Dobrodošli
Welcome
Willkommen
Benvenuti
Добро пожаловать
Usluge Delta Inženjeringa
Usluge koje pružamo:
Delta Inženjering je kompanija osnovana pre 23 godine
u Beogradu, specijalizovana za projektovanje i izgradnju
industrijskih objekata.
Naše specijalnosti:
Nafta i gas
Petrohemija
Metalurgija
Energetika i rudarstvo
Ekologija – tretman voda i vazduha
Javni objekti
Konsalting
Upravljanje projektom
Studija opravdanosti
Projektovanje
Izgradnja
Puštanje u rad objekata
Licence:
Predstavništva Delta Inženjeringa u svetu
• Delta poseduje licence za projektovanje i izgradnju objekata
od značaja izdate od ministarstva Republike Srbije
• Rešenje ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje
protiv požarne zaštite
• Licence za projektovanje i izgradnju za Republiku Srpsku,
Federaciju BiH, Crnu Goru i Rusku Federaciju
London, Velika Britanija
Banja Luka, Republika Srpska
Samara, Ruska Federacija
Sertifikati:
• ISO 9001:2008
Quality Management System
• ISO 14001:2004
Environmental Management System
• OHSAS 18001:2007
Assessment Specification for occupational
health and safety management systems
Konsolidovani bilans za 2011. i 2012. godinu
€ 25,000,000
€ 22,785,590
€19,820,982
€ 20,000,000
€ 15,000,000
€ 12,781,279
€ 11,590,009
€ 10,000,000
€ 5,000,000
€0
2011
2012
Ukupan prihod bez konsolidacije
Ukupan prihod sa konsolidacijom
Broj zaposlenih
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008
Delta Inženjering
2009
2010
Delta Inženjering Group
2011
2012
Ukupno
Reference najvećih partnera
Rafinerija nafte Pančevo
CB&I Lummus i Delta Inženjering
Kao nosilac izrade tehničke dokumentacije angažovan je Delta Inženjering,
čiji je tim projektanata izvršio usklađivanje dokumentacije CB&I Lummus
sa domaćim propisima i izradio dodatne proračune i projekte.
Urađeni su glavni projekti pripremnih radova i prve faze izgradnje, odnosno
rekonstrukcije. Na osnovu tih projekata dobijena je građevinska dozvola za
pripremne radove i građevinska dozvola za prvu fazu, koja obuhvata
izgradnju šest novih proizvodnih postrojenja i deset pomoćnih postrojenja,
kao i rekonstrukciju jednog postojećeg pomoćnog postrojenja.
SARU (Spent Acid Regeration Unit)
Delta Inženjering je sklopilo ugovor o izradi
i nostrifikaciji glavnih projekata za postrojenje
S 4700 (SARU) – Spent Acid Regeneration Unit
(Postrojenje za regeneraciju istrošene kiseline).
Rafinerija nafte Pančevo
Delta Inženjering je bila projektant i izvođač na postrojenju za
neutralizaciju otpadnih voda (HPV-a) za Hemijsku Pripremu Vode.
Unapređenje procesa neutralizacije kiselo-baznih otpadnih voda će se
obaviti obezbeđenjem novog reakcionog prostora (zapremine).
Novi reakcioni prostor se predviđa u vidu 2 kom. rezervoara,
svaki zapremine od 800 m3.
Delta Inženjering projektuje i isporučuje mašinsku opremu, elektro-energetsku opremu i opremu instrumentacije, montira elektro
opremu, obavlja projektantski nadzor i pušta postrojenje u rad.
FIAT
Delta Inženjering je isprojektovala i izgradila sledeće objekte u okviru Fabrike Automobila Srbije - FIAT u Kragujevcu:
• Urađena je kompletna projektna dokumentacija za infrastrukturne
instalacije unutar celog kompleksa.
• Izvršena je demontaža čelične konstrukcije poda u hali Preseraj
(cca 1500t čelika, 1000m3 betonskih temelja).
• Delta Inženjering je bila projektant i izvođač na poslovima izrade mašinskih
instalacija u Objektu 3 (Karoserija 40.000 m2).
• U objektu Centar Kvaliteta, izvršena je izrada kompletne infrastrukture:
podzemne hidrotehničke i elektro instalacije, radove iskopa, nasipanja i
završnog asfaltiranja. Izrada eko parka. Zona naših radova je obuhvatala
površinu od cca 20 000m2.
• Rekonstrukcija poslovne zgrade 18 c (6000 m2), obuhvata kompletnu rekonstrukciju objekta kako u gradjevinskom tako i na polju instalacija.
• U izgradnji rashladnog postrojenja za objekat Press Shop and Subgroups,
Delta Inženjering je imala ulogu izvodjača gradjevinskih radova. Objekat
čine tri celine: zgrada za smeštaj dela opreme i cevovoda (cca 700 m2),
tri cevna mosta i noseća konstrukcija rashladnih kula.
Ekologija – FIAT - Postrojenja za tretman otpadnih voda (KATAK I, II, III)
U Fabrici automobila u Kragujevcu (FAS) su tri godine građena Postrojenja za tretman otpadnih voda, Katak I, II I III.
Integrisano postrojenje (Katak II i Katak III) tretira tehnološku otpadnu vodu iz cele fabrike do nivoa kvaliteta Efluenta
potrebnog za dalji tretman na budućem Postrojenju za Recirkulaciju (Katak IV).
Izvršena je rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u
pogonu lakirnice i pogonu za farbanje branika. Bilo je neophodno da
postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda bude dodatno rekonstruisano, odnosno prilagođeno novim zahtevima buduće lakirnice, kao i
budućeg pogona za farbanje branika, u pogledu količine i kvaliteta
tehnoloških otpadnih voda. Zbog toga su završene tri celine Katak I, II i III.
Prvom fazom rekonstrukcije (PPOV Katak I faza) Postrojenje za
prečišćavanje otpadnih voda prečišćava otpadnu vodu do nivoa kvaliteta
potrebnog i dovoljnog za ispuštanje u gradski kanalizacioni sistem.
Ukupna količina zbirnih diskontinualnih otpadnih voda na godišnjem
nivou QDUk =2.887,50 m3/god
Druga faza rekonstrukcije Postrojenja (PPOV Katak II faza), omogućava
prečišćavanje dva odvojena toka tehnološke otpadne vode, kao i obradu
mulja. Predviđena ukupna količina zbirnih diskontinualnih otpadnih voda
na godišnjem nivou QDUk =15.441,20 m3/god
Koncept prečišćavanja tehnoloških otpadnih voda predviđen za treću fazu
(Katak III) zasniva se na fizičko-hemijskom tretmanu tehnološke otpadne
vode, uz proces uklanjanja ulja i masnoća. Očekivani (predviđeni) prosečni časovni
protok je 42 m3/h, dok maksimalni časovni protok (kapacitet) može biti 60 m3/h.
Biološko jezero / Biolago
Biolago je eko park iz dve celine, veće (P=1200m2, V= 1300m2) i manje (P=120m2, V=150m2), koje su međusobno povezane kanalom.
Delta Inženjering je izvela sve radove na izgradnji biološkog jezera.
EBRD projekti – Subotica, Komunalne vode
Delta inženjering je bila projektant na rekonstrukciji postrojenja otpadnih voda grada Subotice
EBRD projekti – Subotica, Komunalne vode
Izrada mašinskog projekta izvedenog objekta Centralnog postrojenja za prečišćavanje komunalnih
otpadnih voda za grad Suboticu (140.000 ES), (linija vode, linija mulja, linija biogasa).
EBRD projekti – Srbijagas, Banatski Dvor
Delta Inženjering je za Naručioca JP „SRBIJAGAS“ u Podzemnom skladištu gasa u Banatskom Dvoru izvodio građevinske radove,
elektroenergetsko napajanje i instaliranje merno-regulacione opreme na izgradnji novog postrojenja - Linija za proizvodnju gasa.
U građevinskom smislu, izvršena je izrada novih objekata:
• Primarni objekti postrojenja za smeštaj mašinske i elektro opreme
• Temelji zasebne mašinske opreme
• Objekti za potrebe povezivanja postojećeg i novog postrojenja
• Infrastrukturni objekti – instalacije, hidrograđevinski objekti i objekti niskogradnje
EBRD projekti – Rudarski basen Kolubara
Elektroprivreda Srbije je dobila kredit od EBRD i KfW banke u vrednosti 73 miliona evra za izgradnju
novog BTO sistema (bager-transporteri-odlagač) na površinskim kopovima Kolubara.
• Projekat transporta, drobljenja, odlaganja, deponije sitnog uglja,
homogenizacije. Uzimanja i dopreme sitnog uglja sa PK Tamnava
• Projekat infrastrukturnih objekata na montažnom placu PK Polje E
• Projekat druge faze postrojenja za pripremu uglja sa PK Tamnava
• Drenčerski sistem kosog mosta transporta za dopremu uglja SUP-1
(izvođenje i projektovanje)
• Objekat za smeštaj smenskog osoblja površinskog kopa Tamnava
zapadno polje –projekat 2008/2009
• Sanacija i vraćanje u projektovano stanje mostova RB600 i TB100
u objektu stara sušara –ogranak prerada Vreoci (izvođenje)
ELABORAT
Glavni pregled noseće čelične konstrukcije i pregled mera
za sanaciju nove sušare i aneks
EBRD projekti – Rudarski basen Kolubara
IZVOĐENJE: Magacin 2000 m2
PD RS KOLUBARA d.o.o., Površinski kop Tamnava
Projekat tehnološke Linije 1
– Tamnava drobilana
EBRD projekti – IMPOL SEVAL
IMPOL SEVAL, Valjaonica aluminijuma Sevojno, pristupila je modernizaciji livnice, odnosno adaptaciji dve livne baterije, investiciji vrednoj
2,7 miliona eura. Krajnji cilj je dobijanje kvalitetnijeg liva, poboljšanje energetske efikasnosti i zaštita radne i životne sredine.
Adaptacija dve livne baterije veliki je posao
o čijem obimu, pored vrednosti investicije,
svedoči i to da je čelična konstrukcija teška
oko 100t, a da je za potrebe ozida peći
ugrađeno 240t vatrostalnog materijala.
Delta Inženjering je odgovorni izvođač
mašinskih i elektro-radova, a uradio je i
kompletnu projektnu dokumentaciju.
EBRD projekti – IMPOL SEVAL
Linija za bojenje aluminijumske i čelične trake
U oktobru 2012. godine puštena je u rad
Linija za bojenje aluminijumske i čelične
trake, čiji je glavni projektant bio Delta
Inženjering.
Linija je smeštena u halski prostor dimenzija
23x100x12 m, opremljen kranskim stazama i
infrastrukturnim priključcima.
Da bi se ispunili kriterijumi evropskih i
domaćih ekoloških normativa za zaštitu
životne sredine, energetske efikasnosti i
bezbednosti i zdravlja na radu, uz Liniju za
bojenje su isporučena sledeća postrojenja:
• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
• Postrojenje za proizvodnju demi vode
• Incinerator (spaljivač) – postrojenje za
termičku oksidaciju i iskorišćenje otpadne
toplote
Danas
Trenutno imamo preko 120 diplomiranih inženjera različitih struka.
Većina naših diplomiranih inženjera poseduje licence na nivou ministarstava,
što nam omogućava da učestvujemo u projektima različitih obima.
Veliki projekti – FIAT, Gaspromneft/NIS Rafinerija nafte Pančevo, HOLCIM, MESSER.
Reference
Kolubara PK Tamnava- DROBILANA
Projekat druge faze postrojenja za pripremu uglja sa PK Tamnava
Reference
Obrenovac Tent B
PROJEKAT KONTROLE KVALITETA UZORKOVANJEM UGLJA
/ adaptacija transportera T2 (traka T2R i T2L) na dopremi uglja –izvođenje i projektovanje
Reference
Obrenovac Tent B
PROIZVODNJA čelične konstrukcije i omotača na ELEKTO FILTERIMA bloka B1 , B2 i A6
Reference
Henkel
Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“ (od projektovanja, izgradnje i završetka izgradnje sa upotrebnom
dozvolom) za Henkelovu fabriku lepka.
Reference
Henkel
Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“ (od projektovanja, izgradnje i završetka izgradnje sa upotrebnom dozvolom) za ugradnju
top-filtera u Henkelovoj fabrici deterdženta.
Reference
Holcim
Projektovanje i izgradnja pogona za brzo sušenje, silosa za šljaku, prenosnih kaiševa i vrećastih filtera za visoku peć za cement.
Izrada glavnih projekata i studija o uticaju na životnu sredinu za legalizaciju čitavog postrojenja.
Reference
Holcim
Projektovali smo i izgradili dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru Holcimove cementare:
• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa
ispuštanjem prečišćenih otpadnih voda u potok
Toplik, kapaciteta 4l/sec.
• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa
ispuštanjem prečišćenih otpadnih voda u potok
Crnica, kapaciteta 20l/sec
Zbirne otpadne vode prečišćavaju se u oba
postrojenja (zagađene atmosferske i sanitarne vode).
Reference
Messer
• ASU Ribnik, Poljska – Osnovni projekat i upravljanje
izgradnjom postrojenja sa kapacitetom proizvodnje
kiseonika od 10.000 Nm3/h.
• ASU Ukrajina – Osnovni projekat, glavni projekat,
upravljanje projektom, upravljanje izgradnjom, oprema,
takođe za postrojenje sa kapacitetom proizvodnje
kiseonika od10.000 Nm3/h.
• ASU Rumunija – Upravljanje izgradnjom
Reference
U.S.Steel
Projektovanje i nadgledanje izgradnje drugog postrojenja za otprašivanje, ukupnog kapaciteta 1.100.000 kubnih metara po satu, pored zaštitnih poklopaca,
kanala, podupirača čelične konstrukcije, osigurača varnica, vrećastih filtera, tri ventilatora, svaki po 900 kW, dimnjaka i pomoćne opreme.
Reference
U.S.Steel
Reference
U.S.Steel
Deltini inženjeri tokom rada u USS.
Acelor Mittal - Zenica
Sistem otprašivanja livne platforme visoke peći
•Za potrebe investitora Acelor Mittal – Zenica
tokom 2012. Delta inženjering je završila sve glavne projekte
za sistem otprašivanja livne platforme visoke peći i na osnovu
projekta, u 2013. završila i pustila u rad ceo sistem
•Kapacitet 600.000 m3
•Svrha projekta je postavljanje hauba i / ili prekrivki na
mestima presipa, od kojih su neke haube pokretne zbog
održavanja. haube su povezane glavnim cevovodom sa novim
filterskim postrojenjem.
.
Acelor Mittal - Zenica
Sistem otprašivanja livne platforme visoke peći
.
Acelor Mittal - Zenica
Sistem otprašivanja livne platforme visoke peći
.
.
Acelor Mittal - Zenica
Sistem otprašivanja livne platforme visoke peći
Reference
Monbat
Generalni izvođač radova na izgradnji Monbatovog centra za reciklažu korišćenih akumulatora.
Ikea YU d.o.o.
Land lot development – infrastrukturno opremanje građevinske parcele
•Za potrebe investitora Ikea YU d.o.o. Tokom 2008. i
2009. Delta inženjering je, na osnovu urbanističkog
projekta, izvršla izradu projektne dokumentacije,
pribavljanje dozvola i izgradnju infrastrukture za zemljište
od 20 ha, u Novim Banovcima, na obodu Beograda.
•Prethodno parcela nije bila adekvatna za izgradnju jer
nije imala nikakvu infrastrukturnu opremljenost. Mi smo
na parcelu priveli priključak električne energije, vodovod,
prirodni gas, telekomunikacije i izvršili priključak na putnu
i kanalizacionu mrežu što je obuhvatalo izgradnju
kanalizacionog kolektora dužine oko 800 m, koji se
priključivao na sabirni kolektor na dubini od 15 m, što je
zahtevalo i ulivnu građevinu.
•To je omogućilo da na delu tako opremljenog zemljišta
za Volvo izgradimo servis kamiona.
Reference
Volvo
Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“(od nacrta, izgradnje do završetka izgradnje sa upotrebnom dozvolom) za Volvoov regionalni
servisni centar za kamione.
Reference
Husqvarna
Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“ (od nacrta, izgradnje do završetka izgradnje sa upotrebnom dozvolom) za Huskvarnin regionalni servisni centar.
Reference
Alumil
Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“(od nacrta, izgradnje do završetka izgradnje sa upotrebnom dozvolom) za Alumilovu fabriku za proizvodnju
aluminijumskih profila.
Reference
Knauf Insulation
Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“(od nacrta, izgradnje do završetka izgradnje sa upotrebnom dozvolom) za Knaufovu fabriku mineralne vune.
Reference
Solgroup
Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“(od nacrta, izgradnje do završetka izgradnje sa upotrebnom dozvolom) za Solgrupovu benzinsku stanicu i
magacin za tehničke gasove.
FIAT
Za FIAT Automobili Srbija iz Kragujevca, uradili smo nekoliko rekonstrukcija poslovnog prostora.
•U okviru fabrike u Kragujevcu uradili smo radove na rekonstrukciji
upravne zgrade 18c.
•Takođe u Kragujevcu smo uradili adaptaciju dela glavne upravne
zgrade (dva sprata), u rekordno kratkom vremenskom roku, što je
bilo potrebno za početak angažovanja osoblja Fiat-a na samom
početku investicije.
•Za Fiat smo adaptirali i
poslovni prostor
u Beogradu –
od projekta
do izvođenja radova.
Objekat 18c pre rekonstrukcije
I nakon rekonstrukcije
CA Immo
Za račun Investitora CA Immo iz Austrije, i Neimar V iz Beograda kao naručioca, uradili smo projekte za poslovni
kompleks Savograd, na najatraktivnijoj lokaciji u Beogradu.
•Poslovni kompleks Savograd se nalazi na Novom Beogradu i
sastoji se od dve kule sa poslovnim prostorom i jedne kule sa
poslovnim apartmanima. Ispod celog kompleksa su garaže u dva
nivoa. Sve ukupno oko 50000 m2.
•Projekat je rađen u fazama – najpre shell & core, a zatim i za
potrebe konkretnih zakupaca poslovnog prostora: Credit agricole
banka, Piraeus banka, Ericsson, i drugi.
•Projekat smo radili u saradnji sa projektanskim firmama DOMAA
(arhitektura) i VMS (konstrukcije), a mi smo uradili projekte za sve
instalacije.
•Tokom izvođenja radova, bili smo angažovani i kao projektantski
nadzor.
•U okviru objekta su trafo-stanice, rashladni blok, toplotne
podstanice, sistemi klimatizacije, kuhinja i restoran.
Hotel Metropol Palace
Delta inženjering je učestvovala u rekonstrukciji jednog od najstarijih hotela u Beogradu
•Rekonstrukcija hotela Metropol je bio veoma zahtevan projekat
jer je bilo potrebno očuvati spoljni izgled hotela, ali i modernizovati
hotelske sadržaje.
•Za ovaj objekat smo uradili izvođačke projekte rekonstrukcije
instalacija, što je bio poseban izazov jer je prostor za smeštaj
instalacija bio veoma mali.
Razni javni objekti
Delta inženjering radila projekte za razne javne objekte.
•Pored autoputa u Beogradu se nalazi prodajni prostor Forma
ideale, za koji smo uradili projekte svih instalacija.
•Takođe smo projekte instalacija uradili za zgradu Republičkog
geodetskog zavoda u Grockoj.
Pharmaswiss
Nov pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih formi.
•Planirana je izgradnja proizvodno poslovnih objekata (16500 m2)
na parceli u vlasništvu investitora, u Zemunu, pored starog puta
Beograd Batajnica u blizini naselja Galenika. Procenjena vrednost
investicije u objekte i opremu je oko 25.000.000 €
•Delta inženjering je angažovana na izradi studije opravdanosti sa
idejnim projektom i izradi glavnih projekata potrebnih za izgradnju
objekta. Posao je osvojen na konkursu ispred drugih velikih
projektantskih kuća zahvaljujući pro-aktivnom nastupu Delta
Inženjeringa u fazi konkurisanja, kao i velikoj bazi visoko
kvalifikovanih inženjera projektanata spremnih da odgovore na
sve izazove velikih projekata.
•Sve aktivnosti na projektu su bile tesno koordinirane sa tehničkim
timom investitora i kompanijom M+W Process Industries,
nosiocem tehnologije proizvodnje
Kolubara
Administrativna zgrada
•U okviru kompleksa površinskih kopova Kolubare, Delta
inženjering je uradila više objekata za smeštaj ljudstva i
mehanizacije, kao i tehničkih celina.
•Administrativna zgrada je površine oko 1200 m2.
Milšped
Skladišno distributivni centar u Krnješevcima
•Skladišno distributivni centar u Krnješevcima se sastoji od
glavnog objekta (21000 m2) u okviru koga je skladišni deo –
visokoregalno skladište i administrativni deo, kao i od objekata
infrastrukture – tehnički blok, perionica, saobraćajne površine i
drugo.
•Delta inženjering je bio projektant i vršilac stručnog nadzora, a u
našoj nadležnosti je bila i izrada studije uticaja na životnu sredinu i
pribavljanje odobrenja za izgradnju.
BPI Klas pekara, Point group
Idejni projekat centralne pekare
•BPI Klas, kao deo Point group je planirao da izvrši prenamenu
postojećeg objekta u centralnu gradsku pekaru iz koje bi bilo
moguće snabdevati Beograd.
•Delta inženjering je bio angažovan na izradi idejnog rešenja nove
pekare. Osim same izrade projekata svih struka za ovako
kompleksan objekat (sa aspekta tehnologije, sanitarnih i
protivpožarnih uslova), izazov je bio i analiziranje stanja betonske
konstrukcije postojeće zgrade jer je konstrukcija specifična – viseći
krov, koji omogućava 10000 m2 jedinstvenog slobodnog prostora
(bez stubova) u prizemlju zgrade.
•Nažalost, Investitor je 2009. godine odustao od investicije.
Predstavništva:
LONDON, Velika Britanija
DELTAING UK
Nenad Todorović
19, Agate Road
London W60AJ
Tel: +44 2087418235, +44 77 3333 10 24
e-mail: [email protected]
SAMARA, Ruska Federacija
Konstantin Nikolajevič Ivontijev
Tihvinskaja 24-46, 443 011 Samara
Tel: +7 (846)993-61-88
e-mail: [email protected]
BANJA LUKA, Republika Srpska
Ana Janković
Aleja Svetog Save br 23
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Tel: 00387 51 221 420 ; 051 221 421
e-mail: [email protected]
Hvala Vam na pažnji.
Thank you for your time.
Wir bedanken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Kontakt:
DELTA INŽENJERING
Milutina Milankovića 7G, 11 070 Novi Beograd
T/F: +381 11 7856 902, 7856 903, 7856 904
E: [email protected]
Download

Dobrodošli Welcome Willkommen Benvenuti Добро пожаловать