CENA
1500 DIN
Izdavač: Media Planet
Telefon: + 381 11 220 61 71
Direktor: Srđan Manojlović
Urednik: Srđan Manojlović
Tekstove priredio: Željko Hubač
Priprema za štampu: Jovan Tarbuk
Štampa: Portal Beograd
[email protected]
www.mediaplanet.co.rs
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
792
LIFE + / urednik Srđan Manojlović. 2012, br. 1- . - Beograd (Milentija
Popovića 9) : Media planet, 2012- (Beograd :
Portal). - 24 cm
Tromesečno.
ISSN 2334-606X = Life +
COBISS.SR-ID 193530124
VAM OMOGUĆAVA
30%
*SAUNA + BAZEN
*DJAKUZI BAZEN
*BAZEN
*VIBROSAUNA
*PODVODNA MASAŽA
*DJAKUZI KADA
20%
NA SVE USLUGE U WELLNESS CENTRU
U VREMENU OD 8.00H DO 14.00 H
SVAKOG RADNOG DANA
OD PONEDELJKA DO PETKA
STALNOG POPUSTA
STALNOG POPUSTA
OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE TERMINA
ZA KORIŠĆENJE USLUGA PRE DOLASKA U WELLNESS CENTAR
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U WELLNESS CENTRU SENSE:
1. KARTICA VAŽI DO 30.09.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE TERMINA ZA KORIŠĆENJE USLUGA
PRE DOLASKA U WELLNESS CENTAR
4. WELLNESS CENTAR SENSE NE SNOSI ODGOVORNOST
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
5. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 30% ZA WELLNESS PAKETE OBAVEZNO JE
PONETI KUPON. JEDAN KUPON OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE JEDNE USLUGE
6. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆE JE ISKORISTITI
STALNI POPUST OD 30% ZA MAKSIMALNO DVE OSOBE, A NEOGRANIČEN BROJ USLUGA
7. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE ZA WELLNESS
PAKETE MOGUĆE JE ISKORISTITI DO DVA KUPONA
8. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆE JE ISKORISTITI
STALNI POPUST OD 20% ZA JEDNU USLUGU
9. POPUSTI NE VAŽE ZA VREME DRŽAVNIH PRAZNIKA
10. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
INSTITUT „NIŠKA BANJA“
WELLNESS CENTAR „SENSE“
PRIZEMLJE STACIONARA „RADON“
Srpskih junaka 2
18205 Niška Banja
Zakazivanje termina u wellness centru na: Tel. 018 502 170
e-mail: [email protected]
www.sensenb.co.rs
VAM OMOGUĆAVA
30%
POPUSTA
10%
NA 5 OBROKA
ZA SVE USLUGE
STALNOG POPUSTA
RESTORAN
DUŠANOV KONAK
DUŠANOVA 124B, NIŠ
TEL: 018 511 039
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U RESTORANU DUŠANOV KONAK:
1. KARTICA VAŽI DO 30. SEPTEMBRA 2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. RESTORAN DUŠANOV KONAK NE SNOSI ODGOVORNOST
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
4. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 30% OBAVEZNO JE PONETI KUPON
5. JEDAN KUPON VAŽI ZA JEDAN OBROK ZA JEDNU OSOBU
6. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGU
SE ISKORISTITI DO PET KUPONA SA POPUSTIMA
7. STALNI POPUST NIJE OGRANIČEN BROJEM OSOBA KOJE GA KORISTE
8. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
50%
POPUSTA
30%
POPUSTA
10%
STALNOG POPUSTA
LA LUNA
KOZMETIČKI SALON
BULEVAR NEMANJIĆA 33A, NIŠ
TEL: 065 855 04 04
FACEBOOK
La Luna kozmetički salon
*1 IZLIVANJE-NADOGRADNJA NOKTIJU
*1 PROFESIONALNA ŠMINKA
*1 ESTETSKI PEDIKIR ILI PEDIKIR SA TRAJNIM LAKOM
*1 RELAX MASAŽA
*1 DEPILACIJA TELA
*1 HIGIJENSKI TRETMAN LICA
*1 OBLIKOVANJE OBRVA
*1 ANTICELULIT MASAŽA
ZA SVE USLUGE
OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U LA LUNA KOZMETIČKOM SALONU:
1. KARTICA VAŽI DO 30. SEPTEMBRA 2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
4. LA LUNA KOZMETIČKI SALON NE SNOSI ODGOVORNOST
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
5. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 50% I 30% OBAVEZNO JE PONETI KUPON
6. JEDAN KUPON OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE JEDNE USLUGE
7. BROJ KUPONA KOJI SE KORISTE PRI JEDNOM KORIŠĆENJU
KARTICE NIJE OGRANIČEN
8. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆE JE
ISKORISTITI DO DVE USLUGE SA STALNIM POPUSTOM OD 10%
9. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
VAM OMOGUĆAVA
OD
10% 20%
DO
NA SVE USLUGE
POPUSTA
OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U FARMACIA DIAGNOSTIKA:
1. KARTICA VAŽI DO 30.09.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
3. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
4. FARMACIA DIAGNOSTIKA NE SNOSI ODGOVORNOST
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
5. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆE JE ISKORISTITI POPUST ZA MAKSIMALNO JEDAN PREGLED
6. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
50%
NA 6 USLUGA:
POPRAVKE ZUBA
ILI VAĐENJA ZUBA
ILI SKIDANJA KAMENCA
20%
NA SVE USLUGE
OSIM USLUGA PROTETIKE
POPUSTA
STALNOG POPUSTA
10%
FARMACIA
DIAGNOSTIK A
Ze ts k a 6 , N i š
Te l : 0 1 8 4 5 3 1 6 0 2
018 4224 044
069 4531 602
069 4224 044
NA USLUGE PROTETIKE
STALNOG POPUSTA
OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE TERMINA ZA KORIŠĆENJE USLUGA
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U DENTAL PERFECT STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI:
1.KARTICA VAŽI DO 30.09.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
3. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
DENTAL PERFEC T
4. DENTAL PERFECT STOMATOLOŠKA ORDINACIJA NE SNOSI ODGOVORNOST
S TO MATO LO Š K A O R D I N AC I J A
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
B u l e va r N e ma n ji ć a 8 5
5. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 50% OBAVEZNO JE PONETI KUPON.
TC . ZO N A I I , LO K A L 7
JEDAN KUPON OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE JEDNE USLUGE
18000 Niš
6. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆE JE ISKORISTITI DO
TRI KUPONA SA POPUSTOM OD 50%
Te l : 0 1 8 5 3 9 2 7 0
7. STALNI POPUST NIJE OGRANIČEN BROJEM USLUGA KOJE SE KORISTE
M o b: 0 6 0 4 0 4 0 4 2 2
8. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
VAM OMOGUĆAVA
10%
NA SVE ARTIKLE
STALNOG POPUSTA
APOTEKA
TODOROVIĆ FARM
HOMOLJSKA 2A/1B, NIŠ
TEL: 018 203 013
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U APOTECI TODOROVIĆ FARM:
1. KARTICA VAŽI DO 30. SEPTEMBRA 2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. APOTEKA TODOROVIĆ FARM NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU
NESTAŠICE NEKOG OD ARTIKALA
4. STALNI POPUST NIJE OGRANIČEN BROJEM ARTIKALA KOJI SE KUPUJUE
5. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
20%
NA IZRADU NAOČARA I KUPOVINU OKVIRA I STAKALA
STALNOG POPUSTA
10%
STALNOG POPUSTA
NA SVE VRSTE HIRURŠKIH INTERVENCIJA
I DIJGNOSTIČKIH PREGLEDA OCT-A I PERIMETRIJE
OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
ZONA VIDA VESELINOVIĆ
SPECIJALISTIČKA
OFTAMOLOŠKA ORDINACIJA
TPC “Zona I”, Bulevar Nemanjića 67a
lokal 34, Niš
Tel: 018 258 350; 226 995
[email protected]
www.zonavidaveselinovic.com
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U SPECIJALISTIČKOJ OFTAMOLOŠKOJ
ORDINACIJI ZONA VIDA VESELINOVIĆ:
1. KARTICA VAŽI DO 30.09.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
3. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
4. ORDINACIJA ZONA VIDA VESELINOVIĆ NE SNOSI ODGOVORNOST
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
5. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆE JE ISKORISTITI POPUST
ZA MAKSIMALNO DVE USLUGE I DVA PREGLEDA
6. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
20%
NA SVE USLUGE
STALNOG POPUSTA
SPECIJALISTIČKA
PEDIJATRIJSKA
ORDINACIJA
MEDICA
Jovana Skerlića 3,
lokal 6, Niš
Tel: 018 523 371; 522 639
E-mail: [email protected]
OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U SPECIJALISTIČKOJ PEDIJATRIJSKOJ ORDINACIJI MEDICA:
1. KARTICA VAŽI DO 30.09.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
3. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
4. SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA MEDICA
NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
5. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆE JE ISKORISTITI POPUST ZA MAKSIMALNO JEDAN
PREGLED
6. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
VAM OMOGUĆAVA
50%
NA KUPOVINU DESET ULAZNICA
DO 30.09.2015. GODINE
ZA SVE PROGRAME SA REPERTOARA
POZORIŠTA TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
OSIM ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
30%
ZA KUPOVINU ULAZNICA ZA SVE OSTALE PREDSTAVE
DO 30.09.2015. GODINE
ZA SVE PROGRAME SA REPERTOARA
POZORIŠTA TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
OSIM ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
POPUSTA
STALNOG POPUSTA
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U POZORIŠTU TIMOČKE KRAJINE ZORAN RADMILOVIĆ:
1. KARTICA VAŽI DO 30.09.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE NA BLAGAJNI POZORIŠTA TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. POZORIŠTE NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
4. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 50% OBAVEZNO JE PONETI KUPON
5. JEDAN KUPON OMOGUĆAVA KUPOVINU JEDNE ULAZNICE
6. POPUSTI NE VAŽI ZA PREMIJERE I VANREDNE PROGRAME
U POZORIŠTU TIMOČKE KRAJINE ZORAN RADMILOVIĆ
7. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆA JE KUPOVINA
DO DESET ULAZNICA SA UGOVORENIM POPUSTIMA
8. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE ZORAN RADMILOVIĆ
TIMOČKE BUNE 16, ZAJEČAR
TEL: 019 421 733
[email protected]
www.zoranradmilovic.org.rs
VAM OMOGUĆAVA
30%
POPUSTA
10%
NA 5 OBROKA
ZA SVE USLUGE
STALNOG POPUSTA
RESTORAN
PINO PIANO
LOLE RIBARA BB, ZAJEČAR
TEL: 019 430 004; 062 600 626
facebook PINO PIANO
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U RESTORANU PINO PIANO:
1. KARTICA VAŽI DO 30. SEPTEMBRA 2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. RESTORAN PINO PIANO NE SNOSI ODGOVORNOST
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
4. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 30% OBAVEZNO JE PONETI KUPON
5. JEDAN KUPON VAŽI ZA JEDAN OBROK ZA JEDNU OSOBU
6. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGU SE ISKORISTITI
DO PET KUPONA SA POPUSTIMA
7. STALNI POPUST NIJE OGRANIČEN BROJEM OSOBA KOJE GA KORISTE
8. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
50%
*3 MANIKRA
POPUSTA
30%
POPUSTA
10%
STALNOG POPUSTA
MATIS BEAUTY STUDIO
LJUBE NESICA 51, ZAJEČAR
TEL: 019 428 421; 063 423 337
[email protected]
facebook MATIS SENSO
*3 ŠMINKANJA
*3 PEDIKIRA
ZA SVE USLUGE
OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U MATIS BEAUTY STUDIO:
1. KARTICA VAŽI DO 30. SEPTEMBRA 2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
3. MATIS BEAUTY STUDIO NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
4. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 50% I 30% OBAVEZNO JE PONETI KUPON
5. JEDAN KUPON OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE JEDNE USLUGE
6. BROJ KUPONA KOJI SE KORISTE PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE NIJE OGRANIČEN
7. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆE JE ISKORISTITI DO DVE USLUGE SA STALNIM
POPUSTOM OD 10%
8. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
VAM OMOGUĆAVA
50%
NA SVE PEDIJATRIJSKE PREGLEDE
STALNOG POPUSTA
10%
NA SVE USLUGE
STALNOG POPUSTA
OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE TERMINA ZA KORIŠĆENJE USLUGA
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U POLIKLINICI ĐOKOVIĆ:
1. KARTICA VAŽI DO 30.09.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
3. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
4. POLIKLINIKA ĐOKOVIĆ NE SNOSI ODGOVORNOST
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
5. NIJE OGRANIČEN BROJ PREGLEDA PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE
6. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
50%
POPUSTA
10%
STALNOG POPUSTA
POLIKLINIK A ĐOKOVIĆ
T PC K ra l j e v i c a bb, Z a je č a r
Te l : 0 1 9 4 3 2 2 0 0
bo r i n k a @ o pe n . te l e k o m. r s
w w w. po l i k l i n i k a d jo k ov i c. co. r s
NA 6 USLUGA:
POPRAVKE ZUBA
ILI VAĐENJA ZUBA
ILI SKIDANJA KAMENCA
NA SVE USLUGE
OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE TERMINA ZA KORIŠĆENJE USLUGA
NAČIN PRIMENE KARTICE LIFE PLUS U DENTAL PERFECT
STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI ĐORĐEVIĆ:
1. KARTICA VAŽI DO 30.09.2015. GODINE
2. OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGA
3. OBAVEZNO JE POKAZIVANJE KARTICE PRILIKOM SVAKOG KORIŠĆENJA USLUGA
4. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ĐORĐEVIĆ NE SNOSI ODGOVORNOST
U SLUČAJU POPUNJENOSTI KAPACITETA
5. ZA KORIŠĆENJE POPUSTA OD 50% OBAVEZNO JE PONETI KUPON.
JEDAN KUPON OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE JEDNE USLUGE
6. PRI JEDNOM KORIŠĆENJU KARTICE MOGUĆE JE ISKORISTITI DO
TRI KUPONA SA POPUSTOM OD 50%
7. STALNI POPUST NIJE OGRANIČEN BROJEM USLUGA KOJE SE KORISTE
8. VAŽNOST KARTICE PRESTAJE U SLUČAJU GUBITKA ILI KRAĐE
S TO MATO LO Š K A O R D I N AC I J A
ĐORĐE VIĆ
T PC K ra l j e v i c a , L AM E L A E, Z a j e č a r
Te l : 0 1 9 4 3 2 2 2 2 ; 0 6 3 4 0 4 9 8 6
w w w. o ra l 0 1 9 . r s
o ra l 0 1 9 @ gma i l. co m
30%
RESTORAN
PINO PIANO
30%
RESTORAN
PINO PIANO
30%
RESTORAN
PINO PIANO
30%
RESTORAN
PINO PIANO
30%
RESTORAN
PINO PIANO
50%
NA 1
OBROK
NA 1
OBROK
NA 1
OBROK
NA 1
OBROK
NA 1
OBROK
STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
Đ OR Đ E V I Ć
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
50%
STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
Đ OR Đ E V I Ć
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
50%
STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
Đ OR Đ E V I Ć
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
50%
STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
Đ OR Đ E V IĆ
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
50%
STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
Đ OR Đ E V I Ć
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
50%
1 MANIKIR
50%
1 MANIKIR
50%
1 MANIKIR
1 ŠMINKANJE
30%
1 ŠMINKANJE
30%
1 ŠMINKANJE
ZORAN RADMILOVIĆ
50%
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
50%
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
50%
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
50%
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
50%
30%
1 PEDIKIR
30%
1 PEDIKIR
30%
1 PEDIKIR
50%
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
50%
30%
STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
ĐORĐE VIĆ
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
50%
50%
DENTAL
PERFEC T
50%
DENTAL
PERFEC T
50%
DENTAL
PERFEC T
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
50%
DENTAL
PERFEC T
50%
DENTAL
PERFEC T
50%
DENTAL
PERFEC T
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
POPRAVKA ZUBA
VAĐENJE ZUBA
SKIDANJE KAMENCA
30%
30%
30%
30%
NA 1
OBROK
NA 1
OBROK
NA 1
OBROK
NA 1
OBROK
NA 1
OBROK
50%
1 IZLIVANJENADOGRADNJA NOKTIJU
50%
1 PROFESIONALNA
ŠMINKA
30%
50%
1 ANTICELULIT MASAŽA
1 ESTETSKI PEDIKIR ILI PEDIKIR
SA TRAJNIM LAKOM
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
30%
50%
50%
30%
30%
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
50%
ZORAN RADMILOVIĆ
POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE
ZORAN RADMILOVIĆ
PRIREĐUJE: MEDIA PLANET DOO; 011 220 61 71 ; 065 32 31 181
[email protected] www.mediaplanet.co.rs
DISTRIBUCIJA: ARENA CITY; 018 42 46 929; 066 878 10 17
30%
50%
1 OBLIKOVANJE OBRVA
1 HIGIJENSKI
TRETMAN LICA
1 RELAX MASAŽA
1 DEPILACIJA TELA
Download

ponudu - Media Planet