Download

.” Čuo sam te riječi i ranije, premda se osoba koja ih je