JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA - PLJEVLJA
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
odjeljenje
smjena
broj
OBRAZOVNI PROFIL
prva druga učenika
I1
30 EKONOMSKI TEHNIČAR
I2
30 PRAVNO ADMIN TEHNIČAR
I3
33 TEHN USLUŽ I KULINARSTVA
I4
30 ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
I5
30 TEHNIČAR ZA KOMP.KONST.I UPR.
I6
13 ZAVARIVAČ
I7
27 VOZAČ MOTORNOG VOZILA
I8
26 TEHNIČAR PRODAJE
149
70
219
II 1
25 EKONOMSKI TEHNIČAR
II 2
24 TEHNIČAR MARKET. I TRGOV.
II 3
22 TEHNIČAR PRODAJE
II 4
26 ELEKTROTEHN. RAČUNARA
II 5
35 TEH DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
II 6
29 TEHNIČAR ZA KOMP.KONST.I UPR.
II 7
19 AUTOELEKTRIČAR/ELEKTROINSTAL.
II 8
21 EKONOMSKI TEHNIČAR
KUVAR
II 9
6
112
95
207
III 1
32 TEHNIČAR ZA KOMP.KONST.I UPR.
III 2
33 TEHNIČAR MARKET. I TRGOV.
III 3
30 TEHNIČAR PRODAJE
III 4
31 ELEKTROTEHNIČAR ENERGET.
III 5
19 KUVAR/KONOBAR
III 6
29 AUTOMEHATRONIČAR
III 7
26 TEHNIČAR DRVOPRERADE
III 8
22 VOZAČ MOTORNOG VOZILA
III 9
11 BRAVAR/ZAVARIVAČ
83
150
233
IV 1
23 EKONOMSKI TEHNIČAR
IV 2
21 EKONOMSKI TEHNIČAR
IV 3
28 TEHNIČAR MARKET. I TRGOV.
IV 4
24 TEHNIČAR PRODAJE
IV 5
26 ELEKTROTEHNIČAR ENERGET.
IV 6
24 AUTOMEHATRONIČAR
IV 7
27 TEHNIČAR ZA KOMP.KONST.I UPR.
78
422
16
95
410
17
173
832
Šk.2013/14. god.
ODJELJENJSKI
STARJEŠINA
Valerija Petrović
Zagorka Kalović
Boriša Golubović
Snežana Grujičić
Biljana Petrović
Ljubinka Zuković
Milun Terzić
Miodrag Duković
Milenko Šarac
Danijela Kartal
Nada Jović
Verica Popović
Nevenka Mazalica
Sabina Ćirlija
Biljana Đačić
Rade Terzić
Ljubisav Boričić
Desimir Mojović
Milutin Svrkota
Josif Gajević
Vladica Avramović
Tanja Todorić
Slavica Gajević
Olivera Aranitović
Radenko Lacmanović
Nada Koružić
Svetlana Drobnjak
Branislavka Raonić
Fadlija Šabanić
Marija Gajević
Branislava Čolović
Miloje Bajčeta
Jagoš Nenadić
III stepen, učenika: 117
IVstepen, učenika: 715
Download

File