GRA\EVINSKI
MATERIJAL I
RADOVI
* Fotonaponski-solarni sistemi. Nudimo Vam sistem
"Klju~ u ruke", kompletno od
savetovanja, planiranja, projektovanja pa sve do dobijanja potrebne dozvole, mon
ta`e i odr`avanja.
www.solaria.rs
Tel. 066 910-2754
--------------------------------------* AL Tehna - Al i PVC stolarija, venecijaneri, AL i PVC
roletne, komarnici, rolo
vrata, tende, AL ograde.
Tel. 036 387-297
064 157-6109
--------------------------------------* Molersko fasadersko gipsarski radovi (Kraljevo i oko
lina)...mogucnost odlo`enog
placanja materija i samog
rada, kvalitet pre svega.
Tel. 065 557-5827
--------------------------------------* Prodajem crep Leskovac i
velika Kikinda.
Tel. 064 551-8533
--------------------------------------* Prodajem bager Liphec,
rampe za mini bager, vibrator, vibro igle, helikopter,
pika mer, hidrauli~ni ~eki},
{pice ve za hidr. ~eki}, seka
~ice benzinske i dizel, ma{i
nu za podbu{ivanje, ma{inu
za ~i{}enje daske, laser,
manji strug...
Tel. 032 564-1999
063 816-1484
064 007-8673
--------------------------------------* Prodajem paletne dizalice,
kompresore, vibro plo~e,
vibrator, dizalice, vibro igle,
kobre, valjak, skakavci, betonjaru, helikopterke, lasere,
seka~ice asfalta.
Tel. 063 816-1484
032 546-2598
062 572-336
--------------------------------------* Gra|evinski majstori rade
zidanje ku}a, stambenih
objekata i sve druge poslove
po veoma povoljnoj ceni.
Tel. 060 047-9788
--------------------------------------* Prodajem nov dvokrilni
prozor 140x130 od drveta sa
{arkama, nezastakljen i
nelakiran.
Tel. 061 686-0592
--------------------------------------* Izvodjenje molersko, fasadnih i gipsanih (knauf) radova. Uredno,brzo,kvalitetno.
Tel. 062 826-8840
--------------------------------------* Prodajem biber crep star
oko 100 god dobrog stanja.
Povoljno.
Tel. 036 587-6596
--------------------------------------* Novo Selo, prodajem polovan crep 300 kom.
Tel. 069 632-133
--------------------------------------* Prodajem hrastova vrata,
o~uvana i Al prozor,
povoljno.
Tel. 065 821-2455
--------------------------------------* Kre~enje, gletovanje, far-
banje stolarije, gipsani
radovi, obra|ivanje {paletni,
armiranje ispucalih zidova sa
lepkom i mre`icom, voskiranje stolarija.
Tel. 063 898-5032
--------------------------------------* Ako imate problema sa
strujom, vodom, kanalizacijom, sanitarijama, ne rade
vam sijali~na mesta, prekida~i, utika~i i sl. javite se da
to re{imo.
Tel. 063 898-5032
--------------------------------------* Ugradnja i servisiranje
parnog grejanja.
Tel. 063 898-5032
--------------------------------------* Prodajem dobro o~uvanu
ma{inu
za
cementne
ko{uljice marke PUTZMEISTER, tip 740D,1999.g sa
2280 radna casa. Ma{ina je
ocarinjena, registrovana.
Tel. 063 515-183
--------------------------------------* Prodajem studeni~ku plo~u
za oblaganje objekata, trotoara, podova, kamina,
{ankova, bazena... debljine
1,2,3,4 i 5cm, cena 6-7e/m2.
Tel. 062 842-3429
--------------------------------------* Prodajem tri polovna prozora 14x140 i jedna dupla
balkonska vrata.
Tel. 060 324-1036
--------------------------------------* Prodajem dva PVC prozora
120x140, novi, neugra|ivani,
Salamander, nema~ki, vrlo
povoljno.
Tel. 064 469-8326
--------------------------------------* Prodajem metalna vrata sa
staklom, bez okvira, {irina
78cm,
visina
190cm,
2000din.
Tel. 060 090-3220
--------------------------------------* Prodajem dvokrilna ulazna
hrastova vrata i Al prozor.
Tel. 069 195-2204
--------------------------------------* Izvoðenje i nadzor svih
graðevinskih radova.
Tel. 064 863-6063
036 332-956
--------------------------------------* Izradjujemo analizu cena i
troskovinik za gradj. objekte.
Tel. 064 863-6063
036 332-956
--------------------------------------* Set za kamin, novo, puno
kovano gvo`dje, pla}ena
dostava na adresu, 2.700
din
Tel. 060 440-4465
--------------------------------------* Prodajem balkonski prozorvrata.
Tel. 063 714-3965
--------------------------------------* Izrada ograda, kapija,
gelendera,
nadstre{nica,
tendi, za{titnih re{etki,
gara`nih vrata, reklamnih
panoa, na-me{taja kao i elemenata enterijera i eksterijera od kova nog gvo`|a i
od bravarije. Izrada ostalih
konstrukcija od metala po
Va{oj potrebi.
Tel. 064 126-2109
--------------------------------------* Firma Geokop iz Zaje~ara
bavi se probnim bu{enjem i
sondiranjem.
Tel. 063 805-3159
--------------------------------------* Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, povoljno.
Tel. 062 849-2740
--------------------------------------* SZR Ivan obavlja kompletno sve završne radove u
graðevinarstvu i to od gipskartonskih, kerami~arskih,
molerskih radova.Perfektno i
uredno.
Tel. 063 801-0589
--------------------------------------* Prodajem metalna vrata.
Tel. 036 351-099
--------------------------------------* Vr{im ugradnju behatongalanterije, ivi~njaka, rigola.
Tel. 069 259-3668
--------------------------------------* Parketar, ugradnja svih
vrsta parketa sa hoblovanjem i lakiranjem, laminat,
brodski podovi.
Tel. 064 290-5364
--------------------------------------* Sigurnosna vrata Beograd
već od 12.999 din.
Tel. 062 206-029
--------------------------------------* Aluminijumska folija za izolaciju krovova, aluminijum sa
obe strane, paropropusna,
cena 60din/m2.
Tel. 062 437-236
--------------------------------------* Svi gra|evinski radovi, keramika, voda, novo i popravke stare, povoljno.
Tel. 062 849-2740
--------------------------------------* Prodajem 1m3 sitnog peska, 100kom fasadne cigle za
od`ake i 360 giter blokova
20x19.
Tel. 060 035-3003
036 353-003
--------------------------------------* Povoljno prodajem balkonski prozor, dva prozora
1.2x1.4 i prozor 1.8x1.4.
Prozori su sa roletnama,
duplo staklo.
Tel. 064 662-5942
--------------------------------------* Prodaja trske. Jednoredna
gusto pletena trska je u
dimenzijama 6m {irine sa
100, 120, 140, 160, 180 ili
200 cm visine. Tr{~ane termoizolacione
plo~e
su
debljine 5cm, visine 150cm a
{irina od 80 do 100 cm.
Obezbeden prevoz na Va{u
adresu. Za ve}e kolicine
POPUST. NOVO-Trska {irine
5m visine 100, 150, 180 i
200cm. In|ija.
Tel. 063 811-6142
---------------------------------------
* Ogra|ujem dvori{ta.
Tel. 064 219-2414
--------------------------------------* Prirodni dekorativni kamen,
najpovoljnije na na{em
tr`i{tu.
Tel. 064 162-6244
--------------------------------------* Prodajem hrastova ulazna
vrata 110cm i balkonska
vrata sa prozorom.
Tel. 036 376-424
--------------------------------------* Usluge izrade ukrasa od
prirodnog kamena i biber
cre-pa u enterijeru i eksterijeru.
Tel. 066 880-6881
--------------------------------------* Dajem u zamenu za gra|evinski materijal ru~no tesani
kamen pogodan za temelj,
potporni zid, mogu} svaki
dogovor.
Tel. 064 120-5186
--------------------------------------* Prodajem metalnu kadu
1.7m, nova.
Tel. 063 164-5396
--------------------------------------* Prodajem bukov parket
800 din/m2.
Tel. 063 164-5396
--------------------------------------* Prodajem dva krovna prozora 130x80, novi, neugra|i-
vani, povoljno.
Tel. 063 164-5396
--------------------------------------* Prodajem drvenu stolariju
Javor Ivanjica balkonska vrata i prozor, aluminijumske
roletne 2 para, leva i desna,
cena
10.500din/par.
Kru{evac
Tel. 069 684-578
--------------------------------------* Izrada i projektovanje
enterijerskih i spoljnih stepeni{-ta, galerija, stepeni{nih
ograda.
Tel. 060 341-0816
011 341-0816
--------------------------------------* Pletena trska iz ^uruga i
ma{ina za pletenje trske!
Trska je prirodni, ekolo{ki
materijal za izolacije, ograde,
ba{te, tende, suncobrane...
Tel. 064 141-8954
--------------------------------------* Prodajem klizna vrata i
prozore iz stana, sve je
drvenarija.
EXTRA
POVOLJNO!
Tel. 064 897-3070
--------------------------------------* Prodajem nov crep koji
zamenjuje vetar lajsne za
krov, 30 desnih i 30 levih.
Tel. 064 004-0841
--------------------------------------* Prodajem dva nova PVC
prozora
120x140
Salamander,
nema~ke
proizvodnje, povoljno.
Tel. 064 004-0841
--------------------------------------* Vodoinstalaterske usluge i
razbijanje betona Hilti uredjajem, povoljno i kvalitetno.
Tel. 062 756-481
--------------------------------------* Postavljnje keramike,
toplot-na izolacija, fasade,
gletova-nje, moleraj, kulir,
op{ivanje krovova i drugi
gra|evinski
radovi,
vi{egodi{nje iskustvo i
kvalitet.
Tel. 061 674-9685
--------------------------------------* Imex progress doo se bavi
proizvodnjom proizvoda od
betona namenjenih za gradjevinarstvo. Medjunarodni
drumski prevoz. Prodaja
gradjevinskog materijala.
Tel. 063 289-040
--------------------------------------* Prodajem sobna vrata sa
futerom, dovozim, cena 20e.
Tel. 062 605-198
--------------------------------------* Prodajem pletenu `icu za
ogradu, 50m, 40din/m.
Tel. 065 546-7137
--------------------------------------* Prodajem 600kom novog
crepa Be~ejac 333, 32din/
kom.
Tel. 036 333-853
063 334-053
--------------------------------------* Prodajem dva orahova stabla visine oko 3,5m, pre~nik
30cm.
Tel. 036 351-856, 353-856
064 196-2450
--------------------------------------* Povoljno i hitno prodajem
drvene prozore sa {tokom,
dupla stakla, roletne i
venecijaneri, o~uvani.
Tel. 064 013-6845
063 146-9576
--------------------------------------* Prodajem dobra polovna
spoljna hrastova vrata.
Tel. 064 577-4657
--------------------------------------* Folija za prozore, stopsol, protiv sunca i UV zracenja, koja leti smanjuje
temperaturu u prostoru i do
14C,a pritom cuva privatnost
sa spoljne strane "ogledalo
efektom",dok se spoljna
okolina sa unutrašnje strane
normalno vidi.
Tel. 064 651-3988
060 033-4490
--------------------------------------* Novo. Izrada najnovijih tipova specijalnih samonosivih
STEPENI[TA koja pru`aju
komfor, eleganciju, stabilnost
i dugotrajnost.
Tel. 064 570-1028
--------------------------------------* Izvodim sve vrste gra|evinskih radova.
Tel. 063 884-314
--------------------------------------* Staklo Servis se bavi proiz
vodnjom tu{ kabina od stakla po meri va{eg kupatila,
svaki posao se posebno
osmislja prema vasim zeljama i dizajnu vaseg kupatila.
Takodje radimo i: Pregradne
zidove od stakla, Ograde od
stakla i luksuzne sobne
satove i namestaj od stakla.
Svi nasi proizvodi se prave
od sigurnosnog (kaljenog)
stakla debljine 8 ili 10
milimetara.
Tel. 062 351-097
--------------------------------------* Ku}ni brojevi i uli~ne table.
Prema vazecim standardima
izradjujemo od pocinkovanog
lima debljine 0,7mm/ lice
znaka je ofarbano u original
plavoj boji, a tekstovi se
izradjuju od oracal pvc folije
u beloj boji.
Tel. 063 252-218
011 240-3280
--------------------------------------* Povoljno zidam sve vrste
dimljaka, pe}i, ograde,
~esme
magala, trotoare,
ugra|ujem laminat i radim
druge poslove u gradjevinarstvu. Profesionalni zidar
sa dugogodisnjim iskustvom!
^istim dimnjake.
Tel. 064 536-7080 Miro
--------------------------------------* Gume za viljuskare. U ponudi su sve dimenzije guma.
Cena od 3500 rsd. Isporuka
brzom postom.
Tel. 065 462-4664
--------------------------------------* Salon keramike "SELSO".
Veliki izbor kerami~kih plo~ica renomiranih doma}ih i
stra nih proizvodja~a, sanitarija, kupatilskog name{taja,
akrilnih kada raznih oblika i
ve li~ina, tu{ kade i
kabina,sanitarnih armatura i
galanterija.
I jo{ mnogo toga...
Kraljevo, Kara|or|eva 189
Tel. 036 354-548
--------------------------------------* Trgovina Razvitak Vrnjci,
Vrnjačka Banja. Kompletna
ponuda za GREJANJE VODOVOD - SANITARIJE.
Povoljne cene. Posebne pogodnosti za majstore.
Tel. 036 614-387
--------------------------------------* Extra ponuda - Podne obloge od laminata i plute, zidne obloge od plute, stiropor
lajsne, alum. lajsne i svi
prate}i elementi za laminat i
stiropor, garni{le...
“Krono” Hajduk Veljkova kod
katoli~ke crkve.
Tel. 036 334-224
---------------------------------------
Download

gradjevina