ZAŠTO PARKET?
ZAŠTO DANOL PARKET?
1. PRIRODNOG JE MATERIJALA: savremena istraživanja i
analize pokazale su da život u stanu u kome živimo
direktno poveæava kvalitet života ukoliko nas okružuju
materije i proizvodi koje nam je priroda dala.
1. VISOK KVALITET OBRADE na najsavremenijoj tehnologiji i uz
stalni nadzor mašinskih inženjera i radnika sa iskustvom
2. GARANCIJA SUVOÆE
3. stalan KVALITET SIROVINE (frize) od dugogodišnjih partnera
2. IMA MALU TERMALNU PROVODLJIVOST: sama njegova temperatura ostaje skoro
uvek ista bez obzira od termalnih uslova okoline.
3. NUDI IZVANREDNU ZVUÈNU IZOLACIJU: kao izvanredna
barijera kod visokih buka i ostalih neprijatnih zvukova pomaže
nam da smanjimo ovaj iritirajuci naèin današnjeg savremenog
življenja.
4. TRAJAÆE DO VEKA: životni vek parketa je neverovatno dug, ne samo
što je izdržljiv i otporan, veæ zato što se njegov prvobitan izgled možete
povratiti hoblovanjem i ponovnim lakiranjem.
5. ZA SVAÈIJI DŽEP: obzirom na životni vek dobro postavljenog parketa, lakoæu eventualne
prepravke, parket je najekonomiènija opcija.
6. MOŽE SE POTPUNO OBNOVITI HOBLOVANJEM: u zavisnoti
koliko je parket bio frekventan, u domaæinstvima može potrajati
20 i više godina, a naèin regeneracije je vrlo funkcionalan i otklanja
stari lak, kao i oko 1-2mm drveta. Debljina parketa po standardu
iznosi 21mm, a ako bi se hoblovao svakih 20 godina,sami izraèunajte
koliko je trajan. I uvek dobijate potpuno nov izgled parketa, baš kakav
ste i kupili.
7. LAK JE ZA ODRŽAVANJE: jednostavnim brisanjem parketa suvom ili blago ovlaženom
krpom nekim od sredstava za èišæenje drvenih površina.
8. STVARA PRIJATNU ATMOSFERU: pored svih podnim obloga (laminat, ploèice, mermer i sl.)
samo drvo može da doprinese topao i dobrodošao oseæaj i na taj elegantni naèin uredi ton stana.
9. POSTAVLJA SE NA SVAKOM PODU: dovoljno jakom da izdrži teret parketa, a neravan pod
se lako priprema za postavljanje parketa.
4. SAVRŠENA VINKLA (spoj) individualnih parketnih dašèica tako da se dobija gotovo idealna
površina.
5. preraðen parket je zaštiæen od spoljnih uticaja, pre svega vlage,
SAMOLEPLJUJUÆOM FOLIJOM i kontrola vlage se strogo kontroliše
(JUS D.05.020 ; 8-13%)
6. Uvek možete dokupiti isti parket jer se proizvodi po STANDARDNIM
DIMENZIJAMA u klasama “S” - standard (kolorit je ujednaèen, nema
èvorova i beljike i javlja se tekstura drveta) i “R” - rustik (neujednaèen
kolorit, vidljivi godovi i neispadajuæi èvorovi).
7. VELIKI IZBOR - lager gotovih proizvoda obuhvata nekoliko hiljada m2
gotovog parketa razlièitih dimenzija i vrste drveta
8. UTOVAR OD STRANE ZAPOSLENIH je uvek
brz i efikasan
9. na osnovu Standarda za Izradu i Kontrolu, Tehnièkih uslova, Internih
i JUS Standarda, za kupljeni parket izdaje se Atest (sertifikat o kvalitetu)
10. IZLOŽBENI SALON sadrži reklamne table sa uzorcima razlièitih dimenzija parketa i vrste
drveta, kao i rada (naèina postavljanja), što vam pomaže u izboru onoga što vam se najviše
dopada.
Garancija - Danol parket garantuje da je parket proizveden po odgovarajuæim standardima, a tièe se kvaliteta
obrade, vrste drveta, klasiranja, koloriteta, vlage i pakovanja.
Od trenutka preuzimanja robe, Kupac je odgovara za dalje skladištenje i zaštitu od vlage, kao i za kvalitet
postavljanja. U sluèaju povraæaja, vraæena roba mora biti u istovetnom stanju kao pri preuzimanju.
DA LI STE ZNALI?
- postavljanje parketa dolazi kao poslednja faza u sreðivanju prostora,
uvek nakon molersko-farbarskih radova, èiji je period sušenja 10-20
dana (prekrivanje postavljenog parketa najlonom i sl. NEÆE zaštiti
drvo od primanja vlage iz vazduha ili sveže okreèenih zidova
- ter-papir može znaèajno doprineti ravnanju površine i kratak je
period sušenja, ali je cena nešto veæa
- cemetno ravnanje (iberzug) je jeftinija varijanta, ali zahteva period sušenja od 30 dana
- istraživanja su pokazala da je lepak (proverenog proizvoðaèa i ispravnog roka trajanja)
najsigurniji naèin lepljenja parketnih dašèica - vezuje brzo i trajno (cena je veæa od cene
korišæenja bitumena+nafte)
- rad (reðanje) parketnih dašèica može biti vaš izbor (jedino šah polje zahteva odreðenu
dimenziju, npr. 42x252x21
- hoblovanje je najbolje odložiti nekoliko dana od postavljanja parketa kako bi se procenat vlage
stabilizovao (od eventualnih isparenja iz nafte ili lepka na vodenoj bazi)
- lakiranje (mat, polumat ili sjaj) štiti vaš parket od primanja vlage, od manjih i srednje teških
ošteæenja i habanja - više slojeva laka - duže æe trajati
- odreðeni lak za parket može promeniti boju drveta (zato se prvo nanosi sloj nitro laka), ali se
parket može i bajcovati - menjati boju drveta zavisno od želje
DANOL Parket je zapoèeo proizvodnju davne 1984. godine kao porodièna firma u teškom
vremenu za ekonomiju i privatan biznis, ali sa velikm ambicijama da našem i stranom tržištu
ponudimo savremene podne obloge izraðene od punog drveta, i ekološki zdravog porekla.
Višegodišnje iskustvo, naporan rad i upornost, savremenizacija proizvodnog pogona, obuka
kadrova i ozbiljnost u poslovanju doprinelo je da imamo zavidnu poziciju na trzistu.
Objekti fabrike prostiru se na 1 hektar površine u centru industrijske zone Kruševac,
i sastoje se od 1300m2 proizvodnih hala, sopstvenih sušara 40 + 60 m3, obezbeðenog
magacinskog prostora kao i izložbeni prostor i prostora za prijem klijenata.
Tehnološki proces, od ulaska sirovine, obuhvata istovar frize, sortiranja na palete kao
priprema za sušenje, sam proces sušenja (14-18 dana), ponovnog sortiranja pre ulaska u
proces obrade, obrada sa sve 4 strane i najzad klasiranje finalnog proizvoda.
Vozni park se sastoji od 4 viljuškara na dizel i elektro pogon, 2 ruèna viljuškara, a u planu je
i kupovina manjeg kamiona za besplatan prevoz za kupce u našem kraju.
TRADICIJA KVALITETA
DANOL Parket, Jasièki put b.b
37000 Kruševac, Srbija i Crna Gora
037 439 999 ; 063 602 603
e-mail:
Proizvodni program: PARKET, LAJSNE I BRIKET
Debljina parketa: 21mm
Širina: 32, 42, 52, 62 mm
Dužina: 200, 210, 250, 252, 300, 350, 400
Suvoæa: 8 - 13%
Klase parketa: S - standard (I klasa), R - rustik (II klasa)
Moguænost izrade specijalne dimenzije, kao i uslužna prerada frize.
NIS
A
u
t
o
JASEN
HRAST
D
A
N
O
L
p
u
t
CENTAR
Industrijska
zona
Radno vreme:
07 h - 16 h
Nedeljom ne radi
Koševi
POJATE
KS
[email protected]
KS
TS, KV
KS, KV
Jasika
BG
“R” klasa
“S” klasa
“R” klasa
“S” klasa
BUKVA
“S” klasa
ORAH
“R” klasa
“S” klasa
“R” klasa
TREŠNJA
JAVOR
DOBRODOŠLI U SVET
PRIRODNE LEPOTE PODNIH OBLOGA
“S” klasa
“R” klasa
“S” klasa
“S” klasa
“R” klasa
Download

preuzmi! - Danol parket