„LA FESTA CRYSTAL“
Pravilnik promocije
1 . ORGANIZATOR
Promocija „LA FESTA CRYSTAL“ u organizaciji od strane Avaks d.o.o. (u daljem tekstu
Organizator), sa sjedištem u ul. Mostarsko raskršće b.b. 71240 Hadžići – Sarajevo.
2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Promotivni proizvodi će se prodavati u periodu od 15.11.2013. do 15.12.2013 i od 01.01.2014 do
31.01.2014. Proizvodi kupljeni prije, ili nakon ovog perioda neće se smatrati validnim za učešće
u Promociji.
3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE
Promocija se organizuje na kompletnoj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
4. PRAVO NA UČEŠĆE
Kako bi učestvovali u Promociji, učesnik mora kupiti jedan od sljedećih proizvoda (u daljem
tekstu „Promotivni proizvod“):
- La Festa Kapučino „Giovanni“ instant kafe napitak,
- La Festa 3u1 instant kafe napitak,
- Coffeeta bjelilo za kafu,
svi u promotivnom pakovanju, označenom sa promotivnom naljepnicom.
Zaposleni u kompaniji Organizatora, kao i zaposleni ili predstavnici koji učestvuju u daljem
provođenju promocije, kao i direktni članovi porodice od gore navedenih osoba, ne mogu se
natjecati za nagradu niti učestvovati u Promociji. Pod „članovima uže familije“ se smatraju preci,
potomci, srodnici, supružnici i uzdržavani članovi porodice po usvajanju. Osobe koje obavljaju
usluge na trajnoj osnovi za Organizatora će se također smatrati pod kategorijom zaposlenih.
5. SVRHA ORGANIZOVANJA PROMOCIJE
Svrha organizovanja promocije je promocija proizvoda La Festa Kapučino „Giovanni“ instant
kafe napitak, La Festa 3u1 instant kafe napitak, Coffeeta bjelilo za kafu.
6. NAČIN UČESTVOVANJA
Osobe sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, kupovinom Promotivnog proizvoda kupljeni pod
Promocijom, u periodu od 15.11.2013. do 15.12.2013 i od 01.01.2014 do 31.01.2014. mogu biti
učesnici Promocije.
Kako bi učestvovali u Promociji, učesnici trebaju sačuvati kupon na kojem je označen
jedinstveni kod i poruka: „Osvojili ste tablet Samsung Galaxy Note 10.1! Sačuvajte ovaj kupon!
Kako preuzeti nagradu? Provjerite na www.lafesta.ba“ (u daljem tekstu Dobitni kupon).
Prezentacija Dobitnog kupona Organizatoru je osnov za izdavanje nagrade.
7. NAČIN UTVRĐIVANJA DOBITKA
10 označenih vre
ica Promotivnog proizvoda (u daljem tekstu Dobitne vre
ice), sadržavaju proizvod kao i Dobitni kupon.
Svaki dobitni kupon je označen jedinstvenim kodom.
Učesnici moraju sačuvati Dobitni kupun kako bi mogli preuzeti nagradu.
Učesnik koji posjeduje Promotivni proizvod sa Dobitnim kuponom, osvaja nagradu označenu u
narednoj tački.
Potvrda o pravu primanja nagrade će biti objavljena od strane Organizatora na sljedeći način:
a) Učesnik koji posjeduje Dobitni kupon, koji mu daje pravo za dobijanje nagrade treba
dostaviti isti organizatoru najkasnije do 01.04.2014.
b) Finalna potvrda će biti objavljena na bazi jedinstevnog koda printanog na Dobitnom
kuponu.
c) Pravo na nagradu neće biti ispunjeno ukoliko nije ustanovljena autentičnost Dobitnog
kupona, te ukoliko je Dobitni kupon oštećen ili izgubljen
Učesnik gubi pravo na nagradu, ukoliko se ne ispoštuje gore navedeni uslovi u sklopu pravila.
8. NAGRADE I VRIJEDNOST NAGRADA
Nagrade u sklopu Promocije su 10 komada Samsung Galaxy Note 10.1. tablet u okviru sa
Swarovsky elementima, čija je pojedinačna vrijednost za Samsung Galaxy Note 10.1. tablet
949,41 KM sa PDV-om, a pojedinačna vrijednost za okvir sa Swarovsky elementima je 55,64
KM sa PDV-om.
Ukupna vrijednost nagrada u Promociji je 10.050,50 KM sa PDV-om.
9. DISTRIBUCIJA NAGRADA
Učesnik koji je u posjedu Dobitnog kupona koji mu osigurava nagradu treba komunicirati i
aplicirati prema Organizatoru do 01.04.2014. i priložiti formular dobijen od strane Organizatora
sa ličnim podacima neophodnim za izdavanje nagrade kao npr.: ime, adresa i broj telefona.
Nagrade će se izdati nakon verifikacije i potvrde Dobitnika, u zamjenu za Dobitni kupon, u
vrijeme razmjene paketa i njegove verifikacije.
Nagrade će biti dostavljene do 01.04.2014.
Organizator nije odgovoran za nemogućnost preuzimanja nagrade što je obaveza dobitnika.
Nagrade koje nisu preuzete od strane dobitnika ostaju na raspolaganju Organizatoru.
10. ŽALBE
Sve žalbe vezane za Promociju trebaju biti u pismenom obliku i poslane na adresu registrovanu
od strane Organizatora na: Mostarsko raskršće b.b. 71240 Hadžići do 08.04.2014. g.
Žalbe trebaju biti u pisanom obliku i sadržavati: Ime, broj telefona i adresu učesnika, kao i datum
i vrijeme događaja usljed kojeg se žalba i podnosi, kao i zahtjev.
Žalbe će se rješavati u roku od 7 dana od dana prijema, ali ne kasnije od 30.04.2014.
Učesnik će biti obaviješten o odluci putem registrovane adrese Organizatora ili kurira, u roku od
14 dana od dana preuzimanja žalbe u razmatranje.
11. NADLEŽNOST
Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.
12. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE
Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata
ova pravila.
13. ZAVRŠNE ODREDBE PRAVILA
Samim učešćem u ovoj promociji učesnici prihvataju da ih ova zvanična pravila obavezuju.
Dodatne informacije iz ovih zvaničnih pravila mogu se dobiti www.lafesta.ba.
Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju promocije konačne su i
obavezujuće za sve učesnike.
ORGANIZATOR
Avaks d.o.o. Sarajevo
Avaks d.o.o. Sarajevo
Mostarsko raskršće b.b. 71240 Hadžići – Sarajevo
PDV broj: 201223150004
__________________
Direktor
Download

„LA FESTA CRYSTAL“ Pravilnik promocije 1 . ORGANIZATOR