Biografija
LIČNI PODACI
Ime i prezime
Titula
Godina i ustanova sticanja
titule
Edin MEŠKOVIĆ
Magistar šumarskih nauka
2004. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Adresa
Avdage Hasića br.11. KLADANJ
Telefon
035 62 11 68
Telefaks
E-adresa
Lična mrežna stranica
Državljanstvo
Datum i mjesto rođenja
[email protected]
BiH
22.10.1968. godine, Tuzla
RADNO ISKUSTVO
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Septembara 2013 – do danas
JP „ŠUME TK“ DD Kladanj
Vd Direktor ŠG „Konjuh“ Kladanj
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Maja 2010 – do septembara 2013
JP „ŠUME TK“ DD Kladanj
Upravnik zaštićenog pejzaža
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Januara 2010 – do maja 2010
JP „ŠUME TK“ DD Kladanj
Glavni inženjer za uzgoj i zaštitu šuma
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Maja 2005 – do januara 2010
JP „ŠUME TK“ DD Kladanj
Direktor ŠG „Konjuh“ Kladanj
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Jula 2003 – do maja 2005
JP „ŠUME TK“ DD Kladanj
Projektant u šumarstvu
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Decembara 2001 – jula 2003
JP „ŠUME TK“ DD Kladanj
Šef tehničkih poslova
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Juna 2000 – do decembara 2001
DD „ŠUME TK“ Tuzla
Rukovodilac službe za uzgoj i zaštitu šuma
1
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Juna 1998 – do juna 2000
Šumarstvo „MILJEVICA“ Kladanj
Upravnik šumarije „Gostelja“
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Januara 1997 – do juna 1998
DD „SOKOLINA“ Kladanj
Šef za uzgoj i zaštitu šuma RJ „Šumarstvo“
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Januara 1996 - januara 1997
DD „SOKOLINA“ Kladanj
Pripravnik
ŠKOLOVANJE
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje
Oktobar 2004. godine
Sarajevo
Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet
Magistar šumarskih nauka, oblast Uzgajanje šuma
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje
Novembar 1995. godine
Sarajevo
Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet
Diplomirani inženjer Šumarstva
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje
Maj 1987. godine
Ilidža-Sarajevo
Šumarski školski centar
Tehničar za uzgoj i zaštitu šuma
USAVRŠAVANJE
Godina
Mjesto
Ustanova
Područje
Novembar-decembar 2013.
Tuzla
Privredna/Gospodarska komora FbiH
Usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava
privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
ZNANSTVENI RADOVI
-
MEŠKOVIĆ, E., 2004: Istraživanje razvoja bukovih sastojina prašumskog tipa na lokalitetu “Mačen do“,
G.J.“Gostelja“-Kladanj, Magistarski rad, Šumarski fakultet u Sarajevu, 1-64.
-
MEŠKOVIĆ, E., 2007: Analiza strukture prirodnog pomlatka u prašumskom rezervatu „Mačen do“ (BiH), Radovi
šumarskog instituta 42 (2), Jastrebarsko, 85-94.
-
MEŠKOVIĆ, E., 2007a: Taksacioni elementi bukovih sastojina prašumskog tipa na lokalitetu „Mačen do“, GJ
„Gostelja“-Kladanj, Naše šume-UŠIT FBIH, Sarajevo, 3-15.
2
STRUČNI RADOVI I PROJEKTI
-
Mešković, E., 2000: Kartiranje šumske vegetacije i zemljišta i izrada tipološke karte za odjele: 34,35,36 i 38 GJ
„Gornja Drinjača, Seminarski rad iz predmeta Tipologija šuma, Šumarski fakultet u Sarajevu, 1-10.
-
Mešković, E., 2001: Sadašnje stanje i prijedlog mjera u nasadaima i prirodno obnovljenim površinama u odjelima
123a i 124a GJ „Gostelja“, Seminarski rad iz predmeta Tehnika njege i obnove šuma, Šumarski fakultet u Sarajevu,
1-18.
-
Čavkunović, J., Mešković, E.: (1998): Rekultivacija šuma u vodozaštitnim zonama ŠPP „Konjuh“, Istraživački
projekt, Nouva Frontiera, Sarajevo, 1-25.
-
Mešković, E., (2009): Formiranje trajne ogledne plohe u prašumskom rezervatu „Mačen do“ u cilju utvrđivanja
smjernica rada kod gospodarskih šuma bukve, Istraživački projekt, Kantonalna uprava za šumarstvo-MPVŠ, Tuzla,
1-50.
-
Mešković, E., Čaušević, Z., Čorbić, N., Rustemović, M., Šarić, N.: (2010): Skraćeni elaborat o ekonomskoj
opravdanosti formiranja rasadnika za proizvodnju sijanaca i školovanih sadnica lišćara, JP “ŠUME TK” DD
Kladanj, Kladanj, 1-17.
-
Mešković, E., Rustemović M., Hodžić, R., Višnjić, Ć., Vojniković, S.: (2011): Projekt pošumljavanja rekultivisanog
šljačišta Termoelektrane „Tuzla“ Tuzla, na lokalitetu „Jezero I“, JP “ŠUME TK” DD Kladanj, Kladanj, 1-24.
-
Višnjić, Ć., Lojo, A., Ballian, D., Dautbašić, M., Beus, V., Solaković, D., Mešković, E.: (2011): Očuvanje
stabilnosti i unapređenje šumskih ekosistema, Stručna studija Šumarskog programa FBiH, Federalno ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo, 1-109.
RADNE SKUPINE
-
2012-2013. SAVJET PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ
„KONJUH“ (Član savjeta).
-
2012-2013. REVIZIJA I UPIS U REGISTAR OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SJEMENA NA PODRUČJU
KOJIM GOSPODARI JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ (Predsjednik radne grupe).
Kladanj, april 2014. godine
Edin Mešković
3
Download

CV-EDIN MEŠKOVIĆ