Poslednje ažurirano nedelja, 09 januar 2011 11:09
govoreći:
Probajte
drugačiju
rada
kinestetička
ne
crtež
ide
1x3
"sliku".
se
baš
inteligencija,
može
je
najbolje.
3,
"sliku"
Ovo
2x3
koristiti
jeje
da
jako
Na
što
6napravite
itd.
za
ovaj
dobar
olakšava
vežbanje,
Naravno,
način,
način
za
proces
tablicu
angažuje
tako
ovakve
da
se
što
učenja
množenja
matematika
slike
svako
seusavršavanja
desna
ise
pamćenja.
dete
mogu
sa hemisfera
oživi
4,stavi
9,
praviti
za
2...
prst
decu
Svaki
iina
za
vizuelno
kojoj
0
druge
put
i prati
klasičan
ćete
brojeve.
prostorna
linije
dobiti
način
radosno
Ovaj
primer
iovakvu
lako"
je
izkoji
akreditovanog
vodi
Obrazovanje
programa
plus.
stručnog
"Da
kod
učitelja
svako
učii
4/4
Download

TABLICE MNOŽENJA U SLICI